web analytics
...

Was Mozes eigenlijk Achnaton? Het echte exodusverhaal | Wat niemand je ooit over Mozes heeft verteld

Mozes (ca. 1400 vGT) wordt beschouwd als een van de belangrijkste religieuze leiders in de wereldgeschiedenis. Hij wordt door de religies van het jodendom, het christendom, de islam en de Bahai opgeëist als een belangrijke profeet van God en de grondlegger van het monotheïstische geloof. Het verhaal van Mozes wordt verteld in de bijbelboeken Exodus, Leviticus, Deuteronomium en Numeri, maar er wordt nog steeds naar hem verwezen in de hele Bijbel en hij is de profeet die het vaakst wordt aangehaald in het Nieuwe Testament.

Ook in de koran speelt hij een belangrijke rol en is wederom de meest geciteerde religieuze figuur die 115 keer wordt genoemd in tegenstelling tot Mohammed die in de tekst maar vier keer bij naam wordt genoemd.

Net als in de Bijbel is Mozes in de Koran een figuur die afwisselend staat voor goddelijk of menselijk begrip. Mozes is vooral bekend van het verhaal in het bijbelboek Exodus en de Koran als de wetgever die God persoonlijk ontmoette op de berg Sinaï om de tien geboden te ontvangen nadat hij zijn volk, de Hebreeën, uit de slavernij in Egypte en naar de “beloofde land” van Kanaän. Het verhaal van de Hebreeuwse Exodus uit Egypte is alleen te vinden in de Penteteuch, de eerste vijf boeken van de Bijbel, en in de Koran die later werd geschreven. Geen andere oude bronnen bevestigen het verhaal en geen archeologisch bewijs ondersteunt het. Dit heeft ertoe geleid dat veel geleerden tot de conclusie zijn gekomen dat Mozes een legendarische figuur was en het Exodus-verhaal een culturele mythe.

Lees ook:   Bestond er een oude beschaving miljoenen jaren geleden?

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button