Huwelijk prins William vol met occulte en apocalyptische symboliek

Huwelijk prins William vol met occulte en apocalyptische symboliek

——————————————————————————–
Het sprookjeshuwelijk van prins William en Kate Middleton wordt omgeven met allerlei bizarre symboliek.
Prins William en Kate Middleton willen het publiek doen geloven dat hun huwelijksdatum -29 april- enkel gekozen is vanwege ‘praktische’ overwegingen en hun drukke agenda. Ze zouden er geen flauw idee van hebben gehad dat 29 april dezelfde dag is waarop Adolf Hitler in het huwelijk trad met Eva Braun, de dag voordat beiden zelfmoord pleegden in hun bunker in Berlijn. Nu zou dit nog toeval kunnen zijn, ware het niet dat het ‘sprookjeshuwelijk’ wordt omgeven met nog veel meer mysterieuze, occulte en zelfs apocalyptische symboliek (1).

Zo vormt 29 april de vooravond van Walpurgis, één van de belangrijkste heidense (wicca) feesten in Europa en ook wel de ‘heksensabbath’ genoemd. In de Walpurgisnacht van 1966 richtte de beruchte Amerikaanse satanist Anton LaVey de ‘Kerk van Satan’ op. In Nederland zouden satanisten jaarlijks de Walpurgisnacht, de nacht waarin volgens de traditie de boze geesten vrij spel zouden hebben, vieren in de bossen bij Putten.

Walpurgis gaat op zijn beurt weer vooraf aan nog een heidens feest, namelijk Beltane (of Beltain) of de ‘Mei Dag’. Beltane / Beltain is vernoemd naar Baäl, de in de Bijbel genoemde afgod uit de oudheid aan wie kinderen werden geofferd. Mei Dag, de dag waarop Baäl zijn eigen zoon geofferd zou hebben, was in de voor-christelijke periode op de Britse eilanden de traditionele dag voor huwelijken en tevens een dag waarop er wilde vrije seks (‘vruchtbaarheids’) feesten werden gehouden.

Williams morbide huwelijkscake
In de oude traditie werd er op Beltane een speciale cake gebakken, waarvan één stuk zwart gemaakt werd met kool. Alle jongens van een gemeente of dorp moesten dan geblinddoekt een stuk cake pakken. Degene die de pech had het zwarte stuk te pakken werd vervolgens geofferd aan Baäl. Beltane is de lenteversie van de Saturnalia en Openbarings (Epiphany) Feest rituelen, waarop erop vergelijkbare wijze een ‘tijdelijke koning’ werd aangewezen die de King of Misrule of de ‘koning van wanbestuur’ werd genoemd. Hij zou voor korte tijd als koning worden behandeld en vervolgens symbolisch worden geofferd. In oude tijden was dit een letterlijk (bloed-)offer.
In dit opzicht is het tamelijk bizar dat prins William met een oude traditie van het koningshuis breekt en zijn eigen stuk cake laat bakken, één die gemaakt is van donkere chocolade (2). De rest van de aanwezigen krijgen juist een traditionele witte trouwcake voorgeschoteld. Daarnaast werd Prins William geboren tijdens een zonsverduistering op 21 juni 1982. Dat is juist de dag waarop in de heidense feesttradities de ‘heilige koning’ geofferd wordt aan de ‘godin’, om vervolgens tijdens de herfst equinox terug te keren als de ‘heer der schaduwen’.
Zijn huwelijk doet op deze manier wel heel erg denken aan de vele oude rituelen waarin een tijdelijke koning pal voor geofferd te worden trouwde met zijn ‘koningin’, net zoals Hitler één dag voor zijn zelfmoord in het huwelijk trad. Gezien wat er gebeurd is met Williams moeder Diana -die ‘toevallig’ dezelfde naam had als de Mei Koningin, aan wie de offers op Beltane worden geofferd!- wordt het heel interessant in de gaten te houden wat er de komende tijd met William gaat gebeuren.

Bedenk hierbij dat Mei Dag ook gevierd wordt door de katholieke kerk, waarbij de heidense koningin Diana is ‘vervangen’ door de maagd Maria. De katholieke kerk viert op deze dag de kroning van Maria (= de godin Diana) als de ‘koningin des Hemels’.

Trouwt William met zijn overleden moeder?
De symbolische ‘godin’ / ‘Mei koningin’ of ‘koningin des hemels’ die Kate Middleton vertegenwoordigt zou volgens deze rituelen daarom niemand minder dan Williams overleden moeder Diana zijn. Tenslotte gaf William aan Kate dezelfde verlovingsring als zijn vader aan zijn moeder gaf, wat mogelijk een voorafschaduwing is van de rol die Kate Middleton zal gaan spelen, namelijk die van de ‘nieuwe Diana’. Zijnde de dode moeder van de koning -en dezelfde naam hebbende als de Mei Koningin- voldoet de overleden princes Diana aan alle rituele criteria om Williams eerste bruid te zijn, de ‘lijkenbruid’ of de Koningin van de Onderwereld, aan wie de tijdelijke koning moet worden geofferd.

De tijdens de zonsverduistering in 1982 geboren William vertegenwoordigt dan de stervende en (een jaar later) herboren zonnekoning van de oude wereld, de ‘Heer der Aarde’, die belichaamd werd in de koning die op het Beltane feest werd geofferd. Deze ‘Heer der Aarde’ wordt ook wel de ‘Duistere Heer’ genoemd, wiens identiteit aanvankelijk verborgen blijft maar tijdens de herfst equinox (21 september) aan iedereen bekend wordt gemaakt. Andere namen voor hem zijn de ‘Heer der Oogst’ en de ‘Leider van de Wilde Jacht’ (2).

Apocalyptisch mozaïek
Ander opmerkelijk gegeven is het feit dat het huwelijk plaats vindt bij een recent herontdekt mozaïek in de Westminster Abbey. Dit mysterieuze Cosmati mozaïek, dat stamt uit het jaar 1268, wordt op dit moment gerestaureerd en stelt het exacte centrum van de kosmos voor. Traditioneel worden op deze plek de Britse koningen gekroond (4). In oude tijden werd het centrum van de kosmos gezien als de zetel van mythologische koning Saturnus of Chronos, de koning van de tijd en in de christelijke theologie ‘satan’, de tegenstander van God.
Als de volgende koning van Engeland wordt gekroond zal hij op deze plek dezelfde ceremonie ondergaan als zijn illustere voorgangers. Pal voor zijn kroning zal hij met olie uit het ‘heilige land’ (Israël) worden gezalfd, waarop volgens de traditie de heilige Geest in zijn lichaam vaart en van de koning een ‘goddelijk’ wezen maakt. Op dat moment wordt hij (of zij) letterlijk een ander persoon. Het mozaïek waarop dit plaats vindt, dat vreemd genoeg al 150 jaar onder een tapijt verborgen is gebleven, bevat een geheime apocalyptische code waarin het einde van de tijd wordt voorspeld.

De draak / de antichrist?
Het bijzondere mozaïek bevat een interessante verwijzing naar ‘zeeslangen’ (vertaald met ‘enorme walvissen’) die ook bekend stonden als ‘draken’. In de Bijbel vinden we deze terug als de ‘Leviathan’; de draak staat in de Bijbel symbool voor satan, de duivel. Een inscriptie in het mozaïek bevat een rekensom die uitkomt op het getal 19.683, de dag van het veronderstelde ‘einde van de wereld’. Omdat niemand echter de begindatum van de berekening weet valt niet te zeggen wanneer ‘het einde’ volgens het mozaïek zal komen. (Als het om dagen in plaats van jaren gaat dan gaat het om een tijdsperiode van bijna 54 jaar. Prins William wordt 54 in 2036, precies het eindjaar van de 1244 jaar lange ‘Saros 2 Oude Noorden’ zonsverduisteringscyclus, die begon met de kroning van de eerste erkende Engelse Koning – X.)

Hoe dan ook, of William, of zijn vader prins Charles wordt de nieuwe koning van Engeland. De kroning van deze nieuwe koning zal vanwege het mozaïek -waarvan de ware betekenis ongetwijfeld bekend is aan een select groepje ingewijden- een extra mystiek en mogelijk zelfs apocalyptisch tintje hebben. Niet voor niets worden zowel Charles als William door sommige christenen als de mogelijke komende ‘antichrist’ gezien (5). Of dit klopt valt te bezien, maar het is frapant dat Benjamin Creme, de zelf verklaarde woordvoerder van ‘Maitreya’ de ‘christus’ of ‘anti-christus’, in Williams geboortejaar verklaarde dat de ‘grote Wereld Leraar’ in Londen was geboren en zich op korte termijn aan de wereld bekend zou maken (5).

 Bron onbekend..waar?
Geen idee…

Gerelateerde Berichten