web analytics
...

Griep en COVID-19: wie zijn de kwetsbaren? Corona is gewoon de griep!

bc346a75ea09760e4e7c60c0039e8540 via Angel-WingsGriep en COVID-19: wie zijn de kwetsbaren?

Een moet je lezen stukje:

Influenzavirussen zijn vooral gevaarlijk voor personen ouder dan 60 jaar, maar kunnen soms ook fatale infecties veroorzaken bij jongere mensen. Een opvallend kenmerk van het virus is dat het na zijn vermenigvuldiging en vrijlating de geïnfecteerde gastheercel ertoe aanzet zelfmoord te plegen. Dit is een belangrijke predisponerende factor voor bacteriële superinfecties (72), die de belangrijkste doodsoorzaak waren tijdens de Spaanse griep. Coronavirussen zijn daarentegen inherent minder destructief. Patiënten vertonen karakteristieke veranderingen in hun longen, maar of het virus dodelijk is of niet, hangt minder af van het virus en meer van de algehele gezondheidstoestand van de patiënt.

Keer op keer verschijnen er persberichten over ‘volkomen gezonde’ jongeren die toch door het virus zijn meegesleept.

-We kennen geen enkel geval waarin achteraf niet bleek dat de persoon niet “helemaal gezond” was, maar eerder jarenlang leed aan hypertensie, diabetes of andere ziekten die onopgemerkt waren gebleven.

Sensationeel nieuws: 103-jarige Italiaanse vrouw herstelt van COVID-19 (73)! Ze was trouwens niet de enige oude dame die de infectie zonder problemen overleefde. De meesten deden dat ook (74).

Het record staat op naam van een 113-jarige Spaanse vrouw (75).

Hoewel de mediane leeftijd van de overledene in Duitsland en andere landen (41,76–78 jaar) boven de 80 ligt, is leeftijd op zich niet het doorslaggevende criterium. Mensen zonder een ernstige reeds bestaande ziekte hoeven niet meer bang te zijn voor het virus dan jongeren. Zoals we weten uit Püschel’s en vele andere rapporten, is SARS-CoV-2 bijna altijd de druppel waardoor de kameel  zijn rug breekt. Hoewel dit zeker triest is voor het gezin en de naasten, is het nog steeds geen reden om het virus een verhoogde rol toe te kennen.

We moeten niet vergeten dat elk jaar miljoenen mensen sterven aan luchtweginfecties, waarbij een hele reeks bacteriële en virale agentia een oorzakelijke rol spelen. Men mag niet vergeten dat de ware doodsoorzaak de ziekte of aandoening is die de dodelijke reeks gebeurtenissen veroorzaakt. Als iemand die lijdt aan ernstig emfyseem of kanker in het eindstadium in contact komt met een fatale longontsteking, is de doodsoorzaak nog steeds emfyseem of kanker (79,80). Deze basisregel wordt simpelweg genegeerd in tijden van coronavirus. Erger nog – eenmaal positief getest op SARS-CoV-2, (zelfs ten onrechte) – kan een persoon levenslang als COVID-19-slachtoffer aangemerkt blijven, afhankelijk van de neiging van de verantwoordelijke autoriteit (81,82). Vervolgens wordt hij of zij, ongeacht wanneer en waarom het overlijden plaatsvindt, ingeschreven in het overlijdensregister van COVID-19. Het aantal sterfgevallen door het coronavirus zal dus onophoudelijk blijven stijgen.

Angst bij de algemene bevolking wordt verder aangewakkerd door berichten dat SARS-CoV-2 veel gevaarlijker is dan de griep, omdat het veel verschillende organen aanvalt met waarschijnlijke gevolgen op de lange termijn. Krantenverslagen en publicaties zijn er in overvloed dat het virus kan worden aangetroffen in het hart, de lever en de nieren (83).

aflamegross 1 via Angel-Wings

Het kan zelfs zijn weg vinden naar ons centrale zenuwstelsel ?! Zulke krantenkoppen klinken angstaanjagend.

Het verkrijgen van positieve RT-PCR-resultaten voor SARS-CoV-2 in andere organen dan de longen is echter niet verrassend.

Het virus gebruikt receptoren om onze cellen binnen te dringen die zich niet alleen op het oppervlak van longcellen bevinden. Maar twee zaken zijn van doorslaggevend belang: de daadwerkelijke viral load en de vraag of de virussen schade aanrichten. De hoogste SARS-CoV-2-concentraties zijn in de longen van patiënten aangetroffen – zoals te verwachten.

In andere organen zijn sporen van het virus aangetroffen (83). Waarschijnlijk zijn ze niet relevant. Totdat wetenschappelijk bewijs van het tegendeel beschikbaar is, moeten de bevindingen worden overgelaten aan wat ze zijn: triviale observaties. Is er een verschil met griep? Nee. Het is al jaren bekend dat influenza het hart en andere organen kan aantasten (84,85). Alle respiratoire virussen kunnen hun weg vinden naar het centrale zenuwstelsel (86). Er is geen fundamenteel verschil met SARS-CoV-2. Af en toe kunnen patiënten last hebben van langetermijngevolgen.

Dit geldt voor alle virusziekten en het zijn uitzonderingen. Het is de uitzondering die de regel bevestigt.

Wat leren we hiervan?

COVID-19 is een ziekte die sommige mensen ziek maakt, voor enkelen fataal blijkt en de rest niets doet.

Zoals elke jaarlijkse griep.

Natuurlijk was het altijd nodig om er extra op te letten dat deze middelen niet naar ouderen met reeds bestaande ziekten werden gebracht.

Als u zich onwel voelt, bezoek dan geen oma en opa, vooral niet als ze aan een hartaandoening of een longaandoening lijden.

En wie griep heeft, blijft sowieso thuis.

Zo is alles altijd al geweest en moet alles doorgaan. Het feit dat SARS-CoV-2 geen publiek gevaar vormt en dat de infectie vaak zonder symptomen verloopt, kan een nadeel hebben.

Misschien zijn asymptomatische mensen besmettelijk en geven ze het virus onbewust door aan anderen.

Deze angst kwam voort uit een publicatie die mede-auteur was en op grote schaal werd gepubliceerd door Drosten, waarin het werd gerapporteerd.

aflamegross 1 via Angel-Wings

Een ander onderzoek dat in april door het Drosten-laboratorium werd gepubliceerd, kreeg ook internationale kritiek. Het betrof de vraag naar de rol van kinderen bij de overdracht van ziekten. Volgens de Drosten-studie waren asymptomatische kinderen net zo besmettelijk als volwassenen.

Dit bericht veroorzaakte grote bezorgdheid bij het grote publiek en beïnvloedde latere beslissingen van de regering.

In feite zijn er geen studies die erop wijzen dat kinderen een belangrijke rol spelen als vectoren voor de overdracht van deze ziekte.

Hoe het ook zij, er was geen reden voor volkomen zinloze maatregelen zoals het sluiten van scholen en kinderdagverblijven, waarvan bekend is dat ze niets doen om de hoogrisicogroepen te beschermen (89).

En geen enkele reden om het sociale leven en de economie tegen de muur te drijven. Wat is er mis met Duitsland – en deze hele wereld? Welnu, alle foto’s die zo effectief door de internationale media werden verspreid – uit Italië, Spanje, Engeland en dan zelfs uit New York – in combinatie met modelberekeningen voor honderdduizenden of misschien zelfs miljoenen doden – hebben de vaste overtuiging geplant bij de algemene bevolking. : Het MOET gewoon een dodelijk virus ZIJN!

De situatie in Italië, Spanje, Engeland en de VS. Sinds eind maart overtrof de ene sensatie de volgende: Italië had de meeste doden, het sterftecijfer schokte ons tot in de kern; Spanje overtrof Italië (in het aantal besmettingen); het Verenigd Koninkrijk brak het trieste Europese record, dat alleen door de VS werd overtroffen. De pers was verheugd zoveel mogelijk angstaanjagend nieuws te verspreiden als menselijk mogelijk was. Maar laten we een beetje nadenken. De impact van een epidemie is niet alleen afhankelijk van de intrinsieke eigenschappen en dodelijkheid van de ziekteverwekker, maar ook in zeer belangrijke mate van hoe “vruchtbaar” de grond is waarop hij terechtkomt.

Alle betrouwbare cijfers vertellen ons dat we niet te maken hebben met een dodelijk virus dat de mensheid zal wegvagen. Dus wat gebeurde er in die landen waaruit deze vreselijke foto’s voortkwamen? Gedetailleerde antwoorden op deze vraag moeten ter plaatse worden gezocht. Desalniettemin zijn verschillende feiten voldoende bekend om hier te worden vermeld. De problemen rond de statistieken van het coronavirus waren groots in Italië en Spanje. Elders werd het testen op het virus over het algemeen uitgevoerd bij mensen met griepachtige symptomen en een bepaald risico op blootstelling aan het virus. Op het hoogtepunt van de epidemie in Italië was het testen bij opname in het ziekenhuis beperkt tot ernstig zieke patiënten.

Onlogisch werd er post-mortem op grote schaal getest op overleden patiënten. Dit resulteerde in ten onrechte verhoogde sterftecijfers in combinatie met enorme onderschattingen van daadwerkelijke infecties (90). Reeds half maart verklaarde de Italiaanse stichting GIMBE (Gruppo Italiano per la Medicina Basata Sulle Evidenze / Italian Evidence-Based Medicine Group) dat de “mate van ernst en letaliteit grotendeels overschat wordt, terwijl de sterftecijfers in Lombardije en de De regio Emilia-Romagna was grotendeels te wijten aan overweldigde ziekenhuizen ”(91). Het feit dat er geen onderscheid werd gemaakt tussen ‘dood door’ en ‘dood met’ coronavirus maakte de situatie hopeloos. Bijna 96% van de “COVID-19-sterfgevallen” in Italiaanse ziekenhuizen waren patiënten met reeds bestaande ziekten. Driekwart leed aan hypertensie, meer dan een derde aan diabetes. Elke derde persoon had een hartaandoening. Zoals bijna overal was de gemiddelde leeftijd boven de 80 jaar.

aflamegross 1 via Angel-Wings

De weinige mensen onder de 50 die stierven, hadden ook ernstige onderliggende aandoeningen (41). De onnauwkeurige methode om “sterfgevallen door het coronavirus” te melden, zaait natuurlijk angst en paniek, waardoor het grote publiek bereid is de irrationele en buitensporige preventieve maatregelen van regeringen te accepteren. Deze bleken een paradoxaal effect te hebben. Het aantal regelmatige sterfgevallen is aanzienlijk gestegen ten opzichte van het aantal “sterfgevallen door het coronavirus”.

Lees ook:   Knoflook in melk behandelt astma, longontsteking, tuberculose, hartaandoeningen, slapeloosheid, artritis, hoest en vele andere ziekten

The Times meldde op 15 april: Engeland en Wales hebben in één week een recordaantal sterfgevallen meegemaakt, met 6.000 meer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Slechts de helft van die extra cijfers zou misschien kunnen worden toegeschreven aan het coronavirus (92).

Er was een gegronde bezorgdheid dat de lockdown onbedoelde maar ernstige gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid (93).

-Het werd steeds duidelijker dat mensen ziekenhuizen meden, zelfs als ze werden geconfronteerd met levensbedreigende gebeurtenissen zoals hartaanvallen, omdat ze bang waren het dodelijke virus op te lopen.

-Patiënten met diabetes of hypertensie werden niet meer goed behandeld, tumorpatiënten werden niet voldoende verzorgd.

-Het VK heeft altijd grote problemen gehad met zijn gezondheidszorgsysteem, medische infrastructuur en een tekort aan medisch personeel (94,95).

Als gevolg van de Brexit heeft het VK ook geen dringend noodzakelijke buitenlandse specialisten (96). Veel andere landen hebben soortgelijke problemen.

Toen de griepepidemie in de winter van 2017/2018 de wereld overspoelde, werden ziekenhuizen in de VS overweldigd, werden triagetenten opgericht, operaties geannuleerd en werden patiënten naar huis gestuurd.

Alabama heeft de noodtoestand uitgeroepen (97-99). De situatie was weinig anders in Spanje, waar ziekenhuizen net instortten (100.101), en in Italië, waar intensive care-afdelingen in grote steden tot stilstand kwamen (102). Het Italiaanse gezondheidszorgsysteem is al jaren aan het inkrimpen, het aantal intensive care-bedden is veel lager dan in andere Europese landen. Bovendien telt Italië het hoogste aantal sterfgevallen als gevolg van ziekenhuisinfecties en antibioticaresistente bacteriën in heel Europa (103).

Ook is de Italiaanse samenleving een van de oudste ter wereld.

-Italië heeft het hoogste percentage 65-plussers (22,8%) in de Europese Unie (104).

-Voeg daarbij het feit dat er een groot aantal mensen is met chronische long- en hartaandoeningen, en ze hebben een veel groter aantal in de “hoogrisicogroepen” in vergelijking met andere landen. Kortom, veel onafhankelijke factoren komen samen om een ​​speciaal geval voor Italië te creëren (105.106).

Omdat vooral Noord-Italië werd getroffen, zou het interessant zijn om te vragen of omgevingsfactoren een invloed hadden op de manier waarop de zaken zich daar ontwikkelden.

Noord-Italië wordt vanwege zijn fijnstofvervuiling het China van Europa genoemd

Het zou interessant zijn om te vernemen hoe ze werden behandeld. Hebben ze hoge doses chloroquine gekregen, —-¿ zoals aanbevolen door de WHO?

Ongeveer een derde van de Latijns-Amerikaanse bevolking draagt een gendefect (glucose-6-fosfaat dehydrogenase) dat chloroquine-intolerantie veroorzaakt met effecten die dodelijk kunnen zijn (113,114). Meer dan de helft van de bevolking in de Bronx is Spaans. Landen en regio’s kunnen zo sterk verschillen met betrekking tot een groot aantal factoren dat een echt begrip van een epidemische situatie niet kan worden verkregen zonder een kritische analyse van deze determinanten.

aflamegross 1 via Angel-Wings

Landelijke vergrendeling

Welke indruk zou het op de wereld maken als elke deelstaat in Duitsland zijn eigen regels zou hebben? Dus de maatregelen werden haastig gevolgd door het hele land. Het “huis-thuiscommando” klonk te negatief, dus kregen we op 23 maart een “lockdown” voorgeschoteld onder het mom van een “negenpuntenplan”.

Dit betekende landelijke bevelen tot opsluiting. Er werd een verregaand contactverbod opgelegd, gemeenten van meer dan 2 personen in het openbaar werden verboden. Restaurants, kappers, schoonheidssalons, massagepraktijken, tattoo-studio’s en soortgelijke bedrijven moesten sluiten. Overtredingen van deze contactverboden moesten worden gecontroleerd door een regelgevende instantie en het niet naleven ervan moest worden bestraft.

Strafcatalogi werden haastig in elkaar gezet. Sommige staten gingen tot het uiterste. Beieren, Berlijn, Brandenburg, Saarland, Saksen en Saksen-Anhalt hebben decreten uitgevaardigd die het verlaten van huizen en het betreden van openbare ruimtes alleen met een “geldige” reden toestonden. Tegelijkertijd waren de ziekenhuizen zo leeg dat ze patiënten uit Italië en Frankrijk konden huisvesten (124).

Op 25 maart kondigde het Duitse parlement een “epidemische situatie van nationaal belang” aan, zodat twee dagen later de haastig opgestelde nieuwe “wet ter bescherming van de bevolking tijdens een epidemische situatie van nationaal belang” kon worden geïmplementeerd – grotendeels onopgemerkt door de algemene bevolking. Het machtigde het federale ministerie van Volksgezondheid om bij decreet een reeks maatregelen vast te stellen die in strijd zijn met het eerste artikel van de Duitse grondwet: de menselijke waardigheid is onschendbaar. Deze politieke beslissingen werden genomen zonder enig bewijs dat ze zou kunnen rechtvaardigen. Om die reden hebben we besloten een open brief te schrijven aan bondskanselier Merkel (28) waarin vragen van fundamenteel belang aan de orde kwamen.

De bedoeling was om de regering de kans te geven waardig terug te keren van het verkeerde pad. Maar onze meningen, en die van vele anderen die het niet eens waren met de lijn van de regering, werden genegeerd en afwijkende stemmen werden in de kranten en de media in diskrediet gebracht. Het behoeft geen betoog dat we nooit antwoord hebben gekregen.

In plaats daarvan werd eind maart officieel afgekondigd dat het virus zich nog steeds te snel verspreidde. Het aantal gevallen verdubbelde elke 5 dagen.

Het doel moet zijn om de curve af te vlakken, zodat de verdubbelingstijd wordt verlengd tot 10 dagen.

Alleen zo zouden we voorkomen dat het gezondheidszorgsysteem overweldigd raakt (125). De inhoud van een intern document van het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken (GMI) werd vervolgens vrijgegeven voor het publiek. Daar ontdekte men dat het worstcasescenario 1,15 miljoen dodelijke slachtoffers voorspelde als het virus niet onder controle was (126.127).

Als we kijken naar het aantal gerapporteerde besmettingen in de eerste vier weken van maart (kalenderweken (CW) 10–13), dan zien we dat dit eigenlijk lijkt op een exponentiële groei, precies zoals het RKI verkondigde. En zo werd het overal gepresenteerd.

Waar het RKI echter niet op wees, was dat in kalenderweek 12 het aantal testen ongeveer verdrievoudigd was en de week erna weer toenam. (Lekker slim die mensen overal zucht)

De RKI voelde zich blijkbaar niet verplicht tot waarheid en opheldering naar de bevolking toe. Zijn deze cijfers daarom vertekend? Waarom hebben ze de cijfers niet gecorrigeerd? Dat had kunnen worden bereikt door het aantal infecties per 100.000 tests te vermelden, zoals weergegeven in het tweede diagram.

aflamegross 1 via Angel-Wings

Feit is dat er nooit het gevaar was geweest dat ziekenhuizen overweldigd zouden worden, omdat er nooit een exponentiële groei van het aantal besmettingen was. Er waren duizenden lege bedden. Er is nooit een gigantische “golf” van COVID-19-patiënten geweest.

Niet omdat de maatregelen zo effectief waren, maar omdat de epidemie voorbij was voordat ze werden ingevoerd. Maar alle ziekenhuizen hebben alle electieve operaties en procedures, zoals heup- of knieoperaties of check-ups voor kankerpatiënten, uitgesteld of zelfs geschorst. Veel ziekenhuizen rapporteerden een bezettingsdaling tot 30% en meer. Artsen kregen werktijdverkorting (129). De lockdown wordt verlengd Op 15 april verlengde Duitsland de lockdown.

De regels voor sociale afstand en contactbeperkingen werden verlengd.

In het openbaar was een sociale afstand van 1,5 m verplicht en mocht u alleen buiten uw woonplaats zijn met uw gezinsleden en een andere persoon die geen deel uitmaakte van uw huishouden.

Het verbod op bijeenkomsten in gebedshuizen werd verlengd.

Sociale evenementen waren verboden.

Sommige beperkingen werden versoepeld.

Winkels met een winkeloppervlakte tot 800 vierkante meter mochten heropenen.

Autodealers, fietsenwinkels en boekhandels waren uitgesloten van deze beperking en mochten hun deuren openen, ongeacht de grootte.

Maar verbazingwekkend genoeg, of er nu een gehaakte sjaal of een klinisch gezichtsmasker wordt gebruikt – maskers werden verplicht!

Verplichte maskers Er is eenvoudigweg geen duidelijk bewijs dat mensen die niet ziek zijn of die geen zorg verlenen aan een patiënt, een masker moeten dragen om de overdracht van influenza of COVID-19 te verminderen (130).

We zijn niet op de hoogte van enig wetenschappelijk onderbouwd en onomstreden artikel dat het volgende zou tegenspreken:

1) Er is geen wetenschappelijk bewijs dat symptoomvrije mensen zonder hoest of koorts de ziekte verspreiden.

2) Eenvoudige maskers konden en kunnen het virus niet stoppen.

3) Maskers bieden geen bescherming tegen infectie.

4) Niet-medische gezichtsmaskers hebben een zeer lage filterefficiëntie (131)

aflamegross 1 via Angel-Wings

5) Katoenen chirurgische maskers kunnen in verband worden gebracht met een hoger risico op penetratie van micro-organismen (penetratie 97%). Vocht vasthouden, hergebruik van stoffen maskers en slechte filtratie kunnen resulteren in een verhoogd risico op infectie (132). Omdat de overheid het gebruik van maskers dwong, geloofden veel ouderen dat ze veilig waren tijdens het dragen ervan.

Lees ook:   Wat als Obama wel een moslim is?

Niets is verder van de waarheid verwijderd.

Het dragen van een masker kan ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, vooral voor mensen met longaandoeningen en hartinsufficiëntie, voor patiënten met angst- en paniekstoornissen en natuurlijk voor kinderen. Zelfs de WHO verklaarde oorspronkelijk dat het algemeen dragen van maskers geen enkel doel diende (133).

Wat zei de RKI? In overeenstemming met de verschuiving in de politieke opinie, veranderden ze ook hun eerdere aanbevelingen en ondersteunden ze het dragen van maskers. “Als mensen – zelfs zonder symptomen – uit voorzorg maskers zouden dragen, zou dat het risico op infectie kunnen verkleinen.

Merk op dat dit niet wetenschappelijk is gedocumenteerd. ” Een rapport dat beweerde dat het dragen van een masker positieve effecten had gehad, was in wezen gebrekkig (134).

Volgens de studie werden de effecten (daling van het aantal infecties) 3-4 dagen na implementatie van de verordening duidelijk. Dit is echter onmogelijk. De RKI stelt: “Een effect van de respectievelijke maatregelen is pas zichtbaar na een vertraging van 2 à 3 weken omdat er bovenop de incubatietijd (tot 14 dagen) een vertraging zit tussen ziekte en ontvangst van de meldingen.” (135)

aflamegross 1 via Angel-Wings

Er is zelfs geen onderzoek dat suggereert dat het zinvol is dat gezonde mensen in het openbaar maskers dragen (136,137).

Men zou kunnen vermoeden dat de enige politieke reden om de maatregel af te dwingen is om angst bij de bevolking aan te wakkeren. Laatste argument voor verlenging van lockdown: de naderende tweede golf?

De constante angstverspreidende experts van de regering streven duidelijk hetzelfde doel na.

In Duitsland waarschuwde Drosten keer op keer. En op de een of andere manier leek het alsof elk land zijn eigen “Drosten” had.

Eind april fantaseerde hij opnieuw over de grote golf in Duitsland – nu natuurlijk de tweede grote golf (138): “Zou de R-waarde door onzorgvuldigheid … weer meer dan 1 zijn en daardoor exponentieel toenemen virusverspreiding, zou dit waarschijnlijk verwoestende gevolgen hebben. Omdat de infectiegolf overal tegelijk zou beginnen, zou deze een ander momentum hebben. ” Maar waar moet deze tweede infectiegolf vandaan komen?

Drosten: We kunnen dit leren van de Spaanse griep. Het begon aan het einde van de Eerste Wereldoorlog en de meeste van de 50 miljoen slachtoffers stierven tijdens de tweede golf. Dat is waar. Maar ten tijde van de Spaanse griep waren er geen antibiotica beschikbaar om secundaire bacteriële infecties te behandelen die de belangrijkste doodsoorzaak waren (139). Bijgevolg stierven mensen van alle leeftijden.

Wie COVID-19 vergelijkt met de Spaanse griep, heeft geen idee of is opzettelijk van plan angst te verspreiden. Het is duidelijk dat virussen veranderen, maar niet zomaar verdwijnen. Net zoals er altijd een griepseizoen is geweest, is er ook altijd een coronavirusseizoen geweest (140).

Hier zien we het typische verloop van een coronavirus-epidemie (141): Komt dit vaag bekend voor en doet het denken aan onze RKI-gegevens met de piek in maart? Maar wacht, deze Finse studie stamt uit 1998! Dus als een regering besluit dat ze een tweede golf willen, hoeven ze alleen maar het aantal tests in het jaarlijkse coronavirusseizoen drastisch te verhogen. Deze eenvoudige manipulatie zal niet nalaten de volgende laboratoriump(l)andemie te veroorzaken.

aflamegross 1 via Angel-Wings

De beperkingen versoepelen met de noodrem ingeschakeld Professor Stefan Homburg, directeur van het Instituut voor Openbare Financiën aan de Universiteit van Hannover, was het nooit moe om uit te leggen waarom de RKI-nummers zelf opriepen tot onmiddellijke beëindiging van alle maatregelen (142). Hij was niet de enige, verscheidene anderen verhieven hun stem. Maar kritische meningen werden volledig genegeerd. Waarom? Had de regering een exclusief contract met Drosten, die blijft waarschuwen en waarschuwen: door de beperkingen te versoepelen, loopt Duitsland het risico zijn voorsprong in de strijd tegen de pandemie te verliezen (143).

Maar uiteindelijk kwam de tijd. Begin mei was er een voorzichtige heropening van winkels. Scholen en kinderdagverblijven zouden straks weer kinderen kunnen opnemen. Contactbeperkingen waren enigszins versoepeld en het leven werd hervat, maar in een pijnlijk langzaam tempo.

Maar de RKI waarschuwt en waarschuwt en waarschuwt (144): “De reproductiefactor is weer meer dan 1. Het is 1.1, om precies te zijn … ”. Horror van verschrikkingen, waren we te onbezonnen? Velen waren verbaasd dat de dagelijkse R-factor onregelmatig fluctueerde. Dit was natuurlijk te wijten aan het algemeen onbekende feit dat wanneer de infectieaantallen erg laag zijn, de R-factor naar believen kan worden gemanipuleerd door simpelweg het aantal uitgevoerde tests te wijzigen. En dan de grote schrik: hebben we mogelijk extra sterfte (145)? Overmatige sterfte? Werkelijk?

 

aflamegross 1 via Angel-Wings

Zou het mogelijk iets te maken kunnen hebben met de bijkomende schade die wordt ingeroepen door de ongerechtvaardigde maatregelen? Deze vraag werd gesteld door een hooggeplaatst lid van de afdeling risicoanalyse van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij produceerde een opmerkelijk document waarin de risico’s op nevenschade nauwkeurig werden geanalyseerd.

Hij kwam tot de conclusie dat de maatregelen buitensporig waren en dat ze enorme en onherstelbare nevenschade veroorzaakten zonder echte voordelen op te leveren.

De samenvatting van de paper is naar tien externe experts gestuurd, waaronder wijzelf, om de cijfers te laten controleren. Hij heeft toen geprobeerd het document aan de minister te presenteren: tevergeefs. Vervolgens stuurde hij het document naar zijn collega’s in risicobeoordelingsafdelingen in het hele land. En werd geschorst vanwege zijn inspanningen. We hebben in een persbericht aangegeven dat we de conclusies van de paper erg belangrijk vonden. Maar het ministerie maakte het document belachelijk (!!!!!!!!) en zei dat het niet meer was dan een persoonlijke mening (146). De media stemden in en vonden de zaak als gesloten.

Lockdown weer verlengd! Eind mei, net voordat het akkoord over contactbeperkingen tussen de regering en de deelstaten afliep, werd een verdere verlenging van de maatregelen afgekondigd tot 29 juni.

aflamegross 1 via Angel-Wings

 

Op 25 mei verklaarde minister van Volksgezondheid Jens Spahn in het meest verspreide Duitse dagblad: “In geen geval mag de indruk worden gewekt dat de pandemie al voorbij is.”

Alleen bondskanselier Merkel kon dit overtreffen – en dat deed ze vier dagen later ook. In een historische verklaring kondigt ze aan de depressieve natie aan: “De pandemie is net begonnen!”

En dit in een tijd dat de epidemieën overal in Europa voorbij waren.

Maar een verlenging van de lockdown leek zinvol in het licht van een recent artikel gepubliceerd in Nature, een van de meest prestigieuze wetenschappelijke tijdschriften ter wereld. Alleen onderzoeksgroepen met een hoge reputatie hebben realistische kansen om hun naam in dit tijdschrift te zien verschijnen. Imperial College London verzamelde zo’n groep, waaronder de naam Neil Ferguson een belletje doet rinkelen. In een opmerkelijke studie presenteerden de onderzoekers een computergebaseerde analyse waaruit bleek dat de wereldwijde lockdown vele miljoenen levens had gered (147).

Slechts bij weinigen bekend was het feit dat een reeks protesten van wetenschappers van internationale allure in de natuur regende Dus terwijl andere landen zoals Denemarken nooit hebben aanbevolen dat gezonde mensen die zich in het openbaar verplaatsen over het algemeen gezichtsmaskers dragen (149) en andere landen zoals Letland goed op weg waren naar vrijheid, besloten Merkel en vrienden tegen te veel vrijheid voor hun volk. De maskers moeten blijven zitten!

Vertaald en uit:

Corona, False Alarm Facts and Figures by Karina Reiss Sucharit Bhakdi

 

aflamegross 1 via Angel-Wings

Heb je covid oftewel die nieuwe griep…

ff24f765990a00a909f31ba6ee0ea467 via Angel-Wings

Die ene met suiker nemen…niet met zoetstoffen = ongezond…dat helpt goed bij de benauwdheid.
Vitamine C en D en Zink extra
En multi vitamines
Zorg ervoor dat je lucht in huis niet te droog is
Vul bv waterbakjes aan de cv en vergeet je slaapkamer niet
Gooi daar wat druppeltjes eucalyptus in te koop nu bv bij het kruidvat
Dweil ook je vloer bv met wat druppeltjes op je dweil dan krijg je een luchtzuiverende en  slijmvlies openmakende geur in je huis… het dood overigens naar het schijnt bacterieën …?
Ik gebruik zelf Dettol power fresh en dat gaat goed samen met etherische olieen…

Met lavendel erbij maak je de lucht nog zuiverder en is het ook nog eens rustgevend!

Update

Beseft men dat er momenteel 16.622 mensen aan Covid  zijn overleden in 14 maanden tijd?! De werkelijke cijfers

Gerelateerde artikelen

Back to top button

Een Adblocker gedecteerd

Whitelist deze website aub, want van de advertenties betalen wij het onderhoud en de server voor deze website. Dank hiervoor!