web analytics
11:11 Dubbele getallen
Maatschappij & Psyche

Welke Iris heb jij?

304870a143291995181e27d43cc1bcca AnGel-WinGs.nl

In het Rayid-model van irisinterpretatie zijn er 4 constitutionele irispatronen: 2 primaire en 2 secundaire. De twee primaire structuren zijn “Jewel” en “Bloem”. Iedereen heeft een van deze twee patronen als dominante irisstructuur. Het primaire irispatroon wordt gewijzigd door het secundaire patroon: “Stream” of “Shaker”. Persoonlijkheidskenmerken en kenmerken zijn voor elk van deze structuren verschillend. Naast de invloed van Stream of Shaker wordt de persoonlijkheid gewijzigd door de geboortevolgorde en andere factoren.

Hieronder vindt u een overzicht van de 4 constitutionele Rayid Iris-structuren. Voor een ander voorbeeld hiervan, bekijk de foto met de 4 iristypen.


Het juweeltype

jewel 500 AnGel-WinGs.nlDe aanwezigheid van bruine of donkergekleurde sproetachtige stippen of vlekjes in de iris duidt op een denkend, analytisch persoon. Deze kleurvlekken, die kunnen variëren van geel tot goud tot bruin, worden juwelen genoemd, en deze mentaal georiënteerde persoonlijkheid wordt een juweel genoemd. Mentale typen sturen hun percepties en gevoelens via intern denken en analyse. Ieder mens denkt, en ieder mens analyseert, maar voor Jewels zijn dit herkenbaar hun dominante persoonlijkheidskenmerken.

Bruine of gouden stippen in een iris geven ook aan dat de persoon de neiging heeft om informatie visueel op te nemen. Dit is de primaire manier van leren van het Juweel. Juwelen kijken, lezen en observeren graag. Ze nemen informatie op via hun ogen, verwerken het, categoriseren het, benoemen het, bedenken het en leggen het vervolgens mondeling uit. Het zijn doorgaans nauwkeurige, verbale communicatoren. Met andere woorden, juwelen reageren goed op visuele indrukken, terwijl ze bedreven zijn in verbale expressie. Het Jewel-temperament is opmerkzaam en nieuwsgierig. Introverte (naar binnen gerichte) juwelen kunnen behoorlijk teruggetrokken zijn, terwijl de extraverte (naar buiten gerichte) juwelen meer gericht zijn op externe details. Met een eenpuntige, intense aard kan de Jewel-geest de kleinste hoekjes van de menselijke verbeelding binnendringen, of urenlang de kleuren van de vleugel van een vlinder onderzoeken. Ze houden van details.

Juwelen hebben de neiging zichzelf, situaties en andere mensen te beheersen. Ze vertellen mensen graag wat ze moeten doen. Ze tonen over het algemeen minder emotie en maken gebruik van puntige gebaren. Analyse en gevoel sluiten elkaar oppervlakkig uit: juwelen zijn openlijk zeer analytisch en hun gevoelens, die eigenlijk net zo diep gaan als die van wie dan ook, worden verborgen in plaats van tentoongesteld. Soms kunnen hun zelfbeheersing en mentale capaciteiten hen de schijn geven afstandelijk of zelfingenomen te zijn. Juwelen zoeken vrijheid en hebben er een hekel aan om op welke manier dan ook gecontroleerd te worden. Sommige Juwelen weigeren zelfs een veiligheidsgordel te dragen, omdat ze zich afgestoten voelen door het gevoel van beklemming. Ze hebben de neiging hun vrijheid te vinden in abstract denken. Ze verafschuwen systemen en georganiseerde structuren om vergelijkbare redenen (tenzij ze die zelf hebben gecreëerd) en hebben de neiging structuren te ontwortelen. Ze hebben meestal een grote behoefte om gelijk te hebben, te onderbreken en het laatste woord te hebben.

Deze doelbewuste, rustig gedreven mensen zijn vaak intens en genieten ervan om doelen te stellen en te bereiken. Hoewel ze soms traag zijn in het accepteren van nieuwe ideeën, lopen ze vaak voorop nadat ze de mogelijkheden grondig hebben geanalyseerd. Hun uitstekende spreekvaardigheid geeft hen overtuigingskracht en inspiratie. Toekomstgericht, met goed gedefinieerde opvattingen, aandacht voor detail en een indrukwekkende aanwezigheid, blinken ze uit als leiders, critici, docenten en wetenschappers. Juwelen zijn over het algemeen heel interessant en actief, en vinden het gemakkelijker om met andere mensen om te gaan (vaak op een oppervlakkig niveau) dan bloemen. Wanneer ze in balans zijn, kunnen de mentale typen grote helderheid en wijsheid bijdragen aan een sociale of werksituatie.

Als ze zeer gebalanceerd zijn, zijn juwelen helder zonder dat analyse nodig is. Wanneer een juweel uit balans is, raken hun gedachten verstrooid en worden ze onverzadigbaar analytisch en vragend. Hun aandacht voor detail kan de realisatie van hun hoogste potentieel verstikkend blijken te zijn.

Door te leren meegaan met situaties en andere mensen te vertrouwen, kunnen Jewels hun gevoelens beter uiten en hun langetermijndoelen bereiken. Juwelen die mentaal een stap verder zijn gegaan, kunnen weer in balans komen door terug te keren naar het hart.

Juwelen hebben behoefte aan bevrijding of iemand die luistert en trekken emotionele types aan voor langdurige relaties. Maar hoewel ze misschien heel graag een relatie willen hebben met iemand die op gevoelens gericht is, komen de bloemen die ze aantrekken onvermijdelijk langzamer tot uiting. Juwelen kunnen verbaal manipulatief of onderbrekend zijn, waardoor er spanning ontstaat in een partnerschap. Dit doen ze door hun partner te onderbreken met woorden of geluiden, gebaren of houdingen, of door de zinnen van hun partner af te maken.

Juwelen staan ​​in de kindertijd meestal dichter bij hun moeder, of bij een oudere zus, en hebben doorgaans grotere problemen of moeilijkheden met hun vader, een broer of mannen. Hierop bestaan ​​uiteraard uitzonderingen.

Juwelen zijn bang voor kritiek, voor het verliezen van controle (of vrijheid) en voor controle door anderen. Dit komt deels voort uit het feit dat ze zich niet op hun gemak voelen met hun eigen kwetsbaarheid. Ze voelen zich aangetrokken tot intimiteit, maar zijn er ook bang voor. Verliefd worden vereist bijvoorbeeld het loslaten van de controle. Dit is een beangstigende ervaring voor een juweel. Ze voelen zich aangetrokken tot het onbekende, maar zijn bang om het daadwerkelijk te ervaren. Juwelen hebben de neiging om op zoek te gaan naar de ervaring van openen en toestaan, maar kunnen gesloten blijven voor de ervaring, of er ver van af staan, terwijl ze proberen die te krijgen.

Juwelen hebben de neiging zich vast te klampen aan dingen en ideeën. In positieve zin zijn het goede verzamelaars, classificatoren en organisatoren. Als ze uit balans zijn, hebben ze vaak moeite met het loslaten van oude gevoelens, houdingen en gewoonten. De hebzucht van een juweel omvat de neiging om verantwoordelijkheden op zich te nemen.

Hoewel iedereen een juweel of een bloem als primaire irisstructuur heeft, hebben maar heel weinig mensen een pure juweelstructuur. De meeste juwelen hebben een combinatiepatroon (dat wil zeggen, shaker-jewel- of stream-jewel-patroon).

Samenvatting van juweelkenmerken

Iristype: Juweel
Iriseigenschappen: Bruine sproetachtige stippen of vlekjes
Persoonlijkheid: Denkend, analytisch, verbaal, traag van verandering
Essentie/Uniek geschenk: Duidelijk, wetend
Gebaren/houdingen: Gecontroleerd, puntig
Perspectief: “Ik” (1e persoon)
Geschenken/vaardigheden: Leiderschap, aandacht voor detail, duidelijkheid
Lessen: Vertrouw anderen, delegeer, integreer, flow, laat toe, laat los
Leren (onbewust): Visueel en door associatie met emoties
Communicatie (bewust): Verbaal, met behulp van geluiden en woorden
Familie relaties: Vaak dichter bij moeder/zus in de kindertijd, problemen met vader/broer
Partner-/partnerrelaties: Bloem (gevoelstype)
Activiteiten/instelling: Star Trek-fans, toekomstgericht
Energiepatroon/richting: Bouw energie op, stuur deze naar voren
Fysieke eigenschappen: Scherpere botstructuur in gezicht, koude handen, warm lichaam
Onderbrekend patroon: Verbale overanalyse, zenuwachtige handen/voeten, abrupte lichaamsbewegingen
Slaap: Voornamelijk aan de linkerkant, met partner aan de rechterkant
Angsten: Gecontroleerd worden, loslaten, kritiek, intimiteit, het onbekende
Aanpassing: Emotioneel, ruimtelijk, vergeetachtig
Stress-onbalans: Angstig, gefrustreerd, vermijdend, verlies van vertrouwen
Transformationeel pad
Positieve expressie: Controle, focus, analyseren, plannen
Indien geblokkeerd, zijn dit: Eigenwijs, onderbrekend, vermijdend
Als ze leren: Toelaten, stromen, openen
Zij ervaren: Diep gevoel & stilte
Het bereiken van de gewenste staat van: Het kennen van de waarheid
Lees ook eens:  Eet geen gehaktballen bij de Ikea

terug naar Veelgestelde vragen


Het bloemtype

flower 500 AnGel-WinGs.nlDuidelijk gebogen of ronde openingen in de vezels van de iris (zoals bloemblaadjes) duiden op een gevoelsgerichte persoonlijkheid. Deze openingen, die eruit zien alsof de lichtgekleurde irisvezels ronde gaten erin hebben, worden bloemen genoemd, en we noemen het gevoelstype van de persoonlijkheid een bloem. Gevoelsgericht ervaren ze het leven via de gevoeligheden van het hart, met automatische gevoelsreacties op gebeurtenissen. Gevoelens zullen dieper worden ervaren en uitgedrukt wanneer de afgeronde openingen in de irisvezels groter of groter in aantal zijn.

Gevoelstypes zijn auditief, wat betekent dat ze dingen voornamelijk via geluid opnemen. Ze luisteren graag naar muziek en leren het snelst als ze specifieke auditieve instructies krijgen. Ze zijn ook erg gevoelig voor geluiden: volume, toon/intonatie, enz. Bloemen communiceren met beelden, emoties en gebaren. Ze zijn over het algemeen levendig en expressief, met ronde bewegingen van hun handen wanneer ze spreken of zich uiten. Introverte (innerlijke) bloemen kunnen erg zacht en timide zijn in sociale situaties. Als ze extravert zijn, kunnen bloemen opzichtige, demonstratieve mensen zijn – die hun lichaam gebruiken om actief hun emoties te tonen. Soms gedraagt ​​een Bloem zich in het ene moment flirterig en verandert dan snel en gaat verder met iets anders. Verandering is het kenmerk van een Flower-persoonlijkheid.

Flexibel, spontaan en veranderlijk. Bloemen passen gemakkelijk bij de meeste dingen. Bloemen zijn net zo sterk als juwelen, maar drukken hun kracht op minder directe manieren uit. Bloemen stralen warmte en gratie uit en kunnen, wanneer ze in balans zijn, enthousiasme opwekken bij anderen, simpelweg door hun aanwezigheid. Velen vinden het leuk om tentoongesteld te worden of op het podium te staan, terwijl het publiek hen applaudisseert en waardeert. Bloemen lopen over van creatieve ideeën en blinken uit als artiesten, entertainers, muzikanten, uitvinders en ingenieurs. Ze omarmen snel nieuwe concepten en voegen vitaliteit toe aan elk project, maar raken vaak afgeleid voordat ze het tot een goed einde brengen. Levend in het moment, blijven de interesse en het enthousiasme van een Bloem vaak niet voortduren. Hun passie voor het ervaren van het leven creëert de neiging om zich te veel in te zetten en zichzelf uit te putten.

Bloemen houden ervan om georganiseerd te zijn, maar hebben moeite om lang aan welk systeem dan ook vast te houden. Ze hebben de neiging een nieuw systeem een ​​tijdje uit te proberen, in de overtuiging dat het hun leven zal verbeteren, en verliezen dan hun interesse en gaan over op iets anders.

Op een diep niveau is de aangeboren gave van een bloem stille vrede, uitgestrektheid en een gevoel van tijdloosheid. Als ze in balans zijn, zijn ze als een koel, stil bergmeer. Als het bergmeer niet in balans is, raakt het verstoord en wordt het reactief en modderig. Als Bloemen uit balans zijn, kunnen ze gemakkelijk van streek raken, waardoor ze emotioneel hun woede naar buiten richten en anderen de schuld geven van hun ongeluk. Als ze zichzelf de schuld geven, kan het gevoel zo sterk zijn dat ze depressief worden. Bloemen zijn vaak afgeleid in hun gedachten, hoewel ze zich daar niet van bewust zijn. Als ze zich concentreren op het in hun lichaam zijn, kunnen Bloemen grote vreugde ervaren. Als ze uitdrukking geven aan hun ware innerlijke aard, zijn bloemen evenwichtig en open, en dragen ze rustige kalmte bij aan sociale situaties.

Bloemen moeten leren zichzelf en hun eigen capaciteiten te vertrouwen, de verantwoordelijkheid voor gebeurtenissen te aanvaarden en verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van hun woorden, gedrag en daden. Om hun verlangens te vervullen en te slagen, moeten Bloemen leren hun energie te concentreren.

Gevoelstypen (bloemen) hebben focus nodig en worden van nature aangetrokken tot mentale typen (juwelen) voor langdurige relaties. Deze specifieke combinatie van tegengestelde persoonlijkheden levert relaties op die spectaculair kunnen zijn om naar te kijken.

Bloemen voelen zich in hun kindertijd meestal dichter bij hun vader, of bij een oudere broer. Ze hebben vaak grotere problemen of moeilijkheden met hun moeder, een zus of een vrouwtje. Voor de meeste bloemen is er een karakteristiek patroon van gevoel van afgescheidenheid en verlatenheid. Natuurlijk zijn er uitzonderingen.

De grootste angst voor een bloem is verlaten of alleen worden. Ze zijn ook zeer gevoelig voor controle. Dit kan zich manifesteren als angst voor verdrinking of verstikking. Bloemen kunnen zich moeilijk compleet voelen en kunnen soms een diep gevoel van eenzaamheid hebben. Dit kan leiden tot vertoningen van emotioneel manipulatief gedrag.

Bloemen hebben vaak fysieke problemen met hun rug en nek en genieten ervan als ze over hun nek, rug en schouders wrijven. Bloemen hebben ook de neiging zichzelf op te branden en hebben regelmatige rustperioden nodig om hun zelf veroorzaakte toestand van uitputting en uitputting te overwinnen. Wanneer Bloemen de tijd nemen om stil te zijn, kan een caleidoscoop van innerlijke gevoelens hun geest vullen, en ze borrelen opnieuw op met een nieuw ontdekte golf van enthousiasme. Het ontkennen van gevoelens bij Flowers kan een fysieke verharding van het lichaam veroorzaken, met bijbehorende spanning, hoofdpijn en migraine.

Zeer weinig mensen hebben een puur bloemirispatroon. Net als juwelen hebben de meeste bloemen een combinatiepatroon (stroombloem of schudbloem).

Samenvatting van bloemkenmerken

Iristype: Bloem
Iriseigenschappen: Gebogen of ronde openingen, zoals bloemblaadjes
Persoonlijkheid: Emotioneel, gevoelsmatig, expressief, veranderlijk
Essentie/Uniek geschenk: Ruimtelijk, vredig
Gebaren/houdingen: Spontaan, geanimeerd
Perspectief: “Jij” (2e persoon)
Geschenken/vaardigheden: Vreugde, visie, gezelligheid
Lessen: Vertrouw op jezelf, zelfbeheersing, evenwicht, focus en directheid
Leren (onbewust): Auditief
Communicatie (bewust): Visueel, met behulp van beelden en gebaren
Familie relaties: Vaak dichter bij vader/broer. Heeft meer kans op problemen met moeder/zus
Partner-/partnerrelaties: Juweel (mentaal type)
Activiteiten/instelling: Muziekliefhebbers, romantisch
Energiepatroon/richting: Laat energie vrij, rond
Fysieke eigenschappen: Ronder gezicht, warme, vochtige handen, koud lichaam
Onderbrekend patroon: Ontwikkel een lege blik, onderbreek deze door verspreiding van energie
Slaap: Meestal aan hun rechterkant, met partner aan hun linkerkant
Angsten: Verlating, scheiding, gecontroleerd worden, verstikking
Aanpassing: Gedetailleerd, controlerend
Stress-onbalans: Boos, depressief, beschuldigend
Transformationeel pad
Positieve expressie: Open, rustgevend, stil
Als ze geblokkeerd zijn, zijn ze meestal: Boos, depressief, beschuldigend
Als ze leren: Accepteer, verduidelijk, wees zelfverantwoordelijk
Zij ervaren: Zekerheid, vreugde
Het bereiken van een staat van: Stille innerlijke vrede
Lees ook eens:  Moderniteiten

terug naar Veelgestelde vragen


Het stroomtype

 

stream 500 AnGel-WinGs.nlDit iristype in het Rayid-model wordt het kinesthetische type genoemd. Metaforisch wordt het een stroom genoemd. De iris van een persoon met een Stream-persoonlijkheid heeft een uniforme vezelstructuur die uit de pupil straalt, met slechts subtiele variaties of kleurstrepen. Op het eerste gezicht lijkt een Stream-iris de minste kenmerken te hebben van alle irisstructuren en kan dit het moeilijkste irispatroon zijn om te interpreteren.

Stromen hebben een manier om de wereld bij elkaar te houden. Van nature zijn ze intuïtief, geaard en beminnelijk. Omdat ze een fysiek/tactiel persoon zijn, nemen ze het leven waar en integreren ze via de zintuiglijke ervaring van hun lichaam, door aanraking. Streams leren het beste als ze de kans krijgen om lessen te ervaren door beweging of door te doen. Ze leren ook gemakkelijk van leraren die verbale en visuele instructies afwisselen. Streams communiceren via houding, aanraking en met subtiel gecontroleerde gebaren.

Mensen met dit iristype zijn fysiek en intuïtief gevoelig. Hun lichaam is automatisch ontvankelijk voor anderen en hun omgeving en fungeert als een ontvanger voor alles wat er om hen heen gebeurt. Stel je voor dat stromen duizenden katachtige snorharen hebben die zich in alle richtingen naar buiten uitstrekken. De kleinste verandering in trilling is onmiddellijk voelbaar. Stromen zijn als lopende radars, ze worden altijd ‘aangeraakt’ door dingen en mensen om hen heen. Hoewel ze een verhoogde gevoeligheid hebben, hebben stromen de neiging subtiele fysieke reacties te beheersen door middel van stilte. Stroomgevoeligheid is zowel een geschenk als een uitdaging.

Streams zijn van nature empathisch en hebben de neiging anderen te koesteren en in evenwicht te brengen, waarbij ze de extremen in gezinnen, gemeenschappen en de samenleving bemiddelen en harmoniseren. Subtiele gevoeligheid geeft Streams de mogelijkheid om gemakkelijk te communiceren met zowel bloemen als juwelen. Stromen zijn traag in verandering en doen dingen vaak graag in groepsproces of via commissiebesluiten. Het zijn echte visionaire uitvoerders, die dingen laten gebeuren en de klus klaren. Begiftigd met overvloedige fysieke energie en sociale vaardigheden, zijn Streams van nature bedreven in atletiek, dans, gezondheidszorg, maatschappelijk werk, praktische therapieën en openbare dienstverlening.

Mensen met een Stroomstructuur zijn als levende pijpleidingen van natuurlijke vitaliteit, waar de levensenergie in en uit pulseert. Dit maakt Streams tot een van de meest aantrekkelijke mensen. Hun ongeremde overdracht van energie bevordert het mentale, fysieke en spirituele welzijn van de mensen om hen heen.

Dit kinesthetische type kan een gevoel van verbondenheid, een gevoel van koestering, een gevoel van moederschap geven. Hun aanwezigheid roept vaak het gevoel op dat je zachtjes wordt vastgehouden of gekalmeerd. Wanneer een Stroom voelt dat hij/zij erbij hoort, ervaren anderen om hen heen een gevoel van ontspanning. Als een persoon met een Stream-structuur angstig of reactief wordt, kan zijn aandacht overbezorgd of verstikkend worden, in plaats van comfortabel te kalmeren en te beheersen. Hun sterke gevoel van verbondenheid met anderen kan verwarring veroorzaken over hun eigen identiteit, eigenwaarde of doel in het leven. Als Streams overmatig gevoelig zijn, kunnen ze zich gemakkelijk overweldigd voelen. Wanneer Streams in balans zijn, brengen ze integriteit, stabiliteit en harmonie in relaties en sociale situaties.

Door de perfectie in het leven en in zichzelf te accepteren, leren Streams te zijn wie ze zijn, zonder de lasten van anderen op zich te nemen. Het beoefenen van perfecte stilte (dwz door middel van ontspannings- of meditatietechnieken), verhoogt de kinesthetische gevoeligheid van een Stroom, en maakt het mogelijk dat de energie die erin is opgeslagen, wordt vrijgegeven. Door deze energie op productieve manieren te kanaliseren, kunnen Streams hun potentieel beter realiseren.

Streams hebben behoefte aan en profiteren van uitgestrektheid en voelen zich aangetrokken tot Shakers voor langdurige relaties. De stabiliserende invloed van een Stream helpt het radicale karakter van een Shaker in evenwicht te brengen. De oriëntatie op beweging en verandering in een Shaker heeft een positieve invloed op een Stream, wiens natuurlijke neiging het is zich tegen verandering te verzetten.

Zeer weinig mensen hebben een zuivere Stream-irisstructuur. De meeste Streams hebben een combinatiepatroon (dwz Stream-Jewel of Stream-Flower).

Stroomogen kunnen in eerste instantie moeilijker te interpreteren zijn dan andere structuren. Zachte kleurvlakken, dichte concentraties vezels of duidelijk verhoogde vezels zijn indicatief voor een Stream-Jewel. Een opvallende afwezigheid van vezels in een bepaald gebied, zoals een open bloemblad, duidt op een stroombloempatroon.

Samenvatting van stroomkenmerken

Iristype: Stroom
Iriseigenschappen: Rechte lijnen of kleurstrepen
Persoonlijkheid: Vriendelijk, intuïtief, gevoelig, gegrond
Essentie/Uniek geschenk: Stilte, verbondenheid, bemiddelaar
Gebaren/houdingen: Subtiel
Perspectief: “Wij” (3e persoon)
Geschenken/vaardigheden: Balans en stabiliteit, empathie, ondersteuning, integratie
Lessen: Vertrouw, laat los, vind een doel
Leren (onbewust): Ervaringsgericht, door te doen
Communicatie (bewust): Door aanraking en houding
Familie relaties: Afhankelijk van de primaire structuur (dat wil zeggen juweel of bloem)
Partner-/partnerrelaties: Shaker (bewegingstype)
Activiteiten/instelling: Fysiek actief, aandachtig bezorgd
Energiepatroon/richting: Verbinden en bevatten, naar beneden gericht (aarding)
Slaap: Afhankelijk van de primaire structuur
Angst: Verandering, initiatie, fouten, anderen pijn doen of gekwetst worden
Aanpassing: Niet-geaard
Stress-onbalans: Toegeeflijk, belemmerd, hulpeloos
Transformationeel pad
Positieve expressie: Ondersteunen, dienen, balanceren
Indien geblokkeerd, bent u: Besluiteloos
Als je leert: Initiëren, handelen, bewegen, geven
Je ervaart: Verzorging, eenwording
Het bereiken van een staat van: Erbij horen, diepe stilte

Keer terug naar Veelgestelde

vragen

Het Shaker-type

shaker 500 AnGel-WinGs.nlOgen die zowel puntachtige (sproetachtige) pigmenten als ronde openingen in de irissen hebben, duiden op een extremistisch of bewegingsgericht (Shaker) persoonlijkheidstype. Dit geldt ongeacht of er in beide irissen juweel- en bloemtekeningen voorkomen, of juweeltekeningen in de ene iris en bloemtekeningen in de andere.

Lees ook eens:  Franse stad gaat hondenpoep op dna controleren: ‘Slecht gedrag moet bestraft worden’

 

Shakers belichamen tegelijkertijd de krachten van zowel aantrekking als afstoting en zijn zeer gemotiveerd, dynamisch en expressief. Deze radicale, actiegerichte mensen hebben moeite met stilzitten en treden vaak buiten de grenzen van het conventionele denken en de normen. Ze bezitten een bulldog-achtige vasthoudendheid die hen ertoe aanzet om tegen alle verwachtingen in door te gaan. Baanbrekende types, doorgaans vooroplopend in verandering en innovatie, dagen Shakers het leven met overgave en ijver uit. Ze fungeren als het geweten van de samenleving, staan ​​er vaak alleen voor en worden soms belachelijk gemaakt door hun leeftijdsgenoten.

 

Shakers hebben een gecombineerd irispatroon, wat Shaker-Jewel of Shaker-Flower betekent. Als er meer juweelmarkeringen aanwezig zijn, is het irispatroon Shaker-Jewel. Deze persoon heeft versterkte persoonlijkheidskenmerken van een juweel. Als er meer bloemtekeningen aanwezig zijn, is het patroon een Shaker-Flower. Deze persoon heeft versterkte persoonlijkheidskenmerken van een bloem.

Met elementen van zowel het Juweel als de Bloem in hun samenstelling verenigen Shakers mentale en emotionele persoonlijkheidskenmerken. Ze nemen sneller beslissingen dan een juweel en blijven langer bij hun beslissing dan een bloem. Shakers leren het beste fysiek, terwijl ze in beweging zijn (door de beweging van hun lichaam) of wanneer ze worden aangeraakt. Ze hebben een sterk intuïtief gevoel. Shakers communiceren voornamelijk door beweging en gebaren. Ze hebben doorgaans een sterke affiniteit met de natuur en het buitenleven, waarbij de fysieke verbinding met hun omgeving hun intuïtieve inname vergroot.

Shakers kunnen de belichaming zijn van extase, vreugde en dankbaarheid, en kunnen gevoelens van opwinding en opwinding geven aan elk project waarbij ze betrokken zijn. Mensen voelen zich in eerste instantie tot Shakers aangetrokken vanwege hun energie en overtuiging. Het kan echter lastig zijn om er in de loop van de tijd mee om te gaan, omdat ze altijd in beweging zijn en vaak van focus veranderen. Avontuurlijk en vaak toegewijd aan een goed doel, blinken Shakers uit als uitvinders, motivatoren en ontdekkingsreizigers.

Als kinderen blijken Shakers vaak een behoorlijk handjevol te zijn voor ouders om op te voeden. Door hun extreme aard kunnen ze moeilijk te onderwijzen of te leiden zijn. Ze houden niet van opsluiting en hebben een hekel aan elke vorm van systematische controle. Shakers zijn het liefst lichamelijk actief, wat helpt bij de ontwikkeling van hun lichaam. Als ze een gevoel van zorg ontwikkelen voor het gezin en de gemeenschap als geheel en leren hun energie te kanaliseren, hebben Shakers het potentieel om nieuwe en blijvende veranderingen in de wereld te creëren.

Shakers weten waar ze heen gaan, of ze denken tenminste dat ze weten waar ze heen gaan. Ze kunnen inspirerende leiders en motivatoren zijn, die het bewustzijn over een goed doel vergroten of een gevoel van doelgerichtheid aan een project geven. Resultaatgericht, ze zijn ook gevoelig voor ongeduld. Ze begrijpen niets minder dan totale toewijding en irriteren zich aan halfslachtige toewijding.

Shakers zijn degenen die zeggen: “Genoeg planning, laten we het voor elkaar krijgen!” Gedreven om iets te bereiken, maar soms ongegrond, kunnen Shakers cycli van groot succes en mislukking ervaren die hun fysieke kracht uitputten. Ze drijven zichzelf tot het uiterste, en vaak zelfs nog verder, meestal met volledige minachting voor hun eigen gezondheid en welzijn. Als ze geen grond hebben, kunnen Shakers de hele groep neerhalen door hun roekeloosheid. Ze hebben er veel baat bij om te leren plannen en een teamspeler te zijn. Hun taak in de samenleving is om de grenzen van de zelfopgelegde barrières van de mensheid te verleggen en het schild van traditionele waarden te doorbreken. Shakers zijn de punt van de speer.

Als ze overdreven opgewonden raken, raken Shakers gemakkelijk verspreid. Dit is het moment waarop hun intense energie zich tegen zichzelf kan keren. Ze kunnen zelfdestructief worden, met een neiging tot verslaving. Hun enthousiasme en verlangen om de wereld te veranderen kunnen obsessief worden, tot het punt dat ze anderen de schuld geven om anderen te motiveren. Shakers nemen zelden ergens een neutraal standpunt over in. Ze kunnen oneerlijk of ronduit onbeleefd zijn tegen iedereen die het niet met hen eens is. Als hun leiderschapsstijl niet in evenwicht is, kan deze autoritair, tiranniek of dictatoriaal zijn, in plaats van inspirerend en charismatisch.

Wanneer ze zichzelf kunnen toestaan ​​stil te zijn, de integriteit te voelen van wie ze zijn, kunnen Shakers de ervaring van ontwaakte vreugde en dankbaarheid naar een groep brengen. Door gematigdheid en consistentie te leren, kan een Shaker verandering met stabiliteit manifesteren.

Omdat ze evenwicht in hun leven nodig hebben, voelen Shakers zich het meest aangetrokken tot kinesthetische (Stream) typen voor langdurige relaties. Shakers zijn idealistisch over romantiek en plaatsen hun levensdoelen niettemin bovenaan hun prioriteitenlijst. Ze willen dat hun partners deze doelen steunen. Hun perfectionisme en veeleisende karakter kunnen Shakers behoorlijk uitdagend maken als langetermijnpartners. Er valt voor een Shaker veel te winnen bij de stilte en gegrondheid die een Stream-partner in zijn leven kan brengen.

Samenvatting van de Shaker-kenmerken:

Iristype: Shaker
Iriseigenschappen: Zowel puntachtige/sproetachtige pigmenten als afgeronde openingen
Persoonlijkheid: Gedreven, vooruitstrevend, in beweging, onvoorspelbaar, extreem
Essentie/Uniek geschenk: Vitaliteit, vreugde
Gebaren/houdingen: Dynamisch
Perspectief: “Zij” (4e persoon)
Geschenken/vaardigheden: Motivatie, originaliteit, ijver, prestatie
Lessen: Consistentie, gematigdheid, stabiliteit, vertrouwen
Leren (onderbewust): Via lichaamservaring/beweging/intuïtief gevoel
Communicatie (bewust): Afwisselend of verenigd (visueel en verbaal), en door middel van gebaren
Familie relaties: Afhankelijk van de primaire structuur (juweel of bloem)
Partner-/partnerrelaties: Stroom (kinesthetisch type)
Activiteiten/instelling: Reizen en/of vechten voor goede doelen, enthousiast, ongeduldig
Energiepatroon/richting: Verplaatst energie, omhoog en naar buiten
Slaap: Afhankelijk van de primaire structuur
Angsten: Falen, gecontroleerd worden, intimiteit
Aanpassing: Inactief
Stress-onbalans: Autocratisch
Transformationeel pad
Positieve expressie: Gedreven, gemotiveerd
Indien geblokkeerd, zijn dit: Roekeloos, geïsoleerd
Als ze leren: Plan, doe mee, verbind
Zij ervaren: Verandering, gevoel van doel
Het bereiken van een staat van: Levendigheid van het geweten

 

Bron

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Check ook
Close
Back to top button

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥