web analytics
11:11 Dubbele getallen
Maatschappij & PsychePolitiek-Elite

Pedofielen roepen op om lesbiennes uit LGBTQ te verwijderen vanwege hun verzet tegen MAP’s

Pedofiele activisten in Duitsland roepen op om lesbiennes uit de LGBTQ-beweging te verwijderen vanwege hun verzet tegen Minor Attracted People ( MAP’s ). (Weten we dat ook weer dat ze MAPs heten… wtf)

 

De groep eist dat lesbiennes worden uitgesloten van een tentoonstelling in het Berlijnse Homomuseum vanwege hun verzet tegen pederastie. Krumme-13 protesteert tegen het Museum en beweert dat lesbiennes “zich op alle mogelijke manieren onderwerpen aan de anti-pedofiele tijdsgeest van de heteroseksuele mainstream.”

 

Reduxx.info meldt: Het Homomuseum werd geopend in 1985 en was het eerste in zijn soort dat uitsluitend gewijd was aan de homogeschiedenis. In oktober lanceerde het museum een ​​tentoonstelling waarin werd geprobeerd de wijdverbreide acceptatie van pedofielen in de homomannenbeweging in de jaren tachtig en negentig kritisch te onderzoeken, getiteld ‘ Herwaardering: seksueel geweld tegen kinderen en jongeren in de geest van emancipatie ’.

De tentoonstelling bestaat uit twee hoofdruimten , waarvan er één gewijd is aan getuigenissen van slachtoffers van seksueel misbruik van kinderen, en de tweede zich richt op historische voorbeelden van publicaties over homorechten waarin steun voor pedofilie wordt geuit. Onder de displays bevindt zich een document dat oproept tot ‘solidariteit’ met de pro-pedofiele gemeenschap en pleit tegen hun ‘uitsluiting’ van de homorechtencampagne.

Volgens één bord in de tentoonstelling werd de overtuiging dat kinderen – vooral jongens – geen schade ondervonden door seksuele relaties met volwassen mannen “gesteund door de homobeweging.” Uit de tentoonstelling blijkt dat pedofielen ruime steun vonden binnen de gemeenschap door een beroep te doen op ‘gedeelde ervaringen van discriminatie en vervolging’.

Lees ook eens:  Bestellen in China gaat BTW kosten

Daarentegen toonden lesbische vrouwen niet dezelfde mate van solidariteit jegens pedofielen. Na de omvorming van de Homovereniging in Duitsland tot de Lesbische en Homovereniging in Duitsland halverwege de jaren negentig kwam er een einde aan de gezamenlijke [mannelijke] homoseksuele en pedofiele beweging.

In een blogpost die begin november werd gepubliceerd, schetsten leiders van de pro-pedofiele activistengroep Krumme-13 hun beweegredenen voor het bekritiseren van de tentoonstelling, waarbij ze de vrouwelijke leiding in het museum veroordeelden voor het “bevooroordeeld” zijn van de tentoonstelling. Het wees ook op lesbische historische oppositie tegen pedofilie, en legde de schuld voor hun ballingschap uit moderne homorechtenbewegingen bij de inclusie van vrouwen.

“De reden hiervoor was vooral dat lesbiennes de herschikking binnen de homobeweging bepaalden. Het Homomuseum wordt nu gedomineerd door lesbiennes die zich in alle opzichten hebben onderworpen aan de anti-pedofiele tijdsgeest van de heteroseksuele mainstream. De lesbische activisten in het Homomuseum zetten zich volledig en kritiekloos in voor de bescherming van kinderen en slachtoffers. We veroordelen ten stelligste de ideologie die hiermee gepaard gaat”, vervolgt de post.

Het voegt eraan toe dat het Museum verplicht is een sectie toe te voegen waarin de positieve ervaringen van slachtoffers van kindermisbruik met pedofielen worden beschreven, om de vertoning ervan aan de slachtoffers tegen te gaan.

Lees ook eens:  Als vaccins geen autisme veroorzaken, hoe verklaar je dan al dit bewijsmateriaal?

“Als er op een tentoonstelling een luisterstation is waar tien getroffen mensen de mogelijkheid hebben om verslag uit te brengen over seksueel misbruik in hun kindertijd, dan MOET er omwille van het evenwicht ook getroffenen zijn die positieve ervaringen hebben gehad in hun kindertijd”, reageerde K13. “De mensen die in de eerste plaats door deze tentoonstelling worden getroffen – pedofielen/pedoseksuelen/pederasten – moeten erbij worden betrokken. De organisator is het Homomuseum, maar de seksuele minderheid van pedofielen moet niet alleen bezoekers zijn, maar ook actief kunnen participeren.”

De activisten instrueren hun aanhangers vervolgens om tegen het museum te protesteren en veroordelingsbrieven achter te laten bij de tentoonstelling.

“In de tentoonstellingsruimte van het Homomuseum staat een brievenbus. Wij roepen bezoekers, vooral in de huidige pedofiele scene, op om te protesteren tijdens hun bezoek.

De verkeerde voorstelling van zaken dat er geen toestemming is, is in tegenspraak met de realiteit van het leven toen, nu en in de toekomst. Voormalige hedendaagse getuigen en de hedendaagse pedofielen/pedoseksuelen moeten weer politiek actief worden en zichzelf organiseren.” *?*

Zoals onlangs onthuld door Reduxx heeft de Duitse Bondsdag vorige maand een petitie aanvaard waarin de rechten van kinderen worden geschetst, die was opgesteld door de oprichter van K13, Dieter Gieseking – die eerder een tijd in de gevangenis heeft doorgebracht wegens aanklachten in verband met het bezit en de verspreiding van kinderpornografie. De petitie van Gieseking beoogt artikel 6 van de basiswet te wijzigen door verklaringen toe te voegen over de rechten van kinderen, en stelt dat “kinderen moeten worden gezien als legale subjecten met hun eigen rechten.”

Lees ook eens:  ‘NEDERLANDSE KONINGSHUIS IS DUURSTE VAN EUROPA’

Een van de rechten die in de tekst van de petitie worden genoemd, is de bewering dat kinderen “het recht hebben om inspraak te hebben in alle zaken die hun emotionele, mentale en fysieke welzijn beïnvloeden” en “het recht op de vrije ontwikkeling van hun persoonlijkheid.”

‘Seksuele zelfbeschikking’ is opgenomen in artikel 2 van de Basiswet onder de zinsnede ‘vrije ontwikkeling van de persoonlijkheid’, een feit waar Gieseking zijn volgers op zijn website zeker op wilde wijzen.

Veelbetekenend is dat Gieseking eerder de spot heeft gedreven met feministen en lesbiennes in berichten die op de K13-website zijn gepubliceerd, waarin staat: “Het ethos van feminisme en lesbiennes wordt duidelijk… ze beweren onwetend dat er geen consensuele seksuele relaties bestaan ​​tussen volwassenen en kinderen.”

Bron

Wat een zieke mensheid momenteel. Gruwelijk… pedofilie gaan zien als normaal?!
NOOIT!!!!!!

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥