web analytics

Energieën rondom ons

How to See Auras in a Few Quick Steps: https://www.spiritual-awakening.net/2014/07/how-to-see-auras-in-few-quick-steps.html#more #spiritual #auras

Je energie verliezen

Veel mensen die heldervoelend zijn, hebben de ervaring dat ze in contact met anderen hun ENERGIE VERLIEZEN. In contacten met andere mensen worden ze moe, ze voelen zich ziek, ze raken uitgeput, ze hebben het gevoel leeggezogen te zijn en soms lijkt het alsof de ander er met hun energie vandoor is gegaan. Sommigen voelen dit tijdens de ontmoeting al gebeuren, anderen worden zich hun vermoeidheid pas gewaar als het contact voorbij is.

Energieën

Tijdens een ontmoeting worden wederzijds aansluitingen gemaakt op allerlei energieën:

De energieën waar jij zelf mee in verbinding staat.

de energieën die op dat moment jouw algehele psychische, emotionele en lichamelijke gesteldheid bepalen.

de energieën van waaruit jij tijdens de ontmoeting denkt, voelt en praat.
De energieën waar de ander mee in verbinding staat.

de energieën die op dat moment de algehele psychische, emotionele en lichamelijke gesteldheid van de ander bepalen.

de energieën van waaruit de ander tijdens de ontmoeting denkt, voelt en praat.
De energieën die binnenkomen naar aanleiding van het gespreksonderwerp.

de energieën die verbonden zijn aan de situatie of de persoon waar je over praat.

de energieën die wederzijds worden opgeroepen via het denken, voelen en praten over het onderwerp van gesprek.
Verder:

de energieën die ‘hangen’ op de plaats waar je elkaar ontmoet.

de energieën die naar aanleiding hiervan op jouw gedachten/gevoel aansluiten.

de energieën die te maken hebben met het kosmisch proces van de aarde.

de gevolgen die deze energieën hebben op jouw denken, voelen en handelen.

Aan alles op aarde zijn energieën verbonden, zo zijn ook aan elk mens energieën verbonden.
Ieder mens ontvangt energieën en zendt energieën uit. Aan alles waar je aan denkt, wat je voelt en waar je over praat zijn energieën verbonden en worden energieën in werking gezet.
Gedachten zijn energie, gedachten trekken energieën aan en energieën sturen gedachten aan.

The power of Love: 'the Heart of Oneness'; https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-gevolgen-van-911-vanuit-bewustzijns-perspectief/
De spiraal

Zodra je met iemand in contact treedt, ontvang je via je gedachten en/of je gevoel de energieën waar deze persoon mee in verbinding staat. Naar aanleiding van de energieën die via deze persoon in jouw systeem binnenkomen, worden er bij jouzelf gedachten in werking gezet. Via deze gedachten sluiten zich bij jou nieuwe energieën aan en via jouw denken, voelen en praten zend jij deze energieën uit.

De ander zet naar aanleiding van de energieën die hij/zij via jou ontvangt, middels zijn/haar eigen gedachten en/of gevoel weer nieuwe energieën in werking, die jij vervolgens weer ontvangt. Daarop komen via jouw denken en voelen weer nieuwe energieën bij jou binnen die jij vervolgens weer uitzendt naar de ander, etc, etc.

De energieën die verbonden zijn aan het gespreksonderwerp zelf, plus de energieën die door het denken en praten over dit onderwerp wederzijds geactiveerd worden, komen ook bij je binnen.

De energieën die hangen op de plaats waar je bent, evenals de energieën die te maken hebben met het kosmisch proces van de aarde, kunnen ook jouw denken en voelen beïnvloeden. Als er veel negatieve energieën zijn, voelt alles veel zwaarder en daardoor sluiten zich ook weer gemakkelijker negatieve energieën op jouw denken en voelen aan.

Zo loop je vol met energieën die via jouzelf, via de ander, via het gespreksonderwerp, via de plaats waar je bent of vanuit de sferen in jouw systeem binnenkomen. Het gevolg is dat je je ziek, moe of uitgeput gaat voelen.

Onderscheid

Spiritueel4You, Healing - Spiritueel4You

Het gaat er nu om, dat je in contact met andere mensen je bewust wordt van alles wat je denkt en voelt, ofwel, dat je je bewust wordt van de energieën die je ontvangt. Dat je leert onderscheiden waar deze energieën vandaan komen (komen ze via jouzelf binnen, via de ander, via het gespreks- onderwerp, hangen ze in de omgeving waar je bent of in de sferen). Dat je leert onderscheiden of deze energieën positief of negatief zijn en dat je gaat begrijpen wat ze betekenen. Dan kun je alles wat negatief is via jouw gedachten wegsturen naar het Licht.

Hoe meer je je bewust bent van wat er via jouw gedachten en gevoel aan energieën binnenkomt,
hoe meer kracht je krijgt om het negatieve weg te sturen. Ook zet je dan geen nieuwe negatieve energieën meer in werking en doordat jij de negatieve energieën opruimt via jouw systeem, loop jij niet meer vol.

Wees niet alleen voorzichtig met je eigen hart. Het hart van een ander is ook breekbaar.

Je Hoofd

Als jij je niet bewust bent van al die energieën die tijdens een contact binnenkomen in jouw systeem en als jij deze energieën niet wegstuurt, dan ga je in je HOOFD zitten. Je luistert, denkt en praat vanuit jouw HOOFD, je voelt alleen je Hoofd.

Door keer op keer tegen jezelf te zeggen: STOP, wat gebeurt hier nu eigenlijk?, ga je in je EIGEN gedachten zitten en kun je neutraal naar de situatie kijken. Op het moment dat jij neutraal denkt en met je gevoel in je HART gaat zitten, kun jij de zuivere, positieve informatie ontvangen vanuit je HART, waardoor jij gaat begrijpen wat gaande is. Vervolgens kun je via je eigen gedachten de betreffende negatieve energieën terugsturen naar het Licht.

Je Hart

De kunst is nu om in het contact met mensen steeds weer met je gevoel in je HART te gaan zitten.
Via je Hart komt de zuivere informatie binnen die zich omzet in gedachten en gevoel.

Hoe meer jij in contact kunt blijven met je Hart, hoe minder jij volloopt met negatieve energieën. Want dan zul jij je er steeds vaker en steeds sneller van bewust zijn wanneer negatieve energieën zich op jou aansluiten en doordat jij je hiervan bewust bent, kun je het ook wegsturen.

De positieve, zuivere informatie vanuit het Hogere komt binnen via je Hart.
Als je alleen denkt vanuit je Hoofd, dan kun je deze informatie niet ontvangen. Daarom is het belangrijk dat je steeds weer verbinding maakt met je Hart en dat je weet welke gedachten vanuit je Hart afkomstig zijn.

Je verliest je energie als je in relatie met anderen het contact met jezelf (je Hart) verliest.

Je eigen stuk

Ook jouw eigen gedachtenpatronen kunnen invloed hebben op het verliezen van je energie.

Zo kan het voorkomen dat je tijdens een gesprek met een ander ongemerkt het contact met jezelf totaal verliest en betreft denken en voelen helemaal bij de ander zit. Jouw systeem loopt echter vol,
al heb je dat op dat moment misschien niet in de gaten. De oorzaak kan zijn dat je in contact met mensen je onbewust heel erg JE BEST DOET.
Je wilt goed luisteren, de ander goed begrijpen en het juiste zeggen. Je wilt het allemaal zo goed mogelijk doen, je wilt geen fouten maken, je levert een uiterste inspanning.
Het is dan belangrijk om jezelf af te vragen waarom je zo je best doet. Bijvoorbeeld, voel je je onzeker, voel je je minder als die ander, ben je bang voor die ander, wil je heel graag dat die ander jou aardig vindt of jou begrijpt? Vraag jezelf af wat de ander uitzendt en wat je zelf denkt en stuur de negatieve energieën weg.

Lees ook:   Meester Chunyi Lin | "Al je ongeneeslijke ziekten zullen verdwijnen" - de Qigong-techniek

Het kan zijn dat je je heel VERANTWOORDELIJK voelt voor de gang van zaken tijdens het contact. Bijvoorbeeld, je voelt je verantwoordelijk voor hoe de ander zich voelt, of alles wel prettig en gezellig verloopt, of alles wel goed geregeld is. Dit kost heel veel energie. Als jij dan van alles gaat voelen (energie), waarop jij gaat denken dat die ander het niet naar zijn zin heeft, bestaat de kans dat jij nog harder je best gaat doen.

Jouw eigen intenties, motivaties, overtuigingen, etc. betreffende het contact met de ander kunnen ervoor zorgen dat je onbewust veel energie verliest. Daarom is het belangrijk dat je ook jouw eigen gedachtenpatronen onderzoekt en neutraliseert.

© NVHM september 2002.

✣...I like this pic...The chakras are specialized energy centers which connect us to the multidimensional universe. The chakras are dimensional portals within the subtle bodies which take in and process energy of higher vibrational nature so that it may be properly assimi
Energie

Energieën in de Kosmos
Energie bestaat in vele vormen, als t.v- en radiogolven, materie, lucht, vaste materie, en ook elektriciteit. En dat laatste is energie in de meest bekende vorm. Energie is in het heelal overvloedig aanwezig in alle mogelijke vormen. Dit alles is onderdeel van een groot geheel. Dit noemen wij ‘de Kosmos’. En daar behoren ook ‘entiteiten’ bij.

Met onze ogen kunnen we maar een bepaalde golflengte waarnemen, namelijk die van de kleuren. Dit gebied loopt van intens wit tot ongeveer tegen infrarood. Buiten dat gebied kunnen onze ogen niets meer waarnemen Onze oren eveneens, die pikken het frequentiebereik van 5 hertz t/m 18000 hertz op. Buiten het zicht en gehoor liggen b.v. de röntgenstralen, ultraviolet, een deel van het infrarood, radio golven, geluid, en niet te vergeten intelligenties, zoals bijvoorbeeld entiteiten.Ondanks het feit dat iedereen een bepaalde gevoeligheid bezit om bijvoorbeeld entiteiten te kunnen zien, gebeurt dat bij velen niet. Verschillende redenen kunnen hier de oorzaak van zijn. Heel belangrijk is in ieder geval dat men de bereidheid heeft om zich er bewust van te zijn dat er meer is tussen hemel en aarde. Als men zich durft open te stellen zullen de signalen vanzelf komen.

De energievreters

In the psychic world, psychic medium is of great importance. Psychic medium is the channel to connect with spirit to know your future. These mediums make us to believe that life does exist even after the death
Types

Soms voel je bij sommige mensen de energie weglopen bijvoorbeeld omdat ze zelf oververmoeid zijn of je willen domineren of zich anders voordoen dan ze zijn. Ik noem een paar types maar je kunt de lijst uitbreiden met nog veel meer karakters. Je kunt dit gedrag van mensen niet van de ene dag op de andere dag veranderen. Je kunt je er wel bewust van worden waarom je je zo uitgeput kan voelen na een ontmoeting. Een volgende keer ben je dan beter voorbereid en laat je je hopelijk niet meer aftappen of overrompelen. Hou altijd in het oog dat energievreters reageren vanuit angst en niet vanuit zelfvertrouwen al doen ze soms wel alsof.

De Melker: dit zijn de mensen die je voor alles ter verantwoording willen roepen en je ondervragen om zichzelf de meerdere te voelen. Het kan een familielid zijn, je collega een buurvrouw en het kan zelfs gebracht worden als belangstelling. Maar hoe komt het toch dat je je uitgehoord voelt en een steeds leger gevoel krijgt. Op het einde van het gesprek zie je de mondhoeken van die ander licht-triomfantelijk omhoog krullen: het spel is gelukt, je hebt je verdedigd, verantwoord en de ander voelt zich sterker.

De Vitter: deze persoon ziet vooral wat er niet goed gaat, wat er verkeerd is en niet deugt. Hij / zij weigert gewoon alle positieve kanten van een voorstel, plan, werkwijze te zien omdat het veel meer voldoening geeft om gaten te schieten in het idee van iemand anders. Bijvoorbeeld, je huis is helemaal geverfd en opnieuw ingericht en je hebt wat mensen uitgenodigd. Ook je buurman is erbij en hij onderwijst ieder over de principes van Feng Shui en woninginrichting en maakt duidelijk dat jouw indeling van het huis wel erg rammelt vanuit deze hogere principes. Sommige mensen knikken al instemmend. Jij krijgt veel zin om Rob het huis uit te knikkeren maar houdt je nog net in.

De Hakker: deze gaat een stapje verder dan de Vitter en laat geen spaan over van de ideeën van iemand anders. Een vriendin van mij is meubelontwerpster en een potentiële koper kraakte een stoelontwerp van haar genadeloos af, en maakte het belachelijk: het design zou van geen kant deugen. Een maand later bezocht zij één van zijn winkels en zag haar model in vol ornaat staan. Het was nagemaakt en -voorzien van een pittig prijskaartje- te koop aangeboden door deze ‘Hakker’.

De Betweter: dit zijn de personen die het gelijk aan hun kant hebben en in de gelukkige omstandigheid verkeren het beter te weten. Je vertelt nietsvermoedend een probleem van alledag of een kleine overwinning die je geboekt hebt en de betweter voelt een onstuitbare drang om jou te vertellen hoe je dit veel beter aan kunt pakken namelijk op zijn manier die nu eenmaal de enige juiste en allesovertreffend is. Naar jou wordt niet langer meer echt geluisterd en de betweter staat in het middelpunt van de belangstelling.

De Krab: dit zijn mensen die zich gedragen zoals krabben in de krabbenmand. Geen krab kan zich straffeloos omhoogwerken want hij wordt weer naar beneden getrokken door de andere krabben. Als een ander zich onderscheidt steekt de jaloezie de kop op. Soms wordt een sneer verpakt in een complimentje om de ander weer naar beneden te halen: “wat een mooie jurk heb je aan, een stuk beter dan dat vale spijkerpak van vorige week”. “Je gaat geweldig vooruit in je werk, dat is ook wel nodig want je bakte er eerst niets van”. “Je haar zit mooi, wat fijn voor je dat je zo opgeknapt bent”. “Je bent afgevallen, nou dat was ook hard nodig zeg!”

Lees ook:   Alleen is niet eenzaam - 10 tekenen dat je volmaakt gelukkig bent met eenzaamheid

Denk in ENERGIE en alles wordt duidelijker
De geest trilt sneller dan de ziel, de ziel sneller dan de materie en zo krijgen we telkens verschillende sferen …Het verschil in frequentie maakt het verschil in realiteit en dimensies…Alles is eeuwig stromend…eeuwig veranderend… alles is één groot bewustzijn .In elke sfeer zit het zelfde grote bewustzijn telkens in een ander vorm ,naargelang de trillingsfrequentie … Hoe dichter we naar de Bron van Alles gaan , hoe sneller we trillen en hoe ijler we worden in vorm. Hoe verder weg we gaan, hoe zwaarder we trillen en hoe meer “vorm” we krijgen.zonder trauma’s en karma’s geen materialisatie mogelijk . Toen we incarneerden (in vlees werden geboren) daalden we neer in de lager trillende sferen die we kennen als “materiele ” energieën. Ook materie is energie, alleen op zo’n lage frequentie dat we het in vaste vorm waarnemen. Om in de densiteit te kunnen vertoeven hadden we eerst coördinaten nodig in de altijdstromende energetische natuur van ons wezen, en ons lichaam en verstand kregen een ‘geboorte ” en een “dood” ,tijdstippen tussen welke energiestromen vast kunnen blijven zitten in de lagere sferen.Hierdoor werd onze doorstroom van de Bron geblokkeerd en kunnen we werken binnen dit tijdscontinuüm op deze aarde.Onze geest , daarentegen ,een deel van het Grote bewustzijn,heeft ten alle tijden toegang tot het eeuwige stromende. Ons lichaam kreeg een ziel, een karma , een thema … iets om op te lossen , iets om ons “geestelijk” hier te houden. Zonder thema of karma zou er geen blokkade (vastzetten)van energie kunnen zijn, en dus ook geen materiele manifestatie van onszelf in de materie.(materialisatie van de ziel)

Energie trilt en bezit een informatieve waarde
Elke trilling vertelt iets,elke trilling drukt iets uit.
Om eeuwigdurende energie op te sluiten , hebben we energetische trauma’s nodig …om hier in een bepaalde hoedanigheid te kunnen trillen.

Bij het bewustwordingsproces zullen deze blokkades weer worden opgeheven en de bewaarde kennis weer opgenomen worden .
We hebben ze soms voor eeuwen bewaard ,en soms zullen ze via herinneringen aan vorige levens van onze ziel weer worden geopenbaard.
Nu is de tijd om weer alles te openen, we hebben alles hier gebracht en kunnen nu beginnen met de “ware” manifestatie . Het openen van onze schatkisten die verborgen liggen achter de morele visie over “trauma’s”
Een trauma loop je op wanneer je energetische doorstroom (je expressie) wordt afgebroken.
Dit gebeurt op vele manieren , emotioneel, mentaal, fysiek …en daar kan je jaren aan liggen sleutelen …en eindeloze verklaringen voor zoeken…
Maar in essentie is het nut ervan enkel te begrijpen als je het “energetisch” gaat bekijken.En om energetisch te kunnen kijken, dien je uit je “continuüm” te stappen en je weer aan te sluiten bij het gevoel van eeuwigstromend te zijn…Je zal dan vanzelf alle blokkades voelen en kunnen opheffen.

Connection with the Creator - Sacred-Geometry by Olga-Kuczer on deviantART ..*
Ons Energiesysteem

Ons energiesysteem zit heel eenvoudig in elkaar maar toch vertikt je verstand het om dit te aanvaarden . Simpelweg omdat we het NIET kunnen zien . Toch zijn er mensen die het wel kunnen zien en voelen en dan zie echt dat we bestaan uit een en dezelfde energie.

Onze wereld en het heelal bevatten atomen en deeltjes die zich heel merkwaardig gedragen en eigenschappen tonen waar onze wetenschappers zich geen raad mee tonen. Het komt door onze manier van MATERIE denken en dan zijn een heleboel zaken ‘paranormaal’. Als we nu eens anders zouden kunnen denken: ENERGIE denken.

Dan zou er een hele nieuwe wereld voor ons open gaan. Als je iemand voor de eerste keer ontmoet spreken we van de eerste indruk maar zou het niet beter zijn om te spreken van : ‘de eerste ontvangst’ of ‘de eerste energie uitwisseling’? We geven door het materie denken ons onbewuste steeds weer verkeerde informatie door.

Hierdoor worden we als het ware gehersenspoeld en gaan we van ons’ natuurlijke’ gevoel af. Dat wordt ons uiteraard ook aangeleerd door onze ouders , die ook niet anders weten dan zo zit het in elkaar. Je verstand zit als het ware nog vast in het materie denken en loop achter op je gevoel.

Energie denken is doodgewoon anders denken maar is wel je natuurlijke systeem. Wij zijn energie! Materie denken is moeilijk los te laten maar toch zal je natuurlijk systeem nooit verloren gaan.

Elke energievorm heeft een natuurlijk trillingsgetal. Hoe hoger dat is hoe minder je bent gebonden aan onze aardse wetten. Ons lichaam heeft een lagere trilling vergeleken met de aura lagen die om ons heen zitten.

De aura ligt NIET op je huid maar zit dwars door jouw lichaam heen. Zo ook de tweede emotionele laag en dus ook dwars door de eerste laag heen. Zo is er een eerste tot zevende laag. Elke volgende laag heeft een hoger trillingsgetal en zo kan deze dwars door alle lagen heen gaan.

Als je denkt moeilijk? Dat zit je weer met je verstand materie te denken. Probeer gewoon eens te denken dat je maar een omhulsel bent en in gedachten haal je jezelf nu uit dat omhulsel. Je denkt het weg en daar sta je dan , je bent een energie vorm zonder omhulsel.

Toch als je dit hebt gelezen zal je steeds weer dit stukje herinneren en zal je echt wel ineens gaan voelen wat dit inhoud. Laat het los en heb geduld.

Hieronder staan de types hoe wij met onze energie omgaan. Kijk maar eens waar jouw overeenkomsten liggen.

Energetische vervuiling
visionary art - Pesquisa Google

Energie beïnvloeding valt niet altijd te voorkomen. Aura’s en chakra’s van mensen communiceren nu eenmaal met elkaar. Als je een mooie workshop hebt gedaan of een prachtige avond met je vriend hebt doorgebracht, dan geniet je er de volgende dagen soms nog helemaal van na. Maar wanneer een ervaring onprettig was zet je het bewust zo snel mogelijk weer van je af. Dit geeft al aan dat je energieaankleving wel enigszins kunt sturen, zeker als je je er bewust van bent. Zo weten we allemaal dat energie blijft hangen in je kleding. Maar weet je ook dat vooral veel dode, vermoeide, zware energie blijft hangen in haren? Als de kapper je herhaalde malen door je haren strijkt neemt hij zeer veel van deze energie van je af . Maar omgekeerd is het werken in een kapsalon met veel haren, energetisch heel vervuilend. Het vraagt veel kracht van je kappers aura om deze energie steeds te transformeren. Maar ook het werken in een emotioneel beladen omgeving, zoals bij een healerspraktijk, tandarts, ziekenhuis, gezinszorg, maatschappelijk werk, psychotherapeut, enz., vraagt veel van iemands energie.
Groepsenergie
Toen mijn moeder een poos voor revalidatie in een verpleeghuis woonde, was ik elke keer weer blij als ik fris buiten stond na afloop van een bezoek. Het gebouw was vriendelijk en mooi ingericht, mijn moeder en het personeel waren aardig, daar lag het heus niet aan. Wat wel gebeurde was dat ik na slechts enkele minuten al mijn kruinchakra dichter voelde gaan. Ik resoneerde, zonder dat ik daar wat aan kon veranderen, mee met de atmosfeer in het gebouw. Er wonen in een verpleegtehuis voornamelijk mensen die niet veel toekomst meer voor ogen hebben en dus ook hun kruinchakra min of meer gesloten houden. Daarmee komt er geen elektriserend, positief makend licht meer naar binnen via de kruin en voel je je eerder moe en mat. Je geeft sneller op. Voor de mensen die daar langere tijd wonen en niet al te vaak in een andere omgeving of in de frisse buitenlucht komen, zullen de dingen uit de omgeving steeds minder interessant worden en het gevaar bestaat dat ze daardoor steeds meer naar binnen keren De “och laat mij maar” houding wordt daar dan ook een bekend verschijnsel en het versterkt elkaar.
Omgekeerd kun je van deze overeenkomstige groepsenergie ook gebruik maken bij je ascensionproces en innerlijke ontwikkeling. Als je geregeld een spirituele workshop doet met mensen die Licht en Liefde kunnen vasthouden en omhoogtillen, versterkt dit elkaar enorm. Je neemt deze energie voor de volgende dagen mee naar huis, waardoor jouw energie ook “hoog, licht en liefdevol” kan blijven en ook je eigen omgeving daardoor weer positief beïnvloedt.
Wanneer je regelmatig aan een dergelijke groepsbijeenkomst deelneemt versnelt dit dan ook enorm je eigen ontwikkeling en lichtkracht.

Lees ook:   Waarom zelfmoord nooit een oplossing is!

Open staan
Ik ken iemand wiens aura heel open staat, vooral op de zonnevlecht en het basischakra. Zo gauw ze langs iemand gaat neemt ze energie over op deze chakra’s en dit bezorgt haar via de milt- en levermeridiaan meestal hoofdpijn. Vaak ook neemt ze met haar aandacht via haar voorhoofdchakra al zoveel energie van een ander over, dat ze ook via dit chakra rechtstreeks hoofdpijn kan krijgen. Dit maakt dat het voor haar veel prettiger is in een omgeving van mensen (planten, kristallen) te zijn die stralen. Meetrillen Als je jouw gedachten uitreikt naar iemand die het heel moeilijk heeft, of als die ander aan jouw denkt, dan kun jij je heel neerslachtig en moe gaan voelen. Je gaat je net zo voelen als die ander omdat je in gelijke trilling gaat met diens energieuitstraling

Als dit enige dagen voortduurt kun je je er ook lichamelijk ongemak van krijgen; hoofdpijn, buikpijn, misselijk, druk bij je schedelrand, enz. Wanneer dit je geregeld overkomt zul je moeten leren goed in en bij jezelf te blijven, ook als je samen bent met anderen. In jezelf te zitten en niet vaag aanwezig in jezelf. Met andere woorden, je eerste drie chakra’s openen en aan willen gaan. Een gezonde mate van egokracht op te bouwen, waarin je aura er dan ook voor jou is en geen vuilnisbak voor anderen wordt. Voor meetrillen kunnen er twee mensen hun verantwoordelijk nemen; de ontvanger en diegene die zich in een flinke dip voelt en steeds maar aan jou moet denken.
Aurabescherming
Je aura behoort overal even dik en beschermd te zijn. Des te meer je geaard bent en ja kunt zeggen tegen het leven, des te meer zal je aura ook uitgerust zijn met een aangepaste dikke beschermingslaag. Des te meer je in je hoofd of geest verblijft, des te meer je bezig bent met niet hier te zijn, des te meer invloed heeft de energie van buitenaf. Als je vanuit hoge lichtsferen, waarin geen negatieve energie meer bestond, op aarde komt, kan het zijn dat je aura niet dik genoeg is omdat je nog niet volledig de aarding kunt aangaan. Omdat het hier zo tegen valt in vergelijking met de sfeer waartoe je ziel behoort en in welke sfeer je altijd een open aura kon hebben. Een sfeer waarin het prima voelde met elkaar mee te trillen. Je zult dan wat langer tijd nemen om echt volledig alles te willen aangaan en aanvaarden hier op aarde. Ben je eenmaal zover ingedaald, dan kan je aura zich ook opbouwen en zal je gewaar zijn en bewustzijn ook beter in je innerlijk kind en je lichaam wonen. Het zal zich dan minder bezighouden met de omgeving. Of alleen in betrekking met jou, je innerlijk kind en aarding, maar niet zomaar. Daardoor zul je ook minder versmelten met je omgeving. Nu kan het zijn dat het toch een hele klus blijft om in een bepaald chakra of lichaamsdeel voldoende aanwezig te blijven of daar te stromen. Dit ongeacht of je vanuit een Hogere sfeer bent gekomen of niet. Bijna altijd zitten er dan traumatische herinneringen op deze plek of dit chakra, vanuit verleden levens. Gevoelens die je niet verwerkt hebt en ook niet opnieuw wilt voelen, maken dat je niet “woont”op deze plek. Vaak komt tijdens een healing of reading dit traumatisch voorval pas naar boven als jij daar sterk genoeg voor bent. Dit kun je niet dwingen. Soms heb je eerst een poos puur healing nodig om te aarden en sterker te worden. Op de plek waar je niet aanwezig bent in je lichaam, kun je gifstoffen aantrekken van buitenaf in je aura, maar ook kun je daar uiteindelijk lichamelijke klachten ontwikkelen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button