23 april 2021

 

Als jij Assad was wat zou jij doen?

https://wikikids.nl/Syrische_Burgeroorlog

FF Jip & Janneke taal!

De Syrische Burgeroorlog is een burgeroorlog in Syrië tussen enerzijds president Bashar al-Assad en het regeringsleger (moreel gesteund door Rusland en China) en anderzijds de rebellen (moreel gesteund door het Westen en de Verenigde Staten) die tegen zijn regime vechten. De oorlog begon in 2011 en duurt tot op de dag van vandaag voort. De oorlog speelt zich voornamelijk af in het oosten van het land.
Rusland steunt Assad ook met wapens.

In maart 2011 begon de Syrische bevolking te protesteren tegen het strenge bewind van president Assad. De demonstratie was onderdeel van de zogenaamde “Arabische Lente”.
Het leger trad hard op tegen deze protesten en er vielen duizenden doden. Op 29 juni richtten de tegenstanders van president Assad het Vrije Syrische Leger op. Zij pakten de wapens op en veroverde veel grondgebied. Verschillende landen, bijvoorbeeld Turkije, Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten, kozen de kant van de rebellen, maar geen enkel land wilde daadwerkelijk ingrijpen.
Dit leek te veranderen in augustus 2013, toen er in de hoofdstad Damascus chemische wapens werden gebruikt tegen burgers. Chemische wapens zijn verboden volgens het internationale recht en daarom kwam er veel kritiek. De Verenigde Staten dreigden met militaire acties tegen het regeringsleger. President Assad heeft er daarna mee ingestemd om de voorraad chemische wapens, waarover het Syrische leger beschikte, te laten vernietigen.
Ondertussen zijn ook verschillende groepen rebellen tegen elkaar gaan vechten. In het oosten van het land bijvoorbeeld heeft IS (Islamitische Staat), een groep strenggelovige moslims die erg strenge regels oplegt aan de bevolking, veel gebied veroverd. Een andere streng islamitische groepering is het Al-Nusra Front. Al-Nusra is verbonden aan de terroristische organisatie Al-Qaida. Ook de Koerden, een volk dat in het noordoosten van Syrië woont, hebben een eigen leger dat strijdt voor een onafhankelijke staat.
Er vechten aan de kant van de tegenstanders van het regime ook jihadisten uit Nederland en België mee.
Op 30 september begonnen bombardementen door Russische F-16’s op gebieden in Syrië. Hun doel was naar eigen zeggen het vernietigen van stellingen van Islamitische Staat. Er was al een internationaal bondgenootschap opgericht onder leiding van de VS om deze terroristische organisatie te verjagen.
De Russen bombarderen echter niet (alleen) IS, maar ook de rebellengroepen. Hiermee willen ze het Syrische regeringsleger steunen, wat in 2014 tamelijk was uitgedund. Met de hulp van Rusland wint het leger van president Assad veel terrein.

Oké jij mag president zijn van een land. Men wil jou niet langer en er komt oorlog van.
Jij denkt ja doei, ik ben hier en zal hier blijven ook!
Je wordt maar 1 x president immers.

Lees ook:   Gevangen op camera! De WHO geeft toe dat vaccins niet veilig zijn

Als een echte mensen president, zou jij dan zoveel doden op je geweten willen hebben?
Zou jij je land kapot laten schieten?
Als ik hem was had ik gezegd, Prima!
Ik treed wel af, want ik wil niet dat mijn bevolking & land gaat lijden onder dit alles.

Neen tot het bittere einde gaat men maar door!
Hoe kun je?

Ik ben dan ook meer van het Salomons oordeel

Het Bijbelse verhaal van Salomo

Twee vrouwen die samen in een huis woonden hadden ongeveer gelijktijdig een zoon gekregen. Het ene kind was gestorven. Beide vrouwen eisten het levende kind op. Ze vroegen Salomo om hulp. Er was geen mogelijkheid om aan te tonen wie de waarheid sprak. Salomo stelde voor het levende kind in tweeën te hakken en de helften eerlijk te verdelen.

De ene vrouw was bereid dat te aanvaarden, de andere maakte bezwaar en zei dat ze het kind liever levend in handen van de andere vrouw zag. Salomo concludeerde dat de tweede vrouw de echte moeder was en gaf haar het levende kind.

Gerelateerde berichten