web analytics
11:11 Dubbele getallen
Wijsheid

Symbolen

DE ALGEMENE BETEKENIS VAN GEBRUIKSVOORWERPEN. / Vogels en dieren

De mens heeft in de loop van de eeuwen met zijn creativiteit en verbeelding een heleboel nuttige instrumenten uitgevonden. Veel uitvindingen hebben hun eigen symbolische betekenis gekregen. Soms zijn ze in je tekening aanwezig en hebben ze een meerzeggende betekenis dan ’t voorwerp op zichzelf heeft. Je kunt natuurlijk ’t beste zelf uitmaken welke betekenis zo’n voorwerp of vinding voor je heeft, maar de algemene betekenis kan je soms wat op weg helpen.

Aansteker

Iets aanwakkeren, wat soms tot handelen leidt.

Afvalzak

Verwijdering van overbodige voorwerpen of herinneringen uit ’t verleden.

Amulet

Suggestieve bescherming.

Anker

Veilige rustplaats of ’t zoeken naar een veilige rustplaats.

Armband

Verbondenheid.

Auto

Kan symbool staan als voertuig voor de ziel. Je kunt op eigen kracht rijden of je laten rijden.

Bagage

Verworvenheden van ’t leven. Mentale of spirituele kennis.

Balans

Kan wijzen op evenwicht of op ’t uit evenwicht zijn van zaken.

Bed

Rustplaats, maar tevens de plek waar ’t onbewuste actief wordt.

Beker

Je beker moet gevuld blijven. Is hij leeg dan kan dat wijzen op geestelijke uitputting. ’t Is tijd voor rust en bezinning.

Beurs

Kan wijzen op de financiële situatie, maar ook op het spirituele kapitaal wat je hebt.

Bezem

Er moet iets gezuiverd worden. Ook een oud heksensymbool waar op gevlogen zou worden.

Boei

Kan wijzen op onderdrukt worden of op ’t feit dat je anderen onderdrukt.

Boemerang

Als je hem weggooit komt hij weer naar ’t uitgangspunt terug. Als je anderen leed toewenst komt het meestal naar jezelf toe.

Bril

 

Een zonnebril verduistert ons zicht, maar beschermt de ogen tegen te veel licht.

Brug

Symboliseert de weg naar nieuwe mogelijkheden.

Bus

Openbaar vervoermiddel. In de bus treft men andere personen aan. ’t Kan wijzen op de noodzaak van samenwerking met anderen om je levensdoel te bereiken.

Dak

Wijst op hoge idealen, maar ook op bescherming tegen weersomstandigheden.

Deken

Bedekking die warmte en veiligheid geeft.

Doos

Uit de doos van Pandora kwam ’t kwaad in de wereld.

Elektriciteit

Toevoer van energie. Kortsluiting kan wijzen op de noodzaak om energie te ontladen.

Fiets

Fietsen vraagt inspanning, maar het doel wordt bereikt op een rustige wijze die de wereld niet vervuilt.

Fluit

Kan een waarschuwing zijn of een teken dat je op tijd moet beginnen.

Galg

Let op dat je jezelf niet de das om doet.

Geweer

Zelf een geweer gebruiken wijst op verdediging van jezelf of op agressie naar anderen. Een geweer tegen je gericht wijst op agressie van anderen naar jou.

Grendel

De deur is gesloten. Je kunt niet verder op de ingeslagen weg.

Haard

Warmte en licht, toevoer van energie.

Hek

Bescherming of geestelijk of lichamelijk isolement.

Helm

Behoefte aan bescherming.

Kaars

Religieus en mystiek symbool voor ’t leven.

Kaart

Kaarten of toegangsbewijzen hebben betrekking op verplaatsing in het dagelijks leven. Een landkaart wijst de levensweg aan.

Kalender

Vooruitzien in de tijd. Let op de eventuele datum.

Kapstok

Kan wijzen op een geheugensteuntje of een manier waarop je ’t beter kunt onthouden.

Kast

Bergruimte voor persoonlijke bezittingen. De kast staat symbool voor het hart, waarin je je geliefde wilt opsluiten. De kast kan ook opgeslagen kennis weergeven.

Keien

De weg over keien hobbelt wel, maar je bereikt je doel.

Klokken

De klokken horen luiden wijst op een spiritueel ontwaken. Kan ook wijzen op een kerkelijke gebeurtenis.

Kluis

Geheimen en verborgen gegevens zitten achter een ijzeren deur.

Kogel

Kan wijzen op agressie van buiten af. Kan wijzen op de nood zaak een besluit te nemen.

Kooi

Voor dieren. Wijst op onderdrukking van emotionele gevoelens of beperking van vrijheden.

Kopje

Wat zit er in?

Kristal

Symboliseert heldere inzichten. Symbool voor licht en zuiverheid.

Kroon

Zinnebeeld voor waardigheid.

Krukken

Tijdelijke ondersteuning moeten geven of ontvangen.

Lessenaar

Doorgeven van kennis op geestelijk of mentaal gebied.

 

Mes

Primitief wapen, maar handig om aardappelen te schillen.

Motorfiets

Je verplaatst je met grote snelheid door ’t leven. Let op dat je niet te snel gaat. Te snelle groei of verplaatsing kan nare gevolgen hebben.

Obelisk

Symboliseert geestelijke en spirituele ontvankelijkheid.

Oven

Warmte en gezelligheid. Er wordt voedsel (geestelijk) in bereid.

Paraplu

Biedt bescherming tegen onverwachte neerslag.

Pen

Biedt mogelijkheden om gedachten te uiten.

Pijl

Onderzoek de kern van ’t voorwerp waarop je schiet.

Pleister

Verzachtende omstandigheden.

Ploeg

Omploegen van de akker maakt die klaar voor nieuwe mogelijkheden.

Poort

Het leven krijgt een andere wending.

Put

Water in de put staat symbool voor inspiratie.

Raam

Hierdoor heb je contact met de buitenwereld. Een gesloten raam kan wijzen op de neiging jezelf te veel te beschermen.

Radio

Kan gegevens uit ’t onbewuste uitzenden.

Raket

Kan wijzen op hoge, bijna onbereikbare idealen. Oorlogswapens kunnen wijzen op angst voor agressie.

Riool

Door ’t riool wordt afval van ’t lichaam weggevoerd. Blokkades en overbodige balast kan men aan ’t riool toevertrouwen.

Sabel

Kan wijzen op agressiviteit. ’t Wordt ook gebruikt als onderscheidingsteken.

Schaar

Problemen of conflicten kunnen worden doorgeknipt, evenals knellende banden.

Schakelaar

Het verduisteren of oplichten van mogelijkheden of problemen.

Sleutel

Met een sleutel kunnen deuren geopend worden. Soms zit achter de deur de oplossing van een probleem. Je kunt er ook deuren mee afsluiten. Soms moet men een weg die op niets uitloopt achter zich laten en afsluiten.

Speelkaart

Gezellig en ongedwongen spel.

Spiegel

Weerspiegelt de uiterlijke en innerlijke eigenschappen.

Spijker

Zoek geen spijkers op laag water.

Staf

Zinnebeeld van geestelijke waardigheid.

Stofzuigen

Stoffige gedachten kunnen beter weggezogen worden. Bij huis vrouwen die aan intuïtief tekenen doen: je moet hoognodig zuigen, door ’t tekenen al te lang uitgesteld.

Stoplicht

Het rode licht kan je weerhouden van impulsieve daden. Groen is een veilig teken.

Strijkijzer

Strijkt ergernissen en moeilijkheden glad.

Tafel

Wat voor tafel is het. Aan tafel wordt veel gezamenlijk gedaan. Eten, vergaderen enz.

Tapijt

Kan wijzen op ’t bedekken van tekortkomingen.

Taxi

Hulpvoertuig van tijdelijke aard. Je zou misschien iemand moeten zoeken die tijdelijk een aanvulling kan zijn.

Telefoon

Communicatiesysteem waardoor je contact houdt met de mensen die ver weg wonen. Ligt de hoorn van ’t toestel, dan wijst dat op een tijdelijke communicatiestoornis.

Teugel

Zelf de teugels in handen hebben wijst op ’t leiding geven aan jezelf en eventueel ook aan anderen.

Toren

Wijst op een evaluatieproces. Kan ook wijzen op ’t streven naar macht.

Tralies

Wijzen op beperkingen.

Trap

Het beklimmen wijst op geestelijke vooruitgang door persoonlijke inzet. Het afdalen wijst op een tijdelijke inzinking die nodig is om weer met hernieuwde krachten aan de beklimming te beginnen.

Ufo

Vervoert onbekende wezens.

Veerpont

Er zijn twee mogelijkheden.

 

Vergrootglas

Men kan details scherper zien.

VIJL

Kleine hobbels kunnen geëgaliseerd worden.

Vitrage

Het uitzicht is versluierd.

Vliegtuig

Hoge idealen. In vogelvlucht zie je de dingen anders.

Vlot

Reddingsvaartuig.

Vrachtwagen

Oersterk voertuig. Wijst op geestelijke en lichamelijke kracht.

Vuurtoren

Je levensreis is verlicht of je straalt zelf licht uit naar anderen.

Vuurwerk

Hoogtepunten in het leven.

Wasautomaat

Hulpmiddel bij (geestelijke) reiniging.

Weegschaal

Indien de wijzer een te gering gewicht aanduidt wijst dat op het niet gebruiken van alle mogelijkheden. Kan ook op over bezorgdheid over ’t gewicht duiden.

Wiel

Maakt het leven veel aangenamer. Een van de eerste uitvindingen van de mens. Door energie aan te wenden rolt het verder.

Wol

Beschermt. Door de wol geverfd: je weet je zaakjes goed te regelen.

Zaag

Wijst op een breuk.

Zak

Kan wijzen op overtollige ballast.

Zeep

Reiniging van lichaam en geest.

Zuil

Geestelijke steun.

Zwaard

Met positieve strijdlust kom je door alles heen.

 

 

Dieren

Binnen het Sjamanisme en bij de meeste Indianen, worden dieren gezien als krachtdieren of totemdieren. De geest van het dier staat hier centraal als geestelijk leraar. Deze vorm van magie kan worden gebruikt binnen rituelen of bij inzichtmeditatie. We beperken ons hier tot dieren die binnen Nederland in de vrije  wildbaan voorkomen.

Bij:

Connectie met de Godin Diana

Begrijpt vrouwelijke strijdkracht

Reïncarnatie

Communicatie met de doden

Helpt dolende zielen naar hun bestemming

Concentratie

Toekomstvoorspelling

Das:

Spirituele bescherming tegen donkere energieën

Aarding, controle, passie

Slim, gestructureerd

Onafhankelijk, moedig

Gebalanceerde agressie dat zich niet laat intimideren door anderen.

Duif :

Brengt vrede en liefde

Begripvol en zachtaardig

Spirituele boodschapper

Communicatie tussen de twee werelden

Eend:

Gratie op wateren

Water energie

Doorziet emoties

Spirituele helper bij mystiek

Eekhoorn:

Vermogen om puzzels makkelijk op te lossen

Onderzoekend

Verandert snel van richting

Verzamelt voor de toekomst

Balans in geven en nemen

Rust tussen tijden van bewegen en niet bewegen

Waarschuwend

Ontdekkend

Veranderlijk

Vermijdt gevaar

Egel:

Wijsheid van vrouwelijke voorouders
Afweer tegen negativiteit
Levensgenieter
Kennis der patronen van het weer

Ekster

Onverzadigbare nieuwsgierigheid
Valt graag op in gedrag en uiterlijk
Sociaal en menslievend
Speels kwajongens gedrag
Waakzaam en brutaal
Intelligent
Verzamelaar van allerhande prullaria
Geluksbrenger

Gans

Beweegt langs zielenpad
kennis van de kracht der communicatie
Begeleid anderen bij ziekte
Blijheid

Goudvink:

Kennis van waarde der veranderingen
Vermogen om (familie) conflicten op te lossen
Creëert  balans in de omgang met anderen
Kennis van de kracht van de stem

Hagedis:

Ontkoppelt zich van egoïsme
Vermogen om terug te vinden wat kwijt is geraakt
Komt angst onder ogen
Heeft dromen onder controle
Verplaatst zich in andere werelden

Kakkerlak:

Snelheid om te ontvluchten
Kennis van schaduwen
Beweegt door angsten
Begrip voor anderen

Kikker:

Herinnering aan alle voorgaande levens
Bezingt en viert alle begin
Transformatie
Schoonmaker
Kennis van emoties
Wedergeboorte

Konijn:

Ontvangt verborgen leringen en intuïtieve boodschappen
Snel denkend
Beweegt door angsten
Kracht

Kraai:

Vermogen om te bewegen in de ruimte en tijd
Vereert voorouders
Brengt zielen van het donker naar het licht
Werkt zonder vrees in het donker
Schaduwgids
Beweegt vrijelijk in elke situatie
Besef en kennis van ethiek
Vermogen van vorm te veranderen

Kwal:

Gevoelig voor waterenergie en emoties
Begrijpt dat drijven vaak beter is dan zwemmen gedurende vermoeiende emotionele tijden
Gebruikt zijn zachtaardigheid
Vermogen om uit verstrikking te raken

Lieveheersbeestje:

Watercolor ladybugs | Alexis Demetriades Science Illustration: Ladybug on Duralene

Draagt het goud dat leidt naar het centrum van het universum
Vorige levens
Spirituele verlichting
Dood en wedergeboorte

Lijster:

Gebruikt de kennis van uiterlijke kenmerken om het innerlijke te genezen
Leert door ervaring
Nieuwsgierig
Hoogmoedig
Territoriaal
Overwint angsten
Intelligentie

Meeuw:

Spiritueel boodschapper
Communicatief
Verantwoordelijk gedrag
Mogelijkheid om situaties vanaf hoge afstand te bezien
Vriendschap

Mier:

Geduld
Plannend
Energie voor werk
Leeft in commune
Legt voorraad aan voor de toekomst

Mol:

Bewaker van lagere regionen
Connectie met de energieën van de aarde
Kennis van kruiden, wortels, mineralen, zaden, rivieren en andere verborgenheden der aarde
Blind voor de wereld van materialisme
Natuurlijke liefde
Gevoelig voor trillingen
Kennis van energieën

Muis:

Examineert levenslessen
Verlegen
Stilte
Kennis van details
Ziet de dubbele betekenis van dingen
Onzichtbaarheid
Begeleiding bij het contracteren
Onderzoekend
Kan ongezien werken

Mug:

Gebruikt water om te transformeren
Creëert energie in zichzelf
Controleert energie in 1 richting

Ooievaar:

Alle aspecten van diversiteit
Onderzoekend
Zelfvertrouwen
Meervoudige balans
Fatsoen

Pad:

Connectie tot verschillende staten van bewustzijn
Symbool van de aarde
Camouflerend gif
Kan voorspoed veranderen
Lang leven

Raaf:

Zonder angst opnieuw geboren worden
Bekwaam tot afbreken van dat wat herbouwd moet worden
Vernieuwend
Bekwaam om licht in de duisternis te vinden
Moedige zelfreflectie
Zelfwaarneming
Comfortabel met zichzelf
Eert voorouders
Connectie met de bes
Divinatie vaardigheden
Veranderingen in het bewustzijn
Nieuw voorkomen
Welsprekendheid

Rat:

Snelle productie
Leeft ongezien
Verdediging
Intelligentie
Symbool voor welzijn

Ree:

Zachtaardigheid in woord, gedachte en aanraking
Kan goed luisteren
Gratie en waardering voor de schoonheid van balans
Kennis van wat nodig is om te overleven
Vrijgevig
Opoffering voor hoger goed
Connectie met de woud Godin
Alternatieve wegen om een doel na te streven

Reiger:

Alle aspecten van diversiteit
Verbindingen
Onderzoekend
Zelfvertrouwen
Gebalanceerde vaardigheden
Trots

Roodborstje:

Maakt gebruik van de kracht van zingen
Blijheid
Bezit de wijsheid door verandering

Slak:

Het belang van voort te blijven gaan
Ziet de waarde van het leven op een spoor
Maakt gebruikt langzame bewegingen om voordeel mee te doen
Ziet de waarde van de kracht van humor

Specht:

Connectie met de aarde
Ontdekt verborgen lagen
Kennis van ritme Cyclussen en patronen
Waarschuwt
Profetie
Associatie met donder
De drummer van de aarde
Blijft onderzoeken tot de waarheid boven tafel is

Spin:

Meester wever
Web wever van het lot
Wijsheid
Creativiteit
Goddelijke inspiratie
Vormverandering
Kennis van het patroon der illusie
Vrouwelijke energie voor de creatieve kracht van het leven

Spreeuw:

Verlangen
Manifesteert meerdere liefdes in een leven
Vermogen om de kracht van het zingen te gebruiken
Alle aspecten van kleur

Sprinkhaan:

Springt rond in ruimte en tijd
Handelt in vertrouwen
Springt zonder te weten waar hij landt
Astraal reizen
Stapt over obstakels heen
Maakt nieuwe stappen vooruit
Vermogen om snel van carrière te veranderen

Teek:

Transmissie van ideeën
Geduld
Vermogen om warmte en beweging te gebruiken om te zien
Ingenieus

Uil:

Geheimhouding
Stille en gecontroleerde bewegingen
Vermogen om door maskers heen te zien
Goed zicht in het donker
Boodschapper van voortekens
Vermogen van vorm te veranderen
Link tussen de onzichtbare wereld en de wereld van het licht
Comfortabel met eigen schaduw
Maan magie
Vrijheid

Valk:

Heling van de ziel
Begeleid zielen naar de zielenwereld
Vliegleraar
Leert de acrobatiek van het leven
Controleert snelheid en beweging
Kennis van magie

Vis:

Kinderen
Harmonie
Regeneratie
Liefde
Balans tussen geest en emotie

Vleermuis:

Sjamanistisch dood en wedergeboorte
Vernieuwende ideeën
Transitie
Initiatie
Ziet vorige levens
Kennis van lijden
Maakt gebruik van geluidstrillingen
Camouflage
Onzichtbaarheid
Vermogen om ongezien te observeren

Vlieg:

Overleven
Multi gezichtsvermogen
Vermogen om  afval in waardevolle zaken om te zetten
Transformatie

Vlinder:

Bezit de kracht van een wervelwind
Reïncarnatie
Transformatie
Mutatie
Magie

Vlo:

Metamorfose
Gevoeligheid voor licht
Vermogen om een geboorte te bewerkstelligen door het gebruik van licht, trilling en de variatie van lucht componenten

Vos:

Kan van vorm veranderen
Is slim
Observatie vaardigheid
Listig en sluw
Heimelijk
Camouflage vaardigheid
Vrouwelijk en moedig
Onzichtbaarheid
Mogelijkheid tot ongezien observeren
Volhardend
Zachtaardig
Vlot en snel

Wesp:

Gebruik van vrouwelijke energie om te strijden
Zusterschap
Kennis van vrouwen groeperingen
Leeft in commune

Worm:

Schoonmaker van de aarde
Vindt voldoening in de aarde
Camouflage
Vermogen om zich uit vervelende situaties te wringen

Zeehond:

Bescherming tijdens veranderingen
Lucide dromen
Beschermen voor gevaar
Bewegend binnen emoties
Creativiteit

Zeepaardje:

Plezier
Gebruikt de kracht van het dansen
Vermogen zich staande te houden tijdens emotionele momenten
Regelmatig nakomelingen

Zwaan:

Kan de kracht in zichzelf doen ontwaken
kennis van droomsymboliek
Kan in de toekomst kijken
Kennis van spirituele evolutie
Ontwikkelt intuïtieve vermogens
Divinatie
Gracieus ten opzichte van anderen

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥