Astrologie in een notendop

Al zo lang de mensheid bestaat, kijkt ze naar de sterrenhemel en is gefascineerd door de bewegingen van de “grote lichten”.
Oude culturen ontdekten dat de bewegingen aan de hemel correspondeerden met gebeurtenissen op aarde.

Letterlijk vertaald betekent het woord astrologie: “kennis van de sterren” (astro is “ster” en logos betekent “kunde”). Een “doorzien” van de combinaties van planeten tegen de achtergrond van de 12 tekens van de dierenriem en de 12 huizen (levensgebieden).

Een horoscoop (Hora = uur en scopein = zien) is een tweedimensionale tekening van de planeetstanden op een specifiek moment, meestal de geboorte. Het geeft een goed overzicht van je karaktereigenschappen en de ontwikkeling van je persoonlijkheid. Hoe je in het leven staat en hoe je daaruit je eigen visie ontwikkelt. Het geeft informatie over je gedrag tegenover anderen en wat je van anderen terug verwacht. Hoe je relaties vorm hebben gekregen in zowel positieve als negatieve zin. Ook kan het inzicht geven in je doel in dit leven, je werk en je positie in de maatschappij.

Hier volgen wat trefwoorden van de symbolen die gebruikt worden:
De planeten geven je behoeften aan: (“wat”)
De Zon zegt iets over je innerlijke persoonlijkheid, je vitaliteit,
De Maan vertegenwoordigt je gevoelens, je veiligheidsgevoel, je thuis, je wortels, je verleden,
Mercurius symboliseert je denken, je communicatievermogen, je intellectuele interesses,
Venus staat voor liefde, sensualiteit, erotiek, maar ook voor zekerheden, waarden, relatiegerichtheid,
Mars staat voor energie, voor je zelf op komen, agressie, seksualiteit, Jupiter symboliseert optimisme, levensfilosofie, groei en het verbreden van je horizon,
Saturnus vertegenwoordigt de harde realiteit, beperkingen, geweten,verantwoordelijkheidsgevoel,
Uranus zegt iets over intuïtie, plotseling inzicht, al het nieuwe, het revolutionaire, onconventionele,
Neptunus beschrijft de mystieke ervaring, grenzeloosheid, de verbeelding, de roze bril,
Pluto symboliseert macht en onmacht, transformatie, de seksdaad, leven en dood.

De tekens geven aan hoe je de behoeften vormgeeft (“hoe”)
Ram: prille energie, dynamiek, actie, vuur, moed, stoutmoedig
Stier: liefde voor natuur, vruchtbaarheid, geduld, materialisme
Tweelingen: communicatie, dualisme, intelligentie
Kreeft: gezin, koestering, romantiek, geschiedenis
Leeuw: wil, centraal staan, royaal, creatieve vermogens
Maagd: hygiëne, dienstbaarheid, gezondheid, systematiek, kritisch Weegschaal: harmonie, projectie, schoonheid, diplomatie, evenwicht Schorpioen: transformatie, confrontatie, verleiding, intensiteit
Boogschutter: visie, religie, buitenland, filosofie
Steenbok: verantwoording, structuur, regelgeving, vormgeving
Waterman: vrijheid, gevoel voor samenleving, revolutie, vernieuwing Vissen: invoelingsvermogen, transcendente liefde, mystiek.

De huizen geven de levensgebieden aan waar je die behoeften het beste vormgeeft. (“waar”)
1e huis:je personae: het masker waarmee je je naar buiten toe presenteert,
2e huis:je concrete zekerheid, je bezit en je talenten, eigenwaarde.
3e huis:de vluchtige contacten, de informatie-uitwisseling, het verkeer, broers en zussen
4e huis:je thuissituatie, je innerlijke emotionele basis, een van de ouders, jeugdervaringen
5e huis:je creatieve centrum, de wil, het vermogen om centraal te staan, het spel, de kinderen, vrolijkheid
6e huis:de dienstbaarheid, de gezondheid, het werk, de analyse, de vakopleiding, de nuttigheid
7e huis:dat wat wij van onszelf in de ander geprojecteerd zien, de relatie, controversen, huwelijk, publiek
8e huis:crisis, transformatie, occultisme, seksualiteit, geboorte en dood, waarden van de ander
9e huis:horizonverbreding: buitenland en hogere studie, filosofie, religie, bijgeloof, doelen, toekomst
10e huis:je roeping, je carrière, de maatschappij, je aanzien en reputatie, een van de ouders
11e huis:de samenleving, je wensen en verlangens, gelijkgezinden,
12e huis:tot rust komen, loslaten, afzonderen, de massa, initiaties, verborgen vijanden, eenzaamheid

Gerelateerde Berichten