web analytics

De griepprik

Bijwerkingen van de griepprik

De griepprik heeft neveneffecten variërend van onschuldig tot kritiek. Tot gevaarlijke (bij)werkingen behoren de ernstige slaapziekte narcolepsie bij kinderen en allergische reacties die in zeldzame gevallen leiden tot een levensbedreigende anafylactische (als gevolg van overgevoeligheid) shock. Gelukkig komen deze niet zo vaak voor.

Bij het vaccin tegen de Mexicaanse griep in 2009 ging het om 20 kinderen in Nederland die narcolepsie kregen (bron 10).

Op zich is dat geen enorm getal, maar voldoende groot om het risico te willen vermijden.

Het Geneesmiddelenbulletin meldt in 2011 de meest frequente verschijnselen: “Bijwerkingen die zeer vaak (>10%) voorkomen zijn: pijn, erytheem, zwelling en verharding op de injectieplaats, koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, malaise, rillingen, prikkelbaarheid, verlies van eetlust, spierpijn en gewrichtspijn.”

Kosten voor de gezondheidszorg

De kosten van de griepprik liggen rond de 25 euro voor het vaccin en 10-15 euro voor het huisartsbezoek. Naar schatting 3,5 miljoen Nederlanders halen een griepprik bij hun huisarts. De bijbehorende vaccinkosten bedragen circa 87,5 miljoen euro. Daarbij komt nog eens 35 miljoen extra voor het huisartsbezoek. Indien de Gezondheidsraad zelf concludeert dat er geen bewezen nut is en dat de kosten-baten ook niet duidelijk zijn, maar toch ouderen adviseert de griepprik te halen, is het geen wonder dat de Nederlandse gezondheidszorg onbetaalbaar is geworden.

Tips om de griep te voorkomen

De symptomen van een acute infectieziekte (overgeven, diarree, zweten, koorts etc.) geven aan dat het lichaam bezig is met het onschadelijk maken en uitscheiden van ongewenste stoffen en micro-organismen. Dit is een natuurlijk en gezond proces dat erop gericht is ons lichaam weer in balans te brengen. Resultaat? We voelen ons erna beter!
Als vaccinatie bedoeld is om griep te voorkomen, zijn er andere wijzen om dit te doen?

Lees ook:   Nederlands grootste hufter : Jensen

De volgende vijf tips kunnen helpen griep te voorkómen:

De beste bescherming tegen de griep is het natuurlijke beschermingssysteem van het lichaam: het immuunsysteem is cruciaal. Volgens Dr. Mercola (bron 11) wordt de beste ondersteuning van dat systeem verkregen door goed te slapen, suikergebruik te beperken, afdoende te bewegen en verse, hoogwaardige en biologische voeding te eten.
Tweevoudig Nobelprijswinnaar Linus Pauling geeft in zijn boek ‘’How to Live Longer and Feel Better’’ de aanbeveling om ieder uur 1 gram vitamine C te nemen. Terwijl vitaminen en mineralen altijd in een evenredige balans ingenomen dienen te worden, is vitamine C de enige stof die men in grote hoeveelheden innemen kan zonder een kunstmatig tekort aan andere vitaminen te creëren. Wel dient men iets te eten alvorens men vitamine C in deze dosering consumeert.

Volgens een Japanse studie (bron 12) zijn er aanwijzingen dat vitamine D3 goed helpt bij grieppreventie bij schoolkinderen. Een inname van 2x 600 IU vitamine D3 per dag verminderde de kans op griep met 42 procent.

Als men de griep eenmaal heeft, doet men er goed aan zich te isoleren ter voorkoming van verspreiding naar andere gezinsleden, vrienden en collega’s.
Het is aan te raden om een arts te consulteren die meer in zijn arsenaal heeft dan vaccins of antibiotica (die sowieso zinloos zijn bij virussen).

 

Bron:
PDF: grote-griepprik-hoax

Gerelateerde artikelen

Back to top button