web analytics
11:11 Dubbele getallen
Maatschappij & PsycheParanormaalPolitiek-Elite

Prognose 2016

This is an original Tiffany window, signed by Tiffany himself. There isn't much information about it, but it can be found in the College Hill Presbyterian Church in Easton, PA.:

Algemeen
Als eerste twee kaarten trek ik de Kracht en de Toren, die erop wijzen dat relaties, verbintenissen en overeenkomsten, die nu al een moeilijk of gespannen verloop hebben, doorheen 2016 een fase van ontlading of uitbarsting zullen meemaken. Dit zal vooral rond of vanaf de zomerperiode herkenbaar zijn.

Januari

Stier/ Magiër/ Steenbok

Al bij al een vrij stabiele maand als beginmaand van het jaar. Economisch, financieel en materieel worden er diverse initiatieven genomen, die vruchten lijken af te werpen. Op wereldvlak beleven we dus een periode die al bij al vrij goed meevalt, hoewel er eerder sprake is van trage dan van snelle groei. Een relatief jonge man uit welstellende middens werkt zich naar de top of doet een gooi naar het presidentschap.
Februari

Saturnus/ Stier/ Magiër

Eventjes een minfase of remmende en frustrerende fase tijdens de eerste tien dagen van de maand, maar nadien betert het en worden de handel, het zakenleven en de werkgelegenheid verder begunstigd en positief beïnvloed. Er heerst een vrij optimistisch en hoopvol wereldbeeld. Die aanvankelijke minfase kan met geweld of misdaad verband houden of met verzet tegen het gangbaar financieel systeem.

Maart

Magiër/ Steenbok/ Zwerver

Er is sprake van opstand of revolutie en een belangrijk wereldleider moet aftreden of wordt aan de dijk gezet, wat op wereldvlak een groot gevoel van onbehagen, onzekerheid en onstabiliteit doet rijzen. De laatste tien dagen van de maand kennen een bijzonder onrustig en veranderlijk verloop. Hevig verzet en gedreven fanatisme kunnen ermee gepaard gaan en systemen doen wankelen of ontwortelen.

Lees ook:   Jensen is ook klaar met Greta (meisje?)

April

Mercurius/ Vissen/ Geliefden

Gesprekken en onderhandelingen, maar alles verloopt in een sfeer van onzekerheid, onduidelijkheid en voorzichtige keuzes of beslissingen. Er heerst een groot gevoel van wantrouwen tussen landen en continenten onderling. Het is alsof niemand weet hoe het nu verder moet of welke afspraken er dienen te worden gemaakt. De hele lentefase kent een vrij wankel verloop en men zoekt naar evenwicht en oplossingen.

Mei

Gehangene/ Mercurius/ Vissen

De malaise sleept aan. Het is alsof men er niet doorheen raakt tijdens die maand. Bedrog, misleiding en een zwakke of dubieuze beleidsvorming lijken alles te vertragen of te bemoeilijken. Er komt niets tevoorschijn, dat echt duidelijk en concreet kan worden genoemd. Ook problemen met of rond water doen zich voor. Kans op overstromingen en mensen die verdrinken.
Juni

Vissen/ Geliefden/ Gerechtigheid/Weegschaal

Die maand komt er wel één en ander uit de bus. Na een wat onzekere start worden er naar het midden en einde van de maand toe door diverse landen of regeringsleiders interessante of noodzakelijke overeenkomsten aangegaan. Dus ja, een maand waarin enkele knopen worden doorgehakt en samenwerking kan worden gerealiseerd. Juni is een maand van keuzes maken en compromissen sluiten, maar de resultaten daarvan lijken op termijn nog weinig zekerheid te beloven.

Juli
Mars/ Maan/ Jupiter

Helaas verloopt deze maand al van in het begin in een sfeer van spanning, oorlog en conflict. In sommige landen heerst er angst en onvrede, wat opnieuw een grote vluchtelingenstroom op gang kan doen komen. Dit stuit op onbegrip, tegenkanting en verzet. Juli is een maand van gespannen verhoudingen, die emoties kunnen doen toespitsen en escaleren. Dit is of kan moeilijk worden ingedijkt of onder controle gehouden.

Lees ook:   De oprichter van de rockband Pink Floyd noemde de Verenigde Staten het grootste kwaad ter wereld

Augustus

Saturnus/ Mars/ Maan

Dit is zonder meer een moeilijke, beperkende, frustrerende en gespannen verlopende maand in 2016. Er is niet alleen sprake van economisch moeilijke factoren, maar ook zware confrontaties en conflictsituaties doen zich voor. De massa mort, protesteert en is ontevreden. De sfeer is emotioneel beproevend en geladen en dit lijkt de hele maand openlijk of sluimerend aanwezig te blijven. Pas later tijdens het jaar kent het zijn volle uitbarsting of ontlading.

September

Maan/ Jupiter/ Gehangene

Wijst nogmaals op vluchtelingenstromen, die vanuit diverse landen op gang komen, maar veel van deze mensen komen in een impasse terecht of de bereidheid en mogelijkheden tot opvang verlopen moeilijk. Dit leidt tot stagnatie, blokkades en schijnbaar uitzichtloze toestanden. Hoewel er van diverse zijden hulp en inzet aanwezig is, doet zich tegelijkertijd zoiets als een depressie of een immens gevoel van afhankelijkheid en machteloosheid voor.

Oktober

Boogschutter/ Zegewagen/ Tweelingen

Wijst op fanatisme, fundamentalisme en oorlogen die als gevolg van of reactie op de impasse ontstaan en worden gevoerd. Een maand dus die strijd aankondigt en die vooral verdergaande verdeeldheid en versplintering teweegbrengt of bevordert. Deze maand brengt absoluut geen rust en de diverse gesprekken en vergaderingen leveren geen duurzame en diepgaande veranderingen op. Communicatie blijft niettemin belangrijk, maar de resultaten ervan blijven onbevredigend en er heerst een gespannen en nerveuze sfeer.

November

Zwerver/ Boogschutter/ Zegewagen

De eerste dagen van november verlopen bijzonder woelig en onrustig en conflicten en oorlogstoestanden escaleren of worden verder op de spits gedreven doorheen het verder verloop van de maand. Bij deze strijd lijken veel jongeren te worden betrokken en zij worden gedreven door agressie, ongeduld, ambitie, haat en fanatisme. Ook werkloosheid vormt een niet te onderschatten factor in de situatie. Het probleem is dat zij niet of moeilijk kunnen worden ingetoomd en hele gemeenschappen kunnen terroriseren of overweldigen.

Lees ook:   11 Redenen waarom je vrouwen die zwart dragen totaal niet moet onderschatten

December

Zegewagen/ Tweelingen/ Gerechtigheid/Weegschaal

De strijd en meningsverschillen duren nog tot voorbij de helft van deze maand en het is eerder naar de laatste tien dagen toe dat er compromissen of overeenkomsten kunnen worden gerealiseerd. Er kan dan terug meer zoiets als een middenweg worden bewandeld. Naar het einde van het jaar toe kan er een (tijdelijke) wapenstilstand worden bereikt, maar wat het verder wordt het jaar nadien valt af te wachten. De winterfase kan dus woelig worden genoemd, wat niet helemaal ongunstig hoeft te zijn, omdat het ons vragen doet stellen over het evenwicht in de wereld en ons daarin correcties doet aanbrengen. Dit kan wenselijk of noodzakelijk zijn en leidt hopelijk naar meer vrede en harmonie op lange termijn.

Dieddho

https://www.para-astro.be/kaartleggen/kaartenset/globale-mondiale-prognose-2016

Bekijk de website ook voor orakels

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥