29 november 2020

 

Brussel = HolleBolleGijs

Weg naar Brussel met goud geplaveid
5 februari 2013
Dziennik Gazeta Prawna, Die Welt, euobserver.com
De mensen zijn al geslepen voordat de Europese Raad gaat vergaderen over de EU-begroting van 2014-2020. Dziennik Gazeta Prawna pakt uit met het nieuws dat “Tusk en Merkel minder verdienen dan eurocraten”. Het verhaal op de voorpagina verschijnt op dezelfde dag dat Brusselse ambtenaren staken. Ze zijn boos omdat de Britse premier David Cameron heeft voorgesteld te bezuinigen op de administratie van de EU en bijbehorende kosten. Dit voorstel wordt door zeven andere landen ondersteund. Volgens hun plan wordt de begroting, waarover op de top van 7 en 8 februari overeenstemming moet worden bereikt, in zeven jaar met 15 miljard euro verlaagd, waarschuwt Pierre-Philippe Bacri, hoofd van de Bond van Europese Ambtenaren (FFPE). Volgens schattingen van Die Welt verdienen ruim 4.000 eurocraten echter reeds meer dan bondskanselier Angela Merkel. De directeuren-generaal van de Europese Commissie zijn de echte “rijken” en zouden zelfs dik 21.000 euro per maand in hun zak steken. Ter vergelijking: de Poolse premier Donald Tusk krijgt een schamele 3.960 euro per maand. DGP schrijft:

Om op de EU-top tot afspraken te komen, moet [de voorzitter van de Europese Raad] Herman Van Rompuy mogelijkheden vinden om 30 miljard euro extra te besparen op de voorgestelde EU-begroting van 973 miljard euro. Dat is de voorwaarde die Cameron en Merkel hebben gesteld. Omdat Polen en andere Midden-Europese landen verdere bezuinigingen op de structuurfondsen blokkeren en Frankrijk extra ombuigingen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid tegenhoudt, zal vermoedelijk vooral de EU-administratie de gevolgen van de beperkte financiële middelen aan den lijve ondervinden.
Eurocraten moeten wellicht langer werken, raken hun gezinsscheidingstoelage [toelage wegens de afstand tot hun gezin] kwijt en moeten meer pensioenpremie betalen. Bovendien zullen ze niet langer automatisch een loonsverhoging krijgen op basis van de jaren dat ze voor de EU hebben gewerkt.

Die Welt bepleit een hervorming van het Europese ambtenarenapparaat, dat te machtig en te zelfverzekerd is en onvoldoende wordt gecontroleerd:

Het vraagstuk van de salarissen is niet het fundamentele probleem. Het is symptomatisch voor een sluipende machtverschuiving van politiek naar administratie. Uit het feit dat zij zich al lange tijd tegen een hervorming van het ambtenarenstatuut verzetten, blijkt dat de “eurocraten” een wat al te zelfbewust eigen leven leiden. De administratie is een hybride tussen wetgever en uitvoerende macht.
Het verhaal in Die Welt “leidde tot een stekelige tegenreactie” van een woordvoerder van de Europese Commissie op maandag, aldus EUobserver. Volgens deze krant zei de woordvoerder:

“Als je de extraatjes van Merkel meetelt […] krijgt ze ongeveer 25.000 euro per maand in het handje. Geen enkele EU-ambtenaar krijgt met al zijn toelagen meer dan bondskanselier Merkel met al haar toelagen”. Hij beweerde dat de EU-instellingen volkomen transparant zijn omdat zij hun loonschalen publiceren. […] Maar hij weigerde te onthullen hoeveel een specifieke EU-medewerker netto opstrijkt, ook wat betreft publieke figuren als topambtenaar van Buitenlandse Zaken Catherine Ashton. Daarmee zou hij in zijn ogen de “normale fatsoensregels” in verband met het recht op privacy schenden.

https://www.presseurop.eu/nl/content/news-brief/3367331-weg-naar-brussel-met-goud-geplaveid

https://www.presseurop.eu/nl/content/news-brief/3811831-belgie-vecht-europese-boete-aan

Brussel: Nederland moet extra bezuinigen
BRUSSEL –
Nederland moet extra bezuinigen, met name in 2014 om het begrotingstekort terug te dringen tot onder de Europese limiet van 3 procent. Nederland krijgt 1 jaar extra de tijd om het begrotingstekort af te bouwen. Dat had eigenlijk al dit jaar moeten gebeuren.
Dat maakte de Europese Commissie in Brussel woensdag bekend. De commissie vindt verder dat Nederland extra vaart moet maken met de geplande maatregelen rond de beperking van de hypotheekrenteaftrek.
https://www.telegraaf.nl/dft/21603984/__EU__Nederland_moet_extra_bezuinigen__.html

Reacties plenty!
Zijn we het nog niet zat?
Hoever gaat dit tot wij ook verworden tot een Italië en Griekenland?

 

————–

U betaalt, Brussel bepaalt
Geplaatst door trias politica op 29 mei, 2013 – 17:44

Het is weer eens zover. Van de Europese Commissie moet Nederland extra gaan bezuinigen. En wel meteen, want het begrotingstekort dreigt ook in 2014 niet onder de drieprocents norm van Brussel uit te komen. Dat vrijwel geen enkel land dat doet, sterker nog, dat de hele Zuidelijke periferie dat de komende tien jaar bij lange na nog niet haalt, doet er kennelijk niet toe. U, Nederlandse burger en middenstander, u betaalt en Brussel bepaalt.

Vandaag kwam de EC met haar begrotings ‘aanbevelingen’ voor alle eurzone lidstaten, waaronder dus ook Nederland. Het volledige persbericht vindt u hier, inclusief diverse links naar de rapporten over ons land. Eerder vandaag was al bekend geworden, dat de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) in haar halfjaarlijkse rapportage de groeiverwachtingen voor de Europese landen en Nederland in het bijzonder neerwaarts had bijgesteld. De Nederlandse economie zal maar liefst met 0,9% krimpen dit jaar.

Lees ook:   Hoe een 'man' een kind krijgt

Knelpunten in de Nederlandse economie zijn volgens het OESO de huizenmarkt, het lage consumentenvertouwen (we houden de hand op de knip) en het bezuinigingsbeleid van de overheid (lees: de giga lastenverhogingen). Als oplossing om de vastgelopen economie weer aan de praat te krijgen pleit de OESO voor het wagenwijd openzetten van de geldkraan door de ECB, in navolging van de FED, in combinatie met een negatief rentebeleid (dat wil zeggen dat de banken de ECB moeten betalen om hun geld er te stallen). Daarnaast bepleit de OESO een versnelde invoering van de beoogde Banken Unie.

Ik kan mij intussen niet meer opwinden over de een-tweetjes die dergelijke NGO’s uitvoeren met dat andere supra-nationale lichaam, de EC. Maar het is voor een insider natuurlijk zo helder als glas wat voor spelletje hier gespeeld wordt. Een héél gevaarlijk spelletje. Brussel kiest frontaal voor de aanval: zo snel mogelijk volledige schuldverstrengeling, en anders dreigt men het hyperinflatiespook van zolder te halen, in de hoop daarmee de Duitsers over de streep te trekken. Alles moet rond zijn vóór 22 september, want die vermaledijde Duitsers zouden anders weleens roet in het eten kunnen gooien en dat moeten we natuurlijk niet hebben.

Want in Duitsland klinken steeds meer euro-kritische geluiden. De AfD zou reeds nu de kiesdrempel van vijf procent gehaald hebben en dat zal in de aanloop naar de verkiezingen alleen maar meer en niet minder worden. En de AfD heeft maar één centraal thema: uit deze one-size-fits-none-euro-gevangenis. En AfD weet zich daarbij gesteund door professoren en andere academici van naam en faam. En dat telt bij onze buren nog.

Intussen laat Rubberen Rutte ons weten dat verdere belastingverhogingen en andere lastenverwaringen voor volgend jaar waarschijnlijk onvermijdelijk zijn. Ook de VVD fractie schijnt dit te vinden. Parbleu! Ik dacht dat de VVD altijd voor belastingverlaging en lastenverlichting was. Zijn de neo-liberale jongens en meisjes alwéér van hun geloof gevallen? Alles voor Brussel, voor Frankrijk, voor de vette baantjes en niets voor Nederland, de middenstander en ondernemer? Het moet niet veel gekker worden. Als ik het niet zelf zou lezen dan zou ik denken dat er lieden van de Partij van de Arbeid aan het woord waren, maar nee, het is onze ‘geschiedenis-premier’ zelf die spreekt, alsmede diens economische ‘rekenwonder’ uit de Kamer, fractielid Harbers. Maar die heeft dan ook zijn economie studie niet afgemaakt.

Het is tenenkrommend om te zien hoe de VVD knipmest naar Brussel en haar eigen kiezers in de kou laat staan. Wat zeg ik, het hele Nederlandse volk in de steek laat. Dit is geen Paars kabinet meer, dit is een purperrood afbraak kabinet van de eerste categorie. “Nivelleren is een feest”, kraaide Hans -slobbertrui- Spekman na de formatie. Nou en hoe! Het beleid van Rutte II is een ongekend feest, voor de spekmannen van deze wereld.

Hypotheekrente aftrek moet eraan van Brussel, de pensioenen moeten worden geharmoniseerd (lees: afgeroomd, en niet alleen door inflatie), de aanbevelingen van Brussel om de ‘buitensporige tekort’ procedure uit te voeren dienen zo spoedig mogelijk te worden gerealiseerd, twee verdieners dienen te worden aangepakt door geleidelijke afschaffing van de heffingskorting. U zult betalen!, zo klinkt het vanuit Brusssel.

De werkende Nederlander wordt geplukt, geknipt en geschoren op last van een ongekozen apparaat technocraten, en Rubberen Rutte wil hun dictaten schaterlachend uitvoeren. Uiteraard met volmondige steun van de Andermans Geld Uitgevende Socialisten van Samsom en Co. En het parlement? Dat poetst bij voorkeur punaises en vergeet de kist. Stel je eens voor, dat ze zich daar eens echt in al die nare dossiers zouden moeten verdiepen. Dat doen slechts enkele partijen, het merendeel van de Tweede Kamer stemt in met het zichzelf overbodig maken. Deze slappe houding vind ik werkelijk ongehoord en onbegrijpelijk.

Nederland als wingewest van Brussel, ter meerdere eer en glorie van een wereldvreemd ideaal, volkomen losgezongen van de werkelijkheid worden hele volken in het verderf gestort. Tegen de tijd dat Jan en Allahman erachter zijn is deze gevestigde politieke orde, net als onze idealist Pronk, allang van het politieke toneel verdwenen, en ligt de rekening bij de burgers en bedrijven op de mat. En onze kinderen en kleinkinderen natuurlijk.

Ik heb het al eens eerder gezegd: waar blijven de rechte ruggen liberalen? Verzet is geboden tegen deze afbraak van ons land. Niet straks, maar nu meteen.

https://www.dagelijksestandaard.nl/2013/05/u-betaalt-brussel-bepaalt

 

https://www.express.be/sectors/nl/finance/waarom-zitten-zo-weinig-bankiers-in-de-gevangenis/190519.htm

Gerelateerde berichten