Engelen

Engelen
Engelen zijn gevleugelde boodschappers. Een engel is een soort geest, een creatie, van God. Men zegt ook wel eens dat God de werkgever is van de engelen en dat engelen een soort ministers zijn.

In het oude testament wordt al gesproken over engelen en vandaar dat je eigenlijk wel kunt stellen dat engelen al heel erg lang bestaan. Het verschil tussen engelen en gidsen is moeilijk te omschrijven maar er zijn theorieën waarin gezegd word dat een gids een entiteit kan zijn, bijvoorbeeld van iemand die is overleden maar dat een mens nooit een engel kan worden ook niet wanneer iemand sterft. Engelen zijn creaties van Goddelijke oorsprong en zijn dus speciaal geschapen om enkel te dienen als engel.

Het betreft hier dus een vrijwel ongrijpbaar fenomeen dat makkelijk onderuit te halen is door een scepticus, ontastbaar, ongrijpbaar, maar boeiend. Mensen kunnen twijfelen aan het bestaan van buitenaardse levensvormen, doch de twijfelaar zal makkelijk overstag gaan bij het zien van bijzondere opnamen. Bij engelen is dit niet zo, het enige bewijs is het verhaal, de persoonlijke ervaringen van mensen, er zijn geen foto’s van engelen, enkel beschrijvingen van ervaringen. Meestal ontmoeten mensen “hun” engel in moeilijke tijden. Voor sommige mensen is het dan ook heel aannemelijk dat deze hemelse geesten waken over ieder van ons gedurende ons leven. Deze engelen kunnen in diverse manifestaties tot ons komen, als personen, gevleugelde wezens, energieën van licht, enzovoort.

Er zijn mensen die beweren een engel gezien te hebben terwijl anderen een “liefdevolle aanwezigheid” voelen.

Het woord ‘engel’ is afkomstig van het Griekse angelos, ‘boodschapper’. Engelen fungeren als brug tussen hemel en aarde, als kanaal tussen God en de fysieke, materiële wereld. Engelen zijn onsterfelijke wezens van puur bewustzijn, die niet worden gehinderd door tijd en ruimte. Ze zijn voor eeuwig verbonden met de hemelse energie die van het Goddelijke uitstraalt. Elke engel is een focus van Gods liefde en die hij zonder vervorming kanaliseert. Velen geloven dat alle engelen op hetzelfde moment op de tweede dag van de schepping door God zijn geschapen, volmaakt, intelligent, onsterfelijk en in bezit van een vrije wil. De meeste engelen kozen er meteen voor hun vrije wil op te geven en verbonden zich voor eeuwig met hun Schepper. Maar een paar engelen wilden hun eigen macht en glorie – dat zijn de ‘gevallen engelen’. De engelen die hun vrije wil opgaven, dienen God en beschermen de mensheid tegen ‘gevallen’ engelen.

Engelen zijn geslachtsloze wezens met een vibratie die zuivere geest is; hun mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten zijn volmaakt en compleet, en androgyn.

Hebben Engelen vleugels?

De meeste mensen kennen engelen uit religieuze kunst, waarin ze worden afgebeeld als volmaakte wezens met golvende gewaden, lang haar, halo’s en vleugels, maar engelen zijn zuiver geestelijk en hebben daarom geen fysieke vorm. Waar komt het idee vandaan dat engelen vleugels hebben? Diverse religieuze bronnen vermelden bepaalde engelen vleugels hebben. Van de Aarstengel Gabriël (Jibil in de islam), werd gezegd dat hij ‘140 paar vleugels’ had. In de mystieke Joodse teksten 1 Henoch en 2 Henoch staan ook beschrijvingen van engelen met vleugels. In veel culturen zijn gevleugelde wezens afgebeeld en er bestaan mythes, legenden, beelden en grotbeschilderingen van deze wonderlijke schepselen. In visionaire verslagen van hemelse boodschappers worden ze gewoonlijk beschreven als gevleugeld of omgeven door een ‘hemels licht’. Het licht rondom engelen zou hun astrale lichaam of aura kunnen zijn. Mystici en genezers hebben het over een veld van verfijnde energie. De menselijke aura wordt afgebeeld met niveaus, maar bij nader onderzoek blijkt hij te bestaan uit miljarden afzonderlijke energielijnen, die elk vanuit de centrale ‘spirituele ruggengraat’ zijwaarts en omhoog stralen en veren lijken te vormen. Het energieveld van engelen is enorm groot en de menselijke geest kan proberen het hemelse visioen aan te kleden.

Hoe kom je in contact met engelen?

Door ze te verwelkomen in je leven. Gebruik in eerste instantie de kracht van je gedachten. Spreek tot en vraag altijd met Liefde naar de engelen. Alleen via postieve gedachten kunnen de Hemelse Boodschappers de menselijke Geest bereiken. “Dit is een absolute voorwaarde”

Sluit je ogen, en stel jezelf zo’n schitterend wezen van Licht voor, vlak voor je, die niet in staat is om over je te oordelen, maar alleen maar onvoorstelbaar veel van je kan houden. Zie de engel voor je staan, met open armen, stralend in het Licht, oceanen van Liefde naar je toezendend. Sta jezelf toe, die te ontvangen. Voel zijn zachte aanraking op je hoofd, of je schouder. Voel Zijn intense vreugde, nu jij je voor zijn Liefde openstelt. Zeg dank hiervoor. Deel met hem, wat er in je hart leeft. Misschien heeft hij wel een boodschap voor je. Luister goed. Zeg dank voor Zijn wijze woorden, en schrijf ze daarna op en laat je gedachten erover gaan. Als je het genoeg vind, neem dan afscheid, zeg dank, spreek je vreugde en dankbaarheid uit als je die voelt, en dat je je verheugd op de volgende ontmoeting. Wees altijd eerlijk en oprecht. Wees gewoon jezelf. Deze Liefde hoef je niet te ‘verdienen’, die is er gewoon, altijd.

Engelen voelen.

Wanneer mensen zich bewust worden van engelen, wordt de sluier tussen onze wereld en die van hen dunner. Je hoeft geen helderziende te zijn om contact met engelen te ervaren. Het is ook heel belangrijk te onthouden dat engelen in feite contact met je willen hebben; ze zoeken dagelijks omgang met jou. Engelen zijn Goddelijke wezens die de kosmische wet volgen. Het is hun plicht royaal van zichzelf te geven als een uitstorting van hun Goddelijke Essentie van Liefde en Licht. Hulp van engelen is altijd beschikbaar; je hoeft er alleen om te vragen. De meeste mensen zien nooit een engel, maar zijn zich wel bewust van hun aanwezigheid. Engelen zijn met elk van onze zintuigen waar te nemen.

Enkele manieren waarop je hun aanwezigheid kunt voelen:

De sfeer in de kamer verandert opeens; je voelt je omgeven door een warme gloed. de lucht om je heen tintelt of je voelt energie langs je ruggengraat naar beneden gaan.

Opeens vult een heerlijke geur de kamer. Die zoete geur wordt op verschillende manieren beschreven – als het aroma van zomerbloemen of als zoete mirre.

Je hebt een bijzondere smaaksensatie, vaak zoet – de smaak van hemels ambrozijn. Je kunt ook een etherische klank horen; engelenmuziek wordt vaak geassocieerd met genezing en vernieuwing.

Je krijgt liefdevolle gevoelens en een overweldigend gevoel van diepe rust.

Er verschijnen gekleurde lichten uit het niets. Schitterende lichtstralen of zelfs gekleurde bollen dansen voor je ogen, vooral als je met genezende engelen werkt of in slaap begint te vallen.

Tijdens engelenmeditaties ziet je een duizelingwekkend helder licht voor je, zelfs als je ogen gesloten zijn.

Je voelt hoe engelenvleugels langs je strijken of je omhullen, of zelfs engelenhanden die je schouders aanraken. Tijdens meditaties ervaren veel mensen de ‘engelenbries’, die als een warme zomerwind zachtjes door hun haar strijkt. Sommige zeggen dat het de engelen zijn die de duizenbladige lotusbloem optillen. Je kunt merken dat zich steeds meer coïncidenties in je leven voordoen. Of dat jou problemen vanzelf tot een oplossing komen – soms op een volkomen onverwachte manier.

Bescherm engelen

Hier is de taak van onze beschermengelen om ons te leiden en te beschermen tegen de krachten van het kwaad. Hoewel deze engelen de laagste van de hemelse machten zijn, zijn ze verbonden met de immense ‘planetaire’ engelen. Onze beschermengel is onze eerste weg naar God. We hebben allemaal een eigen beschermengel, die nooit bij ons weg gaat. Onze beschermengel is aan ons toegewezen toen we voor het eerste incarneerden; ze reizen met ons door al onze incarnaties. Het is de taak van een beschermengel zoveel mogelijk engelenlicht naar ons te kanaliseren om ons tot deugdzaamheid te inspireren en ons tegen negatieve krachten te beschermen. Ze bieden troost in moeilijke tijden en helpen ons gedurende ons hele leven. Sommige christenen geloven dat iedereen met een beschermengel wordt geboren, maar als iemand wordt gedoopt, is het de taak van de beschermengel hem of haar naar God te brengen. De beschermengel doet dat door constant door God te bidden voor de verlichting van de ziel. Daarom worden beschermengelen soms ‘gebedsengelen’ genoemd.

Het eerste bewuste contact van mensen met het domein der engelen loopt meestal via hun beschermengel. Deze eerste ervaring van de aanwezigheid va een engel doet zich in veel gevallen voor op een moment van acuut spiritueel of fysiek gevaar, verdriet, wanhoop, ziekte of inspiratie. Onze beschermengel kan nooit onze vrije wil ter zijde schuiven of ons helpen als wij dat niet willen. De vrije wil is een zeer heilige gave waarmee we elk moment kunnen kiezen of we ons bewustzijn afstemmen op goed of kwaad. Sommige mensen ervaren hun beschermengel als hun hogere ik, of als hun Boeddha natuur, de goddelijke vonk in hen. Elk mens heeft een beschermengel die verbonden is aan de persoon waar deze engel voor heeft gekozen. Deze spirituele verbinding is er een van onvoorwaardelijke liefde en koestering.

Iedereen heeft wel eens het gevoel alleen te staan in zijn of haar emoties, ondanks het meeleven van degene die om je geven en van je houden. Een beschermengel, ook wel lichtwezen genoemd, omhult je met een liefde en begrip op zielsniveau. Deze zal je proberen te beschermen en te leiden.

Een beschermengel is een bron van licht en helpt je de moeilijke en duistere perioden in je leven op aarde te doorstaan. Ze voeden je vanuit de liefdevolle, spirituele, goddelijke lichtbron waaruit zij zijn ontstaan. Door de verbondenheid tussen de mens en zijn persoonlijke beschermengel wordt het weer mogelijk langzaam maar zeker deze donkere tijden te doorstaan.

Natuurlijk zullen veel mensen deze beschermengelen niet wezenlijk kunnen ervaren en lijkt het dal waarin ze zitten te diep en uitzichtloos. De spirituele verbinding zal het energielichaam van deze mensen, op een koesterende wijze, lichter en ontvankelijker maken. Langzaam zullen er ook voor deze mensen weer lichtpuntjes zijn te ervaren. Zonder oordeel en met al het goddelijke licht en liefde zal een beschermengel dit verbond met de mens invullen.

Door deze verbondenheid is er soms ook de mogelijkheid om de persoon te behoeden voor gevaar dat zich voordoet. Bijvoorbeeld ontsnappen aan een aanrijding of wakker worden op een moment dat er brand uitbreekt. Iedereen kent wel de verhalen van kleine of grotere wonderen.

Vaak wordt er dan gezegd dat het toeval is, niets is minder waar. Als een beschermengel je kan beschermen en leiden zal deze dat ook zeker doen, het is de taak die dit lichtwezen op zich heeft genomen. Achteraf, als zo’n bijzonder voorval bij mensen heeft plaats gevonden, herkennen een aantal mensen het wonderlijke van de gebeurtenis. Zij worden zich bewust dat er meer is dan alleen toeval.

Bedenk : “Ook al voelt men zich heel alleen, er is altijd een engel om je heen”.

Een beschermengel is iemand die over je waakt. Na zijn of haar dood heeft deze persoon de taak gekregen om iemand te beschermen. Deze persoon heeft onvoorwaardelijk voor JOU gekozen. Dit kan iemand uit je familie zijn maar dat hoeft niet perse.

Over engelen bestaan vele opvattingen binnen de diverse culturen. Vaak worden hierbij een aantal begrippen door elkaar gebruikt. De beschermengel is op persoonlijk vlak een oude benaming voor je levensgids. Je levensgids is een entiteit die op aarde geleefd heeft en waar je aan Gene Zijde of in eerdere levens een speciale band mee hebt. Met hem heb je voor je geboorte afspraken gemaakt voor dit leven.

Daarnaast zijn er de beschermheiligen die een bepaalde groepering of taak vertegenwoordigen. Denk hierbij aan St.Christopher de beschermheilige van de reiziger en St.Judas de beschermheilige van verloren zaken. Bij de laatste wordt de tekst “Heilige Judas beste vriend zorg dat ik mijn…(zelf invullen) vindt. Dit herhaalt men zo vaak als mogelijk om het verloren voorwerp terug te vinden.

Engelen hebben geen materieel leven geleid. Zij staan boven de materie wat voor hen vele taken noodzakelijk is. Engelen worden door de hogere machten gestuurd om mensen bij te staan.

Zo werden nog voor de Golfoorlog “Dessert Storm” begon in de woestijn hele Engelenscharen waargenomen wachtend op hun taak.

Het lijkt wat vreemd maar hun belangrijkste taak is het voorkomen dat bepaalde mensen om het leven komen omdat hun taak hier op aarde nog niet volbracht is. Er zijn talrijke ervaringen van mensen die in levensgevaarlijke situaties een engel op hun pad kregen, zodat zij die op wonderbaarlijke wijze overleefden.

Er bestaan vele soorten engelen met een voor hen specifieke taak, zowel aards als in andere dimensies. De bekendste begrippen zijn Gene Zijde of de Hemel en de kristallijnen wereld of Yetzirah. De wereld waar alles ontworpen wordt heet Yetzirah of de wereld van vormgeving, de sfeer der engelen.

Er zijn veel onverklaarbare verhalen over mensen die aan de dood zijn ontglipt dankzij hun beschermengel. Die verhalen zijn niet altijd even geloofwaardig en ook al kan niet iedereen ze zien of voelen of echt mee in contact komen, je mag er 100 procent zeker van zijn dat jij er ook 1 hebt. Want ieder normaal persoon zonder gave`s heeft in ieder geval 1 beschermengel. Paranormale mensen hebben 2 beschermengelen.

In contact komen met je beschermengel

Je kunt in contact komen met je beschermengel op verschillende manieren. De meest bekendste en ook vrij makkelijk, is het creëren van een gouden aura

Ga op een rustige plek zitten, zorg dat je in contact bent met de aarde (met beide voeten plat op de grond staat) en ontspan je. Zorg dat je hoofd leeg is, dat je dus nergens meer aan denkt. Adem een paar keer diep in en uit.

Let goed op die ademhaling en beeld je in dat iedere keer als je uitademd, je adem van goud is. Doe dat net zolang totdat voor jou gevoel de ruimte om jou heen (je aura) geheel van goud is.

Als je gouden aura klaar is blijf je letten op je ademhaling en vraag je in je gedachten of hardop aan je beschermengel om in je aura te komen en je aan te raken of een teken te geven. Je hoeft niet altijd een teken te krijgen maar je kunt er vrij zeker van zijn dat de beschermengel aanwezig is.

Vraag naar de naam (de eerste naam die je te binnen schiet is de juiste). Vraag tenslotte om hulp en bedank je beschermengel.

De meeste mensen hebben vragen over situaties die zij in hun leven tegenkomen. Deze vragen kunnen betrekking hebben op een relatie, werk, persoonlijke ontwikkeling, keuze, levensvragen. Via de Engelenkaarten krijg je antwoorden van de Engelen op je vragen. De Engelen zijn onze geestelijke helpers op het spirituele en stoffelijke gebied. Ze begeleiden ons op onze weg naar bewustwording.

Voorzorgsmaatregelen

Communiceren met je engelen, betekent jezelf opstellen voor de andere wereld. Het is hierbij van belang dat je bewust bent van de eventuele gevolgen hiervan. Er zijn genoeg dolende zielen, die maar al te graag in contact willen komen met iemand hier op aarde. Er zijn ook genoeg mensen die naast hun engelen ook communiceren met geesten, maar ik raad het zelf niet snel aan om te doen. Het is zo belangrijk om een enorme innerlijke kracht te bezitten om dit allemaal in goede banen te leiden. Het is belangrijk dat je ervoor zorgt dat je altijd de controle houdt. Als je jezelf alleen openstelt voor je engelen is er geen enkel gevaar waar je je zorgen over moet maken. Je engelen zijn een en al ‘positiviteit’. Om er voor te zorgen dat er geen andere entiteiten (bijv. geesten, negatieve energieën) doorkomen, kan je een simpele opdracht doen. Ik raad eigenlijk iedereen aan om een soortgelijke opdracht te doen om niet in nare situaties te komen.

Doe het volgende: Ga voor de spiegel staan en zeg de volgende woorden krachtig en hardop:

Ik, je eigen naam, stel mij volledig open voor mijn engelen. Ik wil graag met ze in contact komen en verwijder bij dezen alle barrières die het contact voorheen hebben tegengehouden. Ik hef ze nu op (spreek harder en krachtiger uit)! Verder zal geen enkele andere entiteit met mij in contact kunnen komen. Ik zal te allen tijde de controle houden en ik stel mij slechts open voor mijn engelen.

Sluit nu je ogen en visualiseer voor jezelf dat je lichaam langzaam doorstroomt met een wit helder licht. Doorstroom vervolgens je huis met dit licht.

Na deze opdracht sta je voor niets anders open dan je engelen en heb je jezelf en je huis gereinigd met het heldere witte licht.

Als je in contact wilt komen met je engelen is het van belang dat je jezelf voor ze openstelt en bovendien dat je jezelf volkomen ontspant. Laat alle ‘negativiteit’ even geheel los en concentreer je op jezelf. De bovenstaande opdracht zorgt er natuurlijk ook voor dat je jezelf openstelt en ontspant. Als je het gevoel hebt dat je dit voldoende bent, sluit dan je ogen en wacht rustig af. Waarschijnlijk krijg je beelden door of krijg je ze gelijk te horen. Dit kan soms ondanks dat je goed voorbereid was, heel eng zijn. Ga nu niet gelijk ontkennen wat zojuist is gebeurd maar accepteer het. Als je echt bent geschrokken van het contact, zal je eerst weer in een rustige toestand moeten verkeren om het nog eens te proberen. Geleidelijk zal het steeds beter gaan en zal je niet veel rituelen of opdrachten nodig hebben, maar gaat het helemaal vanzelf goed.

Bedenk wel dat het voor iedereen anders zal zijn, het belangrijk is dat je onthoudt dat het jouw persoonlijke ervaringen zijn en je helemaal je eigen manieren mag creëren. Het is voor iedereen mogelijk en het is een handeling die in veel religies ook erkend wordt. Kortom het is een logische handeling van ons innerlijk wezen, waar we tegenwoordig wat minder bewust van zijn geworden.

Aartsengelen

Aan het hoofd van de engelen staan de Aartsengelen maar over de hiërarchie van de engelen, vaak symbolisch als piramide voorgesteld, is eerlijk gezegd weinig specifieks bekend. Meestal zijn zij als engelenschare gekoppeld aan een Aartsengel of aan de dimensie waarin zij verblijven. Het laatste komt voort uit het feit dat vele opvattingen uitgaan van zeven dimensies aan Gene Zijde, welke overeenkomen met het ontwikkeling niveau van de entiteit of ziel.

Deze Aartsengel wordt het meest herkend en aangeroepen als de aartsengel die bescherming biedt wanneer je in gevaar verkeerd of je onveilig voelt. Dit is ook één van de taken van Aartsengel Michael. Vanuit de engelen sferen weet de aartsengel dat je ten alle tijden veilig bent en beschermd bij alles wat je doet. Soms echter hebben wij hier steun nodig om dat ook te weten.

De Aartsengel beschermt ons door zijn licht met zo’n overweldigende hoeveelheid over je uit te stralen dat alle donkere gedachten en muizenissen van angst onmiddellijk vervagen. Daardoor zien, weten en voelen we ons weer veilig.

Ook wanneer we merken dat onze energie door mensen en situaties of zelfs voorwerpen in onze omgeving opgezogen wordt, waardoor we snel of constant moe zijn dan is aartsengel Michael er om je te helpen. Hij kan met zijn blauw vlammend zwaard de etherische koorden tussen jou en alles wat je energie niveau verlaagd doorsnijden. Etherische koorden zijn als energetische holle buisjes die tussen jou en een ander ontstaan door contact. Dit kan door persoonlijk contact, telefonisch, email, chat en ook doordat iemand sterk aan je denkt.

De koorden waar we het hier over hebben zijn geen koorden van liefde maar de koorden die een energie bevatten die niet goed is voor je. Het kan te maken hebben met negativiteit tussen mensen, of gewoon doordat één persoon vergeet dat onze levensenergie van God en het Universum komt en niet van de mensen om hem/haar heen. Zo iemand maakt onbewust koorden naar de mensen in de omgeving om daar energie voor alledaagse bezigheden vandaan te halen.

Dit is niet kwaad bedoelt maar kan wel verstrekkende gevolgen hebben voor de mensen waar de energie aan onttrokken wordt. Deze mensen voelen zich leeg, mismoedig en soms zelfs uitgeput. Het chronisch vermoeidheidssyndroom is hier een voorbeeld van. Een ander voorbeeld is het helpers syndroom. Therapeuten die na een tijd een praktijk te hebben gehad volledig op zijn. Dit komt omdat de etherische koorden naar al die mensen nog intact zijn en de klanten dus van een behandelaar energie blijven gebruiken.

Deze etherische koorden zijn altijd gevuld met een angstenergie, angst dat men niet genoeg zelf kan krijgen. Angst dat men de controle niet heeft, angst dat er iets ergs gebeurt wanneer je iemand los laat…

Iedereen hoort zijn/haar eigen energie te hebben en die van God en het Universum te ontvangen. Vraag daarom de aartsengel Michael om met zijn zwaard de koorden van angst te snijden tussen jou en de personen die in gedachten bij je opkwamen toen je dit las. Adem dan rustig terwijl je de aartsengel zijn werk laat doen. Het kan goed zijn dat je een onwillekeurige spiertrekking ervaart op het moment dat de koorden gesneden worden. Vraag daarna de aartsengel om zijn helend licht in de restanten van die koorden te sturen naar iedereen en in alle richtingen van tijd.

Doe dit regelmatig en je zal merken dat je je veel energieker voelt…

Gerelateerde Berichten

escort bayan bayan escort pornhub türk porno hd porno sikiş hikayeleri travesti porno bayan escort escort bayan bayan escort casino