Je adem bevroor

You haven't truly experienced the beauty and last true essence of the wild, until you've looked into the eyes of the wolf.

Je adem bevroor
Toen je het raam opende
Het gal kwam tot aan je lippen
Je hart stroomde over
Aan alles dat onrechtmatigheid kende
had jij misdaan
Je dacht
Je hoopte
Maar er was niets
Nog langer daar
Of aanwezig
De stilte
In je ziel antwoord
Op het krassen van je pen
Op wit papier
Je adem bevroor
Door je gestorven ziel
Je huilde
Als een wolf

Gerelateerde Berichten