26 februari 2021

 

Engelen bewakers – bloedgroep RH negatief

Bloedgroepen en waar de bloedgroepen van afstammen

Image and video hosting by TinyPic

Heb je ‘The Grimoire van de gevallen engelen gelezen?

 

 

De Grigori (van het Griekse Egrgoroi, “The Watchers” -bewakers-) zijn een groep gevallen engelen beschreven in bijbelse apocriefen die samenwerkten met sterfelijke vrouwen, en aanleiding gaven tot een ras van hybriden, bekend als de Nephilim, die worden beschreven als de reuzen in Genesis 6: 4.

Een ander gedachte over de Grigori komt voor in sommige tradities van de Italiaanse hekserij, waarbij de Grigori naar verluidt afkomstig zijn uit het oude sterrenrijk. Verwijzingen naar de engelachtige Grigori verschijnen in de boeken van Henoch. In het Hebreeuws staan ze bekend als de Irin, “Watchers”, gevonden in het Oud Testamentische boek Daniël (hoofdstuk 4).

 

Volgens het boek van Henoch, de Grigori waren in getale in een totaal van 200 gevallen engelen (ter aarde gekomen buitenaardsen), maar alleen hun leiders werden genoemd:

“Dit zijn de namen van hun leiders:

 

-Samyaza hun leider
-Urakabarameel
-Akibeel
-Tamiel
-Ramuel
-Danel
-Azkeel
-Saraknyal
-Asael
-Armers
-Batraal
-Anane
-Zavebe,
-Samsaveel,
-Ertael
-Turel
-Yomyael
-Azazyel ( ook bekend als Azazel.)

Dit waren de leiders van de tweehonderd engelen” (1Inoch 7: 9)

In Henoch zijn de Watchers, engelen die blijkbaar naar de aarde zijn gestuurd om eenvoudig over de mensen te waken. Ze beginnen al snel te verlangen naar de menselijke vrouwen die ze zien, ze vinden hen nml aantrekkelijken ondanks dat  hun leider Samyaza heb dit afraadt,  besluiten zij toch om te trouwen en te leven onder de mensen. De kinderen die door deze relaties worden voortgebracht, zijn de Nephilim, reuzen die de aarde plunderen en de mensheid in gevaar brengen. Samyaza, Azazel en de anderen worden corrupt en leren hun menselijke gastheren metalen wapens te maken en te gebruiken, cosmetica en andere benodigdheden voor de beschaving te maken, die geheim waren gehouden. Maar de mensen sterven en roepen naar de hemel om hulp. God zendt de Grote Vloed om de aarde van de Nephilim te bevrijden, maar stuurt Uriel om Noach te waarschuwen om het menselijke ras niet uit te roeien. De Grigori zijn gebonden “in de valleien van de aarde” tot de dag des oordeels. (Zie Judas 1: 6)

(Wargod) Achilles the Cruel. Legend of the Criptids. Art by Tsuyoshi Nagano

Het verhaal van Watchers in Henoch is afgeleid van Genesis hoofdstuk 6.

Verzen 1-4 beschrijven de “Oorsprong van de Nephilim” en noemen de “Zonen van God – buitenaardsen dus” die hen verwekken:

“Toen mensen zich begonnen te vermenigvuldigen op aarde en dochters werden geboren, zagen de zonen van God dat de dochters van de mens prachtig waren, en dus namen zij voor hun vrouwen zoveel van hen als zij kozen. Toen zei de Heer:” Mijn geest zal niet voor altijd in de mens blijven, omdat hij slechts vlees is. Zijn dagen zullen honderdtwintig jaar omvatten. “Op dat moment verscheen de Nephilim op aarde (evenals later), nadat de zonen van God gemeenschap hadden met de dochters van de mens, die hen zonen baarden. Zij waren de helden van de oude tijd de mannen van naam. ” (Genesis 6: 1-4)

Hier krijgen de “zonen van God” geen specifieke naam of functie; ze kunnen gevallen engelen voorstellen, of eenvoudig hemelse wezens die met vrouwen paren.

Buitenaardsen in die tijd moeilijk te verwoorden, waren wezens vanuit de lucht, hemel, naar de aarde kwamen vliegen, als men hen afbeelde zag men vleugels, om aan te geven dat zij konden vliegen.
Vertaald naar een God in de Hemel met zijn engelen-met vleugels.

6b9d2604b8796c64b92f7f2beb7f03d2 via Angel-Wings

The Book of Jubilees voegt verdere details toe over de Watchers. Terwijl “Watchers” of “Sentinels” worden genoemd naast de “Heilige”— in het boek Daniel, is het twijfelachtig of ze enige banden hebben met de Grigori. De engelen waren redelijk populair in de joodse folklore, wat hen vaak omschrijft als grote (reuzen) mensen die nooit slapen en voor altijd zwijgen. Hoewel er goede en slechte Watchers zijn, draaien de meeste verhalen om de kwaden die uit de gratie vielen toen ze ‘de dochters van de mens’ als hun partners namen.

Verwijzingen naar andere Grigori

In de vroege sterrencultus van Mesopotamië waren er vier ‘koninklijke’ sterren (bekend als heren) die de wachters werden genoemd. Elk van deze sterren “regeerde” over een van de vier hoofdpunten die de astrologie gemeen heeft. Dit specifieke systeem dateert van ongeveer 3000 voor Christus. De ster Aldebaran, toen deze de Vernale Equinox markeerde, bekleedde de positie van Observateur van het Oosten. Regulus, die de zomerzonnestilstand markeerde, was waker van het zuiden. Antares, die de Autumn Equinox markeerde, was Watcher of the West. Fomalhaut, die de Winterzonnewende markeerde, was Waker van het Noorden. In de ster-mythen werden de Watchers zelf afgebeeld als goden die de hemel en de aarde bewaakten. Hun aard, evenals hun ‘rang’, werd veranderd door de opeenvolgende maan- en zonnecultussen die de oudere sterrencultus verving.

Uiteindelijk reduceerden de Grieken ‘’de Watchers’’ tot de goden van de vier windstreken.

 

Eerder mystieke Hebreeuwse sekten organiseerden de Wachters tot een Aartsengelhiërarchie. Volgens dit systeem werden de Watchers geregeerd door vier grote Watchers, bekend als Michael, Gabriel, Raphael en Auriel. In het Oude Testament (Daniël 4: 13 17) wordt verwezen naar de Irin, of Wachters, die een orde van engelen lijken te zijn. In het begin van het Hebreeuws waren de Irin een hoge orde van engelen die op de hoogste raad van oordeel van het hemelse hof zat. In de apocriefe boeken van Henoch en Jubilees werden de wachters naar de aarde gestuurd om de mensheid wet en gerechtigheid te leren.

 

 1. Araqiel: leerde de tekenen van de aarde.

  2. Armaros: leerde het oplossen van betoveringen.

  3. Azazel: leerde het maken van oorlogswapens.

  4. Barqel: lering van de astrologie.

  5. Ezequeel: leerde de kennis van de wolken.

  6. Gadreel: leerde de kunst van cosmetica.

  7. Kokabeel: leerde het mysterie van de sterren.

  8. Penemue: Leerde de mens schrijfkunst.

  9. Sariel: leerde de kennis van de maan.

  10. Semjaza: leerde over kruiden-betoveringen.

  11. Shamshiel: leerde de tekenen van de zon.

 

Het zijn dezelfde engelen die in het boek Genesis de zonen van God worden genoemd.

 

Volgens het christelijke geloof vulden hun zonden de aarde met geweld en de wereld werd vernietigd als gevolg van hun tussenkomst. Richard Cavendish, in zijn boek The Powers of Evil, verwijst naar de mogelijkheden van de Giants genoemd in Genesis 6: 4, zijnde de Giants of Titans of Greek Mythology.

Apolo O deus do sol, da luz, das artes e do arco e flecha, Apolo é filho de Zeus com a ninfa Leto. É irmão gêmeo de Ártemis, a deusa da caça e da lua. Era o deus das profecias, sendo patrono do Oracula de Delfos. Também era líder das 9 musas, deusas das artes. Era temido pelos outros deuses e somente seu pai e sua mãe podiam contê-lo. Era o deus da morte súbita, das pragas e doenças, mas também o deus da cura e da proteção contra as forças malignas. era o deus da Beleza,da Perfeiçãp

Hij vermeldt ook de Wachters als zijnde gevallen engelen die tovenaars oproepen in ceremoniële magie. Cavendish vermeldt dat de Wachters zo werden genoemd omdat ze sterrenwachters waren, de ‘ogen van de nacht’.

Christelijke theologen sloten de Wachters aan bij een kwade klasse van gevallen engelen die bekend staan als de vorstendommen (heersers) van de lucht.

 

St. Paulus, in het Nieuwe Testament, noemt de Fallen Angels “vorstendommen”: “want wij strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten … tegen de geestelijke scharen van goddeloosheid in Hoge Plaatsen”.

(Net als nu, nu blijkt dat presidenten en koningshuizen verbonden via incest etc, om de negatieve bloedgroepen zuiver te houden,  idem via Goddeloosheid op hoge plaatsen zitten maar geen vrede op aarde brengen of rijkdom.)

Ares and Aphrodite

 

Het was ook St. Paulus die Satan “De prins van de macht in de lucht” (hemel andere planeet) noemde, en aldus de verbinding van Satan maakte (hijzelf was verbonden met “een ster”, Jesaja 14: 12 14) en etherische wezens,

 

Dit thema werd later ontwikkeld door een Franse theoloog uit de 16e eeuw, genaamd Sinistrari, die sprak over wezens die bestaan tussen mensen en engelen. Hij noemde ze demonen en associeerde ze met de elementaire aard van aarde, lucht, vuur en water. Dit was echter geen nieuw concept, maar werd door bepaalde gnostische sekten onderwezen in de vroege dagen van het christendom. Clemens van Alexandrië, beïnvloed door de hellenistische kosmologie, schreef de beweging van de sterren en de beheersing van de vier elementen toe aan engelenwezens. Sinistrari schreef lichamen van vuur, lucht, aarde en water toe aan deze wezens, en concludeerde dat de Wachters gemaakt waren van vuur en lucht. (astrologie? Vuur kan wijzen op rood haar en lucht op blauwe ogen)
Kardinaal Newman, schreef in het midden van de negentiende eeuw, hij zei dat er bepaalde engelen bestonden die noch helemaal goed noch slecht waren, en slechts ‘gedeeltelijk’ (?)uit de hemel waren gevallen.

You cannot tame the Spirit of someone who has Magic in their veins ༺♡༻

In sommige Witchcraft- en Wiccan-systemen zijn de Watchers wezens die portalen bewaken die werelden met elkaar verbinden. Binnen dergelijke systemen worden ze beschouwd als een spiritueel ras, een verzameling goden of als geesten van de vier elementen. De Watchers worden geassocieerd met de vier kwartieren van noord, oost, zuid en west. In sommige Tradities worden de Watchers geassocieerd met de vier elementen (astrologie) aarde, lucht, vuur en water. Ze zijn ook gekoppeld aan elke zonnewende en equinox, evenals aan een specifieke ster.

Nature is my church

In Charles Leland’s boek Aradia, of het Evangelie van de Heksen, vertelt hij het verhaal van “De kinderen van Diana, of hoe de feeën werden geboren” waarin wordt gesteld dat Diana “de grote geesten van de sterren” heeft gemaakt.

(Bekijk het boek hier LINK)
HALLOWEEN That's MS. Witch, to YOU! :-d @Amber Sheffield Collections

In een andere legende met de titel “Hoe Diana de sterren en de regen maakte” schrijft Leland dat Diana “naar de vaders van het begin (tijdens ontstaan der aarde en mensheid) ging, naar de moeders, de geesten die er vóór de eerste geest waren”. Sommige Italiaanse heksen geloven dat de Grigori (Watchers) ook zo’n oud ras zijn en deze referentie kan daar wel eens van spreken.

 

Meer dan een halve eeuw na Leland’s werken schreef Gerald Gardner over de Watchers en hun connectie met Wicca. In de Wicca-religie worden de Watchers opgeroepen bij driemaandelijkse ‘Wachttorens’ om de riten die door hen werden uitgevoerd, te bewaken en te beschermen. In sommige Tradities wordt elke nieuwe ingewijde naar de vier kwartieren gebracht en formeel geïntroduceerd bij elk van de Wachters. De Watchers staan bekend onder vele namen, waaronder de Old Ones en de Dread Lords of the Outer Spaces.

In veel hekserij / Wicca-tradities zijn de Watchers niet alleen de bewakers van de portalen naar andere sferen, maar ook beschermers van de magische cirkel, en getuigen van riten. Elk van de regerende Watchers overziet een Watchtower, dat hierbij een portaal is dat een van de vier kwartieren van de rituele cirkel markeert. In de oudheid was een “toren” een militaire gevechtseenheid en een “wachttoren” was een verdedigende thuiseenheid, vergelijkbaar met een nationale garde.

Andrej Braun - Google+

Gedeeltelijke lijst van de Grigori en hun bronnen

 • Armaros (ook Amaros) in Henoch; Ik leerde mannen betoveringen op te lossen.
 • Araqiel (ook Arakiel, Araqael, Araciel, Arqael, Sarquael, Arkiel, Arkas) in Henoch; Ik leerde mensen de tekenen van de aarde. In de Sibylline Orakels wordt Araqiel echter niet als een gevallen engel, of Grigori, gezien, maar als een van de 5 engelen genoemd die de zielen van mensen naar het oordeel leiden, de andere vier zijn Ramiel, Uriel, Samiel en Aziel.
 • Azazel in Henoch I leerde mannen om messen, zwaarden, schilden te maken en sieraden en cosmetica te ontwerpen.
 • Baraqel (Baraqiel) leerde mannen astrologie (van Henoch I).
 • Chazaqiel leerde mannen de tekenen van de wolken (meteorologie) in Henoch I.
 • Kokabiel (ook Kakabel, Kochbiel, Kokbiel, Kabaiel en Kochab), in Het boek van de engel Raziel, is een hogere, heilige engel, maar, over het algemeen apocrief en ook in Henoch I is hij een gevallen Grigori, inwoner van de lagere rijken, en beveelt 365.000 surrogaatgeesten om zijn biedingen te doen. Naast andere taken leert hij zijn kameraden over de astrologie.
 • Penemue in I Henoch 69,8 “leerde de mensheid de kunst van het schrijven met inkt en papier,” en onderwees “de kinderen der mensen het bittere en zoete en de geheimen van wijsheid.”
 • Sariel (ook Suriel, Zerachiel en Sarakiel) is een van de 7 aartsengelen die oorspronkelijk in de Enoch-boeken werden vermeld als Saraqel. Hij is apocrief, de gouverneur van het sterrenbeeld Ram. In de Enoch-boeken geeft hij ook les over de loop van de maan (ooit beschouwd als verboden kennis).
 • Samyaza (ook Shemyazaz, Shamazya, Semiaza, Shemhazi, Semyaza en Amezyarak) is één van de leiders van de val uit de hemel en wordt in de Dode-Zeerollen en Vocabulaire de l ‘Angelologie genoemd.
 • Shamsiel, ooit een beschermer van Eden, in de Zohar, diende als een van de 2 hoofdassistenten van de aartsengel Uriel (de andere assistent was Hasdiel) toen Uriel zijn standaard in de strijd droeg, en het hoofd is van 365 legioenen engelen en kronen ook gebeden, begeleidend naar de 5e hemel. Hij wordt in Jubilees aangeduid als een van de Grigori. In I Henoch is hij een gevallen engel die de tekenen van de zon leert.

Samenvatting: Angels die leerden mensen van 1 Henoch. Sommige vertalingen variëren, dus twee tabellen worden hieronder weergegeven:

Vertaling 1   Vertaling 2   Onderwijs

Azazel           Azazyel         Zwaarden Messen Schilden Voetplaten Metaal en metaalbewerking

Armbanden-Cosmetica Precious Stones Coloring and

Tinctures

Semjeza        Amazarak     Betoveringen en wortelsnijden

Armaros       Armers          Betoveringen en tovenarij

Baraqijal       Barkayal       astrologie

Kokabel        Akibeel          sterrenbeelden

Ezeqeel                    wolken

Araqiel                     Tekenen van de aarde

Shamsiel       Tamiel           Tekenen van de zon

Sariel Asaradel       Cursus van de maan

Egregore (Egregor)

Het woord “egregore” (ook “grigori”) is een transliteratie van het Griekse woord egregoroi, wat “kijkers” betekent. Dit woord verschijnt in de septuagint vertaling van het boek der klaagzangen, evenals het boek van Jubeljaren en het boek van Henoch.

Daarom is een egregore een engel, ook wel watcher genoemd; in het Hebreeuws is het woord ir en verschijnt het concept in The Book of Enoch. Dus Irim, de stad van de Nephilim is opnieuw verbonden met het Boek van Henoch, aangezien de Nephilim, volgens dat Boek, de zonen waren van de Irim (de egregores.). . Alhoewel de Irim, de egregores, engelen zijn aan beide kanten van het kamp – ‘’gevallen’’ engelen, slechte zowel als getrouwe.

 

Lees ook:   Seks tussen verschillende menselijke soorten beïnvloedt de hedendaagse gezondheid

Gerelateerde berichten