25 oktober 2020

 

Wist je dit al?

Weetjes

Wist je dit al?

Weetje over kernproeven       
Geschreven door Jeroen Devenijn    
2007-04-24 06:31:05 
Aantal uitgevoerde kernproeven tot en met 9 oktober 2006, de datum van
de eerste Noordkoreaanse kernproef…

Verenigde Staten: 1 030.
Sovjet Unie: 715.
Frankrijk: 210.
Verenigd Koninkrijk: 45.
China: 45.
India: 3.
Pakistan: 2.
Noord-Korea: 1.

Bron: https://www.cijfers.net
 

Hans Geels Cliniclows verdiend 91.000 euro
Gerlof Prescott Artsen zonder Grenzen 91.000 euro
Liesbet van Tongeren  Greenpeace Nederland  89.000 euro
Arthu Willink Wakker Dier  45.000 euro

15-7-2007

Levert het gebruik van een tuinslang een risico op voor legionellabesmetting? 
Een tuinslang kan inderdaad de legionellabacterie bevatten. Zeker als de tuinslang gevuld is met water dat (bijvoorbeeld door de zon) verwarmd is tot boven de 25 graden Celsius. U kunt het beste een tuinslang na gebruik leeg laten lopen en op een koele plek opbergen. In het algemeen dient u de tuinslang voor gebruik door te spoelen. Voor het sproeien met sloot- en regenwater in kassen en in andere afgesloten ruimten (met slechte ventilatie) geen broes of spuitstuk gebruiken. Na gebruik de slangen volledig leeg laten lopen. Voor het sproeien met leidingwater (drinkwater en huishoudwater) mag de leidingwaterinstallatie geen risico op vermeerdering van legionella met zich meebrengen.

Vergeet ook niet de plantenspuit

De verborgen geheimen achter Reiki
 
 
 
 
 
Het is belangrijk, voor ieder die het horen wil, dat de aarde beschermd wordt. Nog belangrijker is het dat u weet, dat wij de aarde beschermen en daar personen voor aangewezen hebben op de aarde die ons daarbij helpen. Het zijn personen die zich daarvan bewust zijn. Wij willen u mensen van de aarde vragen zich niet met de aarde te bemoeien, omdat alles op uw niveau vervuild is wegens de onderwerelden, die regelmatig ontruimd worden, en symbolen. U kunt alleen werken met Licht dat u van mij krijgt via de Constantelijn. Velen zie ik groeten en velen zie ik de aarde bewerken en velen zie ik van alles plaatsen in het heelal. Het is voor u onder de aardse omstandigheden, niet mogelijk iets voor de aarde te doen en ik wil u dan ook verzoeken daarmee te stoppen omdat u de aarde slechts eerder vervuild dan helpt. Het is ook behoorlijk eigenzinnig en eigenwijs om dit te doen, omdat u ervan uitgaat dat u de aarde kunt redden en dat wij kennelijk niets voor de aarde doen. De aarde is ons lief. In ons Omniversum zijn niet zo heel veel planeten waar men ervaring kan opdoen. De aarde is er één van, ook in andere Universa zijn er nog van dit soort planeten. Jullie zijn eigenwijs omdat je meent meer te zijn dan God die ik ben in Licht. Wat is dat in u mensen, dat u meent alleen te staan hierin, dat u meent dat u alleen in staat bent om de aarde licht te zenden, waar komt die hoogmoed vandaan?

Universele energie of Chi
Al die mensen die zeggen met universele energie te werken weten niet waar ze het over hebben. Zij denken het te weten en dan hoor ik hen zeggen, “Ik geef je wel een beetje Reiki, daar knap je van op”. Hoe klinkt dat nu voor u als u dit bekijkt vanaf mijn positie dat iemand meent dit te moeten doen terwijl de chi, zonder de rei vanzelf naar een ieder toekomt. Als dat niet zo is, dan kunt u beter de obstakels weghalen die voor de chi in de plaats komen, sterker nog de obstakels niet plaatsen (symbolen) waardoor de chi wel kan komen. Want de chi, de levensenergie krijgt u als lichtwezen vanzelf via de Constantelijn of zoals u het ook wel noemt de Phi ratio. Alle energetische lichamen houden de energie vast en de chakra’s zorgen voor aanvoer naar alle lichaamsgebonden systemen en naar de organen. De Yuga’s voeren de verbruikte, negatieve geladen energie, weer af. Het is die energie, die al door het lichaam en de systemen is gegaan en die vervuiling mee naar buiten neemt. Deze energie wordt afgevoerd via de aarde maar dient onderhouden te worden net als de chakra’s en de Yuga’s. Wanneer u dat doet is er niets aan de hand, dan gaat alles goed. Als u nu goed naar het bovenstaande kijkt en het van mijn positie bekijkt. U dwarsboomt hetgeen ik breng, besef dat goed en zie dat voor altijd.

Richt u op uzelf, niet op de aarde dat doen wij wel
Datzelfde is zo bij de aarde. Wanneer u zich er niet mee bemoeit gaat alles goed. U dient niet voor Goddelijke hiërarchie te spelen en u met zichzelf te bemoeien. Wanneer leert u dat hetgeen u niet kunt zien er wel is, namelijk onze hulp. Wanneer mensen eigenhandig in blijven grijpen en niet het vertrouwen hebben dat wij u op de aarde helpen, dat wij vanuit het Licht en ik, God, u helpt, dan is het slecht met u gesteld. Of u bent zo hoogmoedig dat u denkt voor God te kunnen optreden of namens God. Dat u kunt bepalen wat er gebeurt met de aarde terwijl u zich met uzelf bezig moeten houden, omdat u op de aarde gekomen bent om te leren en te ervaren. Waarom denkt u, dat u op de aarde bent? De meeste van U zijn er om te ervaren en om u niet met onze taak te bemoeien. U bent, zoals ik al zei, op de aarde om te ervaren. Ervaar dan, weet dan, leer dan, richt u niet op anderen maar op uzelf. Richt u niet op iets waarvan u de strekking niet kent. Of geen weet heeft van de grootsheid van iets en de beïnvloeding en manipulatie niet kent. Richt u op de waarheid van uzelf en uw naasten, van uw leefgemeenschap. Wanneer u dat allemaal geleerd heeft, richt u zich dan tot mij en ik zal u helpen zoveel ik kan, op de ons geëigende manier. U dient anderen los te laten en de banden te verbreken. De energetische banden die u maakt door gedachtekracht, die door middel van de trilling bij gedachtekracht wordt geactiveerd en vrij komen. Richt u op uzelf en niet op iets dat u niet aankunt.

Niet uit het Licht?
Ik had het net over het feit dat mensen in staat zijn zichzelf te blokkeren door negatieve beïnvloeding. Wanneer u niet uit het Licht komt en u leest dit, hoeft u zich van dit verhaal niets aan te trekken, want voor u gelden andere regels. Gezien het feit dat wij uitsluitend schrijven voor hen die uit het Licht komen, geven wij alleen aan wat voor hen belangrijk is. Er zijn mensen, zielen, die menen dat zij zelf hun leven kunnen beïnvloeden of dat van een ander en zich ook met het pad van een ander willen bezighouden of kijken, ook zij hoeven dit niet te lezen.

Reiki als antwoord op de onwetendheid van deze tijd
Allen als u uit het Licht komt en u gebruikt de rei van Reiki, dus de symbolen, en dat doet iedereen die geïnitieerd is, dan moet u oppassen en dit aandachtig lezen. De Rei is er op gericht om u te onthouden van positieve energie. Uw kanalen van de positieve energie worden afgesloten door de symboliek, door hen die de symbolen plaatsen. Ook al gebruikt u het niet meer, de symbolen zitten in uw handen gebrand en een image hiervan laat u altijd achter. Wellicht heeft u het voor uzelf gebruikt en wist u niet wat u deed, want onwetendheid is een probleem van deze tijd. De mens denkt het veelal te weten en de veel gehoorde kreet bij het lezen van ons tijdschrift Constante is dan ook “Wie zegt mij dat dit waar is?”. Wanneer u de trilling van de waarheid niet kunt waarnemen, is er in elk geval bij u de trilling van de twijfel en zult u goed gaan opletten, dat alleen is al voldoende om te bereiken. Want de trilling der waarheid zal altijd weer boven komen als u uit het Licht komt. Wij hoeven niets te bewijzen want het systeem bewijst zich vanzelf.

Alsjeblieft symbolen op je doorvoerchakra’s
Wanneer men met Rei begint, worden de handen op het hoofd geplaatst en alsjeblieft, je hebt twee symbolen op je hoofd, juist op het belangrijkste doorvoerchakra vanuit het Licht, zo gaat het nog een poosje door. Wanneer er inwijdingen zijn weet u niet wie er energetisch bij zo’n inwijding aanwezig zijn, het is in elk geval de master en daarnaast nog anderen. Want zij zeggen dat zij het niet zelf doen maar dat er via hen gewerkt wordt. Dat is ook zo, het is een systeem dat uitgekozen is door de antichrist om hier hun beïnvloeding en manipulatie te kunnen laten werken en voor God te spelen en als je uit het Licht komt, voor de duivel te spelen. Zij immers ontdoen u van het Licht terwijl de zielenpoten, die menen master te zijn, alleen deze negativiteit door kunnen geven aan hen die uit het Licht komen. Ik noem u niet denigrerend een zielenpoot, maar het is uw ziel die potentieel aan het werk is voor de negativiteit en ontzien wordt van Licht. Al deze mensen uit het Licht die met deze symbolen werken wil ik waarschuwen.

Wat gebeurd er werkelijk bij de inwijding
Ik zal u zeggen wat er gebeurt. Tijdens de inwijding worden lichtmensen potentiële nachtwerkers, omdat er met een symbool een dolende energie aan hen wordt vastgezet die op den duur in staat is uw hele huis en leefomgeving te vervuilen. Zij zetten bij u in huis overal symbolen neer. In het woonvertrek, in de keuken, bij de voordeur, als u een hal heeft, in de hal en in iedere slaapkamer. Zo hebben ze een bereik over het hele huis. Er worden, vooral bij lichtmensen, elementharen geplaatst, wachters naar de onderwereld, die dolende zielen dienen aan te roepen zodat ze kunnen schuilen tegen energetische schoningen die vanuit het Licht worden georganiseerd. Bij iedere master wordt zo’n dolende energie geplaatst en soms een een energie die niet langer doolt omdat hij naar een nieuw lichaam op zoek is om dit over te nemen, te bewerken, aan te passen, een soort dat obsessor heet. Eenmaal geplaatst wordt het moeilijk ze weg te halen. Iemand die niet geleerd heeft hen weg te halen is daartoe niet in staat. Soms zegt men dat ze het kunnen door bezweringen uit te spreken, ze wegjagen enz. Bij hen allen zijn deze handelingen slechts een farce, wanneer je niet kunt zien wat je doet, de consequentie niet kent van wat je doet en de juiste remedie niet kent om entiteiten weg te kunnen halen, omdat je dit niet geleerd hebt. Omdat je niet geschikt bent of zelf zwart bent, dan is het een farce.

Omnicum kent de remedie tegen symbolen en obsessoren
De mensen van Omnicum hebben geleerd hoe dit te doen. U kunt altijd een afspraak maken met een Yugatherapeut die meteen de blokkaden weghaalt en u in het Licht plaatst. U zegt nu vast dat ik reclame maak, dat doe ik ook, want anders kunt u niet weten dat ze er zijn en dat u het allemaal ongedaan kunt maken. En zeg nu niet dat zij de energie en kennis gratis van mij, God, hebben gekregen en het daarom ook gratis moeten weggeven. Om dit te kunnen bereiken moeten inzichten ontstaan. Het is hard werken en als beloning ontvangen zij de heilige geest, de kennis van een heilige uit het Licht, waardoor deze bewuste kennis aanwezig is. Die kennis dien je te verdienen, daar wordt een ieder op beproefd. Wij, uit de lichtende hiërarchie willen er op kunnen vertrouwen dat onze medewerkers zich niet laten beïnvloeden en manipuleren. U had immers hetzelfde kunnen bereiken als u hard had gewerkt, als u niet had gezorgd dat u dit alles had ontvangen en er bij u alles is geplaatst, als u had opgelet en had geluisterd. Derhalve dienen zij beloond te worden voor hun werk en u dient voortaan op te letten om niet van die domme streken uit te halen. Laat die domme opmerkingen achterwege, het siert u niet maar toont eerder uw hoogmoed aan.

Reiki de grootste volksverlakkerij van het vorig millennium
U hoeft na het lezen van dit artikel niet te schrikken want er zijn systemen ontwikkeld die ook de symboliek die bij een ander is geplaatst weg kunnen halen. Wees echter nooit meer zo dom om tegen het stemmetje in uw binnenste in te gaan. Dat stemmetje dat je zegt: “Niet doen, je weet eigenlijk niet goed wat die symbolen betekenen en is het wel waar wat er gezegd wordt?” Er is iets in u geweest dat u gewaarschuwd heeft maar dat u in de wind geslagen heeft. Wees lief voor uzelf, uw ziel en de aarde en wees er zeker van dat wij vanuit de hiërarchie de aarde altijd zullen beschermen. Wij kunnen er niets aan doen dat u ons niet kunt zien, maar u kunt er wel iets aan doen dat u ons niet kunt zien, door te leren hoe u zuiver moet blijven en uzelf te schonen en ook uw huis te schonen en vooral uw symbolen te laten verwijderen. Reiki was de grootste volksverlakkerij van het vorig millennium.

Lieve mensen op de aarde mijn naam is Het Licht, men noemt mij ook God. Ik God van het Licht stel hier dat gebruik van symboliek uw lichtend systeem te gronde richt en ik verzoek u hiermee te stoppen en u te richten op uzelf, dan doen wij dat ook en nemen daarbij ook de aarde onder onze hoede.

Lees ook:   Het is ook nooit goed

Ik heb gezegd Amen!

Voor meer informatie en het verwijderen van symbolen kunt u o.a. terecht op de Helende Manifestaties van Omnicum. De eerst volgende helende manifestatie vindt plaats op zaterdag 10 september in Deurne en start om 13.00 uur.
 
 
 
 
 

 
Smeerwortel
 
 
 
 
 
Reiki is het niet helemaal
Lieve mensen allemaal, Reiki is het niet helemaal, het komt uit het zwarte circuit en valt onder zwarte magie. Zodra Reiki is gedaan komt de initiatie eraan. Door de master worden symbolen aangebracht, en dat is waar men op heeft gewacht en dan. is het met uw vrijheid gedaan, er wordt door het circuit een wachter geplaatst, een elementhaar, een negatieve entiteit wordt bij u vastgezet in het middelpunt der aarde.

De wachter zoekt mensen van het Licht. Zodra zij komen slaat de wachter alarm, de negatieve entiteiten komen en het Licht in u slaat dicht, want zij hangen over u heen. Over al uw chakra’s en Yuga’s gaan zij heen. Er worden door hen symbolen geplaatst in uw handen en telkens als u iemand behandelt, worden de symbolen weer overgebracht naar een ander.

De symbolen in uw energetisch systeem zorgen voor een nieuw fenomeen. U krijgt geen energie meer en uw lichaam gaat langzaam verdrogen, u wordt mat en moe en ziek af en toe. Er gebeurt nog iets anders met u, het symbool trekt entiteiten tot u, zij zorgen voor nog meer ellende en pijn, want u pesten vinden zij fijn.

U zit nu in het zwarte circuit en alles wat u doet zien zij nu. Alles wat zwak in u is zullen ze pakken om u steeds meer en verder te verzwakken. Zij beperken de symbolen niet tot uw energiesysteem, wel neen, zij gaan volledig door uw huis heen van top tot teen worden ze bij u geplaatst.

Wanneer u als gebruiker ook licht geeft is het dubbel feest. Even laten zij genezen toe, dat is juist de clou. Verder zetten zij de entiteiten met het symbool vast, ook zwarte gidsen worden zo geplaatst en heus bij het Licht zit u er altijd naast. De donkere mens van anti licht, dat is waar men voor zwicht. Deze gaan goed vooruit en krijgen de juiste informatie en u ziet vooruitgang juist bij deze mensen. Weet u veel dat zij niet zijn uit het Licht, dat Reiki helpt, dat is waar u voor zwicht.

Het zal u nu duidelijk zijn dat u wordt gebruikt te allen tijde, terwijl u meent zich aan het Licht te wijden. Reiki komt uit het zwarte circuit en voor het Licht valt het onder zwarte magie. Lieve mensen allemaal, zoals ik al zei, Reiki is het niet helemaal. Laat de symbolen door Omnicum verwijderen en kies volmondig voor het Licht. Ik weet, dat is waar u uiteindelijk voor zwicht. U zal moeten vechten voor het Licht maar het Licht zal overwinnen. Probeer zo snel mogelijk aan deze nieuwe tijd te beginnen, want het Licht gaat nu winnen!

 
Horatius
https://www.omnicum.org/

De VS en Rusland besturen het weer     
Een enorme paddestoelwolk verhief zich de lucht in. De piloot was vol doodsangst omdat hij dacht dat zijn vliegtuig door de fall-out van een nuclaire explosie verzwolgen zou worden. Nadat hij alarm geslagen had, en zijn bemanning de opdracht gegeven had zuurstofmaskers op te doen, kon de piloot die nog goed bij verstand was, op de zwarte doos opnemen dat de wolk zo’n 300 kilometer in doornsnede was, en de top uit een vreemd licht bestond. Het was volgens hem iets wat hij nog nooit eerder gezien had. Vreemd genoeg verspreidde de wolk zich zonder schade aan te richten in de atmosfeer, en het passagiersvliegtuig kon veilig zijn reis vervolgen van Anchorage in Alaska naar Tokyo.
Maar ver beneden het vliegtuig, werden vissersboten die in de zee tussen Japan en de Soviet Unie vaarden, overgoten met een kortstondige maar hevige wolkbreuk waarna het weer ook plots weer opklaarde. Nucleaire experimenten en vulkanische activiteit werden door wetenschappers uitgesloten, en concludeerden dat het geen natuurlijk fenomeen geweest is. Meer dan twee decennia later bestaat er nog steeds het vermoeden dat het geschokte personeel van het vliegtuig en de vissersboten in 1973  een sinister koude-oorlog experiment hebben waargenomen. In dit experiment werd het water van de Japanse zee in de lucht geblazen om wolken en regen te creëren.
De Britse National Archives heeft onlangs overheidsdocumenten vrijgegeven waarin duidelijk wordt dat er in de zeventiger jaren een groot wantrouwen bestond tussen de twee wereldgrootmachten omtrent weersoorlogsvoering. De documenten onthullen dat zowel de Verenigde Staten, die het meest wisten op dit gebied, en de Soviet Unie geheime militaire programma’s hadden met als doel het controleren van het globale klimaat. “Tegen 2025 zullen de VS het weer kunnen controleren”, zou een wetenschapper gezegd hebben.
Niet lang daarna is een verdrag van de Verenigde Naties ondertekent die natuurlijke-omgevingsoorlogsvoering verbiedt, zoals het veroorzaken van aardbevingen, het smelten van de poolkappen en het klimaat beïnvloeden. Maar sommige experts geloven dat de klandestiene bezigheid omtrent het maken van het ultieme vernietigingswapen gewoon doorgegaan is.
Hoewel sceptici deze claims als wilde samenzweringstheorieën zien en dingen uit James Bond films is er een groeiend bewijs dat de grenzen tussen science fiction en werkelijkheid steeds vager worden. De Amerikanen hebben toegegeven dat ze tijdens de Vietnam oorlog 12 miljoen dollar geïnvesteerd hebben in “wolkenverzadiging”. Ze hebben opzettelijk hevige regenval gecreëerd om gewassen van de vijand weg te spoelen en supply-toegangswegen in de Ho Chi Minh te vernietigen. Dit project had de codenaam Project Popeye.
De regenval werd in de bedoelde gebieden vergroot met dertig procent, wat de weermanipulatie tot een succes maakte. De overheid zei dat de regio geteisterd werd door hevige regenval.
Desalniettim was dit soort regenmakend experiment niets nieuws. De Lynmouth overstromingen in Devon, Groot Brittanië, in 1952 werd wellicht veroorzaakt doordat de RAF geheime regenopwekkende experimenten had uitgevoerd. Vliegtuigen sproeide chemtrails met zilveriodide waarop zich waterdruppels vormden. Deze werden zwaar en vielen op de grond als regen, waardoor er in de opvolgende 12 uur 250 keer zoveel regen viel als er normaal valt in Augustus. Het experiment eiste door de zware regenval aan 35 mensen het leven.
Tony Speller, een soldaat die toen 22 jaar was, zocht antwoorden bij het Ministry of Defence. “Ik heb er geen twijfel aan dat ze aan het sproeien waren in de het gebied, omdat er logboeken van de RAF waren die dit bewijzen”, zegt hij. “Natuurlijk ontkent het MoD het, maar dat wil niet zeggen dat het niet gebeurd is.” Speller, die nu 76 is voegt toe: “Ik betwijfel of we ooit de waarheid zullen weten”.
De vroegere bezigheden met klimaatbeheersing was ruw en onvoorspelbaar, maar er wordt geclaimd dat zowel de Amerikanen als de Russen hun experimenten achter gesloten deuren voortzetten, zelfs na de verbanning hiervan in de mid-jaren tachtig. Ze bezitten daarom nu vernuftige systemen waarmee ze het weer kunnen controleren – met potentiële vernietigende resultaten.
In de Verenigde Staten werd de technologie ontwikkeld onder High-frequency Active Auroral Research Programme (HAARP) – wat een deel was van het controversiële Star Wars verdedigingssysteem. De array bevindt zich in Gokoma, Alaska, en vandaaruit straalt het wapen krachtige radiogolven in de bovenste laag van de atmosfeer om onder andere weerspatronen te beïnvloeden. Sommige experts zeggen dat het systeem voltooid is en al in werking is gezet, anderen denken dat het nog 20 jaar duurt voordat het gereed is.


  Michel Chossudovsky, professor in economie aan de Universiteit van Ottawa in Canada, heeft officiële militaire documenten over HAARP bestudeerd. Hij heeft er geen twijfel over dat het wapen gereed is. “Er zijn zeer duidelijke uitspraken van de US Air Force dat weersmodificatie beschikbaar is. HAARP zal volgend jaar volledig inzetbaar zijn, en kan gebruikt worden in militaire situaties”, zegt hij.
“Om te zeggen dat het ook niet-militaire doeleinden heeft is twisten met de waarheid. Ik denk niet dat er vredelievende applicaties voor zijn – het is een wapen van massavernietiging dat in staat is grote klimatologische verstoringen te veroorzaken. En het mooie daarvan is dat de vijand wellicht nooit te weten zal komen dat er een wapen gebruikt is. Ik geloof dat de VN-overeenkomst zeker overtreden is”, aldus Chossudovsky.
Chossudovsky zegt dat tenminste één Britse firma betrokken is in diens ontwikkeling. “Het is tijd dat mensen zich ook op deze wapens beginnen te focussen in plaats louter op globale opwarming van de aarde. Beide zijn een serieuze bedreiging”.


Van de Russen wordt gedacht dat ze hun eigen “weer sturend systeem” hebben, genaamd Woodpecker. Hierbij worden laagfrequente golven de atmosfeer in gestuurd die in staat zijn blokkades in de atmosfeer te brengen, zodat luchtstromingen te controleren zijn. Men verdenkt dit systeem ervan dat een lange droogte in Californië veroorzaakt werd doordat het syteem  warme vochtige lucht voor vele weken geblokkeerd heeft.


Damain Wilson, een natuurkundige aan de Met Office, zegt dat weersbeïnvloeding een realiteit is, maar niet een exacte wetenschap. “Het is bijvoorbeeld een bewezen techniek dat je mist kunt oplossen door droog ijs in de wolken te sproeien”, zegt hij. “Er is veel onderzoek gedaan naar het voeden van wolken om regen op te wekken. Dit is gedaan in landen waar er watertekort is. Het probleem is dat het onvoorspelbaar is, en dat er wolken nodig zijn om mee te beginnen. Er bestaat geen technologie om regen uit een strakblauwe lucht te laten vallen, dus het kan niet gebruikt worden om de droogte in woestijngebieden tegen te gaan”.


Wilson gelooft dat het mogelijk is de koers van een orkaan te beïnvloeden, wat een enorm levensbesparend potentiëel zou hebben. Aan de andere kant tonen de rampzalige orkaangevolgen van dit jaar aan wat een goedgerichte orkaan als massavernietigingswapen zou kunnen aanrichten.
De Amerikanen gebruikten 1947 wolkverzadiging om een orkaan te besturen, maar de tactiek had een averechts effect waardoor het sterker werd en Savannah, Georgia trof. Het is bekend dat de VS verdere orkaan-manipulatie experimenten uitvoerden tussen 1962 en 1983 onder de codenaam Project Stormfury nadat er berekend was dat een enkele orkaan net zoveel energie bevat als alle elektriciteitscentrales van de wereld bij elkaar.
Bij een recent project heeft men de inhoud van tienduizenden vaten plantaardige olie in zee gegooid. “Orkanen krijgen hun sterkte door het warme zeeoppervlak.”, zegt Wilson. “Door een laagje olie op het oppervlak te verspreiden zou door het koelend effect de kracht van de orkaan af moeten nemen. In theorie is het mogelijk op deze manier het pad van de orkaan de veranderen. Het zou me niet verbazen dat militair onderzoek inzake het besturen van het weer gewoon doorgaat. Nu het het het zuidoosten van Engeland steeds droger wordt in de zomer, verwacht ik ook dat er wolkverzadiging in dit land wordt geïntroduceerd”.
Het is niet slechts het weer dat de aandacht van de militaire overheid heeft getrokken.
Wetenschappers hebben ook onderzocht hoe ze aardbevingen kunnen opwekken. Door kleine aardbevingen op te werkken, kan er druk vrijkomen waardoor een ramp afgewend wordt. Maar militaire wetenschappers weten ook dat het mogelijk is krachtige energiegolven in kwetsbare foutzones te sturen, wat de platen in de aarde laat bewegen. Hierdoor ontstaat er een krachtige aardbeving. Bij foutlijnen in de oceanen, kan dezelfde technologie gebruikt worden om vernietigende tsunami’s te veroorzaken.
Een deel van het probleem in het verbannen van deze experimenten is de definitie van wat biologische en natuurkundige oorlogsvoering is. Er wordt bijvoorbeeld getwist of de beroemde dambuster missie in de tweede wereldoorlog een geval is van natuurkundige oorlogsvoering. Hier werden stuiterende bommen gebruikt om een dam te doorbreken waardoor het Duitse industriële gebied onder water kwam te staan.
Nu, ruim een halve eeuw later wordt de dreiging nog steeds serieus genomen. Voormalig minister van Defensie William Cohen waarschuwt: “Terroristen benaderen zelf een eco-type van terrorisme waar ze het klimaat kunnen controleren, aardbevingen en tsunami’s kunnen opwekken, en vulkanen actief kunnen maken door gebruik te maken met sterke elektromagnetische golven. Het is geen fictie, en dat is de reden waarom wij alerter moeten zijn in dat soort zaken”.


Owen Greene, directeur aan de afdeling Vredestudies aan de Bradford university gelooft dat dat er in het geheim nog steeds wapens worden ontwikkeld die gebruikmaken van de natuur en omgeving. “Er gaat zoveel geld naar het Pentagon dat het me zou verbazen als ze zich hier niet mee bezig hielden.”, zegt hij. “Ik vemoed dat men zowel in de VS als in Rusland er mee bezig is. Je kunt mensen niet verbieden onderzoek naar het weer te doen. En bij het onderzoek naar het opwekken van aardbevingen is het niet eens nodig geld te spenderen aan militaire programma’s omdat het ook in andere gebieden past. Sommige van de ideeën zijn erg aannemelijk”.


Een andere bron van defensie zegt: “Het risico dat wij aan het experimenteren zijn met de natuur, kan onomkeerbare schade teweegbrengen en de hele atmosfeer van onze planeet veranderen”.
Ondanks deze sterke waarschuwingen, zoals de immense kracht van de natuur, lijkt het onwendbaar dat de mens voor God blijft spelen.

 
www.this-must-stop.com/

Gerelateerde berichten