11 april 2021

 

Negatieve bloedgroepen informatie

Ben je van de oudste bloedlijn?

“Als je het” RODE GEN “voor sproeten hebt, een lichte huid, roodachtig haar, dan is dat een teken.

Hogere intelligentie is ook een Neanderthaler trekje. De Neanderthalers hadden grote schedels en dus meer hersens. Ze overleefden de ijstijden, die het vermogen om zich aan te passen aan de honger vereiste om grote dieren te kunnen doden. Dit betekende dat ze goede vaardigheden hadden in teamwork. ”

Door David Noel

Uit een combinatie van oud en nieuw bewijsmateriaal blijkt dat we eindelijk een bevredigend antwoord hebben kunnen geven op de eeuwenoude vraag ‘Wat is er gebeurd met de Neanderthalers?’ Als de huidige redenering correct is, zijn hun nakomelingen nog steeds onder ons, en we noemen hen de Basken.

Robert J Sawyer heeft onlangs zijn boek “Hominids’’gepubliceerd, een fictief verslag van een interactie tussen Sapiens-mensen en Neanderthalers, maar op basis van het nieuwste wetenschappelijke onderzoek over Neanderthalers.

Dit onderzoek omvatte studies van DNA dat was geëxtraheerd uit beenderen van Neanderthaler resten. De studie
vermeldt vijf maanden van nauwgezet werk om een fragment van 379 nucleotide uit het controlegebied van het mitochondriale DNA van de Neanderthaler te extraheren, gevolgd door het gebruik van een polymerasekettingreactie om miljoenen kopieën van het teruggewonnen DNA te reproduceren.

Hierop werd zorgvuldig de volgorde bepaald en vervolgens werd een controle uitgevoerd van het overeenkomstige mitochondriale DNA van 1600 moderne mensen: autochtone Canadezen, Polynesiërs. Australiërs, Afrikanen, Aziaten en Europeanen. Elk van die 1.600 mensen had minstens 371 nucleotiden uit die 379 hetzelfde; de maximale afwijking was slechts 8 nucleotiden.

Maar het Neanderthaler DNA had een gemiddelde van slechts 352 nucleotiden gemeen met de moderne exemplaren; het week af met 27 nucleotiden. Er werd geconcludeerd dat Homo sapiens en Neanderthalers tussen 550.000 en 690.000 jaar geleden van elkaar zijn afgeweken, omdat hun DNA zo verschillend is.

In tegenstelling, alle moderne mensen deelden waarschijnlijk een gemeenschappelijke voorouder 150.000 of 200.000 jaar in het verleden. Er werd geconcludeerd dat Neanderthalers waarschijnlijk een volledig afzonderlijke soort waren van moderne mensen, en niet alleen een ondersoort: Homo Neanderthalensis, niet Homo sapiens Neanderthalensis.

Kijkend naar het bewijs voor de theorie dat de Basken hoofdzakelijk afstammen van Neanderthalers, valt alles plotseling op zijn plaats en wordt de veronderstelling bijna vanzelfsprekend.

Locatie: Het ‘thuisland’ van de Neanderthalers staat erom bekend dat het West-Europa is geweest. Eén bron zegt dat ze “dit gebied gedurende minstens een kwart miljoen jaar hebben beheerst”. Veel van de beste Neanderthaler-exemplaren zijn afkomstig van het Iberisch schiereiland. Het Baskenland, gelegen aan de westkant van de Pyreneeën en op de grens tussen Spanje en Frankrijk, past precies bij deze locatie.

Opmerking: volgens recentere bronnen is Neanderthaler afkomstig uit het Tigris-gebied en is deze gevonden in Israël. Dit wil niet zeggen dat veel van hen zich niet vestigden in, of het Baskische gebied werden binnengedrongen. [11]

De Basken staan bekend om hun onderscheidende lichaamskenmerken. Kurlansky zegt: “Er bestaat voldoende bewijs dat de Basken een fysiek verschillende groep vormen. Er is een Baskisch type met een lange rechte neus, dikke wenkbrauwen, sterke kin en langere oorlellen “.

Baskische schedels hebben de neiging om op een ander patroon te worden gebouwd. In het begin van de jaren 1880 rapporteerde een onderzoeker: “Iemand heeft me een Baskisch lichaam gegeven en ik heb het ontleed en ik beweer dat het hoofd niet zo is gebouwd als dat van andere mensen” [1]. Deze kwalitatieve verschillen zijn indicatief, maar kwantitatief bewijs, met aanwezigheid of afwezigheid van kenmerken, of items die in verschillende aantallen aanwezig zijn, heeft meer gewicht bij het beslissen of specimens tot dezelfde of verschillende soorten behoren. Krachtig kwantitatief bewijs komt van een overweging van bloedfactoren.

Menselijk bloed is geclassificeerd volgens verschillende parameters, waarvan de belangrijkste zijn ABO- en Rhesus-kenmerken. In ABO kan bloed de ‘A’-factor (die A-groepbloed geeft), de’ B’-factor (B-groep), zowel ‘A’ als ‘B’ (AB-bloed) of geen van beide bevatten (O-bloed). De A- en B-factoren werken als antilichamen en als bloed dat een of beide bevat, wordt overgebracht naar een persoon wiens bloed ze nog niet bevat, treden bijwerkingen op. Groep O-bloed bevat geen antilichaam en kan kenmerkend worden overgedragen zonder reactie op een ontvanger.

Ongeveer 55% van de Basken heeft BloedGroep O bloed.

Nog sterker bewijs komt van de Rhesus-factor, ontdekt pas in 1940. Het bloed van de meeste mensen (en blijkbaar alle andere primaten [6]) bevat deze factor en wordt Rhesus-positief of Rh + -bloed genoemd. Bloed dat deze factor mist, wordt Rhesus-negatief genoemd.

De Basken staan erom bekend het hoogste percentage (ongeveer 33%) Rhesus-negatief bloed van welke menselijke populatie dan ook te hebben [2], en worden daarom als de oorspronkelijke bron van deze factor beschouwd. In de Verenigde Staten is ongeveer 15% van de ‘Europese’ bevolking Rh-negatief , terwijl het percentage in de ‘Aziatische’ en ‘Zwarte’ bevolking veel kleiner is dan dit.

Het bezit van Rh-negatief bloed kan een groot nadeel zijn voor een menselijke populatie. Een Rh-negatieve vrouw die een Rh-positief kind krijgt met een Rh-positieve man, zal haar eerste kind doorgaans zonder speciale problemen dragen. Vanwege de vermenging van vloeistoffen tussen moeder en foetus, bouwt de eerste zwangerschap antilichamen op Rh + -bloed op bij de vrouw, die gewoonlijk het bloed van haar volgende Rh + -kinderen aanvallen, waardoor ze miskraam krijgen, de kinderen dood geboren worden of kort na de geboorte overlijden (baby hemolytische ziekte [6]).

Opmerking: Als Rh-negatieven alleen met elkaar kinderen krijgen, zijn er helemaal geen problemen. [12]

Het scenario tot nu toe is dit. Ongeveer 600.000 jaar geleden, in Zuid-Europa, scheidde een soort mens zich af van de voorouderlijke lijn, en we noemen deze soort Homo Neanderthalensis, het ‘N-volk’. Het bloed van deze soort bevatte geen van de factoren A, B of Rh.

Waarschijnlijk is deze nieuwe mens gemaakt met dna technieken door de Anunnaki. Lees hiervoor de categorie Rh negatief op deze website.

Opmerking: Neanderthalers evolueerden en kwamen uit het Tigris-gebied, niet uit Afrika. [11]

Veel later, mogelijk zo’n 200.000 jaar geleden in Afrika, had de belangrijkste menselijke lijn de A-, B- en Rh-factoren opgepikt (mogelijk van andere primaten, de Rhesus-factor is genoemd naar de Rhesus-aap of makaak), en tegen die tijd zou het kunnen zijn geklasseerd als Homo sapiens, de ‘S-people’.

In competitie tussen verwante soorten of rassen vormen antilichamen in hun bloed een krachtig genetisch voordeel voor degenen die ze bezitten wanneer ze concurreren tegen degenen die dat niet doen. De geschiedenis heeft veel voorbeelden van Europese kolonisten die het heel onbedoeld wisten te winnen van de inheemse bevolking omdat deze geen antilichamen had tegen ziekten die de Europeanen met zich meebrachten.

In het huidige scenario zou een vrouw van het N-volk (Baskisch, Rh-) die samenwerkte met een man van het S-volk (niet-Baskisch, Rh +) waarschijnlijk niet meer dan één kind van het partnerschap dragen. ‘Gemengde huwelijken’ bij mensen zijn meestal niet genetisch nadelig, maar in dit geval zouden ze dat wel zijn. Het effect zou een aanhoudende reductie in de N-people populatie zijn, omdat ‘gemengde’ koppels slechts één kind produceerden, de helft van het nominale populatie-onderhoudstarief. Vandaar dat zij ook minder aanwezig zijn. De RH negatieve bloedgroepen zijn eigenlijk bestemd om te heersen over de bevolking vandaar dat koningshuizen meestal zga deze bloedgroepen hebben en waarom zij weer huwden met andere koningshuizen.

Er zijn andere fysieke kenmerken van mensen die typisch geassocieerd worden met Rh-negatief bloed, maar die in het huidige scenario beschouwd worden als behorende tot de N-mensen. Deze omvatten vroege volwassenheid, groter hoof en grotere ogen, hoog IQ, of een extra wervel (een ‘staartbeen’ – een ‘cauda’ genoemd), een lagere lichaamstemperatuur dan normaal, een lagere bloeddruk dan normaal en een hogere mentale analytische waarde aan vaardigheden.

https://drpinna.com/neanderthals-and-basques-14808

Rh-negatief bloed en HLA B27

Door Matt McGrath

In het menselijke immuunsysteem speelt de genengroep HLA (menselijk leucocytenantigeen) een belangrijke rol bij de verdediging tegen vreemde indringers zoals virussen.

De auteurs zeggen dat de oorsprong van sommige HLA klasse 1-genen het bewijs zijn dat onze oude familieleden een tijd lang met Neanderthalers en Denisovans hebben gekruist.

“Deze genen krijgen door te paren zou een voordeel hebben gegeven aan de populaties die ze hebben verkregen.”

Lees ook:   RH Negatief bloed en het paranormale ... is er een verband?

Ten minste één variëteit van HLA-gen komt vaak voor bij hedendaagse populaties uit West-Azië, maar komt zelden voor in Afrikanen. Niet dat dit erg is en dit terzijde, het heeft niets te maken met rassenhaat oid. Het gaat hierbij om het uitzoeken van redenen van de rh negatieve bloedgroepen.

“De HLA-genen die de Neanderthalers en Denisovans hadden, waren gedurende enkele honderdduizenden jaren aangepast aan het leven in Europa en Azië, terwijl de recente migranten uit Afrika deze genen niet zouden hebben gehad”, zei studieleider Peter Parham van Stanford University School van geneeskunde in Californië.

“Dus deze genen krijgen, door te paren, zou een voordeel hebben gegeven aan de populaties die ze hebben verkregen.”

Dr. Pinna zegt:

Het HLA-gen dat onze witte cellen in ons immuunsysteem voorziet van het vermogen om virussen en mogelijk kanker te herkennen, was een geschenk van onze Neanderthaler voorouders.

Neanderthalers gekruisd met Europeanen en Chinezen, maar niet met Afrikanen. Dit is erg belangrijk vanuit medisch oogpunt.

Omdat de HLA (HUMAN LEUKOCYTE (WHITE CELL) ANTIGEN) beschermt tegen virussen, vinden we de meest dodelijke virussen in Afrika. Bijvoorbeeld het beroemde EBOLA-virus. Waarom? Omdat Afrikanen niet het vermogen hebben om zich te verdedigen tegen het virus en om dit virus uit te roeien. De virussen in Europa en China zijn vrij mild, zoals bof, mazelen en Duitse mazelen. Ook hebben Afrikanen minder weerstand tegen kanker veroorzaakt door virussen. Hier is een rapport van the Guardian, VK:

“Het verschil is dat een onevenredig aantal kankers in Afrika wordt veroorzaakt door infecties, zoals de hepatitis-virussen (B en C), die leverkanker veroorzaken, of het humaan papillomavirus (HPV), dat 98% van de baarmoederhalskanker veroorzaakt. Het wereldwijde gemiddelde voor infectiegerelateerde kankers is ongeveer 22%; in Afrika zijn de cijfers veel hoger: 40% van de gevallen bij vrouwen en 30% bij mannen. ”

(Op zich een gevaarlijk feit want zou men(De verkeerde mensheid) een bepaalde bevolkingsgroep willen decimeren dan weet men met deze kennis hoe ze dat kunnen doen!)

Europees en Chinees kruisen met Neanderthalers was een geschenk van God. Niet alleen gaf het ons rood haar en grotere hersenen, maar ook een manier om virale infecties te bestrijden.

https://drpinna.com/neanderthal-genes-boosts-our-immune-system-23305

HLA B27 & Artritis

Artritis is een term voor meer dan honderd ziekten die zwelling in een gewricht veroorzaken, gepaard gaand met pijn en stijfheid. De meest voorkomende vormen van artritis zijn osteoartritis (de degeneratie van een gewricht) en reumatoïde artritis (“de grote verlammer”, ontsteking van een gewricht dat bot en kraakbeen aantast). Andere vormen omvatten spondylitis ankylopoetica (ontsteking van ruggengraatgewrichten, voornamelijk bij jonge mannen), infectieuze artritis (veroorzaakt door binnenvallende micro-organismen) en chronische Lyme-artritis (die voorkomt bij sommige mensen die de ziekte van Lyme krijgen). Lupus, een auto-immuunziekte, heeft ook elementen van artritis, met pijnlijke en vaak gezwollen gewrichten.

Neanderthaler skeletten vertonen tekenen van artritis, net als Egyptische mummies. Oude Griekse en Romeinse artsen schreven gedetailleerde beschrijvingen van artritische aandoeningen en behandelingsmethoden. In het veertiende en vijftiende-eeuwse Europa werd jicht algemeen bekend onder de leden van de hogere klassen, en een uitbraak van reumatoïde artritis vloog door de massa’s van Europa tijdens de industriële revolutie. Aan het begin van de negentiende eeuw was reumatoïde artritis herkend als een aparte aandoening, los van jicht. Augustin Landre-Beauvais gaf reumatoïde artritis de eerste volledige klinische beschrijving in 1800; in 1859 onderscheidde Alfred Garrod (1819-1907) jicht door de aanwezigheid van urinezuur.

Hoewel de ziekte al eeuwen bekend was, bleef de oorzaak onbekend. Sommigen dachten dat artritis het gevolg was van een infectieziekte, zoals gonorroe of tuberculose. In 1900 ontdekten twofysici, Frederick J. Poynton (1869-1943) en A. Paine, een bacterie in een groep kinderen die last hadden van reuma. Ze speculeerden dat reumatische artritis het resultaat zou kunnen zijn van een immuunreactie op een binnenvallend micro-organisme. In 1940 vonden onderzoekers een reumafactor, een antilichaamachtige stof, in het bloed van artritispatiënten. Verder onderzoek toonde aan dat reumatische infecties werden veroorzaakt door een groep A-streptokok, dus de reumafactor was inderdaad een reactie van het immuunsysteem op die bacterie. Het huidige onderzoek richt zich op de relatie tussen specifieke genetisch gecodeerde HLA-moleculen (een element van het immuunsysteem) en het voorkomen van verschillende soorten artritis. Het HLA-B27-molecuul komt bijvoorbeeld veel voor bij mensen met spondylitis ankylopoetica. [14]

HLA B27 & CCR5-Δ32

Volgens Randall Johnson van het Baylor College of Medicine in Houston, “test slechts 7% van de Amerikaanse bevolking positief voor het HLA-B27-gen; dit gen, alleen te vinden bij personen met Rh-negatief bloed, kan het immuunsysteem activeren om te opereren overwerk bij WARP SPEED in tijden van medische noodsituatie. ”

Opmerking: HLA-B27 wordt ook soms aangetroffen bij degenen die Rh-negatief recessief zijn.

Er wordt beweerd dat de HLA-B27 Genetic Marker beschermende eigenschappen heeft die waken tegen de progressie van HIV. Er wordt gezegd dat mensen met dit gen niet de juiste eiwitten hebben waarmee het HIV-virus zich kan binden. De HLA-B27 Marker wordt meestal gevonden bij mensen met O-Blood.

CCR5-Δ32 is een deletiemutatie van een gen dat een specifieke invloed heeft op de functie van T-cellen. Ten minste één exemplaar van CCR5-Δ32 wordt aangetroffen in ongeveer (5-14%) Noord-Europese mensen en in Noord-Europese afkomst. Er is ook een kleine minderheid (1%) met dezelfde mutatie onder Zuid-Europeanen of Balkan-schiereiland. Er werd verondersteld dat dit allel de voorkeur had van natuurlijke selectie tijdens de Zwarte Dood voor Noord-Europeanen.

Het allel heeft een negatief effect op de T-celfunctie, maar lijkt te beschermen tegen pokken en HIV. Yersinia pestis (de builenpest-bacterie) werd in het laboratorium aangetoond niet geassocieerd te worden met CCR5. Individuen met het Δ32-allel van CCR5 zijn gezond, wat suggereert dat CCR5 grotendeels overbodig is. CCR5 speelt echter blijkbaar een rol bij het veroorzaken van resistentie tegen West-Nijlvirusinfectie bij mensen, aangezien CCR5-A32-patiënten in onderzoeken hebben aangetoond dat zij onevenredig een hoger risico op West-Nijlvirus hebben, wat aangeeft dat niet alle functies van CCR5 kunnen worden gecompenseerd door andere receptoren.

Hoewel CCR5 meerdere varianten in zijn coderende regio heeft, resulteert de deletie van een 32-bp segment in een niet-functionele receptor, waardoor HIV-R5-binnenkomst wordt voorkomen; twee exemplaren van dit allel bieden een sterke bescherming tegen HIV-infectie. Dit allel komt voor bij 5-14% van de Europeanen, maar is zeldzaam bij Afrikanen en Aziaten.

HLA-B27 is een erfelijke genmarker die geassocieerd is met een aantal gerelateerde reumatische aandoeningen. Ze hebben gemeenschappelijke, bepaalde kenmerken zoals spinale en perifere artritis, huid- en maag-darmaandoeningen, oogziekten van de voorste oogkamer, psoriasis zoals huidlaesies, evenals ontsteking en gewrichtspijn. Dit gen wordt gevonden met de hoogste prevalentie bij patiënten met spondylose uit de ankylopoetica, reactieve artritis en patiënten met de combinatie van perifere artritis en psoriasis of inflammatoire darmaandoeningen.

Neanderthalers zijn gevonden met skeletafwijkingen waarvan bekend is dat ze worden veroorzaakt door spondylitis ankylopoetica en artritis.

CONCLUSIE

Neanderthalers droegen HLA-B27 die bescherming biedt tegen bepaalde ziekten, maar het veroorzaakt ook auto-immuunziekten. CCR5-Δ32-deletie is ook gekoppeld aan O-negatief bloed. Ze zijn afkomstig van Neanderthalers en worden niet vaak gevonden in Afrika. Als u Rh negatief bloed hebt, bent u gezegend met enkele van de genen uit onze oudste families.

Onderzoek door Tia Douglass en Andre Heyrman van NADA.

Lees meer in het boek Secrets of the Serpent Bloodline van Tau Tia L Douglass
REFERENTIES

[1] Mark Kurlansky, de Baskische geschiedenis van de wereld, Penguin Books, New York, 2001.

[2] Robert J. Sawyer, Hominids, Tor Books, 2002.

[3] Veelgestelde vragen over Baskisch en de Basken, www.cogs .susx.ac.uk / users / larryt / basque.faqs.html

[4] David Noel, Matrix Thinking, BFC Press, 1997. Hoofdstuk 104, Syston Boundaries en SIOS. Ook op: www.aoi.com.au/matrix/Mat04.html

[5] De Rh-negatieve factor en ‘Reptilian Traits’, www.reptilianagenda.com/research/r110199a.html

[6] Blood of the Gods, www .geocities.com / ask_lady_lee / rhneg.html

[7] Philip Lieberman, Eve Spoke: Human Language and Human Evolution, WW Norton, 1998

[8] Wat is Basque ?, www.clan-blackstar.com/research/basque.html

[9] Baskische uitspraak, www.eirelink.com/alanking/collq1.htm#Pronunciation

[10] Homo neanderthalensis, www.modernhumanorigins.com/neanderthalensis.html

[11] Lijst van Neanderthal-sites, en.wikipedia.org/wiki/List_of_Neanderthal_sites

[12] Wat betekent het om Rh-negatief te zijn? www.betterbirth.com/rh-negative

[13] La Chapelle-aux-Saints 1 (ook bekend als “The Old Man”) is een gedeeltelijk skelet van de soort Homo Neanderthalensis, en.wikipedia.org/wiki/La_Chapelle-aux-Saints_1 [14] Artritis, www. bookrags.com/research/arthritis-wsd/

Gerelateerde berichten