web analytics
...

Autisme, ADHD de Thunderdome kinderen? Drugs voor en tijdens zwangerschap

vice-thunderdome-2010-9-of-23

Nu hebben we steeds meer kinderen met ADHD en Autisme…
Ik keek afgelopen week naar de serie Thunderdome… Leuk om te zien, hoe dat ging in die tijd. Ik was er zelf niet weg van dat hakken en de muziek, geef mij maar trance, ben ook nooit naar zoiets geweest, maar ken wel mensen die dat deden.

En ik maar naïef denken dat mensen gewoon uit hun dak gingen zonder drugs…

Maar ik vroeg me iets af, en ik denk dat niet heel veel mensen zich dat afvragen, men wijst momenteel maar naar vaccins, nu dat is ook prima…

Maar weet iemand welke effecten de drugs hebben gehad op de kinderen van nu????

Heel veel mensen slikten toen al drugs en vaak en veel en dat wordt alleen maar erger tegenwoordig.
Vroeger werd er volop gewaarschuwd, maar dat is tegenwoordig niet meer zo…

Cocaïne en zwangerschap

• Cocaïnegebruik vóór de zwangerschap

• Er is onderzoek gedaan bij proefdieren naar de effecten van cocaïnegebruik op de zwangerschap.
– Langdurig cocaïnegebruik kan de kwaliteit van de eicel verminderen. Dit kan leiden tot een
miskraam of tot afwijkingen bij het kind.

– Bij proefdieren blijkt cocaïne ook de mannelijke vruchtbaarheid te verminderen. Veel
zaadcellen gaan door cocaïnegebruik dood. De zaadcellen die wel overleven kunnen door
zwaar cocaïnegebruik afwijkend zijn. Hierdoor zou een kind genetische afwijkingen kunnen
oplopen

– Het is nog niet duidelijk of de uitkomsten van deze dierproeven iets zeggen over de situatie
bij mensen. Als je helemaal geen risico wilt lopen kun je als man en vrouw het beste 3
maanden voor de bevruchting stoppen met gebruiken.

• Cocaïnegebruik tijdens de zwangerschap

– Cocaïnegebruik tijdens de zwangerschap kan leiden tot problemen rond de bevalling.

• Het loslaten van de placenta vóór de geboorte, is erg gevaarlijk, zowel voor moeder als
kind.

• Een te vroege geboorte

– Vasoconstrictie

• Groeiachterstand, prematuriteit, dysmaturiteit

– Teratogene effecten

• Schedel, nier en hartafwijkingen, hersenbeschadiging

– Verhoogde kans op miskraam, vroeggeboorte en mors in utero

Cocaïne en zwangerschap

• Groeiachterstand bij de geboorte
Baby’s die tijdens de zwangerschap aan cocaïne zijn blootgesteld, zijn vaak kleiner en lichter dan
andere baby’s. Ook kunnen ze erg rillerig en prikkelbaar zijn. Deze prikkelbaarheid neemt binnen
enkele maanden af. De groeiachterstand kan enkele jaren blijven bestaan.

• Na geboorte

– Rusteloos, hyperreactief, slecht slapen
– Gastrointestinale problemen
– Soms convulsies, vaker wiegedood
– NAS
– Ontwikkelingsstoornissen
• Klachten tijdens de jeugd

Op latere leeftijd kunnen kinderen die tijdens de zwangerschap aan cocaïne zijn blootgesteld nog
deze klachten houden:

– Aandachts
– gedragsproblemen
– Leerproblemen
– Moeite met zelfbeheersing
– Problemen met taalvaardigheid
• Door middel van proefdieronderzoek is aangetoond dat cocaïneblootstelling tijdens de
zwangerschap de werking van de hersenen ook later in het leven kan beïnvloeden. !!!!!!!!!!!!

Heroïne en zwangerschap

• Opiaten als heroïne, morfine, codeïne en methadon hebben een negatief effect op de moeder en
het kind. Zwangere vrouwen die verslaafd zijn aan heroïne, gaan elke dag door periodes van
ontwenning totdat ze hun volgende shot krijgen.
• Tijdens ontwenning neemt de doorbloeding van de baarmoeder en placenta af, waardoor het kind
in gevaar kan komen. Ook de veranderingen tussen de dagelijkse ontwenningsverschijnselen en
het moment na de shot, kunnen gevaarlijk zijn voor de foetus en dragen bij aan een variatie van
complicaties.
• Risico’s van gebruik tijdens zwangerschap
• miskraam
• solutio placenta (het loslaten van de placenta voor de bevalling)
• overlijden van het kind voor de bevalling
• ernstige infecties en ziektes door het spuiten van de drug
• ademhalingsstoornissen
• aangeboren afwijkingen
• groeivertraging

Heroïne en zwangerschap

• Andere risico’s van gebruik tijdens de zwangerschap
• kleinere en lichtere baby’s
• abnormale neurologische ontwikkeling zoals een abnormaal slaappatroon
• wiegendood
• leer- en gedragsproblemen
• Kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap heroïne hebben gebruikt, hebben een grotere
kans om op school iets achter te lopen. Ook kunnen de kinderen vaker teruggetrokken of juist
agressief zijn.
• Als er vlak voor de bevalling nog een dosis wordt gebruikt, kan dit leiden tot een zuurstoftekort bij
het ongeboren kind.
De bevalling is voor het kind een hele inspanning waarbij het alle energie en zuurstof hard nodig
heeft. Een zuurstoftekort op dit moment is daarom gevaarlijk.
• Na geboorte onthoudingssyndroom
– Krijsend huilen, slecht slapen
– Eetproblemen, diarree, gewichtsverlies
– Tremor, hyperreflexie , convulsies
– Hypoglycemie, apneu
– Detoxificatie vaak nodig

Cannabis en zwangerschap

• Als je zwanger bent en cannabis gebruikt, krijgt je baby ook cannabis binnen. Hier kan het nog
lang na de geboorte nadelen van ondervinden.
Cannabis wordt vaak gemengd met tabak. Ook tabak roken tijdens de zwangerschap is slecht
voor het kind.
• Cannabisgebruik vóór de zwangerschap
• Cannabisgebruik beïnvloedt de zaadproductie van de man
Er worden minder zaadcellen aangemaakt en ze bewegen minder goed. Bovendien kunnen ze het
eitje minder goed bevruchten. Hierdoor kan het langer duren voordat de vrouw zwanger wordt
• Waarschijnlijk beïnvloedt cannabisgebruik de menstruatiecyclus van de vrouw
Hierdoor kan de vrouw na gebruik van cannabis tijdelijk minder vruchtbaar zijn.
• Cannabisgebruik kan de innesteling van het embryo in de baarmoeder hinderen
Voor een succesvolle zwangerschap moet het embryo zich in de baarmoederwand vastzetten. Als
je cannabis gebruikt, is de kans kleiner dat dit gebeurt

Cannabis en zwangerschap

• Cannabisgebruik tijdens de zwangerschap
– Groeiachterstand bij de geboorte
Uit sommige onderzoeken blijkt dat kinderen kleiner en lichter worden geboren als de
moeder tijdens de zwangerschap cannabis heeft gebruikt. Ook de hoofdomtrek is kleiner.
Deze groeiachterstand verdwijnt voor of tijdens de pubertijd.
• Klachten tijdens de jeugd
– Motorische hyperactiviteit, slaapstoornissen, vlug opschrikken
– Concentratieproblemen, Geheugenstoornissen
– Impulsiviteit
– Angstklachten
– Moeite met ingewikkelde taken
Kinderen kunnen moeite hebben met taken waarbij hun hersenen meerdere ingewikkelde
taken tegelijk moeten uitvoeren
– Drugsgebruik
Mogelijk hebben pubers een grotere kans om ook zelf cannabis te gaan gebruiken. Er is
echter nog niet genoeg onderzoek gedaan om dit met zekerheid te kunnen zeggen.

Speed en zwangerschap

• Speed is een sterk stimulerend middel. Het zorgt voor een snellere hartslag en het samentrekken
van bloedvaten. Deze effecten geven een drastische verhoging van de bloeddruk in zowel de
moeder als het kind. Dit kan voor beiden ernstige consequenties hebben.
De bloedvaten van een foetus zijn heel erg gevoelig en dun. Daarom kan een spontane
bloeddrukverhoging bij de foetus onder meer een hersenbloeding veroorzaken.

Lees ook:   Wat is de waarheid

• Andere risico’s van speedgebruik tijdens de zwangerschap:
– Negatieve invloed op de groei en ontwikkeling van het kind

Het samentrekken van bloedvaten kan leiden tot een afname van de bloed- en
zuurstofaanvoer naar de placenta en de foetus. Dit heeft een negatieve invloed op de groei
en ontwikkeling van het kind. Hierdoor kan het kind geboren worden met een laag
geboortegewicht en is het sneller vatbaar voor ziekten en infecties.

– Solutio placenta
– Neurologische verschijnselen na de geboorte

Dit kenmerkt zich door extreme bewegelijkheid, verhoogde ademhaling, hyperactiviteit en
soms zelfs ’trekkingen’ (convulsies). Deze baby’s zijn trillerig en zijn niet goed in staat om
contact te maken met hun omgeving. Ze zijn snel geïrriteerd en moeilijk te troosten als ze
huilen
– Wiegendood
Het is nog onduidelijk welk verband dit precies heeft met het gebruik van speed tijdens de
zwangerschap.

XTC en zwangerschap

• XTC onderdrukt gevoelens van vermoeidheid, slaap en honger. Hierdoor kan het normale
dag/nacht ritme verstoord worden en wordt er meer energie verbruikt. Veelvuldig gebruik van XTC
kan leiden tot vermoeidheid en gewichtsverlies bij de moeder.

• Hierdoor krijgt de baby mogelijk te weinig voedingsstoffen binnen om zich goed te kunnen
ontwikkelen.

• Een ander probleem is dat in XTC tabletten meerdere stoffen kunnen zitten die weer hun eigen
risico’s hebben voor het kind.

• Uit het beperkte onderzoek dat verricht is naar de risico’s van XTC-gebruik tijdens de
zwangerschap, komen de volgende risico’s naar voren:

– Aangeboren afwijkingen

– Afwijkingen aan het hart. Bijvoorbeeld het niet goed sluiten van de wand tussen de 2
hartkamers.

– Afwijkingen aan de ledematen. Dit uit zich bijvoorbeeld in klompvoeten, vergroeide tenen of
vingers, het ontbreken van armen of benen.

De ernstigste afwijkingen ontstaan door gebruik van XTC tijdens de eerste 3 maanden van
de zwangerschap.

– Leer/geheugenproblemen
Er lijkt een verband te bestaat tussen XTC-gebruik tijdens de zwangerschap en leer- en
geheugenproblemen bij het kind na de geboorte. De directe oorzaak hiervan is echter nog
onduidelijk.

GHB en zwangerschap

• GHB is een lichaamseigen stof. Een teveel ervan wordt, net als bij alle andere lichaamseigen
stoffen, afgebroken. Bij een kind in ontwikkeling is dit proces nog niet op hetzelfde niveau als bij
de moeder. De kans is groot dat GHB langer in het kind aanwezig blijft. Ook kan een lage dosis
voor de moeder een te hoge dosis voor het kind zijn.

• Mocht de drugs niet gevaarlijk zijn voor moeder en kind, dan kan de levensstijl dit wel zijn. Het
gebruik van drugs gaat soms gepaard met een roekeloze levensstijl. Deze levensstijl kan leiden
tot lichamelijke en geestelijke uitputting van de moeder.

• GHB passeert de placenta(moederkoek) en komt direct bij het kind terecht, er is nog te weinig
onderzoek gedaan naar mensen, maar bij dieren leidt het tot een verhoogde kans op abortus een
miskraam. Door experts wordt gedacht dat GHB dezelfde effecten op het ongeboren kind kan
hebben als alcohol, en mogelijk kan leiden tot het foetaal-alcoholsyndroom.

• Tijdens de ontwikkeling is Xyrem getest op zwangere ratten. Het geboortegewicht van
nakomelingen van de ratten die Xyrem in hoge dosis ingespoten hadden gekregen lag lager dan
bij de groep die het medicijn niet ingespoten kreeg. Bij mensen is dit echter nooit getest, er is dus
niet met zekerheid te zeggen wat de effecten bij mensen zijn.

• Bij proefdieren die GHB toegediend kregen verliep de bevalling vrijwel normaal. Alleen
samentrekkingen van de baarmoeder verminderende licht. Of dit ook bij mensen het geval is blijft
vooralsnog onduidelijk.

• Het is niet bekend of GHB via de moedermelk kan worden doorgegeven aan het kind. Echter, bij
veel drugs is dit wel al bewezen. Het wordt moeders dus afgeraden om GHB te gebruiken in de
periode dat borstvoeding wordt gegeven.

Geneesmiddelen en zwangerschap

• – Middelen waarvan bekend is dat ze aangeboren afwijkingen veroorzaken, of in een later
stadium kans geven op ongewenste ontwikkelingen
– cytostatica (celdelingsremmende middelen);
– anticoagulantia (bloedverdunnende middelen);
– bepaalde hormoonpreparaten;
– ergotamine-bevattende middelen;
– bepaalde antibiotica (o.a. tetracyclinen).
• – Middelen waarover niet voldoende gegevens bestaan wat betreft de mogelijke schadelijke
effecten bij de mens. Hiertoe behoren ook de middelen waarbij uit proefdieronderzoek is
gebleken dat er geen schadelijke gevolgen te verwachten zijn. Meestal zijn dit nieuwe
geneesmiddelen, waarmee men slechts beperkte ervaring heeft.
• – Middelen waarvan men op grond van gebruik gedurende langere tijd aanneemt dat ze bij
beperkt gebruik “veilig” zijn
– pijnstillers die salicylzuur bevatten, mits ze in lage dosering worden gebruikt en niet in
de laatste weken voor de bevalling;
– pijnstillers met paracetamol;
– anti-epileptica met carbamazepine;
– middelen tegen verhoogde bloeddruk met methyldopa;
– bepaalde penicillinepreparaten

Neonataal abstinentie syndroom

• Als een moeder tijdens de zwangerschap regelmatig gebruikt heeft, kan het kind na de geboorte
last krijgen van ontwenningsverschijnselen. De verschijnselen kunnen meteen na de geboorte of
de dagen na de geboorte beginnen.
• Complicatie bij:
– Heroine, cocaine, alcohol, amfetamine, sedativa en hypnotica
• Voorbeelden van ontwenningsverschijnselen:
– Hyperactiviteit, opvliegerigheid
– onophoudelijk schel gehuil
– verhoogde spierspanning, hyperactieve reflexen
– Zweten, trillingen
– onregelmatige slaappatronen
– toenemende ademhaling
– ongecontroleerd en ineffectief zuigen en slikken
– Niezen, braken,
– diarree
– convulsies (’trekkingen’)
– In de ergste gevallen vindt een slechte ontwikkeling plaats
• Behandeling
– Op basis van het klinische beeld
– Opvang, observatie en verzorging in een rustige omgeving
– Zo nodig medicamenteuze therapie
– Cave borstvoeding

 

https://www.moedigemoeders.nl/informatie/xtc/

Wiet

Volgens het National Study on Drug Use and Health uit 2009 heeft marihuana het hoogste gebruikerspercentage van alle illegale drugs in de Verenigde Staten, wat betekent dat je sperma waarschijnlijk met alle of een deel van deze problemen te kampen heeft.

Lees ook:   Mens leer je kennen!

De cannabinoïde verbindingen in marihuana worden in feite gesynthetiseerd door het menselijk lichaam, zodat onze cellen natuurlijke receptoren voor ze hebben. Wanneer de cannabinoïden vastklampen aan je teelballen of de sperma zelf, dan kunnen er wat nare bijwerkingen voorkomen die je dag even een andere wending geven.
Dr. Yazigi stelt: “Ongeveer 33 procent van de vaste gebruikers heeft een lage hoeveelheid zaadcellen. De binding tussen de actieve deeltjes, de metabolieten en de receptoren van de sperma zelf heeft aangetoond dat het zaad minder in staat is om zich vrijelijk te bewegen. Doordat er weinig goede studies zijn, is er weinig bekend over de effecten op regelmatige gebruikers.”

Cocaïne

Het is algemeen bekend dat coke de oorspronkelijke ‘erectiekiller’ is. Vasoconstrictie – vernauwing van de bloedvaten – veroorzaakt erectiestoornissen. Het is moeilijk om andere effecten vast te stellen, omdat elk onderzoek dat verricht wordt op mensen wordt gecompliceerd door het feit dat cocaïne je alleen maar harder wil laten feesten. Ik vroeg aan Dr. Yazigi waarom er niet meer bekend is over de effecten van coke. Hij vertelde me dat het gebruik van coke vaak gepaard gaat met alcohol, sigaretten en andere drugs, dus dat het vinden van mensen die alleen coke hebben gebruikt erg moeilijk is. Hij herinnerde me ook aan het feit dat je niet zomaar een groep mensen kunt dwingen coke te gebruiken en vervolgens voorstellen of ze seks willen hebben. Dat zou namelijk niet helemaal ethisch zijn.

Opiaten

Even voor de duidelijkheid, wanneer ik over opiaten praat, heb ik het over drugs als heroïne, oxycodon en vicodin. Langdurig gebruik van opiaten kan leiden tot problemen met het reproductiesysteem. Dit is een gevolg van de onderdrukking van het hormoon GnRH, dat volgens Dr. Nudell wordt afgescheiden door de hypothalamus – het orgaan dat de hypofyse regelt. Dit leidt dan weer tot een afname van de afscheiding van LH en FSH – het luteïniserend hormoon en het follikelstimulerend hormoon – van de hypofyse. Al dit is simpelweg een mooiere manier om het fenomeen aan de duiden waarbij het lichaam niet genoeg sperma produceert om een baby te maken. Ook is er bewijs dat opiatenverslaving kan leiden tot fragmentatie van het DNA in sperma, wat een miskraam kan veroorzaken.

LSD

Hoe zit het eigenlijk met een kind verwekken als je aan de LSD bent? Waarschijnlijk geen goed idee, maar niemand weet het helemaal zeker. Dr. Nudell vertelde me dat “de meeste LSD-studies het effect op sperma niet laten zien. Er zijn veel studies gedaan die verandering in het DNA onderzoeken in zowel niet-spermacellen als spermacellen, maar daar zijn geen overtuigende resultaten uit gekomen. Dr. X noemde ook paddo’s en ketamine als drugs met relatief weinig invloed op de voortplanting. In andere woorden: ga zo door, LSD-gebruikers, maar wees voorzichtig.

MDMA en xtc

Er is niet een heleboel overtuigend onderzoek gedaan naar MDMA, maar Dr. Yazigi vertelde dat de testosteronproductie wel flinke schade kan oplopen. Dr. X. stelt: “Het DNA van het sperma kan schade oplopen, en er kan degeneratie van het weefsel in de testikels optreden. De effectiviteit van de sperma die in de richting van het eitje zwemt blijft hetzelfde, maar het aantal zaadcellen kan minder worden.” Dat betekent dat de spermacel nog normaal kan voortbewegen, maar er zijn er minder van – wat de kansen op voortplanting vermindert. Ook kan het gebruik van MDMA leiden tot afwijkingen bij kinderen.

Als je na al het bovengenoemde niet te zeer afgeschrikt bent om af en toe flink je feestneus op te zetten, maar je je partner toch nog wat kwaliteitssperma wil geven, kun je volgens Dr. Yazigi het beste ongeveer drie weken wachten. Na drie weken is al het slechte sperma namelijk uit je systeem.

https://www.vice.com/nl/article/jmba3x/we-asked-three-doctors-what-drugs-do-to-your-sperm-915

https://lab.nos.nl/projects/drugs/

VRAAG

Ik heb een aantal vragen ivm met sperma, bevruchting en drugs. 1. Hoe lang blijft cocaine in het sperma aanwezig? Enkele maanden lees ik overal, maar hoe lang is dat? 30 dagen, 45 dagen, 60 dagen? Wanneer is het veilig om een kindje te verwekken. 2. Wat zijn de gevolgen als er al bevruchting heeft plaatsgevonden binnen 1 maand nadat er cocaine is gebruikt door de man. 3. Wat voor effect heeft mdma op het sperma? 4. Hoe lang blijft mdma aanwezig in het sperma? Hoeveel dagen? 5. Wat voor effect heeft alchohol gebruik op sperma, 3 a 5 glazen alleen in het weekend? 6. Waar kunnen we sperma laten testen op drugs (mdma & cocaine) om te kijken of het veilig is om een kindje te verwekken? En kan dit ook zonder doorverwijzing van een huisarts? Ik hoor heel graag van u. Met vriendelijke groet, vragensteller2009

ANTWOORD VAN DRUGSINFOTEAM

Je code was: vragensteller2009 Beste vraagsteller, 1. Cocaine blijft 2 tot 4 dagen in het sperma aantoonbaar, maar de afbraakprocucten veel langer. Het is nog niet bekend hoe lang precies, maar wetenschap adviseert om 3 maanden geen cocaine te gebruiken voorafgaand aan een bevruchting.Dit betekent 90 dagen. Als je heel sporadisch gebruikt kun je dat naar 1 maand, 30 dagen verminderen. 2. Als er een bevruchting plaatsvindt binnen een maand na gebruik neemt de kans op een ongezonder kind toe, omdat het blijkt dat cocaine hecht aan de zaadcel, die het naar de eicel transporteert. Da kans is groter bij wekelijks en veel gebruik. 3. Het effect van MDMA op sperma van mensen is nog niet bekend. Bij ratten , die ze 12 weken lang, 3 dagen per week MDMA toedienden, trad wel DNA schade op, wat nog onbekende gevolgen heeft. Spermakwaliteit bleef normaal. 4. Ongeveer even lang als in de urine, 2 – 4 dagen. 5. Alcohol heeft ook een verlagend effect op de vruchtbaarheid. 7 dagen per week natuurlijk veel erger dan wat je hier beschrijft. 6. Normaalgesproken is een verwijzing naar een specialist nodig, maar je kan proberen de afdeling Verloskunde en Gynaecologie van het ziekenhuis te bellen, of een polikliniek “Andrologie” met vriendelijke groet, Gerard Alderliefste arts Landelijk Spreekuur Partydrugs
Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button