web analytics
11:11 Dubbele getallen
Geschiedenis

Chinese pyramides en de blanke reuzen


The Chinese pyramids and the white Giant… door ETUpdates

Video – De Chinese piramides en de blanke reuzen Mummies worden beschouwd als een nationaal geheim in China!

De Chinese piramiden kunnen wij toevoegen aan de talrijke aanwijzingen dat er ooit een geavanceerde beschaving bestond op aarde, meer dan 10.000 jaar geleden.

Geschiedenis en Godsdienst boeken zouden dus herschreven moeten worden …

Ondanks herhaalde verhalen en geruchten over grote oude piramides in China, hebben archeologen en bureaucraten lang geweigerd om hun aanwezigheid te erkennen. Hun bestaan ​​is nooit op de Chinese scholen genoemd en ze worden beschouwd als een staatsgeheim.

Buitenlandse archeologen of wetenschappers is het streng verboden om in de buurt van hen te komen, omdat ze in de eerste plaats worden beschouwd als een nationaal geheim. Maar de betekenis van de Chinese piramides kan niet veel langer worden ontkend.

“Volgens de weinige archeologen die de plaats van dichtbij hebben benaderd, liggen al deze Chinese piramides op dezelfde breedtegraad als de piramides van Egypte”.

“En sommige muren van de 500 meter hoge piramide van Oeigoers zijn bedekt met woorden in een proto-Turkse taal. Dit zijn aanwijzingen dat deze structuren niet alleen graven zijn voor de oude koningen van de regio, zoals sommige mensen speculeren, maar veel oudere structuren zijn die een gemeenschappelijke oorsprong hebben met de wereldberoemde piramides vanuit delen Egypte en Midden-Amerika.

” Volgens de Raëliaanse filosofie, zijn alle menselijke wezens op aarde en al haar andere levensvormen gemaakt door zeer geavanceerde wetenschappers van een andere planeet, bekend als de Elohim. Ze gebruikten geavanceerde technieken door middel van o.a. genetische manipulatie, om de menselijke wezens te creëren naar hun eigen beeld, en ze hielpen ook onze vroege voorouders, door het delen van hun kennis.

De mogelijkheid om piramides of andere geavanceerde structuren op te bouwen, nu werden gedeeld met onze voorouders of niet, iedereen geeft toe dat ze nauwelijks kunnen worden gedupliceerd met de huidige moderne technologie .

Deze ongelooflijke piramides zijn niet alleen te vinden in Egypte en Zuid-Amerika. Nieuw bewijs vandaag geeft ook de aanwezigheid aan in verschillende plaatsen in Azië,China, Cambodja en onder water – voor de kust van Japan.

In feite is er een zeer breed netwerk van deze uitzonderlijke stenen monumenten, die allemaal met geavanceerde kennis van de astronomie en engineering-technieken zijn gebouwd. Sommige archeologen zijn het erover eens, dat ze dateren van 10.000 voor Christus, die dus de aanwezigheid aantoont  in de verre oudheid, van een zeer geavanceerde intelligente beschaving.

Terwijl deze beschaving nog niet is erkend door de mainstream historici, de Raëliaanse geschriften beschrijven deze zeer goed! (Zie rael.org)

Andere nauwkeurig ontworpen, oude megalithische structuren bestaan ​​over de hele planeet.

Voorbeelden hiervan zijn: Puma Punku in Peru, in een hedendaagse hoogte van bijna 13.000 voet, waar perfect gesneden gigantische blokken van 100 ton of meer, dat eens perfect met elkaar verbonden was zijn overal rond gebezaaid als de blokken van een kind. En in de nog bestaande, enorme muren van het fort van Sacsayhuaman in de buurt van Cuzco, die zo complex is dat de Spanjaarden toen zij Peru veroverden, ze dit het werk van de duivel noemden, je kunt nml nauwelijks een scheermesje tussen de stenen steken. Het is alsof ze samen werden gefuseerd in een gesmolten toestand met een technologie die we nu niet eens hebben. Bij Puma Punku, zijn even grote stenen  gesneden op een perfecte hoek ten opzichte van elkaar  ze grijpen in op  complexe, precisie patronen, zoals modulaire meubels samengesteld uit een reusachtig formaat Lego blokken.

Bij Baalbek in LIBANON is de basis van een enorm platform dat bestaat uit perfect uitgelijnd blokken met een gewicht tot 800 ton.

Vol ontzag bouwden de Romeinen een tempel op de top met behulp van veel kleinere stenen, en ondanks hun technische bekwaamheid, de aanvullingen lijken kinderachtig in vergelijking met de fenomenale constructie eronder.

Een 1.000-ton blok, ongelooflijk oud en onverklaarbaar zelfs in termen van de technologie van vandaag, blijft in een steengroeve in de buurt, het stijgende gedeelte uit de grond met perfect rechte randen. Enkele tientallen toeristen kunnen monteren op de top voor foto’s. En hoewel mainstream wetenschappers zijn gekomen met een verscheidenheid aan theorieën om te verklaren hoe een veelheid van één ton tot 15 ton zware blokken werden gebruikt om de Grote Piramide in Egypte te bouwen, ze vermijden het onderwerp van de 70-ton granietmonolieten gepositioneerd naast kant in perfecte uitlijning boven de zogenaamde “King’s Chamber.” Politieke en academische autoriteiten proberen te verbergen, ontkennen of te rationaliseren weg deze structuren die mainstream uitleg trotseren en dat is begrijpelijk als we bedenken wat hun bestaan ​​inhoudt. Erkenning van de aanwezigheid, verbazingwekkende verfijning en enorme leeftijd van deze piramiden zou betekenen herschrijven van de menselijke geschiedenis. Wat nog belangrijker is, betekent dit dat alle religieuze boeken zou moeten worden herschreven.

https://www.etupdates.com/2015/03/25/video-the-chinese-pyramids-and-the-white-giant-mummies-are-considered-a-national-secret-in-china/

Downloads: De Boodschap Gegeven Door Buitenaardsen-
https://nl.rael.org/download.php?view.30

Mensen klonen? Ja!-
https://nl.rael.org/download.php?view.31


Het geheim van de Chinese Witte Piramide
Bij een piramide denk je aan de piramides in Egypte en Midden-Amerika, maar waarschijnlijk niet direct aan een piramide in China. De piramiden werden in veel meer landen gebouwd. Vaak kleiner en minder goed bewaard gebleven. De Chinese overheid werkt niet mee aan onderzoek naar de piramiden vanwege ‘ruimtevaartprojecten’. Doordat het allemaal zo vaag is wordt er ook gedacht aan het werk door buitenaardsen.
De bekendste Chinese piramide is de Grote Witte Piramide. Deze tref je aan in het Qin Ling Shan gebergte (Tibet). Ongeveer honderd kilometer ten zuidwesten van Xi’an (provincie Shaanxi)

witpiraDe Grote Witte Piramide
De Grote Witte Piramide is slechts één van de naar schatting honderd piramiden die werden aangetroffen in China. Opvallend is dat de meeste Chinese piramiden rondom Xi’an zijn aangetroffen. De hoogte van de Witte Piramide wordt geschat op ongeveer 60 tot 300 meter. Officieel is dit nooit bevestigd of gemeten. De Grote Witte Piramide is één uit een groep van mogelijk 90 tot 100 piramiden.
Men weet niet hoeveel piramiden er in China zijn gelokaliseerd. Dat wordt mede verhinderd door de Chinese overheid. Vermoedelijk liggen er nog vele onontdekte piramides in het door de overheid afgesloten gebied. China gaf prioriteit aan een gebied voor het ruimteprogramma precies in het gebied boven de historische vondsten van de piramiden. Omdat het ruimteprogramma ‘geheim’ is en de Chinezen in het algemeen erg op hun hoede zijn voor ‘spionage’ houden zijn er weinig foto’s beschikbaar. Een foto uit 1945 die door een overvliegende piloot uit Amerika werd gemaakt is pas jaren later vrijgegeven door Amerika.

Hartwig Hausdorf
De Duitse toeroperator Hartwig Hausdorf is rond 1990 op zoek gegaan naar Chinese piramides. Rond de stad Xian ontdekte hij 20 piramides.Door bemiddeling van iemand van de Chinese ministerie voor toerisme kreeg hij van de overheid toestemming om in maart 1994 enkele verboden gebieden te betreden. De meeste piramides die hij ontdekte zijn gesitueerd op de Qin Chuan-vlaktes. Deze piramides variëren van 25 tot 100 meter hoog. Maar in de vallei van Qin Lin (Tibet) bevindt zich dus de Witte Piramide. De Chinese overheid is niet scheutig met informatie. Lange tijd ontkenden zij het bestaan, en ook geleerden en archeologen speelden dit spel mee. Hausdorf vond de begroeiing opvallend, de meeste waren met coniferen beplant. Hij vermoedde dat dit werd gedaan om de piramides te verbergen of om verder erosie te verhinderen. Tot op de dag van vandaag heeft verder nog niemand het gebied kunnen betreden omdat het nog steeds afgesloten is.
Een belangrijk verschil met de piramides uit Egypte is het materiaal. De piramide in China is opgebouwd uit grond en niet van steen. Door de eeuwen heen is deze grond uitgedroogd en versteend. Velen spreken liever van een ‘grafheuvel’ en niet van een piramide.
Waarom zo geheimzinnig? Is dat om de bevolking niet te begeesteren met de enorme oude kennis en de hang naar het spirituele in te dammen?

Ontstaan piramide
Het is nog geen archeoloog of andere onderzoeker gelukt om toegang te krijgen tot het gebied. Daarom kan er nog geen antwoord worden gegeven op de vragen waarom de piramiden ook in China zijn te vinden. En wat hun functie is geweest, waren het bijvoorbeeld graven voor vroeger heerschappers van China? Doordat dit allemaal erg vaag is, is dit de ideale voedingsbodem voor een andere theorie.

Buitenaards leven
Er zijn veel mensen die geloven dat de piramides zijn geplaatst door buitenaardsen. Zij zien de piramiden als bewijs voor buitenaards leven. Ook Hartwig Hausdorf is hiervan overtuigd. Hij heeft in een boek geschreven over twee Duitse handelaren. Deze twee hadden een ontmoeting met een Boeddhistische monnik in 1912. Deze monnik vertelde hen over de piramides. Opmerkelijk was dat hij de piramides al was tegengekomen in een manuscript dat meer dan 5000 jaar oud is. In dat geschrift stonden ze toen al beschreven als heel erg oud.
De Chinese onderzoekers schatten in dat het ‘slechts’ gaat om ongeveer 4500 jaar. Haushofer beschrijft verder in zijn boek dat hij denkt dat vele piramides in staat van verval zijn geraakt door de landbouw en steeds erger wordende erosie.
Sommigen leggen een link tussen de start van de bouw van de Chinese Muur en de piramiden. Dit was ten tijde van de eerste Chinese keizer Qin Shi Huangdi uit de Qin-dynastie.

Amerikaanse piloten
Tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog, in 1945, zag een Amerikaanse piloot [James Gaussman], vliegend boven het berggebied van Qin-Ling-Shan, zo’n 100 km ten zuidwesten van Xian, een witte piramide die hij vastlegde met zijn camera. De foto verdween in het archief van de Amerikaanse inlichtingendienst.
De piramides werden vermoedelijk gebouwd in opdracht van de Gele Keizer, die ook verantwoordelijk was voor de bouw van de Lange Muur. Hij is ook verantwoordelijk voor de 6.000 terra-cotta soldaten die in 1974 werden ontdekt in een ondergronds mausoleum, het graf van de Gele Keizer, en liggend vlak bij een piramide. Korte tijd na de dood van keizer beschreef de historicus Sima Qian de piramide en het vlakbij gelegen ondergrondse praalgraf met waterpartijen en een plafond met het sterrenstelsel afgebeeld. Ondanks de ontdekking wordt het graf nog niet geopend. Of de overheid wil de geheimen verborgen houden, want bij piramides wordt altijd een verband gelegd met sterrenstelsels en buitenaardse invloed.
NASA-foto’s van Mars tonen niet alleen het reuzen Mars-gezicht, maar ook een op een Inca-stad gelijkende stad en een formatie piramides.
De meeste Chinese piramides werden bedekt met aarde. Al in 1913, tijdens een missie van Segalen, werden al veel piramides en graftomben ontdekt. Een jaar daarvoor reisden de Duitse handelaren Oscar Maman en Fred Meijer Schroder door Shensi. Van een begeleidende monnik kregen ze te horen dat ze spoedig vlak langs piramides zouden reizen. Een van de monniken vertelde hen dat de piramides zeker 5.000 jaar oud zijn.
In 1947 werd vanuit een vliegtuig van de Amerikaans luchtmacht door kolonel Maurice Sheehan de Witte Piramide gefotografeerd. De New York Times maakte er melding van en de Los Angeles Daily Express publiceerde het verhaal met de foto. Gesproken werd dat de piramide minstens een hoogte had van 300 meter. In feite staat deze piramide in de gebergten van Tibet, dat nu een provincie van China is.

witpira2

De Gele keizer
Toen de Gele Keizer aan het bewind kwam, was hij de eerste die het predicaat keizer kreeg. En liet alle oude boeken over de geschiedenis van China vernietigen om een nieuw tijdperk te beginnen. Maar er zijn enkele boeken overgebleven, verborgen in Taoïstische tempels. Uit die boeken blijkt dat de piramides geen 5000 oud zijn, maar nog veel ouder. Dat zou betekenen dat de Gele Keizer niet de eerste was die piramides liet bouwen.
Oude beschavingen hebben nog vele geheimen in het verborgene liggen. In China zijn bijvoorbeeld aluminium voorwerpen gevonden van een paar duizend jaar oud. Zo werd een aluminium gordel en ornamenten gevonden in het graf van veldheer Tsjou Tsjou (265 tot 316 na Chr.).Wij kennen het proces van het maken van aluminium pas sinds 1848. Je komt in Chinese geschriften verhalen tegen over een soort spiegels die als laser werden gebruikt en over vliegende objecten. In het gebied van de Drie Kloven Dam gaan nu vele geheimen verloren. Archeologen zijn er druk in de weer geweest om nog wat te redden voordat een groot gebied onder water wordt gezet. Nog niet de helft hebben ze kunnen redden. In het gebied liggen gegevens, dat de beschaving van China nog ouder is dan tot nu toe wordt aangenomen.
Nog een raadsel. In september 2002 is bij inspectie van een piramide bij de berg Baigong ²

China een bijzondere vondst gedaan. Chinese wetenschappers vonden in de westelijk gelegen provincie Qinghai en bij de stad Delingha drie grotten met driehoekige openingen met daarin ijzeren pijpen die leiden naar de berg en een zoutwater meer. De pijpen hebben een diameter van 40 cm. Verder zijn er ijzeren pijpen gevonden van 2 tot 4,5 centimeters. Onder de bevolking gaat de legende de ronde dat de piramide en de pijpleidingen zijn aangelegd door buitenaardsen. Een studie van de wetenschappers wijzen uit dat de pijpen erg oud zijn.

Mysterieuze grotten
Dan is er nog het mysterie van de Longyou-grotten [provincie Zhejing] die in 1992 zijn gevonden. De grotten hebben mysterieuze kleuren. Ze zijn te vinden bij het Chinese dorp Shiyanbei in de Yazhou regio van Zhejing aan de voet van een berg. Het dorp heeft de naam van de plaats van de schatten. De rivier Qinjang kronkelt er omheen en geeft een betoverende illusie. Midden in het nabij gelegen bamboebos staat een tempel. Op 9 juni 1992 was een oude vrouw met drie andere plaatsgenoten bezig met het pompen van water. Plotseling ontdekten zij de grotten. Ze vonden er zeven. De grotten hebben elk verschillende oppervlaktes. Twee ervan hebben oppervlakte van 900 m² en 1200 m² en vijf grotten hebben een omvang van elk 5100 m². De totale oppervlakte is 20.000 m². Elke grot heeft een fantastische schoonheid, zijn niet ruw maar opmerkelijk glad [net als de tunnels in de piramides op het plateau van Gizeh, Egypte, red.].
In China werd in de oudheid beschreven hoe men zich door de lucht verplaatste. Ook wordt in een geschrift melding gemaakt dat er een stad rond de Aarde cirkelde. Ruimtevaarders zijn afgebeeld in Chinese grotten , en er zijn beeldjes van gemaakt. De enorme astronomische kennis van het heelal van mensen uit de oude beschavingen is ongekend. Er werden vele eeuwen al planeten aangeduid die wij pas in de 20ste eeuw ontdekten.
En nog weten we niet alles. Helaas, heel wat archeologische vondsten die veel kunnen onthullen zijn nu verloren gegaan door de aanleg van de Drie Kloven Dam, waardoor tientallen honderden kilometers land onder water is gezet. Voor de dam moesten meer dan een miljoen mensen weg, naar plaatsen waar vrijwel geen woningen zijn en werk te vinden is. Daar komen nog eens de tempels bij en de geschiedenis en oude kennis die nu onder water verdwenen zijn. Een vernietiging door kunstmatige zondvloed en een verstoring van het ecologisch evenwicht.

https://www.pelgrimspad.nl/?page_id=585

Bronnen:
https://www.jankraak-taichitao.nl/content/website.php?hoofdpagina_id=1084
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_witte_piramide

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥