web analytics

Protocollen van de wijzen van Sion

https://wimjongman.nl/artikelen/protocollen.pdf

DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION
(Nederlandse vertaling uit 1933)
Voorwoord
De protocollen zijn een zeer explosief geschrift dat gezien moet worden als een
geactualiseerde en geconcretiseerde uitwerking van de plannen van Adam Weishaupt. De
Illuminatie vormen de geheime kracht achter de Protocollen en zijn daarmee tevens de
leidende kracht achter de nagestreefde wereldheerschappij.
Wie enig inzicht heeft in de samenzwering-kunst van de Illuminatie, zal in staat zijn de
Protocollen in het licht van vandaag te beoordelen. Lees de protocollen en stel door hun
inhoud de echtheid vast! Schijnbaar is de aaneenschakeling van paragrafen droge literatuur.
In werkelijkheid zijn ze de boeiendste en tevens de meest ontstellende geschriften die
denkbaar zijn. Lees de Protocollen langzaam en laat elke paragraaf goed tot u doordringen.
Vergelijk de richtlijnen met het verleden en het heden. Vergeet ook niet dat wanneer men in
de Protocollen over God spreekt, dit niet de God van de Joden of de Christenen is, maar
niemand minder dan lucifer, oftewel satan zelf.
De Protocollen van de wijzen (of Ouderen) van Sion (soms geschreven als Zion) is geen
antisemitische tekst, aangezien juist de niet-Joden als minderwaardig worden bejegend. Het is
wel gebruikt als middel om mensen tegen de Joden op te zetten door het te doen blijken alsof
de Protocollen van de Wijzen van Sion de blauwdruk is van een Joodse samenzwering tot het
verkrijgen van wereldmacht. Deze tekst is met opzet zo geschreven alsof het een
Joods/Zionistisch document is om er voor te zorgen dat de aandacht niet gaat naar degenen
die er wel achter zitten.
En dat zijn de Illuminatie… wie anders?

Lees ook:   Wijsheid 10

Gerelateerde artikelen

Back to top button