web analytics

Corona test wel of niet betrouwbaar

Herbert Draper - The Lament for IcarusNiet alleen Ronaldo blijft een positieve uitslag krijgen bij de PCR-test

https://www.maurice.nl/2020/10/29/verslag-uit-het-veld-ggd-meldt-dat-pcr-test-ook-positief-is-maanden-na-de-besmetting/

WAT IS HET PROBLEEM MET DE PCR TESTEN?
Het gaat om twee dingen:

Het aantal vals positieve is hoog
Een terechte positieve uitslag betekent dat je een klein stukje RNA bij je draagt, maar dat kan een oud stukje zijn, en hoeft er niet op te wijzen dat je ziek bent – of wordt – of besmettelijk bent.
(lees verder via de linken voor meer interessante informatie)

https://stichtingvaccinvrij.nl/op-basis-waarvan-worden-de-actuele-coronamaatregelen-genomen-pcr-test-onder-de-loep/

Wat toont een PCR-test aan?
Jeroen van Kampen, klinisch viroloog van het Erasmus MC, legt aan NU.nl uit dat PCR-testen zeer goed zijn in het aantonen van een besmetting. “Als de uitslag positief is, ben je besmet met het coronavirus. Maar met een PCR-test kun je inderdaad niet aantonen of een besmette persoon het virus nog kan verspreiden.”

Dit kan in het lab, met een zogenoemde viruskweek, wel. “Je mengt dan monsters uit de keel en neus in het lab met cellen waarin virusdeeltjes zich kunnen vermenigvuldigen. Als de cellen in het lab geïnfecteerd raken, dan zit er nog besmettelijk virus in de neus en de keel. Een viruskweek is echter een vrij ingewikkelde en tijdrovende test en daarom waarschijnlijk niet geschikt om bij iedere COVID-19-patiënt uit te voeren.”

https://www.nu.nl/nucheckt/6068400/nucheckt-ggd-test-is-betrouwbaar-maar-kan-besmettelijkheid-niet-aantonen.html

Een PCR-test spoort het COVID-19 virus op in de neus en/of de keel. Bij iemand die positief test wil dit zeggen dat er dus virusmateriaal aanwezig is. Aanvankelijk werd aangenomen dat de test alleen positief was als er levend virusmateriaal aanwezig was.

Nu blijkt dat er nog wekenlange na de infectie overblijfselen van dode virussen kunnen opgespoord worden zonder de aanwezigheid van levende virussen. De infectie kan alleen verspreid worden door levende virussen. De aanwezigheid van dode virussen is dus geen bewijs van besmettelijkheid. Bij herhaaldelijke positieve PCR-testen bestaat dus ook de mogelijkheid dat de test positief blijft door langdurige aanwezigheid van resten van dode virussen in de neus of de keel.

Lees ook:   Vluchtende jongen (19) neergeschoten; filmpje circuleert op Snapchat

Men moet echter ook rekening houden met een fout in het labo waarbij een staal zonder virus toch positief test op een PCR-test. Dat is niet onmogelijk maar zeer onwaarschijnlijk. Om helemaal zeker te zijn kan een staal naar het referentielabo gestuurd worden. Daar kan op het testmateriaal een volwaardige viruskweek gedaan worden (dus geen PCR). Die viruskweek geeft uiteindelijk uitsluitsel over al dan niet aanwezigheid van virusvermenigvuldiging en kan de besmettelijkheid van iemand optimaal aantonen of uitsluiten.

https://huis.vub.ac.be/corona/kennisbank.php/243

https://www.nvmm.nl/media/3821/20201014_bijlage_toelichting-sars-cov-2-pcr-1.pdf

Hoe betrouwbaar is de coronatest?

De Wereldgezondheidsorganisatie raadt aan om zoveel mogelijk coronatests uit te voeren. Op basis van de testresultaten meten we onze vooruitgang in de strijd tegen het virus en bepalen we maatregelen. Maar hoe betrouwbaar is zo’n coronatest?

Hoe betrouwbaar een test is, wordt uitgedrukt met twee begrippen: de specificiteit en de sensitiviteit.

Specificiteit

De specificiteit is de kans op 100 dat een test een negatief resultaat oplevert bij personen die niet besmet zijn met het coronavirus. Het is dus de kans op 100 om niet-zieke mensen op te sporen.
Bij een specificiteit van 100% scoort iedereen negatief die de ziekte niet heeft: perfect dus!
Bij een specificiteit van 0% scoort niemand negatief die de ziekte niet heeft: een ramp! Dat betekent dat iedereen die niet besmet is met het virus toch positief scoort, alsof ze er wel mee besmet zijn. Met zo’n test kun je uiteraard niets aanvangen.
Sensitiviteit

De sensitiviteit is de kans op 100 dat een test een positief resultaat oplevert bij personen die besmet zijn met het coronavirus. Het is dus de kans op 100 om zieke (of besmettelijke) personen op te sporen.
Bij een sensitiviteit van 100% scoort iedereen positief die de ziekte heeft: ideaal!
Bij een sensitiviteit van 0% scoort niemand positief die de ziekte heeft. Dit betekent dat iedereen die besmet is met het virus toch negatief scoort, alsof ze er niet mee besmet zijn. Dat is ook een waardeloze test.
De perfecte test scoort 100% op specificiteit en 100% op sensitiviteit, maar dergelijk ideaal is moeilijk haalbaar.

Lees ook:   Fries Paard wat een beauty

Hoe zit het met de coronatests?
Braziliaanse onderzoekers1 gingen de betrouwbaarheid van de verschillende coronatests na.

Voor specificiteit scoorden de verschillende tests boven de 95%: maximaal 5% van de tests geeft met andere woorden een positief resultaat, terwijl de personen niet besmet zijn met het coronavirus. Dat noemen we valspositieve resultaten.
Voor sensitiviteit scoorden de tests doorgaans veel lager, zelfs onder de 90%. Dat betekent dat minstens 10% van de personen negatief testen terwijl ze toch besmet zijn met het coronavirus. Dat noemen we valsnegatieve resultaten.
Bij valspositieve tests plaatsen we mensen onnodig in quarantaine. Personen die een valsnegatieve testafleggen, kunnen dan weer onbewust andere mensen besmetten.

De onderzoekers besluiten dat er dringend nood is aan eenvoudige en goedkope tests met weinig valsnegatieve resultaten.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?
Zwak-positieve resultaten

In de praktijk kunnen twee situaties voorkomen: je test positief of je test negatief op het coronavirus. Bij een positieve test is de kans groot dat je besmet bent met het virus. Bij een negatieve test is er een kans dat je toch besmet bent, maar dat de test ‘zich vergist heeft’.

Het verhaal wordt iets moeilijker als je weet dat zelfs kleine hoeveelheden genetisch materiaal van het coronavirus reeds een positief testresultaat kunnen veroorzaken. Dat noemen we een zwak-positief resultaat. Het kan optreden wanneer:

je nog maar net besmet werd;
het staal niet goed afgenomen werd;
de besmetting in het verleden plaatsvond.
De arts beslist

Bij zwak-positieve resultaten houdt een arts daarom ook rekening met symptomen zoals hoesten, keelpijn, vermoeidheid, smaak- en reukverlies. Hij doet dit om te kunnen beslissen of iemand met een zwak-positief resultaat in quarantaine moet of niet. Omgekeerd kijkt een arts bij een negatieve test ook of je symptomen hebt, om vals-negatieve resultaten zoveel mogelijk uit te sluiten.

Lees ook:   OHIO NIEUWE Ramp in Noordoost-Ohio toen verschillende explosies Cleveland Warehouse troffen — 50 brandweerlieden reageren

Een arts kan een negatieve test altijd ‘overrulen’. Dat wil zeggen dat een arts, wanneer hij sterk vermoedt dat iemand toch besmet is, beslist om de persoon in kwestie als covid-19-positief te beschouwen, ook al is zijn testresultaat negatief. Het oordeel van een arts blijft belangrijk, en we mogen ons dus niet blindstaren op een testresultaat alleen.

Conclusie
De uitslag van de coronatest geeft op zich geen zekerheid, maar verhoogt of verlaagt enkel de waarschijnlijkheid dat je besmet bent of niet. Bij een zwak-positieve uitslag of bij een negatief resultaat heb je minder zekerheid. Dan moet je niet alleen rekening houden met het testresultaat, maar ook met eventuele symptomen.

https://www.eoswetenschap.eu/gezondheid/hoe-betrouwbaar-de-coronatest

Dus de test is niet betrouwbaar dat mag duidelijk zijn.
Of je het hebt gehad of niet, of het hebt en besmettelijk bent of niet meer, dat is niet te testen en heb je het gehad dan test je soms nog even langere tijd nog positief terwijl je niet besmettelijk bent bv, of ja wie weet ook weer wel?

Gerelateerde artikelen

Back to top button