...

18 juni 2021

 

Egyptische geneeskunde Papyrusrollen geven inzicht in Egyptische kruidengeneeskunde

Papyrusrollen geven inzicht in Egyptische kruidengeneeskunde
2012

Kruiden speelden een zeer grote rol in de Egyptische geneeskunde, zo blijkt uit opgravingen bij oude begraafplaatsen, tombes en ondergrondse tempels.

Op onder meer het Papyrus Ebers, het Papyrus Edwin Smith en het Papyrus Hearst troffen archeologen veel belangrijke medische informatie aan.

Het Papyrus Ebers stamt uit de achttiende dynastie en ligt momenteel in de bibliotheek van de Universiteit van Leipzig. Het papyrus in 20 meter lang bestaat uit 110 pagina’s.

Knoflook

Egyptenaren consumeerden rauwe knoflook en uien voor doorzettingsvermogen en wilskracht en om astma te genezen. Veel van hun kruiden werden in wijn gedoopt en gebruikt als oraal medicijn. De natuurlijke kruiden bevatten in die tijd geen pesticiden, herbiciden, insecticiden of gefluorideerd water.

De Egyptenaren documenteerden het gebruik van mirre, wierook, venkel, cassia, tijm, jenever en zelfs Aloë. Verse knoflook werd vermengd met azijn en water en gebruikt tegen keel- en tandpijn.

Egyptenaren wisten van de helende werking van honing. In de Zonnetempel van farao Nioeserre zijn hiërogliefen gevonden van imkers die rook in een bijenkorf blazen terwijl ze de honingraten verwijderen. De honing werd gebruikt voor de productie van medicijnen en zalven. De Egyptenaren gebruikten honing zelfs als een natuurlijk antibioticum. Kanaän, het beloofde land, wordt ook wel het land van melk en honing genoemd.

Mentale stoornissen

Van de 33e eeuw voor Christus tot de Perzische Achaemenidische inval in 525 voor Christus was in Egypte sprake van een zeer hoogontwikkelde geneeskunde. De moderne geneeskunde profiteert nog altijd van hetPapyrus Edwin Smith, één van de belangrijkste medische papyrusrollen die we kennen. De papyrusrollen bevatten geneesmiddelen op basis van dierlijk materiaal, groenten, fruit en mineralen.

Het Papyrus Ebers is het meest omvangrijk en bevat ruim 700 kwalen. Er wordt over het hart geschreven: “Wanneer de arts zijn vinger op een lichaamsdeel legt, raakt hij het hart, daar dit door zijn aderen alle ledematen doordringt.”

Zelfs mentale stoornissen, depressie en dementie zijn uitgewerkt in één van de hoofdstukken. De Egyptenaren behandelden darmaandoeningen, parasieten, oog- en huidproblemen en zelfs abcessen en tumoren.

Dankzij de papyrusrollen krijgen we inzicht in wat de Egyptenaren toen al wisten over anatomie, hygiëne en genezing. De rollen plaveiden zonder twijfel de weg voor de moderne geneeskunde.

Bron: Naturalnews.com

———————————

https://www.niburu.nl/gezondheid/papyrusrollen-geven-inzicht-in-egyptische-kruidengeneeskunde.html

——————————–

Het toepassen van handoplegging als paranormale of alternatieve geneeswijze gaat ver terug in de tijd. Acupressuur bijvoorbeeld is een Chinese geneeswijze door handoplegging, die al 5000 jaar gepraktiseerd wordt in China en India. Ook in het oude Egypte werd het beoefend, volgens de zogenaamde papyrus-Ebers uit ca. 1552 v.Chr. In oude tijden was deze methode van genezen heel gewoon en elke stam of groep had zijn eigen priester, priesteres of sjamaan, die zich met deze geneeswijze bezighield. De eerste artsen waren dan ook priesters, medicijnmannen en sjamanen. West-Europa kwam ermee in aanraking door de eigen Germaanse en Keltische tradities en later via het Christendom.

 

Het linkeroog van de valkengod Horus werd als beschermend symbool
van de maan beschouwd.
De scarabee of heilige kever was gewijd aan Ra,
de zonnegod, omdat zijn gewoonte een mestbal
voor zich uit rollen met de dagelijkse reis van de zon door de hemel werd geassocieerd.
Astronomie
Door de stijging van het vloedwater van de Nijl
te markeren ontwikkelden de oude Egyptenaren hun kennis over de astronomie.
Ze ontdekten dat het stijgen en dalen van de rivier
samenviel met bepaalde standen van de maan
en de sterren.
Noet, godin van de hemel, ondersteunt de hemelen
en beschermt de zeelieden op de rivier.

Mirre was een belangrijk ingrediënt voor wierook
en balseming.
Tegenwoordig vormt mirre de basis voor het gebruik
van essentiële oliën in aromatherapie.
Hatsjepsoet, de ènige vrouwelijke farao, zou persoonlijk een bezoek aan het land Punt(het huidige Somalië) hebben gebracht om mirre te halen voor haar tempel in Deir el-Bahri.
De Egyptische pyramiden behoren tot de grootste en raadselachtigste structuren ooit door de mens geschapen; niemand kan verklaren waarom ze werden gebouwd.
Van oudsher werden ze slechts als uitgebreide
grafkamers beschouwd, hoewel er nooit lichamen in werden gevonden.
Arabische schrijvers in de Middeleeuwen beschouwen ze als bewaarplaatsen van geheime
wijsheden en verloren wetenschappelijke kennis
vergaard door de Egyptenaren uit eerdere beschavingen. Er is ook gesuggereerd dat de vorm
energie zou opwekken of dat de piramiden een soort lanceerbaan waren voor astrale projectie.
De periode waarin de pyramiden werden gebouwd,
staat bekend als het Oude Rijk en duurde van
2700v.Chr. De oudste piramide was een 62 meter
hoge trappiramide, gebouwd omstreeks 2650v.Chr.
De echte piramidevorm ontwikkelde zich uit dit
prototype, volgens de instructies van het priesterschap van de zonnetempel in Heliopolis.
De grote piramide van Gizeh, die in 2600v.Chr. voor
farao Cheops werd gebouwd, is het grootste stenen
gebouw aller tijden, oud of modern.
Het is 147 meter hoog en gemaakt van 2,3 miljoen
stenen blokken van 70 ton per stuk.
De piramide is met grote nauwkeurigheid gebouwd,
met afwijkingen van slechts 0,2 mm.

Men beweert dat Egyptenaren de toekomst zeer nauwkeurig konden voorspellen.
De bekendste methode was waarschijnlijk de
hiëroglyfenmagie, een gewijde vorm van symbolisch
schrijven waarbij de hiëroglyfen krachtige energieën
bevatten. Volgens deze methode kon de scarabee de wedergeboorte beïnvloeden en het oog van horus
de kracht van de zon opwekken.
De Egyptenaren geloofden sterk in het leven na de dood, waardoor de begravenisrituelen van de elite centraal stonden. Door balseming en de tot in details verzorgde begrafenissen werd de onsterfelijkheid van de farao”s gewaarborgd;
het Dodenboek, een verzameling papyrusrollen met
toverspreuken en bezweringsformules om de doden veilig naar het hiernamaals te begeleiden,
werd naast het lichaam geplaatst.
In de Verenigde staten zijn al kantoorgebouwen,
healing centers en kerken gebouwd in piramide-vorm. In Belgie staat een huis waar vijf jaar aan gewerkt is, en dat opgetrokken is uit steen en hout,
zelfs de dakpannen zijn van hout. De bewoner heeft
praktisch alles zelf gedaan.
De reacties van mensen die dit huis bezoeken,
meestal kennissen en vrienden van de bewoner,
want hij houdt niet van publiciteit,
is zeer verschillend. Sommigen kunnen het er geen tien minuten uithouden.Ze moeten naar buiten
gaan.Anderen vinden er een zekere euforie,
een gevoel van welbevinden dat in hen loskomt.
De bewoner vertelt,dat hij bij het bouwen soms een zeurende hoofdpijn kreeg als hij lang op 1 plaats
zat te timmeren.Als hij zich verplaatste werd het
dan weer beter.Hij ervaart de piramide als een spiegel van zijn eigen persoonlijkheid.
Hij vond dat hij veranderde.
De meeste eigenschappen werden geaccentueerd,
zijn vrouw beleefde hetzelfde.
De kinderen hadden er weinig hinder van en vonden het heel fijn,vanaf het begin.
Alles werd eigenlijk heftiger,stemmingen werden scherper aangevoeld,zowel de fijne als de ruzie-
achtige.Maar als er ruzie was,dan had hij het gevoel alsof er een zuivering aan de gang was.
Ook met ziekte was het zo.
Als er iemand ziek werd was het erger dan voorheen, maar hij voelde zich daarna veel en veel
beter,als gezuiverd,zoals de ziekte ook bedoeld is.
Heel in het begin was deze ervaring angstaanja-
gend. Maar nu voelt zich helemaal goed in zijn
piramide. Het is wel een heel avontuur,
als het ware een reis naar jezelf……………………….
Volgens sommige piramidologen komen de
verschillende plaatsen in een piramide overeen met
de chakra”s van de mens,en met zijn organen.
Zo zal de ene plaats extra energie geven aan je hart
en de andere plaats uitstekend zijn om je lever
een handje te helpen. Mij lijkt dit niet onwaarschijn-
lijk, omdat de piramide ook gebouwd is op het getal van de mens, “5”, en zij de hele menselijke
kennis en geschiedenis omvat.

 

 

 

Het universum is van nature overvloedig.
Alles wat je echt nodig hebt of waar je echt naar verlangt hoef je maar te vragen.
Geloof dat je kunt hebben wat je wilt,
verlang er echt naar en wees bereid het te ontvangen.

 

Wonderen

Wonderen creëren in je eigen leven is niet ingewikkelder dan het begrijpen van de metafysica van de Universele Wet.
En omdat die Wet onverwoestbaar is en derhalve oneindig, weten we dat we vandaag de dag nog steeds een beroep kunnen doen op de macht waarmee de scheppers van wonderen in het verleden hebben gewerkt.
Toch worden we in onze moderne samenleving grootgebracht met de overtuiging dat we alleen mogen geloven wat we logisch kunnen begrijpen.
We leren nergens dat de Universele Wet over een oneindig potentieel beschikt noch dat haar kracht ons ter beschikking staat en benut kan worden om in ons eigen leven wonderen te realizeren.

 

Zijn

Ik wil reizen zover ik kan gaan,
Ik wil de vreugde vinden die in mijn ziel ligt,
En de beperkingen doorbreken die ik ken,
En mijn geest en gedachten voelen groeien;
Ik wil leven, bestaan ‘ZIJN’,
En de waarheden in mij verstaan.

Jouw waarheid hoeft nog niet de waarheid van de ander te zijn.
Ieder mens heeft zijn of haar eigen waar(dig)heid.
Alles is waarheid, dus iedereen is en heeft gelijk.
Waarom strijden we dan nog?

 

Wezen

Je kunt op je wezen vertrouwen.
Het is er altijd en het is altijd volmaakt,
welke oordelen en ideeën erover ook door je hoofd mogen gaan.
Vertrouw op je wezen.
Ik weet dat het niet genoeg is als ik tegen je zeg dat je los moet laten.
Je hebt iets nodig waar je op kunt steunen,
iets om op terug te vallen.

De zekerste koers die je kunt volgen is vertrouwen op je wezen…
]
De priesterklassen en adel van het oude Egypte gebruikten geconsentreerde plantenoliën voor religieuze, cosmetische en geneeskrachtige doeleinden.
Laboratoria in de oude tempels hielden gedetailleerde aantekeningen bij van de manier waarop de oliën moesten worden toegediend.
Het woord “aromatherapie” werd door een Franse scheikundige bedacht, die in de twintigste eeuw het onderzoek naar essentiële oliën leidde.
We weten zo veel over de manier waarop de oude Egyptenaren omgingen met aromatherapie, doordat hun priesters gedetailleerde verslagen bijhielden en hun recepten op papyrusrollen of stenen tafels schreven, waardoor hun kennis kon worden doorgegeven aan latere generaties en andere wetenschappelijke culturen, zoals de Assyriërs en Babyloniërs.
Elke tempel had toen zijn eigen laboratorium voor het bestuderen van planten.
Het gebruik van essentiële oliën is vervlochten met de oude legenden van de Egyptische religie.
Ze aanbidden zelfs hun eigen aromagod, Nefertem,
die op graftomben en tempels is afgebeeld terwijl hij opstijgt uit een lotusbloem.
De genezers gebruikten net als andere culturen planten en kruiden voor het genezen van ziekten.
Essentiële oliën werden gewonnen door planten in koude vetten of warme oliën te weken of door ze te persen. Planten werden ook gedroogd gebruikt,
zoals potpourrie, of werden na het drogen vermalen
en dienden als parfumpoeder.
Artsen gebruikten kruiden, essentiële oliën en harsen voor geneeskrachtige baden, kompressen en massages. Mensen van stand werden met aromatische preparaten begraven die in albasten potten werden bewaard.Toen de grafkamer van Toethanchamon werd geopend, hing de geur van de originele smeersels er nog die duizenden jaren geleden in potten waren opgeslagen.

Aromatherapie Nu
Essentiële oliën worden geïnhaleerd of opgenomen
door de huid, waar hun geneeskrachtige eigen-
schappen de bloedbanen binnengaan.
Het onttrekken van oliën is kostbaar, want voor een beetje olie is een enorme hoeveelheid planten nodig.
De oliën hebben verschillende fysieke en psychische effecten, zoals antiseptische, verwarmende, koelende, samentrekkende, stimulerende, verzachtende en kalmerende eigenschappen.
Omdat ze sterk geconsentreerd en bijzonder krachtig zijn, is bij zelfmedicatie voorzichtigheid geboden, vooral bij zwangerschap.
Professionele aromatherapeuten zijn meestal geoefend in massage, want dit is de gebruikelijkste
toepassing van de oliën.
Bij een consult neemt de therapeut de medische geschiedenis en details op van de symptonen die moeten worden behandeld.
Hij maakt een speciaal oliemengsel en vraagt de patiënt of de geur bevalt.
Je wrijft de voorgeschreven olie dan met een neutrale massageolie direct op de huid.
Als alternatief verwarm je de olie in een speciale brander, zodat de geur zich in de lucht kan verspreiden of voeg een paar druppels aan warm badwater toe.

 
Van oudsher is kleur in riten heel belangrijk geweest, maar nergens was dit zo extreem als in Egypte, wat te zien is aan de weelderige decoratie van de graftomben van de heersers.
Toen de mensheid zich ontwikkelde van jager tot landbouwer, nam het ritualistische gebruik van kleur toe.
Er bestaat een theorie dat kleurentherapie haar oorsprong vond in ATLANTIS en dat ze daar-
vandaan naar Egypte kwam, waar ze verder werd ontwikkeld.
De Egyptenaren hadden in het hele land genezings-
centra met speciale tempels waar het zonlicht in bundels in banen werd geleid.
De naam van hun heiligste stad, Heliopolis, betekent ‘stad van de zon’. In India hadden genezende priesters hun eigen kleurwetenschap terwijl Paracelsus in het middeleeuse europa een methodologie opstelde voor het gebruik voor kleuren bij genezing.
Tot aan de heropleving in de new age was genezing
met kleuren echter in onbruik geraakt.
De zeven hoofdkleuren worden gevormd als het zonlicht in verschillende golflengten wordt afgebroken. De oude Egyptenaren en anderen waren zich bewust van de zevenvoudige aard van kleur; de moderne wetenschap bevestigt wat zij al wisten. Blauw kalmeert bijvoorbeeld de zenuwen,
kalmeert de ademhaling en verlaagd de bloeddruk.
Rood stimuleert daarentegen het zenuwstelsel,
versnelt de stofwisseling en verhoogd de bloeddruk.
Roze kan agressie verminderen en oranje bevordert
de spijsvertering. In de meeste oude culturen werden kleuren gebruikt voor het genezen van fysieke kwalen en voor spirituele rituelen.
Net als de Tibetanen, de oorspronkelijke ameri-
kanen en andere volken beschouwden de Egyptenaren turkoois als de heiligste kleur en gebruikte hem als een symbool voor de hemel.
Tegenwoordig wordt kleurentherapie vaak in verband
gebracht met de menselijke aura-
een glinsterend licht dat het lichaam omringt en de innerlijke energiecentra, de zogenaamde chakra’s.
Soms worden er kleuren in de aura gezien die naar bepaalde omstandigheden verwijzen.
Geel wijst bijvoorbeeld op het vermogen te communiceren. De chakra’s die verband houden met bepaalde kleurvibraties, komen overeen met verschillende organen en klieren.

 
De Egyptenaren maakten vooral gebruik van kwarts, dat volgens hen HET OOG VAN HORUS vertegenwoordigde.
Ze gebruikten ook turkooizen, die tegen negatieve invloeden moesten beschermen, en lapis lazuli’s, die de kracht van het hart symboliseerden.
Kristallen worden echter al sinds de prehistorie gebruikt. Bij de sjamanistische culturen, van de Tlingiteskimo’s tot de Conibo van de Amazone, is kwarts nog steeds het meest gewaardeerde kristal,
omdat volgens het sjamanisme alles zowel een uitwendig, werelds beeld als een innerlijk of spiritueel beeld bezit.
Kristalhelder kwarts is een van de weinige mineralen die de innerlijke structuur aan de buitenkant toont; daarom wordt het als een verbinding tussen hemel en aarde gezien en worden
aan de steen unieke magische krachten toegeschreven. Stenen met een kristalheldere structuur hebben speciale electrische eigen-
schappen. Sommige kristallen brengen positieve energieën over terwijl andere negatieve energieën
zoals lichamelijke pijn absorberen.
Men geloofd dat het hoge mica- of kwartsgehalte in de stenen die voor de bouw van oeroude megalithische constructies werden gebruikt een van de redenen is waarom deze plaatsen speciale energie opwekken.
Er bestaat een theorie dat de bewoners van Atlantis
kristallen gebruikten voor het opwekken van energie voor machines en dat misbruik van deze bron tot de ondergang van hun beschaving heeft geleid.

In de new age worden kristallen op grote schaal gebruikt; veel mensen hebben persoonlijke stenen.
Deze worden gedragen als sieraden of op een specifieke wijze gebruikt, ook in de electro therapie
Elixers van edelsteen worden gemaakt door kristallen in water te leggen.
De specifieke toepassingen variëren van bescherming, genezing en macht tot aan voor-
spelling, waarzeggerij psychische behandeling.

 
In tegenstelling tot hun voorzaten zijn de meeste hedendaagse mensen vergeten dat de hele kosmos eigenlijk één
oneindig energieveld is.
De aarde, en alles wat zich aan de oppervlakte bevindt, wordt vanuit de kosmos permanent bestookt door allerlei vormen van energie.
Onze blauwe planeet zélf, die daar maar een héél
klein onderdeeltje, een “stofje” van vormt in het heelal, is één reusachtige bol energie, vooral in haar niet uitgedoofde kern.
Onze aarde is voortdurend in beweging: de voort-
durende afwisseling van eb en vloed op de zeeën
(die de grootste oppervlakte innemen),
de afwisseling van de seizoenen en vulkaan-
uitbarstingen zijn daar maar enkele tekenen van.
Alle levende wezens, zowel planten, dieren als mensen, ondergaan invloeden van de kosmische stralen en van de elektromagnetische velden.
De mens leeft binnen een ontelbaar aantal op elkaar inwerkende krachten, tussen die van de kosmos en die van de aarde.
Hij staat continue bloot aan de energie, die de voor
werpen en levende wezens rondom hem uitstralen.
Alle materie straalt een eigen energie uit en oefent invloed uit op lichaam, geest, gevoelens, humeur
en gedrag.
Ook elke kleur heeft haar
eigen energie.
Zelfs de vorm van elk voorwerp oefent een eigen specifieke elektromagnetische straling uit:
hoeken verwekken stoorvelden, ronde vormen stralen harmonie uit. Niet alleen de temperatuur,
licht en donker, kleuren, geluiden en vormen, zelfs
de stand van de planeten werken in op alle levende
organismen, de mensen inbegrepen.
Elke plek op aarde beïnvloedt in sterke mate het energieveld waarin de mens zich bevindt.
Hij is permanent onderhevig aan allerlei elektro-
magnetische invloeden, die het lichamelijk en geestelijk evenwicht kunnen versterken of verstoren.
Sommigen voelen die aardse krachten, die zowel positief als negatief kunnen inwerken op het lichaam, nog onbewust en intuïtief aan, zoals paragnosten, of kunnen die, met behulp van wichelroede of bepaalde gevoelige instrumenten meten.
Zo wisten onze voorouders, en ook nu nog de Chinezen en Japanners (Feng Shui) dat ze op bepaalde plaatsen niet moeten gaan wonen, slapen
of werken, omdat er negetieve krachten uitgaan van
de omgeving, de aardstralen, bepaalde vormen en kleuren. Ook ons eigen lichaam zélf is een bron van energie: de hele stofwisseling, de op-en afbouw
van de cellen, de vertering van het voedsel, de ademhaling, de hartslag, de bloedsomloop, de lichaamstemperatuur etc..worden aanhoudend, tot de dood, aangedreven door ingebouwde energie-
wetten.
Maar de mens stelt zich gelukkig niet onbe-
schermd bloot aan al die onzichtbare energieën van buitenaf.
Elk mens beschikt over zijn eigen onzichtbare
“ruimtepak”: de aura.
De aura is een “veelkleurig” etherisch energieveld dat elk levend wezen omhult en dat is opgebouwd uit een geheel van trillingen van fijne, subtiele krachten. Die “tweede huid” regelt, zoals een onzichtbare gevoelige thermostaat, alle stralingen en impulsen naar en van het menselijk organisme.
Men kan de aura op beeld vastleggen met de zogenaamde Kirlian fotografie.
Op die foto’s zijn verschillende lagen en kleurvelden
zichtbaar. De sterkte en verdeling van die kleuren maken duidelijk hoe het gesteld is met de drager van de aura, zowel lichamelijk, mentaal, emotioneel
als spiritueel.
Het is precies deze aura, die de bron is van bepaalde geestelijke gaven(die bij elk mens in meerdere of mindere mate aanwezig zijn) zoals helderziendheid

Lees ook:   Water

Zoals gezegd wordt ons lichaam bestookt door allerlei energieën:
kosmische stralen, aardstralen, storingsvelden,
kleuren, geluiden etc…
Wanneer bepaalde invloeden van buitenaf zodanig negatief op het lichaam inwerken, kan de aura ontregeld raken. Storingen van de aura leiden onvermijdelijk tot een ontreddering van de “menselijke huishouding” of een deel ervan.
EN HIER KOMT DE ATLANTISRING OM DE HOEK KIJKEN!
De bewoners van Atlantis en de Egyptische hoge-
priesters, die hun kennis hebben overgeërfd, moeten kennis hebben gehad van die elektro-
magnetische invloeden en van de beschermende taak van de aura rond het menselijk lichaam.
Zij hadden vooral een geavanceerde kennis van de energie die uitgaat van vormen.
Het sprekende voorbeeld is de vorm van de piramide, met een perfect vierkant grondvlak en 4 gelijkzijdige driehoeken.
Het is bekend dat een scheermesje, dat een nacht
binnenin een miniatuurpiramide heeft gelegen, de volgende dag veel scherper is.
De oude Egyptenaren kozen niet zonder reden precies deze vorm om de mummie van hun overleden farao’s langer te bewaren.
De bekende Franse radiësthesist André de Bélizal
wiens vrouw de oorspronkelijke Atlantisring erfde van haar grootvader, deed een aantal proef-
nemingen met de ring.
Hij kwam tot de ontdekking dat die een aantal onverklaarbare eigenschappen en mysterieuze krachten bezit. De geometrische vormgeving ervan en de speciale ordening van de vormen op de ring
scheppen een ondoordringbaar beschermd kracht-
veld dat negatieve elektromagnetische stralingen van buitenaf tegenhoudt en weert of neutraliseert alle micro-trillingen, die het energie-evenwicht zouden kunnen verstoren van een persoon of van een woning.

——————————

De atlantisring is dus géén amulet, talisman, fetisj
of gewijde medaille uit het volksgeloof of een esoterisch voorwerp.
Hij haalt zijn kracht niet uit de materie(goud,zilver of
zandsteen) maar uit de vormen, die de dragers zijn van zeer sterke energieën.
Zo sterk dat ze zelfs negatieve aardstralen ombuigen. De drager is immuum tegen allerlei boze invloeden want de aura bewaart haar beschermende harmonie.

Beschrijving van de vormen

Er bestaat nauwelijks wetenschappelijke literatuur over de symboliek van de geometrische vormen op de Atlantisring.
De Braziliaanse hoogleraar Arysio Nunes dosantos
is een van de enige wereldautoriteiten op dat gebied
Hij kwam tot de volgende bevindingen:
Als Howard Carter, de ontdekker van het graf van Toetanchamon, tot aan zijn dood de Atlantisring heeft gedragen, dan mag men ervan uitgaan dat het hier niet gaat om een vervalsing, maar om een authentiek stuk, dat in het graf van een hogepriester is aangetroffen.
De beeldsymboliek op de Atlantisring komt in elk geval niet voor op de talrijke Egyptische amuletten uit de periode voor(5500-4000 voor Christus)
en tijdens de farao’s.
Volgens professor Nunes is het motief afkomstig van elders of vanuit een ver verleden.
De drie horizontale staven in het midden van de ring houden een duidelijk verwijzen naar de zuil van
Djed, of van Osiris. Die zuil is op haar beurt een voorstelling van de “Zuil van de Wereld”,
die in de oertijd, na een vulkaanuitbarsting, in mekaar stortte, waardoor het fabelachtige rijk van Atlantis onder de golven verdween.
De twee driehoeken aan beide uiteinden lijken overeen te stemmen met de vormgeving van de piramiden. De dubbele driehoek zou symbool staan voor de twee zuilen van Hercules, die de ingang vormden tot het verdwenen rijk van Atlantis.
Het drie-rijenmotief op de ring doet meteen denken aan Atlantis, zoals beschreven door Plato.
De drie rijen stemmen namelijk overeen met de drie
wallen, die het centrum van de stad omringen.
De overeenkomst wordt nog versterkt door kanalen,
die de drie wallen doorkruisen.
Op de ring zijn de drie staven ook doorgesneden.
De conclusie van professor Nunes is dan ook verbluffend: deze ring zou wel eens het alleroudste
kunstvoorwerp kunnen zijn dat aan de oppervlakte is gekomen. De symboliek ervan is zeer diep en heeft wortels in allerlei Westerse en Oosterse mythen en godsdiensten.
Het motief kan onmogelijk verzonnen zijn omdat het te rijk is aan symbolen, die allemaal op een of andere manier verwijzen naar Atlantis.

 

 

 

De Atlantisring is een van de oudste en meest geheimzinnige voorwerpen uit de geschiedenis van Egypte en zelfs van de hele mensheid.
Hij zou tenminste 5000 jaar geleden zijn gesculpteerd uit donker zandsteen in de groeven van Assouan.
Vermoedelijk werd hij vervaardigd door de bewoners van Atlantis, lang voor de periode van de farao’s. Het geheim ervan werd doorgegeven aan de hogepriesters, magiers en bouwers van de piramiden in de vlakte van Gizeh.
De ring werd in 1890 ontdekt door de franse Egyptoloog: Markies d’Angrain, in een graftombe van een Egyptische hogepriester.

Niet lang na het openen van het graf van Toetanchamon overleden 17 mensen die bij deze expeditie aanwezig waren,
op mysterieuze wijze.
Het meest merkwaardige is dat de verantwoordelijke van de expeditie, Howard Carter,
ontsnapte aan deze “vloek van de farao’s”.
Op de vraag van een belgische diplomaat in Cairo waarom hij 17 jaar na de opzienbarende ontdekking van het graf van Toetanchamon ongedeerd was, antwoorde Carter dat hij een talisman bezat, die een absoluut beschermings-
middel was tegen alle mogelijke schadelijke invloeden. Meer bijzonderheden daarover vertelde hij niet.
Pas in 1940 vond men daarover meer in zijn persoonlijke archief(dat uit tientallen kisten bestaat)
in het British Museum in London.
Daarin verwijst Carter naar een ring, die hij had gevonden in de Vallei der Koningen, bij het begin van zijn verblijf als argeoloog in Egypte.
De ring lag in de dodenkamer van opperpriester Jua
en zijn vrouw.
Tot aan zijn dood droeg Carter deze Atlantis-ring
bij zich om zichzelf te beschermen tegen elke kwalijke invloed van buitenaf.

 

Dit ritueel kun je gebruiken om een ruimte te zuiveren en te vullen met zuivere energie.

Isis Reiniging & Bekrachtiging ritueel.
Benodigdheden:
 kelk met water
 wierook met brander
 kaars

Priester/es treed de Tempel binnen met het gezicht naar het Oosten kijkend.
Priester/es maakt buiging voor Isis

Priester/es zegt: Isis is Alles & Alles is Isis!

Priester pakt de beker en heft deze omhoog, om de reinigende krachten aan te roepen.

Priester/es zegt: O, Gij Zielen van de Nacht, Dwaalers van het Water, Zuiveraars, Gij van het pure water van de esdoorn boom van Isis, Ik roep U op en aan, Bij het Bloed, bij de Kracht & bij de Magie van Isis. Plaats uzelf in dit werktuig!

(vibreer) Isis Water…..

beginnend in het Oosten sprenkelt de Priester/es het Water rond de cirkel eindigend in het Oosten en besprenkeld zichzelf.

Priester/es zegt: Isis is Zuiver, De Tempel is zuiver, de tempel is zuiver, ik ben zuiver, ik ben zuiver met de zuiverheid van Isis. Ik ben zuiver met de zuiverheid van de Godin.

(herhaal waar nodig of te voelen dat het zo is)

Priester/es visualiseert dat alle spanningen wegvallen en dat de waarheid van het Hart naar boven komt. Word bewust van je Hart —- Krachtig, Wachtend. Stel een helder blauw water voor waardoor je word overspoeld alles reiningend.

Priester/es: Bij de Magie van Isis, Zo zal het zijn!

Priester/es pakt de wierook en heft deze omhoog om de bekrachtigins energie op te roepen plaats te nemen in de wierook brander.

Priester/es zegt: O, Gij Zielen van de Dag, Dwaalers van het Vuur, Bekrachtigers, Gij van de levende adem uit de mond van Isis, Ik roep u op, Bij het Bloed, bij de Kracht en bij de Magie van Isis, zo zal het zijn!

(vibreer) Isis Vuur…..

Priester/es gaat de cirkel rond met de wierook en eindig weer in het Oosten en zegent zichzelf.

Priester/es zegt: Isis is bekrachtigt, de Tempel is bekrachtigd. De Tempel is bekrachtigd. Ik ben bekrachtigd, Ik ben bekrachtigd met het Vuur van Isis, Ik ben bekrachtigd door de Vlam van de Godin.
Visualiseer een goud-rood licht, draaiend om je heen en door je heen. Word bewust van je Hart — Kloppend, stralend vol met rode energie.

Priester/es zegt: Bij de Magie van Isis, zo zal het zijn.

Priester/es zet de wierook terug op het altaar en gaat weer staan in het midden van de tempel, kijkend naar het Oosten. Priester maakt “buiging”

Priester/es zegt: Isis is Alles & Alles is Isis.
Egyptian Healing is o.a. het doorgeven van universele levensenergie, d.m.v. handoplegging op de chakra’s. Als allereerste is het een manier om bij jezelf te komen. Jezelf leren kennen, wie je bent en wie je niet bent.

Beoefenaars van Egyptian Healing “kunnen” werken met een krachtige universele levensenergie, zowel voor zichzelf als voor anderen. Deze levensenergie is een onuitputtelijke bron van pure liefdesenergie die voor een ieder aanwezig is. Per slot van rekening bestaan we uit energie en leven we er van. We zijn alleen verleerd hoe we het kunnen gebruiken…..
Er wordt nog al eens beweerd dat je “hand­op­legging” pas dan kan beoefenen, wanneer je daar een speciale gave voor hebt. In principe heeft iedereen die ‘gave’ in zich. Het komt er slechts op aan welk talent je zelf verder ontwikkelt. Dat is dus bewust worden.
Door deel te nemen aan een cursus Egyptian Healing krijg je als het ware een flinke duw in je bewustwording. Je moet er alleen aan toe zijn, dat wil zeggen: je open durven stellen voor de Kosmos, het Universele, het Al, de Grote Geest, God of hoe je die Bron van liefdes energie ook wil noemen. Wanneer je deelneemt aan de eerste graad cursus, ontvang je de inwijdingen op de basis chakra’s. Deze inwijdingen dienen om het contact met je zelf en de Kosmos te herstellen c.q. intensiever te maken.
Bij de meeste mensen beginnen de energiebanen zo rond hun derde levensjaar langzaam dicht te slibben, terwijl ze dienen voor het doorstromen van de universele levensenergie. Wanneer deze energiestroom wordt doorbroken, spreken we van blokkades. Er ontstaan dan vastgelopen gedachtepatronen, die je ziek kunnen maken. Ieder mens heeft in zijn leven blokkades opgelopen, zowel rationeel als emotioneel. Door deel te nemen aan Egyptian Healing inwijdingen, geef je toestemming dat er aan je chakra’s gesleuteld mag worden. Door die initiaties komen de blokkades los te liggen waardoor je ze in de periode daarna ‘gemakkelijker’ op kunt lossen. Meestal gaat dit gepaard met behoorlijke emotionele reacties. Boosheid, verdriet, vermoeidheid, chagrijn of blijheid en hevige activiteit, kunnen elkaar in zeer wisselende stemmingen afwisselen.
Het doel hiervan is kunnen worden wie je bent. Dus niet het product van je opvoeding en dat wat de maatschappij ons opdringt maar leren leven vanuit je werkelijke Zijn. Je eigen ik.
Wanneer je vanuit je werkelijke Zijn gaat leven, straal je dit vanzelf uit naar buiten. Je omgeving gaat anders op je reageren en je merkt dat je ook meer voor een ander kunt betekenen zonder jezelf daarin te verliezen. Belangrijk is je eigen energiehuishouding op peil te houden. En daar kan Egyptian Healing je bij helpen.
Samenvattend kunnen we stellen dat Egyptian Healing als belangrijkste doel heeft een reis door je leven en door je lichaam te maken, op zoek naar je ware zelf. In tweede instantie is Egyptian Healing het doorgeven van universele levensenergie via handoplegging op de chakra’s.

De methodiek die bij Egyptian Healing wordt toegepast bestaat uit drie graden:
Eerste- of Egograad. Begeleiding op de weg naar jezelf.

In een tijdsbestek van 4 x 3 uur worden er onder meer vier initiaties gegeven die vier Chakra’s stimuleren, te weten:

1 stuit

2 milt

3 zonnevlecht

4 hart

Naast het overdragen van de handposities worden deze ook toegepast. Er wordt met kleuren gewerkt. Er kunnen emoties loskomen.

De klas bestaat uit maximaal 10 personen. Leeftijd kan vanaf 15 jaar. Kinderen van 7 t/m 14 jaar kunnen ook hun Eerste Graad ontvangen. De leerstof wordt aangepast aan de leeftijd. Dezelfde vier initiaties als bovenstaand worden gegeven. Kinderinwijdingen worden alleen gegeven wanneer een der ouders en/of verzorgers een klas Egyptian Healing heeft gevolgd. De kinderklassen worden op vier middagen gegeven. Neem hiervoor contact op met Nel.

De tweede- of Dualiteitgraad

Minimaal vijf maanden na het volgen van een Eerste Graad Egyptian Healing kan men verzoeken tot deelname aan deze initiatiegraad op keel- en voorhoofdchakra. In een tijdsbestek van ca 9 uur, welke zijn verdeeld over twee dagen, leer je nog, meer omgaan met Hogere Energie. Hoe om te gaan met ons ego, met nog meer verantwoordelijkheid, etc. Je ontvangt tevens de sleutel om ‘op afstand’ te behandelen. Leeftijd vanaf 15 jaar.

De Derde Graad tot Zelfontplooiing.

Ter harmonisatie van de 7 hoofd chakra’s wordt er een inwijding gericht op de kruinchakra gegeven. Deze inwijding kan vijf maanden na de Tweede Graad Egyptian Healing schriftelijk worden aangevraagd. Deze inwijding kan individueel gegeven worden.

De inwijdersgraad is een dienstbaarheidgraad en wordt individueel gegeven, zonder geldelijk beding, aan diegene die er klaar voor is. Deze graad is niet voor iedereen weggelegd. De kosmos besluit uiteindelijk of er van jou gebruik wordt gemaakt om universele levensenergie door te geven. Een inwijder is ook slechts een doorgeefkanaal. Je dient jezelf in dienst te stellen van de mensheid. Ben je stressbestendig, kun je je kennis overdragen, ben je in staat klassen te geven, etc. Allemaal factoren die belangrijk zijn.

NB. Chakra’s openen en sluiten zich vanzelf door de manier waarop je in het leven staat. Zelf sleutelen aan Chakra’s door manipulatie zonder goede begeleiding wordt sterk afgeraden.

 

 

https://plazilla.com/knoflook-geschiedenis-en-een-persoonlijk-verhaal

Knoflook, geschiedenis en een persoonlijk verhaal

 

Egyptenaren en geneeskunde

Voor een zwangerschapstest goot de arts de urine van de vrouw uit over 2 zakken, een gevuld met graan en andere met gerst.
Als ze ontkiemden was zij zwanger, als de tarwe het eerst ontkiemde, werd het een meisje en ontkiemde de gerst als eerste, dan werd het kind een jongen.
Door de geschiedenis van de geneeskunde heen is trance gebruikt om pijn te verlichten. Meer dan 4000 jaar geleden gebruikte de grondlegger van de Chinese geneeskunst, Wang Tai, woorden als “genezend middel” en er zijn hiërogliefen op Egyptische graftombes uit 3000 v. Chr. waarop vormen van hypnose zijn vastgelegd. Het oudste geschreven verslag van hypnotische genezing komt van de Papyrus van Ebers, die gebruiken uit de Egyptische geneeskunst van voor 1552 v. Chr. beschrijft. Het geschrift vermeldt een genezer die zijn handen op het hoofd van een patiënt legt, vreemde spreuken mompelt en genezende suggesties geeft. Hij lijkt bovenmenselijk therapeutische vermogens te hebben.

 

Vele jaren geleden was ik voor het eerst op vakantie in de Franse Cevennen. Een godver­geten plaatsje Rochessadoule. In een arbeidershuisje op een ruige helling met verwilderde druivelaars, tamme kas­tanjes en druidische eiken, leefden we twee weken in een echte natuursfeer. De eigenares was een Hollandse, zeer religieuze maar wel vrijgevochten kruidenvrouw die via Jeruzalem, Cote d’Azur, een kasteel in de Ardêche uiteindelijk hier terecht was gekomen. Ze verhuurde een deel van het huisje aan geestverwanten, die ze, in mijn geval, uit verkoos aan de hand van hun handschrift.

Griep en look
Tijdens een dagtrip naar de Camargue, kreeg ik de eerste symptomen van een griepaan­val. Moe en koortsig kwam ik ’s avonds ‘thuis’ bij Monica. Ons heksenvrouwtje brouwde snel een ruige soep met wel 25 teentjes look die ik gulzig naar binnen werkte. ’s Nachts sliep ik zeer onrustig, begon zwaar te zweten en te hallucineren, maar… ’s morgens leek ik als herboren. Geen griep meer en mijn lichaam en mijn geest leek wel licht als lucht. Voor het eerst bleek de natuurgeneeskundige theorie over de zuiveringskracht van knoflook bij infecties op mij van toepassing.
Was dit alles te danken aan de kracht van knoflook? Of aan de magische sfeer in Monica’s huisje ? Of aan gaten in mijn geheugen ? Wat er ook van zei, het blijft voor mij een bijzondere herinnering.

Geschiedenis van knoflook
Mijn eigen kleine geschiedenis over en met knoflook voegt zich bij de duizenden jaren oude geschiedenis van miljoenen mensen voor mij. En begint voor zover wij weten bij de Egyptenaren waar knoflook in grote hoeveelheden verbruikt werd tijdens de bouw van de piramides.
Dus zowat 3000 jaar voor Christus. Er werden toen enorme bedragen besteed voor de aankoop van ui en knoflook. Blijkbaar waren ze niet alleen nodig als voedsel, maar moesten ze ook bescherming bieden tegen epidemies. Met enige overdrijving durf ik zelfs zeggen dat er mogelijk geen piramiden geweest zouden zijn zonder ‘onze’ look.

Eén van de oudste geschriften over de geneeskracht van kruiden is de Papyrus Ebers (1500 voor), waar knoflook wel 22 keer vermeldt wordt. Onder de vele indicaties valt steeds weer de ontsmettende werking op, maar ook het gebruik tijdens de zwanger­schap, bij de geboorte “om een kind uit het lichaam van de vrouw los te laten” en bij menstruatieproblemen. De ui-achtigen vinden we ook terug in de grafkamer van de farao Toet-Anck-Amon (400 v. Chr.).

Hippocratus en Plinius

De medische kennis over de Allium-species moet reeds vroeg van het Oosten naar Griekenland overgebracht zijn. Hippokrates (460-375 v. Chr.) schrijft dat zij “warm en opwekkend” zijn en dat ze “bij de geboorte de baarmoeder openen”. Plutarchus (50-120 na Chr.) vermeldt dat de ui “de tranen en de begeerte” opwekt. Ajuin werd ook bij de hanengevechten gebruikt om de dieren agressief te maken.
Vanuit Griekenland verspreidde het gebruik zich over het ganse Romeinse rijk. Ovidius beschrijft in zijn ‘Ars amatoria’ ver­schillende potentie- en liefdesverwekkende middellen waaronder ook de ‘witte ui’ oftewel look.
Plinius de Oude (23-79 na Chr.) geeft uitvo­erige instructies over de teelt en het gebruik van vele Alliumsoorten tot en met bieslook en daslook. Zo beweert hij bijvoorbeed dat bies­look “het vrouwelijk orgaan reinigt en opwekt tot bijslaap”.

Celsus en anderen
Gelijkaardig gaat het er ook aan toe bij Celsus (25-50 na Chr.) en Martial (40-102 na Chr.), die prijst knoflook aan als afrodisiacum met het vers “cum sit anus conjux et sit tibi mor-tua membra, nil aliud bulbis quam satur esse podest”. Ik zal het zeker maar niet vertalen.
Bij de Romeinen werden verschillende ui-soorten ook als abortivum gebruikt. Dioscorides vermeldt de ‘Skorodon’ (A. sativum) maar ook ‘Prason’ (prei), ‘Ampleprason’ en ‘Krommyon’ (ui). Stel je voor, onze ordinaire prei als vruchtafdrijvend middel. Ze moesten dan wel in grote hoeveel­heden worden gebruikt.

In de Oudheid, het Oosten, Egypte en in Griekenland werd knoflook dus al uitgebreid gebruikt en dat is nu 2000 jaar later nog steeds het geval. Al gebruiken we knoflook nu niet meer als afrodisiacum maar vooral als culinaire lekkernij in de keuken. Maar toch ook terug om onze bloedvaten gezond te houden. En de bloedcirculatie bevorderen kan natuurlijk ook de seksuele krachten verhogen. Knoflook wel degelijk een bolletje voor de eeuwigheid.

 

Gerelateerde berichten