22 april 2021

 

De Bedoeling van de Kruisiging

Photobucket

De Bedoeling van de Kruisiging

Vraag: wat was de bedoeling of de intentie van God toen hij Jezus door de kruisiging aan het kruis heen liet gaan.

Antwoord van Jezus:

Mijn missie op aarde, waaronder mijn kruisiging, had veel bedoelingen waarvan sommige nooit openbaar zijn gemaakt. Om dit onderwerp helemaal te onderzoeken, zou er een heel boek voor nodig zijn dat ik misschien in de toekomst zou kunnen uitgeven. Laat me echter de twee belangrijkste bedoelingen van de kruisiging noemen.
Eén bedoeling was een spiritueel pad demonstreren dat naar een hogere bewustzijnsstaat leidt. Dit is een pad waarvoor alle mensen het potentieel in zich hebben en dat iedere ziel moet volgen om gered te worden en het koninkrijk der hemelen te betreden, wat een bewustzijnsstaat is, namelijk het Christusbewustzijn.

De situatie die geleid heeft tot mijn kruisiging, zoals uitgedrukt in de 14 plaatsen van oponthoud van het kruis en gebeurtenissen daarvoor, illustreert enkele van de initiaties waar een ziel doorheen gaat op het spirituele pad. Dit betekent niet dat iedere ziel precies dezelfde omstandigheden tegenkomt die ik tegenkwam. Vanzelfsprekend zal niet iedere ziel fysiek gekruisigd worden om het Christusbewustzijn te bereiken. Iedere ziel zal echter wel door een vergelijkbaar proces heengaan. Bijvoorbeeld, als je een hogere bewustzijnsstaat begint te bereiken, is het waarschijnlijk dat je diverse vormen van vervolging door de wereld tegen zult komen.

De meeste mensen op de wereld van tegenwoordig zijn hun spirituele oorsprong vergeten. Een van de meest verbazingwekkende dingen in mensen is hun bekwaamheid om zich aan te passen, wat inhoudt dat ze de vaardigheid hebben om zich op hun gemak te voelen in zelfs de meest afschuwelijke situaties. Dit zorgt ervoor dat mensen gehecht raken aan de status quo. Wanneer je naar het huidige lijden en ellende kijkt die op planeet Aarde gevonden wordt, is het voor mij uiterst verbazingwekkend hoe een mens zich op zijn gemak kan voelen bij de huidige omstandigheden op aarde. Toch zijn zoveel mensen erin geslaagd om in een bewustzijnsstaat te komen waarin ze niet echt bereid zijn te doen wat ervoor nodig is om veranderingen door te voeren. Ze zijn vooral niet bereid zichzelf, hun overtuigingen en hun benadering van het leven te veranderen, om deze verandering door te voeren.

Omdat de meeste mensen zijn afgedaald naar een bewustzijnsstaat waarin ze zich op hun gemak voelen, hebben ze bepaalde subtiele leugens geaccepteerd. Deze overtuigingen laten mensen geloven dat er bepaalde dingen op aarde zijn die gewoon niet veranderd kunnen worden. De meeste mensen hebben het gevoel dat het niet mogelijk is dat een mens boven een bepaalde bewustzijnsstaat uitstijgt waarin ze zich op hun gemak voelen. Dus wanneer iemand naar een hogere bewustzijnsstaat stijgt en zijn of haar individuele Christusschap begint uit te drukken, zullen de mensen om hen heen zich heel ongemakkelijk laten voelen. Een Christuswezen is een bedreiging voor de gemakzucht van de mensen die hun eigen spiritueel potentieel ontkennen. Enkele van deze mensen zullen de stem tot zwijgen willen brengen die hen hogerop wenkt.

Tegenwoordig is het niet waarschijnlijk dat je aan een houten kruis geslagen wordt, omdat jij je Christusschap manifesteert. Je zou echter wel door je tijdgenoten gekruisigd kunnen worden of zelfs de massamedia. Dit is met veel mensen gebeurd die in opstand kwamen tegen de status quo. Kijk maar eens naar hoe vaak dergelijke mensen letterlijk door de media gekruisigd worden, door degenen in machtsposities die hun privileges niet willen verliezen of door de mensen die hun gemakkelijke positie niet willen opgeven.

Samenvattend, een belangrijk deel van de kruisiging was het pad demonstreren en zielen de kans te geven, door mijn voorbeeld, om ervoor te kiezen hogerop te komen of te blijven waar ze zich op hun gemak voelden.

Een ander heel belangrijk aspect van de kruisiging wordt gevangen in mijn verklaring: “Om te oordelen ben ik gekomen.” Zoals ik elders heb uitgelegd, heeft een ziel niet een onbeperkte tijd om te besluiten of ze terug wil keren naar God. Er komt een moment dat een ziel moet kiezen of ze God wil dienen of de lagere krachten wil blijven dienen die tegen Gods wet in opstand kwamen.

Toen een kritiek aantal mensen naar een lagere bewustzijnsstaat afdaalde, werd het mogelijk dat bepaalde zielen op deze planeet incarneerden waar het niet oorspronkelijk de bedoeling van was dat zij hier zouden incarneren. De zielen hadden lang geleden tegen Gods wet gerebelleerd en toen de aarde nog steeds zuiver was, mochten deze wezens niet op deze planeet incarneren. Maar toen het bewustzijn van de mensheid verlaagd werd, kregen deze zielen de kans om hier te incarneren. Enkele van deze zielen maakten verstandig gebruik van deze kans en keerden zich naar het licht. Anderen werden nog rebelser en probeerden de rest van de bevolking de baas te worden. Hun doel is het te laten lijken alsof de aarde een planeet is die gescheiden van God is.

Lees ook:   Ancient Cosmic War- Oorlog in de kosmos, lang geleden

Dergelijke rebellerende zielen hebben in feite de meerderheid van de gruwelijkheden die je door de hele geschiedenis heen ziet, gecreëerd of ervoor gezorgd dat andere zielen ze gecreëerd hebben. Wanneer een dergelijke rebellerende ziel in het begin toegestaan werd naar de aarde te komen, kreeg ze een bepaalde tijd. Als een dergelijke ziel echter bepaalde gruweldaden verricht, kan die tijd verkort worden. Met andere woorden, door haar eigen acties, zal die ziel zichzelf beoordelen en overgeplaatst worden naar een ander niveau van Gods schepping.

Eén van de handelingen die een rebelse ziel kan oordelen, is dat ze onschuldige zielen doodt of geweld aandoet. Een andere gruweldaad is een ziel doden of geweld aandoen die, of het volledige Christusschap bereikt heeft, of een hoog niveau van Christusschap. Toen ik op aarde kwam, werd ik onderdeel van de handeling om als instrument te dienen om bepaalde rebellerende zielen te oordelen. Door hun wisselwerking met mij, kregen ze de kans om te kiezen zich om te keren en de Christus te dienen of tegen die Christus in te gaan en daarom hun kans om op aarde te blijven, te verkijken.

Enkele zielen keerden zich inderdaad om en bekeerden zich tot Christus. Anderen weigerden en ze trachtten me te doden, omdat ze geloofden dat door mijn fysieke lichaam te doden ze aan het oordeel zouden ontsnappen. Ze hadden niet door dat de handeling om de geïncarneerde Christus te doden dat oordeel teweeg zou brengen. Hoewel die zielen dat ene fysiek leven uitgeleefd hebben, moesten ze niettemin van deze aarde verdwijnen. Dit betekent niet dat 2000 jaar geleden alle rebelse zielen van de aarde werden weggehaald. Er zijn nog steeds dergelijke zielen over en een toenemend aantal mensen begint het Christusbewustzijn te belichamen, deze overblijvende rebelse zielen zullen hun oordeel tegemoet zien. Dit oordeel zal geleverd worden door de vele Christuswezens in plaats van één enkele. Daarom zal het veel moeilijker zijn voor een rebelse ziel om de Christussen te doden of tot zwijgen te brengen.

Ik besef dat dit voor veel mensen een moeilijk onderwerp is. Als het idee van het oordeel nieuw voor je is, ga dan alsjeblieft niet overmatig reageren. Neem wat tijd om deze ideeën te overwegen. Gebruik de techniek voor innerlijke afstemming en als je met een open geest en hart zoekt, zul je geleidelijk meer inzicht in deze ideeën krijgen.

Laat me als laatste nog zeggen dat God me in feite niet liet kruisigen in de zin dat God wilde dat ik gekruisigd werd. Zoals ik door deze hele website heen uitleg, is de allerhoogste wet van het materiële universum de Wet van Vrije Wil. God heeft de mensen vrije wil gegeven en door dat te doen gaf God de bekwaamheid op om precies te voorspellen hoe mensen zouden reageren. Daarom zouden noch God, noch leden van de Opgevaren Schare kunnen voorspellen hoe mijn incarnatie als Jezus zou uitpakken.

Vanzelfsprekend was het mogelijk een paar voorspellingen te doen op basis van gedragingen van mensen in het verleden. Het was bekend dat mensen niet gestoord willen worden in hun gemakzuchtigheid. Het was bekend dat bepaalde zielen zich waarschijnlijk niet zouden omkeren en het licht tegemoet zien. Daarom was het waarschijnlijk dat ze de levende Christus tot zwijgen zouden proberen te brengen.

Maar het was niet mogelijk om te voorspellen hoe de gebeurtenissen zich zouden ontvouwen. Wie had kunnen voorspellen dat het gepeupel Barabbas boven mij zou kiezen? Wie had er kunnen voorspellen hoe Pontius Pilatus zijn gezag zou benutten? Wie had precies kunnen voorspellen hoe de tempelpriester op deze situatie zou reageren? Wie kon trouwens voorspellen hoe mijn discipelen zouden reageren? Als een paar van hen tot hun volledige status van Christusschap gestegen waren, hadden de dingen anders kunnen uitpakken. Vanzelfsprekend had ik de dingen op verschillende manieren kunnen veranderen.

Wat ik hier zeg, is dat hoewel God me wel toestond te incarneren op deze planeet, en de geneigdheden van mensen heel goed kende, is het traditionele christelijke perspectief niet helemaal juist. Omdat God de Wet van Vrije Wil geschapen heeft, had God in feite niet kunnen voorkomen dat mensen me gekruisigd zouden hebben zonder die wet te schenden of op te schorten. Dus God had niet gemakkelijk de kruisiging kunnen voorkomen toen ik eenmaal aan mijn missie begonnen was. Daarom stond God er niet passief bij en liet mensen me kruisigen. God wilde niet dat ik gekruisigd zou worden. God had liever gehad dat mijn missie anders was gelopen en alle mensen van Israël mij als hun koning aanvaard hadden in plaats van een aardse koning. Daarom liet God me niet kruisigen; God liet zijn Wet van Vrije Wil uitvoeren en daardoor liet God mensen hun keuzes maken.

 

https://www.askrealjesus.nl/

Gerelateerde berichten