...

04 december 2021

 

Vaticaan en geheimen

Vatican Forced to Reveal Creator’s Name
March 7, 2018

The Secrecy is Over!

In 2017 onthulde paus Franciscus dat hij de archieven van het Vaticaan geheim had gemaakt om een ​​reeks oude boekrollen te ontsluiten die eeuwenlang door de kerk verborgen werden gehouden voor het publiek. Na meer dan vijftienhonderd jaar Vaticaanse geheimhouding gaf paus Franciscus toe dat de kerk ‘een dubbel leven leidt’ door Gods naam geheim te houden. (Zie hier het volledige artikel – Paus Franciscus geeft Vaticaanse archieven om Gods naam te openbaren Eeuwen van geheimhouding beëindigen ) Waarom de katholieke kerk zo veel moeite heeft gedaan om de ware naam van de Schepper te houden – Jahweh- een geheim blijft onbekend. De meeste geleerden zijn het er echter over eens dat het Vaticaan opzettelijk iedereen heeft misleid, en willen doorgaan met hun aanbidding van Maria in plaats van Jahweh, daarbij de enige ware bron van macht in het universum negerend – het blokkeren van iedereen om in contact te komen met Yahweh en zijn bescherming en zegeningen te ontvangen. Wat wel duidelijk is, is dat het pausdom een ​​ononderbroken communicatiekolom heeft behouden met betrekking tot de materie die teruggaat tot 468 n.Chr. “In overeenstemming met de traditie is elke volgende paus sinds Hilarius op de hoogte is gebracht van de naam van Yahweh”, bevestigde de woordvoerder van het Vaticaan Greg Burke op Vrijdag.

Sinds de onthulling van Yahweh’s naam aan het publiek, heeft de Vaticaanse Persdienst miljoenen vragen over zijn naam ontvangen sinds de aankondiging van de paus. “Onze telefoons rinkelen,” zei een insider van het Vaticaan die met BBC News sprak op voorwaarde van anonimiteit. “Het is begrijpelijk dat iedereen [zijn] naam wil weten,” zei de insider.

Xtreem Nieuws kende de naam van de Schepper natuurlijk al en we gebruiken hem altijd. Zie onze blogpost “God” of “Jahweh” … wat te gebruiken? om meer informatie te krijgen over de naam Yahweh en waarom het zo belangrijk is dat je Zijn naam gebruikt.

2017 hebben ze de naam van de maker onthuld. Het Vaticaan werd gedwongen te wijten aan publieke druk. Zelfs in 2008 bleven ze geheimhouding aanhouden en verbieden ze het gebruik van Yahweh’s naam. Ze elimineerden het gebruik van de naam van de Schepper in hun kerkdiensten, gebeden en liederen. (zie artikel Vaticaan zegt nee ‘Jahweh’ in liederen, gebeden bij katholieke mis ) Het Vaticaan dwong feitelijk en handhaafde de verwijdering van de Naam, Yahweh, en verving de Naam, Yahweh, door het woord God en / of Heer. Dit was een grote misleiding.

Lees ook:   Hoe Nostradamus het vuur van de Notre Dame voorspelde

Jahweh wilde dat zijn naam bekend werd.

Exodus 3: 14-15 leest: “Toen zei Jahwe tegen Mosje: Ik ben Wie Ik ben en Hij zei: Dit is wat u moet zeggen tegen de kinderen van Israyl, de Heer heeft mij naar u gezonden, de HERE heeft ook tot Mozes gezegd: Dit zul je ook zeggen tegen de kinderen van Israyl; YAHWEH, de hemelse Vader van je vaderen, de Machtige van Abraham, de Machtige van Izaäk en de Machtige van Yaaqob, heeft me naar jou gestuurd DIT IS MIJN NAAM VOOR ALTIJD en dit is MIJN GEDENKTEKEN: de Naam waardoor ik herinnerd moet worden door, van generatie op generatie, voor alle generaties. ‘

Isayah 42: 8 “Ik ben de HEERE, dat is MIJN NAAM, en Mijn eer zal ik niet geven aan een ander, noch Mijn lof aan gesneden beelden.”

Jahweh openbaarde zichzelf door zijn naam bekend te maken. Een naam drukt iemands essentie en identiteit uit en de betekenis van het leven van deze persoon. Yahweh heeft een naam; hij is geen anonieme kracht. Iemands naam bekendmaken is jezelf kenbaar maken aan anderen; het is in zekere zin om zichzelf over te geven door toegankelijk te zijn, beter bekend te kunnen worden en persoonlijk te worden aangesproken. Door zijn mysterieuze naam YHWH te onthullen (“IK BEN HIJ DIE IS”, “IK BEN DIE WAS” of “IK WAS DIE IK BEN”), zegt Yahweh wie hij is en door welke naam hij zal worden genoemd.

Nu dat u weet dat de naam van de Schepper Yahweh is, zou u Zijn naam moeten gebruiken als u wilt dat gebeden verhoord worden of als u Hem persoonlijk wilt leren kennen. U kunt ook Zijn naam invoegen in de Schriften voor een meer waarheidsgetrouwe lezing van uw Bijbel. Kijk bijvoorbeeld naar Isayah 34:16 King James Version (KJV) “Zoek uit het boek des Heren”. Wanneer u de naam van Jahwe invoegt, wordt deze de oorspronkelijke bijbelse tekst en moet deze eigenlijk “Zoek het boek van Yahweh en lees” lezen. En omdat we geloven dat de Schriften waar zijn, is er eigenlijk een “boek van Yahweh” … we hebben er een gevonden en het staat in druk.

Deel & let's open the minds!

Gerelateerde berichten