web analytics
11:11 Dubbele getallen
Corona & VirussenPolitiek-Elite

Een gids voor thuisgebaseerde COVID-behandeling Stapsgewijze artsenplan dat uw leven kan redden

Een gids voor thuisgebaseerde COVID-behandeling Stapsgewijze artsenplan dat uw leven kan redden

 

Een gids voor thuisgebaseerde COVID-behandeling Stapsgewijze artsenplan dat uw leven kan redden

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Overzicht: SARS-CoV-2 Coronavirus en COVID-19-ziekte Wat is een Coronavirus?
Hoe dodelijk is COVID?

Hoofdstuk 2: Ik heb griepachtige symptomen: wat moet ik doen? Wat moet ik eerst doen?
Symptomen van COVID
Aanbevelingen voor onmiddellijke thuiszorg

Moet ik een COVID-test krijgen?
Vroege behandeling is de sleutel tot succes
Wat kunt u verwachten bij uw artsoverleg

Hoofdstuk 3: De expertgids voor vroege thuisbehandeling
Voordelen van
thuisbehandeling Beschikbare medicijnen, nieuwe toepassingen: reden voor de combinatie in COVID Antivirale middelen en antibiotica
Ontstekingsremmers – Corticosteroïden: orale en vernevelde receptanticoagulantia
(“bloedverdunners”): waarom Cruciaal in COVID-vitamines, supplementen en zuurstof

Hoofdstuk 4: Opkomende preventie- en behandelingsopties Monoklonale antilichamen

Opties voor preventie van herstellend plasma : profylaxe en vaccins

Een educatief hulpmiddel van The Association of American Physicians and Surgeons (AAPSonline.org)

BIJLAGEN BIJLAGE I: Medische hulpmiddelen

BIJLAGE II: Medewerkers en hulpmiddelen voor artsen voor behandeling BIJLAGE III: Voorbeeldformulieren voor klinische tracking bij COVID

Openbaarmaking: alle artsen die bijdragen aan de behandelingsprotocollen in deze gids voor patiënten, behandelen actief COVID-patiënten en zijn gericht op vroege, thuisgebaseerde levering van medische behandelingsopties, tenzij wordt vastgesteld dat kritieke zorg in het ziekenhuis dringend nodig is. De bijdragers hebben geen financiële banden met een farmaceutisch bedrijf of product dat wordt gesuggereerd in de behandelingsalgoritmen.

Alle medewerkers hebben vrijwillig hun tijd en expertise ingezet als gemeenschapsdienst in deze tijd van nationale noodtoestand om patiënten te helpen informeren over hun opties voor op onderzoek gebaseerde, collegiaal getoetste, veilige behandelingen. Zij hebben geen vergoeding ontvangen voor hun bijdragen. De meningen in deze gids zijn die van de artsen die hebben bijgedragen en niet die van hun vermelde instellingen.

Een educatief hulpmiddel van The Association of American Physicians and Surgeons (AAPSonline.org)

INVOERING

Een gids voor thuisgebaseerde COVID-behandeling is gebaseerd op het snel opstapelende, door vakgenoten beoordeelde, gepubliceerde medische onderzoek, geschreven door praktiserende artsen met tientallen jaren ervaring in het behandelen van patiënten met allerlei soorten ziekten.

We bieden een stapsgewijze handleiding voor medisch verantwoorde vroege behandelingen die een redelijke kans van slagen hebben in deze noodpandemie. Er zijn orale medicijnen die zijn goedgekeurd voor andere aandoeningen, maar waarvan nog niet is bewezen dat ze specifiek effectief zijn voor COVID-19 door de Amerikaanse Food and Drug Administration. In de wereldwijde pandemische noodsituatie waren grootschalige gerandomiseerde klinische onderzoeken niet haalbaar in het licht van een dergelijke kritieke ziekte. De National Institutes of Health beveelt op dit moment geen behandeling buiten het ziekenhuis aan, behalve voor REGEN-COVTM (casirivimab met imdevimab) bij niet-gehospitaliseerde COVID-19-patiënten met een hoog risico op klinische progressie. Er zijn geen orale medicatie die specifiek is goedgekeurd voor poliklinische COVID-19-behandeling, hoewel het sterftecijfer zodra patiënten ziekenhuisopname nodig hebben onaanvaardbaar hoog is.

Behandeling die buiten de ziekenhuisomgeving wordt toegediend, moet dus plaatsvinden onder toezicht van een arts of bevoegde medische professional die kennis heeft van het gebruik van de medicijnen en de monitoringbenadering voor ambulante, thuisgebaseerde COVID-19 zoals beschreven in deze gids. Patiënten die op enigerlei wijze verslechteren, moeten onmiddellijk naar de spoedeisende hulp gaan.

Er zijn vier belangrijke pijlers voor de respons op een pandemie van infectieziekten: 1) Besmettingscontrole (stop de verspreiding van het virus)
2) Vroegtijdige ambulante behandeling thuis
3) Behandeling in een laat stadium in het ziekenhuis

4) Vaccinatie

Deze gids zal zich concentreren op de pijler van vroege, ambulante, medische thuisbehandeling onder toezicht van uw arts, met behulp van een combinatie van beschikbare medicijnen, die al door de FDA zijn goedgekeurd voor andere medische aandoeningen en die elke dag op grote schaal worden gebruikt in de klinische geneeskunde.

Een educatief hulpmiddel van The Association of American Physicians and Surgeons (AAPSonline.org)

We hebben meer geleerd over welke medicijnen werken, hoe ze te gebruiken, wanneer ze te gebruiken, wie het meeste risico loopt en welke strategieën werken. Lees dit alstublieft met een open geest. We schrijven dit om u te HELPEN, om u te LEREN hoe u met uw arts kunt werken.

Als artsen weten we dat we ons nu moeten concentreren op vroege behandeling als de meest directe manier om ziekenhuisopnames en overlijden te verminderen. Dit is uw gids om u te helpen uw opties te kennen en om te gebruiken met uw persoonlijke arts.

Laten we beginnen!

Een educatief hulpmiddel van The Association of American Physicians and Surgeons (AAPSonline.org)

Hoofdstuk 1
Overzicht: SARS-CoV-2 Coronavirus

Wat is corona?

Verkoudheid

Verkoudheid

Meer ernstige symptomen

SARS 2-CoV

SARS-2 COVID-19 zijn nieuwere coronavirussen die zijn ontstaan ​​sinds ongeveer 2002-2003 en die ernstiger ziekten kunnen veroorzaken.

Ziekten die wijdverspreid zijn, worden een epidemie genoemd als ze meestal beperkt blijven tot één regio van de wereld. Pandemieën verwijzen naar ziekten die zich snel uit een regio over de hele wereld verspreiden. SARS-1 verscheen voor het eerst in China in 2002-2003. Het werd geclassificeerd als een epidemie, hoewel het zich naar 26 landen verspreidde. SARS 1 verspreidde zich buiten China, maar werd niet als ernstig genoeg beschouwd om een ​​pandemie te zijn. Het had een sterftecijfer van ongeveer 9,6%.

SARS-1 duurde ongeveer twee seizoenen en verdween toen. Vanwege de besmettelijke eigenschappen begonnen verschillende onderzoekslaboratoria echter om verschillende redenen het SARS-1-virus te bestuderen. Gedurende deze jaren was bekend dat het virus minstens zes keer was ontsnapt uit verschillende laboratoria in China, waardoor ziektes uitbraken.

MERS werd voor het eerst gemeld in Saoedi-Arabië in 2012. Besmettingsrapporten waren vergelijkbaar met SARS-1, maar het sterftecijfer was veel dodelijker met 34,4%. MERS nam af en er zijn sinds de uitbraak weinig gevallen gemeld.

SARS-2 COVID-19 was een ander verhaal. Het daadwerkelijke infecterende virus heet SARS-2 of SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome 2) en is naar verluidt voor 79% identiek aan de genetische sequentie van SARS 1. De naam die uiteindelijk aan de “ziekte” werd gegeven is COVID-19 (afkorting van Corona Virus Disease-2019).

Het SARS-2-virus en de ziekte, COVID 19, worden geclassificeerd als een pandemie vanwege de snelle, wereldwijde verspreiding.

Een educatief hulpmiddel van The Association of American Physicians and Surgeons (AAPSonline.org)

Het coronavirus is een familie van veelvoorkomende luchtwegvirussen. Er zijn zeven verschillende stammen van het coronavirus. Vier kunnen symptomen veroorzaken die veel mensen in de herfst-/winterseizoenen ervaren: van een gewone “verkoudheid” met hoesten en loopneus tot griepachtige lichaamspijnen en zelfs lichte koorts.

SARS-1 (Severe Acute Respiratory Syndrome), MERS (Middle East Respiratory Syndrome) en recentelijk,

Wat zijn de soorten seizoensgebonden respiratoire virussyndromen?

Er zijn veel virussen die bijdragen aan het jaarlijkse hoest-, verkoudheids-, griepseizoen. Rhinovirussen zijn verantwoordelijk voor 35-70% van alle symptomen, gevolgd door coronavirussen met ongeveer 12-15% en vervolgens adenovirussen en influenzavirussen (7-12%). De tarieven voor elk type seizoensgebonden respiratoir virussyndroom variëren van jaar tot jaar. Influenza varieert elk jaar sterk in ernst van de symptomen, hoe gemakkelijk het zich naar anderen verspreidt en sterftecijfers.

Hoe dodelijk is COVID 19?

Wanneer een ernstige infectieziekte uitbreekt, maken we ons natuurlijk zorgen: “Ga ik dood?” Angst is een veelvoorkomende reactie, dus we wenden ons tot experts en onze overheidsinstanties voor informatie en begeleiding.

De overgrote meerderheid van de sterfgevallen als gevolg van dit COVID-virus vindt plaats bij personen van 75 jaar en ouder, waarbij de meeste al ziek zijn door andere ziekten. Een groot percentage bevindt zich in verpleeginrichtingen, ouder dan 80 jaar en met gemiddeld 2,5 andere medische aandoeningen, zoals obesitas, diabetes, hartaandoeningen, long- en/of nieraandoeningen. Deze andere aandoeningen worden comorbiditeiten genoemd en verhogen het risico op een ernstige ziekte met COVID.

De kans dat iemand jonger dan 50 jaar met symptomen sterft aan COVID-19 is 0,05%.

De kans dat iemand jonger dan 18 jaar sterft aan COVID is bijna 0%. Degenen die dat wel doen, zijn degenen met ernstige onderliggende medische aandoeningen. Er zijn ongeveer 7 keer meer kinderen die overlijden aan de griep dan aan COVID-19.

Anders gezegd, ongeveer 99,9% + van de personen die COVID hebben opgelopen, zullen milde tot matige symptomen hebben en herstellen, net als bij griep. De meeste sterfgevallen zijn afkomstig van de 0,62% van de bevolking die in verpleeghuizen verblijft.

Het komt neer op? Dit virus lijkt veel op griep, maar met één waarschuwing: in tegenstelling tot de gebruikelijke seizoensgriep, kan de ziekte van COVID-19 op onvoorspelbare manieren zeer ernstig worden.

COVID-19 kan zeer snel een kritieke ziekte worden om twee hoofdredenen: dit virus veroorzaakt TWEE reacties in het lichaam die veel erger zijn dan seizoensgriep: een overdreven ontstekingsreactie die schade aan kritieke organen veroorzaakt, en een overdreven bloedstollingsreactie die leidt tot meerdere bloedstolsels in de longen, hersenen en andere organen. Artsen hebben zelfs bloedstolsels gevonden in grote slagaders zoals de aorta.

Besmettingsbeheersing blijft de eerste stap in het terugdringen van de verspreiding van ziekten. Volksgezondheidsautoriteiten zoals CDC, WHO en nationale en lokale gezondheidsafdelingen geven richtlijnen uit zodra nieuwe informatie beschikbaar komt. Als artsen die patiënten behandelen, is het onze verantwoordelijkheid om ons te concentreren op de behandeling, wat ons doel is bij het schrijven van deze gids.

CDC raadt aan om uw arts te bellen als u symptomen krijgt. Deze gids helpt u symptomen te herkennen en wanneer u uw arts moet bellen, en welke opties beschikbaar zijn om met uw arts te bespreken voor een vroege behandeling.

Een educatief hulpmiddel van The Association of American Physicians and Surgeons (AAPSonline.org)

Hoofdstuk 2
Ik heb griepachtige symptomen: wat moet ik doen?

Wat moet ik eerst doen?

Raadpleeg uw huisarts bij de eerste symptomen van COVID-19.
Als u ernstige, levensbedreigende symptomen ervaart, bel dan 911 of ga naar de dichtstbijzijnde afdeling spoedeisende hulp voor evaluatie. Moeite met ademhalen of ernstige pijn op de borst is een teken van een ernstige ziekte en heeft onmiddellijk medische hulp nodig.

De belangrijkste reden om meteen contact op te nemen met uw arts, is dat onderzoeken aantonen dat een vroege behandeling de SLEUTEL is tot succes met COVID. Vroegtijdige behandeling is vooral van cruciaal belang voor mensen met een hoog risico.

PATINTEN MET HOOG RISICO: ouder dan 50 jaar, met een of meer andere medische aandoeningen:

 • zwaarlijvigheid
 • Diabetes of pre-diabetes (“metabool syndroom”)
 • Longziekte (COPD, longfibrose, astma, cystische fibrose)
 • Nierziekte
 • hypertensie
 • Auto-immuunziekten
 • Geschiedenis van de behandeling van kanker
 • Geschiedenis van het regelmatig innemen van corticosteroïden Wat zijn de symptomen van COVID?Voor de meeste mensen zijn de eerste symptomen niet veel anders dan die je eerder hebt gehad aan het begin van een verkoudheid of griep. Het verschil is dat COVID zich snel en op onvoorspelbare manieren kan ontwikkelen tot zeer ernstige ademhalingsmoeilijkheden, duidelijke ontstekingsschade en een verhoogd risico op ernstige bloedstolsels. Deze laatste drie complicaties van COVID zijn anders dan wat we zien bij typische verkoudheden of seizoensgriepepisodes, en veroorzaken de ernstigste, mogelijk levensbedreigende schade aan kritieke organen.

  De drie meest kritieke symptomen van mogelijke COVID zijn koorts, kortademigheid/ademhalingsmoeilijkheden/druk op de borst en ernstige hoest. Kortademigheid kan kortademigheid in rust of zelfs kortademigheid bij dagelijkse activiteiten betekenen.

  Houd een dagboek bij van uw symptomen. Het helpt alle artsen die u raadpleegt, te weten wat er is gebeurd als u uw symptomen dagelijks bijhoudt op tijd en datum en een beschrijving van uw ziekte.

  Uw dagboek kan levensreddend zijn als het tijd is om naar een dokter te gaan, vooral in een noodgeval, aangezien een nauwkeurige registratie van uw symptomen, de tijdlijn van wanneer ze begonnen, hoe ze evolueerden en hoe intens ze zijn, uw arts kan helpen om beter te worden beslissingen over welke behandeling u nodig heeft.

Een educatief hulpmiddel van The Association of American Physicians and Surgeons (AAPSonline.org)

Koorts: De meest nauwkeurige manier om koorts te controleren, is door een ouderwetse orale/mondthermometer voor thuisgebruik te gebruiken. U kunt deze goedkoop kopen bij elke plaatselijke apotheek of online. Digitale voorhoofdthermometers zijn gemakkelijk te gebruiken, maar ze zijn ook duur en niet zo nauwkeurig. Voor jonge kinderen kunt u de thermometer in de oksel plaatsen, aangezien het moeilijk is om een ​​ziek kind een thermometer drie minuten in de mond te laten houden.

Typische symptomen die u kunt ervaren (maar houd er rekening mee dat niet iedereen ze allemaal heeft):

 • Loopneus, niezen
 • Plotseling begin van duidelijke vermoeidheid
 • Verlies van energie, malaise
 • Lichaamspijn, spierpijn, hoofdpijn
 • Hoesten, hoewel het bij COVID meestal een droge hoest is. Je mag niet producerenslijm (sputum). De kleur van het sputum is niet per se een betrouwbare indicator

  van de ernst of het type ziekte.

 • Als uw hoest ervoor zorgt dat u meer kortademig wordt ofuw slaappatroon verstoort, kan dit betekenen dat de ziekte

  verslechtering.

 • ‘koortsachtig’ voelen, zelfs als koorts (gedefinieerd als temperatuur >101 graden)is niet aanwezig.
 • Rillingen ’s nachts
 • Plotseling begin van zweten gedurende de dag die geen verband houdt met lichaamsbeweging
 • Verlies van smaak of geur (treedt meestal op nadat de andere symptomen zijn verdwenen)ben er 1-3 dagen geweest, maar kan eerder of later optreden)
 • Verlies van eetlust, misselijkheid, maagdarmklachten
 • Diarree kan optreden, maar is niet gebruikelijk. Het kan snel leiden totuitdroging en verstoring van de elektrolytenbalans als het gebeurt.
 • Na ongeveer dag 5, wanneer de ontsteking erger wordt, is er vaakzwaar of beklemd gevoel op de borst, moeite met ademhalen, kortademigheid.
 • Daling van de zuurstofconcentratie in het bloed (gemeten met een vingeroximeteru kunt kopen bij uw plaatselijke apotheek) duidt op ernstige ademhalingsproblemen

  problemen

 • Snelle hartslag, hartkloppingen
 • Verlies van focus, moeite met concentratie en geheugen

Een educatief hulpmiddel van The Association of American Physicians and Surgeons (AAPSonline.org)

Onmiddellijke aanbevelingen voor thuiszorg

Als u COVID vermoedt of positief bent getest op COVID, isoleer uzelf dan van andere mensen om verspreiding van het virus tot een minimum te beperken. De quarantainetijd varieert van 7-14 dagen, afhankelijk van de symptomen en uw leeftijd en medische risico’s.

Een goede hygiëne vermindert de verspreiding van het virus. Denk eraan om handen en lichaam te wassen met water en zeep. Zorg voor goede desinfectieprocedures in uw kamer/huis. Van neussprays en mondspoelingen met verdund povidonjodium is aangetoond dat ze infectie of overdracht van COVID-19 helpen voorkomen.

Zonlicht en frisse lucht zijn belangrijke componenten voor een goede gezondheid en de bestrijding van COVID. Directe zonneschijn gedurende 10-20 minuten tweemaal per dag is een goede bron van vitamine D. Studies tonen duidelijk aan dat een lage vitamine D een risicofactor is voor het krijgen van COVID en een slechtere uitkomst en een hoger risico om te overlijden. Vitamine D3 in olie in capsules wordt beter opgenomen dan tabletten en is een uitstekende bron van aanvullende vitamine D als je niet buiten in de zon kunt zijn, of als je bloedspiegel van vitamine D te laag is. We zullen in de komende hoofdstukken meer beschrijven over doses en hoe u uw bloedspiegels van vitamine D en andere nuttige laboratoriumonderzoeken kunt controleren.

Veel vocht – bij voorkeur water, geen dranken met suikers en additieven – is de sleutel om je immuunsysteem goed te laten werken en je lichaam gezonder te houden om het virus te bestrijden. Voldoende hydratatie is cruciaal – de hoeveelheid verschilt per lichaamsgewicht, maar een goede vuistregel is dat je urine de kleur van bleek stro moet hebben.

Als je urine donkergeel of goudkleurig is, drink je zeker niet genoeg water. Als uw urine kleurloos is, drinkt u te veel gewoon water, en dit kan u licht in het hoofd of verward maken door een verstoorde elektrolytenbalans.

Gezonde voedselinname geeft ook de essentiële voedingsstoffen om je immuunsysteem goed te laten werken. Verse groenten en fruit zijn goede keuzes, samen met gezonde eiwitopties zoals vlees en bonen. Vermijd overmatige suikers, overmatige inname van “convenience” voedingsmiddelen met veel vet, suikers, zout en additieven, omdat deze voedingsmiddelen ontstekingen veroorzaken en het immuunsysteem verzwakken.

Zorg ervoor dat u met uw arts praat over het verhogen van uw inname van vitamines en mineralen die het immuunsysteem versterken: vitamine D, vitamine C, zink en andere die uw arts kan aanbevelen.

Voor koorts: Onthoud dat koorts zowel een waarschuwing is voor een infectie die ernstig kan zijn, als een van de afweermechanismen van ons lichaam tegen infectie. Niet alle artsen zijn het erover eens dat elke koorts moet worden behandeld, omdat dit kan wijzen op een superinfectie die een agressieve antibioticabehandeling nodig heeft, niet alleen een koortsverlagend medicijn.

Voor hoge koorts kan de behandeling plaatsvinden met paracetamol, ibuprofen en/of ijspakken. Ice packs zijn gemakkelijk te gebruiken en een goede optie om koorts laag te houden. Vul gewoon een zak ijs en breng aan op je rug/buik/flank. Acetaminophen heeft bijwerkingen van oxidatieve stress op de lever. Eén studie heeft gesuggereerd dat het het risico op zuurstofdesaturatie kan verhogen.

Een optie is om ibuprofen en paracetamol om de 4-6 uur af te wisselen. Gebruik bijvoorbeeld ibuprofen om 12.00 uur en probeer dan paracetamol om 18.00 uur, als de koorts aanhoudt. De aanbevolen doses op de verpakking niet overschrijden.

Een educatief hulpmiddel van The Association of American Physicians and Surgeons (AAPSonline.org)

Moet ik een COVID-test krijgen?

Volg de CDC-aanbevelingen over testen waarin momenteel staat dat COVID-19-testen een beslissing is die door uw arts moet worden geadviseerd. Testen we iedereen of alleen degenen met symptomen? Zijn de tests nauwkeurig en wat gebeurt er als u positief test maar geen symptomen heeft? Moet ik in quarantaine? De media hebben ons overspoeld met deze vragen sinds het begin van de COVID-uitbraak.

Omdat snelle behandeling zo cruciaal is bij COVID, kiezen veel poliklinische artsen ervoor om hun patiënten te behandelen op basis van klinische symptomen, risicofactoren en andere objectieve bevindingen van een lichamelijk onderzoek of bloedonderzoek en verliezen ze de “window of opportunity” voor vroege behandeling niet door enkele dagen wachten op een COVID-testrapport. Dat is een zeer redelijke optie, aangezien de tests soms moeilijk te verkrijgen zijn en het te veel dagen kan duren voordat de resultaten worden verkregen. Ook is de betrouwbaarheid van de tests een serieus probleem geweest. We hebben patiënten die negatief testten maar de belangrijkste kenmerken van de COVID-ziekte hadden en behandeling nodig hadden. Als u alle symptomen van COVID-ziekte heeft, maar een negatief testresultaat, raden de meeste artsen nog steeds een vroege behandeling aan om het risico op ziekenhuisopname te helpen verminderen.

Er zijn verschillende basistypen tests:

 1. Diagnostische tests: een “antigeen” -test en een “moleculaire” test. Een antigeentest detecteert bepaalde eiwittenop het oppervlak van het virus. Een moleculaire test, RT-PCR of rRT-PCR genaamd, detecteert fragmenten van het genetische materiaal van het virus. PCR-tests met een hoge cyclusdrempel kunnen vaak niet-infectieuze virale fragmenten vinden in plaats van actieve infectie met SARS-CoV-2.
 2. Antilichaamtesten: (na herstel van COVID): Deze tests controleren op antilichamen die door uw immuunsysteem zijn gemaakt als reactie op een infectie, zoals een virale ziekte. Antilichamen helpen infecties te bestrijden en antilichamen “onthouden” hoe het infectieveroorzakende organisme eruitziet om ons lichaam te helpen soortgelijke infecties in de toekomst te bestrijden.Antilichaamtesten worden niet gebruikt om een ​​actieve infectie te diagnosticeren. Deze tests vertellen uw arts dat u de ziekte had en herstelde en immuniteit hebt ontwikkeld. Veelgebruikte antilichaamtesten zijn niet specifiek voor COVID. Mensen kunnen vergelijkbare antilichaamreacties hebben op andere virale infecties, zoals het coronavirus dat verantwoordelijk is voor verkoudheid en zelfs het griepvirus. De test kan alleen zeggen dat je een virale infectie hebt gehad, niet het specifieke type virus.

3. Tests voor immuuncellen (T-cellen), die wijzen op het geheugen van een eerdere infectie en het vermogen om een ​​immuunrespons op te bouwen, zijn in ontwikkeling. De T-detect-test is beschikbaar onder een autorisatie voor noodgebruik.

Moet je een COVID-test krijgen als je symptomen ontwikkelt? Dat is een keuze tussen u en uw arts. Als u besluit om te testen, houd dan rekening met de beperkingen van de test.

Maar hoe dan ook, als u symptomen ontwikkelt, is het van cruciaal belang dat uw arts onmiddellijk door uw arts wordt beoordeeld en beslist of u tot de groep met een hoog risico behoort die een vroege behandeling nodig heeft om de kans op ziekenhuisopname of ernstige complicaties te verkleinen.

We raden u aan de hier beschreven stappen te volgen om uzelf gezond te houden, uw best te doen om uit de buurt van zieke mensen te blijven en meer te weten te komen over vroege behandelingsopties.

Een educatief hulpmiddel van The Association of American Physicians and Surgeons (AAPSonline.org)

Vroege behandeling is de sleutel tot succes

Zoek vroege behandeling en wees uw eigen advocaat. Alle artsen die bijdragen aan dit boekje staan ​​in de frontlinie en behandelen poliklinische patiënten bij de eerste tekenen van COVID-ziekte. Studies in de VS en veel andere landen tonen duidelijk aan dat patiënten die binnen de eerste 5 dagen van symptomen worden behandeld, betere resultaten hebben met de combinatie van medicijnen in het onderstaande algoritme. Omgekeerd is het sterftecijfer ~12% tegen de tijd dat zuurstof nodig is, en ~40% voor degenen die de intensive care nodig hebben. Deze sterftecijfers zijn onaanvaardbaar hoog. We hebben ontdekt dat het sterftecijfer aanzienlijk lager kan zijn met vroege, poliklinische behandeling voor de hoogrisicopatiënten ouder dan 50 jaar met een of meer andere medische aandoeningen.

Wees niet bang om naar uw arts, een spoedeisende hulp of een plaatselijke afdeling spoedeisende hulp te gaan. Onthoud dat het onze taak als artsen is om voor u te zorgen. Wacht niet tot het te laat is.

Te nemen stappen:

 1. Wees proactief.
 2. Druk het behandelalgoritme af dat we in dit hoofdstuk hebben opgenomen.
 3. Bestudeer dit algoritme van gebruikte medicijnen en wanneer ze het beste werken. Je zult er veel herkennen.Ze worden algemeen gebruikt als antivirale, ontstekingsremmende en anticoagulantia.
 4. Plan een TeleMedicine-afspraak met uw primaire arts voordat u ziek wordt.
 5. Zoek uit of uw arts bereid is u te behandelen volgens deze door vakgenoten beoordeelde publicatieprotocol, ontwikkeld door experts van grote Amerikaanse en Italiaanse medische centra.
 6. Als uw arts niet bereid of deskundig is om u te behandelen voor COVID, begin er dan nu een te vindenwie is. Zoek een arts die bereid is uw COVID-19 te behandelen met een agressief plan, zoals weergegeven in dit hoofdstuk. Hulpbronnen voor artsen in de Verenigde Staten staan ​​vermeld in bijlage II. U hebt een advocaat nodig die zal werken om u te helpen beter te worden.
 7. Een afwachtende houding is niet voldoende voor patiënten met een hoog risico (patiënten ouder dan 50 jaar met een of meer andere medische aandoeningen). “Afwachten” is een factor die bijdraagt ​​aan het hoge sterftecijfer in de Verenigde Staten. Landen met de laagste sterftecijfers behandelen vroeg thuis met de orale medicijnen die worden genoemd in het algoritme dat in dit hoofdstuk volgt.
 8. Onze medische kennis over de behandeling van COVID verandert en verbetert dagelijks, dus wees niet bang om onmiddellijk professionele hulp te zoeken als u symptomen krijgt.

Wat kunt u verwachten bij uw artsoverleg?

Veel van onze bijdragende artsen laten patiënten een vragenlijst en/of een stroomschema van hun symptomen invullen waarin wordt beschreven wat ze ervaren en hoe lang ze al ziek zijn. Zie de COVID-screeningchecklist en het COVID Illness Tracking Log in BIJLAGE III. Druk deze af en gebruik ze om uw symptomen en voortgang bij te houden. Ze zijn nuttig voor elke arts die u ziet.

Een educatief hulpmiddel van The Association of American Physicians and Surgeons (AAPSonline.org)

Vitale functies (bloeddruk, pols, lengte, gewicht, BMI, zuurstofgehalte in het bloed) worden gecontroleerd en geregistreerd. Een COVID-test kan worden aanbevolen. Onze artsen wachten doorgaans niet op de testresultaten om met de behandeling te beginnen als volgens hun medisch oordeel, symptomen en risicofactoren betekenen dat voorgeschreven medicijnen snel moeten worden gestart.

Andere laboratoriumtests kunnen worden besteld en kunnen deze basistests omvatten: metabool profiel om glucose, elektrolyten, leverenzymen, enz. te controleren; een volledig bloedbeeld; C-reactief proteïne (algemene ontstekingsmarker); D-dimeer (een marker voor het risico op bloedstolsels); 25-OH vitamine D-gehalte; serum zink niveau; en ferritine.

Aanvullende speciale laboratoriumtests, zoals markers van een mogelijke hartaanval, kunnen worden besteld als de arts dit nodig acht na evaluatie van de patiënt.

Sommige van onze artsen raden in eerste instantie een ECG aan om het hartritme te controleren en eventuele andere afwijkingen op te sporen. Borströntgenfoto’s kunnen worden besteld als de arts zich zorgen maakt over longschade of longontsteking kan al aanwezig zijn.

De meeste van onze artsenmedewerkers raden patiënten aan een apparaat te kopen dat om de vinger wordt gedragen om de bloedzuurstofsaturatie te meten, een oximeter genaamd, verkrijgbaar bij lokale apotheken voor ongeveer $ 40-50,00

Vervolgafspraken (persoonlijk, telegeneeskunde) worden doorgaans gepland op ongeveer 3, 5 of 7-10 dagen vanaf het begin van de behandeling, en daarna met tussenpozen die door de arts worden bepaald op basis van de reactie van de patiënt en risicofactoren.

Hoofdstuk 3

GIDS VOOR ARTSEN VOOR VROEGE THUISBEHANDELING

In landen over de hele wereld hebben artsen ontdekt dat het snel thuis behandelen van COVID-patiënten wanneer de symptomen zich ontwikkelen, leidt tot betere resultaten, dramatisch lagere sterftecijfers dan wanneer artsen mensen naar huis sturen om te wachten tot ze zo ziek zijn dat ze ziekenhuisopnames, IC-opnames, mechanische ventilatoren nodig hebben en zelfs dialyse wanneer de nieren falen.

Ziekenhuiszorg voor kritieke patiënten heeft een veel hoger sterftecijfer en een veel hoger risico op langdurige long-, hart-, neurologische en andere complicaties voor degenen die het overleven.

Thuisbehandeling is ook om een ​​andere reden zinvol: het verminderen van de verspreiding van de ziekte. COVID-19 is een zeer besmettelijk virus. TeleMedicine biedt ons een veiligere optie om patiënten op afstand te evalueren en te beoordelen hoe ze eruitzien en klinken, naast het evalueren van hun symptomen en vitale functies (die gemakkelijk thuis kunnen worden ingenomen). Met de technologie van vandaag hoeven we niet langer zieke patiënten persoonlijk naar het kantoor te laten komen en het risico te lopen anderen te besmetten.

Een educatief hulpmiddel van The Association of American Physicians and Surgeons (AAPSonline.org)

Voordelen van thuisbehandeling:

 •   Thuiszorg is veiliger omdat het de kans verkleint om andere infecties op te lopen van zieke mensen in het ziekenhuis.
 •   Thuiszorg stelt mensen ook in staat om familieleden bij zich te hebben voor liefde en steun. Het kan angstaanjagend zijn om ernstig ziek te zijn in het ziekenhuis, en nog erger om familie niet op bezoek te hebben.
 •   Thuiszorg kan snel algemeen beschikbare, goedkope, generieke orale medicijnen gebruiken en helpen voorkomenrisico’s van IV-medicijnen die nodig zijn wanneer mensen ernstig ziek zijn in het ziekenhuis.
 •   Artsen kunnen zuurstoftherapie thuis voorschrijven met beschikbare zuurstofconcentratorenvia thuiszorg. Zuurstofconcentratoren kunnen zonder recept worden gekocht

  online of voor contante betaling bij sommige lokale leveranciers voor slechts een paar honderd dollar.

 •   Alle behandelingsmodaliteiten die in ziekenhuizen worden gebruikt, behalve mechanische ventilatoren, kunnen wordenthuis sneller en beter afgestemd op de individuele patiënt.

Het is logisch om terug te gaan naar onze basisprincipes in de geneeskunde:

 •   Beheers de verspreiding van het virus met zorgvuldige desinfectieprocedures in huis.
 •   Gebruik receptgeneesmiddelen die zijn gericht op de specifieke problemen die COVID-19 veroorzaakt.
 •   BEHANDEL VROEG wanneer medicijnen het beste werken voor infecties.Geen van onze medicijnen werkt zo goed in de kritieke late stadia van COVID-ziekte.
 •   Begin met de juiste medicijnen op het juiste moment, op basis van de behoeften van de patiënt.
 •   Wees klaar om intensief te behandelen met een volledige combinatie van medicijnen voordat kritischziekte optreedt.

Beschikbare medicijnen, nieuwe toepassingen: grondgedachte voor de combinatie van Rx-medicijnen

COVID-19-ziekte kan zeer ernstig worden, zeer snel, op onvoorspelbare manieren. Hoewel dit niet bij iedereen gebeurt, is het niet mogelijk om te voorspellen wie een kritieke ziekte zal ontwikkelen of hoe snel.

Deze onvoorspelbaarheid en snelle progressie bij COVID gebeuren omdat het SARS-CoV-2-virus TWEE reacties in het lichaam veroorzaakt die veel erger zijn dan seizoensgriep:

Een overdreven ontstekingsreactie, die schade aan kritieke organen veroorzaakt. In de meest ernstige vorm wordt dit cytokinestorm genoemd.

Een overdreven bloedstollingsreactie, leidend tot meerdere bloedstolsels (trombi) in de longen, hersenen, nieren, darmen en andere kritieke organen. Deze bloedstolsels bij COVID kunnen voorkomen in zowel aders als slagaders, wat ongebruikelijk en mogelijk levensbedreigend is als ze niet snel worden behandeld.

Deze unieke soorten schade door het COVID-virus zorgen ervoor dat we snel een combinatie van voorgeschreven medicijnen moeten gebruiken om deze gevaarlijke effecten te blokkeren. Het gebruik van voorgeschreven medicijnen die in deze handleiding worden besproken, moet worden beschouwd als klinisch geïndiceerd, medisch noodzakelijk en als een passend “off-label” gebruik van deze medicijnen.

Een educatief hulpmiddel van The Association of American Physicians and Surgeons (AAPSonline.org) 15

producten. ‘Off-label’ gebruik van oudere geneesmiddelen voor nieuwe toepassingen vindt dagelijks plaats in artsenpraktijken in het hele land.

In feite is ongeveer 20% van alle voorschriften in de Verenigde Staten geschreven voor “off-label” gebruik wanneer een arts denkt dat een geneesmiddel een patiënt ten goede zal komen. Dat is hetzelfde model dat wordt geïmplementeerd in de noodsituatie van de COVID-pandemie terwijl we zoeken naar manieren om mensen door deze ziekte heen te helpen en levens te redden.

Zoals met elk geneesmiddel dat u wordt voorgeschreven, raden we u aan de veiligheidsinformatie en de door de Amerikaanse Food and Drug Administration goedgekeurde bijsluiter en patiëntengids te lezen voordat u een beslissing neemt over de risico’s en voordelen van het medicijn. Patiënten dienen de volledige voorschrijfinformatie en patiëntengids te lezen die bij het medicijn wordt geleverd bij het ophalen bij de apotheek en vragen te stellen aan uw arts voor aanvullende informatie/opheldering. (Tip: kijk op GoodRx.com om winkelprijzen te vergelijken voor uw recepten).

De basisgroepen van receptgeneesmiddelen en andere therapieën die worden gebruikt bij COVID-19:

 •   Combinatie antivirale middelen gestart zodra symptomen optreden
 •   Geneesmiddelen om ontstekingen te verminderen, zoals corticosteroïden (genaamdimmunomodulatoren)
 •   Behandeling met anticoagulantia om bloedstolsels te voorkomen die beroertes, hartaanvallen,niersluiting, en dood.
 •   Ondersteunende behandelingen zonder recept met zink, vitamine D, vitamine C, elektrolytdranken zoals Pedialyte en anderen.
 •   Zuurstofondersteuning thuis, bijvoorbeeld met een zuurstofconcentrator. Ze zijn misschiengedekt door ziektekostenverzekeringen indien voorgeschreven door een arts.

I. Antivirale middelen:

Deze moeten snel worden gestart in FASE I (Dag 1-5):
Symptomen zijn onder meer keelpijn, verstopte neus, vermoeidheid, hoofdpijn, pijn in het lichaam, verlies van smaak en/of geur, verlies van eetlust, misselijkheid, diarree, koorts.

Deze medicijnen voorkomen dat het virus (1) de cellen binnendringt en (2) zich eenmaal in de cellen vermenigvuldigt, en ze verminderen de bacteriële invasie in de sinussen en longen:

 *Hydroxychloroquine (HCQ) met azithromycine (AZM) of doxycycline OF

Ivermectine met azithromycine (AZM) of doxycycline Elke
bovenstaande combinatie moet ook zinksulfaat of gluconaat bevatten, plus aanvullende vitamine D,

en vitamine C. Sommige artsen raden ook aan om een ​​vitamine B-complex toe te voegen.

Een educatief hulpmiddel van The Association of American Physicians and Surgeons (AAPSonline.org)

Zink is cruciaal. Het helpt voorkomen dat het virus zich vermenigvuldigt. Hydroxychloroquine is de drager die zink IN de cellen brengt om zijn werk te doen.

 1. Ontstekingsremmende middelen – Corticosteroïden (“steroïden”): oraal en verneveld.Deze worden gestart in FASE II (dag 3-14) om ontstekingen, de oorzaak van extra schade aan de longen en kritieke organen, te verminderen. Symptomen zijn onder meer verergering van hoesten, moeite met ademhalen, zwaar gevoel/druk op de borst of pijn op de borst.

  Omdat een ontsteking de luchtwegen beschadigt en de normale zuurstof-kooldioxide-uitwisseling verstoort, daalt het zuurstofgehalte in het bloed en ervaren mensen verlies van focus, slaperigheid, verwarring, concentratieproblemen, lage energie en ernstige vermoeidheid.

  De overdreven ontstekingsreactie bij COVID verhoogt het risico op bloedstolsels verder.

  Geneesmiddelen op recept en andere ondersteuning die nu aan fase I-geneesmiddelen zijn toegevoegd, zijn:
  verneveld budesonide om de longen te helpen doordringen en ontstekingen te verminderen
  orale prednison, methylprednisolon, dexamethason
  colchicine – kan ook worden toegevoegd om ontsteking te verminderen
  aspirine met volledige sterkte voor volwassenen 325 mg om ontsteking en risico op bloedstolsels zuurstofconcentrator voor thuis kan nodig zijn om het zuurstofgehalte te verbeteren

 2. Voorgeschreven anticoagulantia (“bloedverdunners”): FASE III (Dag 7 en daarna): Symptomen die in fase II worden gezien, worden intenser. Ademhalingsmoeilijkheden worden extreem, zuurstofniveaussterk dalen, neemt het risico op een hartaanval of beroerte toe. Op dit punt zijn mensen ernstig ziek.

  De geneesmiddelen die nu aan geneesmiddelen van fase I en II moeten worden toegevoegd, zijn:

  •   Aspirine 325 mg tenzij uw arts u heeft verteld dat u het niet mag gebruiken
  •   En/of heparine-injecties met laag molecuulgewicht (bijv. enoxaparine [Lovenox])OF
  •   apixaban (Eliquis), of rivaroxaban (Xarelto), of dabigatran (Pradaxa) ofedoxaban (Savaysa) in standaarddoses gedurende 5 tot 30 dagen

   Als deze toegevoegde stappen niet tot verbetering leiden, of als de patiënt onstabiel wordt, is een 911-oproep gerechtvaardigd voor ER-evaluatie en ziekenhuisopname, zodat agressievere IV-medicatie (zoals remdesivir, Regeneron en andere) kan worden overwogen en intensiever beademingsregimes zijn mogelijk in IC-instellingen.

 3. Vitaminen, supplementen en zuurstof.

Zinksulfaat, gluconaat of citraat. Deze formulieren zijn verkrijgbaar in apotheken, gezondheid

voedingswinkels en online verkocht. Zinksulfaat 220 mg levert 50 mg elementair zink, de aanbevolen antivirale dosis. Zink in de vorm van zinkpicolinaatvorm wordt niet aanbevolen na meldingen van leverbeschadiging en tumoren uit onderzoeken van ongeveer 20

Een educatief hulpmiddel van The Association of American Physicians and Surgeons (AAPSonline.org) 17

jaren geleden. Naar aanleiding van deze rapporten verbood de Duitse Commissie E, die supplementen regelt die in de medische praktijk in Duitsland worden gebruikt, deze vorm van zink.

Vitamine D3, bij voorkeur in olie in capsules voor een betere opname. Aanbevolen doses voor antiviraal voordeel variëren van 5000 IE of meer gedurende 5-30 dagen

Vitamine C met bioflavonoïden voor antioxiderende, ontstekingsremmende effecten. Doseringsaanbevelingen van onze medewerkers variëren van 1000 mg (1 gram) een of twee keer per dag tot 4 of meer keer per dag.

Een woord over quercetine. Sommige artsen bevelen dit supplement aan om virale ziekten te verminderen, omdat quercetine werkt als een zinkionofoor om de opname van zink in de cellen te verbeteren. Het is veel minder krachtig dan HCQ als zinktransporteur en het bereikt geen hoge concentraties in longcellen die HCQ doet. Quercetine kan het risico op virale ziekten helpen verminderen als u in principe gezond bent. Maar het is niet krachtig genoeg om HCQ te vervangen voor de behandeling van COVID zodra u symptomen heeft, en het komt niet voldoende in het longweefsel terecht, tenzij u enorme doses (3-5 gram per dag) neemt, die aanzienlijke GI-bijwerkingen veroorzaken, zoals diarree .

Een educatief hulpmiddel van The Association of American Physicians and Surgeons (AAPSonline.org) 18

Dr. Peter McCullough leidde een team van internationale experts en publiceerde het eerste behandelprotocol voor ambulante COVID-19-patiënten, ontwikkeld op basis van ervaring met het behandelen van patiënten in de VS. en Italië en ondersteund door de zich uitbreidende medische literatuur in die tijd. Het eerste protocol werd gepubliceerd in het zeer gerespecteerde American Journal of Medicine.

Als u of een dierbare ziek bent of wordt blootgesteld aan het risico van COVID-19, lees dan het artikel (getoond in onderstaande afbeelding) van Dr. McCullough en collega’s van toonaangevende Amerikaanse en Italiaanse medische centra, dat werd gepubliceerd in het American Journal of Medicine ( link hierboven) en de bijgewerkte samenvatting in Reviews in Cardiovascular Medicine. Druk deze bronnen af ​​voor uw medische dossier en neem een ​​kopie mee naar uw arts om deze behandelingsopties te bespreken.

Een educatief hulpmiddel van The Association of American Physicians and Surgeons (AAPSonline.org)

Raadpleeg voor meer informatie over de veiligheid van HCQ en andere geneesmiddelen in het algoritme de website c19study.com die meer dan 278 onderzoeken naar op HCQ gebaseerde behandelingen samenvat, die bijzonder gunstig zijn wanneer HCQ wordt gebruikt in de eerste paar dagen van COVID-19-symptomen zoals aanbevolen in het bovenstaande algoritme.

C19study.com bevat ook onderzoeken naar ivermectine, REGEN-COV, vitamine D, fluvoxamine, verdund povidon-jodium, colchicine en vele andere therapieën.

Zie voor meer informatie het AAPS-compendium van artikelen en onderzoeken over COVID-19.
*FDA waarschuwt tegen het gebruik van hydroxychloroquine of chloroquine voor COVID-19 buiten de ziekenhuisomgeving of een klinische proef, daarbij verwijzend naar

risico op hartritmestoornissen. Raadpleeg voor gebruik uw arts.

Een educatief hulpmiddel van The Association of American Physicians and Surgeons (AAPSonline.org) 20

Hoofdstuk 4
Opkomende preventie- en behandelingsopties

Monoklonale antilichamen

Natuurlijke antilichamen worden door het lichaam geproduceerd als reactie op vreemde organismen, zoals virussen en bacteriën. Synthetische antilichamen zijn antilichamen die in een laboratorium worden geproduceerd om de antilichamen na te bootsen die het lichaam kan maken. Wanneer deze synthetische verbindingen, ook wel ‘monoklonale antilichamen’ genoemd, worden gemaakt in het laboratorium voor een nieuwe behandeling in de geneeskunde, worden ze gepatenteerd als nieuwe therapeutische middelen. Dit is het type experimenteel synthetisch monoklonaal antilichaam dat je hoorde beschreven op het nieuws dat aan president Trump werd gegeven als onderdeel van zijn behandeling voor COVID-19 toen hij in het ziekenhuis van Walter Reed lag.

Het bedrijf Regeneron heeft een medicijn geproduceerd, REGEN-COV2 genaamd, dat een combinatie is van twee “monoklonale antilichamen” die bedoeld zijn om het virus SARS-CoV-2 te bestrijden dat de ziekte veroorzaakt die we CoVID-19 noemen. Om REGN-COV2 te ontwikkelen, gebruiken Regeneron-wetenschappers antilichamen van muizen die genetisch gemodificeerd zijn om een ​​menselijk immuunsysteem te hebben, evenals antilichamen die zijn geïdentificeerd van mensen die hersteld zijn van COVID-19.

De algehele effectiviteit van Regeneron als een nieuwe behandeling valt nog te bezien, aangezien het zich nog in de experimentele fase bevindt en klinische proeven ondergaat. Het is in veel faciliteiten beschikbaar onder een Emergency Use Authorization. Het moet worden toegediend via een injectie, bij voorkeur een intraveneuze infusie. Neem contact op met uw lokale gezondheidsautoriteiten over kwalificaties om het te ontvangen en de meest geschikte locaties.

Herstellend plasma

Herstellend plasma, of CP, is het serum van bloed dat is gedoneerd door mensen die een infectieus hebben gehad

ziekte, herstelden en ontwikkelden antilichamen tegen het infectieuze organisme zodat hun bloed die bevat

antilichamen die intraveneus kunnen worden toegediend aan een andere persoon met die ziekte om de infectie te behandelen.

CP gebruikte tijdens de grieppandemie van 1918 en is ook gebruikt voor mazelen, bof en polio in het begin van de

20ste eeuw. Toen de COVID-pandemie toesloeg, begonnen artsen te overwegen dat dit een therapie zou kunnen zijn om zieken te helpen

patiënten herstellen.

De FDA keurde een noodtoestemming goed om CP te gebruiken om COVID-patiënten te behandelen, en het is:

intraveneus toegediend aan COVID-patiënten in het ziekenhuis. Het is niet aangetoond dat het ziekteprogressie voorkomt bij

poliklinische patiënten met een hoog risico met COVID-19, indien toegediend binnen de eerste week van hun symptomen.

Het risico om COVID-19 te krijgen van herstellend plasma is niet getest, maar onderzoekers denken dat het risico laag is

omdat donoren volledig hersteld zijn van de infectie.

Herstellende plasmatherapie heeft enkele risico’s, zoals allergische reacties, mogelijke longbeschadiging en ademhalingsmoeilijkheden, en infecties zoals HIV en hepatitis B en C, hoewel het risico op deze infecties laag is omdat gedoneerd bloed op veiligheid wordt getest.

Een educatief hulpmiddel van The Association of American Physicians and Surgeons (AAPSonline.org)

Preventie-opties: profylactische medicijnen en vaccins

Sinds het SARS-2-virus voor het eerst verscheen, is er veel media-aandacht geweest voor het ontwikkelen van een vaccin dat mensen zal beschermen tegen het oplopen van het SARS 2-virus. Maar naast het werken aan een vaccin om te voorkomen dat mensen ziek worden met COVID, zijn er al verschillende profylactische of preventieve medicatieprotocollen in gebruik in verschillende landen en in gecontroleerde onderzoeken in de Verenigde Staten.

Profylaxeregimes:

Profylaxe betekent een behandeling die is ontworpen om het risico op het krijgen van een ziekte te verminderen. Het is een basisbenadering van preventie, vooral bij ziekten zoals malaria, herpes, hiv/aids en enkele andere ziekten. Al heel vroeg in de COVID-pandemie begonnen artsen in India, Zuid-Korea, Japan, Costa Rica, Turkije en verschillende andere landen het veilige, algemeen beschikbare en zeer krachtige antivirale geneesmiddel hydroxychloroquine (HCQ) te gebruiken als profylactisch (preventief) geneesmiddel bij Covid-19.

De India Council on Medical Research (ICMR) publiceerde in maart 2020 (bijgewerkt in mei 2020) hun nationale richtlijnen voor India waarbij HCQ 400 mg eenmaal per week wordt gebruikt voor gezondheidswerkers, artsen, verpleegkundigen, eerstehulpverleners, hoogrisicopatiënten en familie leden van blootgestelde of COVID-positieve personen. Landen die wijdverbreide profylaxe en vroege behandeling met HCQ gebruikten, hadden veel lagere sterftecijfers en ziekenhuisopnames dan landen waar profylactisch gebruik en vroege behandeling van HCQ niet is aanbevolen of algemeen beschikbaar is.

Het team van Dr. McCullough in Dallas deed een onderzoek bij hun gezondheidswerkers die HCQ-profylaxe gebruikten en vond dat het effectief en veilig was, zonder nadelige cardiale gebeurtenissen of ernstige bijwerkingen.

De doses HCQ voor profylaxe zijn veel lager dan de doses die patiënten met reumatoïde artritis of lupus of malaria jarenlang dagelijks innemen. Omdat de doses zo laag zijn en niet dagelijks worden ingenomen, is het risico op bijwerkingen extreem laag.

HCQ heeft een lange halfwaardetijd van ongeveer 22 dagen, dus het kan slechts eenmaal per week worden gegeven gedurende 8-12 weken, of langer als iemand voortdurend wordt blootgesteld aan COVID, zoals mensen die in ziekenhuizen werken. Een nieuw rapport, Flattening the Risk: Pre-exposure Profylaxe voor COVID-19 onderzoekt deze profylactische behandeling die gemakkelijk te gebruiken, al beschikbaar en goedkoop is. Ze pleiten voor HCQ als de beste kandidaat voor deze preventiestrategie.

Profylactische regimes worden vaak aanbevolen door de auteurs van deze gids, die verschillende doserings- en frequentieschema’s gebruiken. Sommigen gebruiken het regime dat is gepubliceerd door de India Council on Medical Research (ICMR), sommigen gebruiken 200 mg in plaats van 400 mg, sommigen bevelen de dosering om de twee weken aan in plaats van eenmaal per week, en sommige artsen gebruiken zelfs maar één keer per maand HCQ voor profylaxe .

Als gevolg van de veiligheid en aanzienlijke vermindering van het risico om ziek te worden met COVID-19, bevelen artsen die hebben bijgedragen aan deze gids een meer wijdverbreid gebruik aan van de profylactische regimes met HCQ die zo goed werken in andere landen. Sommige artsen geven de voorkeur aan het antiparasitaire medicijn ivermectine voor zowel profylaxe als behandeling. De initiële dosisaanbeveling was 0,2 mg/kg, maar sommigen suggereren 0,4 tot 0,6 mg/kg. Naarmate er meer informatie beschikbaar komt, kunnen aanbevelingen veranderen.

Wij zijn van mening dat het in het licht van een volksgezondheidscrisis belangrijk is om levensreddende benaderingen te overwegen op basis van wetenschappelijke logica, beschikbare veiligheidsgegevens en klinische beschikbaarheid, zelfs als definitieve resultaten nog niet beschikbaar zijn in afwachting van uitgebreidere klinische onderzoeken.

Een educatief hulpmiddel van The Association of American Physicians and Surgeons (AAPSonline.org) 22

We zijn ook van mening dat profylactische therapie de veiligste en meest geschikte manier is om Amerikanen te helpen het risico om ziek te worden met COVID te verminderen, en om scholen, bedrijven en kerken te kunnen openen, zodat we angst kunnen overwinnen en onze vrijheid kunnen herwinnen om ons leven weer te leven.

Vaccins

Drie vaccins hebben in de VS een noodtoestemming gekregen en de FDA-goedkeuring kan zeer binnenkort komen, ook al zullen de onderzoeken niet voor eind 2022 worden afgerond. Twee gebruiken messenger-RNA en één gebruikt een DNA-virusvector om genetische informatie te introduceren die uw cellen om een ​​SARS2-achtig viraal antigeen (“spike-eiwit”) te produceren. Je immuunsysteem reageert daarop om immuniteit tegen het virus te ontwikkelen. Er zijn nog meer vaccins in ontwikkeling.

De belangrijkste overweging voordat een vaccin voor menselijk gebruik wordt goedgekeurd, is ervoor te zorgen dat het vaccin veilig en effectief is. Het ontwikkelen van veilige en gecontroleerde infectiemodellen voor mensen duurt normaal gesproken vele jaren van gefaseerd testen in het laboratorium, bij dieren en vervolgens bij mensen. Veel artsen en wetenschappers zijn bezorgd dat vaccinfabrikanten, met steun van de overheid, dit proces versnellen op een manier die niet voldoende tijd laat voor de gebruikelijke gefaseerde tests die leiden tot klinische proeven bij mensen.

Er waren eerder geen op RNA gebaseerde vaccins goedgekeurd voor menselijk gebruik. Vaccins voor RNA-virussen zijn notoir uitdagend en moeilijk te ontwikkelen. We hebben nog steeds, na al die jaren sinds de opkomst van aids in de jaren tachtig, geen vaccin tegen het aids-virus of het SARS-1-coronavirus dat in 2002-2003 opdook, en beide zijn RNA-virussen.

Er zijn verschillende pogingen gedaan om vaccins te maken voor het coronavirus en andere respiratoire virussen, maar geen van de vaccins heeft de testfasen overleefd. De vaccinproef voor SARS-1 uit 2003 werd bijvoorbeeld stopgezet omdat het auto-immuunovergevoeligheidsreacties veroorzaakte bij blootstelling aan het natuurlijke virus na immunisatie in dierstudies.

Een ander probleem is dat het SARS-CoV-2-virus al veel mutaties heeft laten zien. Virussen passen zich aan de omgeving aan om te overleven.

Zelfs de beste vaccins tegen griep zijn slechts ongeveer 30-60% effectief. Vergelijk dat met een effectiviteit voor verbetering variërend van 64% tot meer dan 90% in meer dan 100 nieuwe onderzoeken die vroege, poliklinische behandeling voor COVID-19 aantonen met onze bestaande medicijnen die in de hoofdstukken worden beschreven.

Uitgestelde bijwerkingen (bijv. onvruchtbaarheid, kanker, auto-immuunziekten) worden mogelijk jarenlang niet waargenomen. De FDA heeft al waarschuwingen afgegeven met betrekking tot bloedstolsels, het Guillain-Barré-syndroom en myocarditis/pericarditis. Deze kunnen zeldzaam of mild zijn, maar waakzaamheid is nodig zodat een vroege behandeling kan worden aangeboden. D-dimeren en andere bloedstollingstesten moeten worden gecontroleerd. Lichte zwakte moet serieus worden genomen omdat deze soms snel evolueert tot ademhalingsverlamming die mechanische beademing vereist. Bloedtroponinespiegels (een enzym dat vrijkomt wanneer hartcellen worden beschadigd), echografie of MRI helpen bij het diagnosticeren van hartontsteking.

Patiënten moeten worden geïnformeerd over mogelijke bijwerkingen en moeten worden gemeld aan de

Rapportagesysteem voor bijwerkingen van vaccins (VAERS).

Doorbraakinfecties komen voor, dus vroege behandelingsopties zijn ook nodig bij gevaccineerde personen.

Een educatief hulpmiddel van The Association of American Physicians and Surgeons (AAPSonline.org)

Senior redacteur:
Jane Orient, MD, arts interne geneeskunde, uitvoerend directeur,

Association of American Physicians and Surgeons, President, Doctors for Disaster Preparedness

Raadgevende redacteur:
Peter A. McCullough, MD, MPH, FACP, FACC, FCCP, FAHA, FNKF, FNLA, FCRSA

Internist, Cardioloog en Epidemioloog, President, Cardiorenal Society of America

Redacteur/schrijver: Elizabeth Lee Vliet, MD, Preventieve geneeskunde

Voormalig directeur, Association of American Physicians and Surgeons, lid van AAPS Editorial Writing Team

Technisch redacteur: Jeremy Snavely, bedrijfsmanager

Vereniging van Amerikaanse Artsen en Chirurgen

Disclaimer: Dit boekje geeft geen individueel medisch advies of schrijft een behandeling voor, maar wordt aangeboden als een educatieve dienst voor patiënten en hun families om te weten welke opties beschikbaar zijn en op grote schaal worden gebruikt voor veel aandoeningen. Patiënten dienen de artsen van hun keuze te raadplegen voor individuele medische evaluatie en aanbevelingen voor een behandeling die is afgestemd op de individuele behoeften.

Een educatief hulpmiddel van The Association of American Physicians and Surgeons (AAPSonline.org)

|Bron

Lees ook:   UItslag onderzoek mondkapjes schimmels en bacteriën
Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

Je gebruikt een adblocker, zet deze uit om de leukste plaatjes en video's te kunnen bekijken