web analytics

Nieuwkomers moeten Nederlandse regels volgen

Nieuwkomers moeten Nederlandse regels volgen

DEN HAAG – Nieuwkomers worden vanaf 1 oktober door het ondertekenen van een verklaring verplicht de Nederlandse normen en waarden te respecteren. Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer ging hier dinsdag mee akkoord, nadat eerder dit jaar ook al de Tweede Kamer instemde.

De zogenoemde participatieverklaring vormt een onderdeel van het inburgeringsexamen, waarbij de migrant onder meer op de hoogte wordt gebracht van de Nederlandse kernwaarden en spelregels. Bij de nieuwkomers gaat het om asielzoekers, maar ook om migranten die naar ons land komen voor gezinsvorming of gezinshereniging.

 

Inburgeringsplichtigen die verwijtbaar weigeren de verklaring te ondertekenen, kunnen een boete van maximaal 340 euro krijgen. De boete kan worden herhaald. Degenen die daardoor niet voldoen aan het gehele inburgeringsexamen krijgen geen permanente verblijfsvergunning en ook niet het Nederlanderschap.

Met de participatieverklaring maken nieuwkomers kennis met de ononderhandelbare rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving, benadrukt minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken). ,,Voor ons zijn deze spelregels vanzelfsprekend, voor nieuwkomers vaak niet. Het is daarom belangrijk dat we hier vanaf de eerste dag heel duidelijk over zijn.’”

https://www.telegraaf.nl/binnenland/28431927/__Nieuwkomers_moeten_regels_volgen__.html

Goede zaak dit… hadden ze eerder moeten doen en dit met terugwerkende kracht…
Regels zijn er om duidelijkheid te scheppen in de chaos die nu heerst.

Lees ook:   Tot 40 jaar. Welke invloed heeft de leeftijd van de vader op kinderen?

Gerelateerde artikelen

Back to top button