...
Gezondheid & Uiterlijk

Minder sterfte baby’s na minder vaccinaties door corona lock down

‘Zuigelingensterfte historisch laag nu er enkele maanden minder gevaccineerd is’

Ook in Nederland bijzonder scherpe daling zuigelingensterfte tijdens corona lockdown

—————————————————————————————————————————————–

Alhoewel het altijd moeilijk is een direct wetenschappelijk causaal verband vast te stellen, is het bijzonder opmerkelijk dat de zuigelingensterfte tijdens de coronacrisis in zowel Nederland als de VS fors is gedaald, precies tijdens de lockdowns, toen er zeker in Amerika, maar ook in Nederland veel minder baby’s werden ingeënt. ‘Als vaccins echt zo belangrijk zijn voor het leven van zuigelingen, waarom ging het sterftecijfer dan niet dramatisch omhoog toen er veel minder werd gevaccineerd?’ vraagt Mike ‘Natural News’ Adams zich dan ook af.

Ondanks tal van schandalen, zoals een half miljoen verlamde kinderen in India, en honderdduizenden onvruchtbare meisjes in Afrika, worden vaccins over de hele wereld nog steeds aangeprezen als de goudstandaard voor onze gezondheid. In Nederland krijgen baby’s en kinderen zo’n 15 tot 16 vaccinaties; in de VS zijn dat er al 72, waarvan alleen al in het eerste jaar 26 (bij 6 inentingen). We wezen er eerder deze week al op dat 54% van de kinderen in de VS, en 26% in de Nederland, chronisch ziek is.

Tijdens de lockdowns gingen ook consultatiebureaus en GGD instanties op slot. Honderdduizenden ouders bleven thuis, en stelden het vaccineren van hun baby’s -vrijwillig of noodgedwongen- uit. Vanaf de derde week van maart daalde de vaccinatiegraad aanzienlijk. In de VS werden vooral vaccins tegen (o.a.) de mazelen amper meer gegeven.

30% lagere zuigelingensterfte in periode met minder vaccinaties

Lees ook:   Zonnebrandmiddelen accumuleren op hoge niveaus in uw lichaam

Mik Adams: ‘Als vaccins echt zo belangrijk zijn voor het leven van zuigelingen, waarom ging het sterftecijfer dan niet dramatisch omhoog toen er veel minder werd gevaccineerd? De data laten juist het tegenovergestelde effect zien: de zuigelingensterfte daalde naar een historisch dieptepunt!’ Tussen 2014 en 2019 stierven er in de VS wekelijks gemiddeld 650 – 700 baby’s per week; tussen begin maart en half april daalde dat ineens met maar liefst 30% tot ongeveer 450 – 500 per week.

De belangrijkste doodsoorzaken bij zuigelingen zijn geboorteafwijkingen (32%), gevolgd door ongelukken (31%), bloedcirculatie complicaties (9%) en moorden (7%). Het grootste grijze gebied is het gevreesde ‘sudden infant death’ syndroom, oftewel wiegedood, dat in 32% van de gevallen de doodsoorzaak is. Meestal kan geen duidelijke medische oorzaak worden gevonden als een baby plotseling in zijn slaap overlijdt. Links met vaccinaties, die ouders vaak wel maken, worden door artsen en politici steevast ontkend.

In een belangrijke studie uit 2011 werd al geconstateerd dat de zuigelingensterfte afnam naarmate het aantal vaccinaties verminderd werd. De wetenschappers stelden de vraag of er een biochemische of synergetische toxiciteit in het spel is. Er is namelijk nog nooit echt onderzoek verricht naar de veiligheid van ‘gestapelde’ vaccins. De zuigelingen sterfte in de VS is met 6,2 per 1000 geboorten veel hoger dan in landen zoals Singapore, Zweden en Japan (2,8 per 1000), en Nederland 2,36).

Er zijn grote verschillen zichtbaar tussen landen met ‘maar’ 12 tot 14 doses in het eerste levensjaar, en landen met 21-23 of 24-26 doses. Vanaf 2009 is hebben de 5 landen met de minste vaccinaties de laagste zuigelingensterfte. De VS heeft juist de meeste vaccinaties, en heeft van alle 33 bestudeerde ontwikkelde landen juist de hoogste babysterfte. (3)(4)

Lees ook:   De apotheek van God

Ook in Nederland forse daling

Ook in Nederland was er een bijzonder scherpe daling in de zuigelingensterfte tijdens de corona lockdown (2). Het vaccinatieprogramma werd echter niet stopgezet. Volgens het RIVM, dat door de coronacrisis fors aan geloofwaardigheid heeft ingeboet, worden er op dit moment slechts 5% minder baby’s ingeënt dan normaal. Betrouwbare gegevens ontbreken echter, aangezien er geen aparte cijfers worden gegeven voor maart en april.

Indicatie: 200.000 ouders van kinderen tot 2 jaar kregen in maart een extra brief met de oproep om hun kinderen toch vooral te blijven vaccineren (5). Dat wijst niet op slechts een geringe afname van de vaccinatiebereidheid.

We herhalen dat een direct causaal verband wetenschappelijk altijd moeilijk vast te stellen is. Desondanks is de trend zo duidelijk en alomvattend, dat de medische instanties eindelijk eens een breed, onafhankelijk onderzoek zouden moeten laten verrichten naar het nut van (zoveel) vaccins, en tegelijkertijd naar de almaar sterker bewezen schadelijke gevolgen van vaccinaties.

 

Xander

‘Zuigelingensterfte historisch laag nu er enkele maanden minder gevaccineerd is’

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button