web analytics

Wereldwijde epidemie van chronische ziekten veroorzaakt door vaccinaties? (open brief aan WHO)

Sinds het begin van de coronapandemie wordt een vaccin tegen het virus aangeprezen als remedie. Maar al in september 2018 deden wetenschappers, artsen en medische journalisten van over de hele wereld een oproep aan de WHO om te waarschuwen voor de gevolgen van vaccinaties. Ze vermoeden dat de wereldwijde toename van chronische ziekten hoogstwaarschijnlijk werd veroorzaakt door vaccinaties. Sindsdien is deze kritische informatie niet meer publiekelijk besproken door politici of vooraanstaande media. Kla.TV laat een verkorte versie zien. Door dit programma te verspreiden, helpt u de voortdurende censuur te overwinnen.

Van 25-27 september 2018 vond in Rome een bijeenkomst plaats met de verantwoordelijke personen van het “Global Network of Laboratories” voor kwaliteitscontrole van vaccins. Bij deze gelegenheid deed het “Europees forum voor toezicht op vaccinatie” een oproep aan de WHO en de deelnemers aan de bijeenkomst. Wetenschappers, artsen en medische journalisten van over de hele wereld doen een beroep op de WHO en de deelnemende laboratoria om de oorzaak te onderzoeken van de alarmerende wereldwijde toename van chronische ziekten en ziekten die verband houden met een aandoening van het immuunsysteem. Ze wijzen er met indrukwekkende bronnen en feiten op dat vaccinaties hier waarschijnlijk de schuld van krijgen! Nogmaals verbaasd dat deze kritische informatie, die naar een groot aantal mensen werd gestuurd, nooit publiekelijk werd besproken of zelfs maar werd genoemd door politici of de media. Dit zou vooral in tijden van de geplande invoering van verplichte vaccinatie belangrijk zijn geweest. Zoals het nu is, oefenen de systeemmedia stille censuur uit in hun berichtgeving door afwijkende stemmen consequent te onderdrukken.

Lees ook:   Zo kom je erachter wie je belt met een ''onbekend'' nummer

Help, beste kijkers, om de aanhoudende censuur te overwinnen door dit programma te verspreiden. Luister nu achteraf naar de oproep aan de WHO. Kla-TV publiceert een verkorte versie. De volledige open brief is beschikbaar via de volgende link: (https://www.efvv.eu/wp-content/uploads/2018/09/Offener-Brief-WHO-%C3%9Cetzungen-DE-CM.pdf) “Dankzij de verspreiding van wetenschappelijke informatie en inspanningen om de gezondheid te verbeteren, heeft uw organisatie het leven van vele miljoenen mensen verbeterd. Daar zijn we dankbaar voor. Helaas worden we momenteel geconfronteerd met een nieuwe epidemie: chronische ziekten. In de Verenigde Staten heeft een op de twee volwassenen een chronische ziekte en heeft een op de vier twee of meer chronische ziekten. Onlangs ontdekten onafhankelijke onderzoekers en laboratoria dat veel vaccinaties retrovirussen bevatten (virussen die zich in andere cellen nestelen en kanker veroorzaken) en nanodeeltjes (kleine onzichtbare deeltjes die ontstekingen kunnen veroorzaken). Hoge concentraties aluminium in verband met vaccins zijn gevonden in de hersenen van autistische kinderen of bij mensen met neurologische beperkingen zoals de ziekte van Alzheimer.

Tijdens uw laatste bijeenkomst was u voorstander van minder onafhankelijke onderzoeken, omdat u ze ‘overbodig’ vindt om de afgifte van vaccins te versnellen. De levering van 250.000 onjuiste vaccinaties aan China, de tragedie van de campagne voor orale vaccinatie (orale vaccinatie) in India met meer dan 450.000 gemelde gevallen van verlamming of overlijden; […] Rapporten uit de hele wereld over pijn door chronische ziekten en verlamming na de HPV-vaccinatie (vaccinatie tegen baarmoederhalskanker) tonen aan dat de aspecten van veiligheid en effectiviteit van de vaccinaties tragisch verwaarloosd worden in deze snelle goedkeuringsroute […]. […] Over de hele wereld hebben mensen petities ondertekend waarin wordt opgeroepen tot meer veiligheid, transparantie en onafhankelijk onderzoek, maar besluitvormers gebruiken in plaats daarvan de weg van de minste weerstand.

Lees ook:   Georgia Guidestones verbonden met actuele zaken

Om het verloren vertrouwen te herstellen, staan ​​we erop dat elke aanbeveling of goedkeuring van de WHO met betrekking tot vaccinaties,

ALLE vaccinaties eerst aan de volgende criteria moeten worden onderworpen:

• Uitgebreide (gedetailleerde) klinische onderzoeken die moeten worden uitgevoerd door instanties die onafhankelijk zijn van de producent

• Onderzoek naar effectiviteit en veiligheid op middellange en lange termijn

• Tests op kankerverwekkende (kankerverwekkende) eigenschappen

• Tests voor effecten op vruchtbaarheid (vruchtbaarheid)

• Testen op zwangerschap, spontane abortus en de ontwikkeling van de foetus […]

• Testen op effecten op het neurologische systeem en hersenontwikkeling […] We staan ​​er ook op dat de WHO de volgende studies over dit onderwerp indient:

• Additieven en conserveermiddelen gemaakt van aluminium, kwik en hun bioaccumulatie (opname in het lichaam) […]

• Vaccinveiligheid en de leeftijd van het vaccin

• De impact van alle vaccinatieadviezen op de wereldgezondheid

• Vergelijking van de gezondheidssituatie van de gevaccineerde bevolking met de niet-gevaccineerde bevolking […] Als de WHO de veiligheid van vaccins garandeert, is het vanzelfsprekend dat ze verantwoordelijkheid moet nemen voor de gebeurtenissen die zich voordoen na vaccinatie. Het voorschrijven van verplichte vaccinaties voor hele populaties met producten die primair gebaseerd zijn op de veiligheids- en werkzaamheidsinformatie van de vaccinfabrikant is een duidelijke schending van het voorzorgsbeginsel en wordt dus verplichte medicatie. Aangezien de gevolgen van het vaccinatierisico volledig door de getroffen persoon worden gedragen, moet de WHO ervoor zorgen dat de gevolgen zo klein mogelijk zijn en ervoor zorgen dat de bevolking volledig geïnformeerd is en dat zij toestemming hebben gegeven voor de vaccinatiebehandeling. Om het vertrouwen van het publiek in gezondheidsautoriteiten te herstellen en het gezondheidsbeleid wereldwijd te verbeteren, hebben we passende maatregelen en reacties nodig die aan onze eisen voldoen. We danken de geachte leden van dit evenement voor hun aandacht, en we hopen en bidden dat de leden van de congregatie hun hart en geest zullen openen voor onze zaak.

Lees ook:   Pokemon gekte

 

https://www.kla.tv/2020-12-05/14956&autoplay=true

Gerelateerde artikelen

Back to top button