Gezondheid door edgar cayce

Gezondheid door edgar cayce

Gezondheid

Algemeen

De inlichtingen in de lezingen over gezondheid stellen eenvoudige middelen voor die elk van ons kan toepassen om gezond te blijven. Veel dezer raadgevingen bewijzen dat Cayce’s begrip van gezondheidszorg ver op zijn tijd vooruit was.

Deze grondbeginselen zijn:

– een evenwichtig dieet;

– regelmatige lichaamsoefeningen;

– juiste houdingen en gemoedsbewegingen;

– ontspanning en vermaak;

– een zuiver, stoffelijk lichaam, zowel binnen als buiten.

Volgens Cayce is voorkomen beter dan genezen. Hij was een van de eerste westerlingen om een dieet aan te raden dat voornamelijk uit groenten, vis en gevogelte bestond; daarbij dient elke dag genoeg water gedronken te worden om de inwendige properheid te bevorderen. Cayce gaf deze richtlijnen en andere werden toen het dagelijkse dieet van de meeste mensen uit rood vlees en koolhydraten bestond.

“Wat je denkt en eet, maakt wat je bent, lichamelijk en mentaal” (288-38).

Cayce’s bijdrage tot gezondheid en lichamelijk welzijn is dus niet beperkt tot raadgevingen betreffende een aangepast dieet.

Hij benadrukt ook het belang van regelmatige oefening. Op de vraag hoe zo lang mogelijk gezond te blijven antwoordde hij:

“…door oefening en dieet, voornamelijk door de soort oefeningen die nauwkeurig de bewegingen van de kat volgen.” (4003-1)

En elders:

“Het is goed voor elk lichaam oefeningen te doen om de dagelijkse sleur tegen te gaan; dat zal rust teweegbrengen. Wandelen is de beste oefening voor dit lichaam, liefst ‘s avonds.” (416-3)

“Wandelen en zwemmen zijn de beste oefeningen.”( 2823-2)

Tientallen jaren geleden, in lezingen gehouden tussen 1901 en 1944, benadrukte hij de belangrijke rol van houdingen en gemoedsbewegingen voor het lichamelijk welzijn.

“Deze behandeling moet systematisch gevolgd worden, in een geest van verwachting, zonder te twijfelen, want wat je in Zijn naam vraagt, gelovend verder levend, dat heb je reeds.” (3049-1)

“Blijf hopen.” (2948-1).

Slechts onlangs heeft de klinische geneeskunde ontdekt hoe een positieve houding het genezingsproces helpt. Cayce en de moderne geneeskunde zijn het eens dat humor en vreugde er een belangrijke rol in spelen. Men weet nu dat negatieve houdingen en stress tot ziekte kunnen leiden. Zo bijvoorbeeld geven de lezingen in overweging dat aanhoudende gramschap – bewust of onbewust – een rol kan spelen bij het ziek worden.

“Eet nooit als u overspannen bent, of moe, of opgewonden, of zeer kwaad.” (137-D-15)

Zelfs critici van Cayce’s werk geven toe dat de raadgevingen betreffende gezondheid belangrijke inzichten bieden. De lezingen geven ook raad om allerlei problemen te verhelpen. Bijna alle ziekten die bestonden van rond de eeuwwisseling tot 1945 worden in het Cayce materiaal besproken; bovendien hebben moderne onderzoekers vastgesteld dat veel van Cayce’s remedies blijkbaar vandaag nog kunnen aangewend worden, zelfs op een bredere schaal.

De inlichtingen over psoriasis en scleroderma zijn er merkwaardige voorbeelden van. Voor deze twee ziekten schreven de lezingen een bepaald dieet, speciale ruggengraat manipulaties en andere natuurlijke remedies voor. In de laatste jaren werden honderden mensen die aan deze ziekten leden door het volgen van een gelijkaardig programma geholpen.

Bij houdingen en gemoedsbewegingen is ook de invloed van gebed en geestelijke genezing te plaatsen.

“Weet dat alle kracht, elke genezing een innerlijke verandering is van de trillingen, een afstemmen van het levend weefsel van het lichaam op de Scheppende Krachten. Alleen dat is genezen. Of dit nu gebeurt door het gebruik van medicijnen, het mes,… het is het afstemmen van de atoom structuur van de levende cel kracht op haar geestelijke erfenis.” (1967-1)

Of eenvoudiger uitgedrukt:

“Want elke genezing is het afstemmen van elk atoom van het lichaam, elk reflex van de breinkrachten, op het gewaarworden van het goddelijke dat in elk atoom ligt, in elke cel van het lichaam.” (3384-2)

Cayce voorzag ook de vooruitgang van de manier waarop een “ziekte” zou behandeld worden. In 1927 verklaarde hij:

“de dag zal komen dat men één druppel bloed zal nemen en daarmee de toestand van het stoffelijk lichaam vaststellen.” (283-2)

Heden is dat een alledaags gebeuren.

Zo boven, zo beneden, zegt de Smaragden Tafel. Zoals God uit drie personen bestaat, zo ook vinden we in de mens drie elementen die één geheel vormen:

– het lichaam (stoffelijk),

-het mentale (in het Engels “mind”, wat gedeeltelijk stoffelijk/lichamelijk en gedeeltelijk onstoffelijk/geestelijk is),

– de ziel (geestelijk, psychisch).

“Zoals de Vader, de Zoon en de Heilige Geest één zijn, zo ook zijn het lichaam, het mentale en de ziel één in Hem. …De Zoon vertegenwoordigt of betekent het Mentale. Hij, de Zoon, was op aarde zoals wij, en toch was Hij God. Vandaar komt het dat het mentale zowel stoffelijk als onstoffelijk is… Zo was het mentale, zoals Hij, het Woord dat onder ons woonde, en we aanschouwden Hem als het gelaat van de Vader.” (1567-2)

Cayce zag de totale gezondheid ook als een samenwerking tussen de stoffelijke, mentale en geestelijke bestanddelen van het leven.

“Er is evenveel van God in het lichamelijke als in het mentale of het geestelijke want ze zouden één moeten zijn.” (69-P)

Voor de volledige benadering van de gezondheid is het nodig de hele enkeling te beschouwen in plaats van alleen de ziekte. Daarom zegt men dat de huidige ideeën betreffende holistische gezondheid in de lezingen van Cayce hun oorsprong vinden.

Voor een persoon die fysische hulp vroeg deed Cayce zichzelf in slaap op zijn divan terwijl zijn secretaresse Gladys Davis naast hem zat met haar steno boekje, klaar om alles wat gezegd werd te noteren. Degene die de lezing leidde, gewoonlijk Cayce’s echtgenote, Gertrude, gaf hem de juiste suggestie om de nodige inlichtingen te krijgen. Voor fysische lezingen was de suggestie voor de slapende Cayce iets als:

“Je zal voor je het lichaam hebben van – (Gertrude gaf de naam van de persoon) die – woont (adres). Je zal langzaam over het lichaam gaan, het grondig onderzoeken en me zeggen in welke toestand het nu is, de redenen geven van de huidige toestand en suggesties maken om dit lichaam te helpen en te verlichten. Je zal duidelijk en tegen een normale snelheid spreken. Je zal de vragen beantwoorden die eventueel gesteld zullen worden.”

Dan, in zijn slaap, antwoordde Cayce: “Ja, we hebben het lichaam hier.” (Indien hij ooit vroeger, zelfs dertig jaar ervoor, voor die persoon een lezing gaf, voegde hij daaraan toe: “We hebben het reeds gehad.” Cayce begon de lezing waar hij dan gestopt was, alsof er geen tijd voorbijgegaan was.) Hij sprak met zijn eigen stem en verwees naar de persoon alsof hij met hem in eenzelfde kamer was, zelfs al was Cayce gewoonlijk in Virginia Beach en kon de patiënt meer dan 1.000 kilometer van hem verwijderd zijn. Cayce gaf van de toestand van de persoon een algemene beschrijving bevattende inlichtingen over de bloedtoevoer, het zenuwstelsel en de organen die bij het probleem betrokken waren. Ten laatste gaf hij gedetailleerde middelen om verlichting te brengen en beantwoordde gebeurlijke vragen.

Indien de persoon voor wie de lezing gegeven was in de kamer met Edgar Cayce vertoefde, ondervond men dat hij slechts de vraag moest denken en dat Cayce erop antwoordde zonder dat ze uitgesproken hoefde te worden.

Bijna 9.000 lezingen gaan over beginselen van gezondheid en holisme.

Het geheim van een goede gezondheid kan samengevat worden in het letterwoord CARE (zorg): Circulatie, Assimilatie, Relaxatie, Eliminatie.

Het spreekt vanzelf dat het lichaam zorg nodig heeft.

Het belang van de vier delen is als volgt:

– Een slechte circulatie (bloedsomloop) verhindert het lichaam zichzelf te genezen. Het natuurlijke genezingsproces wordt versterkt door lichaamsoefening, massage, (chiropractische en osteopathische) manipulatie, wat de bloedsomloop bevordert.

– Assimilatie (opname, verwerking) is het tweede sleutelwoord. Het lichaam heeft de mogelijkheid voedsel te verteren en te verdelen. Eén aspect van opname houdt rekening met het dieet van de persoon dat, de lezingen suggereren, 20 % zuur en 80 % alkali producerend moet zijn (1523-3); we moeten ook 8 glazen water per dag drinken. De opname wordt beïnvloed door de bereiding en de samenvoeging van de etenswaren. Zo bijvoorbeeld is het aan te raden granen en citrusvruchten gedurende dezelfde maaltijd te vermijden wegens hun effect op de spijsvertering (481-1); toch moet een goede voeding beide bevatten.

– Het derde sleutelwoord is relaxatie (ontspanning), wat inhoudt dat we genoeg slapen maar ook dat we tijd voorzien voor ontspanning. Cayce zei tegen iemand:

“die toestand werd veroorzaakt door wat we ongemakken eigen aan het beroep kunnen noemen, niet genoeg (tijd) in de zon, niet genoeg hard werk. Veel hersenwerk, maar het lichaam wordt verondersteld het geestelijke, mentale en stoffelijke te coördineren. Hij die in zijn leven geen plaats voor ontspanning laat en de juiste toon voor elke fase, maakt zichzelf iets wijs en zal er later voor betalen.” (3352-1) “Weinig mensen hebben hun gezondheid geschaad door te werken. Velen hebben dit gedaan door hun zorgen met hun werk te mengen. Neem periodes van rust en herstel zoals het hoort.” (416-9)

– Het laatste bestanddeel is eliminatie (ontlasting). Een goede ontlasting is nodig opdat het lichaam zich van giftstoffen zou ontdoen, de innerlijke organen schoonmaken en opdat het normaal zou werken. Cayce gaf de mensen de raad geen dag te laten voorbij gaan zonder hun afvalproducten te hebben afgeworpen. Dit kan gebeuren door een aangepaste voeding te nemen, oefeningen te doen (zoals wandelen), zweetbaden, reinigen van de dikke darm, op de juiste manier te ademen en veel water te drinken.

Deze 4 punten, circulatie, assimilatie, relaxatie en eliminatie, indien ze samenwerken, kunnen genezing, welzijn en langleven bevorderen.

In zijn lezingen gaf Cayce nooit wonderformules of -middelen. Al is het waar dat wonderlijke genezingen kunnen bestaan, toch schreven de lezingen gewoonlijk algemene therapieën voor waarbij het gehele systeem betrokken werd.

Cayce was geen psychische genezer; hij beweerde niet bijzondere krachten te hebben. Wel gaf hij psychische raad betreffende een totale gezondheid, de mensen lerend wat ze het best zouden doen om zichzelf te genezen. Zijn voorschriften volgen kost veel inspanning. Als iemand hem medische hulp kwam vragen antwoordde hij dikwijls: “Waarom wil je genezen?”

“Waarom moet het lichaam gezonder worden indien het niet is om een beter mens te worden? Toch niet opdat het zich nog meer aan genotzucht zou overgeven!” (3549-2)

Met andere woorden, indien de patiënt, nadat zijn gezondheid verbeterde, naar dezelfde levensstijl terugkeerde die de ziekte tot gevolg had, dan zocht de persoon alleen manieren om de ziekteverschijnselen te verzachten in plaats van tot de ware oorzaak van zijn/haar ziekte door te dringen.

Boeken

Aangeraden lectuur:

– Edgar Cayce on Diet and Health, by A. Read, C. Ilstrup, M. Gammon

-The Edgar Cayce Remedies, by W. Mc Garey, M.D.

– Edgar Cayce on Healing, E. Carter & W. Mc Garey, M.D.

– The Edgar Cayce Handbook of Health through Drugless Therapy, by Dr H.Reilly

De meeste van de bovenvermelde werken zijn in het Nederlands vertaald.

————-

Zuur en base (edgar Cayce)

Zuur-base

ZUUR EN BASE

door Simone Gabbay

(vertaling door M. Vansteenkiste van een artikel in Venture Inward)

Indien we in een hogeschool een cursus over de Cayce voeding konden volgen, dan zou het belangrijkste hoofdstuk over het evenwicht tussen zuur en base handelen.

Edgar Cayce legde er herhaaldelijk de nadruk op dat één der voorwaarden van een goede gezondheid een alkalisch (basisch) lichaam is.

In lezing 480-19 verzekerde hij de vraagsteller dat indien alkalische krachten in het dieet overwegen, ze het lichaam tegen besmettelijke ziekten beschermen konden: “indien het lichaam alkalisch wordt gehouden – voornamelijk door het eten van sla, wortelen en selder – dan zullen die groenten in het bloed een toestand behouden die iemand immuun maakt.”

Steeds meer voedingsspecialisten delen vandaag Cayce’s standpunt. Eén van hen is Dr. Theodore Baroody, een chiropractor, naturopaat en doctor in de voedingsleer, die de Cayce lezingen reeds meer dan 20 jaar bestudeert. De titel van Dr Baroody’s gemakkelijk te begrijpen boek, “Alkaliseer of sterf”, laat geen twijfel bestaan aangaande de dringende noodzakelijkheid die de schrijver aan het onderwerp toekent. Hij legt duidelijk uit hoe het opdrijven van alkaliniteit in de lichaamsvochten de gezondheid bevordert, zuren daarentegen vallen de cellen, gewrichten, organen en klieren aan en veroorzaken allerhande slechte werkingen.

Het voedsel dat we eten, vormt in ons lichaam ofwel een zuur ofwel een base. Ideaal zou zijn dat onze voeding bestaat uit 80% basevormend voedsel (voornamelijk fruit en groenten) en 20% zuurvormend voedsel (voornamelijk eiwitten en koolhydraten).

In een typisch Noordamerikaans dieet wordt die verhouding echter omgekeerd.

Als het lichaam te zuur wordt, werkt het enzyme systeem niet, vermindert de limfe functie en de kracht duikt naar beneden. De cel stofwisseling is ontregeld en giffen stapelen zich op zodat we minder weerstand kunnen bieden aan verkoudheden, ontstekingen en chronische ziekten. In een hopeloze poging tot compensatie roept het lichaam de basische stoffen op, ook mineralen, zoals calcium uit de beenderen. Sommige voedingsspecialisten bewijzen overtuigend dat een te zuur dieet een voorname oorzaak is van een steeds meer voorkomende ziekte: osteoporosis.

De oplossing is duidelijk meer groenten en fruit te eten en, indien nodig, de opname van eiwitten en koolhydraten te verminderen. We mogen echter niet vergeten dat een zekere hoeveelheid eiwitten dagelijks vereist is om de onschendbaarheid van de cel te behouden en om het lichaam de kans te geven giffen te binden, wat heel belangrijk is bij een gezond evenwicht zuur/base.

Er verschenen reeds veel tabellen van voedinsmiddelen die zuurvormend en die basevormend zijn. Veel stemmen niet overeen. Dit laat ons veronderstellen dat er andere criteria werden gehandhaafd of dat het voedsel zelf anders was. In het algemeen worden voedingsmiddelen die overheersend zuurvormende elementen geven (zoals sulfur, fosfor, chlorine en jodium) als zuurvormend beschouwd. Voedsel dat overheersend basevormende elementen geeft (zoals calcium, magnesium, potassium en natrium) worden als alkaliserend beschouwd. Maar de samenstelling van de grond waar de vruchten en groenten groeien en de rijpheid op het ogenblik van hun oogst kunnen hun minerale inhoud beduidend veranderen.

Het verder behandelen en het vervoer, het opslaan en de voorbereiding bepalen ook of een bepaalde voedingsmiddel in het lichaam uiteindelijk zuur- of basevormend zal zijn.

Voedsel dat op beide kanten van de tabel komt: aspergen, moerbessen, kastanjes, koffie, spruiten, rubarber en melkproducten.

De verschillende opinies van de specialisten hoeft ons niet te verrassen. De resultaten van proeven die meten of een bepaald voedingsmiddel een zure of een basische toestand in ons lichaam schept, kunnen gemakkelijk verkeerd uitgelegd worden. Dr. Baroody zegt: de reden waarom de zeer alkaliserende asperge beschouwd wordt als zuurvormend is omdat ze iemand zo vlug ontgift dat ze in zijn urine staaltjes zuur bezinksel nalaten onmiddellijk na de vertering. Deze zuren worden echter niet aangemaakt door bestanddelen in de asperge maar door het zuiverend effect van de alkaliserende krachten van de groente.

Dan is er nog de boeiende vraag over citrusvruchten. We weten allen dat citroenen en sinaasappelen zure vruchten zijn. Waarom staan ze dan op de basevormende lijst? De reden is dat de organische zuren die hun zure smaak geven de alvleesklier en de lever stimuleren om basische digestieve enzymen en buffers voort te brengen.

Bovendien leveren citrusvruchten ons alkaliserende mineralen. Het eindeffect is een vermeerdering van de alkaliniteit in de lichaamssappen. In combinatie met zetmeel worden citrusvruchten echter zuurvormend. Edgar Cayce raadde aan ze niet met cerealen te nemen, uitgezonderd, in kleine hoeveelheden, met volgranenbrood.

Psychologische en geestelijke factoren beïnvloeden ook het zuur/base evenwicht. Gebed, meditatie, vreugde en tevredenheid helpen in het lichaam een basisch midden te scheppen. Chronische stress, te weinig slaap, vrees en zorgen bevorderen de zuurheidsgraad.

De les uit de cursus Cayce’s Voedingsleer zou zo samengevat kunnen worden: Laten we meer vruchten en groenten eten en laten we ons verblijden en vertrouwen in de Heer.

Dieet uit lezing 276-4 voor een meisje van 15:

Zoals gezegd mag nu en dan iets veranderd worden volgens de noden van het zich ontwikkelend lichaam, maar dit is het schema:

– ONTBIJT

– citrusvruchten, of sinaasappelsap met citroensap gemengd. Pompelmoes: pulp en sap tezamen.

Daarna droge toast en een drankje dat het lichaam voldoet.

– Dit mag afgewisseld worden met cerealen, gekookt of droog, bestaand uit, van tijd tot tijd, volle granen, zo nodig om het lichaam in evenwicht te houden. Ze helpen de nodige krachten in het lichaam opbouwen.

Dit mag ook afgewisseld worden met gestoofd fruit, of vers fruit. Die mogen gegeten worden met honing en rijstkoeken of tarwekoeken of roggekoeken; voornamelijk met een mengeling van tarwe, boekweit en maïs; met wat boter.

MIDDAGMAAL

– liefst groentensappen met vleesnat van schaap, rund, kip of dergelijke. Tezelfdertijd of afwisselend, mag daarbij salade gegeten worden, met een sausje naar uw smaak.

AVONDMAAL

– een eenvoudig groentendieet, met vlees opdat het zich ontwikkelend lichaam genoeg vitaminen zou krijgen.

Welk vlees mag ik eten?

Lam en kip en soms eens rund. Veel vis. Vis mag bij elk gerecht gegeten worden.

Snoep en nagerechten?

Van tijd tot tijd.

Welke is voor mij het beste purgeermiddel?

Voor dit lichaam, vijgen en samenstellingen met vijgen.

—————

Gerelateerde Berichten