...

25 september 2021

 

Autisme, ADHD de Thunderdome kinderen? Drugs voor en tijdens zwangerschap

vice-thunderdome-2010-9-of-23

Nu hebben we steeds meer kinderen met ADHD en Autisme…
Ik keek afgelopen week naar de serie Thunderdome… Leuk om te zien, hoe dat ging in die tijd. Ik was er zelf niet weg van dat hakken en de muziek, geef mij maar trance, ben ook nooit naar zoiets geweest, maar ken wel mensen die dat deden.

En ik maar naïef denken dat mensen gewoon uit hun dak gingen zonder drugs…

Maar ik vroeg me iets af, en ik denk dat niet heel veel mensen zich dat afvragen, men wijst momenteel maar naar vaccins, nu dat is ook prima…

Maar weet iemand welke effecten de drugs hebben gehad op de kinderen van nu????

Heel veel mensen slikten toen al drugs en vaak en veel en dat wordt alleen maar erger tegenwoordig.
Vroeger werd er volop gewaarschuwd, maar dat is tegenwoordig niet meer zo…

Cocaïne en zwangerschap

• Cocaïnegebruik vóór de zwangerschap

• Er is onderzoek gedaan bij proefdieren naar de effecten van cocaïnegebruik op de zwangerschap.
– Langdurig cocaïnegebruik kan de kwaliteit van de eicel verminderen. Dit kan leiden tot een
miskraam of tot afwijkingen bij het kind.

– Bij proefdieren blijkt cocaïne ook de mannelijke vruchtbaarheid te verminderen. Veel
zaadcellen gaan door cocaïnegebruik dood. De zaadcellen die wel overleven kunnen door
zwaar cocaïnegebruik afwijkend zijn. Hierdoor zou een kind genetische afwijkingen kunnen
oplopen

– Het is nog niet duidelijk of de uitkomsten van deze dierproeven iets zeggen over de situatie
bij mensen. Als je helemaal geen risico wilt lopen kun je als man en vrouw het beste 3
maanden voor de bevruchting stoppen met gebruiken.

• Cocaïnegebruik tijdens de zwangerschap

– Cocaïnegebruik tijdens de zwangerschap kan leiden tot problemen rond de bevalling.

• Het loslaten van de placenta vóór de geboorte, is erg gevaarlijk, zowel voor moeder als
kind.

• Een te vroege geboorte

– Vasoconstrictie

• Groeiachterstand, prematuriteit, dysmaturiteit

– Teratogene effecten

• Schedel, nier en hartafwijkingen, hersenbeschadiging

– Verhoogde kans op miskraam, vroeggeboorte en mors in utero

Cocaïne en zwangerschap

• Groeiachterstand bij de geboorte
Baby’s die tijdens de zwangerschap aan cocaïne zijn blootgesteld, zijn vaak kleiner en lichter dan
andere baby’s. Ook kunnen ze erg rillerig en prikkelbaar zijn. Deze prikkelbaarheid neemt binnen
enkele maanden af. De groeiachterstand kan enkele jaren blijven bestaan.

• Na geboorte

– Rusteloos, hyperreactief, slecht slapen
– Gastrointestinale problemen
– Soms convulsies, vaker wiegedood
– NAS
– Ontwikkelingsstoornissen
• Klachten tijdens de jeugd

Op latere leeftijd kunnen kinderen die tijdens de zwangerschap aan cocaïne zijn blootgesteld nog
deze klachten houden:

– Aandachts
– gedragsproblemen
– Leerproblemen
– Moeite met zelfbeheersing
– Problemen met taalvaardigheid
• Door middel van proefdieronderzoek is aangetoond dat cocaïneblootstelling tijdens de
zwangerschap de werking van de hersenen ook later in het leven kan beïnvloeden. !!!!!!!!!!!!

Heroïne en zwangerschap

• Opiaten als heroïne, morfine, codeïne en methadon hebben een negatief effect op de moeder en
het kind. Zwangere vrouwen die verslaafd zijn aan heroïne, gaan elke dag door periodes van
ontwenning totdat ze hun volgende shot krijgen.
• Tijdens ontwenning neemt de doorbloeding van de baarmoeder en placenta af, waardoor het kind
in gevaar kan komen. Ook de veranderingen tussen de dagelijkse ontwenningsverschijnselen en
het moment na de shot, kunnen gevaarlijk zijn voor de foetus en dragen bij aan een variatie van
complicaties.
• Risico’s van gebruik tijdens zwangerschap
• miskraam
• solutio placenta (het loslaten van de placenta voor de bevalling)
• overlijden van het kind voor de bevalling
• ernstige infecties en ziektes door het spuiten van de drug
• ademhalingsstoornissen
• aangeboren afwijkingen
• groeivertraging

Heroïne en zwangerschap

• Andere risico’s van gebruik tijdens de zwangerschap
• kleinere en lichtere baby’s
• abnormale neurologische ontwikkeling zoals een abnormaal slaappatroon
• wiegendood
• leer- en gedragsproblemen
• Kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap heroïne hebben gebruikt, hebben een grotere
kans om op school iets achter te lopen. Ook kunnen de kinderen vaker teruggetrokken of juist
agressief zijn.
• Als er vlak voor de bevalling nog een dosis wordt gebruikt, kan dit leiden tot een zuurstoftekort bij
het ongeboren kind.
De bevalling is voor het kind een hele inspanning waarbij het alle energie en zuurstof hard nodig
heeft. Een zuurstoftekort op dit moment is daarom gevaarlijk.
• Na geboorte onthoudingssyndroom
– Krijsend huilen, slecht slapen
– Eetproblemen, diarree, gewichtsverlies
– Tremor, hyperreflexie , convulsies
– Hypoglycemie, apneu
– Detoxificatie vaak nodig

Cannabis en zwangerschap

• Als je zwanger bent en cannabis gebruikt, krijgt je baby ook cannabis binnen. Hier kan het nog
lang na de geboorte nadelen van ondervinden.
Cannabis wordt vaak gemengd met tabak. Ook tabak roken tijdens de zwangerschap is slecht
voor het kind.
• Cannabisgebruik vóór de zwangerschap
• Cannabisgebruik beïnvloedt de zaadproductie van de man
Er worden minder zaadcellen aangemaakt en ze bewegen minder goed. Bovendien kunnen ze het
eitje minder goed bevruchten. Hierdoor kan het langer duren voordat de vrouw zwanger wordt
• Waarschijnlijk beïnvloedt cannabisgebruik de menstruatiecyclus van de vrouw
Hierdoor kan de vrouw na gebruik van cannabis tijdelijk minder vruchtbaar zijn.
• Cannabisgebruik kan de innesteling van het embryo in de baarmoeder hinderen
Voor een succesvolle zwangerschap moet het embryo zich in de baarmoederwand vastzetten. Als
je cannabis gebruikt, is de kans kleiner dat dit gebeurt

Cannabis en zwangerschap

• Cannabisgebruik tijdens de zwangerschap
– Groeiachterstand bij de geboorte
Uit sommige onderzoeken blijkt dat kinderen kleiner en lichter worden geboren als de
moeder tijdens de zwangerschap cannabis heeft gebruikt. Ook de hoofdomtrek is kleiner.
Deze groeiachterstand verdwijnt voor of tijdens de pubertijd.
• Klachten tijdens de jeugd
– Motorische hyperactiviteit, slaapstoornissen, vlug opschrikken
– Concentratieproblemen, Geheugenstoornissen
– Impulsiviteit
– Angstklachten
– Moeite met ingewikkelde taken
Kinderen kunnen moeite hebben met taken waarbij hun hersenen meerdere ingewikkelde
taken tegelijk moeten uitvoeren
– Drugsgebruik
Mogelijk hebben pubers een grotere kans om ook zelf cannabis te gaan gebruiken. Er is
echter nog niet genoeg onderzoek gedaan om dit met zekerheid te kunnen zeggen.

Speed en zwangerschap

• Speed is een sterk stimulerend middel. Het zorgt voor een snellere hartslag en het samentrekken
van bloedvaten. Deze effecten geven een drastische verhoging van de bloeddruk in zowel de
moeder als het kind. Dit kan voor beiden ernstige consequenties hebben.
De bloedvaten van een foetus zijn heel erg gevoelig en dun. Daarom kan een spontane
bloeddrukverhoging bij de foetus onder meer een hersenbloeding veroorzaken.

• Andere risico’s van speedgebruik tijdens de zwangerschap:
– Negatieve invloed op de groei en ontwikkeling van het kind

Het samentrekken van bloedvaten kan leiden tot een afname van de bloed- en
zuurstofaanvoer naar de placenta en de foetus. Dit heeft een negatieve invloed op de groei
en ontwikkeling van het kind. Hierdoor kan het kind geboren worden met een laag
geboortegewicht en is het sneller vatbaar voor ziekten en infecties.

– Solutio placenta
– Neurologische verschijnselen na de geboorte

Dit kenmerkt zich door extreme bewegelijkheid, verhoogde ademhaling, hyperactiviteit en
soms zelfs ‘trekkingen’ (convulsies). Deze baby’s zijn trillerig en zijn niet goed in staat om
contact te maken met hun omgeving. Ze zijn snel geïrriteerd en moeilijk te troosten als ze
huilen
– Wiegendood
Het is nog onduidelijk welk verband dit precies heeft met het gebruik van speed tijdens de
zwangerschap.

XTC en zwangerschap

• XTC onderdrukt gevoelens van vermoeidheid, slaap en honger. Hierdoor kan het normale
dag/nacht ritme verstoord worden en wordt er meer energie verbruikt. Veelvuldig gebruik van XTC
kan leiden tot vermoeidheid en gewichtsverlies bij de moeder.

• Hierdoor krijgt de baby mogelijk te weinig voedingsstoffen binnen om zich goed te kunnen
ontwikkelen.

• Een ander probleem is dat in XTC tabletten meerdere stoffen kunnen zitten die weer hun eigen
risico’s hebben voor het kind.

• Uit het beperkte onderzoek dat verricht is naar de risico’s van XTC-gebruik tijdens de
zwangerschap, komen de volgende risico’s naar voren:

– Aangeboren afwijkingen

– Afwijkingen aan het hart. Bijvoorbeeld het niet goed sluiten van de wand tussen de 2
hartkamers.

– Afwijkingen aan de ledematen. Dit uit zich bijvoorbeeld in klompvoeten, vergroeide tenen of
vingers, het ontbreken van armen of benen.

De ernstigste afwijkingen ontstaan door gebruik van XTC tijdens de eerste 3 maanden van
de zwangerschap.

– Leer/geheugenproblemen
Er lijkt een verband te bestaat tussen XTC-gebruik tijdens de zwangerschap en leer- en
geheugenproblemen bij het kind na de geboorte. De directe oorzaak hiervan is echter nog
onduidelijk.

GHB en zwangerschap

• GHB is een lichaamseigen stof. Een teveel ervan wordt, net als bij alle andere lichaamseigen
stoffen, afgebroken. Bij een kind in ontwikkeling is dit proces nog niet op hetzelfde niveau als bij
de moeder. De kans is groot dat GHB langer in het kind aanwezig blijft. Ook kan een lage dosis
voor de moeder een te hoge dosis voor het kind zijn.

• Mocht de drugs niet gevaarlijk zijn voor moeder en kind, dan kan de levensstijl dit wel zijn. Het
gebruik van drugs gaat soms gepaard met een roekeloze levensstijl. Deze levensstijl kan leiden
tot lichamelijke en geestelijke uitputting van de moeder.

Lees ook:   Intelligente mensen hebben één ding gemeenschappelijk: ze blijven allemaal laat op

• GHB passeert de placenta(moederkoek) en komt direct bij het kind terecht, er is nog te weinig
onderzoek gedaan naar mensen, maar bij dieren leidt het tot een verhoogde kans op abortus een
miskraam. Door experts wordt gedacht dat GHB dezelfde effecten op het ongeboren kind kan
hebben als alcohol, en mogelijk kan leiden tot het foetaal-alcoholsyndroom.

• Tijdens de ontwikkeling is Xyrem getest op zwangere ratten. Het geboortegewicht van
nakomelingen van de ratten die Xyrem in hoge dosis ingespoten hadden gekregen lag lager dan
bij de groep die het medicijn niet ingespoten kreeg. Bij mensen is dit echter nooit getest, er is dus
niet met zekerheid te zeggen wat de effecten bij mensen zijn.

• Bij proefdieren die GHB toegediend kregen verliep de bevalling vrijwel normaal. Alleen
samentrekkingen van de baarmoeder verminderende licht. Of dit ook bij mensen het geval is blijft
vooralsnog onduidelijk.

• Het is niet bekend of GHB via de moedermelk kan worden doorgegeven aan het kind. Echter, bij
veel drugs is dit wel al bewezen. Het wordt moeders dus afgeraden om GHB te gebruiken in de
periode dat borstvoeding wordt gegeven.

Geneesmiddelen en zwangerschap

• – Middelen waarvan bekend is dat ze aangeboren afwijkingen veroorzaken, of in een later
stadium kans geven op ongewenste ontwikkelingen
– cytostatica (celdelingsremmende middelen);
– anticoagulantia (bloedverdunnende middelen);
– bepaalde hormoonpreparaten;
– ergotamine-bevattende middelen;
– bepaalde antibiotica (o.a. tetracyclinen).
• – Middelen waarover niet voldoende gegevens bestaan wat betreft de mogelijke schadelijke
effecten bij de mens. Hiertoe behoren ook de middelen waarbij uit proefdieronderzoek is
gebleken dat er geen schadelijke gevolgen te verwachten zijn. Meestal zijn dit nieuwe
geneesmiddelen, waarmee men slechts beperkte ervaring heeft.
• – Middelen waarvan men op grond van gebruik gedurende langere tijd aanneemt dat ze bij
beperkt gebruik “veilig” zijn
– pijnstillers die salicylzuur bevatten, mits ze in lage dosering worden gebruikt en niet in
de laatste weken voor de bevalling;
– pijnstillers met paracetamol;
– anti-epileptica met carbamazepine;
– middelen tegen verhoogde bloeddruk met methyldopa;
– bepaalde penicillinepreparaten

Neonataal abstinentie syndroom

• Als een moeder tijdens de zwangerschap regelmatig gebruikt heeft, kan het kind na de geboorte
last krijgen van ontwenningsverschijnselen. De verschijnselen kunnen meteen na de geboorte of
de dagen na de geboorte beginnen.
• Complicatie bij:
– Heroine, cocaine, alcohol, amfetamine, sedativa en hypnotica
• Voorbeelden van ontwenningsverschijnselen:
– Hyperactiviteit, opvliegerigheid
– onophoudelijk schel gehuil
– verhoogde spierspanning, hyperactieve reflexen
– Zweten, trillingen
– onregelmatige slaappatronen
– toenemende ademhaling
– ongecontroleerd en ineffectief zuigen en slikken
– Niezen, braken,
– diarree
– convulsies (‘trekkingen’)
– In de ergste gevallen vindt een slechte ontwikkeling plaats
• Behandeling
– Op basis van het klinische beeld
– Opvang, observatie en verzorging in een rustige omgeving
– Zo nodig medicamenteuze therapie
– Cave borstvoeding

 

https://www.moedigemoeders.nl/informatie/xtc/

Wiet

Volgens het National Study on Drug Use and Health uit 2009 heeft marihuana het hoogste gebruikerspercentage van alle illegale drugs in de Verenigde Staten, wat betekent dat je sperma waarschijnlijk met alle of een deel van deze problemen te kampen heeft.

De cannabinoïde verbindingen in marihuana worden in feite gesynthetiseerd door het menselijk lichaam, zodat onze cellen natuurlijke receptoren voor ze hebben. Wanneer de cannabinoïden vastklampen aan je teelballen of de sperma zelf, dan kunnen er wat nare bijwerkingen voorkomen die je dag even een andere wending geven.
Dr. Yazigi stelt: “Ongeveer 33 procent van de vaste gebruikers heeft een lage hoeveelheid zaadcellen. De binding tussen de actieve deeltjes, de metabolieten en de receptoren van de sperma zelf heeft aangetoond dat het zaad minder in staat is om zich vrijelijk te bewegen. Doordat er weinig goede studies zijn, is er weinig bekend over de effecten op regelmatige gebruikers.”

Cocaïne

Het is algemeen bekend dat coke de oorspronkelijke ‘erectiekiller’ is. Vasoconstrictie – vernauwing van de bloedvaten – veroorzaakt erectiestoornissen. Het is moeilijk om andere effecten vast te stellen, omdat elk onderzoek dat verricht wordt op mensen wordt gecompliceerd door het feit dat cocaïne je alleen maar harder wil laten feesten. Ik vroeg aan Dr. Yazigi waarom er niet meer bekend is over de effecten van coke. Hij vertelde me dat het gebruik van coke vaak gepaard gaat met alcohol, sigaretten en andere drugs, dus dat het vinden van mensen die alleen coke hebben gebruikt erg moeilijk is. Hij herinnerde me ook aan het feit dat je niet zomaar een groep mensen kunt dwingen coke te gebruiken en vervolgens voorstellen of ze seks willen hebben. Dat zou namelijk niet helemaal ethisch zijn.

Opiaten

Even voor de duidelijkheid, wanneer ik over opiaten praat, heb ik het over drugs als heroïne, oxycodon en vicodin. Langdurig gebruik van opiaten kan leiden tot problemen met het reproductiesysteem. Dit is een gevolg van de onderdrukking van het hormoon GnRH, dat volgens Dr. Nudell wordt afgescheiden door de hypothalamus – het orgaan dat de hypofyse regelt. Dit leidt dan weer tot een afname van de afscheiding van LH en FSH – het luteïniserend hormoon en het follikelstimulerend hormoon – van de hypofyse. Al dit is simpelweg een mooiere manier om het fenomeen aan de duiden waarbij het lichaam niet genoeg sperma produceert om een baby te maken. Ook is er bewijs dat opiatenverslaving kan leiden tot fragmentatie van het DNA in sperma, wat een miskraam kan veroorzaken.

LSD

Hoe zit het eigenlijk met een kind verwekken als je aan de LSD bent? Waarschijnlijk geen goed idee, maar niemand weet het helemaal zeker. Dr. Nudell vertelde me dat “de meeste LSD-studies het effect op sperma niet laten zien. Er zijn veel studies gedaan die verandering in het DNA onderzoeken in zowel niet-spermacellen als spermacellen, maar daar zijn geen overtuigende resultaten uit gekomen. Dr. X noemde ook paddo’s en ketamine als drugs met relatief weinig invloed op de voortplanting. In andere woorden: ga zo door, LSD-gebruikers, maar wees voorzichtig.

MDMA en xtc

Er is niet een heleboel overtuigend onderzoek gedaan naar MDMA, maar Dr. Yazigi vertelde dat de testosteronproductie wel flinke schade kan oplopen. Dr. X. stelt: “Het DNA van het sperma kan schade oplopen, en er kan degeneratie van het weefsel in de testikels optreden. De effectiviteit van de sperma die in de richting van het eitje zwemt blijft hetzelfde, maar het aantal zaadcellen kan minder worden.” Dat betekent dat de spermacel nog normaal kan voortbewegen, maar er zijn er minder van – wat de kansen op voortplanting vermindert. Ook kan het gebruik van MDMA leiden tot afwijkingen bij kinderen.

Als je na al het bovengenoemde niet te zeer afgeschrikt bent om af en toe flink je feestneus op te zetten, maar je je partner toch nog wat kwaliteitssperma wil geven, kun je volgens Dr. Yazigi het beste ongeveer drie weken wachten. Na drie weken is al het slechte sperma namelijk uit je systeem.

https://www.vice.com/nl/article/jmba3x/we-asked-three-doctors-what-drugs-do-to-your-sperm-915

https://lab.nos.nl/projects/drugs/

VRAAG

Ik heb een aantal vragen ivm met sperma, bevruchting en drugs. 1. Hoe lang blijft cocaine in het sperma aanwezig? Enkele maanden lees ik overal, maar hoe lang is dat? 30 dagen, 45 dagen, 60 dagen? Wanneer is het veilig om een kindje te verwekken. 2. Wat zijn de gevolgen als er al bevruchting heeft plaatsgevonden binnen 1 maand nadat er cocaine is gebruikt door de man. 3. Wat voor effect heeft mdma op het sperma? 4. Hoe lang blijft mdma aanwezig in het sperma? Hoeveel dagen? 5. Wat voor effect heeft alchohol gebruik op sperma, 3 a 5 glazen alleen in het weekend? 6. Waar kunnen we sperma laten testen op drugs (mdma & cocaine) om te kijken of het veilig is om een kindje te verwekken? En kan dit ook zonder doorverwijzing van een huisarts? Ik hoor heel graag van u. Met vriendelijke groet, vragensteller2009

ANTWOORD VAN DRUGSINFOTEAM

Je code was: vragensteller2009 Beste vraagsteller, 1. Cocaine blijft 2 tot 4 dagen in het sperma aantoonbaar, maar de afbraakprocucten veel langer. Het is nog niet bekend hoe lang precies, maar wetenschap adviseert om 3 maanden geen cocaine te gebruiken voorafgaand aan een bevruchting.Dit betekent 90 dagen. Als je heel sporadisch gebruikt kun je dat naar 1 maand, 30 dagen verminderen. 2. Als er een bevruchting plaatsvindt binnen een maand na gebruik neemt de kans op een ongezonder kind toe, omdat het blijkt dat cocaine hecht aan de zaadcel, die het naar de eicel transporteert. Da kans is groter bij wekelijks en veel gebruik. 3. Het effect van MDMA op sperma van mensen is nog niet bekend. Bij ratten , die ze 12 weken lang, 3 dagen per week MDMA toedienden, trad wel DNA schade op, wat nog onbekende gevolgen heeft. Spermakwaliteit bleef normaal. 4. Ongeveer even lang als in de urine, 2 – 4 dagen. 5. Alcohol heeft ook een verlagend effect op de vruchtbaarheid. 7 dagen per week natuurlijk veel erger dan wat je hier beschrijft. 6. Normaalgesproken is een verwijzing naar een specialist nodig, maar je kan proberen de afdeling Verloskunde en Gynaecologie van het ziekenhuis te bellen, of een polikliniek “Andrologie” met vriendelijke groet, Gerard Alderliefste arts Landelijk Spreekuur Partydrugs

Deel & let's open the minds!

Shares

Gerelateerde berichten


Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort konyaaltı escort alanya escort manavgat escort didim escort kemer escort aksaray escort burdur escort kırklareli escort kastamonu escort adıyaman escort belek escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort kırıkkale escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort mersin escort fethiye escort

adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.dalilaescort.com