web analytics

Energie

angelslight AnGel-WinGs.nl

Energie:

Energie is, ons lichaam (chakra’s en aura), onze voeding, de kleuren die we dragen en vooral ook onze gedachten en woorden.

Is er op een vlak disbalans, boosheid van het innerlijke kind, slechte voeding of een constante laag trillende omgeving dan raak je leeg, uiteindelijk zelfs ziek.

Probeer in deze tijden te accepteren dat er zowel hoog als laagtrillende energieën zijn die momenteel botsen met elkaar, kijk maar om je heen en dit reflecteert zich in je eigen energieveld.

Vergeef jezelf dat je uit balans raakt en laat los……keer in jezelf en verhoog je energie door gezonde voeding, het dragen van kleuren en genees je innerlijk kind middels meditatie en affirmatie.
Ga wandelen in de natuur, groen geneest je hartchakra, of ga naar het water om je emoties los te laten.

Niemand kan je raken tenzij je dat zelf toestaat wordt steeds aangereikt doch ons innerlijk kind is nog kwetsbaar en geneest momenteel en dat mogen we alleen maar toejuichen.

Speel met je innerlijke kind, kijk het in de ogen en knuffel en koester het, jij bent het zelf en je mag van jezelf houden om wat en wie je bent. Je doet je best, al is je omgeving vaak van andere mening en wijst men met beschuldigende vinger naar je. Op die momenten voel je je het kleine kind wat gestraft wordt om zijn / haar ontdekkingstocht. Sta dit niet meer toe en neem de tijd om je innerlijk kind te genezen door heel veel liefde voor dat kind en dat is natuurlijk ook liefde voor jezelf.

Iedereen gaat door deze processen en mag zijn eigen innerlijk kind genezen en zo zijn / haar gehele energieveld.
Sta dit toe en oordeel niet…..hij / zij doet zijn / haar best om te genezen en dat mogen we alleen maar toejuichen.

Blijf in liefdevolle communicatie met elkaar om elkaars energie te verhogen ook al begrijp je er niks van……het zal je duidelijk worden waarom het gebeurt.

Vraag liefdevol om geduld en begrip en blijf vooral bij jezelf, voel je niet schuldig als je of jouw omgeving reageert vanuit het gekwetste innerlijke kind. Als je bewust bent hiervan kun je meteen andere keuzen maken.

Bewustwording is de weg naar genezing, erkenning is de eerste stap om andere keuzen te maken en dat projecteert onze omgeving naar ons.

Wees blij voor de mensen op je pad die je in je spiegel laten kijken, wat je niet accepteert van een ander is een deel van jou waar je naar mag kijken en genees het.
Het is niet hij of zij die de oorzaak zijn van boosheid, pijn maar ze herinneren je alleen maar aan situaties uit je verleden die nu genezing vragen.

bron onbekend

angelslight AnGel-WinGs.nl

Binnen het holistisch denken onderscheiden we een drietal basis energiesystemen namelijk meridianen, chakra’s en de aura. Deze systemen zijn zowel binnen als buiten ons lichaam aanwezig. Ze hebben te maken met ons functioneren op de aarde.

Wij gaan ervan uit dat er in ons lichaam allerlei energiebanen en energiecentra zijn. Die moeten allemaal goed doorstromen. Stagnerende energie is te vergelijken met een slecht functioneren van een contact. Bij een lamp waar een dimmer op zit, wordt de energie tegengehouden. In plaats dat er 75 Watt stroomt, stroomt er met dimmer 30 Watt doorheen. Draait men de dimmer verder open dan stroomt er weer 75 Watt doorheen. Dientengevolge zal die lamp feller gaan branden.

Nu kan het zijn dat in ons lichaam die energieën ook geblokkeerd zijn. Die blokkades kunnen ontstaan zijn als gevolg van een miasma. Wij kunnen acute en/of chronische klachten ontwikkelen ten gevolge van een of meerdere miasma’s. 

Meridianen
In de acupunctuur spreken we van meridianen, ook wel de energiebanen genoemd. Dit is het eerste basis energiesysteem. Ze behoren tot het elektromagnetisch veld en vertegenwoordigen het meer fysieke aspect van de mens.

 

De mens heeft 14 belangrijke energiebanen. Ieder meridiaan staat energetisch in verbinding met een orgaan of een bepaald systeem in het menselijk lichaam. Is de energietoevoer naar bijvoorbeeld de lever of de maag niet altijd optimaal dan kunnen zich symptomen ontwikkelen.

 

Dit systeem van meridianen werkt heel anders dan het bloedvatstelsel, het zenuwstelsel en het lymfatisch systeem.

 

De energierichting van de meridianen is ook bepaald. Bijvoorbeeld het conceptievat is een meridiaan die van de perineum (de streek tussen uitwendige geslachtsorganen en de anus) naar boven, onder de neus, richting de hersenen stroomt. Bij mensen die bijvoorbeeld depressief zijn en waarbij de overenergie in het hoofd zit, stroomt de energie van deze meridiaan van boven naar beneden. Dit ter bescherming van hun lichaam.

Op de meridianen liggen ook de acupunctuurpunten.
Via deze punten kan men door middel van voetreflexologie en shiatsu de organen in het lichaam activeren of juist sederen. De uitwerking van het activeren en sederen is dus ook mede afhankelijk van het aanwezig of juist afwezig zijn van het miasma. Aan de hand van de meridianen kan men ook zien hoe het met de psyche gesteld is. Drukpijn op een van de acupunten of zones kan duiden op een over- of onderenergie. Bijvoorbeeld op de lever, het hart, de maag, de darmen of de gal. De alledaagse spreekwoorden zoals een blok op de maag hebben of gal spuwen, herinneren ons eraan dat negatieve energie zich in ons lichaam kan manifesteren.

Chakra’s
Het tweede basis energiesysteem vertegenwoordigt de 7 hoofdchakra’s. Deze kennen we vanuit de yoga. Chakra’s zijn zeer belangrijke energiesystemen in ons lichaam. Zij vertegenwoordigen het psychisch-emotionele aspect van de mens.

Lees ook:   Karma en afsluiten

Chakra’s zijn voor te stellen als draaiende energiecentra. Deze energiecentra nemen informatie op en zenden deze ook weer uit. Dit gebeurt op heel fijn stoffelijk niveau, ook wel de hogere communicatie genoemd. Daarbij moet men denken aan telepathie, intuïtie en gevoelsmatige aspecten. Het is erg belangrijk dat ze optimaal functioneren. Echter emotionele energie kunnen ze stagneren. Daarbij vormen ze ook de verbinding tussen lichaam en geest.

De oorzaak van psycho-somatische klachten komt voort uit het feit dat de chakra’s niet optimaal in verbinding staan met het vegetatief zenuwstelsel en het hormonaal-systeem. Is een chakra minder actief dan heeft dit ook een negatief gevolg voor de andere chakra’s. Het niet optimaal functioneren van de chakra’s kan ook het gevolg zijn van het karma.

Mensen met geblokkeerde chakra’s kunnen last krijgen van bijvoorbeeld rugklachten. Dit wil nog niet zeggen dat zij een hernia hebben. Er zit een opeenhoping van negatieve energie, waardoor de spieren zich gaan verkrampen. De wervelkolom gaat zich verstarren en de zenuwbanen komen knel te zitten. Op den duur kán dit leiden tot hernia.

De zonnevlechtchakra, het emotionele centrum, staat in verbinding met het vegetatief zenuwvlechtwerk (plexus solarus) in onze buikholte. Dit zenuwvlechtwerk staat weer in verbinding met de inwendige organen. Hebben we emotioneel over- of onderenergie dan kunnen we last krijgen van onze maag en darmen. Het lichaam verkrampt van binnen. Obstipatie, diarree, geen eetlust meer hebben of niets meer binnen kunnen houden, zijn daarvan de gevolgen.

 

angelslight AnGel-WinGs.nl

Kosmische energie krijgen we binnen via de kruinchakra. Als iemand ons veel liefde geeft of genegenheid dan verwerken we dat en staan we het ook weer af aan de aarde. Op deze manier behoort het ook te gebeuren met de negatieve energie. Net als een geaard stopcontact.

Naast de 7 grote belangrijkste chakra’s zijn er nog vele kleinere in ons energiesysteem te vinden. Vanaf onze geboorte tot aan onze adolentie ontwikkelen de 7 hoofdchakra’s zich. Zij vormen een basis van waaruit we handelen in ons volwassen leven.

Bepaalde perioden van onze jeugd hebben een sterke invloed op de ontwikkeling van een bepaald chakra.
In principe zijn natuurlijk in onze jeugd alle 7 chakra’s in meer of mindere mate reeds actief. Een verstoring in de ontwikkeling van een bepaald chakra in onze jeugd heeft grote gevolgen voor ons verdere leven.
Dit is vaak kosmisch bepaald (karma). Dit karma confronteert ons met bepaalde levenslessen waardoor we kunnen groeien.

Zoals bekend vertegenwoordigt ieder chakra een kleur. Ook heeft ze een relatie tot een bepaald aspect van ons mens-zijn. De sleutelbegrippen van de 7 hoofdchakra’s zijn:

Stuitchakra
De stuitchakra is de onderste chakra. De kleur is rood. Deze chakra verbindt ons met de aarde. Tevens is deze chakra noodzakelijk om negatieve energie af te leiden naar de aarde. Daarbij vertegenwoordigt zij onze elementaire behoeften, zoals slaap, voeding, warmte en genegenheid. De behoefte aan een doel in ons leven en ons bestaansrecht is hiermee verbonden. Deze eerste chakra ontwikkelt zich in ons eerste levensjaar. Vanuit deze chakra zijn dan de behoefte aan voeding, slaap en warmte de belangrijkste aspecten.


Heiligbeenchakra
Deze chakra heeft alles te maken met communicatie (verbinding) op aards niveau. Deze chakra begint z’n ontwikkeling wanneer we onze ouders of verzorgers beginnen te herkennen. We willen fysiek contact hebben, opgepakt worden maar wel door een vertrouwd persoon. Zo probeert een baby al wat te brabbelen. Aspecten die bij deze chakra horen zijn seksualiteit, stoffelijke aantrekkingskracht etc. De kleur van deze chakra is oranje.


Zonnevlechtchakra
De zonnevlechtchakra is gerelateerd aan onze emoties, zoals angst, verdriet en geluk. De geel gekleurde energetische zonnevlecht staat in verbinding met de fysieke zonnevlecht, plexus solaris. Deze plexus solaris behoort tot een zeer belangrijk deel van het vegetatief zenuwstelsel dat in verbinding staat met bijvoorbeeld het spijsverteringsstelsel, of de bijnieren met het hormoon adrenaline en de geslachtsklieren met testosteron en oestrogeen. De ontwikkeling van de zonnevlecht vergt een groot deel van onze jeugd. De reden dat wij op aarde incarneren is om door middel van emoties te kunnen groeien. Een goed ontwikkelde zonnevlechtchakra is daarom zeer belangrijk. De ontwikkeling van deze chakra duurt tot ongeveer onze pubertijd.


Hartchakra
De hartchakra staat niet alleen voor liefde naar één bepaald persoon toe of liefde voor je medemens. Het belangrijkste is de liefde voor jezélf. Je kan slechts van een ander houden als je van jezelf houdt. Dit heeft uiteraard niets te maken met egoïsme. De hartchakra heeft 3 kleuren namelijk geel, blauw en roze. Zij wordt meestal als groen ervaren. De hartchakra zal extra aandacht krijgen in de tijd dat we ons eerste echte vriendje of vriendinnetje krijgen of de behoefte daartoe voelen.


Keelchakra
De keel is het centrum van onze spraak en heeft daarom te maken met ons uiten. De kleur is blauw. Via het gesproken woord kunnen we zowel onze emoties als onze gedachten overbrengen. De keelchakra is daarom ook de verbinding tussen de emotionele aardse taal en de zuiverder rationele taal. In de puberteit is de keelchakra van groot belang. We willen onze stem laten horen, zowel in het gezin als in de maatschappij.


Voorhoofdchakra
Deze chakra wordt ook wel het intuïtiecentrum of het “derde oog” genoemd. De blauw-paarse kleur (indigo) is heel bijzonder. Via deze chakra kunnen we verbinding maken met ons eigen onderbewuste en met het collectief onderbewuste. In meditatie kan men via deze chakra ook “schouwen” aan gene zijde. Innerlijke wijsheid is hieraan gekoppeld.

Lees ook:   Vliegende stoelen verwonden bewoners spookhuis


Kruinchakra
De kruinchakra is onze verbinding met de bron en de andere 6 chakra’s. Deze chakra heeft een witte kleur. Worden alle kleuren van het spectrum van het licht gemengd dan ontstaat er de kleur wit. Een ander naam voor deze chakra is de lotus met de duizend blaadjes. Via deze chakra komen we vanuit de kosmos in ons lichaam. Bij ons sterven verlaten we ons lichaam ook door de kruinchakra. Dit is de enige chakra die niet verstoord kan raken gedurende ons leven op aarde.
Als het je gegeven is om van je bovenste chakra’s gebruik te mogen en kunnen maken dan kan je via meditatie in contact komen met jouw begeleiders.

Aura
De aura is het derde energiesysteem en wordt gevoed door onze meridianen , chakra’s en de kosmos. Dit energieveld zit als een eivorm om ons heen. De aura is continu in beweging en daardoor aan verandering onderhevig. De aura is dus een momentopname. Ben je in een bepaalde gemoedstoestand dan is dit ook in de emotionele laag van de aura waar te nemen. Aan de mate van de storing (energie) kan ik opmaken of deze structureel is of tijdelijk. Door middel van o.a. “healing” kunnen deze stoorvelden hersteld worden.

De aura energetisch aftasten kan zeer veel informatie over de persoon opleveren. Hierin staat alle informatie over het fysiek-lichaam en het psychisch-emotionele. Ook over alles dat in het verleden is gebeurd en dat wat in de toekomst zal gebeuren, alsmede op het kosmisch plan. Het is in principe de blauwdruk voor de toekomst.

In de aura worden 3 verschillende hoofdlagen onderscheiden:
de fysieke laag, het dichtst bij ons lichaam en een afspiegeling van onze gezondheid
de emotionele laag, gerelateerd aan ons gevoelsleven
de mentale laag, het verst van ons lichaam verwijderd en een afspiegeling van onze geestelijke gesteldheid
In mijn praktijk stel ik me in op de aura en krijg alle informatie via trillingen door. De informatie geeft mij een volledig beeld van de te behandelen persoon. Dus naast de meridianen en chakra’s, staat alle aanvullende informatie geschreven in de aura. Kanker is bijvoorbeeld in de aura waar te nemen.

In de homeopathie is het niet belangrijk om een ziekte een naam te geven. Binnen de homeopathie zijn voor kanker of reuma geen speciale geneesmiddelen. Voor reuma of kanker bestaan bijvoorbeeld 40 geneesmiddelen die van toepassing kunnen zijn. Het is maar net wat voor soort reuma of kanker het zou kunnen zijn. Reuma of kanker is een symptoom dus een verstoring van energetische velden. In mijn geval krijg ik door welk homeopathisch geneesmiddel met die negatieve energie bij die persoon past.

Als iemand klachten heeft, is het eenvoudig te bepalen of die klachten te maken hebben met het werk of met een relatiestoornis. Zelfs of dat te maken heeft met het moeilijk accepteren van de aanwezigheid op aarde.
Zij, die kleuren kunnen waarnemen, kunnen die energie vertalen naar de realiteit. Het is te vergelijken met de klant die een zender is. De behandelaar, therapeut is de radio. De golven die de klant uitzendt, kan de behandelaar oppakken en transformeren naar de realiteit van de klant.

 angelslight AnGel-WinGs.nl

bron https://home.wxs.nl/~steen222

Bescherming tegen negatieve energie

Wie herkent het niet dat als je in een gesprek verwikkelt bent je jezelf daarna zo opgebrand voelt. Of als je iemand tegenkomt of visite heb gehad je helemaal op bent. Of dat je in bepaalde ruimtes komt maar dat negatief voor je aanvoelt Heel vaak denk je dan van pffff blij dat hij/zij weg is, of blij dat ik uit die ruimte ben. Het overkomt iedereen wel eens. Op onze speurtocht in het spirituele vergeten we heel vaak onszelf af te sluiten. Bij mediteren of behandelingen etc. Heel vaak wordt er door een behandelaar ook in je aura gewerkt en is het dus noodzakelijk dat je dat weer herstelt want iemand anders zit dan namelijk in je aura. Men moet zich dan als het ware weer afsluiten. Je hebt ook ruimtes die niet goed aanvoelen, omdat bijvoorbeeld tijdens de bouw er verschillende mensen waren met hun ernergieen, maar ook omdat er dus veelal in oudere huizen er veel dingen hebben plaatsgevonden, situaties ruzies etc. Je moet dit ook als energieën zien. Dit is dan beter te begrijpen. Elk mens is energie, straalt energie uit en neemt het ook op. Dus ook alle voorwerpen die door de mens (lees energie) aangetast wordt kan dus over negatieve energie beschikken. Te lang hiermee in aanraking komen betekent dus dat je die energieën dus ook zelf opneemt waardoor jij je zo verzwaart voelt. Ook in hun huizen spelen zoveel emoties die zich ophopen zolang wij er niks aan doen. Vroeger was het heel gewoon om zich hier tegen te beschermen maar dat is allemaal vervaagt. Heel vaak is een woning door meerdere bewoners in gebruik genomen met elk hun emoties en vibraties erin. De sociale omgang is ook groter dan vroeger en dat neem je dus ook allemaal mee naar huis. Het kleeft als het ware in jou aura. Hier in het westen wordt van kindsaf aan altijd geleerd je aandacht aan het tastbare te houden waardoor men hier dus vaak het contact verlies met het niet tastbare het spirituele. Maar eigenlijk is dit dus heel belangrijk omdat dit van grote invloed is op je hele gestel. Iedereen is uniek en heeft zijn eigen energie en vibraties. Dit wordt door elkaar dus opgenomen. En ook doorgegeven aan voorwerpen en ruimtes. Wanneer men hier niks aan doet zal men er vroeg of laat door beïnvloed raken. Sommige dingen kan je dus zelf al doen, maar weer andere is meer professionele hulp geboden.

Lees ook:   Een kleine jongen krijgt een telefoontje op zijn speelgoed telefoon van zijn overleden moeder

TIPS
Een beschermende laag aantrekken

Elke ochtend na het douchen visualiseren dat je een beschermende laag aan trekt. Doe net alsof je in een soort zak stapt en trek die helemaal omhoog, boven je hoofd leg je een knoop in de zak.

Een spiritueel bad nemen
Water is het symbool van leven dus heel goed geschikt om mee te zuiveren. Spirituele baden zuiveren zowel ziel als geest. Je maakt een mengsel val een kop azijn van appelcider met 1 theelepel zeezout. Je badkuip laat je dan tot de helft met lauw water vullen en doe dan het mengsel erbij. Je gaat dan gewoon 5 minuten baden en zeg in gedachtes dat dit een spiritueel bad is en bid dat je verlost mag worden van alle negatieve invloeden. Je gaat ook minimaal drie keer kopje onder met je hele lichaam. Na het bad neem je een badjas of handdoek en droog je je niet af. En als je tijd hebt mediteer dan even een kwartiertje zoniet dan heeft werkt het ook wel. Maar even de tijd ervoor nemen is wel beter.

Wierook
Wierook aansteken in je huis is ook een mogelijkheid om ruimtes te zuiveren maar ook voor jezelf, maar dan ook enkel voor jezelf. Neem een stoel met een rechte leuning en plaats daar onder een wierookbrander en ontsteek een blokje houtskool totdat die roodgloeiend is en gooi dan de ingrediënten erin. Het beste is dus Olibanum boswellia carerii. Kleed je uit neem een laken en ga op de stoel zitten. Draai het laken voorzichtig om je lichaam. Alles behalve je hoofd dient bedekt te zijn en de laken moet tot de grond hangen. Jezelf zo bewieroken doe je dus 10 tot 15 minuten..

Dit kan je dus ook met je woning of ruimtes doen door het te zuiveren met wierrook. Wie zelf een mengsel wil bereiden kan uit meerdere kruiden kiezen: Bazielkruid – Ocinum basilicum, Betonie – Betonica officinalis, Hysop – Hysoppus officinalis, Laurier – Laurus nobilis, Rozemarijn – Rosemarinus officinalis en Wijnruit – Ruta graveolens. Allen bezitten ze een zuiverende en beschermende werking. De sfeer is meestal daarna veranderd.

Kaars opsteken
Wanneer je bezoek ontvangt of zodra een discussie of ruzie ontstaat, ontsteek dan zo vlug mogelijk een kaars. Een brandende kaars zal, door haar kracht alle negatieve vibraties opvangen. Is de kaars wit of paars dan zal ze krachtiger werken. Deze beide kleuren vertegenwoordigen immers zuivering, oprechtheid, waarheid. Ook bloemen brengen rust en harmonie, vooral witte bloemen. Heel geschikt zijn witte lelies. Of verstuif regelmatig etherische olie. Deze oliën zijn niet enkel werkzaam bij lichamelijke kwalen, ook psychisch kunnen ze ons beïnvloeden. De keuze van de olie ligt uiteraard bij jezelf. Welke olie heeft voor jou een aangename geur en werkt bovendien beschermend voor een harmonieuze sfeer in je woning? Een goede mengeling is etherische olie van Olibanum met Sandelhout en Rozemarijn. Alle drie de oliën werken zuiverend. Daarenboven is Olibanum ook beschermend, Rozemarijn is vitaliserend en opwekkend, Sandelhout geeft een heel aangenaam parfum en schenkt kalmte. Een andere methode is het gebruik van kruiden en planten. Verspreid over de woning kan men potjes met kruiden- en/of plantenmengsels neerzetten. Kruiden en planten met zuiverende werking zijn o.a.: Bazielkruid, Bijvoet, Duizendblad, Hysop, Jeneverbes, Lavendel en Rozemarijn. Ook hier kan je de kruiden en planten zelf kiezen. Je kan verscheidene kruiden mengen, of je kiest voor één enkel kruid.

Je kan ook als je weet dat je mensen tegenkomt die heel vermoeiend voor jou zijn dus jouw zonnevlecht beschermen (mensen die vaak teveel energie aan anderen geven of negatieve van anderen krijgen sluiten hun zonnevlecht niet goed af of er is daar een blokkade;

Je stelt je een jampot voor bij je zonnevlecht (is boven je navel) je draait dan het deksel 5 keer goed dicht zodat je dus alle energie binnenhoudt en je beschermt tegen negatieve vermoeiende energie;

Je kan ook drie keer over je buik wrijven en dan je vuist dichtknijpen en zeggen in gedachten: ik hou mijn energie binnen;

Je kan ook een beschermend wit veld om je aura visualiseren, die je beschermt tegen alle negatieve krachten gedurende de hele dag door;

Als je een douche neemt spoel dan alle negativiteit van je af zodat het net lijkt of je in een nieuw lichaam terechtkomt. Per slot van rekening doe je dit met edelstenen ook. Voel je dan als herboren en vol met nieuwe energie.

Je kan ook veel water drinken en je handen goed afspoelen tot bijna bij je ellebogen net zolang totdat je het te koud vind worden.

Edelstenen werken ook heel beschermend. Labradoriet sluit de aura af zodat er geen negatieve dingen binnen kunnen dringen. Peridoot (Olivijn) beschermt tegen slechte entiteiten. Zwarte toermalijn werkt ook heel beschermend. Tijgeroog helpt goed bij zwarte magie en kaatst al het slechte weer terug naar degene die het uitzendt. Fluoriet vormt een beschermend schild tegen buitenzintuigelijke aanvallen.

angelslight AnGel-WinGs.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button