web analytics
11:11 Dubbele getallen

Nostradamus en meer

Nieuwe interpretaties van Nostradamus

In de jaren 1550 sprak Nostradamus over de creatie van een islamitische staat.
Die begonnen met de moord op miljoenen mensen en de vernietiging van de verworvenheden van de beschaving en hun ondergang.

“Aan het eind van 2015 Nostradamus voorspelde grote uitbarsting van de vulkaan Vesuvius, die Italië ernstig zal schudden en enkele andere landen, – zegt John Hoag. – Maar veel meer verschrikkelijke dingen zullen gebeuren tussen nu en de zomer van 2016 in de VS (het is niet duidelijk welke) -. Als gevolg van de aardbeving en de verplaatsing van de bodem, zal de helft van het land onder water gaan, zal het continent een ernstige humanitaire crisis beginnen ”

Algemeen Nostradamus geeft duidelijk aan dat de VS voor de instorting wacht. “Oost steken in de oorlog, zal Amerika als een woestijn,” – schrijft hij.

Door Ad Rek

Eind jaren tachtig, ik denk in 1986 of 1987 stond er in het blad Bres een artikel waarin een kwatrijn van Nostradamus werd gecheckt op waarheidsgehalte. Ik heb gezocht naar die bewuste uitgave van Bres maar kan hem niet meer terug vinden. Ik kan dus nu nog slechts mijn haperende geheugen raadplegen, hopelijk is dat toch nog interessant genoeg om een opstelletje te proberen.

Ik herinner me dat de tekst ging over een miljoen mohammedaanse soldaten die via de buik van Europa het continent zouden binnendringen.

In dat artikel kwamen verschillende experts aan het woord die er hun licht over lieten schijnen. Ook hoge militaire experts. Ze rekenden heel serieus van alles door en bekeken allerlei scenario’s. Ik herinner me tekeningen met aantallen manschappen, tanks en vliegtuigen van de NAVO-landen, van de Sovjet-Unie die toen nog bestond en van de legers van de gezamenlijke Islamitische landen. Hoe zouden legers vanuit het Midden-Oosten, als die al een eenheid zouden kunnen vormen, Europa kunnen bereiken? Een van de experts opperde dat er alleen een kans zou bestaan als de Sovjet-Unie en de NAVO niet meer zouden bestaan, wat misschien zou kunnen als gevolg van een verhitting van de koude oorlog. Dat leek toen onzin (want de atoomdreiging zorgde voor koude veiligheid) en daarom kon de voorspelling van Nostradamus de prullenbak in.
Ongeveer twintig jaar later had ik een discussie met een vriend over het onderwerp of we wilden dat Europa zou islamiseren of dat de islam zou europeaniseren, oftewel dat moslims zich zouden aanpassen aan het westen. Ergens in die gesprekken heb ik toen dat artikel aangehaald, ik was het toen nog niet kwijt. De vriend reageerde kritisch en een beetje smalend over mijn domheid om te geloven dat Islamitische legers met een miljoen soldaten de middellandse zee zouden kunnen oversteken. Ik reageerde een beetje beledigd omdat ik dat helemaal niet zo zag en bedoelde, zo dom was ik nou ook weer niet. Ik dacht nl. helemaal niet aan militaire soldaten. In dacht dat de taal van Nostradamus zodanig geïnterpreteerd moest worden dat het soldaten van Allah zouden zijn, gelovige moslims. Het zou in dat kwatrijn wel eens over ‘heilsoldaten’ kunnen gaan in plaats van over soldaten met bepakking en mitrailleurs zoals de tekeningen in dat artikel dat aangaven.

Langzaam aan leerde ik meer. Dat het verschil tussen fysieke strijd en geestelijke strijd, de grote en de kleine jihad in de praktijk er helemaal niet toe doet. Het was eerder een westerse projectie of wensgedachte van mij. Het gaat daar over soldaten van Allah, mannen van God in een cultuur waar niet zo’n duidelijk verschil bestaat tussen burgers en religieuzen als bij ons en ook niet tussen burgers en strijders voor het heil van het land omdat de scheiding tussen godsdienst en staat daar niet gemaakt is. Ook het verschil tussen een officier en een aalmoezenier lijkt me daar niet zo duidelijk. Alles is een, daar gaat het om in de islam.

Nu is het ondertussen zo dat de Sovjet-Unie niet meer bestaat. De NAVO is dientengevolge een heel stuk minder bewapend. Het krachtigere Amerikaanse deel van het westen is moe van het kastanjes uit het vuur halen en het gebemoei met de wereld. Griekenland flirt met Rusland, en is in feite nog steeds in oorlog met het enige Islamitische land in de NAVO Turkije over Cyprus. Ook blijkt nu dat er met voldoende succes een scheve ongelijkwaardige oorlog gevoerd kan worden om in de hele wereld gelovigen ervoor te enthousiasmeren. We maken mee dat er een kalifaat is opgericht en dat er zelfs vanuit alle Europese landen heilsoldaten daarvoor meevechten. Ze hebben plannen om op te trekken naar Europa. De laatste berichten wijzen er op dat er een kans is dat binnenkort ook Libië een IS kalifaat zal zijn. Van daaruit willen ze optrekken naar Rome. Wat betreft scheve oorlogsvoering; wat kan je met F16’s en tanks als heilsoldaten van Allah een school of een ander gebouw met ongelovigen overvallen en de aanwezigen gijzelt. Een paar mensen onthoofden of ophangen en je eisen stellen, wat moet de overheid daar tegenoverstellen. Het gaat allemaal heel anders dan wij ons aanvankelijk voorstelden.

Had Nostradamus ongelijk, of moeten wij er zelf voor zorgen dat hij ongelijk had

Ik vrees dat Europeanen en Nederlanders zich liever aanpassen aan de fatsoeneisen van moslims en liever steeds sharia vriendelijker zullen worden om de dreiging van ellende en verschrikking die daar achteraan kan komen te voorkomen. De soldaten van Allah hoeven slechts af en toe een terreurdaad uit te voeren en zo zal langzaam maar zeker Allah’s leger overwinnen. Van integratie komt nog minder terecht dan tot nu toe het geval was door de steeds grotere nieuwe aanwas van nieuwe ‘mede-Europeanen’. Er zullen meer enclaves ontstaan waar de westerse wet niet zal gelden. Waar de politie niet naar binnen durft zonder militaire ondersteuning of ze zullen zelf sterker bewapend en getraind moeten worden. Dit is al praktijk in wijken in verschillende Europese steden.

Op dit moment lijkt het er op dat het scenario dat mijn vriend mij toedichtte en ik zelf toen niet serieus kon nemen nu toch mogelijk blijkt. Heilsoldaten zijn een westers begrip, een christelijk en pacifistisch begrip. Ik had toch weer mijn westerse denken op de Islam geprojecteerd. Een islamitische heilsoldaat vecht innerlijk én uiterlijk, het zijn twee kanten van dezelfde medaille die jihad heet. Middels terreur, zelfmoordacties en martelaarschap staat het westen voor aap met zijn moderne precisie technieken en zgn. schone oorlogvoering. Het visioen van Nostradamus kan mogelijk toch werkelijkheid worden.

Maar dat hoeft natuurlijk niet, we zijn er zelf bij.

Wat zeg ik nou weer. Zijn we er zelf bij?

Dat ‘via de buik van Europa’ gaat kennelijk niet alleen over Italië en haar eilandjes. In Griekenland lijkt Europa een soort van ‘trekkend en aanzuigend buikgat’ te hebben. Zie The Post Online hierover.
https://nieuws.tpo.nl/2015/03/08/griekenland-dreigt-terroristen-europa-te-sturen/

Voorspelling Nostradamus over moslimleger ‘buik Europa’ nu waar?

https://www.fuzzyfun.nl/nostradamus-voorspelde-dat-de-derdewereldoorlog-zou-beginnen-in-frankrijk/

NOSTRADAMUS: DERDE WERELDOORLOG ZOU BEGINNEN IN FRANKRIJK
Home / ALGEMEEN / Spiritualiteit en religie / Nostradamus: Derde wereldoorlog zou beginnen in Frankrijk
Standard by fuzzyfun 9 januari 2015 64 Comments

Nostradamus voorspelt drie tirannen en deze noemt hij bij naam:

Napoleon
Hitler
Deze moet nog komen. Deze derde tiran komt dus in de toekomst Nostradamus voorspelt dat er nu nog twee pausen komen. Hierna zal er een atoombom vallen op Rome. Er zal een oorlog komen. Nu moeten we ons afvragen wat er zich allemaal afspeelt in deze oorlog en ook dit staat beschreven. De oorlog zal gestreden worden tussen Europa en Persië (Iran) oftewel tegen de Islam het strijdtoneel zal voornamelijk Europa zijn.
Verschillende andere Islamitische landen zullen zich aansluiten bij Iran. Na de atoombom in Rome word er met een Miljoenen leger Europa ingetrokken dit alles te vuur en zwaard. De eerste zending soldaten word verslagen door de Fransen bij de Alpen later word Frankrijk ingesloten en staat de deur voor de Islam open in Europa. Europa word verslagen en er zal geen medelijden zijn van de grote kameel die nu drinkt uit de Rijn de Donau en de Loire. Ook Amerika ontsnapt niet aan dit alles. New York zal ook een atoombom krijgen. En de Amerikaanse bevolking zal gedwongen zijn zwavelhoudend water te drinken. Er zal een wereldwijde hongersnood komen en de mens zal gedwongen zijn menseneter te worden, kinderen zullen van de borst gerukt worden en de aarde zal krimpen. Deze derde wereldoorlog zal erger worden dan alle oorlogen in de geschiedenis van de mens bij elkaar. Rusland zal in het begin van deze oorlog neutraal blijven mede omdat Rusland de vierde grootste moslim concentratie heeft van de wereld. Later zal, zo zegt Nostradamus, de twee landen aan de arctische polen met elkaar een alliantie vormen, Het zuidelijke van de roden zal zich bij de barbaren aansluiten. Maar er is licht aan het eind van de tunnel, want zo zegt Nostradamus de alliantie van de roden en de witten zal triomferen. Zodra de alliantie begint slaat de angst in de harten van de Perzische barbaren. Uiteindelijk zullen wij winnen, de oorlog zal uiteindelijk 27 jaar duren. Hierna zal er een gouden eeuw aanbreken met universele vrede en verder gebeurt er weinig meer tot het jaar 3797. Dit is het jaar waarin de aarde zal vergaan.
https://www.fuzzyfun.nl/nostradamus-voorspelde-dat-de-derdewereldoorlog-zou-beginnen-in-frankrijk/

https://xandernieuws.punt.nl/content/2015/09/Nu-al-Duitsers-willen-minimumloon-verlagen-om-migranten-werk-te-geven

https://xandernieuws.punt.nl/content/2015/09/16-oorlogssimulaties-Pentagon-met-zelfde-uitkomst-NAVO-verliest-oorlog-van-Rusland

De directe opmerking van Nostradamus over Islam
Gezien het hierboven opgemerkte is het niet zo merkwaardig dat Nostradamus in directe zin weinig aandacht aan de Islam wijdt.
Toch is zijn vrij plotselinge opmerking in de belangrijke Brief aan Cesar (gepubliceerd in 1555), de brief waarin hij tussen neus en lippen de Apocalyps aangeeft, nogal verrassend:
…als de constellaties hun bewegingen zullen hervatten en de Aarde stabiel zal zijn…
‘…dit gebeurt ondanks alle twijfelachtige meningen die alle natuurlijke rede overschrijden verkondigd door Mohammed.*
Nostradamus geeft aan dat de wereld de invloed van Mohammed zal overleven.
Hij laat het klinken alsof het Christendom zal zegevieren.
De bijzonderheid bevindt zich hierin dat hij een (nieuwe) poging tot overheersing van de Islam voorziet. Het was in zijn tijd nauwelijks aan de orde, de verovering van Constantinopel was toen 100 jaar oud.

Nostradamus, het Midden-Oosten, en terreurdaden
Nostradamus gebruikt het woord Mohammedanen maar in een enkel vers. (bv. Vers. 1.18).
Hij gebruikt ‘Noord-Afrika’ meerdere malen
en ook de ‘halve maan’, een islamitisch symbool.
Ongeveer 1/3 van zijn verzen gaat over terreur daden in verband met oorlog.
Toch is het duidelijk dat hij niet heel veel belangstelling heeft voor oorlog, specifiek veroorzaakt door islamitische motieven.
Hij schrijft bijvoorbeeld wel over Iran en de ayatollah Khomeiny, maar weer niet specifiek in verband met Islam.

Het woord terrorisme
In kwatrein 10.72 in zijn 10e Centurie beschrijft Nostradamus de aanval van Al Qaida op het World Trade Center op 11 september 2001:
….. (decodeer naar 11 september 2001)
Uit de lucht komt een terreur aanval
die de Hun weer tot leven brengt
Waarna Mars na goeddunken heerst

In het franse kwatrein spreekt hij van een Roy deffraieur, door vele schrijvers vertaald als: de King of Terror, waar ray deffraieur ook betekenen kan: een snel vallend object dat vernietiging brengt.
De Hun is een vertaling van Roy d’Angolmois. In Nostradamus’ tijd was niets zo vreselijk als het denkbeeld van een (Midden-)Oosterling die zou komen om alles te verwoesten, zoals Attilla de Hun. Het is een gerechtvaardigde vraag: is de Hun Al Qaida?
Waar Mars na goeddunken heerst: Mars is de planeet van de oorlog. Sinds 11 september 2001 verklaarde Bush de oorlog aan de Terreur.

Het opvallende van dit vers is dat Nostradamus weer niet aangeeft dat het hier een aggressieve vorm van islamisering betreft.
Aan de andere kant kan men er niet omheen dat hij hier het woord’ terreur’ impliceert. Dat is op zich nogal verbazingwekkend: sinds 11 september 2001 gebruikt men het woord terrorisme in verband met aggressieve islamisering.

Lettre a Cesar, 1553)* ….combien que par ambigues opinions excedants toutes raisons naturelles par songes Machometiques, aussi aucune fois Dieu le createur par les ministres de ses messagiers de feu en flamme missive vient à proposer aux sens exterieurs, mesmement à nos yeulx, les causes de future prediction significatrices du cas futur, qui se doibt à cellui qui presaige manifester.

https://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal-cultureel/70601-nostradamus-geloof-en-islam.html

https://www.franklinterhorst.nl/Europa%20onder%20het%20zwaard%20van%20de%20islam.htm
Europa onder het zwaard van de islam

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: februari 2002) (Laatste bewerking: 24 juli 2015)

Islam verwoest de rechtsstaat
Diverse West-Europese steden kennen al complete moslim vrijstaten waar de islamitische immigranten zich als bezetters gedragen. Velen zijn van mening dat de multiculturele samenleving en de integratiepolitiek zijn mislukt omdat het merendeel van de immigranten gewoon niet van plan is te integreren. De praktijk laat zien dat tenminste een deel van de moslims weerstand bieden tegen elke vorm van integratie en wordt de nadruk gelegd op de slachtofferrol wanneer er kritiek is op hun optreden. Steeds meer Europeanen vinden dat de oprukkende islam een halt toe moet worden geroepen en zijn het knuffelen door de overheden van deze bevolkingsgroep meer dan zat. Het minste of geringste commentaar op hun houding levert de reactie op dat ze worden gediscrimineerd. Islamitische geestelijken verkondigen het sprookje dat de islam geen vijand is van Joden en Christenen. Moslims, Joden en Christenen zouden altijd in harmonie met elkaar hebben samengeleefd. De geschiedenis vertelt echter een heel ander verhaal. Ze beweren dat islamitisch terrorisme voortkomt uit sociale en politieke grieven en dat de rest zich prima gedraagt in de westerse democratieën.

Moslims vormen met afstand de grootste groep van alle vluchtelingen in de wereld. Sinds 1990 is 90% van alle naar Europa stromende vluchtelingen, asielzoekers en immigranten mensen met het islamitisch geloof. Ze vluchten uit hun landen, die hen geen werk, geen brood, geen veiligheid en geen medische basisverzorging bieden als deze niet met de heersende islamitische geloofsrichting (bijvoorbeeld soennieten, sjiieten) van hun vaderland overeenstemt. In het Westen aangekomen, verzorgd en – gemeten aan hun ervaring tot dan toe – onder paradijselijke omstandigheden levend, tonen ze geen dankbaarheid tegenover hun landen van opname, maar onderscheiden ze zich erdoor dat zij – in vergelijking met de rest van de naar het Westen stromende niet-islamitische immigranten – dat ze iedere vorm van integratie weigeren.Nu is dat op zich niet zo vreemd want hun god verbiedt hen vrienden te worden met “ongelovigen”. Zo staat er expliciet in de koran, soera 5, vers 51: “O, gij die gelooft, neemt de Joden en de christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.” Met andere woorden: Hun god Allah verbiedt het moslims expliciet om vriendschap te sluiten met niet-moslims. Integendeel. Zij leren hen te zien als de ergste vijanden, die “lager zijn dan het vee” en “gedood” moeten worden “waar je hen ook tegenkomt.”De integratie-onwilligheid respectievelijk het integratie-onvermogen van de meeste moslims is dus gefundeerd in de islam zelf. Dat de islam niets anders is dan een politieke richting is, die zich camoufleert als religie, daar hebben de linkse arrogante en “alwetende” islamofiele politieke elites kennelijk geen enkel idee van.

De islam wil de hele wereld onder controle brengen

De Jihad tegen het Westen is allang begonnen, maar om de ‘vredelievende religie’ niet te irriteren doen de regeringen in Europa al jaren alsof er niets aan de hand is en heeft men daarmee de rode loper uitgelegd voor infiltratie, dreiging en dominantie van de militante islam. De uitbreiding van de islam, gebeurde bijna uitsluitend door oorlogen, moord en terreur. Landen als Syrië en Egypte die eens christelijk waren en tot de wieg van het christendom behoorden, werden veroverd en systematisch tot islamitisch gebied verklaard. Mohammeds volgelingen trokken ook Europa binnen en veroverden Spanje, Portugal en Sicilië. Toen pas kwam christelijk Europa tot de erkenning, dat alleen een verenigd christendom zich tegen het gevaar van de islam verdedigen kon. Pas na de aanslag in Madrid is Europa ‘wakker’ geworden en is er sprake van enige activiteit. Europa dreigt het slachtoffer te worden van haar jarenlange falende beleid. Klik hier voor de situatie in Groot-Brittannië en klik hier voor de situatie in Duitsland.

Sommige regeringen proberen om politieke redenen de feiten te verdoezelen. Volgens de voormalige Britse premier Tony Blair heeft het terrorisme niets met de islam te maken. In Britse kranten en televisie wordt de islam afgespiegeld als een religie van vrede, oprechtheid, moraliteit, zelfdiscipline en gezinswaarden, die helaas een beetje besmet is met ‘enkele’ fundamentalisten.
Volgens de islam moet de dar al-islam (huis van islam) de gehele aarde gaan omvatten. ,,Langzaam maar zeker ontwikkelt Europa zich, in de ogen van de moslims, in de goede richting.” De Londense imam Zaki Badawi karakteriseerde Europa als een deel van het huis van de islam. Yunis al-Astal, een prominente moslimgeestelijke van de terreurbeweging Hamas, verklaarde in een toespraak voor Al-Aqsa TV dat Rome ,,de hoofdstad van de katholieken en kruisvaarders, spoedig zal worden veroverd door de islam. En vanuit Rome zal heel Europa en vervolgens Noord –en Zuid-Amerika Islamitisch worden. Rome heeft de broers van apen en zwijnen (de Joden) in Palestina geplaatst om zo het opnieuw ontwaken van de islam te voorkomen. Allah heeft ons uitgekozen zodat wij zijn motor zijn om deze natie tot succes, veiligheid en macht te brengen, en zelfs tot het veroveren van de hoofdsteden van de hele wereld.” Eerder noemde al-Astal de jihad ook een plicht voor vrouwen, die zichzelf volgens hem zouden moeten opofferen met zelfmoordbomaanslagen om de Joden de ‘bitterheid van de dood’ te doen smaken.
Diverse landen hebben de problemen met de moslims niet meer onder controle

Treinreizigers in Frankrijk, Duitsland en Zwitserland hebben in toenemende mate last van jeugdige migrantenbendes die op klaarlichte dag treinen en treinreizigers overvallen. Net als in Nederland wordt dit nieuws zoveel mogelijk doodgezwegen door de politiek en media, om de toch al grote onvrede over het mislukte immigratie- en integratiebeleid onder de autochtone bevolking niet nog verder aan te wakkeren.

Klik hier voor mijn artikel “Frankrijk in de ban van Jodenhaat en islamitisch extremisme”.

In twee wijken in Brussel komt al geen Belgische politie meer. De orde wordt daar gehandhaafd door moslim ordetroepen. De Universiteit van Leuven heeft op 18 november 2011 een studie openbaar gemaakt waarin wordt geconstateerd dat de 300.000 moslims in Brussel nu al de bevolkingsgroep met de meeste invloed en macht zijn. Openlijk kritiek leveren op de islam of moslims is in Brussel inmiddels verboden. De groep Vigilance Musulmane spant tegen iedereen die het waagt moslims of de islam te bekritiseren wordt strafrechtelijk vervolgd. In deze studie wordt ook geconcludeerd dat de helft van alle jonge moslims antisemitisch zijn, en dat dit niets te maken heeft met de sociale situatie van de moslims, maar alles met de islamitische religie. Net als in Nederland en elders in Europa verzamelen jonge moslims zich steeds vaker in bendes die Joden lastig vallen en in elkaar slaan. De Belgische politiek en de media – lijdend aan dezelfde politiek correcte ziekte als elders – doen er echter het zwijgen toe. Deze zorgwekkende ontwikkeling is het directe gevolg van de jarenlange, door de Europese Unie opgelegde ongelimiteerde immigratie naar Europa en het ‘pamperen’ van met name moslims, die wel onmiddellijk allerlei rechten en privileges kregen, maar vrijwel geen enkele plichten. Als niet snel tegemoet wordt gekomen aan de zorgen van de gewone man en het probleem van de islam bij de naam wordt genoemd en bij de wortel wordt aangepakt, dan dreigen er op den duur burgeroorlogen in Europa te ontstaan.

Ook Zweden gaat gebukt onder moslimterreur (Klik hier voor dit artikel)

Moslimbendes terroriseren Oslo in Noorwegen

CBN News trok naar Oslo, de hoofdstad van Noorwegen, om rapporten na te trekken over het feit dat moslim radicalisme een enorme opgang maakt door het gebruik van geweld en intimidatie jegens niet-moslims. Het resultaat is een schrijnend verslag over vrouwenonderdrukking, genitale verminking, gedwongen huwelijken en mishandeling in Noorwegen! Velen maken zich zorgen over de toekomst van Europa en over de immigratie van miljoenen niet-opgeleide immigranten met archaïsche opvattingen over man-vrouwverhoudingen, seksuele geaardheden, eer en andersdenkenden. Het belangrijkste kenmerk van deze groepen immigranten is hun sterke identificatie met hun religieuze cultuur, en het is van het grootste belang de aanzienlijke maatschappelijke problemen die hiermee samenhangen te ontleden en te benoemen. Inmiddels lijken ook de Noren hun invloed te willen beperken. Zo hebben ze Saudi Arabië verboden om de bouw van nog meer moskeeën te financieren, omdat het ‘paradoxaal en onnatuurlijk’ zou zijn om geld te accepteren van een land dat zelf geen enkele religieuze vrijheden kent. Dat is geen islamofobie, dat is zelfverdediging.

Lees ook:   Vader is boos, zoon speelt teveel games

Sturla Nostvik was half november 2011 het 351e slachtoffer dat dit jaar in hartje Oslo werd beroofd en door een moslimbende in elkaar werd geslagen.

Moslimbendes terroriseren Oslo: Mannen worden er dagelijks aangevallen, beroofd en in elkaar geslagen; vele tientallen vrouwen worden er jaarlijks verkracht. Op straat wordt openlijk in drugs gehandeld. Er heerst wetteloosheid en anarchie, die zich begint te verspreiden naar andere delen van de stad. Moslimbendes en Sharia patrouilles beginnen er steeds meer de dienst uit te maken. De politie in Oslo beschouwt de stad inmiddels als verloren. Al in 2010 besteedde de Noorse krant Aftenposten -die jarenlang enkel positief over de multiculturele samenleving schreef- aandacht aan de snel verslechterende situatie in het islamitische district in Oslo. Volgens Fatima Tetouani, zelf immigrant, is Grønland (de moslimwijk in Oslo) inmiddels ‘meer moslim dan Marokko’. De politie erkende dat iedereen het recht heeft zich veilig te voelen, maar dat ze de berovingen niet meer kunnen stopen. ‘We hebben de stad verloren…’ was hun alleszeggende verklaring.

De laatste jaren loopt het aantal misdrijven de spuigaten uit. Alleen al in 2011 werden in het door moslims beheerste Grønland 51 vrouwen verkracht, twee keer zoveel als in heel 2010. De daders jagen hun weerloze slachtoffers angst aan, slaan hen in elkaar en maken ernstige (doods)bedreigingen. Volgens hoofdinspecteur Inge Sundeng zijn deze ‘ietwat vergeten slachtoffers’ steevast zwaar aangeslagen. Met ‘vergeten’ doelde ze naar alle waarschijnlijkheid op het feit dat in Noorwegen -net als in Nederland- negatieve berichtgeving over moslims zoveel mogelijk wordt vermeden en tegengehouden. Toch grijpt de overheid eindelijk in; om de verkrachtingengolf te stoppen heeft de minister van Justitie besloten het aantal politieagenten in Oslo te verdubbelen. Op de tv in Noorwegen vertelden leraren en ouders (die uit angst anoniem wilden blijven) dat de berichten over de Holocaust geboycot worden en de Joden overal de schuld van krijgen.
Een anonieme groepering heeft gedreigd alle moskeeën in Noorwegen in brand te zullen steken en alle moslims de komende 7 jaar uit het land te zullen verdrijven. Een anonieme groepering heeft dit op internet bekend gemaakt. De secretaris-generaal van de Noorse Islamraad, Mehtab Afsar, zei dat dit soort berichten een gevoel van angst onder de moslims veroorzaakt, en dat de politie alles moet doen om de gelovigen en hun gebedshuizen te beschermen. Een verslaggever die de vraag stelde of men nu de angst van de vervolgde christenen, die in hun kerken opgesloten en verbrand worden, kon begrijpen, werd aangevallen, geslagen en zijn uitrusting vernield. Bovendien werd er gezegd dat de christenen geen gelovigen zijn en als ze sterven dat Allahs wil zou zijn.

Net als in diverse andere Europese landen wordt ook in Noorwegen de islamitische cultuur en ideologie beschermd door het politieke establishment. Dat werd nog eens duidelijk uit de straffen die zijn opgelegd aan vier moslims van tussen de 15 en 18 jaar oud die in de plaats Namsos een 12 jarig Noors meisje verkrachtten, nota bene op de speelplaats van een basisschool. Ze bekenden hun wrede misdaad, maar kregen enkel een boete en een taakstraf opgelegd. Eén van de vier daders werd tevens veroordeeld voor de verkrachting van een andere, 13 jarig meisje. Ook daar kreeg hij enkel een boete voor opgelegd. De -overal in Europa gehoorde- bekende ‘verdediging’ van de daders: het meisje zou het zelf gewild hebben… In Noorwegen is al jaren sprake van dit patroon, waarin jeugdigen onder de 18 -vooral als ze migranten zijn- feitelijk een vrijkaartje hebben gekregen om de meest grove misdaden te plegen.

De Deense hoofdstad Kopenhagen is een moslim “war zone”.

Wat in Zweden en Noorwegen gebeurt laat zien wat de rest van Europa nog te wachten staat als de overheden blijven weigeren het probleem aan te pakken. In de Deense stad Kopenhagen tiranniseren jonge immigranten de inwoners en leveren slag met de politie. Ze marcheren door de straten, schelden politieagenten uit en maken aanspraak op stadsdelen alleen voor zichzelf. De krant Copenhagen Post noemde de Deense hoofdstad de eerste “war zone”. Begin maart 2012 vielen 150 moslimextremisten in Kopenhagen een politiebureau aan, probeerden een gerechtsgebouw te bestormen en plunderden daarna stadsdelen die deels in brand werden gestoken. De situatie liep volledig uit de hand, zodat de Deense politie de handdoek in de ring gooide en complete districten overliet aan islamitische jeugdbendes. De burgers werden opgeroepen de desbetreffende buurten, zoals de stadsdelen Glostrup in Kopenhagen en Gellerupparken in Århus, te mijden en zo mogelijk binnen te blijven. De krant “Ekstra Bladet” sprak van burgeroorlogachtige onlusten: “Een migrantengepeupel en zijn imams nemen een hele gemeente in gijzeling.”

Ook het stadsdeel Tingbjerg is al lang islamitisch te noemen, net zoals de vooral door aanhangers van de koran bewoonde wijk Nørrebro. Hier kwam het al tijdens de millenniumwisseling tot heftige onlusten, waarbij meer dan 100 winkelruiten sneuvelden, auto´s in brand werden gestoken en politieagenten met stenen werden bekogeld.70% van alle in Kopenhagen gepleegde misdrijven gaan op rekening van moslims. In Århus betaalt de kerk al een soort beschermingsgeld aan islamitische veiligheidstroepen, die haar tegen vandalisme en de kerkgangers tegen aanvallen moeten beschermen. In Odense werd op de politie geschoten, de daders zijn afkomstig uit ‘Palestina’. De organisatie “Hizb-ut-Tahrir” roept ertoe op om de in Denemarken levende Joden, ongeveer 6000, te doden.

Veel burgers verlaten daarom hun oude wijken, de prijzen voor onroerend goed zakken in, en zo gaan hun wijken volledig over in handen van integratieonwillige immigranten. De Islamitische Partij van Denemarken verkondigde al de spoedige machtsovername in de hele staat en dreigde met binnenlandse politieke onlusten om dit doel te bereiken. Nu al eist zij voor enkele delen van het land de sharia als enig geldende rechtsorde. Daarbij wordt de kritiek op de levensstijl van het tegenover hen ooit zo royale gastland steeds militanter. Dat was voor de Deense psycholoog Nicolai Sennels aanleiding om tot een boek, waarin hij tot de conclusie komt: “De integratie van moslims in Europese samenlevingen is niet mogelijk”.

Dagelijkse overvallen op etnische Denen en schotenwisselingen tussen de leden van jeugdbendes, die gerekruteerd worden uit migrantenfamilies, laten bij Denen diepe indruk achter, wie kan vertrekt naar het platteland, omdat de toestanden steeds erger worden.Tijdens de Kerstdagen sloeg een moslim in Kopenhagen een stelletje met een fles en ijzeren kettingen in het gezicht. Het vrouwelijke slachtoffer vertelde haar ervaringen op Facebook: “Het bloed stroomde uit mijn mond, de achterkant van mijn hoofd en de andere wonden. Mijn lip is in tweeën gespeten, helemaal tot aan de neus. … Ik begrijp het niet .. Ik heb heel veel vragen. Waarom? Waarom wij? Wat is de betekenis van dit extreme geweld? Wat gebeurt er in het hoofd van deze immigranten wanneer ze een stel in elkaar slaan dat op weg naar huis is op kerstavond? Ik voel haat, frustratie en verdriet. Ik wil ze niet in mijn buurt, mijn stad, of mijn land”. Het antwoord op Nanna’s vragen is hetzelfde antwoord als op waarom moslims doden, verminken en verkrachten en niet-moslims overal vervolgen, namelijk: de koran beveelt moslims om dit te doen.

Screenshot_30Slachtoffer in Kopenhagen

De Deense regering overweegt de eisen van islamitische organisaties om de Sharia in ‘hun wijken’ in te voeren in te willigen. Dit omvat -net als in onder andere Bagdad en Teheran- tevens de oprichting van een islamitische ‘moraalpolitie’, die er bijvoorbeeld op gaat toezien of het in de islam geldende alchoholverbod niet wordt overtreden. Henryk M. Broder schrijft in “Die Welt”: Een islamitische organisatie in Denemarken, die zichzelf “Oproep tot de islam” noemt, heeft de invoering van “shariazones” in door moslims bewoonde gebieden van het land geëist.

Eerst in Tingbjerk, een voorstad van Kopenhagen, dan in Nørrebro, middenin de hoofdstad, en later in nog meer wijken met een islamitische bevolking.In deze enclaves dient een soort “morele politie” er rondom de klok op te letten dat er geen alcohol gedronken wordt, niet gegokt wordt en dat er geen discotheken worden bezocht. Onvermeld blijft echter of deze beperkingen alleen voor moslims of voor alle inwoners van de desbetreffende wijken dient te gelden.Deense autoriteiten hebben gemeld dat 100% van de verkrachtingen in dat land in 2012 begaan is door islamitische immigranten. De pionnen van Mohammed gaven toe op “witte vrouwelijke ongelovigen” te jagen om te verkrachten en vernederen.

Net als in Nederland mochten de Deense media jarenlang geen kwaad woord over moslims of de islam naar buiten brengen en werden alle misstanden zorgvuldig met de ‘mantel der liefde’ bedekt. Hoe genadeloos de door de Europese politici gepredikte en gebezigde tolerantie voor de autochtone bevolking inmiddels is geworden begint nu echter langzaam door te dringen tot de bevolking. Voor het eerst waarschuwen de Deense media -verwijzend naar de politie- openlijk voor een Kroatische moslimfamilie die al jaren vrijwel ongehinderd criminele maffiapraktijken kan bezigen. Om de dag komt de familie Levakovic wel met de politie in aanraking, opgeteld 203 keer in slechts één jaar tijd. Ze maken zich schuldig aan afpersing, heling, bewapende overvallen en verkrachtingen. Alle integratiepogingen zijn mislukt en de Levakovicjes zijn inmiddels de meest kostbare immigrantenfamilie van Denemarken geworden.Nadat twee 13 en 14 jarige familieleden een 30 jarige Deense vrouw hadden verkracht was er klaarblijkelijk een grens overschreden en begonnen de Deense media de burgers eindelijk de waarheid te vertellen over de ‘cultuurverrijking’ die deze moslims het land hadden gebracht. Niettemin overweegt de Deense regering serieus moslims toe te staan om in de stadswijken waar ze inmiddels de meerderheid vormen de discriminerende en racistische Sharia wetgeving in te voeren en zelfs een islamitische moraalpolitie op te zetten, die gaat toezien op de naleving van het alcoholverbod en de verplichte gebedstijden.

Terwijl in steeds meer landen binnen de Europese Unie de onvrede over en het verzet tegen de massale moslim immigratie groeit gaan de (niet democratisch gekozen leiders) in Brussel onverminderd door met het islamiseren van Europa. Vanaf 1 januari 2011 hebben de inwoners van Bosnië en Albanië geen visums meer nodig om de Europese landen binnen te komen. Omdat Macedonië, Servië en Montenegro in 2010 dezelfde priviliges kregen, betekent dit dat in slechts twee jaar tijd nog eens 7 miljoen moslims vrije toegang hebben gekregen tot Europa. Ook de inwoners van de door de NAVO gecreëerde en beschermde islamitische maffiastaat Kosovo – zullen naar verwachting in de nabije toekomst eveneens geen visums meer nodig hebben.

Binnen de Europese Unie is ophef ontstaan over een agenda die de Europese Commissie eind 2010 op 21.000 middelbare scholen in Europa onder scholieren heeft verspreid. Hierin zijn de christelijke feestdagen weggelaten terwijl wel de feestdagen van onder meer moslims, hindoes en sikhs terug te vinden zijn. Volgens de Europese Commissie is er sprake van een tamelijk grove fout. Maar wie gelooft nog dat er hier sprake is van een fout? Bewuste opzet lijkt meer voor de hand te liggen. Het gaat om 3.2 miljoen agenda’s. Kosten ruim 5 miljoen euro.

De bewuste Europese agenda waarin de christelijke feestdagen zijn weggelaten.
Mohammed cartoons veroorzaken wereldwijde hysterie

In 2005 veroorzaakten een cartoon van de Deense cartoonist Kurt Westergaard over de profeet Mohammed, samen met 11 cartoons van andere auteurs op 30 september 2005 gepubliceerd in de Deense krant Jyllands Posten, voor wereldwijde hysterie onder moslims. In één van de cartoons verbergt Mohammed een bom in zijn hoofd. Het is een satirische kijk op fanatieke islamitische zelfmoordenaars die – als shahid of martelaar – geïnspireerd door nogal eng geïnterpreteerde verzen uit de koran en in naam van Allah en zijn profeet Mohammed, zoveel mogelijk ‘ongelovigen’ met zich in de dood moet nemen. De moslims hebben er een hekel aan met de waarheid geconfronteerd te worden.

Om de islamitische wereld eens flink op te stoken maakte Imam Abu Laban, voorzitter van een Islamitische gemeenschap in Denemarken, in het najaar van 2005 met een delegatie geloofsgenoten, een rondreis langs een aantal landen in het Midden Oosten. In hun bagage, de gewraakte spotprenten en een 40 pagina’s tellend dossier vol met leugens. In het dossier klaagden de imams dat Denemarken moslims discrimineert, de bouw van moskeeën verbiedt en gebed onmogelijk maakt. Dat ging er allemaal in als koek bij de islamitische regiems. Er werd een prijs op Westergaards hoofd gezet en er brak een wereldwijde razernij uit waarbij gebouwen in vlammen opgingen. De Arabische landen, verenigd in de Arabische Liga vroegen de Deense regering, de makers van de prenten stevig te bestraffen. Zelf produceren deze landen al jaren aan de lopende band de meest smerige anti-Joodse cartoons waarin joden als bloedzuigers en ratten worden afgebeeld. De Deense premier zei in een toespraak ,,Ik ben sprakeloos dat deze mensen, (de imams met de spotprenten) die wij het recht hebben gegeven zich in Denemarken te vestigen en in vrijheid te leven, zich naar de Arabische wereld hebben begeven om haat te kweken tegen Denemarken en het Deense volk.”

In 2007 werd Kurt Westergaard gedwongen om onder te duiken na de zoveelste doodsbedreiging. Op 12 februari 2008 arresteerde de Deense Veiligheidsdienst en de Intelligentie Dienst PET drie mensen – twee Tunesiërs en een Deen van Marokkaanse herkomst – die een moordaanslag door wurging beraamden op Westergaard. Naar aanleiding van deze arrestatie drukte de Jyllands Posten op 13 februari 2008 opnieuw de Mohammed cartoons af. Als reactie werden door moslims van Arabische herkomst op een honderdtal plaatsen brand gesticht, in onder meer Kopenhagen. Auto’s en scholen gingen in vlammen op. Woedende moslims staken de Deense en Noorse ambassades in Damaskus en Beiroet in brand.

Kurt Westergaard

In 2010 drong een Somaliër gewapend met een bijl en een mes, zijn woning binnen om Westergaard te vermoorden. De cartoonist sloot zich op in zijn beveiligde badkamer en wist de politie in te schakelen De politie wist de dader uit te schakelen en werd met schotwonden aan armen en benen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Deense inlichtingendienst heeft de Somaliër banden met de Somalische moslimextremistische beweging al-Shabaab en met Al-Qaeda. Ook zou hij lid zijn van een terroristisch netwerk in Denemarken dat al lange tijd door de Deense inlichtingendiensten in het oog wordt gehouden.”De woorvoerder van al-Shabaab heeft moslims in de wereld opgeroepen om mensen zoals Westergaard een mikpunt te maken. Op 13 september 2011 heeft de politie in Noorwegen opnieuw een verdachte aangehouden die van plan was Westergaard te vermoorden. De verdachte bleek bij aanhouding een automatisch wapen en explosieven bij zich te hebben.

In 2010 werd op de Noorse televisie een documentaire uitgezonden waaruit bleek dat vooral op scholen het antisemitisme toeneemt. Leraren van scholen met een hoog percentage moslimkinderen meldden dat veel jongeren Hitler adoreren. Tijdens lessen over de Holocaust gaat er hoongelach op onder de moslimkinderen. De haat tegen Israël en de Joden is vooral na de oorlog van Israël tegen de Palestijnse terreurbeweging Hamas in Gaza in 2009, toegenomen en de Noorse intellectuelen nemen daarbij het voortouw. Heel wat politici, academeci, kunstenaars en schrijvers doen regelmatig anti-Israëlische uitspraken en spreken openlijk hun veroordeling uit over Israëls ‘verkeerde gedrag’tegenover de Palestijnen.

Ook Arabische christenen moeten het ontgelden
Naast de Joodse bevolking worden in Denemarken ook Arabische christenen bedreigd door islamitische immigranten. Ooit ontvluchtten christenen hun Arabische landen omdat hun leven er gevaar liep. In Denemarken zien ze zich nu genoodzaakt te vertrekken uit buurten die worden bewoond door overwegend moslims. Ze voelen zich bedreigd. Dat is ook wel begrijpelijk met teksten als ‘We zullen je stenigen… je zult sterven… ongelovige, smerige christenen.’ Ze worden uitgescholden, sommige christenen hebben al te maken gekregen met lichamelijk geweld. De Libanese christin Jojo (schuilnaam) gaf op TV2 een interview. Ze citeert de Koran, 5:51, waar staat: ‘Jullie gelovigen, neem geen Joden en Christenen als vrienden.’Jojo werd geboren in Denemarken. Haar ouders komen uit Libanon. Op een dag zat ze in haar auto in Norrebro, een door moslims gedomineerd gebied in Kopenhagen. Zeven jonge mensen met een Arabische achtergrond omringden opeens haar auto. Eén van sprong op haar auto en keek haar heel dreigend aan. Hij schold haar de huid vol en noemde haar hoer. Toen zag hij dat ze een kruisje om haar nek had. ‘Je bent zo’n stomme christen. Weet je wat we met mensen als jou doen? Je moet worden gestenigd.’

De Deense politie vermoedt dat zulke bedreigingen vaker voorkomen dan wordt gemeld. Waarschijnlijk durven velen die bedreigd worden uit angst er niet over te praten.Ook een andere christen, van Iraanse afkomst, vertelde over wat zij heeft meegemaakt, maar dan wel anoniem, uit angst voor represailles, omdat zij en haar zoon al langer worden getreiterd. Waar zij woont, is ze de enige christelijke moeder. Ze draagt geen islamitische hoofddoek en daarom valt ze erg op in haar wijk.‘Mijn zoon wordt geslagen en uitgescholden voor ongelovige en stomme christen. Ze hebben me ook geslagen en schreeuwen tegen mij dat ik gestenigd moet worden.’Zowel Jojo als de Iraanse vrouw is op zoek naar een veilige schuilplaats elders.

Islam bevordert criminaliteit

Volgens de Deense gevangenispsycholoog Nicolai Sennels uit Kopenhagen maakt de islam vele moslims crimineler en gewelddadiger. Dat staat in een nieuw boek over de islam.”Opgroeien in een islamitische cultuur is geestelijk ongezond”. Sennels werkte tien jaar met honderden jeugddelinquenten, moslims en niet-moslims. Uit zijn ervaring zegt hij dat de islamitische cultuur een slechte invloed heeft omdat zijn islamitische patiënten agressie als heel normaal te zien en gerechtvaardigd bij conflicten. Volgens hen worden in de westerse cultuur boosheid en agressie als een teken van zwakte gezien. Je moet er je gevoelens beheersen. Niet-agressieve personen worden gezien als zwak als te laf om hun eer te verdedigen. Een moslim zoekt volgens Sennels nooit de oorzaak van een probleem bij zichzelf en is daarom niet gemotiveerd om aan zichzelf te werken. Daarom zijn er in islamitische landen dan ook zo weinig psychologen en therapeuten. Verder vreest Sennels dat de ongelijke behandeling van mannen en vrouwen in de islam tot agressie bij mannelijke moslims leidt, meer dan bij niet-moslims.

Sennels gelooft niet dat de integratie van moslims op grote schaal in het Westen zal lukken. Hij wil dat alleen de echt gemotiveerde moslims nog blijven en daarom moet ”de overheid de integratie zo moeilijk mogelijk maken (sic). En wie niet integreert moet terug”. Hij wil bovendien dat islamitische organisaties bewijzen dat ze gematigd
zijn door openlijk gewelddadige en racistische passages in islamitische geschriften te veroordelen en te schrappen.
Verder wil hij dat àlle veroordeelde gewelddadige criminelen ongeacht hun geloof worden uitgerust met een gps-systeem zodat de politie ze constant kan volgen. En hij wil ook de kinderbijslag beperken tot de eerste twee kinderen, zoals dat in Denemarken al het geval is. De ontwikkelingssamenwerking moet z.i. helemaal geheroriënteerd worden: het geld moet rechtstreeks aan de mensen zelf worden gegeven via een systeem van microkredieten. Een gezin met één kind moet twee dollar per dag krijgen, een gezin met twee kinderen één dollar per dag en de rest niets.
De studie van Sennels is gepubliceerd in een boek van SAM van en WIM van Rooy “De Islam. Kritische essays over een politieke religie” . De diverse auteurs vallen niet het islamfundamentalisme aan, maar wel de islam zelf. Ze geloven niet in een democratische of gematigde islam. Ze vinden dat de integratie is mislukt en dat parallelle samenlevingen naast elkaar zijn ontstaan. Ze waarschuwen voor “de islamisering van het Westen” en voor de “kruiperigheid van de elite voor de moslims”. Ze menen dat nu net zo’n groot taboe rust op de gevaren van de islam als in de jaren vijftig van vorige eeuw op seksueel misbruik in de Kerk. Ze vinden dat het Westen veel te toegeeflijk is tegenover moslims. Ze verwijzen daarbij naar een Brits ziekenhuis dat zijn bedden zo plaatst dat de patiënten naar Mekka kunnen bidden of het Britse gevangeniswezen dat de WC’s met dat doel in de cellen wil verbouwen.Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij ASP. ISBN: 9789054877837

Lees ook:   Het toenemende risico op een confrontatie tussen Trump en Iran

Deense wetenschappers van de Universiteit van Aalborg menen het antwoord te hebben gevonden op de vraag: waarom veel moslims snel lichtgeraakt zijn, niet tegen vrijwel geen enkele vorm van kritiek kunnen, en nauwelijks in staat zijn tot enige zelfreflectie -laat staan zelfspot. Volgens deze wetenschappers lijden moslims aan gelotofobie, ‘de angst om uitgelachen te worden’. Uit een onderzoek in 72 verschillende landen blijkt dat moslims de meest ‘gelotofobe’ mensen ter wereld zijn. Volgens eerder genoemde Nicolai Sennels ontbeert de islamitische cultuur duidelijk humor en zelfspot en concentreert het zich in hoge mate op ‘eer en schande’, iets dat waarschijnlijk bijdraagt aan de ontwikkeling van gelotofobie onder moslims, met als gevolg dat ze zich veel sneller onzeker en belachelijk voelen. In dit opzicht is het opmerkelijk dat de profeet Mohammed zelf werd uitgelachen toen hij zijn ‘carrière’ als profeet begon (Koran, Surah 21). De mensen in zijn dorp geloofden er niets van toen hij beweerde dat een stemmetje in zijn hoofd hem vertelde dat hij een goddelijke profeet was. Dit is de reden waarom zowel de Koran als de hadith het verbieden om grapjes te maken over Mohammed, die mogelijk dus zelf ook leed aan gelotofobie.

De integratiepolitiek is volkomen mislukt

Het bankroete Griekenland steekt 15 miljoen euro in de bouw van een moskee voor de aldaar verblijvende illegalen uit met name Egypte, Pakistan, Irak en Afghanistan. Overal moet streng bezuinigd worden en zeker in de landen die er financieel een puinhoop van hebben gemaakt, zoals Griekenland. De Griekse krant Ta Nea reageerde vol onbegrip op het besluit van de regering. Kranten in Pakistan en Saudi Arabië waren daarentegen opgetogen. Wat de Europese belastingbetalers hiervan vinden doet volgens de EU en de regering in Athene helemaal niet ter zake, ook al is het geld van hen afkomstig. Het was overigens vooral de druk uit Brussel en dan met name van de Europese commissaris voor de mensenrechten die samen met de Europese Commissie erop aandrong om een moskee te bouwen voor de vele tienduizenden islamitische illegalen die in en rond Athene leven.

In het Oostenrijkse Graz werd in december 2010 een 63 jaar oude Oostenrijker veroordeeld tot een geldboete van 800 euro omdat hij op zijn eigen stuk land gejodeld had en in de buurt wonende moslims zich hierdoor beledigd voelden, omdat het op hun ‘heilige’ vrijdag gebeurde en ze precies op dat moment aan het bidden waren tot Allah.

Een groep moslim immigranten wil Zwitserland dwingen de nationale vlag te veranderen omdat het witte kruis op een rode achtergrond ‘de rechten van de niet christelijke overtuigingen schendt.’ Het allereerste idee om de vlag te veranderen kwam overigens uit de koker van een niet-moslim, Ivica Petrushich, de katholieke vice-president van de vereniging van immigranten Secondos Plus. ‘Het kruis past niet bij het multiculturele Zwitserland van vandaag,’ was zijn argumentatie. Meer dan 20% van de ruim 7 miljoen Zwitsers bestaat uit immigranten. Ruim 5% van hen (bijna 400.000 mensen) zijn moslim. Aangezien de Zwitsers altijd al een moeizame relatie met immigranten hebben gehad, zal de oproep om de vlag te veranderen alleen maar olie op het vuur werpen. Ongeveer de helft van de Zwitsers beschouwt zichzelf als katholiek. De huidige rode vlag met een wit kruis wordt echter in heel Zwitserland als een symbool van eenheid gezien. Ondanks de drie verschillende voertalen in Zwitserland (Duits, Frans en Italiaans) kent het land al 160 jaar geen geweld meer en is het een bastion van stabiliteit. Pas sinds moslim immigranten de basisprincipes van het land begonnen aan te vallen, zijn steeds meer Zwitsers op de rechtse, anti-islamitische Volks Partij gaan stemmen. Hoe meer aan de poten van de Zwitserse samenleving wordt gezaagd, des te harder zal daarom hun tegenreactie zijn. 160 jaar vrede en stabiliteit zullen niet zomaar worden opgegeven – niet voor Europa en ook niet voor moslims.

De bevolking van Europa wordt beslist niet tot de vriendenkring van de islam gerekend, maar behoort net als het Joodse volk tot hun doelwit. Het oude Westen stevent af op een gewelddadige confrontatie met haar islamitische bewoners. Islamitische geestelijken hebben al openlijk verkondigd dat invoeringen van islamitische wetten in Europa in de toekomst tot de mogelijkheden gaan behoren. De dialoog met moslims blijkt geen enkele zin te hebben, zelfs niet met gematigde moslims, omdat de islam niets gemeenschappelijks kent met de joods/christelijke wortels van Europa. De islam in Europa zal als een brand om zich heen slaan als zij eenmaal voldoende macht in handen heeft gekregen. De West-Europese grote steden kennen al complete moslim vrijstaten. Overal gedragen de islamitische immigranten zich als bezetters. Hun vrijwillig isolement verraadt een veroveringstrategie volgens de beproefde methode van celvorming. Van de op 2 mei 2011 door Amerikaanse elitetroepen in de Pakistaanse stad Abbottabad vermoorde Osama bin Laden is bekend, dat hij jaren op een Bosnisch paspoort heeft gereisd.
Extremistische moslims in Europa moeten gewapende straatbendes vormen.

Deze oproep staat in het e-book ’Moslimbendes: de toekomst van moslims in het westen’ dat circuleert op verborgen jihadwebsites zoals Shumukh al-Islam en ook wordt verspreid via Scribd, een internetplatform om documenten te delen. Het gaat onder meer over hoe extremistische moslims zichzelf kunnen trainen in het westen voor de gewapende strijd. De schrijvers roepen militanten op zich te bewapenen, hun huizen te beveiligen, hun auto’s te gebruiken als wapens tegen de politie en zich voor te bereiden op gewapende confrontaties met de politie. „Richt straatbendes op, rekruteer leden, infiltreer in andere bendes, versterk je huis en verzamel wapens in verborgen plaatsen.” Het doel van dit boek is moslims een startpunt te geven hun eigen bendes te vormen en deze te laten uitgroeien tot een jihadistische beweging die kan rekruteren en uitgroeien tot een macht van betekenis binnen Europa. Om aan geld te komen adviseren de schrijvers hetzelfde te doen als Westerse criminele organisaties: juweliers overvallen, creditcards stelen of geldautomaten opblazen. Ook staan er uitgebreide handleidingen in voor het maken van zelfmoord bomvesten, autobommen en andere explosieven.

Wat veertig jaar geleden begon als een onschuldige immigratie van gastarbeiders is uitgegroeid tot actie, om de decadente westerse wereld te veranderen en de geschiedenis te verdraaien. In 1975 zei de voormalig Algerijns president Houari Boumedienne voor de Verenigde Naties het volgende: ,,Miljoenen mannen en vrouwen zullen van het zuidelijk, naar het noordelijk halfrond komen. En ze zullen niet komen als vrienden, maar wel om te veroveren.”

Overal worden strijders geronseld en gevechtscellen opgezet

Er worden anti-Israëlische en antiwesterse preken gehouden en antizionistische denkbeelden verspreid. Ook wordt het onder de moslims in Europa steeds populairder om antisemitisme te verpakken als ‘antizionisme’. De pijlen richten zich dan hoofdzakelijk op Israël, waarbij de Joodse Staat schaamteloos op één lijn wordt gezet met Nazi-Duitsland, omdat Israël zich schuldig zou maken aan ‘etnische zuivering’ of ‘genocide’ van de PLO-Arabieren.

Vrijwel alle politici en media in het Westen doen de grootste moeite om iedere link tussen de islam, moslims, moskeeën en terrorisme te bagatelliseren, te ontkennen of te negeren. Volgens de Iraanse dubbelagent Reza Khalili, die door wist te dringen tot de Iraanse Revolutionaire Garde, is dat bepaald geen goed idee, aangezien hij zelf deel uitmaakte van een enorme operatie om via moskeeën in Europa en de VS in het Westen geboren moslims over te halen tot extremisme en via de veilige havens die moskeeën hier zijn terroristen te werven en het islamitische terrorisme te financieren. Khalili werkte voor zowel de Iraanse Revolutionaire Garde als de Amerikaanse CIA en schreef zijn wederwaardigheden in een onthullend nieuw boek getiteld ‘A Time to Betray’ (Een tijd om te verraden).Volgens Khalili worden moskeeën gebruikt als recruteringscentra, voor bijeenkomsten achter gesloten deuren waar geld en wapens worden overgedragen en terreurplannen worden opgesteld. Moskeeën bieden een veilig onderdak waar men naar hartelust kan recruteren, trainen, en de ideologie preken van het martelaarschap, waardoor velen worden verbonden met en geleid door terreurgroeperingen.

Overal worden strijders geronseld en gevechtscellen opgezet. Via ondermeer Albanië, Kosovo en Macedonië worden de Europese cellen bevoorraad met wapens, geld en worden terroristen van valse papieren voorzien. De afkeer van de islam van het vrije Westen, de haat tegen joden en christenen, de voortdurende indoctrinatie in moskeeën, creëren nieuwe terroristen onder jonge islamieten. De politieke islam is een vijandige “staat ” binnen Europa. De islam kan alleen bestaan in een cultuur van geestelijke overheersing en terreur. Elke islamiet weet dat hij in Europa, woont in een huis van oorlog dat eerst een huis van vrede zal zijn als de sharia, de islamitische wetgeving, een feit is. Tot die dag moet hij zien te overleven in compromissen en in aanpassing, maar daar nimmer vrede mee hebben. De geschiedenis van de politieke islam belooft weinig goeds voor de toekomst. Overal is de integratiepolitiek mislukt omdat ze niet willen integreren. Ze bieden weerstand aan elke vorm van integratie en daarbij wordt vooral de nadruk gelegd op de slachtofferrol, waarin islamieten al van nature kruipen. Het minste of geringste commentaar aan hun adres levert de reactie op dat ze worden gediscrimineerd. Vanaf 1990 zijn er duizenden blanke Europeanen overgegaan tot de islam, die als zeer radicaal worden bestempeld.
De sporen van moslimextremisten leiden o.m. naar landen als Saoedi-Arabië, Syrië, Libanon, Iran, Irak, Libië en de gebieden die onder controle staan van de PLO-terreurbewegingen waar de eigen massa wordt gehersenspoeld met ouderwetse nazipropaganda. Het is opmerkelijk dat de Arabische moslims in hun strijd tegen Israël het lied aanheffen: ,,eerst strijden wij tegen de zaterdagmensen en daarna tegen de zondagmensen.”

De zegevierende opmars van de islam tot het hart van de christelijke centra in het Westen te exporteren is in volle gang. Niet-christenen moeten niet denken dat ze de dans zullen ontspringen want voor moslims is iedereen in het Westen van christelijke huize. Volgens ingewijden staat de islamitische vulkaan in Europa op barsten. Duizenden ‘slapende cellen’ wachten op orders van ‘hoger hand’ om van leer te trekken tegen Europa dat dacht de dans te ontspringen. Het gaat om geloofsfanaten die niets presteren behalve wanneer het gaat om het maken van bommen om daarmee onschuldigen de dood in te jagen. Het zijn extremisten die zonder het te beseffen, bezig zijn de islam om zeep te helpen. De islam kan niet overleven puur vanwege het feit dat ze niets presteren zonder de hulp van het westen.

Joden slachtoffer van escalerend antisemitisme

Een toenemend aantal Joodse gemeenschappen in heel Europa zijn het doelwit van escalerend antisemitisme, wat herinnert aan de jaren voor aan de nazi-holocaust. Het Europees Joods Congres (EJC) waarschuwt in een verklaring, dat een aantal Europese Joodse gemeenschappen ‘op de rand balanceren’ omdat functionarissen in hun landen steeds vaker antisemitische bedreigingen en geweld onderschrijven of op zijn best negeren. Het congres gaf als voorbeeld het door de overheid gefinancierde College van het Heilig Hart in Antwerpen, België, dat een ‘Palestinadag’ hield, waarbij jonge kinderen werden uitgenodigd voor spellen, waarin zij Israëlische soldaten wreed moesten behandelden en doden. Dit voorbeeld laat zien dat het veel verder gaat dan legitieme kritiek, het geeft de diepe, duistere morele afgrond aan waarin Europa zich bevindt. Op 19 maart 2012 werd de moorddadige terreurbeweging Hamas zelfs in Genève uitgenodigd om een toespraak te houden voor leden van de VN Mensenrechtencommissie. Dit bezoek kan het morele failliet van Europa niet duidelijker onderstrepen. Het is zelfs zo erg dat sommige maatschappelijke figuren en politici het een eer vinden om door Hamas te worden aangeprezen.

,,Kleine Joodse gemeenschappen komen in situaties waarin zij fysiek, verbaal en psychologisch worden bedreigd door fundamentalistische elementen en hun extreemlinkse cohorten aan de ene kant en extreemrechtse neonazi’s aan de andere kant”, vertelde EJC president Dr. Moshe Kantor voor Israel National News. “Zonder bestuurlijke bescherming breekt er een zeer donkere periode aan voor de Joden in Europa”. Het probleem is dat de meeste Europeanen en hun leiders het grootste deel van wat Joden “antisemitisme” noemen, slechts als kritiek op Israël beschouwen, die moet worden toegestaan. Anderen erkennen dat echt antisemitisme nog steeds bestaat, maar beschouwen het niet als wijdverbreid probleem, dat zou kunnen leiden tot een nieuwe Holocaust. Deze houdingen zijn vergelijkbaar met de ontkenning van de feiten door de meeste Europeanen, waaronder de meeste Europese Joden, tijdens de decennia voorafgaand aan de inspanningen van de nazi’s om het Europese Jodendom uit te roeien.
Een bekende Israëlische-Britse historiker waarschuwt dat de Slogan: “Niet weer” langzaam vervaagt en zegt dat het niet onwaarschijnlijk is dat er opnieuw een Holocaust kan plaatsvinden. In zijn nieuwe boek “Eine Tödliche Bessesenheit: Antisemitismus von der Antike bis zum Globalen Jihad” verklaart Prof.Robert Wistrich van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, dat de politiek die in de dertiger jaren de nazi’s aan de macht hielp, vandaag nog steeds leeft. Wistrich waarschuwde in het bijzonder voor de opmars van de Islam en de gevaren die dat voor het Joodse volk opleverd waarbij Europa en de Westerse wereld daar met gelatenheid op reageert. ,,Wij bevinden ons in een tijd, waarin de Joden als volk opnieuw worden geconfronteerd met moordneigingen.”

In een toespraak op 10 april 2006 zei de op 20 oktober 2011 vermoorde kolonel Moeammer Gadhaffi op de Arabische zender Al Jazeera, dat de islam binnen enkele tientallen jaren geheel Europa zal overnemen. ,,Wij hebben al 50 miljoen moslims in Europa. Er zijn duidelijke tekenen dat Allah de moslims de overwinning zal schenken over Europa- zonder zwaard, zonder geweren en zonder verovering. De 50 miljoen moslims zullen dit werelddeel in een moslimcontinent veranderen. Wanneer Turkije tot de EU wordt toegelaten, zullen er nog eens 50 miljoen bijkomen. Albanië, met een moslimmeerderheid en Bosnië, waarvan de helft van de bevolking uit moslims bestaat, kloppen ook aan de deur van Europa.”Volgens Gadhaffi heeft Europa zich in een netelige situatie gemanoeuvreerd, evenals Amerika. ,,Zij zullen op den duur akkoord moeten gaan geheel islamitisch te worden of anders de oorlog aan de islam te verklaren.” Gadhafi benadrukte dat de lessen van Mohammed niet alleen van toepassing zijn op moslims, maar op de hele wereldbevolking. ,,Met Mohammed’s komst zijn alle bestaande religies komen te vervallen en dienen daarom alle wereldburgers moslim te worden.”aldus Gadaffi. Volgens hem hebben het Oude testament en het Nieuwe testament geen enkele waarde meer omdat ze zijn vervangen door de koran.
De voormalige Libische dictator Moammer Gadhafi

Ook christenen in toenemende mate slachtoffer van moslimgeweld

In een rapport van de Britse inlichtingendienst M16 staat een raming dat 200 miljoen christenen in 60 landen het gevaar lopen op georganiseerde vervolging door moslimextremisten van Al-Qaeda. Het rapport is gezonden aan de Paus en andere kerkleiders. Dit is de eerste keer dat M16 hierover haar zorgen uit. ,,Wij doen dit omdat wij geloven dat de situatie extreem gevaarlijk is” aldus een bron binnen de inlichtingendienst.

De geschiedenis maakt duidelijk dat er ook in het verleden diverse massaslachtingen op christenen hebben plaatsgevonden. In 1922 vermoorden de Turken onder leiding van Mustafa Kemal Ataturk in Smyrna, het huidige Izmir, 300.000 christenen in nauwelijks een paar weken tijd. In het boek The Sword of the Prophet schrijft Serge Trifkovic: ,,Tijdens de lange strijd voor onafhankelijkheid, hebben de Grieken een zeer hoge prijs betaald met bloed en tranen.” Over de geschiedenis van Turkse overheersing van de schrijft Trifkovic: ,,Het verbranden van de Griekse stad Smyrna en de massaslachting van 300.000 christelijke bewoners is één van de meest beestachtige slachtpartijen van moslims jegens christelijke bevolkingsgroepen. Het is één van de bloedigste misdaden in de hele geschiedenis. Het markeerde het eind van de Griekse gemeenschap in Klein Azië”. Wat Allah’s volgelingen uit zijn naam in deze plaats hebben aanricht is onvoorstelbaar. Terwijl de Westerse vloot in de haven toekeek, werden 300.000 christenen vermoord. De officieren hadden de grootste moeite om met hun sloepen bij de schepen te komen, vanwege de enorme aantallen lijken in het water. De schroeven raakten vast door de lijken die in het water dreven en wanhopige drenkelingen die via de ankerkettingen aan boord van de schepen probeerden te komen, werden in het water teruggeduwd. De westerse regeringen waren volledig op de hoogte van deze slachting.

Mustafa Kemal Ataturk, bijgenaamd Vader der Turken, was als bevelhebber verantwoordelijk voor de slachting in Smyrna
In het artikel “Genocide of the Eastern Christians of the city of Smyrna in 1922” geeft professor Dobkin een samenvatting over de moordpartij op de Grieks Orthodoxe christenen. Uit dit stuk blijkt de systematische poging door het Westen om de schandvlek Smyrna, uit het collectieve geheugen te houden. Er blijkt ook uit hoe schandalig de Encyclopedia Brittannica over deze kwestie heenhuppelt en hoe Turkije een actieve rol speelt tegenwoordig om de geschiedenis wat dit betreft te vervalsen.
Ook wat betreft de genocide op de overwegend orthodox Armeense christenen wordt de leugen veelvuldig gehanteerd. Deze slachting vond plaats ten tijde van het regiem van de ‘Jonge Turken’ in 1915. De schattingen van het aantal slachtoffers lopen uiteen van enkele honderdduizenden tot meer dan een miljoen. Grote aantallen kinderen werden door Turken en Koerden tegen muren doodgeslagen, kleine meisjes verkracht en in tweeën gehakt. Kinderen werden bij de haren opgetild en met één zwaardslag doormidden geslagen. Zuigelingen werden in de lucht gegooid en op een bajonet opgevangen en zwangere vrouwen werden met zwaarden van buik tot keel opengereten. Daarnaast vond er een enorm aantal openbare verkrachtingen plaats op vaak piepjonge meisjes, al of niet door moord gevolgd. Armenië maakte sinds 1454 deel uit van het Ottomaanse rijk. Ook in 1893 en 1895 werden al vele tienduizenden Armeniërs door de Ottomanen vermoord. Turkije ontkent deze genocidale schandvlek formeel en doet er alles aan om de erkenning ervan tegen te houden. Internet biedt een scala aan informatie over deze gebeurtenis.
De huidige Turkse dictator Erdogan is indertijd door een Turkse rechtbank veroordeeld wegens religieuze haat en poging tot vestiging van een islamitische staat omdat hij tijdens een verkiezingstoespraak in Siirt uit een bekend gedicht van Ziya Gökalp had voorgelezen: ,,De minaretten zijn onze bajonetten, de koepels onze helmen, de moskeeën onze kazernes en de gelovigen onze soldaten”. Een aantal regeringsleiders in Europa vinden dit een aardige man en vinden dat Turkije toe moeten treden tot de Europese Unie. Omdat de islamieten eens tot hen behorend gebied voor altijd tot het hunne rekenen, is het aantal mensen die bij de Europese Gemeenschap zouden komen bij toelating van Turkije veel groter dan het aantal Turken in Turkije. Het is dus zo dat binnen de islamitische filosofie een veroverd gebied uit naam van Allah een onvervreemdbaar territorium blijft. Mocht u dus denken dat Spanje van de Spanjaarden is, dan heeft u het mis want Isabella van Casstilia heeft het van de Moren afgepikt!! Het Ottomaanse Rijk, ook wel het Turkse Rijk genoemd bestond van 1299 tot 1922, met haar glorietijd in de 16e en 17e eeuw.

Het schijnt dat 45 miljoen moslims, die in gebieden wonen die ooit tot het Ottomaanse Rijk hebben behoord, met het zwaartepunt op de Balkan en de centraal Aziatische republieken, over een Turks paspoort beschikken of dat eenvoudig kunnen krijgen. Er wonen nu 71 miljoen mensen in Turkije waarvan nog geen 150.000 niet-moslims (de genocide was blijkbaar een groot succes). We spreken dus over de toelating tot de Europese gemeenschap van 115 miljoen moslims indien Turkije tot de EU wordt toegelaten, wat bijna een verviervoudiging zou beteken van het huidige aantal moslims in Europa. De Europeanen kunnen alvast kennis vergaren over hun rechten en plichten als dhimmi’s. Dhimmi’s zijn niet-moslims die onder moslimheerschappij leven als tweede- of derderrangsburgers, als ze al mogen blijven leven. Dit is het onheil wat Europa te wachten staat, allemaal mogelijk gemaakt door de linkse kliek (‘linkse kerk’) met hun voorliefde voor de Multiculti Heilstaat en het moslim (stemvee) te paaien hun stem op hen uit te brengen. Hoe lang zal het nog duren voordat met dit knuffelallochtonen beleid de Jodenhaat dusdanige proporties heeft aangenomen dat het voor hen praktisch niet meer mogelijk is in Eueopa te leven?

Lees ook:   DUITSE ARTSEN EN APOTHEKERS MOGELIJK BETROKKEN BIJ MILJOENENFRAUDE MET KANKERMEDICIJNEN

Een Turkse inwoner van Oostenrijk is vrijgesproken van kinderverkrachting omdat er volgens de rechter een lange Turkse ‘culturele traditie’ zou bestaan waarin seksueel misbruik van kinderen normaal is. Na Duitsland is Oostenrijk nu het tweede Europese land geworden waar voor islamitische migranten officieel andere wetten worden gehanteerd dan voor de rest van de bevolking. In mei 2011 besloot de deelstaat-rechtbank in het Duitse Osnabrück dat kinderverkrachtingen door Turken in Duitsland niet langer bestraft hoeven te worden, omdat deze onderdeel vormen van een eeuwenlange islamitische traditie. Een moslimgezin moest verantwoording afleggen voor het feit dat een 20 jarig mannelijk gezinslid een meisje van 11 had verkracht. ‘Is een islamitische traditie’, was het verweer van het gezin, ondanks het feit dat er in Duitsland hele andere wetten gelden voor het seksueel misbruiken van kinderen. Niettemin accepteerde de rechter deze uitleg. De dader kreeg niet eens een taakstraf opgelegd.

In Oostenrijk heeft een rechtbank een vergelijkbaar oordeel uitgesproken. In het stadje Bruck ontdekte een supermarkt medewerkster bij toeval foto’s waarop te zien was hoe een Turkse man een jongen misbruikte. Ze ging onmiddellijk naar de politie. Het openbaar ministerie werd ingeschakeld, maar de Turk krijgt géén straf. Reden: het verkrachte kind is de eigen zoon van de Turk, en het zou hier gaan om een ‘jarenlange familietraditie’. Het kind zou zich niet verzet hebben omdat hij zijn vader niet wilde ‘kwetsen’. Alle immigranten uit islamitische landen in Duitsland en Oostenrijk kunnen nu verwijzen naar deze twee gerechtelijke uitspraken en naar hartenlust ‘volgens traditie’ straffeloos kinderen misbruiken en verkrachten.

Arabisch Europese Liga
De Arabische-Europese Liga (AEL) is een militante migrantenorganisatie die is opgericht in 2002 door de omstreden Libanees Aboe Jahjah. Het gaat om een extremistische Hezbollah sympathisant die vind dat Israël moet verdwijnen en het zionisme van de aardbodem weggevaagd. In HP/De Tijd van 29 november 2002 noemt hij Israël “een kolonisator, een eigen volk democratie, een apartheidsregiem en een staat die gebaseerd is op oprecht”. De Joden zo zegt hij, mogen wel in het land blijven wonen maar de staat moet weg. Die is door onderdrukking en etnische zuivering tot stand gekomen. Jahjah volgt hiermee de lijn van de Arabische dictaturen die vinden dat Israël geen recht van bestaan heeft. Deze figuur zegt ook vóór zelfmoordaanslagen te zijn. Het goedkeuren van zelfmoordaanslagen laat zien dat men te maken heeft met een extremist van het ergste soort. Figuren als Jahjah hangen een bloedtheorie aan die automatisch leidt tot racisme, geruzie en ellende. De Nederlandse oud-minister Jan Pronk zei een aantal jaren geleden de opkomst van de AEL toe te juichen en de Amsterdamse Universiteit gaf Jahjah een podium en de microfoon om zijn dubieuze om zijn fascistische ideeën en haat tegen Israël te etaleren terwijl hij als een besmettelijke ziekte gemeden zou moeten worden.

De Zenboeddhist en ‘Prins van Palestina’ zoals zijn PLO-aanhangers Dries van Agt noemen, liet zich graag bewonderen in gezelschap van Jahjah. Op een door de SP (Socialistische Partij) op 12 december 2005 in Oss georganiseerd ‘politiek café’ haalden van Agt en Jahjah samen fel uit naar Israël. De media ontvangt hem met open armen en geeft hem volop de ruimte om zijn onfrisse fascistische ideeën te etaleren. De aandacht die hij hierdoor kreeg in de Belgische en Nederlandse media maakten hem tot een soort volksheld onder migrantenjongeren. Tijdens een bijeenkomst in Amsterdam zei Jahjah: “Wij eisen respect. Wij moslims keren u niet de andere wang toe. Als u ons onderdrukt, slaan wij u neer. Dan doden wij u.”Hij vertelde ook het gebruik van wapens niet uit te sluiten en daarmee ervaring te hebben opgedaan in Libanon. Fanatieke Marokkaanse jongeren reageerden in Amsterdam-West zeer enthousiast op het opruiende optreden van hun ‘held’.

Een andere leider van de AEL zei: “Zolang die zionistische kakkerlakken denken dat ze ongestraft kunnen roven, onderdrukken en moorden zullen zij noch in eigen land, noch daarbuiten weten wat het is om veilig te leven”. De strijd die deze club voert is niets anders dan het uitdragen van haat tegen Joden en de staat Israël. De AEL heeft met succes haar extremistische islamitische ideeën naar het hart van de Westerse bevolkingscentra weten te exporteren. In het Westen mogen figuren als Jahjah en andere extremisten van de AEL hun haat jegens het Joodse volk en de staat Israël openlijk demonstreren. Ze zijn wars van alle nationale identiteiten en willen zich alleen met het gedachtengoed van de islam identificeren.

De opvolger van Jahjah is Brahim Harchaoui een zeer gevaarlijke jongeman van Marokkaanse afkomst woonachtig in Borgerhout. Hij is niet zomaar een van de vele sympathisanten van Hezbollah. Hij is actief militant van een Hezbollah groepje in Berchem. Deze rijzende ster binnen de Arabisch Europese Liga richtte in februari 2010 de radicaal islamitische studentenbeweging “The Union of Arab Students in Europe” op. Deze club toont net als Jahjah openlijk haar sympathie voor de Libanese terreurbeweging Hezbollah en is een absolute voorstander van de vernietiging van de staat Israël. Harchaoui kwam in maart 2009 nog in het nieuws toen hij een persoonlijke ontmoeting had met Hezbollah-kindermoordenaar Samir Kuntar. De AEL topman stak zijn bewondering voor deze bloeddorstige moslimterrorist niet onder stoelen en banken.

Brahim Harchaoui links met kindermoordenaar Samir Kuntar.

De monsterlijke wreedaard Kuntar zat sinds zijn zestiende vast in Israël tot hij werd vrijgelaten tijdens een gevangenenruil met Hezbollah. Kuntar werd niettegenstaande zijn wreedaardigheid goed behandeld tijdens zijn gevangenschap. Hij studeerde aan de Israëlische Open Universiteit waar hij de studie sociologie afrondde. Door de kant van de “Bende van Ramallah” te kiezen, heeft de AEL een vruchtbare voedingsbodem gevonden en niet alleen onder migranten maar ook onder autochtone Belgen en Nederlanders.

Moslims nemen de macht over in Brussel

De prestigieuze universiteit in het Belgische Leuven heeft een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat de 300.000 moslims in Brussel nu al de bevolkingsgroep met de meeste invloed en macht zijn. Volgens de politicoloog Bilal Benyaich telt Brussel tussen de 9.600 tot 13.500 radicale moslims of salafisten. In zijn boek “Islam en radicalisme bij Marokkanen in Brussel” schrijft Benyaich dat 1 op 10 van alle praktiserende Soenitische moslims salafist zijn.

Openlijk kritiek leveren op de islam of moslims is in Brussel inmiddels verboden; iedereen die dat toch waagt wordt strafrechtelijk vervolgd. De studie getiteld ‘De Iris en het Kruis’ werd op 18 november 2011 openbaar gemaakt en schetst een zeer duister toekomstbeeld voor de gecombineerde hoofdstad van België en Europa. De moslims zijn in Brussel echter feitelijk nu al de baas; de groep Vigilance Musulmane spant tegen iedereen die het waagt moslims of de islam te bekritiseren een proces aan. Sommige delen van Brussel zijn veranderd in een getto’s waar allochtone jongeren autochtone Belgen behandelen alsof zij op hun privéterrein lopen. Ze tonen geen enkel respect voor de wetten en de waarden van het land. Dubbel geparkeerde auto’s, bestuurders die een kruispunt blokkeren om met elkaar te praten, het is allemaal de normaalste zaak van de wereld. Mensen die daar iets van durven te zeggen worden door allochtone snotapen voor rotte vis uitgemaakt of lopen het risico in elkaar geslagen te worden. Ze voelen zich altijd verongelijkt en tekortgedaan en voor niets verantwoordelijk, het is altijd de fout van iemand anders: van de overheid, van de racistische Belgen.

Volgens Mark Elchardus mede auteur van een wetenschappelijke studie naar de jeugd in Brussel, blijkt de helft van alle jonge moslims antisemitisch te zijn. Vrijheid van meningsuiting en de waarheid zeggen over de islam is in Brussel niet politiek correct. Wie dat toch doet, staat met één been in de gevangenis.
Een Israëliër die undercover is gegaan onder radicale moslimgroepen in Europa, geeft in een viertal video’s een duidelijk beeld over wat er leeft binnen de islamitische gemeenschappen in Europa. Deze video is het eerste deel van Israëlische documentaire makers Zvi Yehezkeli en David Deryi omtrent de radicalisering van moslims in Europa. De film is Hebreeuws gesproken maar Engels ondertiteld. De filmmaker kon zich dankzij zijn vloeiende kennis van de Arabisch taal, moeiteloos mengen in de moslimgemeenschappen in de zogenoemde “no-go zones” van Zweden en Frankrijk en aldus van binnenuit een blik werpen wat leeft binnen islamistische geesten. De volgende drie delen zijn hier te bekijken: Deel 2; Deel 3 en Deel 4.

Rond 1970 waren er amper moslims in Europa. Nu, 2015 verblijven er 50 miljoen moslims in Europa. En dat moslimleger is niet uit de lucht komen vallen. Op 6 november 1973 vergaderden negen Eurolanden in Brussel, i.v.m. de Yom Kipur-oorlog en de daarop volgende olieboycot. Ze gaven een verklaring uit, waarin werd benadrukt hoe afhankelijk Europa was van Arabische olie. Vervolgens sloot Europa een overeenkomst met de Arabische Liga en de 56 moslimlanden van de OIC, waarin onbeperkte olietoevoer naar Europa werd gegarandeerd in ruil voor het inwilligen van diverse eisen van de moslimstaten.1.Europa zou zich inspannen voor de claim van de moslims op Jeruzalem. 2. Europa zou zich hard maken voor het overhandigen van de aloude Bijbelse gebieden Judea, Samaria en het oostelijk deel van Jeruzalem aan het PLO-terreurbewind. 3. Europa zou voortaan de moslim Arabische Palestijnen als een volk behandelen.4. In Parijs werd de organisatie: Euro-Arab Dialoog (EAD) opgericht met een permanent Secretariaat met 350 man, geleid door de voorzitter van de Europese Commissie en de voorzitter van de Arabische Liga. Voortaan zou op Regerings- en Parlementair niveau intensief worden samengewerkt met de moslimwereld. In heel Europa zouden Islamitische Universiteiten worden opgericht. En overal zouden propaganda-instituten voor de Islam worden geopend. Afgesproken was dat vergaderingen van de EAD zouden plaatsvinden achter gesloten deuren en dat deze vergaderingen geheim zouden blijven. 5. De Europese Parlementaire Associatie voor Euro-Arabische samenwerking nam unaniem moties en resoluties aan, waarin:-de fundamentele rechten van de moslimimmigranten werden gewaarborgd, zoals blijvende deelneming aan de Arabische cultuur en religie van de moslimimmigranten (dus absoluut géén integratie, assimilatie !) Toegang tot alle Europese sociale voorzieningen voor de moslimimmigranten zou wijd worden geopend 6. De EAD stimuleerde de werkzaamheden van de Europese Parlementaire Associatie voor Euro-Arabische samenwerking. Let wel met instemming en medewerking van de Europese Commissie…

De EAD is in de loop van de jaren 1975 – 2015 nog wat verder gegaan. De doelstellingen werden verder verbreed:1. Het vestigen in Europa van een zeer grote moslimpopulatie, dat enerzijds alle rechten zou verwerven en anderzijds. Arabisch-Islamitische politieke, culturele en religieuze invloed zou gaan uitoefenen in de Europese landen, waarbij moslimpopulatie politiek, cultureel en religieus sterk verbonden zou blijven met de landen van oorsprong.

Inmiddels beginnen in heel Europa burgers en volksbewegingen zich te verzetten tegen de door de gevestigde politieke orde gesteunde afbraak van de democratie en vrijheid van meningsuiting door de islam. Eén van de grootste staatsmannen uit de vorige eeuw, Winston Churchill, pleitte al in 1944 voor het ‘etnisch zuiver’ houden van de Europese landen, omdat de geschiedenis leert dat het vermengen van volken vrijwel altijd lijdt tot spanningen en uiteindelijk dodelijk geweld. Nadat in Denemarken een Somalische moslim in een basisschool een 10 jarig kind verkrachtte, beginnen Deense rechtsextremisten te leren met vuurwapens om te gaan en zich voor te bereiden op het gewelddadig het land uitzetten van immigranten. Zij vormen onderdeel van een netwerk dat in heel Europa wordt opgebouwd, iets dat de Deense politie reeds bevestigd heeft. Deze zorgwekkende ontwikkeling is het directe gevolg van de jarenlange, door de Europese Unie opgelegde ongelimiteerde immigratie naar Europa en het ‘pamperen’ van met name moslims, die wel onmiddellijk allerlei rechten en privileges kregen, maar vrijwel geen enkele plichten. De Zweedse Eurocommissaris Cecilia Malmström wil Europa nog veel verder openen voor vluchtelingen en zorgen voor legalere vluchtwegen. Als niet snel tegemoet wordt gekomen aan de zorgen van de gewone man en het probleem van de islam bij de naam wordt genoemd en bij de wortel wordt aangepakt, dan dreigen er op den duur burgeroorlogen in Europa te ontstaan.

In het verre verleden is het de moslims bijna gelukt om Europa te veroveren. Tijdens de imperialistische islamitische veroveringsoorlogen in de 8e eeuw bezetten de moslims naast het Heilige Land, Syrië, Egypte, Noord Afrika en Marokko ook Spanje en Portugal. Vervolgens was het doel de vernietiging van het christelijke Europa. Dat mislukte maar net, toen de islamitische legers in 732 werden verslagen bij het Franse Poitiers, waarna ze uiteindelijk uit Europa werden verdreven. Velen maken de vergelijking tussen de islamitische militaristische veroveringen van toen met de huidige, al tientallen jaren aan de gang zijnde massale immigratie van moslims naar Europa. Wat in de 8e eeuw de islam uiteindelijk tegenhield -namelijk de wil om de moslims te stoppen- broeit nu opnieuw onder de bevolking in Europa. ‘De basis van wat politici in Europa zeggen over en doen ten opzichte van immigratie en de rol van de islamitische gemeenschappen in hun landen is aan het verschuiven,’ constateerde de New York Times . ‘Dat gebeurt op een wijze waardoor de gevestigde politiek haar leiders nu toestaat om zonder omwegen te zeggen dat immigranten, die voor het grootste deel uit moslims bestaan, zich moeten aanpassen aan de regels en tradities van de maatschappijen waar ze in terecht komen, en niet meer andersom.’

Ontkenning van het feit dat de islam in Europa voor steeds meer problemen zorgt blijkt -gezien de sterke opkomst van rechtse vrijheidspartijen- in de praktijk alleen maar averechts te werken. De machtige, met Arabische oliegelden gesteunde pro-islamitische lobby vindt echter nog veel gehoor in de hoogste politieke kringen, waar de islamisten met name gesteund worden door ‘links’ vanwege het deels overeenkomende fascistische gedachtegoed.Het aantal islamitische fanatici groeit onrustbarend en maken de wereld steeds onveiliger.Er is op dit moment geen godsdienst zo agressief als de islam. De extremisten richten zich niet alleen tegen Joden en christenen, maar tegen alle niet-moslims en zelfs tegen liberale moslims. Alles en iedereen moet buigen voor de mensonterende sjaria die ze overal willen invoeren.

De islam wordt door de politiek, media en allerlei organisaties, nog steeds in een te gunstig daglicht gesteld. Zelfs de Westerse universiteiten worden omgekocht met ladingen petrodollars en voeren steeds meer islamitische studieprogramma’s in die worden geleid door professoren die enkel de loftrompet steken over de islam. Een compleet legioen advocaten-zowel islamitische als ingehuurde- doet er alles aan om islamcritici te intimideren of het zwijgen op te leggen. Ook de media- mogelijk steeds meer afhankelijk van de genereuze advertentiegelden van islam lobbyisten- blaast hetzelfde deuntje mee.

De vraag of het Westen inderdaad islamofobisch is, zoals in met name linkse en christen-democratische kringen wordt beweerd, valt daarom eenvoudig te beantwoorden door slechts te wijzen op de extreem gewelddadige historie van de islam. Na twee mislukte veroveringspogingen is de ‘religie van vrede’ deels veranderd van tactiek en wordt de Europese democratie en vrijheid van meningsuiting door middel van massa immigratie van binnenuit belegerd.
Federica Mogherini, vertegenwoordiger Buitenlandse Zaken en Veiligheid namens de Europese Commissie, en bekend Israël hater, is echter een andere mening toegedaan door te zeggen dat de ‘politieke islam’ een belangrijk onderdeel is van de toekomst van Europa.Volgens deze dwaalgeest hoort ‘de islam bij Europa en heeft het een plek in de Europese geschiedenis, in onze cultuur, in ons voedsel, en –wat het belangrijkste is- in Europa’s heden en toekomst.’ Mogherini vindt dus dat de islam, mede de toekomst is van Europa. De kliek in Brussel weigert te erkennen dat al die moordende islamitische bendes waaronder de barbaren van IS(IS) feitelijk perfect de ware islam vertolken, en zo nauwkeurig mogelijk alle in de Koran geschreven regels en geboden opvolgt.

Volgens de Duits-Egyptische politicoloog en publicist Hamed Abdel-Samad “staat de islamitische wereld echter voor de ondergang” omdat de islam geen constructieve antwoorden biedt op de uitdagingen en de levensvragen van onze moderne tijd. Vooral in alledaagse vragen en in hun wetgeving lukt het de islamitische wereld niet met het westen samen te werken en is ze ook niet capabel om het denken van anderen te integreren in de eigen beleveniswereld”. Zo stagneert het onderwijs en de opvoeding en wordt er niets op economisch gebied bereikt. De meeste islamitische staten leven van toerisme, landbouw of de opbrengst van hun bodemschatten. Maar over uiterlijk dertig jaar is er geen olie meer. Ook water wordt zeldzaam. Al deze problemen kunnen 57 islamitische landen bij elkaar niet beheersen. Gunstige uitzonderingen zijn Indonesië, Maleisië en deels Turkije”.
Abdel-Samad heeft het over “een soort schizofrenie” in islamitische landen. “Men consumeert westerse producten, maar gelijktijdig schildert men het westen af als decadent en amoreel”. Ter illustratie: nergens wordt zoveel tijd voor de televisie doorgebracht als in islamitische landen. “Maar als het gaat om de modernisering van het denken, om de gelijke rechten van man en vrouw en om de zelfbeschikking van het individu, houdt het moderne denken op. De islam is agressie op zoek naar een excuus. In de islam is niets positiefs te vinden. Er is geen vrijheid, gelijke rechten, zelfkritiek en het ter discussie stellen van de islam mogelijk”.Volgens Abdel-Hamad moeten moslims hun houding ten opzichte van de Koran veranderen. ,,Wij kunnen niet alle levensvragen door de Koran oplossen. De Koran weerspreekt zich als fundamentalisten hun geweld met de Koran legitimeren en politici de vrede met hun uitleg van de Koran. De Koran is in de 7e eeuw in Arabië ontstaan om zaken in een geloofsgemeenschap te regelen”. Maar in de 21e eeuw hebben moslims “nieuwe antwoorden nodig, we hebben gezond mensenverstand nodig”.

https://www.ja.be/entertainment/bizar/staat-nog-wachten-5-voorspellingen-nostradamus.html

1. Derde wereldoorlog.
Europa wordt het strijdtoneel van een rampzalige oorlog tegen de Islam. Deze derde wereldoorlog zal erger worden dan alle oorlogen in de geschiedenis van de mens bij elkaar. Rusland zal in het begin van deze oorlog neutraal blijven, omdat Rusland de vierde grootste moslim concentratie van de wereld heeft. Deze oorlog zal uiteindelijk 27 jaar duren. Hierna zal er een gouden eeuw aanbreken met universele vrede en verder gebeurt er weinig meer tot het jaar 3797. Dit is het jaar waarin de aarde zal vergaan, althans volgens Nostradamus.

2. Hongersnood.
De huidige hongersnood in vele Afrikaanse landen had Nostradamus al voorspeld. Maar volgens Michel Notredame staat ons veel erger te wachten. Er zal een wereldwijde hongersnood komen en de mens zal gedwongen zijn …menseneter te worden! Kinderen zullen van de borst gerukt worden, er volgt een massale kindersterfte en de wereldbevolking wordt zonder meer gehalveerd. Alleen de rijken der aarde zullen nog kunnen overleven.
3. Vulkaanuitbarsting.
Deze voorspelling richt zich gedetailleerd tot een zeer nabije toekomst. Eind 2015/begin 2016 mag Italië zich verwachten aan een nooit geziene vuuruitbarsting van de vulkaan Vesuvius. De vulkaan ligt in de vlakte van Campanië, heeft een doorsnede van 8 kilometer en is 1281 meter hoog. In de loop van de geschiedenis heeft de Vesuvius verscheidene keren zijn macht getoond, duizenden mensen gedood en steden compleet vernield. De laatste rampzalige uitbarsting had plaats in 1944. Opmerkelijk is dat momenteel al een massa mensen uit de streek andere oorden opzoekt.

4. Boerenleed.
De veeteelt is volgens de Franse ziener op sterven na dood. Over pakweg 40 jaar zullen er geen koeien, varkens, schapen en kippen meer gekweekt worden. De boer, hij ploegt niet langer meer voort. Nostradamus gaat ervan uit dat de mens er tegen die tijd in zal geslaagd zijn op vlees gelijkende producten van planten te telen. Kortom, de boer zal zijn vlees zaaien en oogsten.

5. Leven op Venus.
Nostradamus plakt er zelfs een jaartal op, maar volgens hem wordt 2068 het gouden jaar van de ruimtevaart. Niet op de planeet Mars maar op Venus wordt ‘leven’ ontdekt en de bevolking ervan lijkt nauwelijks af te wijken van ons bestaan. Niet alleen vegetatie en dieren zijn zeer gelijkend, ook de mensen blijken elkaar wonderwel te verstaan. De expeditie is volgens de ziener een denderend succes, want men slaagt in het koloniseren van die planeet die op de aarde lijkt. Honderd deelnemers aan de missie blijven op de plaats van bestemming.

Christenvrienden; de islam wil jullie vernietigen en jullie gaan maar door met hem de hand van liefdadigheid toe te steken . . .

Heidenau is overal.

https://www.kijkbewust.com/category/terreur-2/

https://decorrespondent.nl/2757/Zo-bestrijd-je-IS/508603229607-9126d95c

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button