web analytics
11:11 Dubbele getallen
Maatschappij & Psyche

Gruwelijke zorgboerderij Aurora Borealis

Hoe kan het dat er mensen zijn die in die sector werkzaam zijn en zo intens slecht zijn?!
Hoe is dit mogelijk.

Er zijn blijkbaar nog wel meer van dit soort zorginstellingen waar het ook niet goed gaat.

Vroeger was dit ook vaak zo bij de nonnen in kloosters die wezen opvingen bv.

Jeugdzorg is idem een gevaarlijk instituut.
Als ouders gaan scheiden denken ze wel eens dat ze een andere ouder te grazen kunnen nemen, of zelfs ”vrienden of vriendinnen” die niet het beste met iemand voorhebben, die dan iemand kapot willen maken en dan gaat die bal rollen, vaak in een totaal verkeerde richting, nml het kind zal er littekens door oplopen, en natuurlijk de betreffende ouder, dus probeer altijd te voorkomen dat je jeugdzorg inschakelt.
Dat is niet mals als mensen die op hun dak krijgen.
Helaas zijn mensen zo slecht dat ze dit anderen aandoen, maar ik geloof in karma!

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/1016139/schokkende-beelden-zorgboerderij-wedde-dit-is-geen-zorg-maar-puur-sadisme

Wat veroorzaakt sadisme in een mens?

Sadisme gaat om het verkrijgen van plezier van het zien van anderen die ongemak of pijn ondergaan of het beleven van plezier aan het plegen van sadistische handelingen. Sadistische persoonlijkheden hebben de neiging om herhaaldelijk agressief en wreed gedrag te vertonen, al dan niet in combinatie met emotionele wreedheid, doelbewuste manipulatie van anderen en een preoccupatie met geweld.

A. Een diepgaand patroon van wreed, agressief en vernederend gedrag dat begint in de vroege volwassenheid, en gekenmerkt door het herhaaldelijk optreden van minimaal 4 van de volgende kenmerken:

-De persoon heeft gebruikgemaakt van fysiek geweld of emotionele wreedheid jegens mens of dier
-De persoon heeft andere mensen vernederd, al dan niet in het bijzijn van anderen
-De persoon heeft iemand onnodig hardhandig behandeld in een positie van macht (bijvoorbeeld een kind, gevangene, student, patiënt of dieren)
-De persoon beleeft plezier aan of wordt geamuseerd door de fysieke of psychische pijn van anderen
-De persoon heeft gelogen over de veroorzaakte schade jegens anderen
-De persoon maakt gebruik van intimidatie om andere mensen dingen te laten doen die hij of zij wil dat ze doen
-De persoon beperkt de autonomie van mensen waarmee hij of zij een relatie heeft
-De persoon heeft een fascinatie richting geweld, vechtsporten, wapens, verwondingen of foltering

1. De gedragspatronen onder A zijn niet gericht op één persoon en is geen onderdeel van seksueel sadisme.

2. Het gedrag is niet te wijten aan drugs, medicatie of een medische aandoening, bijvoorbeeld een hersenletsel.

3. De stoornis veroorzaakt ernstige problemen in het beroepsmatig of sociaal functioneren.

Voorkomen

De sadistische persoonlijkheidsstoornis werd vaak gevonden bij niet-psychopathische individuen waarbij er meestal sprake was van alcoholmisbruik en een antisociale gedragsstoornis in de vroege kinderjaren of adolescentie. De aandoening is vrij ongebruikelijk en het is onbekend of de stoornis vaker voorkomt bij mannen of bij vrouwen of in bepaalde families.

Lees ook eens:  Marokkaans reltuig?

Ongunstige ervaringen in de kindertijd of in de vroege fasen van de seksuele ontwikkeling kunnen het risico op het ontwikkelen van de sadistische persoonlijkheidsstoornis sterk doen toenemen. Mogelijk spelen ook biologische factoren een rol.

Behandeling
De sadistische persoonlijkheidsstoornis kan het beste behandeld worden door een klinisch psycholoog of een psychiater. Medicatie kan werkzaam zijn wanneer er ook sprake is van depressiviteit of angst. Zelfonderzoek en psycho-educatie kunnen de behandeling bevorderen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sadistische_persoonlijkheidsstoornis#:~:text=Ongunstige%20ervaringen%20in%20de%20kindertijd,ook%20biologische%20factoren%20een%20rol.

Wat zijn sadistische trekjes?
Sadistische persoonlijkheden hebben de neiging om herhaaldelijk agressief en wreed gedrag te vertonen, al dan niet in combinatie met emotionele wreedheid, doelbewuste manipulatie van anderen en een preoccupatie met geweld.

Een sadist is een wreedaard, iemand die geniet van de pijn, het verdriet en de vernedering van een ander, en die die pijn meestal zelf ook veroorzaakt. Sadisme is verbonden met agressie en macht: het plezier komt vaak voort uit de bevrediging van een hunkering naar macht. Verkrachters gaat het daarom vaak meer om het machtsgevoel dat de onderwerping van hun slachtoffer geeft, dan om het bevredigen van seksuele lusten.

Een sadist kwelt zijn slachtoffer dus niet zozeer om hem of haar tot iets te dwingen maar puur om te genieten van het lijden dat hij (vaak is de sadist een hij) veroorzaakt. Slecht nieuws voor de man of vrouw die de pech heeft in zijn handen te vallen, want zijn kweller valt niet te vermurwen of om te kopen met geld of gunsten. Pijn is het doel, niet een middel om een ander doel te bereiken.

https://singularity.nl/karaktertypen-de-sadist/

Trollen

 

Een recente invulling van psychologische sadisten zijn trollen op internet. Meestal anoniem, verspreiden ze hun kwetsende hatelijkheden, racistische beledigingen, schokkende plaatjes en andere narigheden, puur voor de lol, om de ellende, het verdriet en de angst die ze ermee veroorzaken.

Liefhebbers van stierengevechten en aanverwanten kan een vorm van sadisme niet ontzegd worden. Vroeger werd het toekijken bij openbare terechtstellingen en folteringen als een gezinsuitje beschouwd. Plezierjagers zetten hun sadistische neiging in daden om die formeel geaccepteerd zijn.


Waarom vertonen mensen sadistisch gedrag?

Dat kan in iemands karakter zitten, maar nieuw onderzoek suggereert nog een andere reden: pure verveling. Zo blijken mensen die zich vaak vervelen meer sadistische fantasieën te hebben (zoals iemand ‘voor de lol’ neerschieten) en te trollen op internet. En in een experiment vermaalden proefpersonen die een saaie video van een waterval moesten bekijken, vaker een made in een koffiemolen dan mensen die naar een interessantere natuurdocumentaire keken – de koffiemolens waren overigens zo aangepast dat de larven er in werkelijkheid levend vanaf kwamen. De onderzoekers denken dat sadisme een soort kick geeft waarmee mensen de verveling kunnen verdrijven – zelfs voor wie van nature weinig sadistische trekken heeft.

https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/sadisten-vervelen-zich/

Plegers van emotionele en psychische mishandeling

Uit onderzoek blijkt dat veel plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling personen zijn met (trekken van) een narcistische of psychopathische persoonlijkheidsstoornis. Kenmerkend aan mensen met een narcistische of psychopathische persoonlijkheidsstoornis is dat zij een destructief effect hebben op mensen in hun nabijheid (partner, kind, directe familie, collega etc.) In Nederland hebben volgens de DSM-5 circa 80.000 tot 160.000 mensen een narcistische of psychopathische persoonlijkheidsstoornis (0,5% – 1%). Dit is een voorzichtige schatting: andere studies komen op percentages tussen de 1% tot 6% uit.

https://professionals.verdwenenzelf.org/plegers-van-emotionele-en-psychische-mishandeling/

En het gaat er niet om, om die mensen te begrijpen waarom zij tot hun wrede daden zijn gekomen, maar ergens wel de vraag hoe het kan dat er mensen zijn die tot zoiets in staat zijn.

En dan blijft de vraag waarom heeft dit land een regering die niets doet.
Normaal gesproken behoort een regering toe te kijken op misstanden in de maatschappij. Die er nu zitten zorgen er juist voor dat ze voorkomen en mogen voorkomen, en ook dat ze er niets aan doen. Dus in feite hebben wij geen regering.
Een regering werkt voor het land om alles in goede banen te leiden… wat doen zij?


Symptomen van emotionele en psychische mishandeling

Bent u een psycholoog, coach, therapeut of een andere behandelaar en op zoek naar de kenmerkende symptomen van emotionele en psychische mishandeling? De hieronder genoemde symptomen hoeven niet allemaal tegelijkertijd voor te komen. Ze geven inzicht en achtergrond bij het herkennen van psychische en emotionele mishandeling en de mogelijk hieruit voortkomende traumatisering van de cliënt.

Wantrouwen naar zichzelf en anderen
Plegers met narcistisch gedrag leggen consequent de verantwoordelijkheid van reguliere interpersoonlijke problemen buiten zichzelf. Als de cliënt hierover wat terugzegt, dan is de cliënt voor hen per definitie de eigenlijke dader.
-De cliënt leert stap voor stap zichzelf hierdoor als bron van alle problemen te zien. ——–Cliënten durven daardoor nauwelijks meer zichzelf of anderen te vertrouwen.
-Veel cliënten kunnen niet meer gewoon naar iemand luisteren, maar zijn continu alert op wat die ander nu ‘werkelijk’ zegt (een achterliggend, bedekt verwijt bijvoorbeeld) en of er geen psychologische en soms ook fysieke agressie volgt.
Cliënten hebben achterdochtige of zelfs paranoïde gedachten, waar zijzelf ook van schrikken. Deze gedachten zijn echter meestal directe getuigenissen van hoe ver de pleger over de grenzen van de cliënt is gegaan en van hoeveel controle hij of zij had. De angst vertelt hoe bedreigd de cliënt zich vaak (terecht) voelde.
Ernstige depressie en suïcidale gedachten
-Psychische en emotionele mishandeling zorgen ervoor dat mensen “lamgeslagen worden”.
-Hun persoonlijke wensen, gevoelens en voorkeuren werden niet getolereerd en zijn hierdoor weggesleten of nooit goed ontwikkeld.
-Het effect is dat iemand zichzelf niet meer is en geen sprankeling en levensvreugde of –energie meer voelt en laat zien.
-Het contact met de eigen essentie is als het ware weg: het verdwenen zelf.
-Emotionele en psychische mishandeling kunnen iemand zó onderuit halen dat diegene de zin in het leven verliest.
-Gedachtes aan zelfmoord en pogingen daartoe komen veel voor, sommige cliënten plegen ook daadwerkelijk zelfmoord.
Verstoord besef van de realiteit
Gaslighting vormt de kern van emotionele en psychische mishandeling en heeft een enorme impact op slachtoffers. Cliënten proberen te begrijpen wat er gebeurt of gebeurd is en gaan er over malen.
-Ze twijfelen voortdurend aan zichzelf, ook aan volstrekt normale en basale wensen, acties, ideeën, gevoelens, gedachten en herinneringen.
-Ze zoeken telkens bevestiging, vaak meerdere keren per gesprek: ‘Het lijkt wel alsof ik gek/labiel/zwak/gestoord ben’ of ‘Klopt het dat…?’ of ‘Het is toch niet normaal dat…?’
-Cliënten gaan, ook ten opzichte van de professional, over al hun communicatie nadenken (“Kan dit wel? Is dit niet gemeen? Kijk ik aardig genoeg? Doe ik nu niet overdreven?”)
-Cliënten weten eigenlijk niet (meer) hoe het moet, “gewoon” communiceren of met mensen omgaan. Zij zeggen vaak zichzelf niet meer te begrijpen of te herkennen. Het gevoel van realiteit is bij cliënten afgebrokkeld en ze denken dat ze inderdaad gestoord zijn en misschien wel naar een inrichting moeten.
-Veel cliënten praten op een verontschuldigende manier: ‘Ja, ik weet niet hoor… / Ik hoop dat je het niet erg vind dat…’ Ze hebben geleerd al bij voorbaat sorry te zeggen. Deze cliënten nemen vaak voor elk probleem in de communicatie of relatie direct de gehele verantwoordelijkheid op zich, ook als duidelijk is dat de verantwoordelijkheid van het probleem geheel bij een ander ligt.
Isolement en eenzaamheid
Daders vervreemden cliënten niet alleen van de realiteit, -ze proberen de cliënt vaak ook letterlijk te isoleren van vrienden, collega’s, kinderen en familie. Ook de onwetendheid en het onvermogen van de omgeving om hun problematiek goed te duiden helpt niet mee.
-Sommige cliënten voelen zich daardoor vervreemd van de hele wereld of horen letterlijk nauwelijks meer andere perspectieven op hun problemen.
-Ze horen nergens meer bij, zitten hun dagen uit, omdat ze niet meer kunnen voelen wie ze zijn en wat ze willen. Ze zijn een vreemde voor zichzelf geworden en voelen zich vaak eenzaam.
Afhankelijkheid
-Denken dat er niemand anders meer van je kan houden: ook dit gevoel kent vrijwel iedere cliënt.
-Soms is dat het gevolg van hechtingsproblematiek, vooral bij mensen die opgroeiden bij een narcistische ouder bijvoorbeeld.
-Ook mensen die langdurig in een relatie emotioneel en psychisch mishandeld zijn, hebben soms moeite om later weer duurzame relaties op te bouwen of intimiteit toe te laten.
-Ze hebben snel het gevoel verlaten te worden, ook door de professional, en zijn zeer alert op vermeende signalen hiervan.
-De eeuwige zelftwijfel maakt dat cliënten het gevoel hebben niet meer in hun eentje tegen het leven opgewassen te zijn.
-Ze voelen zich erg afhankelijk van de mening en goedkeuring van anderen, zoals hun partner of ouder maar ook of juist die van de professional.
-Ze stellen veel en vaak hulp- en adviesvragen. Ze kunnen zich aan een professional vastklampen of deze juist verstoten en dan daar weer op terugkomen.
-Dit gedrag moet niet verward worden met een borderline- of afhankelijkheidsstoornis – er spreekt een diep gevoel van afhankelijkheid uit dat gecultiveerd is door de dader.
Hyperalertheid
-Veel cliënten vertonen angstig gedrag omdat zij zich onveilig voelen. Hyperalertheid kan zich uiten in een hoge ademhaling, niet in de ogen durven kijken en telkens wegschietende blikken.

-Het kan zich uiten in te snel praten (zonder adempauzes), veel herhalingen in het gesprek, een chaotische gespreksvoering (van de hak op de tak springen) en lange monologen. Concentratieproblematiek is ook kenmerkend.

Dissociatie
Dissociatie komt veel voor onder slachtoffers, maar wordt vaak niet herkend. Dissociatie is een geestesgesteldheid waarin bepaalde gedachten, emoties, waarnemingen of herinneringen buiten het bewustzijn worden geplaatst, tijdelijk niet ‘oproepbaar’ zijn of minder samenhang vertonen.
Dit kan zich uiten bij cliënten door middel van ‘staren’, met grote afstandelijkheid over zichzelf en de eigen ervaringen praten, alles weglachen of heel afwezig lijken. Cliënten die veel dissociëren zijn vaak hele stukken van sessies ‘kwijt’ en kunnen zich schokkende dingen die ze gedeeld hebben niet eens meer herinneren. Ze kunnen veel last hebben van flashbacks en zonder dat ze dit zelf doorhebben wegzakken in de oude realiteit, waardoor de behandeling sterk bemoeilijkt wordt. Het is van groot belang om dissociatie, als dit speelt, vast te stellen. Zie ook: Complex trauma en dissociatie.
Verstoringen in de emotieregulatie
Beide uitersten qua emotieregulatie komen voor: cliënten die niks meer lijken te voelen, of cliënten die om de haverklap heftige emoties hebben. Deze vormen kunnen elkaar ook afwisselen. De emotieregulatie, ontstaan tijdens de jeugd in relatie tot het hechtingsproces, is structureel verstoord of in de war gebracht.
Bij kinderen en volwassenen worden vaak Ad(h)d of autistische trekken gediagnosticeerd terwijl hieraan ook hyperalertheid en dissociatie (hypo-arousal) ten gevolge van complex trauma ten grondslag kan liggen.
Somatische klachten en ziekte
-Veel cliënten hebben last van lichamelijke klachten als vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid, hoge ademhaling, rugpijn, benauwdheid, darmklachten, rug/nek/schouderklachten, houdingsklachten, gespannen spieren etc.
Slaapproblemen komen ook veel voor.
-Een verkrampte of vreemde lichaamshouding kan ook een signaal zijn. Deze fysieke klachten kunnen het gevolg zijn van langdurige stress en trauma en kunnen worden samengevat als SOLK (Somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten).
Ook eetproblematiek en overgewicht worden direct gelinkt aan het meemaken van emotioneel en psychisch misbruik.
-Van trauma en PTSS is bovendien bekend dat het kan leiden tot een hoog risico op diverse ziektes, bijvoorbeeld in het auto-immuun systeem of het zenuwstelsel, diverse vormen van kanker en (chronische) maag- en darmziektes.
Niet meer normaal kunnen functioneren
-Plegers met narcistisch of psychopathisch gedrag grijpen in op de ontwikkeling en het functioneren van cliënten.
-Verschillende cliënten die een relatie met een narcistische partner hadden getuigen ervan hoe ze voor de relatie op hoog niveau functioneerden, en tijdens en na de relatie onder hun niveau werken of functioneren.
-Ze kunnen vaak niet meer helder denken en hebben een wattig gevoel in hun hoofd. Veel cliënten hebben vaak al moeite met de simpelste dingen waardoor werken op het juiste niveau niet meer haalbaar lijkt.
-Bij kinderen en jongeren is bekend dat trauma naar aanleiding van emotioneel en psychisch misbruik kan leiden tot minder goede schoolprestaties.
Overgevoeligheid van zintuigen
Cliënten kunnen overgevoelig worden voor licht, geluid en andere zintuiglijke gewaarwordingen. Veel cliënten kunnen niet meer veel prikkels verdragen en raken om het minste geïrriteerd of afgeleid. Soms zijn het specifieke prikkels die een ‘trigger’ veroorzaken (een bepaalde blik, beweging, persoon, object of geluid) waardoor ze zich zeer onveilig voelen en als reactie daarop hyperalert reageren of juist dissociëren.
https://professionals.verdwenenzelf.org/symptomen-van-emotionele-en-psychische-mishandeling/
Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥