web analytics
11:11 Dubbele getallen
BuitenaardsRH Negatief - Anunnaki - Elohim - Geloof

Het “Book of Giants” beschrijft de mysterieuze Nephilim

Ongeveer 50 jaar geleden ontdekten onderzoekers duizenden oude rollen in de Qumram-grot op de Westelijke Jordaanoever – waaronder een die de ondergang beschrijft van de Nephilim, (Anunnaki of hun kinderen) de reuzen uit de Bijbel.

5296e5f3a13bf2a6d03a7e4d657ffa56 AnGel-WinGs.nl

Tot op de dag van vandaag is er weinig bekend over de mysterieuze wezens die in de oudheid over de aarde zwierven. Waar kwamen ze vandaan en waarom zijn ze weer verdwenen? De waarheid is misschien mysterieuzer dan we ons kunnen voorstellen.

Tot op heden hebben we niet begrepen wat er eigenlijk achter de term Nephilim schuilgaat. In de loop van vele decennia is een hele reeks etymologieën opgesteld in een poging de term te ontcijferen.

Veel onderzoekers verwijzen in dit verband graag naar apocriefe teksten in de Hebreeuwse Bijbel, die spreken over “gevallen engelen”. Onderzoekers omvatten ook de oprichter van de Koshertorah School, Rabbi Ariel Bar Tzadik, die zegt:

“We weten uit de oude legende van de Boeken van Henoch dat er een groep engelen was die naar de aarde afdaalde in strijd met de goddelijke wet. Je bent vertrouwd geraakt met de mensheid, de manieren, middelen en kennis. Een wetenschap en technologie die we vandaag niet zouden begrijpen.

Deze engelen waren menselijk van aard en werden “אִישׁ” genoemd, wat mannen betekent, en ze leken op ons. Dante beschreef het ook in Paradiso – hij noemde het het vijfde niveau van de hemel.

Henoch was de zevende afstammeling van Adam en werd volgens de Bijbel levend in de hemel gevangengenomen. In de Bijbel staat:

“En Henoch wandelde met God nadat hij Methusalah 300 jaar had verwekt en verwekte zonen en dochters. En al de dagen van Henoch waren 365 jaar. En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg. (Genesis 5:22-24)

Het Boek van Henoch handelt enerzijds over Henoch, die tijdens zijn aardse bestaan ​​ten hemel werd opgenomen en aan wie alle hemelse en goddelijke mysteries werden geopenbaard, maar anderzijds ook over de val van de engelen.

In het Book of the Guardians wordt gemeld dat een groep engelen rond hun leider Semjasa besloot om vrouwen op aarde te nemen. Nadat dit was gebeurd, baarden de vrouwen reuzen die de aarde verwoestten.

Dit veroorzaakte woede bij God dat hij besloot de engelen uit het koninkrijk der hemelen te verbannen en ze op de “dag des oordeels” in een poel van vuur te werpen. God ontketende een grote zondvloed over de aarde om de reuzen te vernietigen.

De bijbelse legende van de “gevallen engelen” die naar de aarde kwamen en de mens schiepen, loopt tot op de dag van vandaag als een rode draad door de geschiedenis. William Henry, auteur van “Lost Secrets of the Watchers” weet dit ook:

“Al meer dan honderd jaar hebben mythologen nagedacht over het idee dat de gevallen engelen van Mars naar de aarde kwamen.”

Dus, zijn de Nephilim echt die mysterieuze engelen? Er zijn een aantal historische teksten die verwijzen naar de Nephilim. Volgens veel onderzoekers speelt het Boek van Henoch een belangrijke rol bij het begrijpen van de ware achtergrond van het verhaal.

Volgens het boek Genesis leefde Henoch op aarde in een tijd dat er engelen woonden. Maar wie waren deze engelen eigenlijk en wie was Henoch?

Volgens de overlevering stonden de engelen in nauw contact met de mens, hebben ze mogelijk ook moderne technologie op aarde gebracht en vanuit menselijk oogpunt het onmogelijke mogelijk gemaakt, en waren ze misschien niet meer dan de toverfee uit het sprookjesboek.

Volgens veel wetenschappers zijn engelen subtiele wezens uit een hogere dimensie dan wij, die zich onder bepaalde omstandigheden kunnen verbinden met onze derde dichtheid.

Dit betekent dat de wezens werkelijk bestaan, maar alleen op een astraal niveau, dat onze ogen ontgaat. De wezens kunnen echter heel goed een vast lichaam aannemen. In dit geval hebben we het over shapeshifters. Volgens veel UFO-onderzoekers zijn buitenaardse bezoekers niets anders – althans sommigen van hen.

Waren de engelen buitenaardse wetenschappers?

Ervan uitgaande dat de engelen beschreven in het boek Henoch eigenlijk een groep buitenaardse wezens zijn die naar de aarde kwamen met de bedoeling de dochters van mensen zwanger te maken, is dit mogelijk het vroegste verslag van een genetisch onderzoeksproject door wetenschappers van een buitenaardse beschaving.

Lees ook eens:   GEWELDIGE UFO overdag boven parlementsgebouw in Den Haag, Nederland

Een project waarvan ik geloof dat het nog steeds bestaat. Mogelijk waren de Nephilim freaks vanwege een genetisch defect, als we aannemen dat er oude eugenetica bij betrokken is. Volgens de Schrift hebben de Nephilim grote verwoestingen op aarde aangericht en Henoch gevraagd om namens hen voor God te spreken (Mysteries of History from Russia and Tibet: Mysterious Giants Inhabited Eurasian Lakes).

Volgens het Book of Giants was Mahway, de zoon van Angel Barakel, de leider van de Nephilim. Hij zou profetische dromen hebben gehad waarin een enorm namentablet verscheen. De plaquette zou gedeeltelijk zijn ondergedompeld en slechts drie namen bleven zichtbaar op het wateroppervlak.

2Q26 [ . . . ] ze drenkten de tablet in water. . . ] [ . . . ] het water steeg boven de [tablet . . . ] [ . . . ] ze haalden de tablet uit het water van [ . . . ]

Aangenomen wordt dat het de zondvloed is die in de Bijbel wordt beschreven en die hier wordt besproken. De Nephilim wisten niet precies wat de dromen betekenden. Ze bespraken het met Mahway in een poging de inhoud te interpreteren.

Na een tijdje hadden twee andere reuzen een soortgelijke droom. Ohya en Hahya, de zonen van de gevallen engel Shemyaza. Ohya en Hahya droomden dat een boom werd ontworteld, behalve dat er nog drie wortels over waren.

Toen hadden twee van hen dromen en de slaap van hun ogen, vluchtten voor hen weg, en ze stonden op en kwamen bij [ . . . en vertelden] hun dromen en zeiden in de vergadering [van hun kameraden] de monsters [. . . In] mijn droom zag ik diezelfde nacht [en er was een tuin. . . ] tuinman en ze gaven [ . . . tweehonderd bomen en] grote scheuten kwamen uit hun wortels [. . . ] al het water en het vuur verbrandde de hele [tuin. . . ] Ze vonden de reuzen om hen [de droom. . . ]

Zich realiserend dat hun dromen profetisch van aard waren, gingen de reuzen naar Henoch voor advies.

[ . . . aan Henoch], de bekende schrijver, en hij zal de droom voor ons interpreteren. Toen verklaarde zijn medemens Ohya en zei tegen de reuzen: ook ik had vannacht een droom, o reuzen, en zie, de heerser van de hemel kwam naar de aarde [ . . . ] en dat is het einde van de droom.

[Dan] alle reuzen [en monsters! werd bang en belde Mahway. Hij kwam naar hen toe en de reuzen smeekten hem en stuurden hem naar Henoch [de bekende schrijver]. Ze zeiden tegen hem: Ga [ . . . ] jij dat [ . . . ] Je hoorde zijn stem. En hij zei tegen hem: Hij zal [. . . en] interpreteer de dromen [ . . . ] Gesplitst [ . . . ] hoe lang de reuzen nog te leven hebben. [ . . . ]

Henoch was toen niet meer op aarde. De Nephilim stuurden Mahawy vervolgens op een “kosmische reis” naar Ennoch. De nogal eigenaardige beschrijving van deze reis is interessant.

[ . . . hij rees de lucht in] als sterke winden en vloog met zijn handen als adelaars. . . hij verliet] de bewoonde wereld en ging over Desolation, de grote woestijn [ . . . ] en Henoch zag hem en begroette hem, en Mahway sprak met hem [ . . . ] hier en daar een tweede keer naar Mahway [ . . . De reuzen verdrijven je woorden en alle monsters van de aarde. Als [ . . . ] werd gedragen [ . . . ] vanaf de dagen van [ . . . ] jij [ . . . ] en ze zullen worden toegevoegd [ . . . ] we zouden van u weten wat ze betekenen [ . . . ] . . . tweehonderd drieën die [uit de hemel neerdaalden.

Oude beschrijvingen van een ruimtevlucht?

Beschrijft dit mogelijk een reis in een ruimteschip die naar de ruimte leidde, mogelijk zelfs naar een andere planeet? Inderdaad, de teksten laten veel ruimte voor interpretatie, maar we moeten het hoofd bieden aan de theorie dat dit, net als veel andere oude teksten, de vroegste beschrijvingen zijn van ruimtevluchten gemaakt door de schriftgeleerden die deze teksten schreven, dit in de bekende woorden en formuleringen. naar hen.

Uiteindelijk stuurt Henoch Mahway terug naar de aarde, met de belofte namens de Nephilim met God te spreken. Maar het antwoord van Henoch bracht niet het verhoopte goede nieuws.

4Q530 vraag De schrijver [Henoch . . . ] [ . . . ] Kopie van de tweede tablet die [Epoch] se[nt . . . ] in het handschrift van Henoch, de bekende schrijver [ . . . In de naam van God de Grote] en Heilig, aan Shemihaza en al [zijn Metgezellen . . . ] u weet dat niet [ . . . ] en de dingen die je deed en die je vrouwen [ . . . ] zij en hun zonen en de vrouwen [van hun zonen. . . ] door uw losbandigheid op aarde, en het is aan u [ . . . en het land huilt] 1en klaagt over jou en de daden van je kinderen [ . . . ] de schade die je hem hebt toegebracht. [ . . . ] totdat Raphael komt, zie, vernietiging [komt, een grote vloed die elk levend wezen vernietigt] en alles wat zich in de woestijnen en zeeën bevindt. En de zin van het ding [ . . . ] over jou tot het kwaad. Maar maak nu de boeien los die je aan het kwaad binden. . . ] Ik bid.

Lees ook eens:   Zijn je buren ontvoerd door aliens?

Een vraag die in dit verband nog steeds veel wordt besproken, is waar gigantisme vandaan komt. Welnu, een theorie die al is genoemd, is dat als we aannemen dat we met eugenetica te maken hebben, het een genetisch defect is.

Maar er is een andere theorie dat de wezens afstammelingen zijn van een verwoeste planeet, mogelijk Mars, waarvan de wetenschapper John E. Brandenburg theoretiseert dat deze mogelijk miljoenen jaren geleden is omgekomen bij een nucleaire ramp.

Op basis van lopende studies door astronauten aan het International Space Station (ISS) speculeren wetenschappers momenteel over de fysiologische uitdagingen waarmee toekomstige generaties mensen die op Mars zijn geboren, te maken kunnen krijgen. Kandidaat-astronaut Sue Ann Pen:

“Een van de meest verbazingwekkende eigenschappen van het menselijk lichaam is zijn aanpassingsvermogen. Als je astronauten de ruimte in ziet gaan, groeien ze eigenlijk twee of zelfs tien centimeter. Als ze op Mars worden geboren, verandert de omgeving de structuur van het menselijk lichaam. Deze mensen zullen langer en dunner zijn omdat de zwaartekracht lichter is dan op aarde.”

d67adddfae23ba4cdac5a0fb35b3b30f AnGel-WinGs.nl

Mike Bara, auteur van “Dark Mission: The Secret History of NASA”, theoretiseert ook dat de ogen kunnen verschillen van die van aardse mensen vanwege de veranderde lichtomstandigheden. Letterlijk zegt hij:

“Terwijl mensen op Mars evolueren, worden ze langer, hebben ze grotere hoofden en dunnere ledematen. Ze kunnen iets grotere ogen hebben waardoor ze beter kunnen zien, vooral in het donker omdat Mars vanwege de grote afstand tot de zon minder zonlicht krijgt dan de aarde.”

David Childress, auteur van Technology the Gods, is het er ook mee eens dat de gevallen engelen die in de Bijbel en in oude documentaires worden beschreven, ooit bewoners van de planeet Mars kunnen zijn geweest, aangezien ze precies de beschreven eigenschappen bezaten, geschikt voor een ras van één Planeten met lage zwaartekracht zijn typerend.

Dat de reuzen op een dag uitstierven, zou te wijten kunnen zijn aan een klimaatverandering op aarde die leidde tot een groot uitsterven van soorten.

Bron

De reuzen als zij de gevallen engelen waren, -gevallen vanuit de hemel- was de echte betekenis, dan waren zij groter dan de mens, maar niet bizar veel groter, want ze kregen kinderen met aardse vrouwen!

85a85a07df8474304192f3b5de5e67a2 AnGel-WinGs.nl

Zijn ze vertrokken van de aarde of gewoon opgegaan in de massa op den duur!?

Mensen met Rhesus negatief bloed schijnen directer verwant aan de Nephilim.
Rhesus negatief bloed schijnt ook buitenaards te zijn en is niet te verenigen met de standaard aardse positieve bloedgroepen en als zodanig ook niet verklaarbaar.


-Afgezien van het feit dat er goede redenen zijn waarom sommige boeken de Bijbel hebben gehaald en andere niet (heeft bijvoorbeeld iets te maken met tegenstrijdigheden), denk ik dat het te maken heeft met de stasisreus/Nepilim in de diepten van Irak, de nadat Michael Salla is gewekt (Nimrod, de Antichrist?) zal als volgt gebeuren:

Ze maken hem wakker, die overigens helemaal niet op een Annunaki lijkt, die helemaal kaal is (maar ook nogal vijandig).
Hij heeft eerst honger en helaas moeten degenen die het dichtst bij hem staan, eraan geloven (voorkeur voor kinderen).
Hij vertelt ze iets over het paard (is een specialiteit van gene zijde) zodat ze hem de hoogtechnologische techniek laten zien die daar ook begraven ligt.
Hij realiseert zich dat hij de aarde niet kan overnemen, althans voorlopig niet.
Hij verdwijnt via een portaal dat er ook is.

Lees ook eens:   Mensen met RH negatief bloed hebben buitenaardse genen

rest zoals beschreven in openbaarmaking.

-In Off 11 komt hij terug.

Om eerst Mozes en Elia te doden.
Die ook weer verscheen in Jeruzalem 7 jaar voor de wederkomst van Christus.

Elia volgens Maleachi 3:23.

Goliath op Gat was een Nephilim/reus.
Een Anakiet.

En fysieker had het niet kunnen zijn.

Een deel van zijn hightech bepantsering en bewapening was waarschijnlijk een schild.

Als hij bijvoorbeeld niet zo arrogant was geweest, had hij gemakkelijk de aanval van David kunnen blokkeren.

-Voor Anakieten in de Bijbel…
Maar er waren andere soorten Nephilim…

https://www.bibleserver.com/search/ELB/enak%2A

Deuteronomium 9:2 is bijzonder interessant.

De tweede helft van het vers heeft rechtstreeks betrekking op de tweede helft van Openbaring 13:4.

En dit gaat over het “beest”.
De antichrist.

Elberfeldbijbel  ( 17 treffers)

Numeri 13:22 En zij trokken op naar de zuidkant en kwamen tot aan Hebron, en daar woonden Ahiman, Sesai en Talmai, de zonen van Enaks.Hebron werd in Egypte gebouwd zeven jaar vóór Zoan.Numeri 13:28 Zeker, het volk dat in het land woont, is sterk, en de steden ⟨zijn⟩ versterkt ⟨en⟩ zeer groot; en we zagen daar ook de zonen van Anak .Num 13:33 We zagen daar ook de reuzen, de zonen van Anak van de reuzen; en wij waren als sprinkhanen in onze ogen, en zo waren wij ook in hun ogen.Deut 1:28 Waar gaan we heen? Onze broeders deden ons hart beven en zeiden: Een volk dat groter en groter is dan wij, steden groot en tot in de hemel versterkt, en zelfs de zonen van Anak hebben we daar gezien!Deut 2:10 Vroeger woonden de Emieten erin, een groot en talrijk en lang volk zoals de Enakieten.Deut 2:11 Ook zij worden gerekend tot reuzen zoals de Enakieten ; maar de Moabieten noemen ze uitstoten.Deut 2:21 een groot en talrijk en lang volk, zoals de Enakieten . En de HERE vernietigde hen voor hun ogen, en zij verdrongen hen en woonden op hun plaats,Deut 9:2 een groot en groot volk, de zonen van Anaki , die u kent en van wie u hebt gehoord, wie kan standhouden voor de zonen van Enak ?Joz 11:21 In die tijd kwam Jozua en sneed de Enakieten uit de bergen, uit Hebron, uit Debir, uit Anab, en uit alle bergen van Juda en uit alle bergen van Israël; Jozua vernietigde hen samen met hun steden.Joz 11:22 Er waren geen Enakieten meer in het land van de kinderen van Israël. Alleen in Gaza, in Gat en in Ashdod bleven ze.Joz 14:12 En geef mij nu deze berg, waarover de HERE die dag gesproken heeft. Want je hoorde die dag dat de Anakieten daar waren, en grote, versterkte steden. Misschien is de Heer met mij om ze te verdrijven, zoals de Heer heeft gesproken.Joz 14:15 Maar de naam Hebron was vroeger de stad Arba; hij was de langste man onder de Enakiter geweest. – En het land had vrede van de oorlog.Joz 15:13 En aan Kaleb, de zoon van Jefunne, gaf hij een deel onder de zonen van Juda, naar het bevel des HEREN aan Jozua: de stad van Arba, de vader van Anak , dat is Hebron.Joz 15:14 En Kaleb verdreef vandaar de drie zonen van Enak, Sesai en Ahiman en Talmai, kinderen van Enak .Joz 21:11 En zij gaven hun de stad Arba, de vader van Anak , dat is Hebron, in het bergland van Juda, en hun weiden eromheen.Ric 1:20 En zij gaven Hebron aan Kaleb, zoals Mozes gesproken had; en hij verdreef daaruit de drie zonen van Enak .Jeremia 47:5 Kaalheid is over Gaza gekomen, Askelon is omgekomen. 

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥