Symbolen

DE ALGEMENE BETEKENIS VAN GEBRUIKSVOORWERPEN.

De mens heeft in de loop van de eeuwen met zijn creativiteit en verbeelding een heleboel nuttige instrumenten uitgevonden. Veel uitvindingen hebben hun eigen symbolische betekenis gekregen. Soms zijn ze in je tekening aanwezig en hebben ze een meerzeggende betekenis dan ‘t voorwerp op zichzelf heeft. Je kunt natuurlijk ‘t beste zelf uitmaken welke betekenis zo’n voorwerp of vinding voor je heeft, maar de algemene betekenis kan je soms wat op weg helpen.

Aansteker
 Iets aanwakkeren, wat soms tot handelen leidt.
 
Afvalzak
 Verwijdering van overbodige voorwerpen of herinneringen uit ‘t verleden.
 
Amulet
 Suggestieve bescherming.
 
Anker
 Veilige rustplaats of ‘t zoeken naar een veilige rustplaats.
 
Armband
 Verbondenheid.
 
Auto
 Kan symbool staan als voertuig voor de ziel. Je kunt op eigen kracht rijden of je laten rijden.
 
Bagage
 Verworvenheden van ‘t leven. Mentale of spirituele kennis.
 
Balans
 Kan wijzen op evenwicht of op ‘t uit evenwicht zijn van zaken.
 
Bed
 Rustplaats, maar tevens de plek waar ‘t onbewuste actief wordt.
 
Beker
 Je beker moet gevuld blijven. Is hij leeg dan kan dat wijzen op geestelijke uitputting. ‘t Is tijd voor rust en bezinning.
 
Beurs
 Kan wijzen op de financiële situatie, maar ook op het spirituele kapitaal wat je hebt.
 
Bezem
 Er moet iets gezuiverd worden. Ook een oud heksensymbool waar op gevlogen zou worden.
 
Boei
 Kan wijzen op onderdrukt worden of op ‘t feit dat je anderen onderdrukt.
 
Boemerang
 Als je hem weggooit komt hij weer naar ‘t uitgangspunt terug. Als je anderen leed toewenst komt het meestal naar jezelf toe.
 
Bril
 Een zonnebril verduistert ons zicht, maar beschermt de ogen tegen te veel licht.
 
Brug
 Symboliseert de weg naar nieuwe mogelijkheden.
 
Bus
 Openbaar vervoermiddel. In de bus treft men andere personen aan. ‘t Kan wijzen op de noodzaak van samenwerking met anderen om je levensdoel te bereiken.
 
Dak
 Wijst op hoge idealen, maar ook op bescherming tegen weersomstandigheden.
 
Deken
 Bedekking die warmte en veiligheid geeft.
 
Doos
 Uit de doos van Pandora kwam ‘t kwaad in de wereld.
 
Elektriciteit
 Toevoer van energie. Kortsluiting kan wijzen op de noodzaak om energie te ontladen.
 
Fiets
 Fietsen vraagt inspanning, maar het doel wordt bereikt op een rustige wijze die de wereld niet vervuilt.
 
Fluit
 Kan een waarschuwing zijn of een teken dat je op tijd moet beginnen.
 
Galg
 Let op dat je jezelf niet de das om doet.
 
Geweer
 Zelf een geweer gebruiken wijst op verdediging van jezelf of op agressie naar anderen. Een geweer tegen je gericht wijst op agressie van anderen naar jou.
 
Grendel
 De deur is gesloten. Je kunt niet verder op de ingeslagen weg.
 
Haard
 Warmte en licht, toevoer van energie.
 
Hek
 Bescherming of geestelijk of lichamelijk isolement.
 
Helm
 Behoefte aan bescherming.
 
Kaars
 Religieus en mystiek symbool voor ‘t leven.
 
Kaart
 Kaarten of toegangsbewijzen hebben betrekking op verplaatsing in het dagelijks leven. Een landkaart wijst de levensweg aan.
 
Kalender
 Vooruitzien in de tijd. Let op de eventuele datum.
 
Kapstok
 Kan wijzen op een geheugensteuntje of een manier waarop je ‘t beter kunt onthouden.
 
Kast
 Bergruimte voor persoonlijke bezittingen. De kast staat symbool voor het hart, waarin je je geliefde wilt opsluiten. De kast kan ook opgeslagen kennis weergeven.
 
Keien
 De weg over keien hobbelt wel, maar je bereikt je doel.
 
Klokken
 De klokken horen luiden wijst op een spiritueel ontwaken. Kan ook wijzen op een kerkelijke gebeurtenis.
 
Kluis
 Geheimen en verborgen gegevens zitten achter een ijzeren deur.
 
Kogel
 Kan wijzen op agressie van buiten af. Kan wijzen op de nood zaak een besluit te nemen.
 
Kooi
 Voor dieren. Wijst op onderdrukking van emotionele gevoelens of beperking van vrijheden.
 
Kopje
 Wat zit er in?
 
Kristal
 Symboliseert heldere inzichten. Symbool voor licht en zuiverheid.
 
Kroon
 Zinnebeeld voor waardigheid.
 
Krukken
 Tijdelijke ondersteuning moeten geven of ontvangen.
 
Lessenaar
 ‘t Doorgeven van kennis op geestelijk of mentaal gebied.
 
Machine
 Productieve kracht.
 
Mes
 Primitief wapen, maar handig om aardappelen te schillen.
 
Motorfiets
 Je verplaatst je met grote snelheid door ‘t leven. Let op dat je niet te snel gaat. Te snelle groei of verplaatsing kan nare gevolgen hebben.
 
Obelisk
 Symboliseert geestelijke en spirituele ontvankelijkheid.
 
Oven
 Warmte en gezelligheid. Er wordt voedsel (geestelijk) in bereid.
 
Paraplu
 Biedt bescherming tegen onverwachte neerslag.
 
Pen
 Biedt mogelijkheden om gedachten te uiten.
 
Pijl
 Onderzoek de kern van ‘t voorwerp waarop je schiet.
 
Pleister
 Verzachtende omstandigheden.
 
Ploeg
 ‘t Omploegen van de akker maakt die klaar voor nieuwe mogelijkheden.
 
Poort
 Het leven krijgt een andere wending.
 
Put
 Water in de put staat symbool voor inspiratie.
 
Raam
 Hierdoor heb je contact met de buitenwereld. Een gesloten raam kan wijzen op de neiging jezelf te veel te beschermen.
 
Radio
 Kan gegevens uit ‘t onbewuste uitzenden.
 
Raket
 Kan wijzen op hoge, bijna onbereikbare idealen. Oorlogswapens kunnen wijzen op angst voor agressie.
 
Riool
 Door ‘t riool wordt afval van ‘t lichaam weggevoerd. Blokkades en overbodige balast kan men aan ‘t riool toevertrouwen.
 
Sabel
 Kan wijzen op agressiviteit. ‘t Wordt ook gebruikt als onderscheidingsteken.
 
Schaar
 Problemen of conflicten kunnen worden doorgeknipt, evenals knellende banden.
 
Schakelaar
 Het verduisteren of oplichten van mogelijkheden of problemen.
 
Sleutel
 Met een sleutel kunnen deuren geopend worden. Soms zit achter de deur de oplossing van een probleem. Je kunt er ook deuren mee afsluiten. Soms moet men een weg die op niets uitloopt achter zich laten en afsluiten.
 
Speelkaart
 Gezellig en ongedwongen spel.
 
Spiegel
 Weerspiegelt de uiterlijke en innerlijke eigenschappen.
 
Spijker
 Zoek geen spijkers op laag water.
 
Staf
 Zinnebeeld van geestelijke waardigheid.
 
Stofzuigen
 Stoffige gedachten kunnen beter weggezogen worden. Bij huis vrouwen die aan intuïtief tekenen doen: je moet hoognodig zuigen, door ‘t tekenen al te lang uitgesteld.
 
Stoplicht
 Het rode licht kan je weerhouden van impulsieve daden. Groen is een veilig teken.
 
Strijkijzer
 Strijkt ergernissen en moeilijkheden glad.
 
Tafel
 Wat voor tafel is ‘t. Aan tafel wordt veel gezamenlijk gedaan. Eten, vergaderen enz.
 
Tapijt
 Kan wijzen op ‘t bedekken van tekortkomingen.
 
Taxi
 Hulpvoertuig van tijdelijke aard. Je zou misschien iemand moeten zoeken die tijdelijk een aanvulling kan zijn.
 
Telefoon
 Communicatiesysteem waardoor je contact houdt met de mensen die ver weg wonen. Ligt de hoorn van ‘t toestel, dan wijst dat op een tijdelijke communicatiestoornis.
 
Teugel
 Zelf de teugels in handen hebben wijst op ‘t leiding geven aan jezelf en eventueel ook aan anderen.
 
Toren
 Wijst op een evaluatieproces. Kan ook wijzen op ‘t streven naar macht.
 
Tralies
 Wijzen op beperkingen.
 
Trap
 Het beklimmen wijst op geestelijke vooruitgang door persoonlijke inzet. Het afdalen wijst op een tijdelijke inzinking die nodig is om weer met hernieuwde krachten aan de beklimming te beginnen.
 
Ufo
 Vervoert onbekende wezens.
 
Veerpont
 Er zijn twee mogelijkheden.
 
Veiligheidsspeld
 Houdt dingen bijeen zonder dat je je kunt prikken.
 
Vergrootglas
 Men kan details scherper zien.
 
Vijl
 Kleine hobbels kunnen geëgaliseerd worden.
 
Vitrage
 Het uitzicht is versluierd.
 
Vliegtuig
 Hoge idealen. In vogelvlucht zie je de dingen anders.
 
Vlot
 Reddingsvaartuig.
 
Vrachtwagen
 Oersterk voertuig. Wijst op geestelijke en lichamelijke kracht.
 
Vuurtoren
 Je levensreis is verlicht of je straalt zelf licht uit naar anderen.
 
Vuurwerk
 Hoogtepunten in ‘t leven.
 
Wasautomaat
 Hulpmiddel bij (geestelijke) reiniging.
 
Weegschaal
 Indien de wijzer een te gering gewicht aanduidt wijst dat op het niet gebruiken van alle mogelijkheden. Kan ook op over bezorgdheid over ‘t gewicht duiden.
 
Wiel
 Maakt het leven veel aangenamer. Een van de eerste uitvindingen van de mens. Door energie aan te wenden rolt het verder.
 
Wol
 Beschermt. Door de wol geverfd: je weet je zaakjes goed te regelen.
 
Zaag
 Wijst op een breuk.
 
Zak
 Kan wijzen op overtollige ballast.
 
Zeep
 Reiniging van lichaam en geest.
 
Zuil
 Geestelijke steun.
 
Zwaard
 Met positieve strijdlust kom je door alles heen.
 
Bron: Onbekend

Dieren

Binnen het Sjamanisme en bij de meeste Indianen, worden dieren gezien als krachtdieren of totemdieren. De geest van het dier staat hier centraal als geestelijk leraar. Deze vorm van magie kan worden gebruikt binnen rituelen of bij inzichtmeditatie. We beperken ons hier tot dieren die binnen Nederland in de vrije  wildbaan voorkomen.

Bij:

Connectie met de Godin Diana

Begrijpt vrouwelijke strijdkracht

Reïncarnatie

Communicatie met de doden

Helpt dolende zielen naar hun bestemming

Concentratie

Toekomstvoorspelling

Das:

Spirituele bescherming tegen donkere energieën

Aarding, controle, passie

Slim, gestructureerd

Onafhankelijk, moedig

Gebalanceerde agressie dat zich niet laat intimideren door anderen.

Duif :

Brengt vrede en liefde

Begripvol en zachtaardig

Spirituele boodschapper

Communicatie tussen de twee werelden

Eend:

Gratie op wateren

Water energie

Doorziet emoties

Spirituele helper bij mystiek

Eekhoorn:

Vermogen om puzzels makkelijk op te lossen

Onderzoekend

Verandert snel van richting

Verzamelt voor de toekomst

Balans in geven en nemen

Rust tussen tijden van bewegen en niet bewegen

Waarschuwend

Ontdekkend

Veranderlijk

Vermijdt gevaar

Egel:

Wijsheid van vrouwelijke voorouders
Afweer tegen negativiteit
Levensgenieter
Kennis der patronen van het weer
Ekster

Onverzadigbare nieuwsgierigheid
Valt graag op in gedrag en uiterlijk
Sociaal en menslievend
Speels kwajongens gedrag
Waakzaam en brutaal
Intelligent
Verzamelaar van allerhande prullaria
Geluksbrenger
Gans

Beweegt langs zielenpad

kennis van de kracht der communicatie

Begeleid anderen bij ziekte

Blijheid

Goudvink:

Kennis van waarde der veranderingen

Vermogen om (familie) conflicten op te lossen

Creëert  balans in de omgang met anderen

Kennis van de kracht van de stem

Hagedis:

Ontkoppelt zich van egoïsme

Vermogen om terug te vinden wat kwijt is geraakt

Komt angst onder ogen

Heeft dromen onder controle

Verplaatst zich in andere werelden

Kakkerlak:
Snelheid om te ontvluchten

Kennis van schaduwen

Beweegt door angsten

Begrip voor anderen

Kikker:

Herinnering aan alle voorgaande levens
Bezingt en viert alle begin
Transformatie
Schoonmaker
Kennis van emoties
Wedergeboorte
Konijn:

Ontvangt verborgen leringen en intuïtieve boodschappen

Snel denkend

Beweegt door angsten

Kracht

Kraai

Vermogen om te bewegen in de ruimte en tijd

Vereert voorouders

Brengt zielen van het donker naar het licht

Werkt zonder vrees in het donker

Schaduwgids

Beweegt vrijelijk in elke situatie

Besef en kennis van ethiek

Vermogen van vorm te veranderen

Kwal:
Gevoelig voor waterenergie en emoties

Begrjpt dat drijven vaak beter is dan zwemmen gedurende vermoeiende emotionele tijden

Gebruikt zijn zachtaardigheid

Vermogen om uit verstrikking te raken

Lieveheersbeestje

Draagt het goud dat leidt naar het centrum van het universum

Vorige levens

Spirituele verlichting

Dood en wedergeboorte

Lijster:

Gebruikt de kennis van uiterlijke kenmerken om het innerlijke te genezen

Leert door ervaring

Nieuwsgierig

Hoogmoedig

Territoriaal

Overwint angsten

Intelligentie

Meeuw:

Spiritueel boodschapper

Communicatief

Verantwoordelijk gedrag

Mogelijkheid om situaties vanaf hoge afstand te bezien

Vriendschap

Mier:

Geduld
Plannend
Energie voor werk
Leeft in commune
Legt voorraad aan voor de toekomst
Mol:

Bewaker van lagere regionen

Connectie met de energieën van de aarde

Kennis van kruiden, wortels, mineralen, zaden, rivieren en andere verborgenheden der aarde

Blind voor de wereld van materialisme

Natuurlijke liefde

Gevoelig voor trillingen

Kennis van energieën

Muis:

Examineert levenslessen
Verlegen
Stilte
Kennis van details 
Ziet de dubbele betekenis van dingen
Onzichtbaarheid
Begeleiding bij het contracteren
Onderzoekend
Kan ongezien werken
Mug:

Gebruikt water om te transformeren

Creëert energie in zichzelf

Controleert energie in 1 richting

Ooievaar

Alle aspecten van diversiteit
Onderzoekend
Zelfvertrouwen
Meervoudige balans
Fatsoen
Pad

Connectie tot verschillende staten van bewustzijn
Symbool van de aarde
Camouflerend gif
Kan voorspoed veranderen
Lang leven
Raaf:

Zonder angst opnieuw geboren worden 
Bekwaam tot afbreken van dat wat herbouwd moet worden
Vernieuwend
Bekwaam om licht in de duisternis te vinden
Moedige zelfreflectie 
Zelfwaarneming
Comfortabel met zichzelf
Eert voorouders
Connectie met de bes 
Divinatie vaardigheden
Veranderingen in het bewustzijn
Nieuw voorkomen
Welsprekendheid
Rat:

Snelle productie
Leeft ongezien
Verdediging
Intelligentie
Symbool voor welzijn
Ree:

Zachtaardigheid in woord, gedachte en aanraking
Kan goed luisteren
Gratie en waardering voor de schoonheid van balans
Kennis van wat nodig is om te overleven
Vrijgevig 
Opoffering voor hoger goed
Connectie met de woud Godin
Alternatieve wegen om een doel na te streven
Reiger:

Alle aspecten van diversiteit
Verbindingen
Onderzoekend
Zelfvertrouwen
Gebalanceerde vaardigheden
Trots
Roodborstje:

Maakt gebruik van de kracht van zingen

Blijheid

Bezit de wijsheid door verandering

Slak:

Het belang van voort te blijven gaan

Ziet de waarde van het leven op een spoor

Maakt gebruikt langzame bewegingen om voordeel mee te doen

Ziet de waarde van de kracht van humor

Specht:

Connectie met de aarde

Ontdekt verborgen lagen

Kennis van ritme Cyclussen en patronen

Waarschuwt

Profetie

Associatie met donder

De drummer van de aarde

Blijft onderzoeken tot de waarheid boven tafel is

Spin:

Meester wever

Web wever van het lot

Wijsheid

Creativiteit

Goddelijke inspiratie

Vormverandering

Kennis van het patroon der illusie

Vrouwelijke energie voor de creatieve kracht van het leven

Spreeuw:
Verlangen

Manifesteert meerdere liefdes in een leven

Vermogen om de kracht van het zingen te gebruiken

Alle aspecten van kleur

Sprinkhaan:
Springst rond in ruimte en tijd

Handelt in vertrouwen

Springt zonder te weten waar hij landt

Astraal reizen

Stapt over obstakels heen

Maakt nieuwe stappen vooruit

Vermogen om snel van carrière te veranderen

Teek

Transmissie van ideeën

Geduld

Vermogen om warmte en beweging te gebruiken om te zien

Ingenieus

Uil:

Geheimhouding

Stille en gecontroleerde bewegingen

Vermogen om door maskers heen te zien

Goed zicht in het donker

Boodschapper van voortekens

Vermogen van vorm te veranderen

Link tussen de onzichtbare wereld en de wereld van het licht

Comfortabel met eigen schaduw

Maan magie

Vrijheid

Valk:

Heling van de ziel

Begeleid zielen naar de zielenwereld

Vliegleraar

Leert de acrobatiek van het leven

Controleert snelheid en beweging

Kennis van magie

Vis:

Kinderen

Harmonie

Regeneratie

Liefde

Balans tussen geest en emotie

Vleermuis:

Shamanistisch dood en wedergeboorte

Vernieuwende ideeën

Transitie

Initiatie

Ziet vorige levens

Kennis van lijden

Maakt gebruik van geluidstrillingen

Camouflage

Onzichtbaarheid

Vermogen om ongezien te observeren

Vlieg:

Overleven
Multi gezichtsvermogen
Vermogen om  afval in waardevolle zaken om te zetten
Transformatie
Vlinder:

Bezit de kracht van een wervelwind
Reïncarnatie 
Transformatie
Mutatie
Magie
Vlo:

Metamorfose

Gevoeligheid voor licht

Vermogen om een geboorte te bewerkstelligen door het gebruik van licht, trilling en de variatie van lucht componenten

Vos:

Kan van vorm veranderen

Is slim

Observatie vaardigheid

Listig en sluw

Heimelijk

Camouflage vaardigheid

Vrouwelijk en moedig

Onzichtbaarheid

Mogelijkheid tot ongezien observeren

Volhardend

Zachtaardig

Vlot en snel

Wesp:

Gebruik van vrouwelijke energie om te strijden

Zusterschap

Kennis van vrouwen groeperingen

Leeft in commune

Worm:

Schoonmaker van de aarde

Vindt voldoening in de aarde

Camouflage

Vermogen om zich uit vervelende situaties te wringen

Zeehond:

Bescherming tijdens veranderingen
Lucide dromen
Beschermen voor gevaar
Bewegend binnen emoties
Creativiteit
 
Zeepaardje:

Plezier

Gebruikt de kracht van het dansen

Vermogen zich staande te houden tijdens emotionele momenten

Regelmatig nakomelingen

Zwaan:

Kan de kracht in zichzelf doen ontwaken
kennis van droomsymboliek
Kan in de toekomst kijken
Kennis van spirituele evolutie
Ontwikkelt intuïtieve vermogens
Divinatie
Gratieus ten opzichte van anderen
Auteur; Fotla : www.locusmagi.nl

Gerelateerde Berichten

mersin escort mersin escort mersin escort canlı tv konya escort