web analytics

Spionage met parapsychologie.

Spionage met parapsychologie.

In 1995 beëindigde de Amerikaanse regering een project van 20 jaar waarbij geheim agenten met een bijzondere kracht werden ontwikkeld. Nu wordt dit alles ontkend. Wat proberen ze te verbergen?

Toen Pat Price, die commissaris van politie in Californië was geweest, een aantal landkaartcoördinaten in handen kreeg en hem werd gevraagd of die wat betekenden, antwoordde hij met een rapport van vijf pagina’s. Hij beschreef het landschap en de gebouwen die daar stonden en gaf zelfs een rondleiding in elk gebouw. Ook beschreef hij nauwkeurig het meubilair en de namen op elk bureau. Alleen zijn afsluitende woorden leken niet op hun plaats: “Sleutelbal. Vier bal. Acht bal. Side pocket.” Dit waren de codenamen van dossiers in een afgesloten lade in een van de kantoren.

Hij wist zelf niet dat hij een geheim communicatiecentrum van de Nationale Veiligheidsdienst (NV) 210 km buiten Washington had beschreven. Hij was er nooit geweest en had zijn rapport in Californië geschreven aan het Stanford Instituut voor Onderzoek (SIO). Zijn ondervragers en de NV waren geschokt.

De volgende twee jaren tot aan zijn dood in 1975, werkte Price in het centrum van een van de meest buitengewone militaire projecten uit deze tijd. “Project Scanate” (zoeken met behulp van coördinaten) bestond uit een aantal proefonderzoeken betaald door de CIA en ontworpen om Buitenzintuiglijke Waarneming (BW) als informatiemiddel te gebruiken. Als alles goed ging, zou er een nieuwe generatie agenten op de wereld worden losgelaten, namelijk de parapsychologische geheimagent.

Het gebruik van de parapsychologie voor spionage heeft een indrukwekkende geschiedenis, maar is tegelijkertijd controversieel. In het Oude Testament gebruikte Elia zijn profetische capaciteiten om Israël te redden van een militaire ondergang. Jeanne d’Arc deed dit met Frankrijk in de veldslagen tegen Engeland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikte het Tsjechische leger met succes wichelroedes om mijnen op te sporen.

De link met de nazi’s.

De Tweede Wereldoorlog bracht een stortvloed van helderzienden voort. In 1941 voorzag Stalin’s parapsychologisch adviseur, Wolf Messing, de dood van Hitler en de nederlaag van Duitsland (Hitler zette meteen een prijs op zijn hoofd). In Berlijn, waar de Nazi-top geobsedeerd was door astrologie en het paranormale, werd een Pendule Instituut opgezet om vijandelijke schepen met pendules op te sporen.

Lees ook:   Best schokkend, Ballon

Pas in de Koude Oorlog kwam de parapsychologische spionage echt van de grond. Door de propaganda was het moeilijk om feiten van fictie te onderscheiden maar het Communistisch Blok was hier veel verder mee dan het Westen. Het stopte miljoenen dollars in projecten waarbij gebruik werd gemaakt van geesteskracht.

Dodelijke experimenten.

Hiermee konden ook minder leuke dingen worden gedaan zoals het doden van kikkers door een hartstilstand op te wekken via de geest, wat de specialiteit was van Nina Kulagina, een medium uit St. Petersburg. Volgens Dr. Milan Ryzl, een Tsjechisch bioscheikundige die in 1967 naar de V.S. was overgelopen, en die de Russische mediumlaboratoria had bezocht, was het uiteindelijke doel gedachten lezen.

Dr. Nikolai E. Khokhlov, een moordenaar van de KGB, die in 1954 overliep, had een nog verontrustender verhaal. De KGB knoeide met “psychotronische” wapens, de parapsychologische vernietiging van raketten, het afdichten van radarsystemen en het verstoren van computerelektronica. Bij een experiment hadden ze de ruggegraat van iemand gebroken door psychotronische energie.

Of deze verhalen waar zijn of niet, de Verenigde Staten wilde de parapsychologische krachten niet opzij zetten. In 1971, probeerde de astronaut Edgar Mitchell van Apollo 14, BW uit in de ruimte maar slaagde er niet in om telepathisch contact met een medium op aarde te krijgen. Het jaar daarna was de Nationale Luchtvaart en Ruimtebeheer (NASA) zo geïntrigeerd dat ze een machine gingen ontwikkelen om astronauten telepathisch te kunnen doen communiceren.

Het idee bleek niet werkbaar, maar de wetenschappers die voor dit project waren ingehuurd, Harold Puthof en Russell Targ van het SIO in Californië, gingen met dit onderzoek door, en NASA bleef het nog gedeeltelijk flnancieel ondersteunen. In die tijd kwam 70 procent van het budget van 90 miljoen dollar voor het SIO door contracten met de regering.

In 1972 werden Targ en Puthof, die quantumfysici gespecialiseerd in laser- en microgolftechnologie waren, benaderd door Ingo Swann, een medium en modernistisch schilder uit New York. Swann zat bij een onderzoeksteam van het Amerikaans Genootschap voor Parapsychologisch Onderzoek (AGPO) en was betrokken bij een onderzoek naar zien-op-afstand, een methode om een bepaalde plaats parapsychologisch te kunnen zien. Targ en Puthof beseften de mogelijkheden van deze kracht en zetten een team van “super mediums” op dat werd geleid door Swann en de gepensioneerde politiecommissaris van Burbank, Pat Price.

Lees ook:   Energetische koorden

Targ en Puthof’s experimenten bleken zeer geslaagd. Al gauw raakten de inlichtingendiensten geïnteresseerd in hun bevindingen. In oktober 1972 werd er een geheime ontmoeting op touw gezet tussen Puthof en een anonieme “wetenschapper”. Volgens Ingo Swann was het resultaat een toelage van 50.000 dollar om “één herhaalbaar verschijnsel te vinden”.

Geheime geldstortingen.

Deze nieuwe sponsor werd de “Uitdager van de Oostkust” genoemd, maar het was algemeen bekend dat het de CIA was. Ze gaven SIO negen maanden om een methode van parapsychologische spionage te vinden, en zo begonnen Targ en Puthof met het “Project Scanate”.

Tegen juli 1973, na maanden van experimenteren en proeven, vond het SIO-team eindeljjk een “herhaalbaar verschijnsel” dat de CIA tevreden zou stellen. Puthof ontmoette de “Uitdager van de Oostkust” en presenteerde hun bevindingen. Binnen een week ontving Ingo Swann zijn eerste coördinaten van de CIA. Het parapsychologisch spionageproject was van de grond.

De dekmantel komt tot stand.

Aanhangers van zien-op-afstand hadden er minder moeite mee om de sceptische begrotingsmanagers van het Pentagon van hun militaire mogelijkheden te overtuigen. Naarmate ze meer succes hadden, werd ook de geheimhouding rond het project groter.

Na de dood van Pat Price in 1975 maakte de regering bekend dat het parapsychologisch spionageproject werd beëindigd.

Dit zeiden ze wel, maar een onderzoek uit 1978 toonde aan dat, van de 14 parapsychologische laboratoria in de Verenigde Staten, er vijf waren benaderd door de regering voor informatie. En in januari 1980, toen Iran enkele Amerikanen gijzelde, ging de regering weer naar SIO voor hulp.

Ondanks hun ontkenning, ging de Amerikaanse regering voort met de flnanciële ondersteuning van parapsychologisch onderzoek. In 1977 had een nieuwe onderneming, Project Grillflame, zijn eigen mediumteam voor de militaire- en inlichtingendiensten. In Fort Meade in Maryland werd een afdeling voor zien-op-afstand opgezet waar geoefende mediums zaten van het Inlichtingen- en Veiligheidscommando van het leger (IV).

Operatie Stargate.

Grillflame werd officieel in 1983 beëindigd maar bleef in het geheim doorgaan. De codenaam veranderde in Centerlane en toen in Sunstreak en daarna in Stargate, en het werd overgenomen door de Inlichtingen-dienst van Defensie (ID), maar het doel bleef hetzelfde.

Lees ook:   Geesten uit de 2e wereldoorlog

Majoor Generaal Edmund Thompson, die toen de adjunct-chef van de Inlichtingendienst van het Amerikaanse leger was, was ervan overtuigd dat zien-op-afstand mogelijk was: “We waren niet zozeer geïnteresseerd in het verklaren ervan, maar we wilden erachter komen of het praktisch nut had”.

Hoewel de details geheim blijven, is het bekend dat de mediums van Grillflame de hele wereld afzochten. Zij zochten naar geheime tunnels tussen Noord-en Zuid-Korea; ze probeerden de plek te vinden waar een Russische bommenwerper was neergestort in Afrika; nucleaire proeven in China, gedetailleerde beschrijvingen van oefenterreinen in het Midden-Oosten die door terroristen van de Hezbollah gebruikt werden; en advies aan strategen over waar de Libische Generaal Mu’ammer Gaddafi gedurende de luchtaanval op Tripoli verbleef.

Ondanks de successen bleef het publiek sceptisch over de parapsychologische spionage en de twijfelachtige projecten van het Pentagon werden herzien. De conclusies van de operaties in Fort Meade bleven geheim, maar in 1986 werd Project Stargate gesloten.

Was dat zo? In 1995 kwam het offlciële bericht dat Fort Meade zou gaan sluiten, wat vreemd is voor een plaats die al negen jaar geleden gesloten werd.

Nadat Fort Meade “officieel” was gesloten, begon een van de beste mediums ervan, Majoor Ed Dames, een bedrijf met de naam Psi-Tech om het aanbod van parapsychologische informatie voort te zetten. Tegenwoordig geeft Dames les in zien-op-afstand in Beverly Hills, Californië. Ook is hij op zoek naar het moordwapen in de beruchte zaak van O.J. Simpson.

Omwenteling van bedrog.

Heeft het parapsychologisch spionageproject een hele omwenteling gemaakt, en wordt het weer geleid door de privésector? Joseph McMoneagle, de inlichtingen-legerofficier die als eerste voor Grillflame werd getraind, denkt van niet: “Zowel op grond van mijn parapsychologische vermogens alsmede door het feit dat ik lid ben van het project, kan ik zeggen dat Grillflame gesloten is en zeker niet weer geopend zal worden.” Maar misschien ligt het laatste woord daarover bij Stanfield Turner, de vorige directeur van de CIA. Toen hem in 1995 vragen werden gesteld over mediums, zei hij: “Geen enkele inlichtingen-officier zou ooit helemaal zijn rug toekeren naar iets dat een waardevolle inlichtingenbron had kunnen zijn.”

Gerelateerde artikelen

Back to top button