...

19 september 2021

 

Autisme – Edgar Cayce

AUTISME
Autisme is geen ziekte, maar een ontwikkelingsstoornis van de hersenfunctie. Mensen met klassiek autisme vertonen drie soorten symptomen: verminderde sociale interactie, problemen met verbale en non-verbale communicatie en verbeelding, en ongebruikelijke of ernstig beperkte activiteiten en interesses. Symptomen van autisme verschijnen meestal tijdens de eerste drie jaar van de kindertijd en blijven het hele leven doorgaan. Hoewel er geen remedie is, kan passend beheer een relatief normale ontwikkeling bevorderen en ongewenst gedrag verminderen. Mensen met autisme hebben een normale levensverwachting.

Autisme treft naar schatting twee tot tien van elke 10.000 mensen, afhankelijk van de gebruikte diagnostische criteria. De meeste schattingen die mensen met vergelijkbare aandoeningen omvatten, zijn twee tot drie keer groter. Autisme treft mannen ongeveer vier keer zo vaak als vrouwen, en is over de hele wereld gevonden bij mensen van alle rassen en sociale achtergronden.

Autisme varieert sterk in ernst. De ernstigste gevallen worden gekenmerkt door extreem repetitief, ongewoon, zelfbeschadigend en agressief gedrag. Dit gedrag kan in de loop van de tijd aanhouden en zeer moeilijk te veranderen blijken te zijn, wat een enorme uitdaging vormt voor diegenen die moeten leven, behandelen en lesgeven aan deze personen. De mildste vormen van autisme lijken op een persoonlijkheidsstoornis geassocieerd met een waargenomen leerstoornis.

Het kenmerk van autisme is verminderde sociale interactie. Kinderen met autisme reageren mogelijk niet op hun naam en kijken vaak niet naar andere mensen. Dergelijke kinderen hebben vaak moeite met het interpreteren van de toon of gezichtsuitdrukkingen en reageren niet op de emoties van anderen of kijken naar de gezichten van anderen op aanwijzingen over passend gedrag. Ze lijken zich niet bewust van de gevoelens van anderen tegenover hen en van de negatieve impact van hun gedrag op andere mensen.

Veel kinderen met autisme nemen deel aan repetitieve bewegingen zoals schommelen en krullen van het haar, of aan zelfbeschadigend gedrag zoals bijten of bonzen met het hoofd. Ze beginnen ook later te praten dan andere kinderen en kunnen bij zichzelf naar zichzelf verwijzen in plaats van ‘ik’ of ‘mij’. Sommigen spreken met een zingende stem over een beperkt aantal favoriete onderwerpen, met weinig aandacht voor de interesses van de persoon met wie ze praten.

Mensen met autisme hebben vaak abnormale reacties op geluiden, aanraking of andere sensorische stimulatie. Velen vertonen verminderde gevoeligheid voor pijn. Ze kunnen ook buitengewoon gevoelig zijn voor andere sensaties. Deze ongewone gevoeligheden kunnen bijdragen aan gedragssymptomen zoals weerstand tegen knuffelen.

Autisme wordt geclassificeerd als een van de diepgaande ontwikkelingsstoornissen. Sommige artsen gebruiken ook termen als “emotioneel gestoord” om mensen met autisme te beschrijven. Omdat het sterk varieert in ernst en symptomen, kan autisme niet worden herkend, vooral bij licht getroffen personen of bij mensen met meerdere handicaps. Onderzoekers en therapeuten hebben verschillende sets diagnostische criteria voor autisme ontwikkeld. Enkele veelgebruikte criteria zijn:

Afwezigheid of aantasting van fantasierijk en sociaal spel
Verminderd vermogen om vrienden te maken met leeftijdsgenoten
Verminderd vermogen om een ​​gesprek met anderen aan te gaan of te onderhouden
Stereotypie, repetitief of ongebruikelijk taalgebruik
Beperkte belangenpatronen die abnormaal zijn qua intensiteit of focus
Blijkbaar niet-flexibele naleving van specifieke routines of rituelen
Preoccupatie met delen van objecten
Omdat gehoorproblemen kunnen worden verward met autisme, moeten kinderen met een vertraagde spraakontwikkeling altijd hun gehoor laten controleren. Kinderen hebben soms een verminderd gehoor naast autisme.

Autisme heeft geen enkele oorzaak. Onderzoekers geloven dat verschillende genen, evenals omgevingsfactoren zoals virussen of chemicaliën, bijdragen aan de aandoening.

Symptomen bij veel kinderen met autisme verbeteren met interventie of naarmate de kinderen ouder worden. Sommige mensen met autisme leiden uiteindelijk een normaal of bijna normaal leven. Uit rapporten van ouders van kinderen met autisme blijkt echter dat de taalvaardigheden van sommige kinderen vroeg in het leven achteruitgaan, meestal vóór de leeftijd van drie. Deze regressie lijkt vaak gekoppeld aan epilepsie of epilepsie-achtige hersenactiviteit. Adolescentie verergert ook gedragsproblemen bij sommige kinderen met autisme, die depressief of steeds onhandelbaarder kunnen worden. Ouders moeten klaar zijn om de behandeling aan te passen aan de veranderende behoeften van hun kind.

Vanuit een standaard medisch perspectief is er momenteel geen remedie voor autisme. Therapieën of interventies zijn ontworpen om specifieke symptomen bij elk individu te verhelpen. De best bestudeerde therapieën omvatten educatieve / gedrags- en medische interventies. Hoewel deze interventies autisme niet genezen, brengen ze vaak aanzienlijke verbetering teweeg.

(Opmerking: de bovenstaande informatie is afkomstig van National Institutes of Health Publication No. 96-1877)

HET EDGAR CAYCE-PERSPECTIEF VOOR AUTISME
Edgar Cayce gaf verschillende metingen voor personen met autistische kenmerken. Omdat Edgar Cayce meer geïnteresseerd was in het unieke van elk individu dan in diagnostische labels, kunnen we niet zeker zijn of deze gevallen representatief zijn voor autisme. Het woord autisme werd nooit gebruikt in enige lezing of correspondentie. Beschrijvingen van gedrag en functioneren suggereren echter dat bepaalde personen die metingen hebben ontvangen mogelijk autisme hebben gehad.

Opmerkelijk zijn drie metingen gegeven voor een achtjarig meisje (2253), indicatief voor autisme.

(Q) Waarom praat ze niet?
(A) Deze reactie, of refractaire reactie in het systeem, voorkomt de samentrekking in de spierkrachten die te maken hebben met de plexus van het secundaire hart naar het centrale zenuwstelsel. Dit is direct naar de vocale box. In de correcties in het 3e en 4e dorsale en het 2e en 3e cervicale, zal dit worden gestimuleerd, zie je? zoals later nodig zal zijn om langs de buis van Eustachius te stimuleren voor de reactie daar, zie je? Dit NIET in het begin. De manipulaties die we minstens drie keer per week zouden maken,

(Q) Waarom wringt ze haar handen?
(A) Zenuwreactie. Wanneer deze komen, is er een vorm van expressie – en in de poging om een ​​uitlaatklep te vinden voor dat ONGEWELDIG voelde, het gebrek aan weten WAT te doen – zie je?
(Q) Zal ze ooit een gesproken suggestie kunnen begrijpen en uitvoeren?
(A) Ze zal, als deze [behandelingen] worden uitgevoerd zoals is uiteengezet.
(Q) Waar zal de eerste verbetering worden opgemerkt?
(A) De geleidelijke ontspanning en NIET zo nerveus.
(Q) Zijn haar hersenen in orde of gewoon slapend?
(A) Gewoon inactief. (2253-1)

Edgar Cayce traceerde de oorzaak van de aandoening tot druk langs de wervelkolom waar zenuwplexus de werking van het systeem coördineert. Incoördinatie van het zenuwstelsel resulteerde in een verstoring van de ‘fantasierijke zenuwkrachten van het lichaam’ waardoor het kind ‘overgevoelig’ werd.

Zoals we vinden, bestaat de druk voornamelijk in die van het sacrale, het lagere dorsale en het GEHEEL van de cervicale gebieden. Deze worden vooral gezien in de 4e LUMBAR-plexus, die coördinatie in de sympathische en cerebro-spinale impulsen voorkomt; terwijl die van de centrale of onderste dorsale, sympathiek met de bovenste of 4e en 5e dorsale, die impulsen naar de centrale zenuwkracht verhinderen om enige reactie in deze richting te veroorzaken, en weinig of geen reactie wordt gezien in die van een refractaire reactie, behalve als het door impulsen in de fantasierijke zenuwkrachten van het lichaam komt. Vandaar dat die neigingen van het lichaam te gevoelig zijn voor bepaalde trillingen die kunnen ontstaan, zonder de juiste coördinatie, zelfs met HERSENEN-impulsen over WAT de reactie ZOU moeten zijn. Vandaar dat het lichaam vaak reageert op een manier die blijkbaar direct tegenovergesteld is aan wat van vrijwillige of onvrijwillige refractaire of refractie zou worden verwacht. (2253-1)

Osteopathische manipulaties om de druk te verlichten werden aanbevolen. Een milde, natuurlijke kruidenformule (met mayblossom en ginseng) werd voorgesteld om het kind te kalmeren en te verdoven. Een energiegeneesmiddel (Radial Appliance) werd voorgeschreven om het systeem te coördineren.

Hypnotische suggestie werd in dergelijke gevallen consequent aanbevolen. Edgar Cayce gebruikte soms de uitdrukking “suggestieve therapeutica” om een ​​eenvoudige, natuurlijke vorm van suggestie te beschrijven. Suggestie werd aanbevolen om de gebruikelijke, onvrijwillige handwringing en het gebrek aan normale ontwikkeling aan te pakken:

… terwijl het lichaam in slaap valt – het gepraat, het kalmerende effect, de verbeteringen door het psychopathische effect dat door suggestie kan worden gecreëerd als het lichaam gaat slapen. Zoiets als dit, hoewel het kan worden aangepast aan degene die hetzelfde geeft. Maak niet hetzelfde als rote, of als iets om te zeggen, maar met dat intense verlangen om een ​​kanaal van hulp en hulp aan het individu te zijn:
ALS U (het kind bij ZIJN EIGEN naam noemt, dat het zelfs op enige vorm van suggestie reageert) ALS U IN EEN RUSTIGE RESTFUL SLAAP ZINKT, ZULLEN DE ORGANEN VAN HET LICHAAM ZO FUNCTIE GEBRUIKEN DAT HET ZEER BESTE IN DE FYSIEKE EN GEESTELIJK ZIJN, DAT DE REACTIE GEEFT DIE EEN NORMALE ACTIVITEIT ZAL ZIJN VOOR DE ORGANEN VAN HET SENSORISCH SYSTEEM. (2253-2)

(Q) Is er iets dat we kunnen doen om haar te laten stoppen met haar handen te wringen?
(A) Alleen het toepassen van die dingen die de huidige zenuwreacties in het systeem zullen veranderen, zal hetzelfde veranderen. DIT lichaam zou goed zijn als de suggesties worden gedaan onder invloed van hypnose of auto-suggestie aan het lichaam terwijl het slaapt. Dit moet worden gedaan door iemand die sympathiseert met de activiteiten van het lichaam en DIT zou dergelijke stress op het algemene systeem verlichten. (2253-3)

Hoewel we in dit geval geen langetermijndocumentatie hebben, merkte een brief van mevrouw Pope van de Rosehill School (waar het kind verbleef) op: “Ik denk dat ze merkbaar is verbeterd en meer omdat ze de batterij heeft gehad, hoewel al zo kort gebruikt. ”

Lees ook:   Belgische expert: "Ik vrees dat ebola naar andere continenten zal uitdijen"

Vier metingen werden gegeven voor een negentienjarige man [2014] die “abnormaal ongeveer elf jaar” was geweest en die zich herhaalde, onwillekeurige bewegingen en antisociaal gedrag vertoonde:

(Q) Wat is de reden voor en wat kan worden gedaan voor de gewoonte-reactie die hij heeft; zoals het spuwen, het naar beneden trekken van de mond en het zwaaien van de vingers voor zijn neus en mond?
(A) Dit zijn, zoals aangegeven, reflexen door het sensorische zenuwstelsel; gebrek aan coördinatie tussen impulsen en de geleide of gerichte krachten in de mentale reacties daarvan.
Blijf op de hoogte van de aangegeven toepassingen voor correcties, doe de suggesties en probeer niet met geweld te controleren! (2014-3)

(Q) Zou je adviseren hem te berispen of te slaan, wanneer hij zo onbeheersbaar is? of welke methode zou u adviseren?
(A) Geduld, vriendelijkheid, zachtheid, altijd; helemaal niet op schelden of kwellen. Maar in cajoling, en in vriendelijkheid en geduld zijn dit de manieren.
Vergeet niet dat deze voorwaarden voor doeleinden zijn. Hoewel ze zeer beproevend worden voor de individuen die proberen te voorzien in de behoeften van het lichaam, weet dat deze ook doelmatig zijn in uw eigen ervaring.
(Q) Is deze koppige, frisse en ongehoorzame houding te wijten aan zijn kwaal?
(A) vanwege de aandoening; anders zouden er andere maatregelen worden aangegeven. En bij de opbouw van het lichaam moet er een reactie zijn op vriendelijkheid en zachtaardigheid en liefde – meer dan op kracht, macht, macht, haat of schelden. (2014-2)

Nogmaals, deze reeks metingen beschreef de coördinatie van het zenuwstelsel met betrekking tot het sensorische zenuwstelsel. Drukken langs de wervelkolom en in de buikzenuwplexus geassocieerd met het spijsverteringsstelsel werden genoteerd. Er werden gesuggereerde ricinusoliepakketten en spinale manipulaties voorgesteld om de druk te verlichten en het zenuwstelsel te coördineren. De Radial Appliance werd ook aanbevolen om te helpen bij de coördinatie. Een milde laxerende thee werd voorgeschreven om eliminaties door de dikke darm te verbeteren, omdat chronische constipatie een probleem was.

Voor de gedragsproblemen en algemene pathologische aandoeningen werden suggestieve therapieën aanbevolen:

(Q) Wat voor soort suggestie zou u aanbevelen?
(A) Zoals zojuist aangegeven, het type dat continu moet worden gegeven; van de scheppende krachten of God, – liefde die zich manifesteert door de activiteiten van het lichaam. Deze als behulpzame krachten zullen de verbeterde omstandigheden voor dit lichaam brengen. (2014-3)

De minimale follow-upcorrespondentie geeft niet aan of de aanbevelingen consequent werden toegepast of de uiteindelijke uitkomst in dit geval.

Een serie van twaalf lezingen werd gegeven voor een jong meisje (1179) dat zeven jaar oud was toen ze haar eerste lezing ontving. Haar lezingen en vervolgcorrespondentie suggereren mogelijk mild autisme. Haar lezingen beschreven een “supersenstief” systeem met psychische of fantasierijke neigingen:

Deze voorwaarden zijn eerder van ongebruikelijke aard; of het lichaam is fysiek en mentaal overgevoelig en de psychische krachten ontwikkelen zich veel sneller dan de lichamelijke functies. Of de lichaamsfuncties zijn van een zodanige aard dat de gevoeligheid van sommige bepaalde activiteiten door de nominale fysieke ontwikkelingen uitsluit. (1179-1)

Er zijn periodes waarin er ongewone activiteiten zijn in de psychische krachten van het lichaam. De fantasierijke reacties op het zintuiglijke en de externe krachten in de ervaring van het lichaam vinden soms fysieke expressie in gemoedstoestanden. (1179-7)

Het kind was enigszins teruggetrokken en moeilijk. De opmerking van haar moeder onmiddellijk na 1179-1: “Nu weet ik beter hoe om te gaan met dit kind, dat zo anders reageert dan mijn andere kinderen – ze is zo ongebruikelijk op zoveel manieren.”

De moeilijkheid van de moeder bij het omgaan met antisociaal gedrag van het kind werd opgemerkt:

Maak er GEEN probleem van met het lichaam! Adviseren met, maar niet enthousiast over of schelden noch de entiteit bewust maken van hetzelfde door constant zeuren of vasthoudendheid! En dit zal beter zijn, zo zal het worden gevonden, op ALLE manieren om het lichaam op ENIGE manier voor elke activiteit te IMPRESSEREN.
Zoals is aangegeven, is het lichaam overgevoelig en wordt het bewust gemaakt van de tekortkomingen van het zelf of de deugden van het zelf door er voortdurend op te drukken. Luister altijd naar de argumenten van de entiteit. Zeg nooit tegen haar mond te houden of te stoppen, maar luister ernaar! Parallel dan hetzelfde door raad als respecterend voor wat beter zou kunnen zijn als het in DIE richting parallel loopt. (1179-6)

Sociale terugtrekking en interpersoonlijke tekorten werden in de correspondentie aangehaald. Het kind had blijkbaar ook moeite met lezen.

Edgar Cayce beschreef problemen met het spijsverteringsstelsel die bijdroegen aan de moeilijke psychosociale ontwikkeling van dit kind. Verschillende spijsverteringshulpmiddelen en voedingssupplementen werden aanbevolen, waaronder Ventriculin, een voedingssupplement gemaakt van het maagweefsel van varkens.

Net als bij de andere hierboven genoemde gevallen werd het Radial Active-apparaat voorgesteld om te helpen bij de coördinatie van het zenuwstelsel. Spinale manipulaties werden aanbevolen. Een basisdieet, gericht op lichaamsbouw, werd benadrukt. In één lezing antwoordde Edgar Cayce op de vraag over het vervangen van tarwe door andere granen:

(Q) Moet het lichaam stoppen met het gebruik van tarweproducten en vervangt het ROYE BREAK, WITTE RIJST, HAVERMEEL GRAAN, BOEKWEIT EN CORNMEAL PANNEKOEKEN…
(A) Het zou goed zijn om het grootste deel van de tarweproducten stop te zetten, als deze andere worden gebruikt – en ze zijn allemaal heel goed om te worden gebruikt. (1179-5)

Hoewel suggestieve therapieën niet rechtstreeks werden genoemd, benadrukten de lezingen het belang van spirituele leiding aan het kind door Bijbelverhalen.

Volgens de correspondentie van haar moeder werd mevrouw 1179 op tweeëntwintigjarige leeftijd lerares en trouwde ze dertien jaar later.

Hoewel de bovengenoemde gevallen sterk variëren met betrekking tot symptomen en ernst, zijn enkele gemeenschappelijke thema’s het vermelden waard. In al deze gevallen concentreerde Edgar Cayce zich op coördinatie van het zenuwstelsel waarbij het sensorische zenuwstelsel betrokken was. Al deze individuen werden beschreven als overgevoelig (zelfs “supergevoelig”). Zenuwdrukken werden aangehaald als oorzakelijke factoren. Het manipuleren van de wervelkolom werd consequent aanbevolen, evenals het gebruik van de Radial Appliance om te helpen bij het balanceren en coördineren van het systeem.

Problemen met het spijsverteringsstelsel en het darmkanaal waren significant in twee van deze gevallen (1179 en 2014). Therapieën zoals pakjes abdominale ricinusolie, dieet en voedingssupplementen werden voorgesteld.

De mentale en spirituele aspecten van genezing waren in alle drie gevallen prominent aanwezig. Suggestieve therapieën werden meestal aanbevolen. De spirituele focus van het gezin en de zorgverleners werd sterk benadrukt.

Daarom werd door Edgar Cayce vaak een combinatie van behandelingen in een goed geïntegreerd behandelplan aanbevolen voor de behandeling van autisme. Hier is een samenvatting van enkele van de meest voorkomende behandelaanbevelingen.

AANBEVELINGEN VOOR DE BEHANDELING
Conceptueel richt de Cayce-benadering van autisme zich op het helpen van het lichaam om zichzelf te genezen door de toepassing van verschillende therapieën die bedoeld zijn om de onderliggende oorzaken van de aandoening aan te pakken . De mentale en spirituele aspecten van genezing worden sterk benadrukt.

Hier zijn enkele algemene therapeutische aanbevelingen bedoeld om de onderliggende oorzaken van autisme aan te pakken :

HANDMATIGE THERAPIE (SPINALE MANIPULATIE): Cayce adviseerde vaak manipulaties van de wervelkolom om specifieke problemen te corrigeren die een primaire oorzaak van autisme kunnen zijn. Het is moeilijk om de door Cayce gespecificeerde osteopathische aanpassingen te verkrijgen. Een chiropractor kan echter helpen. De frequentie van de aanpassingen hangt af van de aanbevelingen van de individuele chiropractor of osteopaat. Het gebruik van een elektrische vibrator kan ook nuttig zijn voor personen die geen regelmatige aanpassingen van de wervelkolom kunnen krijgen.
ELEKTROTHERAPIE: Regelmatig gebruik van het radiaal apparaat om de werking van de zenuw en de bloedsomloop te coördineren wordt aanbevolen.
INTERNE REINIGING: Omdat autistische symptomen soms in verband werden gebracht met problemen met het spijsverteringskanaal met slechte eliminaties tot gevolg, wordt hydrotherapie aanbevolen om de eliminaties door de dikke darm te verbeteren. Hydrotherapie omvat dagelijks zes tot acht glazen zuiver water drinken en colonirrigaties verkrijgen om de darm te reinigen. Het volgen van het dieet moet ook helpen bij de interne reiniging. Warme ricinusoliepakketten aangebracht over de buik worden aanbevolen om de bloedsomloop (vooral lymfatisch) en eliminaties door het spijsverteringskanaal te verbeteren.
DIEET: Het Basic Cayce-dieet is bedoeld om assimilatie en eliminatie te verbeteren. Het dieet is sterk gericht op het handhaven van een juiste alkalische / zure balans, terwijl voedsel dat toxiciteit produceert en het systeem afvoert wordt vermeden. In wezen bestaat het dieet hoofdzakelijk uit fruit en groenten, terwijl gefrituurd voedsel en geraffineerde koolhydraten (“junk food”) worden vermeden. Bepaalde voedselcombinaties worden benadrukt.
SUGGESTIEVE THERAPEUTIE: Het gebruik van positieve suggesties tijdens de slaapperiode en tijdens therapiesessies (zoals massage en de Radial Appliance) wordt aanbevolen om de innerlijke genezingsreactie te wekken. De spirituele afstemming van de verzorger is essentieel.
MEDICATIE: Het gebruik van een mild natuurlijk kalmerend middel (zoals passiebloemfusie) kan nuttig zijn voor prikkelbare kinderen. Laxeermiddelen en voedingssupplementen kunnen nuttig zijn, vooral voor personen met significante gastro-intestinale symptomen. Hoewel Ventriculin niet langer beschikbaar is, zijn vergelijkbare producten zoals Secretin (gemaakt van maagweefsel van varkens en alleen op doktersrecept verkrijgbaar) nuttig gebleken voor sommige personen met autisme.
Opmerking: de bovenstaande informatie is niet bedoeld voor zelfdiagnose of zelfbehandeling. Raadpleeg een gekwalificeerde zorgverlener voor hulp bij het toepassen van de informatie in de Cayce Health Database.

Gerelateerde berichten


Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort konyaaltı escort alanya escort manavgat escort didim escort kemer escort aksaray escort burdur escort kırklareli escort kastamonu escort adıyaman escort belek escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort kırıkkale escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort mersin escort fethiye escort

adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.dalilaescort.com