web analytics
11:11 Dubbele getallen
Gezondheid & UiterlijkMaatschappij & PsychePolitiek-Elite

Wat ze niet willen dat u weet over in het laboratorium gekweekt vlees

Terwijl de nepvleesindustrie wordt aangeprezen als een milieuvriendelijke en duurzame manier om de wereld te voeden, is de ware bedoeling om het soort wereldwijde controle te creëren dat Monsanto en anderen bereikten door middel van gepatenteerde Ontwikkeling van GGO-zaden. Uiteindelijk is in het laboratorium gemaakt vlees slechter voor het milieu dan vee en zal ongetwijfeld ook de gezondheid van de mens verslechteren, net zoals GGO-granen dat hebben gedaan.
In het laboratorium gekweekt vlees is slechter voor het milieu dan vee
Zoals gerapporteerd door de San Francisco Chronicle, 1  waarschuwen onderzoekers van UC Davis dat er grote milieu-nadelen zijn aan in het laboratorium gekweekt vlees die geen deel uitmaken van het gesprek of het besluitvormingsproces.
Volgens hun “cradle-to-gate life cycle”-analyse 2,3,4,5  produceert de vleesindustrie in een laboratorium tot 25 keer meer CO 2  dan de traditionele veehouderij, wat de ideologische kern waarop de industrie steunt, teniet doet. is gebouwd.
Zoals opgemerkt door de auteurs, hebben investeerders miljarden dollars in de sector dierlijk celgebaseerd vlees (ACBM) gestoken op basis van de theorie dat kweekvlees milieuvriendelijker is dan rundvlees. Maar die hype is vooral gebaseerd op gebrekkige analyses van koolstofemissies.
De belangrijkste bronnen van CO 2 emissies zijn de zuiveringsprocessen, waarvoor fossiele brandstoffen nodig zijn. De bacteriën die worden gebruikt om het “vlees” te produceren, geven endotoxinen af, en deze moeten uit het groeimedium worden verwijderd, anders zullen de cellen zich niet goed voortplanten. 
Zoals opgemerkt door de auteurs: 
“Het kweken van dierlijke cellen wordt traditioneel gedaan met groeimediumcomponenten die zijn verfijnd om endotoxine te verwijderen/verminderen. Het gebruik van deze verfijningsmethoden draagt ​​aanzienlijk bij aan de economische en milieukosten die gepaard gaan met farmaceutische producten, aangezien ze zowel energie- als hulpbronnenintensief zijn.”
Op basis van deze beoordeling produceert elke kilo kweekvlees ergens tussen de 542 pond (246 kilo) en 3.325 pond (1.508 kg) kooldioxide-uitstoot, waardoor de klimaatimpact van kweekvlees vier tot 25 keer groter is dan die van conventioneel rundvlees.
Schijnclaims op basis van niet-bestaande technologieën
De levenscyclusanalyse van UC Davis wijst er ook op dat verschillende schattingen van ACBM-klimaateffecten afhankelijk zijn van nieuwe technologieën die nog niet bestaan ​​of waarschijnlijk niet zullen werken.
Sommigen hebben bijvoorbeeld voorgesteld hydrolysaat van cyanobacteriën te laten groeien in open betonnen vijvers om vervolgens te worden “geoogst, gesteriliseerd, gehydrolyseerd en gebruikt als groeimedium voor dierlijke cellen”. Het probleem is dat deze technologie momenteel niet wordt gebruikt, “en ook niet een die momenteel bijna haalbaar is”, merken de auteurs op.
Kortom, de beweringen die de kweekvleesindustrie ondersteunen, zijn een schijnvertoning, aangezien het idee dat kweekvlees een groenere optie is gebaseerd is op niet-bestaande technologieën in plaats van op de technologieën die in gebruik zijn.
Eerder onderzoek maakt ook gaten in milieuclaims
Andere studies hebben ook kritiek geuit op de claims van de ACBM-industrie. Een artikel uit 20197 in het tijdschrift Frontiers in Sustainable Food Systems ontdekte bijvoorbeeld  dat als de wereld de overstap zou maken naar kweekvlees, de impact ervan op de opwarming van de aarde in eerste instantie gunstig zou kunnen lijken. Na verloop van tijd zou de productie van kweekvlees echter leiden tot meer opwarming. Zoals geconcludeerd door de auteurs:
“Bij een continu hoge wereldwijde consumptie resulteert kweekvlees in eerste instantie in minder opwarming dan vee, maar deze kloof wordt op de lange termijn kleiner en in sommige gevallen veroorzaakt de veeteelt veel minder opwarming, aangezien CH 4 -emissies zich niet ophopen, in tegenstelling tot CO  2   We
concluderen dat kweekvlees op het eerste gezicht niet klimatologisch superieur is aan vee; de relatieve impact hangt in plaats daarvan af van de beschikbaarheid van koolstofarme energieopwekking en de specifieke productiesystemen die worden gerealiseerd.”
Valse beweringen zijn normaal
Ondanks dergelijke analyses zou het moeilijk zijn om een ​​kweekvleesbedrijf te vinden dat niet beweert minder broeikasgassen uit te stoten dan de veeteelt, hoewel sommigen er gewoon in kringen omheen praten. Neem bijvoorbeeld Mission Barns.
Mission Barns maakt imitatiebacon en gehaktballen door erwteneiwit te mengen met kweekvlees en varkensvet geproduceerd door celcultuur om het “vlees” de smaak en het aroma van echt varkensvlees te geven. De website maakt de volgende duurzaamheidsclaim: 
“Veeteelt veroorzaakt meer uitstoot van broeikasgassen dan al het vervoer samen en is een belangrijke oorzaak van ontbossing en waterwegvervuiling. Kweekvlees is veel vriendelijker voor de natuur en gebruikt minder hulpbronnen om onze planeet te beschermen.”
Merk op dat ze eigenlijk geen directe milieuclaims maken over hun eigen kweekvlees. In plaats daarvan beweren ze dat veeteelt meer broeikasgassen genereert dan transport, wat niet relevant is als het erom gaat te bepalen welke van de twee opties – landbouw of in het laboratorium gemaakt vlees – beter is voor het milieu.
Als veehouderij meer broeikasgassen genereert dan transport, dan genereert in het laboratorium gemaakt vlees ook meer broeikasgassen dan transport, en waarschijnlijk zelfs meerdere malen meer. Het klinkt echter goed, en het is verwarrend genoeg dat de meeste lezers niet zullen beseffen dat ze je zojuist niets hebben verteld over hun eigen duurzaamheid.
Worden dieren geschaad bij het maken van nepvlees?
Mission Barns beweert ook dat er nooit dieren worden geschaad tijdens het kweekvleesproces. Alles wat nodig is om het vlees te laten groeien, zeggen ze, is een “klein monster [vetcellen] van een varken”, dat niet wordt geschaad door de biopsie en een normaal, gezond leven leidt. De vraag is, waarin worden de verzamelde cellen gekweekt?
Gekweekt of celgebaseerd vlees moet worden gekweekt in voedingsrijke media, en de meeste gebruiken nog steeds foetaal runderserum (FBS), dat wordt verkregen van ongeboren kalveren die uit de baarmoeder worden gesneden en hun bloed wordt afgevoerd terwijl ze nog leven.
FBS wordt al lang in de wetenschap gebruikt omdat het het perfecte groeimedium is. Tot nu toe werd FBS beschouwd als een bijproduct van de conventionele vleesproductie. Vermoedelijk worden koeien niet specifiek geïmpregneerd om de kalveren voor FBS te oogsten; in plaats daarvan worden de kalveren opgeofferd wanneer een willekeurige drachtige koe wordt geslacht voor vlees.
Maar tenzij FBS wordt afgeschaft in de kweekvleesindustrie, is het gemakkelijk om een ​​toekomst te voorzien waarin koeien worden grootgebracht en geïmpregneerd om de nepvleesindustrie te voorzien van FBS, wat zowel voedselverspilling als dierenmishandeling naar een geheel nieuw niveau tilt.
Dierenmishandeling op steroïden
Je zou kunnen stellen dat de nepvleesindustrie al een meer obscene vorm van dierenmishandeling promoot dan de veehouderij in het algemeen, aangezien de toegenomen behoefte aan FBS ertoe zal leiden dat er meer drachtige koeien moeten worden geslacht. Weten we er absoluut zeker van dat koeien niet worden geïmpregneerd en kalveren worden opgeofferd om aan deze steeds groter wordende behoefte aan FBS te voldoen? Zoals gerapporteerd door Nutraceuticals World: 
“Gezien de essentiële rol van FBS in het productieproces, zullen veel van de kweekvleessoorten die binnenkort op de markt komen niet echt volledig dierproefvrij of dierproefvrij zijn. Snelle groei van kweekvlees zou een grotere vraag naar FBS stimuleren.
Verschillende bedrijven, met name Meatable en Future Meat, hebben alternatieve groeitechnieken geïntroduceerd waarvoor geen FBS nodig is. Op dit moment is op FBS gebaseerde groeistimulatie echter nog steeds de norm, en het doet enigszins afbreuk aan de bewering dat kweekvlees volkomen humaan is.”
In 2018 voerde Mission Barns CSO David Bowman aan dat “foetaal runderserum een ​​non-starter is” omdat het proces onhoudbaar is. Het vereist de slachting van “minstens zoveel koeien als er nu worden geslacht”, zei hij. 
Destijds voorspelde Bowman dat Mission Barns te zijner tijd “in-house mediarecepten zou laten ontwikkelen die gepatenteerd zijn”. De vraag is, heeft het bedrijf nieuwe media uitgevonden of gebruiken ze nog steeds FBS? De bewering “geen dierenleed” hangt echt af van dat detail, en ik heb het hoe dan ook niet kunnen bevestigen.
Wat ChatGPT zegt over FBS en het gebruik ervan
Even terzijde: een lid van mijn team heeft onlangs met ChatGPT gechat over het gebruik van FBS in de kweekvleesindustrie. Hier zijn een paar van de Q & A’s van die sessie.
Vraag —  Er zijn veel artikelen over kweekvlees waarbij serum van runderfoetus wordt gebruikt om de culturen te laten groeien, is dat waar?
ChatGPT —  Voor zover ik weet, is de informatie over het gebruik van runderfoetaal serum bij de productie van kweekvlees correct. Traditionele methoden voor het kweken van dierlijke cellen voor laboratoriumdoeleinden, waaronder de productie van kweekvlees, zijn vaak afhankelijk van het gebruik van foetaal runderserum (FBS) of runderserum als groeimedium. FBS bevat verschillende groeifactoren en voedingsstoffen die nodig zijn om de cellen te laten groeien.
Het is echter belangrijk op te merken dat het gebied van kweekvlees snel evolueert en dat onderzoekers actief alternatieve methoden onderzoeken om de afhankelijkheid van dierlijke componenten te verminderen of te elimineren. Het gebruik van FBS roept ethische bezwaren op, aangezien het gaat om het afnemen van bloed van ongeboren kalveren. Bovendien draagt ​​het bij aan de uitdagingen op het gebied van kosten en schaalbaarheid van de productie van kweekvlees.
De afgelopen jaren is grote vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van serum- of proefdiervrije alternatieven voor celkweek in de kweekvleesindustrie. Wetenschappers onderzoeken op planten gebaseerde en synthetische groeimedia die de noodzakelijke voedingsstoffen voor celgroei kunnen leveren. Deze inspanningen hebben tot doel de productie van kweekvlees duurzamer, schaalbaarder en vrij van dierlijke inputs te maken.
Vraag – Wat is het proces dat wordt gebruikt om het serum uit het foetale bloed te zuiveren?
ChatGPT –  Het proces van het zuiveren van foetaal runderserum (FBS) uit foetaal bloed omvat meestal verschillende stappen om het serum te scheiden en te isoleren van andere componenten. Hoewel specifieke protocollen kunnen verschillen, volgt hier een algemeen overzicht van het proces:
1. Verzameling —  Foetaal runderbloed wordt verzameld van de foetussen van geslachte koeien. Het bloed wordt meestal verkregen door de foetus te ontleden en te verzamelen via een proces dat leegbloeden wordt genoemd.
2. Stolling en scheiding – Het verzamelde bloed mag stollen bij kamertemperatuur of in gekoelde omstandigheden. Gedurende deze tijd stolt het bloed op natuurlijke wijze en vormt het een gelachtige substantie die bekend staat als een stolsel. Het stolsel bevat rode bloedcellen, witte bloedcellen en andere cellulaire componenten.
3. Centrifugatie –  Het stolsel wordt vervolgens onderworpen aan centrifugatie, een proces waarbij het monster met hoge snelheden wordt rondgedraaid. Dit scheidt het serum, dat het heldere, vloeibare deel is, van het stolsel en celafval. Het centrifugatieproces berust op het principe van dichtheidsverschillen om het serum te isoleren.
4. Filtratie — Om achtergebleven celafval of onzuiverheden verder te verwijderen, wordt het serum vaak door fijne filters gefilterd. Deze stap helpt een meer gezuiverd serum te bereiken door deeltjes en ongewenste stoffen te verwijderen.
5. Sterilisatie —  Het gezuiverde serum kan sterilisatieprocessen ondergaan, zoals filtratie door filters van sterilisatiekwaliteit of warmtebehandeling, om ervoor te zorgen dat mogelijke micro-organismen of verontreinigingen die de kwaliteit en veiligheid van het serum in gevaar kunnen brengen, worden verwijderd.
Het resulterende gezuiverde foetale runderserum wordt vervolgens doorgaans verwerkt tot kleine porties, ingevroren en bij lage temperaturen bewaard om de stabiliteit en kwaliteit te behouden totdat het klaar is voor gebruik als groeimedium in celkweek, inclusief de productie van kweekvlees.
Het is belangrijk op te merken dat er specifieke protocollen en variaties kunnen bestaan, afhankelijk van de fabrikant of leverancier van FBS. Het zuiveringsproces kan ook aanvullende stappen of wijzigingen omvatten op basis van het beoogde gebruik en de kwaliteitseisen van het serum.
Vraag —  Worden de kalveren afgebroken?
ChatGPT –  In de context van het gebruik van foetaal runderserum (FBS) voor celkweek, wordt het serum meestal verzameld van runderfoetussen die zijn verkregen van drachtige koeien in slachthuizen. De foetussen worden niet opzettelijk geaborteerd met het oog op FBS-productie. In plaats daarvan worden ze verzameld als bijproduct van de vleesindustrie.
Tijdens het slachten van drachtige koeien worden de foetussen verwijderd en wordt hun bloed verzameld. Dit bloed wordt vervolgens verwerkt om het serum te extraheren, dat de noodzakelijke groeifactoren en voedingsstoffen voor celkweek bevat. Het gebruik van FBS is al lang een praktijk in biomedisch en biotechnologisch onderzoek.
Vraag —  Dus om kweekvlees te maken, zijn ze afhankelijk van de vleesindustrie om geaborteerde foetale kalveren te verwerken om er bloed uit te halen?
ChatGPT —  Mijn excuses als mijn vorige reactie voor verwarring heeft gezorgd. Ter verduidelijking: het gebruik van foetaal runderserum (FBS) in celkweek, inclusief de productie van kweekvlees, omvat het verkrijgen van bloed van runderfoetussen. Het verzamelen van foetaal runderserum is echter niet direct gekoppeld aan opzettelijke abortussen.
De bron van foetaal runderserum is voornamelijk afkomstig van drachtige koeien die al worden geslacht voor vleesproductiedoeleinden. Het verzamelen van FBS vindt tijdens dit proces plaats als een bijproduct, in plaats van het primaire doel te zijn. De foetussen worden niet opzettelijk geaborteerd met als enig doel FBS-extractie.
Vraag —  Waarom is abortus niet opzettelijk als de moeder van het kalf wordt gedood?
ChatGPT —  Mijn excuses voor eventuele verwarring veroorzaakt door mijn eerdere antwoorden. Wanneer drachtige koeien worden geslacht voor vleesproductie, vindt de verzameling van foetaal runderserum (FBS) plaats als resultaat van dat proces. De bedoeling van de slachting is om vlees van de koeien te verkrijgen, niet specifiek om het foetale bloed te oogsten. De foetussen worden niet opzettelijk geaborteerd om FBS te verzamelen.
Als een koe tijdens het slachtproces drachtig blijkt te zijn, worden de foetussen verwijderd als onderdeel van de algehele procedure. Het is dit foetale bloed dat vervolgens wordt verzameld en verwerkt om FBS te verkrijgen. De bedoeling achter het slachten is voor vleesproductie, en het verzamelen van FBS is een bijproduct van dat proces.
Vraag —  Dus het is een accidentele abortus?
ChatGPT —  Ja, in de context van FBS-verzameling zou het een accidentele abortus kunnen worden genoemd … De verzameling van foetaal runderserum (FBS) van deze foetussen wordt beschouwd als een bijproduct van de vleesindustrie, in plaats van een opzettelijke abortus voor dit doel van FBS-extractie.
Vraag —  De kweekvleesindustrie is dus afhankelijk van de accidentele abortussen van kalveren in de vleesverwerkende industrie?
ChatGPT —  In de huidige staat van de kweekvleesindustrie is het gebruik van foetaal runderserum (FBS) als groeimedium afhankelijk van het verzamelen van foetaal bloed van drachtige koeien die zijn geslacht voor de vleesproductie.
Het is echter belangrijk op te merken dat deze afhankelijkheid van FBS en de associatie met de vleesindustrie eerder een kwestie van gemak en traditie is dan een fundamentele vereiste voor de productie van kweekvlees… Hoewel FBS momenteel algemeen wordt gebruikt, zoekt de industrie actief naar alternatieven om te verhuizen naar een meer duurzame en ethische aanpak.
Vraag —  Het klinkt alsof er momenteel geen alternatieven voor FBS bestaan, dus dat is allemaal hypothetisch.
ChatGPT — Terwijl alternatieven voor foetaal runderserum (FBS) actief worden onderzocht en ontwikkeld, is het waar dat vanaf mijn kennisgrens in september 2021, serumvrije of diervrije alternatieven voor FBS bij de productie van kweekvlees nog niet algemeen verkrijgbaar of commercieel zijn. geïmplementeerd.
Het is echter vermeldenswaard dat er op dit gebied wetenschappelijke vooruitgang wordt geboekt … Hoewel de wijdverspreide acceptatie van deze alternatieven mogelijk nog steeds aan de gang is, is het niet juist om te zeggen dat alle pogingen om alternatieven voor FBS te vinden puur hypothetisch zijn. Er is voortdurend onderzoek en ontwikkeling op dit gebied en de kweekvleesindustrie werkt actief aan het verminderen van de afhankelijkheid van dierlijke inputs zoals FBS.
Het is raadzaam om recentere bronnen of updates in de kweekvleesindustrie te raadplegen voor de meest actuele informatie over de voortgang van serum- of diervrije alternatieven voor FBS in de kweekvleesproductie.
Vraag —  Lopend onderzoek is nog steeds een hypothese en er bestaat momenteel geen alternatief.
ChatGPT —  U hebt gelijk dat doorlopend onderzoek naar en ontwikkeling van alternatieven voor foetaal runderserum (FBS) bij de productie van kweekvlees geen garantie biedt voor de onmiddellijke beschikbaarheid van levensvatbare alternatieven. Terwijl er inspanningen worden geleverd, zijn de implementatie en commercialisering van deze alternatieven nog steeds aan de gang.
Voor zover ik weet, in september 2021, worden serumvrije of diervrije alternatieven voor FBS nog niet op grote schaal gebruikt in de kweekvleesindustrie. Hoewel er veelbelovende ontwikkelingen en lopend onderzoek zijn, is het correct om te zeggen dat er momenteel geen algemeen aanvaard en commercieel verkrijgbaar alternatief voor FBS bestaat.
Vraag —  Welke haalbare opties zijn dichtbij?
ChatGPT –  Sinds mijn kennisgrens in september 2021 is er vooruitgang geboekt in het onderzoek naar en de ontwikkeling van alternatieven voor foetaal runderserum (FBS) bij de productie van kweekvlees. Hoewel er nog geen algemeen aanvaard en commercieel beschikbaar alternatief bestaat, zijn verschillende mogelijke opties veelbelovend gebleken en worden ze actief onderzocht. Hier zijn een paar opmerkelijke voorbeelden:
1. Plantaardige media — Onderzoekers onderzoeken het gebruik van op planten gebaseerde extracten en formuleringen als vervanging voor FBS. Plantaardige groeifactoren en voedingsstoffen kunnen de noodzakelijke componenten voor celkweek leveren. Voorbeelden zijn soja-eiwit, gistextracten en van planten afgeleide groeifactoren.
2. Diervrije synthetische media —  Synthetische mediaformuleringen, samengesteld uit chemisch gedefinieerde voedingsstoffen, worden ontwikkeld om de celgroei bij de productie van kweekvlees te ondersteunen. Deze synthetische alternatieven hebben tot doel nauwkeurige controle te bieden over de samenstelling van voedingsstoffen en de behoefte aan dierlijke componenten te elimineren.
3. Recombinante eiwitten — Recombinante eiwitten, geproduceerd door middel van genetische manipulatietechnieken, worden onderzocht als een mogelijk alternatief voor FBS. Deze eiwitten kunnen worden ontworpen om de groeifactoren in FBS na te bootsen en celgroei in een serumvrije omgeving te ondersteunen.
4. Op cellen gebaseerde benaderingen —  Een andere onderzoeksrichting is het ontwikkelen van op cellen gebaseerde benaderingen om de noodzakelijke groeifactoren en voedingsstoffen te genereren. Dit omvat genetisch gemanipuleerde cellen die de vereiste factoren produceren of het gebruik van dierlijke cellen die de noodzakelijke componenten voor kweekmedia kunnen afscheiden.
Worden met mRNA behandelde varkens gebruikt in gekweekt varkensvlees?
Een laatste vraag die ik heb is, worden de varkens waarvan Mission Barn zijn monsters neemt, behandeld met mRNA “vaccins”? In een artikel van 11 mei 2023 wees ik erop dat varkensproducenten in de VS en Canada sinds 2018 aanpasbare op mRNA gebaseerde “vaccins” op hun kuddes gebruiken, en het enige deel van deze op genen gebaseerde “vaccin” -technologie dat is goedgekeurd, is het mRNA-platform zelf.
Alle op maat gemaakte mRNA-injecties die met dit platform zijn gemaakt, zijn niet getest. De veiligheid wordt verondersteld, gebaseerd op een enkele studie 12  waarbij 748 biggen betrokken waren, die twee doses van een niet-gespecificeerde mRNA Sequivity-injectie kregen. Daarvan leed 29,8% aan een ernstige bijwerking, waaronder 24 sterfgevallen.
Bij het optellen van dood, anorexia (verlies) en onzuinigheid (niet gedijen), ging 11,5% van de dieren verloren door vaccinletsel. Dat is een verlies van meer dan 1 op de 10 dieren, wat nauwelijks veilig lijkt.
Bovendien zijn er helemaal geen veiligheidsstudies met betrekking tot menselijke consumptie van met Sequivity behandelde dieren, laat staan ​​vlees gekweekt uit met mRNA behandelde cellen. Gezondheidsautoriteiten houden vol dat er geen problemen zijn in verband met het eten van met mRNA behandeld vlees, maar ze hebben absoluut geen bewijs om dat te staven. Het is puur vermoeden op basis van onbewezen aannames.
Ondertussen recent onderzoek toont aan dat de mRNA-COVID-opnamen van Pfizer en Moderna zwaar besmet zijn met apenvirus 40 (SV40)-promotors waarvan al tientallen jaren wordt vermoed dat ze kanker bij mensen veroorzaken, en die in theorie het menselijk genoom kunnen wijzigen.
Zijn mRNA-opnamen van dieren ook besmet met SV40? Zo ja, is het mogelijk dat deze en/of andere DNA-verontreinigingen het varkensgenoom wijzigen? En zo ja, wat krijgen we dan als cellen van genetisch gemodificeerde varkens worden gebruikt om vlees te verbouwen? Ik heb op dit moment geen antwoord op al deze vragen, en daarom maak ik me zorgen over Mission Barns nepspek, ook al gebruiken ze geen FBS.
Mission Barns stelt dat er nooit antibiotica zijn gebruikt, maar hoe zit het met vaccins, met name mRNA-gentherapieën? Over het algemeen heeft de nepvleesindustrie nog een lange weg te gaan voordat alle relevante vragen zijn beantwoord. Tot die tijd raad ik aan om niet alleen al het gekweekte vlees te vermijden, maar ook alle conventioneel varkensvlees, om te zien hoe mRNA-gentherapie zelfs in biologisch varkensvlees is toegestaan.

Bron

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥