web analytics
...
Spiritueel

Engelen op aarde…

Een engel op aarde

Instiele, Lance Angel by Choi Yongjae. ArtStation Legend of the Cryptids © Applibot, 2015Er zijn zielen die al volleerd zijn qua karma.
Wat niet wil zeggen dat zij niets mee maken, soms zelfs teveel.
Zij verkiezen nogmaals de aarde te bezoeken als menselijk wezen.
Hierbij beseffend dat zij veel ellende zullen meemaken.
Juist omdat zij volleerd zijn, ervaren zij dit misschien als pijnlijker dat de mensheid niet meer geleerd heeft dan zij zelf *innerlijk* weten.
Ze zijn de oude zielen die in principe niet meer hoefden te incarneren als mens zijnde.
Zoals Jezus de eerste ziel was die zover kwam.

Een engel doorziet veel, moet leren reageren op het niveau van de mens, die hij/zij ontmoet als aards mens.
Dit is erg moeilijk.
In feite moet diegene afdalen tot het niveau waar die ziel al eeuwen geleden was.
Het zorgt vaak voor verwarring.
Hoe wijs en liefdevol de engelmens ook is, het zal hem of haar vaak niet in dank worden afgenomen dat diegene, want de mens voelt dit heel goed aan, op een hoger niveau staat.
Ook al voelt de engelmens dit zelf niet zo.
Zuiverheid bevindt zich op een ander level dan men denkt.
Dat heeft niets van doen met trots of eigendunk.
Jaloerzie is een engelmens dan ook vreemd.
De engelmens kan veel mensen vergeven, maar ook daar is niemand dankbaar voor.
De mens heeft liever dat een ander diegene aanspreekt op zijn fouten en scheld dan een liefdevol”Het geeft niet, ik begrijp het wel”.

De engelmens kan dwars door je ziel kijken, dat vind men vaak erg vervelend en naar.
De engelmens is zich hier vaak niet eens van bewust.
Ze voelen dingen en zeggen dingen, die je in je stoutste dromen niet verwacht had.

Lees ook:   De Aartsengelen

De engelmens is geen doorsnee mens, diegene zal nooit misbruiken wat hij of zij weet!
Ze hebben een bovenaardse zuiverheid in zich die velen zal bevreemden en beangstigen.

Je hoeft geen angst te hebben voor deze mensen.
Het zijn engelen van een zuiverste soort.

Ondanks dat zij weten wat jij uitvreet als menselijk wezen zijnde met al je fouten en stoutigheden, zij doorzien het, weten het en vergeven het!

Jij bent diegene die er moeite mee heeft.

Als je een engelmens kwetst, dan doet het hen pijn. Zij worden niet boos, ze zijn gekwetst en verdrietig.

Jij voelt je dan misschien wel stoer, als je dat lukt, om een zuiver wezen stuk te maken, maar het zegt meer over je eigen zwakheden. De pijn die jij aanricht zul je zelf ooit gaan ervaren, zeker bij de zuivere engelenmens, zul je harder ervaren wat je uitzond.

Heb je engelenmensen als vriend wees er dan zuinig op.

Als een engelmens vervelend doet, dan spiegelen ze jouw gedrag.
Dan hebben ze je door en door en dan krijg je terug wat je zelf uitzond.
Hoe herken je engelenmensen?

-Engelengeduld
-Vergeving, wat je ook doet
-Engelen ogen
-Prachtig haar
-Vrolijk en optimistisch
-Liefdevol
-Opvallend persoon, men kijkt nogmaals om als men er een waar neemt op straat
-Een onuitputtelijke bron van wetenswaardigheden ze weten over alles wel iets te vertellen
– Bescheiden
-Kennen geen trots
-Ondanks je nare opmerkingen zijn ze er toch voor je hoe dan ook
-Mensen begrijpen hen niet vaak
-Het lijkt of ze alles beter weten, maar misschien is dat ook wel zo?
-Veel kennis
-Doorzien het grotere geheel

Lees ook:   De lichamelijke dood

Wees zuinig op dit soort engelenmensen want er zijn er niet veel op deze aarde.
Met al die gruwelijkheden op aarde, willen deze zielen niet zo graag terug als het niet hoeft, maar sommigen verkiezen om toch hun stempel op aarde mee te geven.

 

 https://www.squidoo.com/starpeople

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button