web analytics
11:11

Geoengineering en Haarp sinds 1886 is men al bezig

EEN KORTE GESCHIEDENIS VAN EVENEMENTEN EN ONTDEKKINGEN

 

Uit het boek:

Nick Begich – Angels Don’t Play This HAARP – Advances in Tesla Technology

 

1886-8: Nikola Tesla vindt een systeem van wisselstroom (AC) uit

bron- en transmissiesysteem. Als 60-puls-per-seconde (Hertz) wisselstroomnetwerken

verspreid over het land zal Mom Earth uiteindelijk dansen op een ander ritme dan zij

gebruikelijke 7-8 Hertz frequentie.

 

1900: Tesla vraagt ​​patent aan op een apparaat voor “Transmit Electrical Energy”

Door de natuurlijke mediums “.

 

1905: US Patent # 787.412, verleend voor hierboven.

 

1924 .: bevestiging dat radiogolven tegen ionosferel stuiteren (elektrisch

opgeladen laag vanaf een hoogte van 50 kilometer).

 

1938: Wetenschapper stelt voor om de nachtelijke hemel op te lichten door elektronengyrotronverwarming

van een krachtige zender.

 

1940: Tesla kondigt “death ray” -vinding aan.

 

1945: Atoombomtests beginnen – 40.000 elektromagnetische pulsen volgen.

 

1952: WO Schumann identificeert 7,83 Hertz-resonantiefrequentie van de aarde.

 

1958: Van Allen-stralingsgordels ontdekt (zones van geladen deeltjes gevangen in

aardmagnetisch veld) 2000+ mijl hoger. In hetzelfde jaar heftig verstoord.

 

1958: Project Argus, US Navy ontploft drie atoombommen in Van Allen

riem.

 

1958: adviseur van het Witte Huis over weersverandering, zegt Defensie

manieren bestuderen om ladingen “van aarde en lucht te manipuleren, en zo de

weer”.

 

1960: Een reeks weerrampen begint. 2

 

1961 ?: Kopernaalden worden in de ionosfeer gedumpt als ’telecommunicatie’

schild “. 3

 

1 Victor A. Schmidt, Planet Earth and the New Geoscience. Kendall / Hunt, Iowa, 1986, pag. 428

2 Editor’s pagina, “Weather Modification”, zaterdag recensie 2/5/1977.

3 Keesings Historisch Archief, met dank aan Nigel Harle, Nederland,

www.earthpulse.com 2 www.earthpulse.com

 

1961: Wetenschappers stellen experimenten met kunstmatige ionenwolken voor. In de jaren ’60

het dumpen van chemicaliën (bariumpoeder enz.) uit satellieten / raketten begon. 4

 

1961-62: USSR en USA creëren veel elektromagnetische pulsen (EMP’s) in

de atmosfeer; 300 megaton nucleaire apparaten tast de ozonlaag met ongeveer

4%. 5

 

1962: Lancering van Canadese satellieten en start van het stimuleren van plasmaresonanties

door antennes in het ruimteplasma.6

 

1966: Gordon JF MacDonald publiceert militaire ideeën over milieu

engineering. 7

 

1960: In Wisconsin ligt het US Navy Project Sanguine extreem laag

frequentie (ELF) antennes.

 

1968: Moskou-wetenschappers vertellen het Westen dat ze hebben vastgesteld welke pulseren

magnetische veldfrequenties helpen mentale en fysiologische functies en welke

Lees ook:   I.v.m het weer...

frequenties schaden. 8

 

1972: Eerste rapporten over experimenten met “ionosferische verwarming” met hoge frequentie

radiogolven, bij Arecibo.9 Een 100 megawatt verwarmingstoestel in Noorwegen dat later in het decennium is gebouwd

kan geleidbaarheid van aurorale ionosfeer veranderen. 10

 

1973: Documentatie die de lancering van Skylab “halveerde het totale elektronengehalte

van de ionosfeer gedurende drie uur “(door uitlaatgassen van raketten). 11,12

 

1973: Aanbevelingen voor studie van de biologische effecten van Project Sanguine

ontkend door de marine. 13

 

1974: de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties verbiedt milieuoorlogvoering.

 

4 Manfred Scholer, “Op de beweging van kunstmatige ionenwolken in de magnetosfeer”, Planet Space Sci.

1970, vol. 18 pp 977 tot 1004. Gedrukt in Noord-Ierland.

5 National Academy of Sciences, “Long-Term Effects of Multiple Nuclear-Weapon Detonation”, 1975

pges. 6-7.

6 Michael J. Rycroft, “Actieve experimenten in ruimteplasma’s” Nature vol. 287 4 sept. 1980, pag. 7.

7 Lowell Ponte, The Cooling. Prentice-Hall, NJ, 1976, pag. 166-7

8 Sheila Ostrander en Lynn Schroeder Super Memory: The Revolution. Carroll & Graf, NY, pag. 303.

9 WE Gordon en HC, Carlson / ‘Arecibo verwarmingsexperimenten’, Radio Science, Vol. 9, nr. 11, pges

1041-7, november 1974.

10 Michael J. Rycroft, “Active Experiments in Space Plasmas”, Nature Vol. 287, sept. 1980, pag. 7.

11 Michael J. Rycroft, “Ionospheric Hole Caused by Rocket Engine”, Nature Vol. 297, juni 1982,

pag. 537.

12 Michael Mendillo, Gerald S. Hawkins, John A. Klobuchar, “Een plotselinge verdwijning van de

Ionosferische F-regio als gevolg van de lancering van Skylab “, Journal of Geophysical Research, Vol. 80 nr.

16, 1 juni 1975, pag. 2217.

13 Robert O. Becker, Cross Currents. Jeremy Tarcher LA 1990, pag. 201-3.

www.earthpulse.com 3 www.earthpulse.com

1974: hoogfrequente experimenten in Plattesville, Colorado; Arecibo, Puerto

Rico; en Armidale, New South Wales verwarmen “onderkant van ionosfeer”. 14

 

1974: Experimenten – luchtgloed verhelderd door zuurstofatomen in te slaan

ionosfeer met versnelde elektronen.

 

1975: Stanford-professor Robert Helliwell meldt dat zeer lage frequentie

(VLF) van hoogspanningslijnen verandert de ionosfeer. 15

 

1975: De Amerikaanse senator Gaylord Nelson dwingt de marine om onderzoeksresultaten vrij te geven

dat transmissies met extreem lage frequentie (ELF) menselijk bloed kunnen veranderen

scheikunde. 16

 

1975: Subcommissie Pell Senaat dringt erop aan dat het weer en het klimaat veranderen

het werk staat onder toezicht van een burgerorganisatie die verantwoordelijk is voor het Amerikaanse Congres. Niet

gebeuren.

 

1975: Sovjets beginnen met het pulseren van “Woodpecker” extreem lage frequentie (ELF)

Lees ook:   CHEMTRAILS Exposed on Discovery Channel

golven, bij de belangrijkste hersengolven. 17 Eugene, Oregon, een van de locaties waar

mensen werden bijzonder getroffen.

 

1976: Drs. Susan Bawin & W. Ross Adey tonen door ELF aangetaste zenuwcellen

velden. 18

 

1979: Lancering van NASA’s derde High-Energy Astrophysical Observatory-oorzaken

grootschalige, kunstmatig veroorzaakte uitputting in de ionosfeer. Plasmagat veroorzaakt

door “snelle chemische processen” tussen raketuitlaat en ozonlaag. ” 19

“De ionosfeer was aanzienlijk uitgeput over een horizontale afstand van 300 km gedurende

een paar uur.”

 

1985: Bernard J. Eastlund vraagt ​​patent aan “Method and Apparatus for

Het veranderen van een regio in de atmosfeer, ionosfeer en / of

Magnetosphere, “(Eerste van drie Eastlund-patenten toegewezen aan ARCO Power

Technologies Inc.)

 

14 G . Meltz, FW Perkins, “Ionospheric Modification Theory: Past, Present and Future”, Radio

Science, vol. 9, nr. 11, november 1974.

15 Lowell Ponte, The Cooling. Prentice-Hall, NJ 1976, pag. 169.

16 Ibid., Blz.168.

17 Sheila Ostrander en Lynn Schroeder, Super-Memorv: The Revolution. Carol & Graf Publishers,

NY 1991, pag. 299.

18 Dr, Robert O. Becker, Cross-Currents: The Perils of Elecropollution The Promise of

Electromedicine Jeremy Tarcher, LA 1990, pag. 233

19 Michael Mendillo, Donald Rote, Paul A. Bernhardt, “Voorlopig rapport van het HEAO-gat in de

Ionosphere “, American Geophysical Union, EOS, Vol, 61, nr. 28, 8 juli 1980, blz. 529.

 

 

1986: US Navy Project Henhouse dupliceert Delgado (Madrid) experiment –

zeer lage frequentie, zeer lage frequentie gepulseerde magnetische velden schaden kuikenembryo’s.

20

 

Jaren 80: In het laatste deel van het decennium begint de VS met het netwerk van Ground Wave

Emergency Network (GWEN) -torens, elk met een zeer lage frequentie

(VLF) golven voor verdedigingsdoeleinden.

 

1987-1992: Andere wetenschappers van Arco Power Technologies Incorporated (APTI) bouwen

op Eastlund-patenten voor de ontwikkeling van nieuwe wapencapaciteiten.

 

1994: Militair aannemer E-Systems koopt APTI, houder van Eastlund-patenten en

contract voor de bouw van de grootste ionosferische verwarming ter wereld High-frequency Active

Auroraal onderzoeksproject (HAARP).

 

1994: Het congres zet de financiering van HAARP stop totdat planners de nadruk verhogen

op aarde doordringende tomografie gebruikt, voor nucleaire contraproliferatie-inspanningen.

 

1995: Raytheon koopt E-Systems en oude APTI-patenten. De technologie is nu

verborgen tussen duizenden patenten binnen een van de grootste defensie-aannemers

portefeuilles.

 

1995: Het congres maakt voor 1996 $ 10 miljoen onder ‘nucleair

tegenproliferatie “inspanningen voor HAARP-project.

 

1995: HAARP-planners testen octrooi nummer 5.041.834 in september.

Lees ook:   CO₂ debat als afleiding van weermanipulatie door het leger

 

1994-6: Testen van HAARP-apparatuur in eerste fase gaat door, zij het met financiering

was bevroren.

 

1996: HAARP-planners om de aarde-doordringende tomografietoepassingen te testen

door het elektroject te moduleren op ELF-frequenties.

 

1998: Subcommissie veiligheid en ontwapening van het Europees Parlement

houdt een hoorzitting over HAARP op 5 februari 1998. Coauthor Begich presenteert op

HAARP en nieuwe wapentechnologieën.

En sinds 2001 hadden we niet echt meer een normale zomer

2001-17: Verwachte periode voor HAARP-operaties. Volledig werkende HAARP

ontwikkelingsproto-type systeem tegen het vroege deel van de periode.

Lees ook dit over ELF

https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/gezonde-leefomgeving/elektromagnetische-velden-en-straling/elf-elektromagnetische-velden-door-elektriciteit/

Onderzoek naar effect ELF-velden

Kinderleukemie: oorzaak onzeker

Uit enkele onderzoeken is gebleken dat er een statistisch verband is tussen het wonen in de buurt van een bovengrondse elektriciteitslijn en het vóórkomen van kinderleukemie. Het staat echter niet vast dat de elektrische of magnetische velden van die bovengrondse elektriciteitslijnen ook de oorzaak daarvan zijn. Er is geen mechanisme bekend waarmee ELF-velden leukemie zouden kunnen veroorzaken. Mogelijk is iets anders de oorzaak van de risicoverhoging; wat dat is, is niet bekend.

Mochten de velden rond elektriciteitslijnen wel de veroorzaker zijn van leukemie, dan zou het naar schatting gaan om maximaal één extra geval per twee jaar (op een totaal van 270 gevallen van leukemie per twee jaar).

Spiersamentrekking en lichtflitsen

ELF-velden kunnen in het lichaam kleine elektrische stromen opwekken. Zeer sterke velden kunnen spiersamentrekking veroorzaken, of ervoor zorgen dat iemand lichtflitsen ziet die er niet zijn (het netvlies is gevoelig voor elektrische prikkels). Maar de normale veldsterktes in onze leefomgeving zijn niet sterk genoeg om spiersamentrekkingen of lichtflitsen te veroorzaken. Alleen in uitzonderlijke arbeidssituaties, als sprake is van hoge veldsterkten, kan dat wel. Deze effecten zijn overigens vervelend, maar niet schadelijk.

Elektrogevoeligheid?

Mensen die zichzelf elektrogevoelig noemen, wijzen vaak ELF-velden aan als de oorzaak van klachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid en duizeligheid. Het verband tussen elektrogevoeligheid en elektromagnetische velden is echter niet wetenschappelijk aangetoond.

De Wereld Gezondheidsorganisatie sluit niet uit dat er mensen zijn die gevoeliger zijn voor elektromagnetische velden dan anderen. Hoeveel mensen er in Nederland elektrogevoelig zouden zijn is niet bekend.

 

Oftewel wij betalen aan hen, hun eigen climatechange!

 

https://earthpulse.com/mind_brain_effects/

Lees ook dit nog even..toevallig vandaag ook over dit onderwerp

https://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=15110:temperaturen-op-aarde-kelderen-schrikbarend&catid=37:wereld&Itemid=50

Gerelateerde artikelen

Back to top button