24 januari 2022

 

Mondkapje gezond of niet?

Fumée légèreZelf krijg ik er hoofdpijn door, nu heb ik al een allergie, nml. hooikoorts en ja dat kan zelfs in de herfst doorgaan, dus 1 neusgat is vaak niet normaal open, nu het hadden er ook 2 kunnen zijn, dat is bij heftigere dagen, maar je snapt, een mondkapje is niet mijn favoriet.
Het is nml. extra benauwend als je er één op hebt.
En naderhand heb ik dan last van een lichte hoofdpijn.
En ik heb eigenlijk nooit hoofdpijn, dus ik ben z.g.a zeker dat het komt door te weinig schone zuurstof.
Heerlijk zijn de momenten dat je buiten staat en je eindelijk weer een flinke hap schone lucht kunt inademen.

Maar goed er zijn dus bijwerkingen aan verbonden, gezond is het allemaal niet echt. Ook al beweren artsen vaak dat het weinig uitmaakt allemaal.

-Een lezer die in het ziekenhuis werkt kampt na een lange werkdag met hoofdpijn. Kan dat komen door het mondkapje dat ze draagt?

Dag in dag uit ademen door een mondkapje, is dat schadelijk? Een lezer die werkt op de spoedeisende hulp in een ziekenhuis vraagt het zich af. Ze draagt vier uur achter elkaar hetzelfde mondkapje, dat zit vastgetapet om haar gezicht om te voorkomen dat haar veiligheidsbril beslaat. Halverwege de dienst verwisselt ze eenmalig het masker, tussendoor mag het kapje niet af. 

Ademhaling afgesloten

Na een dag werken kampt de lezer regelmatig met een knallende hoofdpijn, dat had ze eerder nooit. Ze vraagt zich af of ze misschien een zuurstoftekort opbouwt tijdens het werk. Sluit het mondkapje teveel af?

Om te achterhalen hoe hoofdpijn en duizeligheid ontstaan, moeten we eerst even terug naar hoe de ademhaling werkt, zegt longfysioloog Frans de Jongh. “Als je inademt, neemt je lichaam zuurstof op. Zuurstof wordt omgezet in CO2, die je vervolgens uitademt. Je lichaam reguleert de ademhaling niet op basis van de hoeveelheid zuurstof in het bloed, maar voornamelijk aan de hand van het CO2-gehalte. De CO2 beïnvloedt namelijk de zuurgraad van je lichaam, bijvoorbeeld in de hersenen. Als die uit balans raakt, gaat het mis.” Hoofdpijn wordt eigenlijk vrijwel nooit veroorzaakt door een zuurstoftekort, zegt De Jongh, maar door een verstoorde hoeveelheid CO2.

https://www.trouw.nl/nieuws/krijg-je-hoofdpijn-van-het-dragen-van-een-mondkapje~bf8cf8ed/

Lees verder via de linken in dit artikel:

-Mondmaskers dragen is voor sommige verpleegkundigen heel gewoon, voor anderen is het nog best wennen. De tips in dit artikel kunnen helpen tegen pijnlijke oren, keelpijn, hoofdpijn, beslagen brillenglazen en benauwdheid.

 

  • De meeste verpleegkundigen die een mondkapje dragen lastig vinden zeggen dat ze behalve geïrriteerde oren ook keelpijn en hoofdpijn krijgen. Meer water drinken helpt echt, schrijven collega’s. Elvira: ‘Voordat ik mijn masker opzet drink ik 500 ml water. Wanneer ik lunchpauze heb ook weer. Dit voorkomt hoofdpijn door te weinig drinken.’

https://www.nursing.nl/met-deze-tips-draag-je-mondkapjes-mogelijk-iets-comfortabeler/

 

-Meteen na invoering van het nieuwe protocol merkte Van Aken dat ze zich benauwd voelde tijdens het behandelen. ‘Na een tot twee weken merkte ik dat ik aan het einde van de dag vermoeider was en meer last had van hoofdpijn. Verder heb ik vaker last van een droge keel en kriebelhoest. En ik voel me vaker onrustig terwijl daar geen enkele reden voor is.’

https://www.podopost.nl/mondmaskerstress-moeheid-en-hoofdpijn-door-mondneusmakser/

‘Door het dragen van mondkapjes stijgt de temperatuur en verandert de luchtvochtigheid. Alleen al het psychologisch effect van het dragen van een mondkapje kan een verandering in de wijze van ademen bewerkstelligen. Afhankelijk van het soort masker/mondkapje ervaart de drager meer ademweerstand en kunnen problemen ontstaan om voldoende zuurstof in te ademen.’ Bij een tekort aan zuurstof neemt volgens Peeters de activiteit van het sympathisch zenuwstelsel toe, waarbij een vlucht-vechtreactie ontstaat. ‘De hartslag wordt sneller; een risico voor onwel of moe voelen en zelfs flauwvallen.’

 

Volgens Peeters kan bij langdurig dragen van een mondneusmasker het zuurstofgehalte in het bloed dalen en de concentratie kooldioxide toenemen. ‘Hierdoor kunnen ontstekingen toenemen en verzwakt de immuniteit voor externe factoren. Meer energie is nodig om de bestaande ontstekingen onder controle te houden. Ook kan de concentratie van bacteriën en virussen in het masker en neus- en keelholte toenemen door het uitademen en weer inademen van dezelfde lucht.’

Verlaging zuurstofgehalte en ophoping koolstofdioxide

Het dragen van een mondkapje heeft tot gevolg dat het zuurstofgehalte in het bloed daalt. Dit kan leiden tot hypoxie.

Hypoxie is een conditie waarbij weefsels in het lichaam als geheel of in een bepaald deel van het lichaam niet voorzien worden van voldoende zuurstof.

Daarnaast zorgt een mondkapje ook voor ophoping van koolstofdioxide (CO2); hypercapnie.

Hypercapnie is een aandoening waarbij te veel koolstofdioxide in het bloed aanwezig is.
Vaak is dit het gevolg van hypoventilatie of een verstoorde ademhaling waarbij er niet genoeg zuurstof in de longen komt en er niet genoeg koolstofdioxide wordt uitgestoten. Ook enkele andere oorzaken zijn bekend voor hypercapnie, waaronder enkele longaandoeningen. De milde tot ernstige symptomen bestaan uit bijvoorbeeld desoriëntatie, verwardheid en vermoeidheid.

https://viruswaarheid.nl/medisch/acht-manieren-waarop-de-gezondheid-schade-wordt-toegebracht-door-het-dragen-van-een-mondkapje/

.    Veroorzaakt hoofdpijn

In een onderzoek onder gezondheidswerkers die in risicovolle gebieden in Singapore werken, werd hen mandaat gegeven om tijdens de zorg voor de patiënten persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te dragen, waaronder een N95-gezichtsmasker. De meeste gezondheidswerkers ontwikkelden hoofdpijn of ervoeren verergering van hun al bestaande hoofdpijnklachten gerelateerd aan het dragen van een gezichtsmasker.

2.    Veroorzaakt verlies van bewustzijn

Hypoxie wordt vaak geassocieerd met het verblijf op grote hoogten, de zogenaamde hoogteziekte. Ook in de luchtvaart is hypoxie een gebezigde term, omdat dit vrijwel onmiddellijk optreedt bij het wegvallen van de cabinedruk op grote hoogten.

Bekende en bewezen gevolgen van milde hoogteziekte zijn hoofdpijn, misselijkheid, braken, duizeligheid en kortademigheid. Milde hoogteziekte kan echter overgaan in ernstige hoogteziekte. Hoofdpijn en kortademigheid verergeren en treden ook in rust op, vooral ‘s nachts. Je voelt je steeds slomer en kunt uiteindelijk buiten bewustzijn raken.

Lees ook:   Plots krullen?

3.    Veroorzaakt ademhalingsproblemen door verhoogde luchtwegweerstand

In een parallelle groepsstudie aan de National University Hospital of Singapore werden de effecten vergeleken van het langdurig dragen van een chirurgisch gezichtsmasker. De conclusie: er is een toename van nasale weerstand na drie uur dragen van een chirurgisch gezichtsmasker, mogelijk als gevolg van fysiologische nasale veranderingen in plaats van de grootte van de neusluchtwegen. De nasale weerstand werd niet hersteld, zelfs niet nadat het gezichtsmasker anderhalf uur verwijderd was.

4.    Veroorzaakt aderverkalking, verhoogt kans op hartaanvallen en beroertes

Chronische periodieke hypoxie veroorzaakt atherosclerose, ofwel slagaderziekte.

Slagaderziekte – ook bekend als aderverkalking – is een sluipend ziekteproces van vetophoping in de binnenbekleding van slagaders. Doordat de vaatwand vervolgens steeds dikker wordt, raken de slagaders langzaam vernauwd en wordt de doorstroming gehinderd. Het weefsel stroomafwaarts krijgt daardoor minder zuurstofrijk bloed. Een gevaar op de korte termijn is dat de verzwakte slagaderwand openscheurt, wat leidt tot klonters in het bloed die een slagader volledig af kunnen sluiten.

De gevolgen van slagaderziekte kunnen ernstig zijn. Pijn op de borst beperkt voor de rest van het leven iemands actieradius. Na een hartinfarct of een beroerte zal het leven nooit meer helemaal hetzelfde zijn, ondanks de indrukwekkende medische technologie.

5.    Verslechtering van de longfunctie en verminderde immuniteit

Deze studie werd uitgevoerd onder chirurgen om te evalueren of de zuurstofverzadiging van hemoglobine door de chirurgen tijdens grote operaties door het chirurgische masker werd beïnvloed of niet. De bloedoxygenatie (voorziening van zuurstof, zodat weefsels hun functie kunnen uitvoeren) vóór de operaties en aan het einde van de operaties werd gemeten. De onderzoekers ontdekten dat het masker het zuurstofgehalte in het bloed aanzienlijk verminderde. Hoe langer het masker wordt gedragen, hoe meer het zuurstofgehalte in het bloed daalt.

Het belang van deze bevindingen is dat een daling van het zuurstofgehalte (hypoxie) gepaard gaat met een verminderde immuniteit. Studies hebben aangetoond dat hypoxie de groep van belangrijkste immuuncellen kan remmen. Deze immuuncellen worden door het lichaam gebruikt om virale infecties te bestrijden

6.    Versterkend effect op de ontwikkeling van tumoren

Dit is extra gevaarlijk voor mensen met kanker, in het bijzonder met uitzaaiingen.

Hypoxie blijkt de ontsteking te versterken en de invasie en migratie van de GBM-stamcellen (een specifieke kwaadaardige subpopulatie van tumorcellen) te verhogen. Omdat GBM-stamcellen zulke snelgroeiende tumoren zijn, ontgroeien ze snel hun bloedtoevoer, wat leidt tot onvoldoende doorbloeding in de tumor en frequente necrose (het eindstadium van de celdood).

Hypoxie binnen de primaire tumor is één van de factoren die causaal verband houdt met de ontwikkeling van de uitzaaiingen. Verhoogde hypoxische respons in tumorcellen hangt samen met een verhoogd tumorstadium en een slechte prognose bij verschillende kankertypes en is onlangs in verband gebracht met de vorming van pre-metastatische (het stadium vóór de uitzaaiingen) niches bij borstkanker.

7.    Versterking van de virale infectie leidt tot aantasting centrale zenuwstelsel

Wanneer een persoon is geïnfecteerd met een ademhalingsvirus, dan wordt bij elke ademhaling een deel van het virus verdreven. Als iemand een masker draagt, vooral een N95-masker of een ander nauwsluitend masker, worden de virussen voortdurend opnieuw ingeademd, waardoor de concentratie van het virus in de longen en de neusgangen toeneemt.

Coronavirus Infecties kunnen het zenuwstelsel aantasten. En er wordt momenteel aangenomen dat coronavirussen samen met de immuunmechanismen van de gastheer, deze infecties kunnen veranderen in aanhoudende infecties die tot neurologische aandoeningen kunnen leiden.

We weten dat mensen met de ergste reacties op het coronavirus al vroeg de hoogste concentraties van het virus binnen hebben gekregen. En dit leidt in een aantal gevallen tot de dodelijke cytokine storm.

8.    Verhoogde concentratie van het virus in de longen en de neusgangen kan leiden tot hersenschade, ontregeling van bloedsomloop en ontregeling van long-, nier- en hartfunctie

Door een mondkapje te dragen, kunnen de uitgeademde virussen niet ontsnappen en concentreren ze zich in de neusholtes, dringen ze de reukzenuwen binnen en reizen ze de hersenen in.[15]

Het lijkt erop dat de wijdverbreide ontregeling van de homeostase veroorzaakt door schade aan de longen, de nieren, het hart en de bloedsomloop, fataal blijkt te zijn bij COVID-19-patiënten.

Homeostase is het proces waarbij organismen het interne milieu van chemische en fysische processen in evenwicht houden, ondanks veranderingen in de omgeving waarin het organisme zich bevindt. Door homeostase kan een organisme de functie van elk individueel orgaan aanpassen, waardoor aan de integrale behoefte van het lichaam wordt voldaan.

Dat gezegd hebbende kan een dominante cerebrale betrokkenheid alleen met het potentieel om cerebraal oedeem (hersenzwelling) in COVID-19 te veroorzaken, een leidende rol spelen bij het veroorzaken van de dood lang voordat systemische homeostatische ontregeling optreedt.

Beschermende werking van mondkapjes niet aangetoond

Onder het mom van bestrijding van het virus wordt er momenteel gediscussieerd of er een mondkapjesplicht dient te komen. Er is onvoldoende bewijs dat het dragen van een mondkapje van welke aard dan ook een aanzienlijke impact kan hebben bij het voorkomen van de verspreiding van dit virus.

In de wetenschap dat het virus voor 98% van de bevolking ongevaarlijk is en dat ook in de risicogroepen de overlevingskans groot is, dienen wij ons als samenleving én ieder voor zich de vraag te stellen of wij onszelf en elkaar willen blootstellen aan de hier gestelde gezondheidsrisico’s omwille van schijnveiligheid.

Voordat jij en je naasten een mondkapje opzetten, adviseren wij daarom om zelf goed onderzoek te doen naar de mogelijke gezondheidsrisico’s.

Door: Redactie Viruswaarheid

https://www.nporadio1.nl/consument/27356-last-van-huidirritatie-door-je-mondkapje-dit-kun-je-ertegen-doen

Bij Radar komen veel klachten binnen over het langdurig dragen van de kapjes, zoals last van de oren door elastiekjes, hoofdpijn en plots opkomende acne of eczeem.

https://www.dlmplus.nl/2020/10/02/neuroloog-waarschuwt-voor-hersenbeschadiging-door-mondkapje/

Mondkapje gezond of niet? AnGeLWinGs

Mondkapje gezond of niet? AnGeLWinGs

Gerelateerde berichten