web analytics

Soros Leaks

https://www.geenstijl.nl/4963482/soros_leaks/

Dit weekend lekten er talloze documenten over George Soros’ Open Society Foundation. Daarin staan bewijzen en bedragen over het handelen van de manipulatieve Amerikaanse miljardair in heel Europa. Ook in Nederland…

 

Bv:

Al Nisa
Door een minderheid geleide ngo
Ken je me? XF 3 maanden
(afgewerkt)
$ 11.990 Steun voor een campagne en symposium die tot doel hebben het concept van
diversiteit door de zichtbaarheid te vergroten en een positief beeld van moslims te bevorderen
Dames.
Art1
Mainstream-handel met ngo’s
met alle soorten
discriminaties
Etnisch nader bekeken
profilering, vertrouwen van minderheden in
politie en effecten voor het publiek
veiligheid
XF 2 jaar
(voortdurende)
$ 92.000 Steun voor een project dat de verschillende manifestaties kritisch beoordeelt en
effecten van etnisch profileren bij zowel politie als openbare veiligheidsfunctionarissen en
representatieve organisaties van etnische minderheden. Het project beoogt te faciliteren
een beter begrip van de effecten van etnisch profileren en de bereidheid daartoe
stel deze praktijken in vraag en zoek naar alternatieve benaderingen. De projectdoelen
zijn (1) de aard van het debat over etnisch profileren te veranderen, om het op gang te brengen
de agenda van de lokale en / of nationale overheid en om de openheid voor
alternatieven; (2) politie en overheidsfunctionarissen sensibiliseren; (3) bewustmaking
met jongeren en organisaties van groepen over wie etnisch profileren zich richt
rechten en hoe u invloed kunt verwerven voor verandering wanneer deze rechten worden geschonden.
Doetank
Innovatieve ngo, riskant
project
P.O.L.I.T.I.E. (Politie ontwikkelt zich
geduld, integriteit, tolerantie,
visie en balans)
XF 1 jaar
(afgewerkt)
$ 99.460 Het doel van deze subsidie ​​is om de Nederlandse politie sterk aan te moedigen een
strijden tegen stereotypen en vooroordelen van Nederlandse politieagenten in hun
werkpraktijken ten aanzien van migranten en mensen van migrantenoorsprong, en aan
jongeren van migrantenoorsprong in staat stellen om eventueel vast te leggen, te bewerken en te publiceren
discriminerend politiegedrag.
INACH (Internationaal
Network Against Cyberhate)
Een spin-off project van
Magenta
Bewustwording van cyberhaat creëren
en het tegengaan van online haat
XF 15 maanden
(afgewerkt)
$ 19.100 Ondersteuning voor een project dat tot doel heeft het bewustzijn over cyberhaat bij beide te vergroten
gebruikers en industrie, statelijke actoren en internationale instanties via (1)
campagneactiviteiten (meestal rond het Internet Common Values ​​Charter)
en (2) het verzamelen, creëren en verspreiden van educatief materiaal over
hoe u online haatzaaiende uitlatingen tegengaat
Magenta
Hate speech volgen /
misdaad online
NGO gericht op
discriminatie online
Elektronische empowerment en
facilitering van mensenrechten
en antiracisme werken
XF 13 maanden
(afgewerkt)
$ 46.735 Steun om Magenta’s secretariaat draaiende te houden en hen in staat te stellen door te gaan
het produceren van de nieuwsbrieven ICARE en HateCrime.
1
Spior
Platform van islamitisch
organisaties in Rotterdam
regio
Monitoring van islamofobie in de
Nederland
XF 5 maanden
(afgewerkt)
$ 24.970 Het doel van deze subsidie ​​is het realiseren van een vooronderzoek naar de natuur
en belangrijkste kenmerken van islamofobie in Nederland, voorafgaand aan de
ontwikkeling en uitvoering van een (periodieke) monitor over islamofobie. De
Joodse gemeenschap in Nederland, heeft de langste traditie in
het toezicht op antisemitisme, terwijl de islamitische gemeenschap in de
Nederland heeft nauwelijks substantiële gegevens over het voorkomen van
islamofobie. Dit project onderzoekt of de praktijk van opnemen en
het monitoren van antisemitisme in Nederland is een voorbeeld voor de
Islamitische gemeenschap om een ​​vergelijkbare manier te ontwikkelen om gegevens te verzamelen en te analyseren
over islamofobie.
Catharina Johanna Maria
van der Valk
Individueel
Vertaling van de studie:
Islamofobie en
Discriminatie in de
Nederland
AHIE 1 maand $ 8.320 ter ondersteuning van de vertaling van de volgende studie door Ineke van der Valk:
Islamofobie en discriminatie, van Nederlands naar Engels. De vertaling
maakt de studie beschikbaar voor een breder publiek.
Subsidies toegekend in 2013
Anne Frank Huis (AFH)
Stichting voor antisemitisme en racisme
onderzoek en belangenbehartiging
Onderzoek naar antisemitisme in
Secundair onderwijs in de
Nederland
XF 6 maanden
(afgewerkt)
$ 25.000,00 Het doel van deze subsidie ​​is om een ​​onderzoeksproject mee te financieren, bedoeld om een
volledig en actueel inzicht in de omvang en het aantal antisemitische incidenten
waarmee leraren op Nederlandse middelbare scholen (d.w.z. scholen voor
12 tot 18-jarigen). De gecorreleerde gegevens geven inzicht in het geografische
omvang van het probleem en geef informatie per schooltype. Het kwalitatieve
gegevens worden verrijkt door kwantitatieve inzichten in achtergronden en motieven van
daders.
Amnesty International
Nederland
Gevestigde ngo
Etnisch profileren tegengaan door
de Nederlandse politie
XF 2 jaar
(voortdurende)
$ 250.669 Deze subsidie ​​ondersteunt het project van Amnesty International Nederland over etniciteit
profilering in Nederland. Door een combinatie van belangenbehartiging, onderzoek
en documentatie, netwerken en campagnes, zal de organisatie stappen ondernemen
haar werk tegen etnische profilering opvoeren, de weg effenen en het werk van
andere ngo’s, en helpen bij het opbouwen van een coalitie die bereid is om krachtig campagne te voeren
tegen etnisch profileren.
Kritieke massa
Speelt op een speelse manier
met jongeren op gebied van
discriminatie, conflict en
uitsluiting
Vriend en vijand
Met de extra

Lees ook:   Massale Redding Kinderen die misbruikt zijn door de elite

 

etc.etc.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button