web analytics
...
Gezondheid & Uiterlijk

Sterke toename van baarmoederhalskanker sinds HPV-vaccinatie

Sterke toename van baarmoederhalskanker sinds HPV-vaccinatie www.kla.tv/16503

In een recente analyse, gepubliceerd in de Royal Society of Medicine, zijn twaalf studies geëvalueerd die HPV-vaccinfabrikanten GlaxoSmithKline en Merck hebben gebruikt als bewijs voor de effectiviteit van hun baarmoederhalskankervaccins (Cervarix en Gardasil). De auteurs benadrukten de twijfelachtige methode die in deze studies wordt gebruikt. Zo was bv. de leeftijd van de vrouwen die deelnamen aan de onderzoeken niet representatief voor de jongere jongeren die de primaire doelgroep vormen voor HPV-vaccinatie. De deelnemers aan de studies werden ook niet willekeurig uitgezocht. Veel potentiële deelnemers werden van het onderzoek uitgesloten omwille van een onderliggende aandoening. In feite vonden de auteurs dat er geen zekerheid is dat HPV-vaccinatie baarmoederhalskanker voorkomt omdat de studies niet bedoeld waren om dit resultaat aan te tonen. Is het gerechtvaardigd om wereldwijd een vaccin te gebruiken voor welks effectiviteit de fabrikanten niet eens goed onderbouwde studies laten zien? In 2008 was er in het Verenigd Koninkrijk sprake van een sterke daling van baarmoederhalskanker. In feite is het aantal gevallen van baarmoederhalskanker tussen eind jaren tachtig en medio jaren 2000 gehalveerd. In 2008 is HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker ingevoerd. Naar schatting 80% van de meisjes kreeg het vaccin. Nu meldt Cancer Research UK (de toonaangevende organisatie voor kankeronderzoek in het Verenigd Koninkrijk) een sterke stijging van 54% in het aantal gevallen van baarmoederhalskanker. Met name deze leeftijdsgroep was de eerste generatie die baarmoederhalskankervaccins kreeg. De vraag rijst: kan het zijn dat de vaccinatie precies datgene oplevert waar ze tegen moet beschermen?

Lees ook:   Vitamines van levensbelang!

Gerelateerde artikelen

Back to top button