Geheime codes

Geheime codes

Enkele geheimzinnige documenten en foto’s, genaamd Dossier Secrets werden gevonden in de  Bilbliotheque National de Paris. Dit kleine boekje is echter nooit officieel in het register van deze bibliotheek opgenomen geweest ! Het Dossier Secrets bevatte twee stambomen die respectievelijk begonnen in het jaar 1244 en 1644 na Christus.  Het boekje bevatte op de kaft dezelfde vreemde tekens als die ook waren aangetroffen op de grafsteen van Marie de Negre d ‘Ables . Van nog groter belang waren de twee documenten die in het kleine boekje zaten en die kennelijk behoorde bij de documenten die Saunière had gevonden in zijn kerk. Op een van de stambomen staat een zespuntige ster met daaronder de tekst (in het Frans)
“Zes Poorten of het zegel van de Ster, dit zijn de geheimen van de perkamenten van de eerwaarde Saunière pastoor van Rennes-le-Château en die voor hem door de grote ingewijde POUSSIN zijn ontdekt toen hij zijn werken vervaardigde in opdracht van de PAUS, de inscriptie op de tombe is dezelfde.”
Het meest onderzocht zijn echter de twee perkamenten. Deze perkamenten bleken op zeer geraffineerde wijze codes en tekeningen verborgen te hebben in hun tekst en lay-out. Het dossier Secret (het origineel) is op dit moment in het bezit van journalist Jean-Luc Chaumeil.
De tekst gaat over Jezus die met zijn discipelen door de korenvelden loopt. De discipelen hebben honger, wrijven wat korenaren fijn en eten dit op.
Het groepje werd echter gevolgd door een aantal Farizeeërs die het hier niet mee eens waren omdat het sabbat was. Klaarblijkelijk vonden ze dat de discipelen werk verrichtten en ze spraken Jezus hierop aan.  Een leuk stukje tekst maar op zich niet bijzonder. Volgens de geschiedkundigen Michael Baigent en Richard Leigh bevatte deze twee documenten een serie cijfers en codes dermate complex dat zelf computers het ontcijferen niet aan zouden kunnen. Toch zijn er ook andere eenvoudigere aanwijzingen gevonden. In het perkament staan een aantal letters hoger dan andere letters. Daarbij staan er in het document een aantal vreemde punten en andere onbegrijpelijke tekens. Als je deze met elkaar verbindt dan verschijnt er een bekend symbool. Wat de duiding is van dat symbool op dat document is niet duidelijk.

 

De verhoogde letters vormen de zin:
“A DAGOBERT II ROI ET A SION EST CE TRESOR ET IL EST LA MORT”
(van Dagobert II koning en van Sion is de schat en het is de dood of hij is daar dood)
Het gaat nu te ver om heel deze theorie hier te gaan beschrijven. Er zijn diverse sites die de geheime codes in de perkamenten tot in detail beschrijven. Kijk bijvoorbeeld op deze site.
De andere en meest bekende code werd ontcijferd als:
SHEPHERDESS NO TEMPTATION THAT POUSSIN
TENIERS HOLD THE KEY PEACE 681 BY THE CROSS
AND THIS HORSE OF GOD I DESTROY/COMPLETE* THIS
DAEMON GUARDIAN AT MIDDAY BLUE APPLES

De derde code die werd gevonden was “D.O.U.O.S.V.A.V.V.M”  Met deze laatste code is eigenlijk niemand verder gekomen en zijn er geen plausibele verklaringen te vinden.
De code lag verborgen in de zogenaamde “paardensprong”. In het Engels ook wel de “Knight’s tour” genoemd. De paardensprong is een zet in het schaakspel. De code lag verborgen in het feit dat ieder vak van het schaakbord door het paard geraakt moest worden. Bijkomend was dat ieder vak slechts één maal gebruikt mocht worden. Deze puzzel kan slechts op één manier opgelost worden. De juiste volgorde = de uitkomst van het gecodeerde document 2.
Zeer opvallend staat geschreven “Redis bles solis saceradotibus,” Vertaald “Rhedae brood/koren alleen voor de heilige ingewijden”

 

Wie waren dan die ingewijden ?  Ook daar is het document duidelijk over. Kijk maar naar de laatste letters van de laatste 4 regels:  SION
De schrijver van deze documenten is niet bekend geworden. Het is aannemelijk dat ze geschreven zijn door pater Bigou.
 
Er is nog een derde document gevonden dat op dit moment onderwerp van onderzoek is van  het forumteam behorende bij deze site. Het betreft het zogenaamde Sot Pecheur-document.  Dit betreft een door Berenger Saunière handgeschreven documentje met een bijzonder gedicht . Het document bevat behalve een gedichtje ook een zogenaamde Viginere-code. Het documentje werd gevonden  in 1965 achter een paar tegels in een kapel in Rennes-le-Château.. Dit document is door veel mensen gezien maar helaas is het origineel verdwenen, waarschijnlijk gestolen door Corbu. Wil je meer weten over dit document en de code, kijk dan verder op deze pagina.  Zodra het team meer weet over het document zal dat hier geplaatst worden. De vraag die wij stellen is natuurlijk waarom een priester een bekende en ingewikkelde codering gebruikt en vervolgens het geheel verstopt achter enkele wandtegels in een kapel…….. Het vinden van de sleutel om de Viginere-code te breken  is een hele klus.

 

SOT PECHEUR
Even terug naar Rennes-le-Château. In 1965 werd er door de toenmalige eigenaar van Villa Bethanie een door Saunière handgeschreven briefje gevonden. Het was een briefje met een code.     ( hoe kan het ook anders.)  Het briefje zat verborgen achter een tegel in de prive-kapel van Saunière. Het document van Saunière is goed beschreven en veel mensen hebben het gezien. Helaas is dit waarschijnlijk waardevolle document spoorloos verdwenen. Men gaat er van uit dat het gestolen is door  Gerard de Sede.

 

Onsamenhangende letters. Of toch niet ?. Als je de letters vanaf de eerste punt achter elkaar zet verschijnt er een soort kinderrijmpje.        
Sot pecheur a l’embouchure du Rhone. Son poisson sur le gril deux fois retourna. Un malin survint et XXV fois le gouta. Cuit il ne lui resta que l’ arete. Un ange veillait et un en fit un peigne d’or
Nu in het Nederlands:
Dwaze visser aan de monding van de Rhone. Zijn vis op de gril twee keer omgekeerd. Een duivel verschijnt en proeft hem XXV keer. Eenmaal gaar laat hij slechts de graat over. Een engel waakt en maakt er een gouden kam van.
Ik heb een aantal verklaringen gezien doch geen enkele sneed er hout. In het boek  De Heilige Graal & de Ark van het Verbond  ( Klaas van Urk) kwam ik echter hetvolgende tegen:  ” bij het lezen van dit vreemde versje kwam onmiddellijk de herinnering aan een vreemd Bijbelfragment naar voren dat we hadden gelezen in verband met de engel Rafael.
De engel Rafael wordt door God naar de aarde gezonden om de boze duivel Asmodeus in de boeien te slaan. Bij de rivier de Tigris laat hij een jongeman (Tobias) een vis vangen. Door het bakken van de ingewanden van de vis wordt uiteindelijk de boze duivel verjaagd en naar het zuiden van Egypte verbannen.”
Het tweede dat zonder meer opvalt is de vorm van het gedicht. Het is een kwatrijn. Dit in combinatie met de cryptische omschrijving roept direct de naam Nostradamus op. Nostradamus is genoemd als Grandmaster maar daar is nooit hard bewijs voor gevonden. Als ik enkele kwatrijnen van Nostradamus uitlicht dan mag ik toch spreken van opmerkelijke relaties.
Onder de eik van Gien, vanuit de hemel gevallen . Niet ver van daar ligt de schat begraven Die eeuwenlang bewaard was. Wie vindt zal sterven, het oog gebarsten door de veerkracht.  Centurie I-27
Dit lijkt wel erg veel op de beschrijving van de Ark des Verbonds !
De volgende:
Het Goddelijke woord zal uit de hemel neerslaan en kan zich niet verder verbreiden het wordt weggesloten, het geheim verborgen. Zodat men er overheen en er langs zal lopen.   Centurie II-27
en tot slot
Wat verloren was wordt gevonden, na zo’n lange tijd verborgen te zijn geweest. De pastoor zal als halfgod worden geëerd. Dat geschiedt als de Maan haar grote omloop volbrengt. Door andere winden zal hij worden onteerd.   Centurie I-25.
Toen Saunière dit las moet hij van zijn stoel zijn gevallen van verbazing. Deze kwatrijnen, die 400 jaar eerder waren geschreven door de ziener Nostradamus, sloegen de spijker op de kop.

Gerelateerde Berichten

mersin escort mersin escort mersin escort canlı tv konya escort