...

11 juni 2021

 

Aura’s en Chakra leer

Heres an Aura Chart, explaing the releasing of lower vibrations from the DNA through sucessive generations.

Als jij je eigen aura wilt zien……..
pak dan een cd rom
een zilverkleurige

Houdt hem zo dat de zon,
of licht van een lamp erin schijnt
dus weerkaatst
kijk dan naar jezelf in de cd rom
en je ziet je eigen aura kleuren van dat moment…….

Dit veranderd dus ook

en eveneens zul je telkens bij jezelf

de basiskleur blijven zien
terwijl bij een ander hele andere kleuren naar voren zullen komen

How to See Auras in a Few Quick Steps: https://www.spiritual-awakening.net/2014/07/how-to-see-auras-in-few-quick-steps.html#more #spiritual #auras

Aura Colors

Auras are the physical manifestation of the electric field surrounding each and every living thing. That is what causes shocks
if you touch something metal. Some persons have the ability to see these auras, which have different colours, depending on
the person.
White
A lot of energy being sensed.
Red
Physical Energy; physically-based person personality or sensuality. Harsh reds tend to indicate emotionally charged physical
animation, usually anger. Warm reds, sensuous, or physically charged and healthy.
Orange
Friendly, open, approachable
Yellow
Intellectual, thinking, working faculties.
Green
Healthy, balanced, calming, charming, sensualness, sensible or conniving.
Blue
Intellect but calm reserved, spiritual, convinced; sometimes an integrated personality exuding charisma.
Violet
Spiritual, sensitive, focused but not necessarily in reality.
Purple
It is a combination of Blue and Red, a mixed bag and a spectrum of what it could be.
Pink
Physical energy being diffused, hence it is a calming color.
Lime Green
Not many have this color and are balanced; usually stress-related.
Brown
Work with this color to get a feel for it. Could be warm rich and well integrated person, or a one who is unhealthy, or just
to much going on (different types of stress).
Black
Nothing getting out, shielding or hiding. Total absorption. Do you feel tired? Do you feel the world sucking around you? Or
is it like a flat black but you sense a scintillation of your own energy being diffused out? In other words, is there a metallic
tint? If you feel drained, it could be a “psychic vampire”. Otherwise, it may be someone who is very skilled who doesn’t want
to be noticed, scanned or bothered. Usually the colors when viewed with these people tend to be more metallic. Many people
misinterpret these also. Mixed shades
(Like mixed reds) Mixed emotion. Stability should be questioned. Generally not based in reality.

Very explanatory chart. I really think we, western people, tend to devalue the importance of balance. More specifically,  the balancing of the chakras and the impact they have on the way we feel physically,emotionally,spirtually.

 

Betekenis chakra’s
De wortelchakra bij je stuitje.( ook wel stuitchakra genoemd )
De taak je te wortelen, fysiek sterk te doen zijn. Hij zorgt er letterlijk voor dat je geworteld bent, je veilig kunt voelen.
Blokkades in deze chakra maken dat je je niet zeker voelt, wat zich niet alleen in onzekerheid, maar als een soort tegenreactie
ook in een overdreven geldingsdrang kan uiten.
Eraan verbonden kleur: rood

De sex-chakra, onder je navel. (ook wel maagchakra genoemd )
De taak je bewust te doen zijn van en jezelf bewust te laten omgaan met je gevoelens, waaronder het seksueel uiten daarvan.
Blokkades kunnen seksuele spanningen veroorzaken, moeite met je te uiten.
Eraan verbonden kleur: oranje
De zonnevlechtchakra in het maaggebied.
De taak je gevoel voor wat goed voor je is en een gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen. Het hangt samen met je emoties. Blokkades
kunnen leiden tot blokkering van gevoelens of het omzetten van negatief gevoelde gevoelens naar voor jou meer acceptabele,
minder bedreigende gevoelens (huilen van woede in plaats van erop los te slaan).
Eraan verbonden kleur: geel

Het hartchakra
De taak van de ontwikkeling van gevoelens van onvoorwaardelijke liefde. Blokkades in dit chakra kunnen tot uitdrukking komen
in depressiviteit, weinig plezier in het leven.
Eraan verbonden kleur: groen, ook: roze

Het keelchakra
De taak je te kunnen uitdrukken en om te luisteren.
Blokkades kunnen ertoe leiden, dat je communicatie niet zo goed verloopt: niet begrijpen en niet begrepen worden, je niet
duidelijk kunnen maken.
Eraan verbonden kleur: blauw

Het voorhoofdchakra
Is de zetel van “wijsheid” in de zin van weten wat je met je leven aan wilt. Het is verantwoordelijk voor de ontwikkeling
van je intuïtie. Richtingloosheid, somberheid en zwartgalligheid zijn aanwijzingen voor een niet goed functionerende voorhoofdchakra.
Eraan verbonden kleur: indigo

Het kruinchakra
Spiegelt de spirituele ontwikkeling van iemand en kan worden gezien als het “vat” waarin de andere chakra-kwaliteiten zich
verzamelen, met name die van het hartchakra.
Eraan verbonden kleur: violet.

De Chakra’s

Chakra System Infographic - Symptoms of imbalanced and balanced chakras
Chakra’s zijn belangrijke bronnen die energie vanuit ons energetisch continuüm en de kosmische energieën uit meerdere dimensies
doorgeven. Het zijn vitale krachtcentra, poorten die deze kosmische energie doorgeven aan het fysieke lichaam o.a. via het
meridiaan systeem. Ze zijn doorslaggevend van belang bij de ontplooiing van de persoonlijkheid. Bij elke chakra wordt “bewustzijn”
omgezet in fysieke en energetische systemen. Als de energie stagneert, of als er teveel energie aanwezig is dan raakt ons
bewustzijn en uiteindelijk ons fysiek lichaam ontregelt.

Tien chakra ‘s

ontspringen bij

de kanalen van de wervelkolom, net als het zenuwstelsel vinden zij een verbinding tussen het
lichaam en de geest.

Drie chakra’s

hebben hun oorsprong in de hersenen en fungeren tevens als ontvangst antennes voor hogere
energieën. Deze drie chakra’s hebben een verbinding met chakra’s die zich hoger, dus buiten ons fysieke lichaam bevinden.
Zij activeren en stimuleren het ontvankelijk kunnen zijn voor hogere kosmische energieën en contacten met hogere intelligenties
uit andere dimensies. Deze activering maakt de overgang naar hogere dimensies, het Ascension proces, voor de huidige mens
mogelijk.

Ook onder ons bevinden zich chakra’s met dezelfde doelstelling, die ons voeden met de oerkracht van moeder aarde via de stuitchakra en chakra’s

AURA COLORS AND THEIR MEANINGS - https://positivemed.com/2013/12/15/how-to-read-auras-the-meaning-of-each-color/

die zich onder onze voeten bevinden. In principe zijn er honderden chakra’s die ieder een schakel vormen tussen
de ziel en het lichaam. Vele waarvan wij momenteel nog niet de belangrijkheid van inzien.

Samen laten zij de Koendalini, een
enorme psychische energie die altijd in ons sluimert, wakker worden. ( Doe dit nooit bewust!!! Kan gevaarlijk zijn)

In dit Aquariustijdperk mag ons bewustzijn groeien naar
het Christusbewustzijn, hetgeen natuurlijk ook onze kennis inhoudt. Ik ben er van overtuigd dat wij een mooie, uitdagende
maar ook moeilijke en lange weg te gaan hebben met ons allen.

Het lijkt een sprookje maar wetenschappelijk is het al bewezen dat de mens een bovennatuurlijke kracht in zich kan laten ontwaken.
Yogi’s zijn hier het bewijs van, zij bezitten een unieke lichaamsbeheersing, zij kunnen op glas of vuur lopen, zonder bloed
of pijn. De meest indrukwekkende ervaring die ik gelezen heb is een beschrijving uit het jaar 1838 van de Yogi Harides. Hij
slikte een lint in om zijn maag en gal te zuiveren en trok het lint daarna weer uit zijn lichaam. Zijn tong rolde hij op en
alle openingen van zijn lichaam werden dicht gesmeerd met was. Hierna liet hij zich begraven. Na veertig dagen werd hij opgegraven
en bleek in goede gezondheid te zijn tot verbazing van twee Britse getuigen, J. Honiberg en kolonel C. Wade.

De eerste energetische verstoringen die zich kunnen voordoen, lijken niet traumatisch. Toch zijn zij het begin, de basis van
onze persoonlijkheid. De Ziel zelf heeft vele ervaringen, ziekten en de persoonlijkheidstructuur uit karmische gegevens opgebouwd
om die kenmerken en eigenschappen te verwerven die nodig zijn voor zijn ontplooiing. De levensloop van de mens is dus in overeenstemming
met de leerervaringen die noodzakelijk zijn voor de ziel.

Des te hoger de bewustzijnsontwikkeling is van een persoon, des te meer komt de ziel in een staat waarin hij zelf wil behoren.
De mens is nu eenmaal afkomstig uit, en op weg naar het rijk van de ziel. De mens is een “hele entiteit” in ruimte en tijd,
zijn geest is het leven, het denken is de bouwer en het lichaam is de vrucht (een uitdrukking van Edgar Cayce). Een stukje
karma houdt op wanneer een les is geleerd. Dan breekt ook het punt aan dat men spiritueel bewust wordt. Dit spirituele bewustzijn
geeft een inzicht in het genezingsproces. De persoonlijkheid van een mens kan elk wakend moment veranderen. In dit tijdperk
worden vele processen versneld, vandaar dat de chakra’s belangrijker zijn dan ooit.

LET WEL,VERSTORINGEN KUNNEN TIJDELIJK VAN AARD ZIJN!

Houdt in gedachte dat de persoonlijkheid al is voorgevormd door vorige levens. Men kan ouders uitzoeken die in hun opvoeding
falen, waardoor men psychische belasting oploopt.

De ouders bieden de pasgeborenen de ideale mogelijkheid om juist in die
omstandigheden te leren groeien! Elk aards leven

krijgt men de kans, met behulp van de chakra’s, inzicht te verwerven in karmische
lessen en deze te transformeren.

Korte samenvatting

Het fysieke lichaam is dus het eindproduct van ons energetisch continuüm. De meest stoffelijke laag en met de laagste frequentie.

Elke chakra is een besturingcentrum van de energiekringloop.
Chakra’s bewerkstelligen de ontwikkeling van verschillende aspecten van het zelfbewustzijn.
Elke chakra staat in verband met een specifieke fysieke en psychische functie.
Ziekte wordt veroorzaakt doordat het energiesysteem niet in harmonie is.
Psychologische, negatieve emoties zijn uiteindelijk veroorzakers van verstoringen.
Deze verstoringen in de energiehuishouding misvormen de waarnemingen, temperen positieve gedachten en gevoelens, belemmeren
een gelukkig, volledig leven.
De levenskracht en het bewustzijn worden minder, hetgeen uiteindelijk tot ziekte kan leiden.
Hier volgt een beknopte omschrijving van de 11 chakra’s die verantwoordelijk zijn voor het psychische en fysieke welzijn van
de huidige mens:

Chakra affirmations
Chakra I, Stuitchakra, oftewel de Wortelchakra, ligging onder aan de ruggengraat bij de stuit. Zintuig is de reuk, het ontplooien
van de reuk betekent instinctief waarnemen. Men weet instinctief wat zijn lichaam in conditie houdt. Instinctief herkennen
van gevoelens en emoties, en het onthechten hiervan. Hier ligt de oerbron, de kracht IK BEN, het recht om te bestaan. Stimulerende
energiekanalen zijn de Niermeridiaan punt 11 t/m 16.
De Gouverneursmeridiaan. Deze wordt ook wel Du Mai genoemd punt 1 t/m 4 en de conceptiemeridiaan oftewel Ren Mai punt 1 en
als extra punten Ex R 2 en 9.

Negatieve persoonlijkheidskenmerken ontstaan door emotionele belevingen:
Behoefte aan veiligheid en zekerheid voor zichzelf en de directe omgeving. Moeilijk een vaste baan of duurzame relaties te
kunnen onderhouden. Gefixeerde overtuigingen. Materialistisch ingesteld zijn. Angst voor dood, ouderdom en degeneratie, watervrees,
spinnen, spoken etc. Het leven wordt beheerst door onderbewuste krachten. Angst wordt gecompenseerd door materialisme.

Energetische verstoringen (mentale en emotionele storingen): angsten, besluiteloosheid. Gebrek aan vertrouwen betreffende
eigen lichaam, psyche, sociale contacten en omgeving. Wantrouwend en geremd. Te behoedzaam. Schrikachtig, overgevoelig voor
prikkels van buitenaf. Onstabiel, egocentrisch, koppig, eigenwijs. Depressief. Niet goed geaard, zweverig, duizelig. Vaak
diep zuchten. Gedrag- en eetstoornissen.

Fysieke verstoringen: pijnen zijn voelbaar op één plek, kunnen wel verspringen. Gevoelig voor kou. Klachten verbeteren door
warmte en beweging. Symptomen gaan gepaard met stijfheid of vertraging. Organen kleine bekken (voortplantingsorganen, baarmoeder,
prostaat etc.) Nieren/bijnieren. Skelet, gewrichtskraakbeen. Endeldarm. Gehoororganen. Gebit. Hoofd, haren. Centraal zenuwstelsel.
Kwaliteit bloed. Huid.

Functionele verstoringen: vochthuishouding, enkeloedeem. Seksualiteit, libidoverlies of overactief, impotentie. Geen vitaliteit.
Versnelde veroudering, gebrekkige regeneratie. Overerfelijke ziekten. Gehoorklachten, evenwichtstoornissen, fluitende geluiden.
Overmatige transpiratie. Slaapstoornissen. Bloedsomloopstoornissen. Allergieën, eczeem. Hoofdpijn/migraine. Krampaanvallen.
Groeiproblemen, rugklachten (lumbosacrale streek). Hersenfunctie stoornissen, epilepsie, psychische en psychosomatische verstoringen.
Chakra II, Heiligbeen of Sexchakra, ligging ongeveer boven het schaambeen voor, achter tussen het heiligbeen en de onderste
2 lendenwervels. Het zintuig is proeven, de ontplooiing hiervan houdt in dat je ook de kwaliteit verwerft om je eigen smaak
te ontplooien. Hier vormt zich de persoonlijkheid, ik wil. Het is de stimulator van de persoonlijke levensweg. Hij stimuleert
om krachten die vanuit het onderbewuste komen te herkennen en erkennen. Erkennen is stadia verwerken. Stimulerende energiekanalen
zijn de Niermeridiaan 11 t/m 16, Blaasmeridiaan 31 t/m 35, Du Mai 2 t/m 4, Ren Mai 2 t/m 5.

Negatieve persoonlijkheidskenmerken: men zich laten leiden door fantasieën en verliest de werkelijkheid uit het oog. Het leven
wordt beheerst door angsten en fobieën. Men gaat zo op in zijn “toneelspel” dat men zelf niet meer weet hoe de werkelijkheid
in elkaar zit.. Maakt van incidenten een drama. Laat dagdromen verworden tot lusteloosheid en lijdzaamheid. Heeft behoefte
aan macht (uitoefenen of ondergaan). Slachtofferrol. Men gaat tot uiterste grenzen.

Toegevoegde energetische verstoringen: overmatige of te weinig concentratie, obsessie over het verleden, herbeleven van voorbije
gebeurtenissen, het verleden niet kunnen loslaten. Overdreven gehecht zijn aan tradities. Seks is alleen lust en wordt alleen
vanuit het onderlichaam ervaren.

Fysieke verstoringen: pijnen zijn zeurend, niet goed lokaliseerbaar. Alle symptomen gaan gepaard met een gevoel van zwaarte
of volheid. Etterende ontstekingen. Endocriene klieren. Excretiestelsel. Darmen. Milt. KNO-gebied.

Functionele verstoringen: diarree/obstipatie, braken, voedselintolerantie of -allergieën, opgezette buik. Flatulentie (gasvorming
in de darmen.) Blaasklachten. Baarmoeder verzakking, prostaatklachten. Slijmvorming in darmen, bijholte, bronchiën. Aderverkalking,
spataderen, trombose, aambeien, snel blauwe plekken. Hormonale stoornissen. Auto-immuunziekten waar bindweefsel het substraat
is (bijv. reuma.) Bekkeninstabiliteit. Oorontstekingen gepaard met doofheid. Inspanningshoofdpijn. Dikker worden op oudere
leeftijd.

Het is belangrijk om ongeveer drie maanden als eerste deze chakra’s, de basisvorming van een persoonlijkheid, te activeren
omdat deze elementair zijn. De Remedies, die het krachtigste op deze twee belangrijke chakra’s inwerken, zijn:

Uit box 1: Oak II en III, Yellow flag I, II en III, St.John’s Wort II, Impatiens I, II & III.
Uit box II: Eclipse I en IV, Heather I, II en III, Heather Cosmic, Intuition, Fly amanita I, II en III.
Uit box III: Snowdrop, Violet, Hazel Cosmic, Hazel II, Alder, Poplar, Willow, Hempnettel III.

Vervolgens kan men intuïtief of uitgetest elke remedie inzetten om de genezing en ontplooiing van een persoonlijkheid te ondersteunen.

Knowing the 7 Chakras #health #HealthyChoice
Chakra III, de Navelchakra, ligging is bij de navel. Deze chakra produceert ook een soort synthetische Ki, die niet verward
moet worden met de Ki in de zin van prana of levensenergie. De synthetische Ki beïnvloedt het vermogen om prana op te nemen,
te verdelen en te verbruiken. Als het bijvoorbeeld slecht weer is, is er minder luchtprana aanwezig en mensen met minder synthetische
Ki krijgen daar dan soms te weinig van en voelen zich moe of weinig energiek. Hij is mede verantwoordelijk voor de opwaartse
stroom van subtiele energieën in de ruggengraat. Functioneert als een ‘pompstation’ voor de Goddelijke energie, de prana-energie
die uit het wortelcentrum komt. Vitaliseert de inwendige organen en beheerst de bloeddruk. Beschermt tegen alle binnenkomende
indrukken van buitenaf. Om ingrijpende gebeurtenissen, veranderende fases, weersveranderingen en verstoringen in het bioritme
te verwerken. Stuurt kracht om voornemens door te zetten.
Net zoals het kind zich verbindt via zijn navelstreng aan zijn moeder tijdens zijn groei, is er een koordverbinding vanuit
de navel met hogere bewustzijnsgebieden van de ziel. Stimulerende energiekanalen zijn Niermeridiaan, Hartmeridiaan, Dunne
darmmeridiaan, Drievoudige verwarmermeridiaan, Kringloopmeridiaan, Du Mai 5, Ren Mai 8.

De navelchakra van zuigelingen, kinderen, zwangere- en oude mensen mag nooit geactiveerd worden, omdat dit schadelijke effecten
kan veroorzaken. Deze chakra mag alleen door zeer ervaren healers behandeld worden.

Negatieve persoonlijkheidskenmerken overgevoelig en geïrriteerde reacties, nerveuze opwinding. Vermoeidheid door maskers te
hanteren. Alles doen om anderen wel te bevallen. Angst om niet erkend te worden. Wisselende gemoedsstemmingen, onevenwichtigheid.
Dwangmatig gedrag. Men reageert te heftig. Somberheid en depressies.

Verdere toegevoegde energetische verstoringen: gemoedstoornissen, razernij/woede, paniek. Gevoel opgesloten te zitten. Grote
innerlijke onrust, angsten. Nachtmerries.

Fysieke verstoringen: Organen en weefsel onderlichaam en de longen.

Functionele verstoringen: energie-insufficiëntie, gebrek aan vitaliteit, vaak moe. Koorts. Hoge bloeddruk. Gebrekkig bloedvocht/lichaamsvochten.
Bronchiale klachten. Hartkloppingen. Reumatische klachten aan handen, armen (bijv. tenniselleboog) en schouder- hals gebied.
Kan gepaard gaan met zwellingen. Nierklachten. Droge huid. Verstoort bioritme. Moeilijk verlopende bevalling. Lage rugklachten,
onderbuikproblemen. Darmaandoeningen. Verminderde detoxificatie van de lever en nieren (oorzaak chronische ziekten.) Ernstigere
huidaandoeningen.
Chakra IV, de Miltchakra, ook wel de zetel van de ziel genoemd. Deze ligt links in de buik tussen de navelchakra en de voorste
Zonnevlechtchakra. Bij het midden van de linker onderrib. Deze is verantwoordelijk voor de milt. Het is de belangrijkste toegangspoort
voor de luchtprana en speelt dan ook een vitale rol in het algemeen welzijn. Door de miltchakra worden de hogere trillingsfrequenties
van dit tijdperk gefilterd en de opgenomen prana wordt hierna verdeeld over de andere chakra’s in het lichaam. Een verstoring,
ontstaan door de lagere chakra’s, zorgt ervoor dat men verstoken blijft van (kosmische) energie. Dus een gebrek aan levenslust
en vitaliteit. Het is “de verteerder” van emoties. Stimulerende energiekanalen zijn de Dikke darmmeridiaan, Maagmeridiaan,
Levermeridiaan en de Galblaas meridiaan 13 (het alarmpunt van de milt is Le 13), Miltmeridiaan 16, Ren Mai 10, Ex R 5.

De negatieve persoonlijkheidskenmerken: geen oplossing voor problemen zien. Men heeft het gevoel geen uitweg te weten, tobben/piekeren,
opgekropte gevoelens. Zich niet kunnen uiten. Uitbarstingen van emotionele woedeaanvallen, neerslachtigheid. Onzeker in alles.
Herkent zijn gevoel en intuïtie niet. Cijfert zichzelf weg om anderen te behagen.

Verdere toegevoegde energetische verstoringen: alle krachtreserves worden door het lijden opgebruikt! Men is vaak suf en verstrooid.
Fysiek en emotioneel uitgeput. Duizelig. Nerveuze slapeloosheid. Zwaardere depressies. Huilbuien. Extreme vermoeidheid. Slaap
lijkt uit te putten, rond elf uur ’s morgens wordt het iets beter als men iets zoets eet. Vaker nachtmerries, schrikachtiger.
Gevoelsmatig warmte- en koudestuwingen. Weergevoelig.

Fysieke verstoornissen: spijsverteringsstelsel. Hart en bloedvaatstelsel. Lever, alvleesklier.

Functionele verstoringen zijn: hormonale stoornissen. Oorpijnen, doofheid. Vaak verhoging/koorts, verkoudheden, keel klachten,
heesheid. Flatulentie. Darmziekten (o.a.candida.) Rug-, schouder-, knie- en wreefklachten. Hoofdpijnen. Extreme vermoeidheid
(overproductie melatonine door de epifyse.) Bloedziekten. Hypertensie, hypotensie. Auto-immuunziekten.

Ook deze chakra mag alleen door zeer ervaren healers behandeld worden!

HOW TO SEE AURAS! With just a little bit of practice, and a relatively simple trick, you can observe the Aura’s around your body and the bodies of others, and begin to shift your understanding of how emotions, energy, and the energetic fields work. Practice looking beyond the physical realm on a regular basis and you will be seeing and interpreting auras in no time.
Chakra V, de Zonnevlecht, ligging voor, tussen de navel en het borstbeen, de achterste ligt op dezelfde hoogte. Zintuig is
visueel zien. Het ontplooien van dit zintuig houdt in dat het wie we zijn en welke weg we moeten volgen zichtbaar wordt. Het
ontdekken van je eigen identiteit. Wat wil ik? Hier vindt de geestelijke, onderbewustzijnsstofwisseling plaats, (Stofwisseling
houdt in, omzetting en afscheiding van). Stimulerende energiekanalen zijn de Niermeridiaan, Dunne darmmeridiaan, Maagmeridiaan,
Hartmeridiaan, Longmeridiaan, Drievoudige verwarmermeridiaan, Galblaasmeridiaan 24, Levermeridiaan 14 Du Mai 8 en Ren Mai
meesterpunt is 12, Ex R 3.

Negatieve persoonlijkheidskenmerken zijn: Heeft weinig geduld, is opvliegend, snel jaloers. Gaat tot uiterste grenzen, wil
controleren of beheersen. Emotionele kramptoestanden.

Verdere toegevoegde energetische verstoringen: negatief zelfbeeld. Frustratie/onrust. Snel opgewonden, boosheid, agressie.
Overbelast/overspannen. Intolerant, achtergesteld voelen. Zeer onrustige slaap, nachtmerries, moe wakker worden, totale uitputting.
Veel fantaseren, dagdromen. Afgesloten van het innerlijke licht (zonnetje), geen levensvreugde.

Fysieke verstoringen: pijnen die wisselend zijn in plaats, tijd en intensiteit. Symptomen treden aanvalsgewijs op. Maag. Ogen.
Spierstelsel. Gladde en dwarsgestreepte musculatuur (pezen en banden). Uitwendige geslachtsorganen.

Functionele verstoringen: spanningen op het buik-rug gebied. Darmkolieken, obstipatie. Astma krampen. Fibromialgie (wekedelen
reuma), reumatische artritis. Pijnlijke benen, kuiten en voeten. Vaat- spierkrampen, vooral in de benen en kuiten. Hoge bloeddruk,
te hoog cholesterol. Lever-, alvleesklierstoornissen. Hepatitis, Hypoglycaemie, diabetici. Maag/darmzweren. Impotentie, jeukende
huid. Pijnen aan de geslachtsdelen. Migraine. Virale infecties. Hyperventilatie. Huidziekten. Astma of bronchitis. Slaapzucht.
Algemene zwakte/gevoel van uitputting.
Chakra VI, de Hartchakra, ligging van de voorste is bij het borstbeen ter hoogte van het hart, de achterste ligt op dezelfde
hoogte. Zintuig is de tastzin (als je met hart en ziel masseert, blijkt dat de handen hun weg vinden. Of de handen en vingertoppen
zijn meesters in het doorgeven van helende energie vanuit het hart. Of een liefdevolle aanraking doet wonderen etc.) Het is
de traumaverwerker, helpt om ons staande te houden in moeilijke tijden door alles op te vangen zodat de ziel en het lichaam
intact kunnen blijven. Van hieruit wordt de liefdesenergie gestimuleerd, getransformeerd naar het ‘Christus bewustzijn’. Stimulerende
energiekanalen zijn de Niermeridiaan, Kringloopmeridiaan, Drievoudige verwarmermeridiaan, Du Mai 11, ren Mai 16.

Negatieve persoonlijkheidskenmerken: is sentimenteel, laat geen ruimte over voor de ander door zijn verstikkende liefde, koestert
verdriet en blijft hangen in het verleden. Gelijk somber als er iets tegen zit. Is niet in staat om intiemere relaties te
onderhouden. Wil alleen gelaten worden met zijn gevoel. Heeft het gevoel iets te missen, Clownesk gedrag, liegt, wil de wereld
behagen, doet zich beter voor dan hij/zij is, hoogmoed. Leidt zichzelf af omdat men bang is voor een zelfconfrontatie, bang
voor rust en stilte. Zoekt contact met gelijkgestemde zielen. Zoekt voldoening in drugs of alcohol.

Lees ook:   De nieuwe tantra is wat anders dan men denkt

Verdere toegevoegde energetische verstoringen:mentale onrust, emotionele druk is hoog. Abrupte stemmingswisseling. Ziekelijke
schrikreacties. Praatdrang. Hysterie. Mensenschuw of overdreven vriendschapsvertoon. Gespannen op grond van verwachtingen.
Kan zich moeilijk of niet ontspannen. Uiterst kwetsbaar. Vergeetachtig, geblokkeerde herinnering. Plankenkoorts, examenvrees.
Gedragsstoornissen, emotioneel onverschillig.

Spiritual meaning of chakra colors in auras

Functionele verstoringen: fysieke onrust. Doorbloedingsstoornissen die verband houden met zuurstofgebrek, koude handen en
voeten. Slapeloosheid gepaard met nachtmerries, geestesstoornissen of hallucinaties vooral bij volle maan. Nerveuze tremor.
Concentratiestoornissen. Emotioneel labiel. Nerveuze oververmoeidheid. Minste of geringste prikkels van buitenaf irriteren.
Pijn, druk/spanning, omgeving hart en ribben.
Aandoeningen aan hart en bloedsomloop. Blaas-nierbekken irritaties /ontstekingen, troebele urine. Thymusklier krimpt door
stress. Seksuele disfunctie. Droge keel, hevige dorst. Achterste chakra veroorzaakt voornamelijk longaandoeningen.

Fysieke verstoringen: Hart-bloedstelsel, thymusklier (minder immuuncellen om ziektekiemen en kankercellen te ontmaskeren).
Spijsverteringsstelsel. Luchtwegen en longen. Vegetatieve zenuwstelsel. Excretiestelsel.

Extra bijlage Hartchakra!
Liefde maakt vrij en laat vrij, liefde laat groeien. Liefde op het hoogste niveau is je bewust zijn dat wij allemaal uit dezelfde
bron komen. Liefde is beseffen dat de verschillen tussen ons bedoeld zijn als een bron van verrijking en ontwikkeling. Liefde
is meer dan een emotionele kracht, het is een spirituele kracht. Als we de wetten van liefde overtreden en schenden, door
gevoelens van haat, jaloezie, afschuw, angst etc. heeft dat een effect op hart en longen of veroorzaakt pijn ergens anders
in de borstkas, 70 % van de ziektes wordt hierdoor veroorzaakt. Dit soort emoties wordt als een sluipend gif beschouwd.
Het activeren van liefde verbind je met al je capaciteiten om te bereiken wat je vanuit liefde wilt bereiken. Liefde is de
basis van elke mogelijke genezing, van jezelf of de ander.

Heb liefde voor jezelf, het spirituele wezen dat je bent.
Liefde voor de bron waaruit alles is ontstaan.
Liefde voor al wat uit die bron gemanifesteerd is.

Ikzelf ben geroerd door een stukje uit de bijbel, 1 korinthiers 13 vers 4.
Het gaat als volgt:
De liefde is lankmoedig en vriendelijk.
De liefde is niet jaloers en snoeft niet, wordt niet opgeblazen.
Gedraagt zich niet onbetamelijk, zoekt niet naar eigenbelang.
Wordt niet geërgerd, rekent het kwade niet aan.
Ze verheugt zich met de waarheid.
Ze verdraagt alle dingen, gelooft alle dingen, hoopt alle dingen, verduurt alle dingen.
De liefde faalt nimmer.

Do you know your chakras? Well get to know it with this little cheat sheet! Visit Walgreens.com to get all the yoga and Pilates equipment you need.
Chakra VII de Thymuschakra: Is geactiveerd omdat de mensheid een genetische evolutie ondergaat. Hij is o.a. geactiveerd om
dit draagbaar te maken en om het immuunsysteem te beschermen. Hij beheerst alle functies die de vorming van de gehele persoonlijkheid
bevatten. Is ook een zuiveringsbron van emoties. Stimulerende energiekanalen zijn de Longmeridiaan, Hartmeridiaan, Kringloopmeridiaan,
Drievoudige verwarmermeridiaan en Ren Mai 20.

Negatieve persoonlijkheidskenmerken: volslagen vervreemding van zichzelf. Alle prikkels en invloeden, die vanuit de samenleving
en de kosmos inwerken en plotselinge veranderingen belasten zwaar. Neerslachtigheid wordt ervaren als voor een diepe afgrond
staan. Intens verdrietig. Ziekelijk doorgevoerd denkproces. Wekt graag medelijden op en heeft zelfmedelijden. Men beheerst
niet het ademritme. Registreert niet de informatie die doorgegeven wordt tijdens de alfa fase of tijdens meditaties. Kan zich
niet aarden.

Verdere toegevoegde energetische verstoringen: men leeft niet werkelijk hier op aarde, hun intens gevoel is leegte. Men is
dromerig afwezig. Zien vaak zonder het te registreren. Men heeft ook wel het gevoel weggetrokken te worden uit het lichaam.
Leven in een zelf gecreëerde fantasie wereld, realiteitsvreemd. Kinderen bijvoorbeeld die op school terecht worden geroepen
door hun leerkracht, reageren hevig, emotioneel of woedend. De plotselinge overgang is moeilijk voor hen. Men toont weinig
interesse voor hetgeen zich buiten hen om afspeelt, men spreekt traag/langzaam. Voelen zich niet gelukkig en is huilerig aangelegd.
Gezicht is vaak uitdrukkingsloos, ogen staan afwezig/ongeïnteresseerd. Vormen van autisme. Angsten zijn ontstaan om macht
uit te oefenen.

Functionele storingen: vaak bleke koude handen en voeten. Verzuring van het bloed door zuurstofgebrek. Jeukende huid. Acute
verkoudheid, griep, heesheid of keelklachten. Dreigende flauwtes, duizeligheid. Hormonale stoornissen. Chronische ziekte en
of auto-immuunziekte. Verstoord bioritme. Levensbedreigende ziekten. Centrale zenuwstelsel.

Fysiek is er een disharmonie onderling alle organen en de endocriene klieren.
Chakra VIII, de keelchakra, ligging in het keelgebied en bij de onderste vijf nekwervels. Zintuig is het gehoor “de poortjes
naar de buitenwereld” die in staat zijn om het geluid, dat uit trilling ontstaat, op te nemen. Het ontwikkelen van dit zintuig
houdt in dat je ook contact hebt met je innerlijke stem. Alle energie van de lagere chakra’s wordt hier gezuiverd, emoties
krijgen hier een plek, de enigste manier om ruimte te creëren is zuiveren. Het is de poort tussen je geest en je lichaam.
Van hieruit wordt de scheppingskracht geactiveerd. Stimulerende energiekanalen zijn de Longmeridiaan, Hartmeridiaan 15, Maagmeridiaan
12, Du Mai 14, Ren Mai 22 en EX R.

Negatieve persoonlijkheidskenmerken: men kan de stilte niet verdragen, heeft constant de TV. of radio aan. Kan gewoontes en
verslavingen niet doorbreken. Is extreem gehecht aan mensen, dieren en dingen. Is a-muzikaal. Wil verantwoordelijk gevonden
worden, voelt zich verantwoordelijk voor de gehele wereld, machotype. Showt met zijn kennis en is overdreven jaloers.

Verdere toegevoegde energetische verstoring: verminderd adaptievermogen, verzet tegen veranderingen, angsten of obsessies
voor de toekomst (het niet meer zien zitten). Geestelijke en emotionele conflicten kunnen niet losgelaten worden. Huilerig,
houdt verdriet vast. Snel gedesoriënteerd. Om kleine dingen helemaal van streek. Zelfbeklag, zelfmedelijden.

Fysieke verstoringen: Zie Thymuschakra en het spierstelsel, lymfatisch systeem, huid.

Functionele verstoringen: verminderde weerstand van vooral het KNO-gebied. Hoesten, stemverlies. Gezwollen slijmvliezen van
de sinussen, het middenoor en de bovenste en onderste luchtwegen. Astma, bronchitis. Schildklierzwellingen en -ziekten. Hyper-
en hypoventilatie. Te snel verbrandingsproces. Stofwisselingsstoornissen. Hormonale stoornissen. Vochthuishouding. Droge huid.
Eczemen. Hyperactiviteit. Overbelasting van de monnikskapspier.

Chakra VIIII, de Nek / kin chakra, ligging is bij de bovenste nekwervel, hij activeert de hersenstam. Ook wel de kosmische
doorstromingschakra genoemd. De activering is nodig voor de ontplooiing naar een hoger bewustzijnsniveau. Het is de chakra
die geleidelijk aan ons weer in contact brengt met ons Akasha-geheugen. Tevens ondersteunt hij de veranderingen in ons meridiaansysteem,
hetgeen bij de evolutie hoort die momenteel plaatsvindt. Hier kunnen impulsen uit hogere dimensies ontvangen worden. Er zijn
momenteel al mensen die zonder voeding leven en beweren dat zij de energie vanuit de nekchakra ontvangen om te kunnen overleven.
In het cerebellum vindt de overdracht plaats van het onderbewustzijn, de mens is een bewustmakende cel! Verbonden met kosmische
krachten. Stimulerende energiekanalen zijn de Dunne darmmeridiaan, Du Mai 14 Ex HH 15, (HH staat voor Hoofd & Hals).

Negatieve persoonlijkheden: zeer zwak, nerveus persoon. Alle belastingen van buitenaf zijn echt belastend. Normale taken vragen
extra inspanning en worden als stress beschouwd. Men kan zich absoluut niet aanpassen. Ervaart de wereld als een vijand. Wijst
het spirituele af. Heeft een disharmonie tussen denken en voelen. Registreert niet wat hij ziet.

Verdere toegevoegde energetische verstoringen: het niet accepteren van essentiële dingen om te leven. Geheugenverlies. Schuldgevoelens.
Driftaanvallen, machteloosheidgevoel. Gevoel dat er hoge eisen gesteld worden. Niet ontvankelijk voor de hogere kosmische
impulsen.

Functionele verstoringen: ernstig verzwakt en prikkelbaar. Bij elke inspanning uitgeput. Overgevoelig. Extreme onrust, gejaagdheid/opwinding.
Nerveus braken. Slapeloos door ergernis. Slaapzucht, krachteloos of ernstig verzwakt door nervositeit. Arm-, schouder- en
nek-, rug-, heup-, been-, enkel-, voetklachten. Kaak- en neusklachten. Verontreinigt bloed en lichaamsvocht. Darmziekten,
maagslijmvliesontstekingen. Nier-blaasziekten. Maag-/darmzweren. Alle mogelijke klachten onderlichaam. Hart- en borststreekpijnen.
Luchtwegen- en longziekten. Gehele zenuwstelsel. Chronische ziekten. Auto-immuunziekten.

Fysieke verstoringen: disharmonie tussen alle functiecircuits, levensbedreigende ziekten.

We are incredible beings full of healing energy to heal ourselves and our world.  We are love and light
Chakra X, de hypofyse-chakra, ook wel de Ajna chakra genoemd. Ligging midden van het hoofd, tussen de wenkbrauwen, bovenste
twee nekwervels, de atlas en de draaier. Werkzaam principe is beeldvorming, geesteskracht (ook wel het zesde zintuig genoemd).
De hypofysechakra geeft voornamelijk inzicht en universeel inzicht en onderscheidingsvermogen. Hier ontmoeten wij als het
ware ons Goddelijk zelf, oftewel onze innerlijke, wijze bron. Ook hier wordt informatie ‘los getrild’ vanuit het onderbewustzijn.
Het is een soort verzamelplaats en opvangcentrum van geestelijke impulsen die zich verbinden met de epifyse en dan uitstralen
naar de hersengedeeltes waar het onderbewustzijn geactiveerd wordt. Juist die facetten welke verband houden met karmische
gegevens die in dit leven uitgewerkt dienen te worden. Stimulerende energiekanalen zijn de Du Mai 18 en ExHH 3.

Verdere toegevoegde energetische verstoringen: gefascineerd door denken, concepten en ideeën. Neurotici met strak omlijnde
opvattingen of juist enorme twijfelaars. Waanbeelden. Heeft liever gelijk dan dat hij zich gelukkig voelt. Trots, hoogmoed.

Functionele verstoringen: niet helder kunnen denken. Aandoeningen van de neus en ogen. Endocriene klieren, voornamelijk de
hypofyse. Doorbloedingstoornissen in de hersenen. Overbelasting spieren en gewrichten. Heupklachten. Klachten onderrug, rechter
lies, bovenbenen, knieën en enkels. Hoofdpijn vanuit de nek. Zenuwinzinkingen. Verstoring alle anderen chakra’s.

Fysieke verstoringen: Disharmonie tussen alle functiecircuits, levensbedreigende ziekten.
Chakra XI, de Epifyse oftewel de Voorhoofdchakra, ligging in het midden van het voorhoofd. Eigenschappen zijn het denkend
vermogen, het weten. Het beheerst de gedachtengang, hoe men alles ziet en begrijpt. Hoe men de problemen ziet en ermee omgaat,
trauma’s verwerkt etc. Het hoger bewustzijn wortelt zich hier. Dit past bij het patroon vanaf de bergtop van waaruit je alles
kunt overzien als er een goede doorstroming is. Verstoringen in deze chakra uiten zich door een gebrek aan universeel (mystiek)
inzicht. Men kan zichzelf niet plaatsen in het grote geheel. Ook de epifysechakra bezit voornamelijk de zetel van de mystieke
vermogens en de toegang tot de Akasha van de bron en het innerlijk aanschouwen. De epifyse chakra is voor zijn energiebevoorrading
afhankelijk van de anderen chakra’s. In deze chakra wordt dus de energie gemoduleerd tot de specifieke functies, te weten
helderheid van geest en het zich gelukkig voelen. Zijn oorspronkelijke grootte is te vergelijken met een pingpongbal! Storingen
bij deze chakra’s worden dus veroorzaakt door de energieproblemen van één van de chakra’s of van de chakra’s zelf. Stimulerende
energiekanalen zijn de Maagmeridiaan 8, Du Mai 19.

Negatieve persoonlijkheidskenmerken:gefascineerd door de identiteit, rolpatroon, persoonlijkheid inclusief de bijbehorende
emoties. In iedere emotie wordt geïnvesteerd, afstand nemen is er absoluut niet bij. Het leven is als een epos, een nimmer
aflatende stroom van emoties, waardoor iemand verdwaalt in de eigen creaties. Het leven is loodzwaar, de ene ellende is nog
niet voorbij of de volgende dient zich al aan. Staat zichzelf geen geluk toe.

Verdere toegevoegde energetische verstoringen: geen helderheid in het denken. Als er te weinig energie is dan is de persoon
in kwestie niet helder en bestaat er weinig inzicht. Vervreemding, verwarring. Te rationeel. Onvermogen tot leren, begrijpen.
Zweverig gevoel in het hoofd.

Functionele verstoringen: geheugenverlies, verlamming en epilepsie en aandoeningen die te maken hebben met het zenuwstelsel.
Alle ziekten die verband houden met de epifyse en de hersenen (fysiek en mentaal). Disharmonie tussen alle functiecircuits,
levensbedreigende ziekten.

De huidige chakra’s zijn er volledig op berekend de scheppingskracht vanuit de bron, via zijn geest, tot in de stof te brengen.
Daarmee is niet alleen de gezondheid van de mens zelf gediend maar ook de gezondheid van alle overige organismen in de schepping.
De mens zal namelijk eerst beginnen met zijn eigen organismen te zuiveren, vervolgens zal hij als hij de unieke uitwerking
van de scheppingskracht op zijn lichaam ontdekt heeft, als volgende stap in zijn bewustzijn ontdekken dat hij niet alleen
zichzelf, maar ook alle anderen levensvormen in de schepping gezond kan houden/maken.

Directly above the skin's surface, the human energy field is divided into etheric layers. Each of these layers is three dimensional and envelops the body like a sheath or shell.
Het stuitcentrum, waar gevoelens huizen over zekerheid, bestaansrecht en over hoe je in je lijf zit. Dit is je fundament;

Het heiligbeencentrum, dat verband houdt met (zelf)vertrouwen, genieten en plezier hebben, contact maken, en natuurlijk sexualiteit.
Hier vindt je de ‘stroom van het leven’;
Het navelcentrum, waar de meeste emotionaliteit huist, van waaruit je de confrontatie aangaat, en waar het gebruik van je
kracht en het innemen van ruimte voor jezelf worden ontwikkeld. In dit centrum wordt de fysiek-emotionele energie gereguleerd;

Het hartcentrum, waar gevoelens van liefde, sympathie, en verbondenheid met anderen de toon zetten. Hier zitten de eigenlijke
gevoelens;
Het keelcentrum, waar communicatie en je uiten een hoofdrol spelen, maar waar ook het vorm geven aan wat er in je leeft, je
creativiteit, en het nemen van verantwoordelijkheid van groot belang zijn. Van hieruit laat je zien wie je werkelijk bent
en wat je in je hebt;
Het voorhoofdscentrum, waar je denken, je besef van identiteit, je controle, evenwicht en aandacht geregeld worden. Dit is
het ‘commandocentrum’, maar ook de plaats van ‘spiritueel zien’; hier word je je intuïtie gewaar;
Het kruincentrum, waar gevoelens van heelheid en verbondenheid met al wat is kunnen worden ervaren. Hier beleef je religiositeit
en spiritualiteit het sterkst.
In de aura is een soortgelijke gelaagdheid terug te vinden als in de chakra’s. Heel in het kort zijn de thema’s van de zes
auralagen: Het fysieke lichaam – gevoelens met betrekking tot jezelf – denkbeelden en denkpatronen – relaties, en gevoelens
met betrekking tot anderen – de sturende invloeden in verband met je levensopdracht (een soort ‘blauwdruk’) – en tenslotte
je voeling met de spirituele wereld.

De chakra’s geven weer hoe iemand nu in het leven staat en wat hem nu bezig houdt. De meer concrete en bewuste interactie
met de omgeving wordt er geregeld. De chakra’s vormen – impliciet of expliciet – het direkte werkveld van elke therapeut.

Alle thema’s van de chakra’s worden ook weerspiegeld in de aura. Echter, in de aura vinden we er subtielere aspekten van terug.
Daarnaast vind je in de aura ook de thema’s waarmee iemand zich niet dagelijks en bewust mee bezig houdt; ze behoren tot de
achtergrond. De invloeden zijn subtieler, minder concreet, en moeilijker te vatten. Het is een feit dat de sturing van bepaalde
energieën vanuit de aura ondanks hun veelal stille, ‘zachte’ aanwezigheid, een enorme invloed op je kan hebben.

Al onze ervaringen vormen als het ware ‘indrukken’ of ‘trillingen’ in de energie die, wanneer ze maar diep genoeg zijn, een
sturende invloed hebben op je hoe je handelt, voelt en denkt. Deze indrukken noemt men karma. Het model van de chakra’s en
aura geeft globaal aan waar de indrukken worden verwerkt en opgeslagen in het energiesysteem.

Over chakra’s en aura’s zijn veel goede boeken geschreven. We verwijzen de lezer naar bijvoorbeeld Bont, Brennan, Leadbeater
of Stemerding.

 

chakra points in animals  www.LastingLightReiki.com  www.Facebook.com/lastinglightyogaandreiki  www.pinterest.com/yogareikiup  www.twitter.com/yogareikiup

Afstemmen op de energie

De energie van de chakra’s en aura kan op een intuïtieve manier, door afstemming worden gevoeld. Met name datgene waar een
mens het meest mee bezig is – dus ook datgene waar hij of zij nu last van heeft – is voor iemand die geoefend is in het invoelen
vaak duidelijk waarneembaar in de energie.

Je hoeft echter niet per se geoefend te zijn om al enig idee te kunnen hebben van wat invoelen is. Bijvoorbeeld, sommige mensen
kunnen ongewild sterk ‘meevibreren’ op de stemmingen van anderen. Ook kun je door onbedoelde afstemming bijvoorbeeld last
krijgen van de hoofdpijn van iemand anders.

Onverwerkte ervaringen

De ervaringen die een mens opdoet vormen zijn leermateriaal. Maar niet alle ervaringen worden geaccepteerd en verwerkt of
opgelost. De kans is aanwezig dat ervaringen die ooit zijn ‘weggestopt’ je blijven hinderen, vaak op een onbewust nivo. De
emotionele lading blijft dan in je systeem aanwezig, en lost zich niet vanzelf op. Met name wanneer een ervaring zó traumatisch,
zó erg is geweest dat het bewustzijn afhaakte en de ervaring blijft ontkennen, kan het gebeuren dat deze ervaring later alsnog
moet worden uitgewerkt. Vaak is er een stuk bewustzijn nodig om zo’n ervaring te kunnen verwerken.

Vorige levens

Reïncarnatie houdt in dat een mens weliswaar sterft, maar dat zijn ziel weer opnieuw geboren wordt, in een ander lichaam.
Dit proces herhaalt zich steeds weer, als een cyclische beweging. Diverse alternatieve therapievormen stellen dat problemen
hun oorzaak soms kunnen vinden in voorgaande levens, al kunnen mensen zich dit i.h.a. niet bewust herinneren. Overigens worden
in de literatuur over regressie- of reïncarnatietherapie veelvuldig gevallen beschreven van mensen die wél bewuste herinneringen
aan vorige levens hadden, en daardoor bepaalde klachten kwijt raakten. Zie bijvoorbeeld Bowman, Ten Dam en Wambach.

Gewoonlijk komen in therapiesituaties vorige levens niet zo snel aan de orde. Er is vaak nog genoeg bagage uit het leven van
nu die om uitwerking vraagt. Wanneer een mens echter de meer tastbare en concrete problemen van zijn leven redelijk heeft
uitgewerkt, stuit hij vaker op subtielere aspecten van zijn levensthema’s. Wat je je van de meer intense oude ervaringen bewust
kunt worden is gewoonlijk slechts een vage contour, een bepaald patroon, en niet zozeer een duidelijke, levende herinnering.
Het overgrote deel van je geschiedenis, echter, is uitgeleefd, verwerkt, en in vergetelheid weggezonken.

De principes van karma en reïncarnatie zijn heel nauw verbonden. Ze liggen ten grondslag aan diverse religieuze systemen,
zoals het Boeddhisme en Hindoeïsme, maar ook aan meer esoterische, westerse varianten zoals Antroposofie en Theosofie. Auteurs
over karma en reïncarnatie zijn bijvoorbeeld Motoyama en Steiner.

De mens als een zich ontwikkelend wezen

Reïncarnatie en karma kunnen niet zonder een derde, verklarend principe, en dat is dat de Kosmos, en daarmee ook de mens,
een evoluerend geheel is, dat streeft naar de toenemende openbaring van de onderliggende Ene Energie, God Zelf, die de bron
is van alle vormen en leven. Wij geloven dat een mens een zich ontwikkelende ziel is, die diep van binnen gehoor wenst te
geven aan de innerlijke drang om te groeien en een bewuster wezen te worden. De mensheid, en ook de individuele ziel, is een
produkt van miljoenen jaren van evolutie. Naar menselijke maatstaven gemeten verloopt onze ontwikkeling dus heel langzaam
en gestadig. Stukje bij beetje groeit ons begrip en bewustzijn, en daarmee de mate waarin we gehoor kunnen geven aan de impulsen
van de ziel. Ons karma vormt een belangrijke factor in dit grote leerproces.

Leven is leren

De mens is een zich ontplooiend wezen, dat in alles wat hij doet streeft naar groei en realisatie van zijn mogelijkheden.
Hij heeft hierbij vele lessen te leren, die voor een belangrijk deel al vastlagen bij zijn conceptie, door de specifieke ‘keuze’
van diverse levensomstandigheden zoals plaats, familie, milieu, geslacht, lichaamstype, enz. Juist dát persoonlijk karma dat
in een bepaalde incarnatie het sterkst naar voren treedt – en tevens de grootste problemen kan veroorzaken – geeft tegelijk
de belangrijkste groeikansen en lessen voor dat leven.

We zien problemen dan ook niet als lasten waar we per se zo snel mogelijk van af moeten zien te komen. Veel ongemakken, soms
tot fysieke kwalen toe, zijn aanwijzingen dat we bepaalde stappen in ons leven niet genomen hebben, en dat het tijd wordt
om dat wel te gaan doen. Niet zelden zie je dat een bepaald gebrek, of een bepaald probleem, iemand zijn leven (in positieve
zin) heeft gemaakt tot wat het is. Moeilijkheden brengen in het algemeen vaak sterke tegenkrachten in een mens in beweging.

Gerelateerde berichten