web analytics
...

De eenzamen (karmisch)

Er zijn mensen, die ondanks dat ze er goed uit zien en normaal zijn en gewoon leuke mensen zijn, toch nooit een echte relatie krijgen of een huwelijk in een leven zullen meemaken. Op zich is dat best wel vreemd, want er is niets mis met deze mensen.

Edgar Cayce kreeg zo ook enkele vragen binnen van mensen die zich afvroegen, waarom zij toch nooit eens iemand ontmoet hadden in het leven, waarbij het tot een vastere relatie kwam. Wat was daar dan de oorzaak voor.

Ophila nature's fairytale storybook.

Er is een Frans gezegde dat zegt:

Diegenen die binnen zitten willen eruit, diegenen die buiten zitten willen er in.

Het huwelijk is niet zaligmakend uiteraard, daar heb je twee mensen voor nodig en dat valt niet altijd mee.

De kans op een super-gelukkig leven dankzij een relatie is wel mogelijk natuurlijk, maar vaak eerder een droombeeld.
Zonder enige spirituele verlichting is eenzaamheid en geen relatie hebben, voor velen een vrij steriele en frustrerende situatie in een mensenleven.

Een aantrekkelijke vrouw van 47 vroeg aan Edgar Cayce waarom zij toch zo eenzaam was in haar leven wat daar dan aan ten grondslag lag.

De vrouw had in 2 levens voor dat leven haar leven beëindigd, terwijl zij moeder was van 2 kinderen, die zij hierbij dus in de steek liet.

Haar man in dat leven werd door de samenleving niet langer geaccepteerd en de reden daarvoor was niet duidelijk, maar zij kon enige schande niet langer dragen en verdronk zichzelf in een fjord.
Ze had hierbij haar man en kinderen beroofd van een leven met liefde en aandacht en zorg die zij zo nodig hadden.

Ze was tekortgeschoten in menselijk fatsoen en verantwoordelijkheidsgevoelens richting haar gezin.
Pas wanneer we iets kwijt zijn gaan we het waarderen.

Cayce zei hier bv over dat we ooit rekenschap moeten afleggen voor al onze daden, voor onze onverschilligheid, voor wat we verwaarlozen, voor wat we misbruiken, voor alle gaven van het leven, die we onderschat hebben.

Een andere Engelse vrouw vroeg ook om een reading van Edgar Cayce.
Ze wilde dolgraag eens trouwen maar voelde zich behoorlijk geïsoleerd ze had eenmaal een relatie gehad met een man maar hij voelde geen liefde voor haar,het ging uiteindelijk alleen maar om een relatie van seksuele aard.
Ze pasten qua karakter ook nog eens slecht bij elkaar en daarom gingen zij uit elkaar.
Het was een aantrekkelijke en intelligente vrouw, maar toch was zij bij tijd en wijle erg down door de situatie van haar eenzame leven.

Niemand op haar werk had kunnen denken dat deze vrouw zich zo voelde.
Ze droeg een masker van een sterke en zelfstandige vrouw te zijn.
Toch raakte zij steeds vaker depressief.
Turkish art

De reading vertelde over een leven in het oude Perzië, vier levens voor dat leven.
Ook zij had daar zelfmoord gepleegd. Bedoeïen stammen deden een inval in haar land. Zij was de dochter van een regeringsfunctionaris en behoorde tot degenen die tijdens de inval door een sjeik werden gegijzeld.
Ze werd naderhand toegewezen aan een adjudant van de vorst van wie zij een kind kreeg.
Vlak na de geboorte van het kind, pleegde ze zelfmoord.
Het kind liet zij achter te midden van die agressieve stam.
Het kind werd slecht verzorgd en werd later half verhongerd meegenomen door een rondreizende godsdienst-leraar, die het kind in leven wist te houden,
De reading wees erop dat de moeder slechts zelfmoord pleegde omdat het haar woede had gewekt dat ze aan de wil van een ander was onderworpen.
“De entiteit leed verlies door deze ervaring. Ze zonk zo diep dat zij zich van het leven beroofde tot eigen voldoening- niet uit noodweer of zelfverdediging van haar waarden of haar land bv.

Lees ook:   Dutch injustice - ned. ondertitels

Het ging in feite om een persoon die ergens arrogant bleek te zijn en eigenzinnig, die nog liever zichzelf vernietigde dan zich te laten vernederen.
De vrouw besefte hierna wel dat zelfmoord geen optie was omdat je  je schuld toch eens onder ogen moest zien en dat het wijzer was om dat nu maar te doen.

Aan de hand van 2 verhalen en er zijn er nog wel meer, wil dit natuurlijk niet zeggen dat dit altijd de oorzaak is van mensen die eenzaam zijn!

Manly Hall zegt bv in zijn boek : The Cycle of Necessity;
Dat de gebruikelijke karmische vergelding als een onvermijdelijke cyclus een toekomstige persoonlijkheid zal doen sterven in een situatie waarin de levensdrang het grootst is.

In Cayce’s dossiers komt geen enkel geval voor die dit staaft!
Maar het is wel een denkbare opvatting.
In Caycse’s dossiers zijn er wel enkele meldingen waarbij er sprake was van zelfdoding in vorige levens zonder karmische gevolgen.
Mogelijk treedt hierbij het karma pas op in latere levens.

Paolo Sebastian Couture Autumn/Winter 2016 2017 Collection

Er is ook een voorbeeld van een gedrongen vrouw die niets aan zichzelf deed, qua kleding niet, geen make up, ze deed niet aan lichaamsbeweging, en had geen goed figuur. Terwijl zij met enige hulp er heel goed uit had kunnen zien.
Maar dat vond ze maar niets. Ze deed geen enkele moeite om te bekoren. En was daarnaast enorm religieus.
Psychologen zouden zo een vrouw een ”masculien protest” noemen.
Dat wil zeggen vrouwen die weigeren de vrouwelijke rol te aanvaarden.
Dat uitte zich bij haar in een haast agressief feministisch en onvrouwelijk optreden.

In een voorafgaand leven was zij een naaste verwant geweest van Johannes de doper.
Dat was de grondslag van haar religieuze neigingen.
In Atlantis een leven daar weer voor was zij als vrouw verliefd en had een ongelukkige liefdeservaring.
Die haar in psychische nood bracht.
Ze raakte in verwarring en besloot zich nooit meer aan liefdeservaringen met mannen over te geven.
Want mannen konden haar teleur stellen en haar hart breken.
Dat zij eenzaam was in haar huidige incarnatie had niets te maken dus met een karma.
Dit was puur haar koppige zelf die dit ooit besloten had.
Het was zelfs een daad genomen vanuit een zelfzuchtige keuze om zich nooit meer te laten vernederen.

Lees ook:   Wat moet je doen met dat slechte nieuws dag in dag uit?

Er was nog een vrouw die zoals wij dat kennen, homoseksueel was, -oftewel lesbisch-, het is hierbij aannemelijk dat bepaalde gevallen van homoseksualiteit worden gezien als gevolg van een recente verandering van geslacht uit een voorgaand leven.
Waarbij het vrijwel onmogelijk bleek het overbrengen van de geslachtskenmerken uit het voorgaand leven geheel te voorkomen.

Deze vrouw zag er vrij mannelijk uit, ze had een lage stem, droeg mantelpakjes en liet het haar erg kort knippen.
Haar gebaren en houding waren mannelijk.
Op grond waarvan zij in haar vriendenkring doorging voor lesbienne.
Wat in die tijd niet aangenaam was natuurlijk.
Ze had ook nog eens vele jaren met een vrouw samengewoond welke juist erg vrouwelijk was qua uiterlijk en gedrag.
De 2 vrouwen waren onafscheidelijk en het samenwonen had alle kenmerken van een homoseksuele verbinding.

Twee voorafgaande levens waren bepalend voor haar persoonlijkheid in dit leven.
Ze had geleefd tijdens de kruistochten in Engeland.

De kruistocht was een orgie van geweld. De ‘heilige’ strijders plunderden steden en gingen zich te buiten aan verkrachting, moord en zelfs kannibalisme.
Ze was een van die vrouwen die hun man zagen vertrekken en hierna was er de noodzaak zichzelf zien te redden.
De kruistochtervaringen schijnen bij veel mensen sporen te hebben achtergelaten.
Deze vrouw trad daarentegen krachtig op en wist zich te redden in moeilijke tijden.
En wel op een onvrouwelijke wijze, zeker voor die tijden.
Maar sedert die tijd had de vrouw nog maar weinig vertrouwen in de man. Zeker richting mannen die avontuurlijk waren.
Ze heeft de neiging wrok te koesteren, wantrouwend te zijn, zich te mengen in de bezigheden van anderen.
Haar mannelijke eigenschappen waren zo sterk geworden dat zij in het leven erna geboren werd als een man.
Een leven waarin zij een mannelijk leven heeft als avonturier en vrijbuiter. (misschien om te leren begrijpen waarom de mannen in de kruistocht tijden erop uittrokken.)
En in het leven hierna werd zij dan weer geboren als vrouw.

Maar wel een vrij mannelijke vrouw.

Of zij ook werkelijk lesbisch was werd niet vermeld in de lezingen over deze vrouw.
Er waren ook vrouwen die geen kinderen kregen, en als oorzaak bleek dit te komen doordat zij in een vorig leven mannelijk waren.
De energie in het lichaam moet zowel mannelijk als vrouwelijk zijn, maar wel in balans. Dus uiteraard meer vrouwelijk bij vrouwen en meer mannelijk bij mannen.

Dus het kan karmisch zijn dat mensen eenzaam zijn, maar het kan ook komen door een besluit die mensen nemen, zelfs van levens voorheen.

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button

Een Adblocker gedecteerd

Whitelist deze website aub, want van de advertenties betalen wij het onderhoud en de server voor deze website. Dank hiervoor!