...

25 september 2021

 

Gezondheidsklachten en spirituele betekenis

 

 Aambeien – Heb je angst om los te laten ? Zijn er onderdrukte emoties die ‘aanzwellen’ ;
Is er een conflict tussen willen kwijtraken en nog willen vasthouden ?
Abces – opeenhoping van geestelijke energieën en onderdrukte emoties
die staan te ‘drukken’ om ‘uit te breken’
Achillespees-ontsteking – Voel je je slachtoffer ? (‘ik ben maar…’, ‘ik kom niet vooruit’,…)
Ademhaling – het leven opnemen ; evenwicht tussen je eigen ‘ademruimte’
(vrijheid) innemen en ‘ademruimte’ geven aan anderen
Inademing – De omgeving binnenlaten, kunnen ontvangen
Uitademing – Uitreiken naar je omgeving, kunnen geven
– moeizaam ademen – psychische spanningen, ‘benauwdheid’ en angst
Aderverkalking – geblokkeerde Liefde voor jezelf ; Is er angst om jezelf te uiten, om
breder te zien ?; ‘ontzag’ en tegelijkertijd vrees voor autoriteiten
Aften – verwijt of boze kritiek dat niet ‘geuit’ maar ingehouden wordt
AIDS – weinig eigenwaarde ; zich geviseerd voelen door buitenwereld
omdat men denkt ‘er niet bij te horen’, ‘apart’ te staan ; gebrek
aan immuniteit is het gevolg van emotionele weerloosheid en kwetsbaarheid
Allergie – weerstand tegen binnenkomende ‘prikkels’ ; afkeer van iets
of iemand waarmee je constant in aanraking komt ;
Alzheimer, ziekte van – Zich angstig afsluiten voor de toekomst : bang om oud te worden
of te sterven ? Geen verantwoordelijkheid meer willen nemen,
terug het ‘kind’ willen worden dat verzorgd en ondersteund wordt.
Amandel-ontsteking – innerlijke angst voor iets dat je te ‘slikken’ krijgt ; boosheid en
opstand, je voelt je bijna ‘verstikt’ of bedreigd
Angina-pectoris – je leeft onder te hoge spanning ; je geeft jezelf te weinig ‘adem-
ruimte’ ; gebrek aan liefde en genegenheid voor jezelf
Anorexia nervosa – Vind je jezelf waardeloos, lelijk of slecht ? Wil je beantwoorden
aan een beeld van anderen en/of honger je je zelf uit om liefde en
affectie af te dwingen ; Is er afwijzing van vrouwelijke, ronde vor-
men uit angst voor emotioneel of lichamelijk misbruik ? ( misschien
gevolg van incest of sexueel misbuik (?))
Arm – zelfbewust handelen, kordate aanpak ; evenwicht tussen ‘uit-
reiken’ en ontvangen
Arm-problemen – Voel je je beperkt in je vrijheid van handelen ; Kan je het niet
meer ‘omvatten’ ? Twijfel je tussen vasthouden of loslaten ? Of
wil je misschien teveel aanpakken, alles en iedereen ‘omvatten’
om waardering en goedkeuring te kunnen krijgen ?
Artritis – Ben je hard, onbuigzaam voor jezelf ? Voel je ergernis en verbittering en
weiger je om te ‘versoepelen’, om (zelf)kritiek los te laten ?
Astma – Knijp je jezelf dicht ? Voel je je verstikt, ‘verpletterd (gedo-
mineerd of overbeschermd) onder een gezag, waarbij jij je niet
veilig voelt ?; Klamp je je hieraan vast omdat je twijfelt en
onzeker bent ? ; Neem je te weinig ‘ademruimte’ voor jezelf ? ;
Wil je eigenlijk meer krijgen dan je wil geven ? (inhalig)
Baarmoeder-problemen – Vind je jezelf als vrouw nog aantrekkelijk ? Voel je je miskend,
Ongewaardeerd ? ; Je drukt het bange kind in jezelf weg dat be-
hoefte heeft aan koestering ; je laat je leven, maar je durft
niet uit te breken ; innerlijke schreeuw naar vrijheid
Bedplassen – onderdrukte emoties zoeken onbewust een uitlaatklep ;
overdag voel je je ‘ingekapseld’, dichtgesnoerd, niet vrij om je-
zelf te zijn, s’nachts wordt de druk van de opgekropte gevoelens
losgelaten (bedplassen).
Beenbreuk – willen maar niet durven breken met bep. toestanden, gevoel
niet meer voorwaarts te kunnen. (verzet tegen autoriteiten) ;
Voel je je in je ‘vooruitgang’ beperkt en wil je liefst ‘uitbreken’ ?
– Bindvliesontsteking – een agressief ‘wegduwen’ van irriterende toestanden ; bang dat
je een nieuwe situatie niet aankan ; je wordt kwaad als het onder
je ‘ogen’ geplaatst wordt.
Blaasontsteking – angst oude ideeën los te laten, vastgehouden emoties (conflict),
innerlijke kwaadheid, woede en frustraties (pisnijdig) in relatie
tot partner of ouder/kind relaties.
Blauwe plekken / builen – naar jezelf gerichte schuld of kwaadheid; je bent een richting in-
geslagen die conflict en wrijving veroorzaakt ; voel je je kwets-
baar ?
Blindedarm-ontsteking – je bouwt op het gezag van anderen, omdat je niet op jezelf durft
vertrouwen ; Conflict tussen enerzijds het vasthouden aan uiter-
lijk gezag en het innerlijk gevecht ertegen
Bloed – stromende Levenskracht (Liefde)
Bloedarmoede – innerlijke zwakheid en onvermogen ; geloven dat je geen liefde
waard bent of niets kan geven
– Bloedverlies – verlies van levenskracht, vreugde stroomt weg
Bloeddruk, hoge – Onderdruk je jezelf vanuit een tekort aan liefde voor jezelf ? (inhouden)
Bloeddruk, lage – teveel controle uitoefenen ; teveel verantwoordelijk willen zijn ;
Ben je te veeleisend en streng voor jezelf en anderen, maar eigenlijk zo
bang dat je het niet aankan of het niet kan verwerken ?
Bloedprop – levensstroom (vreugde) is geblokkeerd
Bloedneus – Voel je je slachtoffer, uitgesloten ?; Schreeuw je naar aandacht
en affectie ?
Slecht bloed– – Trek je je emotioneel terug van een situatie waar je je in bevindt ?
circulatie Scherm je je af tegen de indrukken die op je afkomen ?
Boulimia, vraatzucht – Is er zelf-walging, een afkeer van jezelf ? Voel je een leegte die je
kunstmatig wil opvullen ; Voel je je schuldig voor wie je bent ?
Borstkanker – Is er grote onmacht om vanuit jezelf te leven ? Klamp je, je (emotioneel)
vast aan je omgeving (partner, werk, regels,…) ? ;
angst voor het alleen-zijn, voor werkelijke geborgenheid ?
Botbreuken – willen maar niet’ durven’ uitbreken in een verstikkende situatie,
verzet en kwaadheid (‘ik kan zo niet verder’)
Botontkalking – zelfveroordeling ; geen duidelijk doel of richting meer zien ;
( osteoporose ) gebrek aan levenslust en ‘karakter’
Braken – afkeer ; ‘Braak’ je van iets of iemand ? ; wat/wie  ben je ‘kotsbeu’? ; Is er fel verzet
tegen een bepaalde situatie ?
Brandwonden – Welke ‘brandende’, veterende emoties worden weggedrukt of
genegeerd ? Destructieve energie ( kwaadheid, pijn,…) wordt
vastgehouden en verteert je wezen ; heftig verzet tegen een
toestand waaraan je je gebonden voelt ; ingehouden agressie
Bronchitis – Inwendige kwaadheid en onmacht ; durf je je innerlijk verzet of
boosheid niet echt te uiten ? ‘Hoest je het uit’ als een
drang om weer ‘vrij te kunnen ademen’ ?
Coma – ontsnapping uit het leven ; machteloos om te veranderen, om
problemen te confronteren ; doodsdrang ( ‘Ik kan niet meer’)
– Constipatie – angst om verleden los te laten ; emotionele last, ergernissen
en problemen vasthouden ; alles willen beheersen of controle-
ren (in de greep houden)
Darmproblemen – problemen met het je ‘ontlasten’ van negatieve indrukken ;
Darmkanker – je machteloos of bedreigd voelen ; diepe angst om alle controle
te verliezen ; het gevoel hebben overgeleverd te zijn
Diabetes, suikerziekte – schreeuw naar warmte en liefde (zoete), en deze dwangmatig
trekken of eisen uit je omgeving ; Ben je wantrouwig ?
Diarree – je wil je vluchtig ‘ontlasten’ van iets; uit angst zou je ‘weglopen’ ;
Ren je weg voor belastende situaties?
Duizeligheid – verward van meningen en indrukken van anderen/beïnvloedbaar ;
de realiteit overweldigt je en je raakt uit je innerlijk evenwicht
Eczeem – zelfveroordeling en -miskenning ; je voelt je belemmerd en ge-
blokkeert, niet in staat om je omgeving duidelijk te maken wat
je wil ; roep om bevrijding van een gezag boven jezelf
Eelt – te ‘hard’ voor jezelf ; verharde angst-gedachten veroorzaken een
opeenhoping van energie die nergens heen kan
Eierstokken, cysten – Houd je pijnlijke herinneringen vast (uit je kindertijd)? ; Speel
je een onechte rol uit angst voor afkeuring van ‘autoriteiten’? ;
is je vrouwelijke kant ooit onderdrukt of misbruikt ? (Seksueel
misbruik ) ; Koester je innerlijk nog wrok of boosheid jegens die
personen?
Elleboog-problemen – je voelt je geblokkeerd in je handelingen ; voel je je door anderen
opzijgezet of wil je zelf op agressieve wijze een weg banen ?
Enkel, verstuikt of – je staat niet stevig op eigen benen ; je voelt je onderdrukt in een
verzwikte richting die niet bij je past ; bang om eigen richting te kiezen
Epilepsie – sterk onderdrukte kwaadheid en angsten ; je durft je niet te
laten gaan ; verstand sluit gevoelens af die vragen om uitlaatklep ;
door een epileptische aanval dwing je aandacht en bekommering
van je omgeving af ; Wil je alles in je greep houden ?
Frigiditeit – schuld-en schaamtegevoelens omtrent seks ; vind je seks slecht,
vies of iets ‘dierlijks’ ? ; OF ben je vroeger misbruikt en heb je nu
angst om jezelf over te geven aan iemand anders ?
Galstenen – ‘versteende’ kwaadheid, wrok of frustratie
Geeuwen,overdreven – verveling ; Wil je jezelf beschermen, afsluiten tegen ‘pijnlijke’
indrukken ?
Geheugenverlies(amnesie) – je wil je afsluiten voor een pijnlijk verleden ; Heb je
onderdrukte schuld-en schaamtegevoelens over wat vroeger
is gebeurd ? ; er onbewust voor kiezen om het volledig uit
je herinnering te duwen ; verdoving in het hier-nu
Gezicht – hoe we gezien willen worden, hoe we ons aan de wereld
presenteren
Gezwollen – ‘opgeblazen’ beeld van je eigen belangrijkheid (superioriteit);
angst om ‘je gezicht te verliezen’ ?
Geschonden – neg.. karaktertrek waarvan je bang bent dat het gezien wordt
Gordelroos (zona) – hevige irritatie t.o.v. iets of iemand ; onbestemde angsten ;
diep wantrouwen aan jezelf
Griep (influenza) – je leeft te gejaagd, te gestresseerd en je verlangt naar rust ;
je wil je terugtrekken uit de ‘beknelling’ van je maatschappelijk
leven ; Ben je onzeker en bang dat je niet voldoet ?
Gulzigheid – je wil teveel ineens opnemen ; je bent bang dat iets je ontgaat
Hand – iets aangrijpen, aanpakken, uitreiken naar de ander
rechterhand – daadkrachtig handelen, je eigen leven ‘vastpakken’ en leiden
( ‘assertieve vuist’ )
linkerhand – op je intuïtie handelen, vertrouwen en ontvankelijkheid
( open hand )
regelmatig koud – weigering om in liefde uit te ‘reiken’ naar anderen
handen
zwetende handen – overmatig emotioneel : angst of opwinding
hand, gewond – onvermogen taak uit te voeren of een probleem aan te pakken
haren, gezonde – ‘geworteld’ zijn in jezelf ; rijke, volle , soepele doorstroming van
positieve gedachten en energieën ; evenwicht tussen verstand
en vertrouwen (intuïtie)
haaruitval – teveel angstige gedachten en wantrouwen verstoppen je intuïtie;
niet ‘geworteld’ in jezelf
loshangende haren – zich vrij willen voelen, los van beknellende structuren ; zelfstan-
dig willen denken, los van maatschappelijke indoctrinaties
recht gekamde haren – ‘rechtlijnig’ denken, zich voegen naar normen of voorschriften ;
gehoorzaamheid aan ‘uiterlijk’ gezag
haar met klitten – innerlijke conflicten en disharmonie ; geestelijke verwarring
punk-haren – revolte, verzet tegen, schreeuwen naar maatschappelijk gezag ,
zonder te bouwen op eigen innerlijk Gezag
hart – centrum van Liefde en Vreugde ; geestelijk evenwicht tussen
denken en voelen
hart-problemen – je leeft niet van ‘harte’ ; vreugde wordt opgeofferd aan het
’voldoen aan buitenwereld’ ; je voelt te weinig liefde voor jezelf ;
durf je te uiten wat op je hart ligt ?
heesheid – Heb je angst om voor je eigen mening op te komen ? ; angst om anderen
met je woorden te kwetsen ?
herpes – onderdrukte schuld, schaamte en zelfontkenning ; via de uitslag
op de meest intieme plaatsen (lippen, geslachtsdelen) geef je
anderen onbewust een ‘blijf-uit-mijn-buurt-signaal’ ; Loop je
weg van jezelf , angst om je over te geven aan een partner ? ;
Zie je sex als vies of slecht ? Vind je je lichaam vies ?
hernia – Voel je je belast ? Oefen je teveel druk uit op jezelf om je te be-
wijzen ? Ben je te hard voor jezelf ? Leg je de lat te hoog omdat
je wil voldoen aan verwachtingen ? ; Is er een dwingend verlangen om zo
‘geslaagd’ mogelijk over te komen
hersenbloeding – je wil alles doen, regelen of organiseren voor anderen ; je ver-
liest jezelf en hangt jezelf op aan de waardering van anderen ;
leef je nog louter voor anderen, zonder nog bij je eigen waarde
stil te staan ? ; koppig vasthouden aan bevestiging van de buiten-
wereld
hersenhelft, linker – bestuurt rechterkant van het lichaam en houdt verband met het
mannelijke principe : intellectueel, assertief, daadkrachtig, prak-
tisch, doelgericht en logisch
hersenhelft, rechter – bestuurt linkerkant van het lichaam en houdt verband met het
vrouwelijk aspect : creativiteit, intuïtie, vertrouwen, laten leiden.
hersenschudding – hoofd vol met ‘moeten’, je verpletterd voelen door ander(en) ;
waarover ‘breek’ je je het hoofd
hersenvliesontsteking – je voelt een enorme druk om te presteren, om uit te blinken ;
(meningitis) angst voor het ‘gezag’ boven je hoofd ; je voelt je vastgebonden
en meegesleurd door diepe, donkere emoties ; machteloosheid
en kwaadheid
hinken – Beklaag je je erover dat je maar langzaam vooruit komt op je
levensweg ? voel je je door je omgeving tegengehouden ?
hoest – innerlijke weerstand ‘ophoesten’ ; uitlaatklep voor onderdrukte
boosheid
hoofdpijn, regelmatig – veel piekeren, kopzorgen en zelftwijfel ; malen over problemen
hooikoorts – weerstand tegen het ‘openbloeien’(lente..) van jezelf ; je ver-
stikt jezelf, laat mogelijkheden onbenut ; leven in star patroon
huiduitslag – Je voelt je onzeker, kwetsbaar ; Heb je een afkeer van jezelf ? ;
gevoelens van onvermogen en tekortschieten ; problemen met
je identiteit
huidkanker – verpletterende,emotionele ballast/‘zie ik er goed uit’,‘voldoe ik? ;
Laat je je leven door anderen ; angst voor kritiek
huidontsteking – onderdrukte boosheid die een uitweg zoekt ; zit er iemand ‘op
(dermatitis) je huid ‘ ?
hyperventilatie – angst, weerstand om te veranderen ; Wantrouw je het het leven ?
jeuk (hevige) – energieën staan te popelen om door te breken; je wil als het
ware uit je vel springen van ongeduld, maar je voelt je geblok-
keerd door jezelf ; je onderdrukt je creativiteit en voelt
je gevangen in een beknellende structuur ; waar krijg je ‘de
kriebels’ van ?
kaakproblemen – ingehouden kwaadheid of wraak omdat men niet aan je ver-
wachtingen (eisen)voldoet, maar je durft niets te ondernemen
kaalheid – te controlerend of beknellend leven ; onderdrukte spontaniteit
kanker – je verteerd voelen door wrok, rancune of diep leed ; onverwerkte trauma’s ;
Zelfontkenning ; hebt je jezelf ‘verloren’ in een ‘ bedreigende maat-
schappij’ ? In hoeverre ben je geworteld in jezelf ? In hoeverre ben je
tegen jezelf gekeerd ?
keelpijn – niet voor jezelf durven spreken/willen maar niet durven op-
komen voor jezelf
knie-problemen – koppige trots, arrogantie en onbuigzaamheid ; hard en onverzet-
telijk ; niet willen toegeven
koorts – ‘koortsachtig’ denken ; angstig gepieker ; boosheid ; tegelijk
een zuivering van de emotionele ‘gifstoffen’
krampen – ‘krampachtig’ vastklampen aan gedachten ; geblokkeerd zijn
kreupel – emotionele ‘kreupelheid’, je voelt je geestelijk ‘mismaakt’ ;
gebrek aan eigenwaarde en zelfrespect
laryngitis – weggestopte, onuitgesproken boosheid ; moet je dikwijls je
mond houden ? Of schaam je je voor wat je te zeggen hebt ? ;
Je durft niet uiten wat je voelt ;
leukemie – Verstop je jezelf, je creativiteit achter ‘gezag’? ; Laat je je leven ? ;
je ‘isoleert’ je zodat je geen pijn meer hoeft te voelen ; diepe
angst om zelf verantwoordelijkheid te nemen
lever-problemen – opgepotte agressie en kwaadheid/ ben je ‘giftig’ op je omgeving?
liesbreuk – ingehouden woede en gevoel van gevangenschap ; naar buiten
toe kom je wellicht ‘rustig’ of ‘beheerst’ over, maar innerlijk
ben je aan het steigeren
likdoorn, eksteroog – harde, pijnlijke gedachten, gepieker over problemen,
emotioneel kun je het niet verwerken (pijn)
longontsteking – Ben je levensmoe ? ; wanhoop omdat je je onmachtig voelt om
je wil door te drukken ; grote frustratie omdat je het gevoel hebt dat je
iets niet kan waarmaken ; ben je niet te hard en te streng voor jezelf ?
lymfeklierzwellingen – geen grip op je leven ; onveilige en onzekere gevoelens duwen
je in verdedigende houding ; je bent niet geaard
maagproblemen – emotioneel niet kunnen omgaan met nieuwe indrukken ; je kan
iets niet‘verteren’/iets ‘ligt je op de maag’/angst voor het nieuwe;
je kropt een hoop spanning en emoties op
mank lopen – onvermogen om door te gaan ; ‘ik kom niet vooruit in het leven’
M.E. – Verlies van levenslust ; je ziet geen helder doel in je leven ; je
voelt je dikwijls vermoeid en ontoereikend ; bent je teveel op
de buitenwereld gefixeerd? ; ben je ooit liefde ‘kwijtgeraakt’ ?
migraine – altijd bezig te ‘voldoen’ ; gepieker over ‘doe ik alles wel goed?’;
wordt je boos omdat je ‘planning’ niet klopt ? Moet je aan zo-
veel eisen voldoen ? Verlang je naar gemoedsrust ?
Multiple Sclerose – harde en angstige zelf-ontkenning ; breekt je jezelf af? ; ben je
‘verhard’ en koppig ? (‘niemand zal me nog raken’) ; wil je wraak
nemen op iem. die niet genoeg van je houdt of die je te weinig
gegeven heeft ?
nagels, harde – gevoelloosheid
scherpe nagels – kwaad, bitsig, ‘stekelig’
vuile nagels – geestelijke onzuiverheden
afgebeten nagels – nerveuze energie
naturisme (naaktlopen) – verlangen naar bevrijding van sociale normen ; verlangen zich-
zelf te zijn, zich ‘open’ stellen en ‘bloot’ geven (‘Dit ben ik’)
nek-problemen – koppig vasthouden aan vooroordelen en oude waarden ; niet
willen meebuigen met de échte waarden van het leven ; te trots
om nieuwe ideeën toe te laten
neuspos. : intuïtieve, innerlijke leiding ( ‘je neus volgen’)
neg. : bemoeizucht, nieuwsgierigheid (‘ergens je neus insteken)
nier-problemen – haat-relatie met jezelf ; vijand van jezelf ; ‘ik ben niet goed
genoeg’ ; kwaad, ontgoocheld, schuldprojectie naar partner
ogen – zicht(venster) op je leven , alles ‘kunnen’ zien
ogen, bijziendheid – bang om ‘vooruit’ (toekomstgericht) te kijken ; gesloten en
teruggetrokken (je eigen wereldje) ; kortzichtigheid ; je ‘wil’
liever niet gezien worden (introvert type)
ogen, verziendheid – je vlucht weg van jezelf ; je voelt hier-nu iets dreigends, maar
je durft de confrontatie niet aan ; dwangmatig ‘vooruitzien’,
vooruitplannen ; niet durven stilstaan in het hier-nu ; is het
heden niet veilig genoeg ?
wazig zien – Je wil de huidige realiteit niet aanvaarden , niet ‘aanschouwen’
blindheid – de ogen sluiten voor de wereld ; jezelf en anderen niet meer
‘onder ogen’ durven komen uit wantrouwen
linkeroog-problemen – weigeren te accepteren wat je voelt in een situatie ; kwaadheid
en agressie omdat je de emotionele pijn niet wil aanvaarden
rechteroog-probleem – weigering daadkrachtig of assertief te handelen
staar – angst voor de toekomst, voor het oud worden of een onbe-
stemde dreiging ; je wil alleen nog maar zien wat er vlak
voor je bevindt ; je houdt vast aan pijnlijke herinneringen
ontwrichting – je voelt je bewegingsloos, richtingloos; je weet niet meer
waarheen
oren – luisteren, het ‘willen horen’
oren, doofheid – opsluiting in jezelf : ‘ik hoef het niet meer te horen’ ; geïsoleerd
of hardhorend en alleen ; je klapt dicht omdat je je teveel op je kap laat zitten ;
je houdt je ‘doof’ voor iets of iem. : ‘Laat me met rust, val me
niet lastig’ !
oorontsteking – maakt iets wat je hoort, je overstuur ? Drukt er iets op je hoofd :
kritiek, verwijten ? Je voelt je gefrustreerd en kwaad en je wil je
afsluiten voor ‘bijtende’ invloeden van buitenaf
Parkinson ,ziekte van – alles willen controleren en beheersen ;
innerlijk voel je je gespannen en ‘onbeweeglijk’
peesontsteking – starheid, onbuigzaamheid ; koppigheid ; omdat je niet soepel
meegaat met het leven, breken of scheuren je pezen ; je bent
te ‘aangespannen’ , je forceert jezelf
pols – soepel , daadkrachtig uitreiken ; verzoening tussen buigzaam-
heid en assertief, kordaat opkomen voor jezelf
prostaat-problemen – Voel je jezelf geen waardevolle man meer ? ; je voelt je gefrus-
treerd en onvermogend ; Je duwt jezelf weg in onmacht of ver-
driet ; Voel je je nutteloos ?
reumatiek – je denkt veel te ‘moeten’ doen om ‘goed’ te zijn, je voelt je een
martelaar, je wordt overweldigd ; gebrek aan liefde voor jezelf
roos (haarschilfertjes) – opeenhoping van mentale energie ; vasthouden aan ingesleten
denkpatronen ; de jeuk symboliseert de onderdrukking van de
vreugdevolle emoties, energieën die zich willen manifesteren
rugpijn, bovenrug – Voel je je niet gesteund of geliefd ? heb je een lage zelfwaardering of
angst voor afwijzing van liefde ; welke last draag je ? Zit er iemand
‘op je nek’ ? Wil je iemand de ‘rug toekeren’ ?
rugpijn, middenrug – je houdt de last v/h verleden vast ; kwaadheid, je bedreigd
voelen, weggeduwd ; ‘laat me toch met rust’
rugpijn, onderug – existentiele angsten, je steunt op anderen, niet op jezelf ;
materiële zorgen (geld, werksituatie,…) ; waar loop je onder
gebukt ?
schedelbreuk – opgepotte kwaadheid en frustraties ; met je hoofd zou je je een
weg willen banen en alles omverduwen wat je in weg staat.
schildklier-problemen – onmachtig zelf te leven ; je voelt je slaaf v/h ‘gezag’ ; ‘wanneer
kan ik eens doen wat ik graag doe ?’
schouders, afhangend – hulpeloze,hopeloze houding/angst be-last je en drukt je omlaag ;
waar haal je je schouders voor op ? Waardoor laat je je hangen ?
seniliteit (kindsheid) – schijn-veiligheid v/h ‘verzorgde’ en ‘onverantwoordelijke’ kind zoeken ;
op zoek naar koestering en geborgenheid van buitenaf
sinusitis – agressief, kwaad op je ‘naasten’ ; ‘ik zit vast’, je laat je ‘ketenen’
aan strakke normen en structuren
skelet – het zich gesteund voelen, de veilige structuur en onwankel-
baarheid in je leven
skelet-problemen – broze , onveilige structuur ; je steunt niet op de Kracht in jezelf,
maar op ‘uitwendig’ gezag, waartegen je revolteert ; je voelt je
niet gesteund, onmachtig, boos en gefrustreerd .
slaag krijgen – reflectie van je eigen gebrek aan zelfrespect en zelfacceptatie ;
Leef je met schuldgevoelens en denk je daarvoor gestraft te moe-
ten worden ?
slapeloosheid – angsten en zorgen blijven kauwen ; niet durven vertrouwen of
loslaten ; veel gepieker en gepeins
slikproblemen – angst ; wat kan je niet ‘slikken’? ; door wat voel je je bedreigd?
slokdarm-afsluiting – je voelt je onmachtig onder maatschappelijk ‘gezag’ (normen,
structuren,instelling)/je ziet geen klare uitweg/emoties ‘vast’
snijwonden – schuldgevoelens, kwaad op jezelf en omgeving omdat je je
beperkt of beknot voelt ; je ‘bestraft’ jezelf
spataderen – emotioneel overbelast, overwerkt, je voelt je verplicht om in
een slachtofferrol te leven, in de ‘tang’ van je omgeving
spierpijn – je voelt je te hard aangepakt, het is je teveel geworden ; je
hunkert naar warmte en liefde
stotteren – onzeker, gebrek aan zelfvertrouwen ; angst om je te uiten,om
te spreken omdat je misschien afgekeurd zou worden ; heb je
en dominante, onderdrukkende opvoeding gehad ?
tanden – ergens in ‘doorbijten’, daadkracht, kunnen beslissen
tand-aandoeningen – onvermogen je eigen leven te leiden ; te afhankelijk ; niet ‘ge-
wortelt’ in jezelf, maar gebonden aan iets of iemand ; je laat je
tanden te weinig zien.
teen-breuk – verkeerde levensrichting ; je voelt je in de greep van iets ; weiger je
om jezelf te laten ‘doorbreken’ ?
tenen, over elkaar – grote onzekerheid over je levensrichting ; verwarring over wat
gegroeid je met je leven wil
tetanus / klem – onmachtig door te breken in het leven, je plaats in te nemen ;
twijfels, kwade gedachten; je voelt je ‘be-klemd’
op je tong bijten – ben je kwaad op jezelf omdat je je eigen mening niet durft te
zeggen, omdat je niet voor jezelf durft op te komen ?
trombose (bloedstolsel) – De liefde of levenskracht ( bloed) willen vasthouden of oppot-
ten ; je laat de liefde niet vrijuit gaan, niet stromen ; bang om
te weinig bemind te worden ; zelfonderdrukking en opgekropte
emoties
tuberculose,TBC – grote gevoelsarmoede ; je toont nauwelijks emoties meer; slik je
alles in ?
verkoudheid – verkilling, emotioneel kwetsbaar,zonder weerstand ; opgekropte
frustraties en emoties zoeken een uitweg in de ‘snotvalling’
verlamming – je onbeweeglijk voelen, ‘geen kant meer uit kunnen’, je voelt
je ‘lam gelegd’ , hulpeloos
verslikken – teveel ineens opkomen voor jezelf om snel greep te krijgen op
situaties die je ‘zouden kunnen’ overweldigen
verstikking – Je voelt je door situatie emotioneel verstikt, dichtgeknepen
verzakking – moedeloosheid, gedeprimeerd zijn ; je laat je gaan, je ‘zakt’
in elkaar omdat je het gevoel hebt dat je het niet meer in de
hand hebt ; overmatige drang om je eigen vrijheid en ruimte
in te nemen
voedselvergiftiging – je voelt je gevangen in een wereld van ‘normen’ en ‘ideaal-
beelden, in de greep van de ‘kudde’ ; je verliest je in de ‘massa’
voet – ‘met 2 voeten op de grond staan’ ; je ‘gedragen’ voelen door de
Liefde in jezelf ; innerlijke stabiliteit en stand-vastigheid ; een
‘standpunt innemen’
voetproblemen – leef je volgens de ‘standpunten’ van anderen ? ; je voelt je be-
drukt , te zwaar belast, innerlijk labiel
wervelkolom – vermogen sterk en vastbesloten te zijn (‘stevige ruggegraat’)
wratten – samenklontering van gedachten van zelfhaat en zelfverwerping ;
vind je jezelf maar lelijk of niet goed genoeg ? Waar schaam je
je over ?
zwaarlijvigheid – onderdrukte creatieve energie (vetten) stapelt zich in je op ; ben
je bang om jezelf te zijn en je kwetsbaar op te stellen ? voel je
van binnen een leegte die snakt naar ‘vervulling’ ?
zweetvoeten – onzeker, onveilig gevoel ; jezelf willen bewijzen om ‘erbij te
horen’ ; je voeten zweten ‘doodsangsten’ uit
zweren – irritaties, kwaadheid en ergernis ; opgekropte energieën vragen
om een doorbraak

Overzicht van de betekenis van individuele symptomen

Symptoom
Betekenis

Acné Afkeer van jezelf, onzekerheid en eenzaamheid
Baarmoederverzakking Onvoldoende in je vrouwelijke kracht staan
Bijziendheid Je durft dingen in de buitenwereld onvoldoende onder ogen te zien
Brok in je keel Verdriet of iets willen uiten
Constipatie Het oude bekende vasthouden uit angst voor een diepe ontwikkeling
Darm ontstekingen Geestelijk iets niet willen verteren
Dichtzittend gevoel in
voorhoofd of derde oog

Iets niet durven / willen zien

Diarree Vanuit angst in een keer alles ongecontroleerd loslaten
Frozen Shoulder Een diep verdriet dat je handelen in de weg zit
Galaandoeningen Opgekropte woede
Gespannen nekspieren Angst voor een ontwikkeling
Hartaanval Het gevoel komt in opstand, wil niet meer verdrukt worden
Hersenbloeding Het gevoel (bloed) wil door de overheersing van het denken / de angst heen breken
Hoesten Iets kwijt willen
Hoofdpijn Meestal verdriet, soms spanning
Kanker Met je wil plaats je dingen zo ver buiten je dat ze een eigen leven gaan leiden
Koortslip Zelfmedelijden
Leveraandoeningen Vervuiling
Longaandoeningen Levensangst
Moeilijk lopen Een geblokkeerde ontwikkeling
Obstipatie Het oude bekende vasthouden uit angst voor een diepe ontwikkeling
Onwillekeurige gedachten Angst
Oorpijn, dichtzittend oor,
slecht horen Iets niet willen horen
Ontstekingen (algemeen) Iets met je wil onderdrukken
Ontstoken wortel/kies Een gevoel onderdrukken
Psoriasis Je bedreigd voelen door je omgeving of voor eigen gevoelens waar je bang voor bent
Reuma Verstarring, vastlopen, te vaak hetzelfde pad bewandelen in verschillende levens
Rugpijn Gebrek aan vertrouwen in het Hogere, angst voor een ontwikkeling waar je doorheen gaat
Scheelzien divergent Te weinig op jezelf afgaan, te beïnvloedbaar
Scheelzien convergent Te veel op jezelf gericht zijn
Verziendheid Jezelf niet willen zien, je richt je te veel naar buiten. Moeite om naar binnen te kijken, moeite om dingen van jezelf onder ogen te zien
Wijkend tandvlees Wat je wilt en voelt komen chronisch niet met elkaar overeen
Wild vlees Te snel willen met de genezing

Deel & let's open the minds!

Shares
Lees ook:   Vijf obscure gezondheidsvoordelen van alcohol

Gerelateerde berichten


Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort konyaaltı escort alanya escort manavgat escort didim escort kemer escort aksaray escort burdur escort kırklareli escort kastamonu escort adıyaman escort belek escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort kırıkkale escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort mersin escort fethiye escort

adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.dalilaescort.com