Doet de waarheid soms nog pijn

Dat de zon
Uit jou scheen
De woorden stilte vermaanden
Van je ziel
De geheimenissen
Fluisterden
Van uit je ogen
Niets wilden laten zien
Van
Bedrog
Aan
Wat je zelf al langer weet
Dat verlorenheid
Niet kan verlengen
Dat aanwezig
had moeten zijn
Zijn de signalen als zo
overbodig duidelijk
aanwezig
En doet de waarheid soms
nog pijn

Gerelateerde Berichten