web analytics
11:11 Dubbele getallen
Energetica, entiteiten, geestenParanormaal

Het energetisch reinigen van huizen en personen van geesten

Het energetisch reinigen van huizen en personen van geesten, entiteiten, bindingen en negatieve energie
Laat altijd je huis reinigen of zuiveren indien je entiteiten vermoed. De invloed van entiteiten wordt vaak onderschat en pas achteraf beseft men hoe belastend het is geweest.

Er kunnen in onze huis dingen gebeuren welke we niet kunnen verklaren. De meeste nuchtere mensen zullen zich niet aan storen en niet op de gedachte komen dat er een geest aanwezig is. Maar soms voelen we toch dat er iets niet klopt of dat er iets aanwezig is wat we niet verklaren of beschrijven. We voelen het aan, de sfeer is anders. Vaak merken we het verschil tussen onze huis en de buitenwereld.
Het kan zijn dat er een geest in huis aanwezig is of bepaalde emoties of spanningen van vorige bewoners nog zijn blijven hangen. Aanwezigheid van geesten zijn op zich niet zo vreemd, want de astrale wereld van geesten loopt door onze wereld heen.
Het betreft vaak geesten van overleden personen die nog niet over willen gaan of om een ander reden hier willen blijven hangen. Een aantal is het spoor bijster en beseffen niet dat ze al lang overleden zijn als mens en blijven ronddolen totdat iemand hen weer op de goede weg zet om over te gaan. Andere geesten blijven op aarde hangen omdat ze in hun leven als mens verslaafd waren aan materiële spullen, drugs, alcohol of andere verneuften des levens of niet over willen gaan.
Ze blijven vaak hangen bij mensen die dezelfde verlangens hebben of op dezelfde emotionele golflengte zitten. Deze geesten blijven plakken bij deze personen en kunnen dan overal meegenomen worden en hierdoor ook elders gedropt worden waar ze vervelend kunnen zijn. Veel geesten of verschijningen zijn dolende en zoeken hun eigen weg en soms verdwijnen ze zelf.
Andere dolende geesten komen op mensen af die hun bewust oproepen (glaasje draaien of channelen) en dan daar blijven plakken. Bij gevoelige mensen die niet goed geaard zijn kunnen ze heel vervelend zijn en zelfs in hun aura binnendringen wat tot problemen en negatieve beinvloeding kan leiden.
Geesten hoeven zich niet te manisfesteren in het gehele huis. In mijn ervaringen hebben ik geesten ervaren die zich alleen ophielden in een kamer of kelder. Echter hun invloed kan op het gehele huis en op onze welzijn voelbaar zijn.

Geesten kan men op diverse manieren in huis krijgen. Het kan komen dat ze meegekomen zijn met een persoon die gevoelig is, te open staan, niet stabiel is of verslaafd is aan bepaalde zaken. Ze kunnen al in huis aanwezig zijn op het moment dat je het huis betrekt. Dit kan zijn door vroegere gebeurtenissen die zich op dat plek ooit zijn gebeurd, zoals moord, zelfdoding, traumatische emotionele gebeurtenissen, etc. Dit kan ook in de buurt zijn gebeurd. De aanwezigheid van aardstraling kan een energiebron zijn waardoor entiteiten aangetrokken voelen. Er kunnen bepaalde duistere rituelen ooit in de buurt gedaan zijn maar ook glaasje draaien kan geesten aantrekken. Je kan in een buurt wonen waar veel dolende geesten aanwezig zijn, bijv. naast een begraafplaats of een plek waar vroeger gevochten is in een oorlog.
Geesten of entiteiten zijn er in verschillende soorten. De ene is negatiever dan de ander, er zijn er die heel emotioneel beladen zijn. Hun invloed op de bewoners verschilt per huis en heb verschillende verschijnselen hieronder beschreven.
Buiten geesten kunnen ook andere energieen veel last geven. Negatieve emoties of trauma’s die in het huis zijn ervaren kunnen daar als negatieve energie veel last veroorzaken. Er kunnen energetische bindingen aanwezig zijn die aan de ruimte, plek of voorwerpen verbonden zijn. Gevoelige mensen hebben hier vaak erg last van maar ook doodnormale nuchtere mensen kunnen last krijgen van slaapstoornissen, vermoeidheid en spanningen.
Op plekken waar veel mensen komen of jarenlang hebben gewoond kan het energetisch vervuild raken waardoor de aanwezige energie belastend gaat werken op de personen die daar wonen. In principe heeft niet iedereen daar meteen last van of is men niet bewust dat men er last van heeft. Gevoelige mensen, kleine kinderen en huisdieren zijn vaak de eersten die last hebben van energetische aanwezigheid in huis.

Er zijn veel verschijnselen die o.a. op kunnen duiden of er geesten in huis aanwezig zijn :

– er hangt een gespannen of bedrukte sfeer in huis of bepaalde ruimtes, andere ruimtes voelen zwaar aan, anderen voelen licht aan, je voelt druk op je borst
– het kan (zeer) koud zijn terwijl de verwarming aan is, het kunnen bepaalde plekken zijn (cold spots), vaak is het een vorm van een soort zachte wind of tocht
– de woning voelt zeer warm aan, alsof de verwarming op hoog staat (bij negatieve entiteiten of demonen die over veel energie beschikken)
– stank ruiken van vuilnisbaklucht of rioollucht die ook weer snel verdwenen is, anderen ervaren brandlucht
– het gevoel hebben dat er iemand naar je kijkt terwijl er niemand is
– lichte aanrakingen voelen, betast worden, in extreme gevallen zelfs geknijp en gebeten worden of zelfs geduwd worden. het kan zelfs zo zijn dat je voelt alsof iemand je tegen de muur aanduwt of zelfs in je bed vastdrukt waardoor je je niet kan bewegen. 
– korte winden langs je heen voelen of een constante tocht voelen terwijl alles dicht is
– energie voelen dat even bij je is en weer verdwijnt, je ervaart tintelingen en onbehagelijkheid, kippevel of een soort alarmerend gevoel dat dit niet positief is  
– het horen van geluiden, bijv. krabgeluiden op de muur, klopgeluiden, voetstappen horen (op trap), gelach of stemmen terwijl er niemand is
– voorwerpen verdwijnen en worden elders teruggevonden of verdwijnen zelfs
– bewegende voorwerpen in huis zien, stoelen die bewegen, kasten die openstaan, deuren die opengaan en met een harde klap dichtslaan, etc.
– donkere schimmen waarnemen of juist de geestverschijning van de perso(o)n(en) die in het niets kunnen verdwijnen
– er hangt geen vredige rust of stilte in huis, soms kan het zelfs heel druk aanvoelen, terwijl je niets ziet, je voelt het zo aan
– apparatuur wordt regelmatig gestoord of gaan vanzelf aan of uit, vaak geknipper van lampen
– onbewust voel je een aanwezigheid maar je kan het niet verklaren, het verplaatst zich door de ruimte
– (on)bewust vermijd je bepaalde plekken in huis, een kamer of verdieping, ook huisdieren vermijden plekken of een verdieping
– deze plekken kunnen onprettig aanvoelen, de lucht voelt zwaarder of dikker aan alsof je het gevoel hebt dat je door iets heen loopt, het gevoel of de lucht weinig zuurstof bevat
– op sommige momenten koude rillingen ervaren, op bepaalde plekken zelfs regelmatig
– last hebben van gespannenheid, (zware) vermoeidheid, slecht slapen (nachtmerries), slechte sfeer en hierdoor ook last krijgen van lichamelijke klachten
– batterijen of accu’s lopen snel leeg terwijl het elders wel normaal werkt
– je ervaart de emoties en vroegere ervaringen van de geest, deze kunnen negatief, beangstigend of verdrietig zijn of zelfs verstikkend.
– huisdieren zijn onrustig/druk en kijken naar iets onzichtbaars
– mensen kunnen negatief beinvloed worden alsof men bezeten raakt en in een totaal andere persoonlijkheid veranderen
– verslaving aan alcohol, drugs of sex wordt in desbetreffende huis gestimuleerd terwijl men elders dat niet heeft
– onverklaarbare woede uitbarstingen, gevoel van opgejaagdheid, men kan hierdoor niet stil zitten, veel onrust
– last hebben van een diepe coma-slaap waaruit je heel moeilijk wakker kan worden en als je wakker bent, juist heel vermoeid voelen i.p.v. uitgerust. tijdens deze diepe slaap kan je bepaalde negatieve beinvloeding ervaren zoals stemmen horen of entiteiten zien
– kinderen hebben vaak last, zijn angstig en nemen entiteiten in een enge vorm waar en durven niet alleen te slapen of in het donker of alleen naar boven te gaan.
– poltergeist-achtige verschijnselen waarbij de inwoners worden aangevallen (in de extreme gevallen)
– veel pech, ongeluk, tegenvallers, weinig tot geen bezoek in huis, weinig contacten
– de verschijnselen die plaatsvinden zijn vaak ’s avonds en ’s nachts actief of sterker aanwezig
Deze verschijnselen kunnen een gezonde levenssfeer in huis aardig verpesten. Bewoners hebben het koud, voelen zich gespannen, voelen zich moe omdat er energie wordt afgetapt en vinden hierdoor geen rust in eigen huis, kunnen angstig worden, kinderen en dieren worden lastig gevallen, men wordt onbewust beinvloedt, bezoek blijft niet lang hangen omdat het niet prettig aanvoelt. Deze beïnvloeding heeft verder een negatieve invloed op uw leven en kan uw plezier in het leven aardig verstoren.
Bij gevoelige personen die niet goed geaard zijn kunnen geesten ook binnenkomen in hun aura. Hetzelfde geldt ook voor personen die niet goed voor zichzelf zorgen en bijvoorbeeld verslaafd zijn aan drugs en alcohol. Deze geesten kunnen personen heel negatief beinvloeden en zelfs overnemen waardoor de persoonlijkheid heel negatief kan veranderen.

Lees ook:   B.D.E

Personen ervaren :

– negatieve dwingende stemmen in hun hoofd, gefluister
– hebben last van zware vermoeidheid door energie-aftapping
– voelen zich bekeken worden of hebben het gevoel dat er iemand achter hun staat
– negatieve gevoelens komen onbeheerst naar boven
– deels geheugenverlies
– plots veranderen van persoonlijkheid in negatieve zin
– vorm van gespannenheid / onrust / gejaagdheid
– vreemde lichamelijke klachten zonder een duidelijke oorzaak
– het gevoel hebben dat er veel mis gaat in het leven
– angsten, depressiviteit, nachtmerries, onrustig slapen
– griezelige entiteiten waarnemen die degene het leven zuur maakt
– vormen van verslavingen zoals alcoholisme, drugs en sex worden gestimuleerd

Dit verschijnsel wordt bezetenheid of obsessie genoemd. Het is een eeuwenoud verschijnsel die in de moderne tijd niet wetenschappelijk wordt erkend maar toch vaker voorkomt dan men vermoed. In de paranormale wereld is dit verschijnsel niet meer zo vreemd en kunnen veel therapeuten en healers mensen hiervoor behandelen.

Ik reinig huizen, gebouwen en woonruimtes met behulp van onze gidsen en de engelen waarmee ik verbonden ben. Nadat het huis gevuld is met positieve licht-energie is het probleem voorbij en keert de harmonie in huis en uw leven weer terug. Vaak is het effect al meteen voelbaar. In principe kan ik ook kijken wat de mogelijke oorzaak is geweest.

In principe is het altijd raadzaam om een huis te reinigen indien u vermoed dat er een geest in huis aanwezig is. De negatieve invloed op uw welzijn is namelijk sterker dan menigeen bewust van is en dit kan sterker worden met alle gevolgen van dien. Voorbeeld : slecht slapen, echtscheiding, ruzies om niets, vaak geen geluk/pech hebben, kost onnodig veel energie, overspannenheid, etc.
Ook negatieve energie zoals emoties en trauma’s die nog in het huis vastzitten horen daar niet te zitten en bezorgen alleen maar last. Wat ik ook regelmatig tegenkom zijn energetische bindingen bij ruimtes of voorwerpen waaraan entiteiten kunnen vastzitten. Vaak hebben jonge kinderen er eerder last van dan volwassenen en hebben zij juist door hun gevoeligheid meer last. Ook gevoelige mensen hebben vaak problemen met deze aanwezige energieeen en zijn vaak de eersten die hulp zoeken.
Als je twijfelt vraag altijd om advies. De ervaring die ik heb is dat de belasting op de bewoners veel sterker is dan men dacht en men pas na het reinigen merkt hoeveel veranderingen er dan gebeuren.

Het reinigen van personen gebeurt ook met de hulp van onze gidsen en engelen. Na een korte healing om rust te geven worden de geesten/entiteiten door onze gidsen/engelen uit de aura van de persoon gehaald en weggevoerd naar hun eigen sferen. Het zou kunnen gebeuren dat we de behandeling moeten herhalen en vaak is het ook nodig om het huis te reinigen. Voor krachtige reinigingen mogen we de hulp aanroepen van aartsengel Michael, de bestrijder van het duister, met wie ik gelinkt ben. Daarnaast ben ik ook gemachtigd om entiteiten namens De Bron te bevelen om iemand los te laten.
Nabehandeling door healingen kunnen daarna ondersteunend werken om alles goed te kunnen verwerken. Deze nabehandeling is nodig afhankelijk van de duur van ervaring.
In sommige gevallen moet ook de levenswijze aangepast worden om problemen verder te voorkomen. Niet goed geaarde of gevoelige personen leren we hoe ze zich moeten afsluiten, aarden en om bescherming te vragen.

Lees ook:   Entiteiten

In enkele gevallen spelen ook andere factoren mee waardoor we last krijgen (aardstraling, vervloekte voorwerpen, inductors) maar deze zijn ook te verhelpen.
Als je deze verschijnselen herkent of hulp zoekt bij problemen met geesten, neem dan contact met me op. Ik bied gratis/betaalbare paranormale hulp voor de mede-mens in nood.
Schaam je niet voor je problemen, want het kan iedereen overkomen. Vooral onwetenheid en gebrek aan kennis zijn de oorzaken waardoor men niet goed de gevolgen kunnen inschatten. Men hoeft zich niet altijd schuldig te voelen als men zoiets meemaakt. Vaak kan de oorzaak ook in het verleden zitten. We kopen een huis en gaan daar wonen zonder te weten wat zich daar ooit heeft afgespeeld en zelfs historische gebeurtenissen kunnen een rol spelen die nu nog plaatsvinden. Energetisch reinigen brengt niet alleen rust maar zorgt er ook voor dat entiteiten en andere negatieve energieen weer teruggaan naar de plekken waar ze echt thuishoren.
Problemen met geesten tref je bij alle soorten mensen aan. Vaak zijn het vrij nuchtere mensen die niets met het paranormale van doen hebben die last krijgen en door hun nuchtere kijk op het leven vaak de verschijnselen negeren of voor lief nemen, totdat het alleen maar erger wordt. Gevoelige mensen trekken vaak sneller aan de bel omdat zij deze verschijnselen veel sneller herkennen en ervaren.

Achter veel gevallen zit een spirituele les/bedoeling. Het kan zijn dat je levenswijze niet goed is, dat je je gevoeligheid negeert of niet bewust van bent, dat je waarschuwingssignalen in je eigen woonruimte negeert, niet wil luisteren, te onbewust leeft, bepaalde negatieve emoties uitstraalt waar entiteiten op af komen, teveel bezig bent met geestverruimende middelen, niet goed geaard bent, met de verkeerde mensen omgaat, etc. Deze inzichten zullen vaak na een zuivering of healing tijdens gesprekken met mij ter sprake komen. In sommige gevallen beseffen mensen pas wat ze verkeerd hebben gedaan. In principe is het goed dat je nu bewust bent van het echte probleem. We zijn er immers om er van te leren.

Ook andere verschijnselen kunnen mensen de indruk geven dat het in huis spookt. Angsten kunnen bij bepaalde mensen een eigen leven leiden en krijgt men hierdoor het gevoel dat er entiteit aanwezig is. Opgekropte emoties, zoals angsten, frustaties, depressies en verdriet kunnen zich uiten in paranormale verschijnselen die we poltergeist noemen. Hierbij gebeuren vaak telekinesische verschijnselen zoals duwen, trekken, verplaatsen van voorwerpen en komen andere vreemde verschijnselen voor. Hier is dus de bron een persoon en niet een entiteit. Therapie bij een hypnotherapeut of regressietherapeut kan uitkomst bieden.
Emoties bij een ouders kunnen bij gevoelige kinderen leiden tot onrust en slecht slapen. Hier beinvloeden ouders onbewust hun kinderen. Het is hierbij zaak dat ouders hun problemen onder ogen proberen te zien en proberen in balans te komen waardoor stress verleden tijd wordt en er meer rust in huis ontstaat waardoor hun kinderen weer rustig worden. Sfeer in huis wordt dus niet alleen door geesten beinvloed, ook mensen kunnen dit zelf ook heel goed beinvloeden.
Kinderen en entiteiten
Bij een aantal zaken waar ik bij betrokken was waar men last had van entiteiten, betreffen het vaak verontruste ouders met jonge “probleem” kinderen. Kinderen hebben vaak paranormale aanleg in hun jonge jaren en zijn vaak helderziend of heldervoelend, zonder dat veel het ouders het doorhebben. Ze kunnen ook erg wijs zijn en volwassen uitspraken doen. Kinderen vertellen vaak de waarheid als ze problemen hebben. Het zien of voelen van entiteiten kunnen kinderen angstig maken en er zijn entiteiten die kinderen hiermee pesten. Vaak zitten ze hun slaapkamer en kinderen durven hierdoor niet te slapen of worden in hun slaap gepest. Ze durven dan niet alleen naar boven toe of alleen in hun slaapkamer te slapen. Ze willen het liefst tussen de ouders in bed liggen waar ze zich veilig voelen. Veel ouders staan daar niet bij stil en vinden de angst flauwekul. Het is verstandig om toch eens door te vragen wat er precies aan de hand is. Neem je kind serieus om het probleem op te lossen. Entiteiten kunnen ook kinderen negatief beinvloeden of zelfs aan hun plakken waardoor ze uit balans kunnen raken. Ze krijgen slaaptekort wat ook weer invloed heeft op hun funtioneren op school. In een aantal gevallen heb ik goed werk kunnen verrichten.
Behalve entiteiten zijn deze kinderen ook heel gevoelig voor energieen, spanningen, emoties e.d. Het is verstandig om hiermee goed mee om te gaan.
Hoe ga ik te werk

Geen enkel huis is hetzelfde en de ervaring die ik tot nu toe heb is dat het elke keer weer anders is. Bij een aanvraag neem ik contact op om te overleggen wat er precies aan de hand is zodat ik een bepaald beeld krijg van de problemen. Regelmatig laat ik via twee bevriende mediums die heel zuiver werken op afstand “kijken” wat er mis is. Zij kunnen precies vertellen wat er aan de hand is en dit geeft voor mij een heel goed beeld waar ik op moet letten en hoe ik te werk ga. Daarnaast kijk ik of het mogelijk is om een foto van het huis te bemachtigen via internet. Deze foto gebruik ik om op afstand het huis te healen en aan te voelen. Als healer werk ik regelmatig met energie en is ook deels healingwerk wat er bij komt kijken. Daarnaast wordt de intentie bij de bron uitgesproken dat het huis gereinigd gaat worden ongeacht wat ik daar aantref. Al deze voorwerk geeft aan dat ik het zuiveren heel serieus neem en ook de kans op slagen groot is. Het klinkt voor de nuchtere mens allemaal wat vreemd in de oren, maar het werkt, en dat is belangrijk. Er wordt ook gekeken of er inderdaad sprake is van entiteiten of andere oorzaken waardoor men het gevoel heeft dat er entiteiten aanwezig zijn.

Lees ook:   De juiste tijd

Er zijn huizen waar als je binnenkomt het al meteen koud aanvoelt en dat is het meteen duidelijk dat er wat in huis aanwezig is. Ik ben zeer gevoelig voor de aanwezigheid van negativiteit en voel al snel of er iets is. Bij andere huizen loop ik door het huis en voel ik de sfeer. Vaak kijken entiteiten eerst op afstand toe en voordat ze dichterbij komen. Mocht het voor mij duidelijk zijn dat er inderdaad iets aanwezig is, dan begin ik met de reiniging en daarna met het harmoniseren van de woning. Energetisch reinigen is altijd positief. Niet alleen worden entiteiten naar hun sferen gebracht maar ook energetische vervuiling die in de loop der tijd in het huis opgebouwd is, wordt geneutraliseerd. Dit zijn de energieeen van vorige bewoners en/of emoties en spanningen die aanwezig zijn. Het huis begint weer licht en warm aan te voelen zoals het hoort. Het proces tot harmoniseren van de woning kan zelfs enkele dagen duren. Vaak voelen de bewoners de positieve energie die aan het werk gaat. Het reinigen en zuiveren van een woning duurt gemiddeld een kwartier en soms kan het wel wat langer duren. Tot nu toe is het reinigen van een huis altijd succesvol geweest. Ik werk met gidsen en tegenwoordig moet ik ook van de hulp inroepen van engelen en zuiverende energieen omdat een huisreiniging vaak een combinatie is van entiteiten in huis, auralifters en ook belastende voorwerpen in huis.
Afhankelijk van de ernst van aanwezige energieen plaats ik door middel van visualisatie een soort energiebol rondom het huis om het zuiver te houden en worden de aanwezige bewoners door mij ook energetisch gezuiverd omdat er soms ook auralifters aanwezig zijn. Daarnaast geef ik adviezen afhankelijk van de situatie om het huis zelf zuiver te houden en eventueel zelf te reinigen indien nodig. Na het huisbezoek kunnen er nog energetisch verschijnselen plaatsvinden door de ontlading van rest energieen, maar dat is een normaal verschijnsel. Ook onbewuste ervaringen moeten verwerkt worden en bewoners merken dan pas hoe belastend de negatieve energie was. Het zijn allemaal positieve ontwikkelingen om dat laten zien dat zuivering van het huis goed gegaan is.
Buiten dat sta ik ook open voor vragen e.d. Vaak hebben bewoners na afloop behoefte om erover te praten of zitten ze met vragen. Ik bied de gelegenheid om met iedereen rustig hierover te praten en geef uitleg en inzicht in de stand van zaken. Het werkt altijd heel verhelderend als men een goede uitleg krijgt want het is vaak kennisgebrek waardoor men een verkeerd beeld krijgt over datgene wat er speelt.
Een huisreiniging of zuiveren van een huis klinkt vaak spannend, maar in principe valt het vaak reuze mee. De bewoners merken vaak de veranderingen die plaatsvinden en dat is voldoende bewijs dat er inderdaad iets gebeurt. Verder geef ik een folder met allerlei adviezen, hoe zelf te zuiveren en achtergrond informatie. Daarnaast krijg je ook een audio-cd met zuiverende mantra’s.

Na de reiniging ter plekke vinden er nog visualisaties op afstand plaats om de rest-energieeen die los komen mee te nemen. Dit omdat ze nog verschijnselen kunnen oproepen als laatste sluiptrekking.

Er zijn veel mensen die huizen zuiveren of reinigen. Echter er zijn die het doen waarbij het geld op de eerste plaats komt en dan pas het werk. Kijk kritisch rond voordat je beslist. Er zijn aanbieders die op afstand reinigen. Dit werkt mogelijk bij lichtere gevallen, maar in principe zeg ik dat reiniging ter plekke altijd beter is. Er is dan altijd controle en ook kunnen vragen en ervaringen beter uitgewisseld worden. Laat je dus niet financieel uitkleden door mensen die je van alles beloven maar er verder niets van brouwen. Ik heb al een aantal klanten geholpen die door anderen eigenlijk opgelicht zijn of waarbij al meerdere mensen al geprobeerd hebben om te helpen. Ik doe dit lichtwerk al twee jaar actief en heb tot nu toe al meer als 25 huizen/gebouwen met succes gezuiverd en die zijn ook “schoon” gebleven en meerdere personen geholpen die last hadden van entiteiten.

Glaasje draaien

Dit spelletje wordt vooral door onwetenden gespeeld zonder te beseffen waarmee ze mee bezig zijn. Het oproepen van geesten lijkt spannend, maar het zijn vooral de dolende negatief ingestelde geesten die hier op af komen. Omdat veel deelnemers niet paranormaal onderlegd zijn kunnen er krachten worden opgeroepen die hun negatieve werk al doen voordat men het pas goed beseft. Entiteiten kunnen aan deelnemers kleven en hun lastig vallen, entiteiten kunnen zich in de ruimte blijven hangen waardoor ook later de gevolgen pas voelbaar zijn en hierdoor ook onschuldigen slachtoffer kunnen worden.
In de ergste gevallen kan men ook een poort openen naar de lagere sferen waardoor er een opening ontstaat waardoor zware negatieve entiteiten kunnen binnenkomen met alle mogelijke gevolgen. Mijn waarschuwing is dus ook, begin er niet aan en waarschuw ook anderen als ze zich daarmee bezighouden. Glaasje draaien is een manier van channelen en het is gevaarlijk omdat je je eigen wil los laat waardoor je entiteiten en geesten toegang tot je eigen toe laat.
www.semeva.nl

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

Je gebruikt een adblocker, zet deze uit om de leukste plaatjes en video's te kunnen bekijken