web analytics
11:11 Dubbele getallen
Astrologie en NummerologieMaatschappij & PsycheParanormaalPolitiek-Elite

Toelichting op voorspellingen 3e wereldoorlog van Alois Irlmaier.

“U gelooft – hoop ik – toch nog wel in voorspellingen, ook als u geholpen hebt ze waar te maken?”
(òf onwaar te maken! Paul Wink) (Uit de Hobbit van J.R.R. Tolkien, uitspraak van Gandalf aan Bilbo)

Toelichting op voorspellingen 3e wereldoorlog van Alois Irlmaier.

(Zeer interessante PDF file, waar of niet… I don’t know)

(Paul Wink, 2015)

Irlmaier heeft het niet concreet over een aanvangsdatum, maar hij spreekt over een
gebeurtenissenladder. Een kort overzicht: (Zie geheel onderaan uitgebreidere teksten!)

1.Zuerst kommt ein Wohlstand wie noch nie! (vanaf 1950)
2. Dann folgt ein Glaubensabfall wie noch nie zuvor. (vanaf 1960)
3. Darauf eine Sittenverderbnis wie noch nie.
4. Alsdann kommt eine große Zahl fremder Leute ins Land.
5. Es herrscht eine große Inflation. Das Geld verliert mehr und mehr an Wert.
6. Bald darauf folgt die Revolution. (Bürgerkriegszustände in Italien und auch Frankreich)
Mord (3 x) auf dem Balkan als Kriegsauslöser.
(Dem Krieg geht voraus ein fruchtbares Jahr mit viel Obst und Getreide sowie ein auffallend
warmer Winter. Einige Monate vorher soll eine Naturkatastrophe den Krieg “ankündigen“.)
7. Dann überfallen die Russen über Nacht den Westen. (De oorlog duurt niet lang)
Unzählige von “weißen Vögeln” (wohl US-Drohnen) steigen dann mitten im Angriff der Russen nach
Irlmaier auf und bringen einen “Streifen der Vernichtung” zwischen Prag und Ostsee aus, den
niemand überqueren kann und den Russen somit den Nachschub abschneidet.
Ein einzelnes Flugzeug, das von Osten kommt (wellicht reactie op het gif), wirft einen Gegenstand
ins große Wasser. Da hebt sich das Wasser wie ein einziges Stück turmhoch und fällt wieder
herunter. Alles wird überschwemmt. Es gibt ein Erdbeben. Wann es kommt, weiß ich nicht.
“…Während des Krieges kommt die große Finsternis, die 72 Stunden dauert. Finster wird es
werden an einem Tag unterm Krieg. Dann bricht ein Hagelschlag aus mit Blitz und Donner, und ein
Erdbeben schüttelt die Erde.”
Bei diesem Geschehen sehe ich ein großes Kreuz am Himmel stehen und ein Erdbeben wird
unter Blitz und Donner sein, daß alles erschrickt und die ganze Welt aufschreie: “Es gibt einen Gott!”

(Vertaald- 1. Eerst komt welvaart als nooit tevoren! (vanaf 1950)
2. Dan is er een afval zoals nooit tevoren. (vanaf 1960)
3. Dan een corruptie van moraal als nooit tevoren.
4. Dan komt een groot aantal buitenlandse mensen naar het land.
5. De inflatie is hoog. Het geld verliest steeds meer waarde.
6. De revolutie volgt snel. (Burgeroorlog in Italië en Frankrijk)
Moord (3 x) op de Balkan als oorzaak van oorlog.
(De oorlog wordt voorafgegaan door een vruchtbaar jaar met veel fruit en granen en een opvallend jaar
warme winter. Een natuurramp zou de oorlog enkele maanden van tevoren moeten “aankondigen”.)

7. Dan vallen de Russen ’s nachts het Westen aan. (De oorlog duurt niet lang)
Talloze ‘witte vogels’ (waarschijnlijk Amerikaanse drones) klimmen dan midden in de Russische aanval
Irlmaier en breng een “strook van vernietiging” tussen Praag en de Baltische Zee, de
niemand kan oversteken en zo de voorraden van de Russen afsnijden.
Een enkel vliegtuig uit het oosten (mogelijk reactie op het gif) gooit een object
in het grote water. Dan stijgt het water als een stuk van de toren en valt weer
naar beneden. Alles staat onder water. Er is een aardbeving. Ik weet niet wanneer het zal komen.
“… Tijdens de oorlog is er grote duisternis die 72 uur duurt. Het wordt donker
op een dag onder oorlog komen. Dan breekt er een hagelbui uit met bliksem en donder, en een
Aardbevingen schudden de aarde. ”
In dit gebeuren zie ik een groot kruis in de lucht en een aardbeving
om onder bliksem en donder te zijn dat alles bang is en de hele wereld schreeuwt: “Er is een God!”_

Zowel de 1e als de 2e wereldoorlog zijn aangevangen met een affliktieve stand tussen
Saturnus en Pluto*. Zij zijn belangrijke indicatoren voor een oorlog.

De conjunctie SaturnusPluto staat vol op 13-1-2020. Dit is dus de sterkste opstelling.

Maar omdat de voorspelling luidt dat de 3e wereldoorlog in de zomer plaatsvindt ben ik gaan zoeken naar het begin en
het einde van deze Saturnus-Pluto conjunctie. Inderdaad is er net na de aanvang van de
conjunctie op 16-7-2019, alsmede tegen het einde van de conjunctie op 18-7-2020 een
ongeveer even krachtige stand als op 13-1-2020. (Zie o.a. bij ‘diverse korte stukken’ op de
site het echte verloop van een aantal gebeurtenissen in de wereld, aanvangende met 2019).

Er is op 16-7-2019 namelijk een cluster van Saturnus conjunct Pluto conjunct Maan conjunct
Zuidelijke Maansknoop conjunct Diamant in Huis 6, en dit alles oppositie de cluster in Huis
12 van Zon conjunct Venus conjunct Zwarte Zon conjunct Noordelijke Maansknoop. En dit
allemaal in het extraverte Hoofdkruis Steenbok-Kreeft! Werkelijk een bizarre stand. De orb
tussen Saturnus en Pluto is 5 graden zodat het al krachtig werkzaam is (orb mag 8 graden
zijn). Dit is de eerste ‘slechte’ stand zodat het dan echt ‘vernietigend’ gaat beginnen.
Maria S. zegt hierover in het kort samengevat (zie uitgebreider hieronder).
Eerst bankencrisis, dan honger, dan oorlog. Zij geeft als datum van de aanloop naar, en de 3e
wereldoorlog zelf aan: tussen 2017 en 2022!

Het is erg moeilijk om data te voorspellen, maar (ook) zij heeft reeds veel rake data voorspeld.

De standen op 16-7-2019 staan ongeveer het sterkst om 6 uur. Als dat zo is dan staan die
zware conjuncties met die opposities in de Huizen 6 naar 12 (Geldt voor zowel Berlijn als
Amsterdam). Dit zijn ook de meest lastige, malefic Huizen uit de radix. In de horoscopen (van
die jaren) doet Uranus (nog) niet echt mee. Uranus is meer de planeet van de plotselinge
natuurverschijnselen zoals aardbevingen e.a. en staat pas in 2022 vierkant met Saturnus (zie
verderop meer).

(Saturnus–Uranus afflikties werken ook zeer sterk negatief uit op de beurs,
financiële wereld, zie o.a. de afgelopen euro-bankencrisis, 2008 Saturnus oppositie Uranus).

Al met al drie vergelijkbare horoscopen. Omdat het aspect Saturnus-Pluto eind 2020 verder
uiteen gaat lopen, hebben zij geen gezamenlijke uitwerking meer op elkaar, zodat de
voornoemde drie horoscopen wel de belangrijkste zijn voor de start van alle komende
voorspelde ellende (let wel dat er ook vele andere afflikties van planetencombinaties, dan
die tussen Saturnus en Pluto, mogelijk zijn die even ‘slecht’ kunnen zijn!).
Ik heb het moment van de sterkste uitwerking gezocht, maar het is mogelijk dat bij de dagen
er omheen al een voldoende werking is om dingen te laten gebeuren.

Wat precies de uitwerking is in de horoscoop van 16-7-2019 van de conjunctie/oppositie
Zwarte Zon, Diamant, Noordelijke en Zuidelijke Maansknoop (=1x in de 19 jaar) weet ik niet.
En dan nu ook nog eens in verband met de overige voornoemde aspecten. Werkelijk een
unieke samenstand! Hierop hoop ik nog antwoorden te vinden. Voorlopig kan ik zeggen dat
de Zwarte Zon de ‘opening’ is naar de interkosmos van waaruit krachten naar binnen komen.

En de Noordelijke Maansknoop in Kreeft geeft aan dat de mens ‘vroeger’ te sterk
materialistisch, egoïstisch en te koud van gevoel was zodat nu eerlijke en empathische
gevoelens aangekweekt moeten worden en men een voedingsbodem voor anderen dient te
worden. Geen eer en status, maar nederig dienen, in ‘warmte’.

Door de conjunctie van
beiden zou dit kunnen betekenen dat die bedoelde voeding uit de interkosmos (o.a. Christus
en Sorath) de wereld in kan komen. De strijd in/door de mensen tussen ‘Goed en Kwaad’.

LANGE TIJD VAN VREDE
Hoe lang dat alles duurt weet ik niet. Ik zie drie negens. De derde negen brengt vrede. Na
deze gebeurtenissen komt een lange, gelukkige tijd. Mij geloven doen er niet veel, ik weet
het ook niet, wat de Heer God doet, maar wat ik zie, dat moet ik zeggen zonder dat ik een
profeet wil zijn. Uiteindelijk zijn wij allemaal in Gods hand. Maar wie in het kruis niet gelooft,
die zal verpletterd worden.

Uit : Alois Irlmaier over de derde grote oorlog – Jan A. A. van der Wulp en rense.com
* De affliktieve aspecten van Saturnus en Pluto zijn vanaf 1914 (uitbreken WO 1), 1922, 1931
(grote crisis), 1939 (uitbreken WO 2), en dan 1947, 1956, 1966, 1973, 1982, 1993, 2001,
2010 en 2019/2020. Echter Pluto en Saturnus stonden/staan in het hoofdkruis in 1914, 1922,
1931 (net niet 1939), 1973, 1982, 2010 en 2019/2020.
In Steenbok, 2010 en 2019/2020 (samenstand staat vol 13-1-2020), staat Pluto nu dus
tevens in een Aarde-teken, dus extravert en in aarde.

KORT OVERZICHT VOORSPELLINGEN MARIA. S.

(gedaan vanaf 2012 tot 2015 aan haar vriend)
Uit: “Der dritte Weltkrieg kommt! Ruben Stein” (vriend van Maria S.)

Met de asielzoekers uit Afrika komen besmettelijke ziekten mee die jaren veel slachtoffers eisen.
Vanaf 2017 (…na Merkel) ¿ -komt er een strenge heerser in Duitsland aan de macht die vele
buitenlanders zal wegsturen en de belastingen zeer drastisch gaat verhogen. Nieuwe wetten komen.
Ook de kosten van onderhoud e.a. zullen sterk stijgen hetgeen enorme inflatie aanwakkert.

Herfst 2019 globale ineenstorting banken c.q. het financieel systeem. Het volk is in de aanloop hier
naartoe reeds leeggeroofd door de overheid; maar de euro (e.a. munten) is niet meer te redden.
(Zie horoscoop van 16-7-2019).

Vanaf 2020 levensmiddelen op de bon.

(Zie de horoscoop van 13-1-2020 en 18-7-2020).

Het in elkaar klappen van het sociale systeem.
Explosie criminaliteit. Allerlei criminele gangs komen op. Alles wat los en vast zit wordt gestolen.
Ziekte, honger en criminaliteit regeert het land (er zijn ook weinig artsen meer en geen medicijnen).
Grote toename psychisch gestoorde mensen. Er is ook geen alcohol en drugs e.a. meer.
Het is ieder voor zich geworden, het is louter overleven. Er is geen moraal meer.
Politici vluchten en/of worden vermoord.
Uiterlijk begin 2022 (het beginmoment is ongewis, kan ook 2021 zijn) breekt in Turkije, na een
moordpartij op hoge staatslieden, een zware burgeroorlog uit (erger dan in Syrië).
Rusland bemoeit zich er gelijk mee.

Miljoenen Turken vluchten naar Europa. De burgeroorlog blijft echter aanhouden.
Griekenland wijzigt in die tijd zonder overleg de 6-mijlszone op zee naar de 12-mijlszone.

Hierop trekt Turkije ten oorlog naar Griekenland en verliest zijn gehele vloot (wellicht hulp Rusland).
Daarna verliest Turkije de oorlog door ingrijpen van Rusland (en wordt Turkije verdeeld over
Griekenland, Armenië en de Koerden). Erdogan wordt afgezet.

Rusland trekt daarna verder op naar Israël en begint daar een oorlog.
Het ‘Westen’ stelt daarop Rusland een ultimatum dat door Rusland genegeerd wordt.
De Middellandse Zee ligt daarop vol met oorlogsvloten van diverse naties.
Het wordt voor Israël erop of eronder.

Begin zomer 2022 revolutie in Duitsland. De situatie is niet meer in de hand te houden.
(Zie voor hieronder voorspeld de horoscoop van 5-8-2022)

Hoogzomer 2022, tijdens deze revolutie, marcheert Rusland plotseling onverwacht Duitsland binnen.
(De Moedergod van Fatima verklaarde aan haar en zij vertelde aan Zuster Lucia op 7-4-1990: ‘Als de
wereld niet bekeert dan wordt Rusland het werktuig van de Vader om met oorlog te bestraffen’).

Tijdens die oorlog wordt een ‘bom’ in de Noordzee geworpen die een enorme vloedgolf teweeg
brengt die grote delen van Engeland en Noord-Europa onder water zet (tot aan Berlijn). 😮

(Net ervoor wordt er volgens Irlmaier een gif over een brede strook land in Duitsland gegooid die tot
10 meter de grond in alles doet verbranden waardoor de Russen afgesneden worden van aanvoer).

Late herfst 2022 (zie horoscoop van 8-11-2022), tijdens de oorlog nog in volle gang, is er ineens 3
dagen van bovennatuurlijke duisternis. (“God is de oorzaak, wie anders?” zegt Maria S.)

(Irlmaier zegt hierover dat men dan absoluut binnen blijven moet en het hele huis moet blinderen en
alle 3 dagen moet bidden bij gewijde kaarsen; het geloof kan je behouden).
Door 50! helderzienden wordt verklaard dat Rusland (mede hierdoor) de oorlog verliest.
De oorlog duurt 3 maanden (van 5-8 tot 8-11-‘22) en eist meer slachtoffers dan alle wereldoorlogen
tezamen. De bovennatuurlijke duisternis kost tussen de 2 à 5 miljard mensen het leven!! —–Gezellig vooruitzicht… 🙁

HOROSCOOP van vrijdag 5-8-2022.
Vanaf eind 2020 gaat Pluto conjunct Saturnus te ver uit elkaar lopen waardoor deze samenstand
geen kracht meer doet. Echter dan begint Saturnus vierkant Uranus te lopen (het ‘oude’ wordt
plotseling gedwongen om zich te vernieuwen), hetgeen zijn hoogtepunt vindt in 2022 (zie onder).
In mijn lezing over 21-12-2012 (zie www.spiritueelastroloog.nl bij lezingen) heb ik vele malen
gesproken over het belang van het dubbel T-vierkant, het vierkant dat zo veel kracht doet.
Maria S. geeft in een voorspelling de aanvang van de 3e wereldoorlog aan op hoogzomer 2022.
De horoscoop van 5-8-2022 geeft een zeer krachtig dubbel T-vierkant van Zon vierkant Maan
vierkant Saturnus vierkant Uranus/Mars/Noordelijke Maansknoop Stier (staan conjunct), waarbij dan
automatisch Zon oppositie Saturnus staat en Maan oppositie Uranus/Mars/Noordelijke Maansknoop.
Ook staan de conjuncties Pluto/Gelukspunt oppositie Venus/Zwarte Maan (zie bijlage horoscoop).
Zon (in Leeuw: machtswellust, hoogmoed, grootheidswaan) vierkant Maan (in Schorpioen: jaloezie,
trots, haat) uitgaand, betekent dat men een schijn-ik, een opgeblazen ik vormt naar eigen
wensbeeld, en alzo met machtsvertoon uit haat en jaloezie gedreven, krachtig naar buiten komt.

Zon staat oppositie Saturnus zodat uit vernedering ooit (Rusland, Poetin!, is met het uiteenvallen van
de USSR zwaar geraakt) er nu een hekel is aan zwakte en men dus nu krachtig, wreed, maar ook
hoogmoedig op wil treden. Maan (-4) oppositie Uranus (-4) geeft vervolgingswaan, drift en
zenuwoverspanningen. Dit alles wordt gevoed doordat Mars (-5) vol conjunct Uranus (-4) staat (en
dubbel vierkant op die Zon /Saturnus)zodat het onheil extra vurig, gewelddadig, heerszuchtig,
impulsief, met grote moed aangezet wordt zodat een blitzkrieg het gevolg is. Omdat alle aspecten of
vierkant of oppositie Maan staan, en de Maan het volk is, treft die oorlog dus niet alleen soldaten-,
maar ook talloze burgerslachtoffers. Maan vierkant Saturnus bevordert gewetenloosheid en haat.
Venus oppositie Pluto bevordert dwangmatige bezitterigheid, jaloezie en haat. Lilith in Kreeft geeft
een knellende karmische band. Pluto oppositie Lilith geeft het gevoel of dat men gedwongen wordt,
niet anders kan dan zo te handelen. Maar met het gelukspunt conjunct Pluto oppositie Venus/Lilith is
men in de waan, denkt men hiervan gelukkig te worden. De Noordelijke Maansknoop, die zwaar
verbonden is met vele voornoemde planeetstanden, staat in Stier. Het verleden staat dus in
Schorpioen en betekent dat het verleden het best omschreven kan worden als ‘ziedende vulkanen’
met extreme machtswellust. En hieruit is men gevoed en handelt men. Dat de opdracht in Stier is
door nieuwe moraal hiervan afscheid te nemen, is nog in de toekomst, nadat de vulkaan gedoofd is.
Al met al een zeer zware samenstand die veel onheil brengen kan! Maar omdat de aspecten ‘slecht’
staan zal Saturnus er voor zorgen dat de oorlog vooral door de agressor(s) verloren wordt.
(Het enige verschil met de dubbel T-vierkanten uit mijn lezing over 21-12-2012 is dat dit dubbel Tvierkant niet staat in het hoofdkruis maar in het vaste kruis, dat meer naar binnen gericht is).

EERSTE NAWOORD PAUL WINK

Er is in het verleden al zoveel voorspeld waarbij talloze mensen aan de haal gingen met de vele
voorspellingen (denk aan het door diverse mensen voorspelde vergaan van de wereld op 21-12-2012,
terwijl feitelijk alleen, hoe uiterst belangrijk ook!, een scheuringsmoment in de mensheid is ontstaan
tussen de ‘godmens’ en de ‘diermens’, de bewuste keuze van iedere mens welk pad hij wil/moet
kiezen; inderdaad wel een soort ‘vergaan’ van de wereld voor de keuze voor de ‘diermensroute’).
Momenteel denk ik veel aan het verhaal van Sodom en Gomorra, waarbij de steden nog gespaard
hadden kunnen worden als zelfs maar één reine ziel op zou staan. Voor mij betekent het toch dat de
voorspellingen van Irlmaier en Maria S. weliswaar, in het ergste geval, juist kunnen zijn (ook mijn
horoscoop voor 16-7-2019 en 5-8-2022 onderschrijven dit!), maar dat de kracht van het gebeuren
aangepast kan worden naar het ‘wakker’ zijn van (voldoende) mensen. Zie ook de Mariaboodschap
aan Fatima (De Moedergod van Fatima verklaarde en zei aan Zuster Lucia op 7-4-1990:

‘Als de wereld
niet bekeert dan wordt Rusland het werktuig/gesel van de Vader om met oorlog te bestraffen’).
Ik denk dat bij voldoende inzicht bij voldoende mensen, die gaan leven uit een nieuwe –Aquarius –
levenshouding, de aankomende gebeurtenissen, in het gunstigste geval, in intensiteit verminderd
kunnen worden tot hopelijk alleen wat schermutselingen en enig plaatselijk natuurgeweld.
Ook de stad Nineve is gered omdat velen zich op tijd bekeerden door de voorspellingen van Jona!
Voorspellingen uit Demasqué (± 1955) van J. van Rijckenborgh (derde druk)
Pag. 57. Voor de mensen die het pad van verlossing niet vinden en dit pad als gevolg hiervan
niet bewandelen, ontstaat er een crisisfase en aansluitend een ramp, waarin zich
verschillende explosies ontwikkelen, als ontladingen van opgehoopte spanningen.

Vòòr dat deze ontladingen plaatsvinden is er nog sprake van een zeker evenwicht omdat,
zoals de Bijbel zegt, “het volk Gods zich nog op aarde bevindt”. Hiermee wordt bedoeld de
groep van hen die zich gereedmaken het pad van de Gnosis te bewandelen. Deze groep trekt
gnostieke krachten en stralingen tot zich, die indalen in onze natuur en er een zeker

evenwicht scheppen en in stand houden, waardoor de ontladingen der diverse (dialectisch)
magnetische stormen nog niet kunnen plaatsvinden.
Indien men tracht een aards koninkrijk aan deze of gene zijde te realiseren, dan gaat er met
de mensheid (op bepaalde perioden van interkosmische stralingen; zie o.a. nawoord) iets
gebeuren. Dan wordt het leven, door de onweerstaanbare werking van de fundamentele
natuurwetten, zowel hier op aarde als in gene zijde, gedeeltelijk of geheel vernietigd.
Als deze gnostiek-gerichte groep een voldoende sterk gnostiek bouwwerk van levende
zielekrachten, een Levend Lichaam, Hemelschip of Ark, gebouwd heeft, en door middel
hiervan deze aarde ‘verlaten’, dan verandert daardoor de situatie c.q. de kosmische
stralenverhoudingen. Dan worden de tot dan reeds opgebouwde krachten van de gewone
dialectische natuur niet meer in toom gehouden en beginnen hun natuurlijke loop te nemen.
De opgehoopte spanningen breken los.
Wanneer dus in een bepaalde periode een voldoende grote groep mensen werkelijk op die
bevrijdende weg staan (positief reageren op de opnieuw in kracht toegenomen stralingswaarden), ontwikkelt zich voor de overige mensheid een geweldige crisis met enorme
uitbarstingen van spanningen, rampen, die men in de heilige taal ‘het oordeel Gods’ noemt.

Pag. 59. Heeft het zin om te profeteren?
Voor de mens als massa, als kuddedier heeft dit geen zin. Doch wel voor de ‘echt’ zoekende
mens die door de Gnosis is ‘gegrepen’ en het pad van bevrijding zou kunnen vinden.
Voor deze zoeker is het wel degelijk van belang dat een waarschuwing, een profetie,
hem/haar op de juiste tijd en op de juiste plaats bereikt.
Vooral als deze mens hunkerend naar de bevrijdingsweg is, nog zoekende en wellicht nog vol
van allerlei twijfels is, kan de volgende waarschuwing wel degelijk op zijn plaats zijn: “Neem
nu uw plaats in op het pad van bevrijding en voeg u naar de drang van de Logos”.
Men kan aan het noodlot, dat de dialectiek zal treffen, ontkomen door de weg van de ware
mensheidsbestemming te gaan. (In Christus de Heer onder te gaan en weer op te staan.)
Daarom is het ook een zaak van liefde voor God en de mensen om, als de waarschuwing
komt en begrepen wordt, erop uit te gaan en haar te verspreiden.

TWEEDE NAWOORD PAUL WINK
Hierna verwijst de heer van Rijckenborgh naar het sterrenjaar van 25.920 jaar met haar 12
cultuurperioden van 2.160 jaar van opgang en ondergang, en de start van de zogenaamde
piramidetelling van Gizeh ruim 4.000 jaar voor Christus, eindigend ruim 2.000 jaar na Chr.
Ruim 2.000 jaar na Chr. zou volgens van Rijckenborgh, naar aanleiding van deze telling, er
naast een grote zielenoogst ook een soort ‘ondergang’, reiniging van de aarde plaatsvinden.
Op 21-12-2012 is er inderdaad een enorme verandering opgetreden. De mensheid is een
nieuwe periode ingegaan van splitsing in de mensheid volgens de Apocalyps van Johannes.
Zie hiervoor mijn website www.spiritueelastroloog.nl om deze lezingen te downloaden.

Noorse profetie aangaande de Derde Wereldoorlog.
1. Inleiding
2. Hier volgt de Nederlandse vertaling van het visioen
3. De derde wereld oorlog en daarvoor.
4. De grote afval.
5. Moreel verval: geweld en pornografie.
6. Immigratie
7. De derde wereld oorlog
8. Chronologisch overzicht van alle genoemde punten.
9. Wat zegt de bijbel over deze profetieën.

Emanuel Minos.
Inhoud visioen:
“Mensen uit arme landen zullen naar Europa stromen. Er zullen er zoveel komen, dat de mensen hier het
vervelend beginnen te vinden en ze zullen hen hard behandelen. Ze zullen net zo behandeld worden als
de Joden voor de oorlog. Dan is de maat van de zonde vol.”

1. Inleiding.
Bovenstaand een deel van een visioen dat een oude dame in Valdres, Noorwegen, in 1968 kreeg. Het werd
enkele jaren geleden openbaar gemaakt door Emanuel Minos, een 81-jarige evangelist uit Noorwegen, en
trok onlangs weer belangstelling doordat Minos er opnieuw over sprak tijdens een grote bijeenkomst in
Oslo.
Minos, die in 1925 in Belgisch Congo werd geboren en later enige tijd in Zuid-Afrika woonde, kwam als
jongeman naar Noorwegen om theologie te studeren. Hij zou er nooit meer weg gaan. Juni vorig jaar, toen
hij 80 werd, werd hem een feestelijke avond aangeboden waar bijkans heel evangelisch Noorwegen acte
de presence gaf. Minos staat in Noorwegen hoog aangeschreven en wordt wel eens ‘de Billy Graham van
Noorwegen’ genoemd.
Onlangs vertelde hij ten overstaan van een groot publiek tijdens een samenkomst, hoe een oude vrouw
hem deelgenoot had gemaakt van een visioen dat zij had gehad. Ze vertelde Minos er over, kort nadat ze
het visioen had gehad. Ze vertelde hem erbij dat zij het niet meer mee zou maken, maar hij wel. En dat hij
er pas later over zou mogen praten, wanneer de mensen het zouden kunnen begrijpen.

Wereldkaart Koude Oorlog uit 1959 (d.d. 1945 – 1991)
Locatie: Wereldwijd
Resultaat: Uiteenvallen van het Oostblok

Duitse Deling en Berlijnse Blokkade

Territoriale veranderingen: 15 nieuwe onafhankelijke staten ontstaan uit de Sovjet-Unie
De Koude Oorlog was een periode van gewapende vrede tussen de communistische wereld
en het Westen in de tweede helft van de 20e eeuw. Het kapitalistische westerse blok, inclusief
Nederland en België, werd geleid door de Verenigde Staten (VS). De communisten stonden
voornamelijk onder leiding van de Sovjet-Unie (USSR), of waren verbonden met
communistisch China. Voor het Westen werd ook wel de term “Eerste Wereld” gebruikt, terwijl
de communistische wereld de “Tweede Wereld” was.
Veel immers van wat zij in 1968 in het visioen zag was – voor die tijd – erg ongebruikelijk. Ze zag, in een tijd
waarin de Koude Oorlog in alle hevigheid woedde, een ‘ontspannen verhoudingen’ tussen Oost en West, maar
ook lauwheid onder christenen (ze sprak over het ‘welvaartsevangelie’ (door haar ‘geluksevangelie’ genoemd)
in een tijd dat nog niemand die bui al zag hangen, en ze waarschuwde indringend voor een enorm moreel verval.

Ook noemde ze stromen van mensen die naar Europa zouden komen. Ze had het over asielzoekers in een tijd
dat dat nog in de verste verte geen item was. Ze kende het woord ‘asielzoeker’ nog niet eens.
Het ‘Noorse visioen’ heeft de afgelopen tijd steeds meer aandacht getrokken. Nadat Emanuel Minos er uitgebreid
over sprak en het verhaal, zoals hij dat destijds eind jaren zestig had opgeschreven, voorlas, verscheen het al
spoedig in allerlei vertalingen op internetsites.
Het Duitse evangelische persbureau Idea publiceerde het visioen enkele maanden geleden in het Duits.

In Nederland echter kreeg het nog nauwelijks aandacht. Daar lijkt nu verandering in te komen. De afgelopen
weken doken er op diverse plaatsen Nederlandse vertalingen op.

Alpha Online heeft de afgelopen tijd contact gezocht met Emanuel Minos. Nadat we de Nederlandstalige versie
hadden vergeleken met een Engelstalige – en de vertaling correct bleek – hebben we Minos die Engelstalige
versie voorgelegd met de vraag of dat inderdaad de versie van het verhaal zoals die door hem naar buiten is
gebracht. Hij bevestigde dat.

Minos vertelde ons dat hij, toen hij de inhoud van het visioen voor het eerst te horen kreeg, het zo
ongeloofwaardig vond, dat hij het opborg in een kast en er niets van wilde weten. “Ik dacht bij mezelf: Als ik dit
tegen andere mensen vertel, verklaren ze me voor gek. Ik durfde het niet aan om dit openbaar te maken.”
Maar nu, meer dan 35 jaar later, is Minos tot de conclusie gekomen dat veel van wat destijds onbegrijpelijk leek,
inmiddels heel ‘normaal’ is en dat de inhoud van het visioen nu veel logischer lijkt. “Ik vond dat ik het niet meer
voor mezelf kon houden.”

2. Hier volgt de Nederlandse vertaling van het visioen

Ik heb de tijd gezien, net voor de terugkomst van Jezus op aarde. Er breekt een Derde Wereldoorlog uit. Ik zag
de gebeurtenissen met mijn natuurlijke ogen. Ik zag de wereld als een soort globe.

“Ik zag Europa, land voor land. Ik zag Scandinavië. Ik zag wat ging gebeuren”, profeteerde de
oude dame. “Een ramp die wij nog nooit hebben meegemaakt”.

Ze zet hier de volgende aspecten uiteen. Hieronder in chronologische volgorde:

1. Ik zag bepaalde scènes die gaan gebeuren: een ramp zoals wij die nog nooit hebben meegemaakt.
2. Vlak voor de terugkomst van Jezus breekt er een Derde Wereldoorlog uit.
3. Net voor de laatste ramp plaatsvindt komt Jezus terug op aarde.

Ze noemde vervolgens vier ‘golven’ die ze in het visioen waarnam.

3. De derde wereld oorlog en daarvoor.
1. Net voor Jezus terug komt, en net voor de Derde Wereldoorlog uitbreekt, komt er een ontspanning, die wij
nooit eerder gehad hebben. Er komt vrede tussen de grootmachten uit Oost en West. (Dhr Minos wijst op het feit
dat de uitspraak van deze profetie viel in 1968, toen de koude oorlog op het hoogst was.) In deze periode van
vrede en rust komt er ontwapening in meerdere landen, ook in Noorwegen en ook deze keer zijn wij niet
voorbereid als de oorlog losbreekt. De Derde Wereldoorlog begint op een manier, die niemand had verwacht en
van een onverwachte kant.
4. De grote afval.
2. Er zal een lauwe houding, zonder weerga, ontstaan onder christenen. Een afval van het ware levende
christendom. Net voor Jezus terugkomt, willen de christenen niet openstaan voor het Evangelie. Ze willen niet
meer, zoals vroeger, horen over zonde en genade, over wet en Evangelie, over berouw en bekering. In plaats
daarvan ontstaat een vervanging, een ‘geluksevangelie’. Nu gaat het meer om succes te hebben, om iets te zijn.
Het gaat om materiële goederen, dingen die God ons nooit heeft beloofd.
In kerken zal geen evangelie meer verkondigd worden, de mensen willen het niet meer horen.
Kerken, gebedshuizen en vrije gemeenten zullen leeglopen. In plaats van de verkondiging die wij van generatie
op generatie hebben gezien, zoals het opnemen van het kruis en het volgen van Jezus, zullen vermaak, kunst en
cultuur de plaats innemen van de kerken, de gebedshuizen en andere locaties waar eens samenkomsten werden
gehouden waar mensen werden opgewekt Christus te volgen, waar men berouw toonde en tot levend geloof
kwam. Dit zal in hoge mate toenemen, net voor de terugkomst van Jezus.
5. Moreel verval: geweld en pornografie.
3. Er komt een moreel verval, dat het oude Noorwegen nog nooit eerder heeft meegemaakt. Mensen gaan leven
als getrouwden zonder getrouwd te zijn. Grote onreinheid voor het huwelijk, en veel ontrouw in het huwelijk,
zullen heel normaal worden en men zal zich hiervoor verontschuldigen op allerlei manieren. Dit zal ook gebeuren
in christelijke kringen. Men omarmt het zelfs. Er zullen televisie-uitzendingen komen die mensen nog nooit eerder
meegemaakt hebben. Televisie zal vol zijn van geweld, van gruwelijk geweld, waardoor mensen leren te
vermoorden en te vernietigen, waardoor onze straten niet veilig meer zijn.
Wat mensen op televisie aan geweld zien, gaan ze nadoen. De laatste invloed van de tv was het
geweld tegen hulpverleners.
Mensen gaan nadoen wat ze zien. Er is niet slechts één kanaal op de tv te zien, maar de tv wordt vol kanalen.
(Minos wijst op het feit dat in 1968 de komst van de TV net begon in Noorwegen.) Het wordt net zoals wij het
kennen van de radio. Wij kunnen het ene station na het andere nemen en de tv wordt vol van geweld. (Zij kende
het woord “kanaal” toen nog niet en gebruikte daarom het woord station zoals bij de radio, aldus Minos.) Mensen
gaan het gebruiken als vermaak. Wij zullen vreselijke scènes van moord en vernieling zien en dat wordt
verspreidt in de maatschappij. Er zullen ook bedscènes te zien zijn op tv. De meest intieme dingen, die alleen
gebeuren in het huwelijk, zullen te zien zijn op het scherm. (Minos: “ik protesteerde hierop en zei dat we een
paragraaf hebben die dit soort dingen verbiedt!”) De oude vrouw vervolgt, het gaat allemaal gebeuren en je zult
het zien. Alles wat wij eerder gehad hebben, de goede dingen, zullen afgebroken worden en de meest ongepaste
dingen zullen wij zien voor onze ogen.
6. Immigratie.
4. Mensen van arme landen zullen naar Europa stromen. (E. Minos wijst op het feit dat er in 1968 er nog niet is
bestond als immigratie.) Zij zullen ook naar Scandinavië, naar Noorwegen, komen. Er zullen er zoveel komen dat
mensen het hier vervelend beginnen te vinden en hen hard zullen behandelen. Ze zullen net zo behandeld
worden als de Joden voor de oorlog. Dan is de maat van de zonde vol. (E. Minos protesteerde daarop, toen in
1968 niet wetende, dat dit letterlijk zou uitkomen!)
7. De derde wereld oorlog
Toen, zegt Emanuel Minos, stroomden de tranen over de wangen van de oude dame. Ze ging verder: “Ik zal het
niet meemaken, maar jij zult het zien. Dan, ineens, komt Jezus weer en de Derde Wereldoorlog breekt los.
Bij een derde wereldoorlog is Gods geduld ten einde. De mensheid is gewikt en gewogen en te
licht bevonden. God als Schepper zal Zich voor korte tijd terugtrekken: de wereldbevolking zal
zichzelf door deze oorlog miniseren.
Het wordt een korte oorlog. Alles wat ik eerder gezien heb is alleen een spelletje in vergelijking met deze oorlog,
die wordt beëindigd met een atoombom. De lucht wordt zo verontreinigd dat men niet kan ademhalen. Het gaat
over meerdere continenten, over Amerika, Japan, Australië, alle rijke landen. Het water wordt vervuild. Wij
kunnen in de aarde niets meer kweken. Het resultaat is dat er alleen een rest overblijft. De rest van de rijke
landen zal proberen naar de arme landen te vluchten, maar daar zullen de mensen net zo hard tegenover hen
zijn, als wij waren tegenover de mensen die naar ons toe kwamen.
Ze eindigde haar verhaal met: Ik ben blij dat ik het niet zal meemaken. Maar als die tijd komt, moet je moed
verzamelen en het vertellen. Ik heb het van God gekregen. Niets hiervan spreekt tegen wat de Bijbel vertelt.
Maar diegene van wie hun zonden vergeven zijn en Jezus als Verlosser en Heer hebben, zijn veilig.

Verschijnselen:

a. De lucht wordt zo verontreinigd dat men niet kan ademhalen.
b. Het water wordt vervuild.
c. Wij kunnen in de aarde niets meer kweken.
De rest van de rijke landen zal proberen naar de arme landen te vluchten.
8. Chronologisch overzicht van alle genoemde punten.
Ik zag bepaalde scènes die gaan gebeuren (de koude oorlog was bij dit visioen op zijn top):
1. Er komt vrede tussen de grootmachten uit Oost en West (Val van de Berlijnse muur).
Een korte vrede komt over de aarde, die de wereld nooit eerder gekend heeft.
Deze duurt 3 ½ jaar. Wie zal de man zijn die deze schijnvrede zal bewerkstelligen?
2. Er komt een ontspanning, die wij nooit eerder gehad hebben.
3. Er komt ontwapening in meerdere landen.
4. Een afval van het ware levende christendom.
5. Haast niemand wil meer horen over zonde en genade
6. Er ontstaat een vervangend evangelie, een ‘geluksevangelie’
7. Het gaat om materiële goederen
8. Kerken zullen leeglopen
9. Vermaak, kunst en cultuur nemen de plaats in van de kerken,
10. Dit zal in hoge mate toenemen
11. De opkomst van de importantie van de televisie.
12. De opkomst van de normvervaging.
13. De opkomst van geweld. Wat men op TV ziet (bijv. films) hoe je iemand doodschiet, zal op straat nagedaan
worden.
14. De opkomst van pornografie en het vele bloot dat dagelijks te zien is op televisie.
Dan vindt een ramp plaats zoals wij die nog nooit hebben meegemaakt, namelijk De terugkomst van
Jezus. Wat gebeurde zag ze als volgt:
Jezus’ wederkomst zal de algehele ondergang van de mensheid voorkomen. De strijd tegen de
vijandelijke legers zal kort duren, ze zullen vooral zichzelf, totaal vernietigd. Ook de duivel en
zijn demonen, die van dit alles de aanstichters zijn, zullen overweldigd worden. Dan zal echte
vrede aanbreken, duizend jaren lang.

N.B. Net voor de laatste ramp plaatsvindt is de terugkomst van Jezus op aarde.
Hoe verloopt de Derde Wereldoorlog:
1. De Derde Wereldoorlog begint op een manier, die niemand had verwacht en van een onverwachte kant.
2. Het gaat over meerdere continenten, over Amerika, Japan, Australië, alle rijke landen.
3. Die oorlog wordt beëindigd met een atoombom.
4. Het resultaat is dat er alleen een rest overblijft.
5. De lucht wordt zo verontreinigd dat men niet kan ademhalen.
6. Het water wordt vervuild.
7. Wij kunnen in de aarde niets meer kweken.
8. De rest van de rijke landen zal proberen naar de arme landen te vluchten,
9. Wat zegt de bijbel over deze profetieën.
Ik zag bepaalde scènes die gaan gebeuren.
Matt. 24:8 “Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.”
Een afval van het ware levende christendom kerken zullen leeglopen.
2 Thess 2:3b “tenzij dat eerst de afval gekomen zij”
Er ontstaat een vervanging, een ‘geluksevangelie’.
Matt. 24:5 “Velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.”
De opkomst van de normvervaging en geweld.
Matt. 24:12 “de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkillen.”
Er zullen zoveel immigranten komen dat mensen het hier vervelend beginnen te vinden en hen hard
zullen behandelen. Immigratie.
Matt. 24:10 “En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten.”
Dan, ineens, komt Jezus weer, diegene die hun zonden vergeven gekregen hebben en Jezus als Verlosser
en Heer hebben, zijn veilig.
1 Thess 1:10 “En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden opgewekt heeft, namelijk Jezus,
Die ons verlost van de toekomende toorn.”
Er breekt een Derde Wereldoorlog uit, die wordt beëindigd met een atoombom.
Opb. 8:7-12:7 En de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed, en zij
zijn op de aarde geworpen; en het derde deel der bomen is verbrand, en al het groene gras is verbrand.
De atoombom zal een grote rol gaan spelen in de laatste wereldoorlog.
Het water zal zo vervuild worden dat er niets meer mee te beginnen valt.
Opb.8:8 En de tweede engel heeft gebazuind, en er werd iets als een grote berg, van vuur brandende, in de zee
geworpen; en het derde deel der zee is bloed geworden. 9 En het derde deel der schepselen in de zee, die leven
hebben, is gestorven; en het derde deel der schepen is vergaan. 10 En de derde engel heeft gebazuind, en er is
een grote ster, brandende als een fakkel, gevallen uit de hemel, en is gevallen op het derde deel der rivieren, en
op de fonteinen der wateren. 11 En de naam van de ster wordt genaamd Alsem; en het derde deel der wateren
werd tot alsem; en vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter geworden.
De lucht wordt zo verontreinigd dat men niet kan ademhalen.
Opb. 8:12 En de vierde engel heeft gebazuind, en het derde deel der zon werd geslagen, en het derde deel der
maan, en het derde deel der sterren; opdat het derde deel ervan zou verduisterd worden, en dat het derde deel
van de dag niet zou lichten; en van de nacht eveneens.
Toetsing van de profetie:
Wat deze Noorse vrouw in 1968 in een visioen zag is Bijbels te onderbouwen. Maar het belangrijkste is, dat de
Here Jezus Christus centraal staat en verheerlijkt wordt. Ook dit aspect is terug te vinden in deze profetie.
Het slot is het belangrijkste uit deze profetie:
Ze eindigde haar verhaal met: Ik ben blij dat ik het niet zal meemaken. Maar als die tijd komt, moet je moed
verzamelen en het vertellen (zij bedoelde de Noorse evangelist). Ik heb deze profetie van God gekregen.
Niets hiervan spreekt tegen wat de Bijbel vertelt. Maar diegene die hun zonden zijn vergeven en Jezus als
Verlosser en Heer hebben aangenomen, zijn veilig.

Lees ook:   Pinterest Censuur!!!!

“Nog is God in Jezus Christus met de mensheid en zijn schepping bewogen.
Wie zijn zonden inziet, namelijk dat hij inziet dat hij de verkeerde keuze tegen
Hem heeft gemaakt, zal van het oordeel gered worden”.
Korte samenvatting uit Countdown Weltkrieg 3 van Stephan Berndt (Paul Wink)
Stephan Berndt heeft jaren lang gezocht naar min of meer betrouwbare voorspellingen die vooral
betrekking hebben op de periode die zich zal toespitsen vanaf het begin van de 21e
eeuw.
Hij heeft van ongeveer 70 helderzienden (en onbekenden) vele voorspellingen onderzocht en
gerubriceerd, en heeft ze een zekere (subjectieve) mate van waarheidsgehalte toegekend.
Omdat hij van veel helderzienden hun voorspellingen ook getoetst heeft over de reeds afgelopen tijd
waarover zij voorspelden, heeft hij aan de hand hiervan zijn mate van waarheidsgehalte toegekend.
Zijn favoriete helderziende is Alois Irlmaier die hij het hoogste waarheidsgehalte toekent vooral
omdat hij al zoveel voorspeld heeft dat tot nu toe uitgekomen is (zover wij weten zelfs alles).
In zijn dikke boek (323 pag.) probeert Stephan Berndt er achter te komen wat de redenen kunnen
zijn van onder andere een aanstaande ineenstorting van het financiële stelsel en de sociale structuur
in Europa, alsmede van de inval door Rusland, bijvoorbeeld met betrekking tot Poetin.
Ook heeft hij onderzocht hoe de kerkelijke verhoudingen ge-/vergroeid zijn en hoe de sociale,
financiële en defensie/strijdmachten en technische ontwikkeling in Europa is verlopen.

Tevens reikt hij aannemelijke verklaringen (soms gedurfde interpretaties) aan van helderziende
waarnemingen die vertaald zijn naar het bewustzijn van de ziener en zijn of haar kennis van toen.
Als voorbeeld kan dienen dat Alois Irlmaier vanuit het zuiden honderden vogels zag komen die een
vierkant kastje met gif dropten boven Duitsland. Gestaafd met foto’s en wetenschappelijke feiten
toont schrijver aan dat dit nu al bestaande vogelvormige drones zijn die dit kunnen. Tevens zoekt
Berndt achter alle voorspellingen de logica van de omstandigheden zoals de problemen en conflicten
van landen uit het verleden, maar ook van de opwarming van de aarde waardoor er steeds minder
echte winters zijn. Dit laatste omdat de meeste voorspellingen luiden dat er vòòr het uitbreken van
de oorlog een ongelooflijk zachte winter was en het voorjaar al in februari begon (zie schema).
Omdat gebeurtenissen in het Midden-Oosten de aanzet zullen geven van de oorlog (zie o.a. de
schemaatjes) is hij ook dieper ingegaan in de problematiek aldaar om verklaringen te zoeken.
Omdat vanzelfsprekend niet alle helderzienden hetzelfde zeggen, heeft Berndt een goed overzicht
gemaakt van de belangrijkste aankomende gebeurtenissen en door hoeveel zieners dit hoe
waargenomen is, met soms ook nog aangegeven enige verschillen van waarneming onderling.
Bijvoorbeeld, de inval vanuit Rusland, de feitelijke 3e wereldoorlog, is door zeker 50 helderzienden
waargenomen (zie schema). Maar onderling zijn er wel verschillen van waarneming.
Ook de enorme vloedgolf die (tijdens de oorlog) vanuit zee over Europa komt is door heel veel
mensen waargenomen. Zelf (Paul Wink) ken ik in mijn vriendenkring al 3 mensen die hierover
visioenen gehad hebben (één zelfs in detail); naast alle door Berndt aangedragen helderzienden.
Wat een groot raadsel voor de onderzoekers is, en ook voor de helderzienden, is de drie dagen van
duisternis, alsmede door velen helderziend waargenomen de verschijning van Jezus Christus in de
wolken (zoals dat ook zo in de bijbel staat bij Johannes). Ook Berndt, net als vele helderzienden,
speculeren over deze gebeurtenissen omdat het zo wereldvreemd is.
(Mijn verklaring is gelijk aan die van grootmeesters zoals Rudolf Steiner en Jan van Rijckenborgh die
in het zogenaamde fysieke verschijnen van Christus in de wolken een door geestelijke tegenmachten
gearrangeerd werk zien om de mensen via een collectieve godsdienstige ‘hysterie’ aan hen te binden
voor hun doelen. Juist ook omdat daarna een periode van 1000 jaar vrede zou komen, hetgeen op
aarde eigenlijk niet mogelijk is volgens Jezus. Maar omdat het ongepast en gevaarlijk is om zo te
denken, houden de wetenden onder de mensen hun mond, en ontstaat er een ogenschijnlijke vrede
die gebaseerd zal zijn op het willoos maken van de mens uit naam van wereldvrede en kunstmatige
harmonie waarbij de kerk, overschaduwd door Ahriman/ Lucifer, de macht zal verkrijgen. Paul Wink).
Wat echter het grote probleem bij helderzienden is, is de juiste datering van de waargenomen
gebeurtenissen. Berndt heeft geprobeerd een overzicht te maken van tijdsgebeurtenissen van de
helderzienden die dit wel aangeven (zie schema). Hierbij heeft hij nog geen gebruik kunnen maken
van de waarnemingen van Maria S., dat onlangs in boekvorm uitkwam, en die heel duidelijk data
waarnam. Haar waarnemingen, ook die van de tijd, sluiten echter naadloos aan op de reeds bekende.

Hieronder vermeld betreft de vaste sterren op 8-11-2022
Ons Trillingsgetal

Deze tekst is overgenomen uit: Willem Glaudemans,
Boek van de universele wetten.
Een leidraad voor bewust leven. Utrecht 2015.

Dit alles laat zien dat ons leven en bewustzijn in een soort tijd versnelling zitten.
Versnelling mag je opvatten als een hogere trilling. Het lijkt erop dat we in deze tijd
worden opgetrild, zoals ik dat wel noem, meer nog dan in andere tijden. Er is een
doorgaande stroom van hogere trilling die ons gestaag naar hogere niveaus van
waarnemen en ervaren leidt en ons bewustzijn telkens iets verder verruimt. Het hele
universum ontwikkelt zich voortdurend naar steeds hogere niveaus van complexere
zelforganisatie, en daar zijn we als mensheid onderdeel van. Een van de dingen die
daarbij hoort is dat oude structuren die deze verhoogde trillingen niet kunnen
absorberen zullen instorten. Ook dat maken we in onze binnenwereld en buitenwereld
vrijwel dagelijks mee. Alles is erop gericht dat we ons zuiveren, zodat we die hogere
trillingen kunnen ontvangen en zo inderdaad ons bewustzijn kunnen verruimen- Aan
ons dus de vraag of we mee kunnen bewegen of niet. Velen verwachten dat de
mensheid in de komende tijd een kwantumsprong in bewustzijn gaat maken. Die
kwantumsprong zou kunnen leiden tot een transpersoonlijk bewustzijn, waarbij
mensen niet langer vanuit een persoonlijk belang de wereld tegemoet treden, maar
weten dat ze onderdeel uitmaken van een groter geheel, de mensheid, de aardse
biosfeer, het universum. We zouden dan collectief naar een ander trillingsniveau in ons
bewustzijn kunnen gaan. En vanuit het huidige informatietijdperk kunnen we dan het
bewustzijnstijdperk binnentreden.

Voor deze mondiale omslag naar een ander niveau van bewustzijn is ieders individuele
trillingsniveau essentieel. Ieder die op een hoger niveau trilt, helpt ten eerste anderen
om via het principe van resonantie hetzelfde te doen of te ondergaan, en helpt ten
tweede mee om het kritische aantal van de 100ste aap* te bereiken, geschat op 1% van
de wereldbevolking (dus 70 miljoen mensen). En ten derde helpt het om allerlei
systemen die in chaos verkeren de goede kant op te laten kantelen, zodat er een
doorbraak komt en geen afbraak. Ieder mens heeft dus meer dan ooit de verplichting
om zich spiritueel te ontwikkelen en aan de kant van de liefde te gaan staan. Dit is
altijd al een goed ding om te doen, maar is in deze tijd van cruciaal belang. Niemand
doet dit immers voor zichzelf alleen. Iedere stap die je zet op je spirituele ontwikkeling
pad, zet je voor allen, want bewustzijn is één. Ieder die zijn authentieke plek inneemt,
zijn levensmissie vervult, zich zuivert en zijn innerlijk licht laat schijnen, is een baken
voor anderen en helpt om een tegenwicht te vormen voor de vele zielen die nog niet
ontwaakt zijn. Naar schatting zo’n 100 miljoen mensen zijn al op een spirituele
zoektocht naar een diepe zelfrealisatie, of in het proces van ontwaken. We zitten dicht
bij het kantelpunt en er is goede hoop.

Deze hoop komt ook van de psychiater en mysticus Dr. David Hawkins, die een
bewustzijnsschaal heeft ontworpen van 0 tot 1000 (zie onder). Het gaat hierbij om
meetbare trillingsfrequenties, aan de hand van spiertesten van de niveaus van
menselijk bewustzijn, die blijken te corresponderen met menselijk gedrag.
Helemaal onder aan de schaal vinden we op 20 de trilling van schaamte, op 30
de trilling van schuld, en dat loopt op via apathie en verdriet naar 100, de
trilling van angst Dan gaat het verder via woede en trots naar 200, de trilling
van moed. (De getallen op de schaal zijn net als bij graden Celsius arbitrair. Het
gaat om de onderlinge verhoudingen.)

Bij 200 ligt een eerste omslagpunt, dat
gaat van destructie! en schadelijk gedrag naar constructief en heilzaam gedrag.
Het tweede omslagpunt ligt bij 500, de trilling van liefde. Alle trilling onder de
200 is verzwakkend, alles erboven versterkend. En nu blijkt dat hoewel het
gemiddelde bewustzijn van mensen op aarde onder de 200 trilt (in 2009 was dit
bij 78% van de mensen het geval), het collectieve bewustzijn van de mensheid
boven de 200 uitkomt! Hoe komt dat? Dat wordt veroorzaakt door die andere
22%, doordat één persoon die op het niveau van de liefde trilt (500 op deze
schaal) een tegenwicht biedt voor 750.000 mensen onder de 200-streep. De
schaal stijgt logaritmisch, wat inhoudt dat elk volgend punt op de schaal een
gigantische sprong in kracht betekent. Eén verlicht persoon die op deze schaal
600 of 700 haalt, kan in zijn eentje respectievelijk 10 en 70 miljoen mensen
onder de streep compenseren! Er is dus een groot collectief belang bij ieders
individuele spirituele ontwikkeling!

*Het fenomeen van de I00ste aap houdt in dat als 100 apen bepaald gedrag hebben
aangeleerd, apen populaties in andere werelddelen ook dit gedrag gaan vertonen.
Onderstaande tekst uit de Ussatconferentie 2006, Lectorium Rosicrucianum
overgenomen uit: in het teken van de driebond van het licht. Haarlem 2015
Hoe het mogelijk is dat honderd broeders en zusters de absolute uitredding van
100.000 zouden kunnen verzekeren, moge blijken uit het volgende. De roep om
tot de orde van de volmaakten te mogen behoren, gaat tot ons allen uit. Maar
niemand kan worden geforceerd. Elk van ons dient een eigen weg te gaan – een
weg, die voor een deel vast ligt door ons verleden en die bepaald wordt door de
krachten die geconcentreerd zijn in het aurische wezen.

Het gaat er nu maar om,
dat ieder, recht staand op het pad, binnen het lichaam van de School bevonden
zal worden. Eenmaal zullen allen de orde van de volmaakten binnengaan! Op dit
moment is het nodig, dat wij allen serieuze leerlingen zijn binnen het lichaam
van de School, dat is de eerste eis die ons op dit moment wordt gesteld. Ieder
dient zijn eigen weg te gaan op de basis van een eigen, absoluut serieus
genomen leerlingschap, binnen het lichaam van de School. Als er nu in de groep
voldoende leerlingen zijn die zich direct inzetten om in de hoogste aanzichten
van het lichaam het noodzakelijke werk te verrichten, dan zullen alle, maar dan
ook alle krachten van het gnostieke redding systeem vrijkomen een werkzaam
zijn. Wij prijzen ons gelukkig, dat een dergelijke hoogste serieuze groep haar
hele leven ten dienste van deze arbeid inzet.

BEWUSTZIJNSSCHAAL VAN DR. DAVID HAWKINS

Hierboven de vijf horoscopen die zowel het begin als het einde van de grote voorspelde
gebeurtenissen aangeven volgens de sterkste planeetstanden zover ik dat kan beoordelen.
Zowel het einde van de ‘oude’ tijd als wel het begin van de ‘nieuwe’ tijd is dan 8-11-2022.
In het kort nog enige uitleg over deze horoscoop van 8-11-2022 om 12 uur te Berlijn:
In het zware T-vierkant staat de cluster Maan conjunct Uranus conjunct Noordelijke
Maansknoop (in Stier) oppositie de cluster Zon conjunct Mercurius conjunct Venus conjunct
Zuidelijke Maansknoop (allen in het occulte Teken Schorpioen, dood en opstanding, als de
vuurvogel, de Phoenix).

Deze oppositiecluster staat vol vierkant Saturnus (in Waterman,
hetgeen vrijheidsbeperking geeft, de vernieuwingen niet zelf kunnen integreren) waardoor
de toch al slechte oppositiecluster nog eens zwaar geattaqueerd wordt door Saturnus.
Saturnus verkrampt, verduistert nu de lichten van Zon en Maan plotseling door de zeer
slecht geaspecteerde Uranus. Uranus geeft veelal natuurfenomenen aan, zoals aard- en
waterbevingen. En de voorspellingen van de drie dagen duisternis behelzen ook allerlei
natuurrampen. De Maansknopenas Stier-Schorpioen betekent dat er nu een opruiming van
valse waarden en allerlei ‘onheilige’ begeertes uit het verleden moet plaatsvinden dat
gepaard gaat met grote crisissen en plotselinge rampen (vaak een helletocht). De ziedende
vulkanen van Schorpioen moeten uitgeblust, gedood worden door inzicht en een nieuwe
levenshouding gebaseerd op het ‘ware’ Christendom = Waterman. Ook door Saturnus (is het
karma!) in Waterman is deze nieuwe levenshouding op de drie Waterman-principes
gebaseerd, waarbij het zware vierkant met Zon en Maan een loutering, een opgeven van het
lagere betekent, endura ten gunste van het hogere in de mens (Zon en Maan staan zelf
oppositie waardoor er een groot conflict is tussen ik en ziel, ofwel tussen ‘diermens’ of
‘godmens’/’watermanmens’ willen worden, waardoor ook de levenskracht door deze
oppositie vermindert). Doordat al deze afflikties in een T-vierkant staan worden door deze
samenwerking de ‘slechte’ aspecten door/met elkaar enorm versterkt.

Echter, deze horoscoop heeft ook nog een aantal (zeer) mooie aspecten:

De cluster Zon conjunct Mercurius/Venus/Drakenstaart staat driehoek met Jupiter conjunct
Neptunus (beiden +5 in Vissen). En deze conjunctie van Jupiter/Neptunus staat daarom
automatisch sextiel de conjunctiecluster Maan/Uanus/Drakenkop. Tevens staat de
voornoemde (oppositie)cluster Zon/Mercurius/Venus/Drakenstaart driehoek met de
conjunctiecluster Zwarte Maan/Zwarte Zon/Gelukspunt (in Kreeft). Automatisch staat dan
deze conjunctiecluster Zwarte Maan/Zwarte Zon en Gelukspunt sextiel met de (oppositie)
cluster van Maan/Uranus/Drakenkop.

Jupiter conjunct Neptunus in Vissen bevordert geluk en geloof door mede-lijden en ‘ware’
mensenliefde, versterkt het inzicht naar de zin van het leven en maakt praktisch-idealistisch.
Zowel fysiek als geestelijk lijden tracht men te verzachten, mede door eigen geloofsgetuigen.
Deze prachtige standen staan in mooi aspect met Zon/Mercurius/Venus/Maan/Uranus en de
Maansknopen. Hierdoor worden zij allen hiermee opgeladen. Alleen Mars staat vierkant
hierop zodat er een neiging is de heilzame werkingen te overdrijven/overtrekken/forceren.
Zo staat dan tevens Zwarte Maan conjunct Zwarte Zon en Gelukspunt hetgeen moeilijker te
duiden is. Zwarte Maan Lilith in Kreeft betekent dat er karmische banden verbroken moeten
worden, afstand genomen moet worden van valse geborgenheid van verkeerde gewoontes.
Lilith, het collectieve ‘lagere’ bewustzijn van de mensheid is door de conjunctie met Zwarte
Zon ontvankelijk voor kosmische instroming van ‘vrijheidskrachten’ die de mens door de
conjunctie van het Gelukspunt geluk kunnen schenken. Dus als de aangereikte vrijheid
gebruikt wordt om oude banden van het lagere in de mens te verbreken zal dat de mensheid
groot geluk kunnen schenken. En deze mogelijkheid wordt stevig gestimuleerd door de
mooie driehoek met Zon/Mercurius en Venus (met willen, denken en voelen/hart!), en het
sextiel met Maan en Uranus (het gehele ik met de hogere denk/gevoelsnorm van de mens).
Werkelijk een prachtige combinatie als tegenwicht op de hiervoor benoemde slechte stand.

DERDE NAWOORD PAUL WINK, JANUARI 2016.

De drie dagen van duisternis is volgens mij een opschonen van de zeer vervuilde aarde en
van het bewustzijn van de mensen om een nieuwe start mogelijk te maken op de puinhopen.
Drie dagen is esoterisch ook veelal een inwijdingstijd. Zie bijvoorbeeld Jona die drie dagen in
de walvis verkeerde en daar geheiligd uit tevoorschijn kwam (en zijn opdracht kon vervullen,
te weten genoeg mensen in Nineve wakker schudden om de stad van ondergang te redden).
Velen die dit gebeuren zullen overleven worden volgens mij dan tevens ingewijd in diverse
elementen (conform het eigen bewustzijn) van de Christuskracht (d.m.v. de Heilige Geest).
En Christus, of volgens andere helderzienden het Kruis, zal in deze drie dagen aan de hemel
te zien zijn. Naast mijn uitleg, zie hierboven uit Countdown Weltkrieg 3, over het misbruik
van deze profetie van Johannes door tegenmachten, zal er volgens mij ook een mogelijkheid
tot werkelijke heiliging zijn voor die mens die daar rijp voor is. Hetgeen in de jaren 30 van de
vorige eeuw had moeten gebeuren, echter door Hitler gecorrumpeerd is (zie mijn lezing over
21-12-2012), zal misschien nu wel weer mogelijk zijn. Dit zou een immens grote zegen zijn
voor wereld en mensheid. Een werkelijke herstel van de mensheid naar haar bestemming!

ALOIS IRLMAIER’S
IJZINGWEKKENDE
VOORSPELLINGEN

Alois Irlmaier (1894-1959) was een Duitse wichelroedeloper en professioneel goed graver. Hij was ook een
helderziende en tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft hij met succes de locaties van bommen en de
verblijfplaats van een aantal vermiste personen voorspeld. Ook voorspelde hij zijn eigen dood in juli
1959. Zijn laatste woorden waren: “Ik ben blij dat ik nu kan gaan, omdat ik niet hoef te ervaren wat ik
zie.” Zijn ongewone vaardigheden maakte hem nogal beroemd en hielp hij bij het onderzoek van
verschillende misdrijven. Echter, zoals het zo vaak gebeurt, roem komt met een prijs. Irlmaier maakte een
paar vijanden, en werd later belachelijk gemaakt en van oplichting beticht. Irlmaier was in staat om te
bewijzen dat hij geen charlatan was. Hij vertelde de rechter precies welke kleren de vrouw van de rechter
droeg die dag en wat ze indiscreet deed (want er liep een vreemde kerel in huis die er niet thuis hoorde!).
Hoewel hij haar nooit gezien had, bleek hij helemaal correct te zijn, en de rechter liet hem direct vrij.

Revoluties
In het land van de laars (Italië) breekt een revolutie uit, ik geloof een godsdienstoorlog, omdat zij alle
geestelijken ombrengen. Ik zie priesters met witte haren dood op de grond liggen (Rome?). Achter de Paus is een
bebloed mes maar ik geloof dat hij ontsnapt in een pelgrimskleed. Hij vlucht naar het Zuid-Oosten, of over
het grote water, precies kan ik het niet zeggen. In Italië gaat het er erg aan toe. Daar brengen ze veel
mensen om en de Paus weet aan hen te ontsnappen, maar veel geestelijken worden omgebracht, vele kerken
storten in elkaar. Irlmaier schilderde ook sociale onrust in een land over het water (VS) met zware strijd in
het Westen, die tot een grote brand in de hoofdstad voert.

In de tekst van een andere ondervrager :
Ik zie een rode massa (communisten), en gele gezichten zie ik daartussen, en zij trekken op tegen het
Zuiden. De Paus weet echter uit hun handen te blijven en vlucht verkleed over het water. Wij moeten veel
bidden dat de gruwel wordt verkort. De stad met de ijzeren toren (Parijs) zal ten offer vallen aan de eigen
mensen. Ze steken alles in brand. 😮 Revolutie is het, en het gaat er wild aan toe. De grote stad met de hoge
ijzeren toren staat in brand. Maar dat hebben de eigen bewoners aangestoken, niet diegenen, die vanuit het
Oosten zijn binnen gemarcheerd. En de stad wordt met de aardbodem gelijk gemaakt, dat zie ik heel goed.

Op een keer zullen er in de (Duitse) steden onlusten uitbreken, dan wordt er gestolen en geplunderd. Twee
mannen brengen een derde hooggeplaatste om. Zij zijn daarvoor door andere mannen betaald geworden.
Het gaat om drie moorden op hooggeplaatste personen, politici of regeringsleiders. Deze drie moorden zijn
voortekenen van de oorlog. Tenminste de derde en laatste moord zal kort voor het uitbreken van de oorlog
geschieden. De ene moordenaar is een kleine zwarte man, de andere is wat groter, met licht gekleurd haar.
Ik denk, dat het op de Balkan zal zijn, maar ik kan het niet precies zeggen. De derde moord is dan geschied.
Dan is het oorlog. Januari is dan zo warm, dat de muggen dansen. Het kan zijn dat wij al in een tijd zijn
terechtgekomen, waarin het bij ons helemaal geen echte winter meer is.

RUSSISCHE INVAL
Aan de oorlog gaat een vruchtbaar jaar vooraf met veel ooft en koren. Na de moord op de derde gaat het er
‘s nachts op los. Ik zie duidelijk drie cijfers, twee achten en een negen. Wat dat betekent weet ik niet, een
tijd kan ik niet zeggen. Er mee beginnen zal het bij zonsopgang. De invasie komt er snel aan. De boeren
zitten bij het kaartspelen in het café, en dan kijken de vreemde soldaten door deuren en vensters naar
binnen. Geheel zwart komt er een legertros binnen vanuit het Oosten, het gaat echter allemaal heel vlug. Ik
zie een drie, weet echter niet, zijn het drie dagen of drie weken.

Van de Gouden Stad (Praag) gaat het uit.
De eerste zwerm gaat van het blauwe water (Donau) naar het Noord-Westen tot aan de Zwitserse grens.
Tot Regensburg toe staat er geen brug meer over de Donau, ten Zuiden van het blauwe water komen zij
niet. Over de Donau gaat de vijand niet, want hij buigt af naar het Noord-Westen. In het dal van de Naab.
In de Bovenpals ziet Irlmaier zijn hoofdkwartier. De stad Landau aan de Isar lijdt zwaar door een
verdwaalde bom. De tweede stoot komt over Saksen westwaarts op het Roergebied aan, evenals de derde
legerzwerm, welke van het Noord-Oosten naar het Westen gaat over Berlijn. Dag en nacht rennen de
Russen onweerstaanbaar, hun doel is het Roergebied.

Aan een andere ondervrager heeft Irlmaier het volgende gezegd :
Drie aanvalswiggen zie ik aan komen stormen: de onderste legertros komt er aan door het Beierse woud,
trekt dan echter Noord-Westelijk van de Donau naar boven. De lijn is ongeveer Praag, Beiers woud en naar
het Noord-Westen. Het blauwe water (Donau) is de Noordelijke grens. De tweede aanvalswig gaat van het
Oosten naar het Westen over Saksen, de derde van het Noord-Oosten naar het Zuid-Westen. Nu zie ik voor
mij de aarde als een bol waarop de lijnen zichtbaar worden van de vliegtuigen, die nu als zwermen witte
duiven uit het zand omhoogvliegen. De Rus rent in zijn drie stootkeggen daarheen, zij houden nergens halt.
Dag en nacht rennen zij tot in het Roergebied, waar de vele (hoog)ovens en schoorstenen staan. Over de
tijd van het jaar zei Irlmaier : Dat kan ik slechts aan de tekenen aflezen. Op de toppen van de bergen ligt
sneeuw. Het is druilerig en regenachtig en het sneeuwt, alles door elkaar. Daar beneden is het onbedekt.
Het ziet er geel uit (gras is niet groen, in het voorjaar of najaar?). De oorlog in Korea is al lang gedaan.
Tijdens de (Derde Grote) oorlog komt de Grote Duisternis die 72 uur duurt.

AANVAL GESTOPT
De vliegtuigen zullen volgens andere ondervragers uit het Zuiden komen. En dan regent er een geel stof in
een lijn. De Gouden Stad wordt vernietigd, daar begint (de strook). Als een gele streep/strook gaat het naar
boven tot aan de stad in de Bocht. Een heldere nacht zal het zijn als zij beginnen met het afwerpen. De
tanks rijden nog, maar die daarin zitten zijn al dood, zijn geheel zwart geworden. Daar, waar het neerkomt,
leeft er niets meer, geen boom, geen struik, geen vee, geen gras, dat verwelkt en zwart wordt. De huizen
staan nog overeind. Wat dat is weet ik niet, en ik kan het niet zeggen. Het is een lange strook. Wie erover
gaat, sterft. Die erover heen zijn, kunnen niet achteruit, en die daar ergens zijn, kunnen er niet over. Van de
Donau tot aan de kust heerst er afgrijzen.

Bij een andere ondervrager staat :
Dan komen de witte duiven er aan, en het regent opeens helemaal geel uit de hemel naar beneden. Het is
een lange streep. Van de Gouden Stad gaat het naar boven tot aan het grote water (Oostzee) tot aan de
Bocht. In deze streep is het met alles gedaan. Daar, waar de streep begint, is de stad een puinhoop. De naam
mag ik niet zeggen (Dit moet wel Praag zijn). Bovenop het hoofdkwartier (van het rode leger) smijten zij
wat naar beneden. Ik zie een kerk op een berg. Het altaar staat naar het Noorden gericht. Ik zie de kerk
branden.

Elders staat :
Zwermen duiven (vliegtuigen, drones) stijgen op uit het zand. Twee eskaders bereiken het gebied van de
strijd van het Westen naar het Zuid-Westen. De eskaders wenden zich naar het Noorden en snijden de
derde legertros af. Van het Oosten uit wemelt het op aarde van de rupsvoertuigen. Maar in de pantser- en
rupsvoertuigen zijn allen al dood, hoewel de voertuigen voortrollen, om dan langzamerhand vanzelf te
blijven staan. Ook hier -zoals voordien op het hoofdkwartier- werpen de vliegers hun kleine zwarte kastjes
af. Zij exploderen alvorens zij de bodem raken, en verspreiden een gele of groene rook of stof. Wat
daaronder komt is dood, zij het mens of dier of plant. Een jaar lang mag geen enkel levend wezen dit
gebied betreden, zonder zich aan groot levensgevaar bloot te stellen. Aan de Rijn wordt de aanval tenslotte
afgeslagen. Van de drie legertrossen komt geen enkele soldaat meer naar huis.

In gewone spreektaal :
Dan stijgen zoveel vliegtuigen (drones?) op uit het zand dat ik ze niet kan tellen. Die vliegen over ons heen.
Men moet echter geen angst hebben, bij ons werpen ze niets naar beneden. Maar daar waar het
hoofdkwartier is, smijten zij de zwarte dozen naar beneden, daar is alles kapot. Dan vliegen zij naar het
Noorden. In het midden staat een vlek, daar leeft helemaal niets meer, geen mens, geen vee, geen gras. Zij
vliegen helemaal naar boven waar de derde legergroep is binnengevallen en snijden alles af. Dan worden
zij allen omgebracht, thuis komt er geen een meer van de drie legertreinen. Over de kleine zwarte kastjes :
Hij duidde de grootte aan als 25 bij 25 cm. Het zijn duivelse dingen. Als zij ontploffen ontstaat er een gele
of groene rook of stof, wat erin komt is er geweest, of het nu mens, dier of plant is. De mensen worden
helemaal zwart en het vlees valt van hun botten, zo scherp is het gif.

Een andere versie geeft :
De vliegtuigen werpen tussen de Zwarte Zee en de Noordzee een geel stof af. Daardoor wordt een
dodelijke streep gemaakt, recht als een pijl gaande van de Zwarte Zee naar de Noordzee, zo breed als half
Beieren. In deze zone kan geen grashalm meer groeien, laat staan een mens leven. De Russische aanvoer
van voorraden naar het front is onderbroken.

VUURTONGEN
Ook de beschrijving ‘er is louter vuur op de grond te zien’ komt van Irlmaier. Of het nu werkelijk vlammen
zijn, wist hij niet eenduidig te zeggen. Hij zag vuur, maar hij meende, dat het toch iets anders was, een of
ander vernietigend middel, dat geen menselijk, noch dierlijk, noch plantaardig leven mogelijk laat zijn, daar
waar dat ‘vuur’ neergekomen of omhoog gekomen. Van K. (Klagenfurt, Kärnten?) uit vliegen de
vuurtongen onmetelijk wijd naar het Noord-Westen, naar het Westen, en naar het Zuiden. Ik zie ze als
kometenstaarten. Wij hebben echter niets te duchten. Slechts één keer komt een vuurtong te kortbij neer en
dan brandt er een kleine stad ten Noorden van Saurüssel af. Op een keer meende Irlmaier weliswaar dat hij
deze vuurtongen die als kometenstaarten komen aangejaagd, uit het Oosten zag komen (uit Kiev?).

LAATSTE SLAG
Dan stort bij de herwaartse legertrossen (rode troepen in West-Duitsland en verder naar het Westen) alles in
elkaar. Zij moeten allen naar het Noorden. Wat zij bij zich hebben, smijten zij allemaal weg. Niemand zal
meer terugkomen. Door een natuurcatastrofe of zoiets trekken de Russen plotseling naar het Noorden. De
Russen moeten naar het Noorden, omdat de natuur ingrijpt. In de buurt van Keulen ontbrandt de laatste
veldslag. De hele zaak zal niet lang duren, ik zie drie strepen, drie dagen, drie weken, drie maanden, ik
weet het niet precies maar lang duurt het niet. De stedelingen gaan naar het land, naar de boeren, en halen
het vee uit de stal. De stedelingen trekken naar het land en willen de boeren het vee ontstelen, dan moet de
boer zijn spullen goed vasthouden, anders stelen zij het hemd onder zijn gat weg. Maar die slechte tijd gaat
gauw voorbij. En daarna komt er een mooie tijd.

RAMPEN DOOR HET WATER

De eilanden voor de kust gaan ten onder, omdat het water zeer wild is. Ik zie grote gaten in de zee, die
vallen dan weer dicht, als de reusachtige grote golven terug komen. (Door ontploffing van een zware
kernbom? op de bodem van de zee, of door een zware zeebeving, wordt het water omhoog geworpen en
ontstaat er als het ware een gat in het water van de zee. De vloedgolf plant zich vandaar voort, overspoelt
het nabije land, waarna het water terugvloeit en het gat weer opvult.) De schone stad aan het blauwe water
verzinkt bijna geheel in de zee en in het vuil en het zand, dat de zee omhoog werpt. Drie steden zie ik in de
zee verzinken, ergens in het Zuiden, ergens in het Noord-Westen en ergens in het Westen. Een deel van
Engeland verdwijnt, wanneer dat ding in zee valt, dat de vlieger naar beneden smijt. Dan komt het water als
een vast blok omhoog en valt weer terug. Wat dat is, weet ik niet.

In een andere voorzegging van Irlmaier staat :
Een enkel vliegtuig, dat uit het Oosten komt, werpt een ding in het grote water. Dan verheft het water zich
als uit een stuk torenhoog en valt weer naar beneden. Alles wordt overstroomd. Er is een aardbeving. Het
Zuidelijk gedeelte van Engeland glijdt in het water weg. Drie grootsteden zullen ten onder gaan: een zal in
het water verzinken, de tweede staat zo diep als een kerktoren in de zee, en de derde stort ineen.

In een andere lezing is dit gedeelte :
De landen aan de Zee (Nederland, Belgie, de Duitse kust, Denemarken?) worden door het water zwaar
bedreigd, de zee is zeer onrustig, de golven gaan huizenhoog, het schuimt er, alsof het onder de aarde
kookte. (Een in de Noordzee exploderende kernbom kan een zeebeving in gang zetten, waarmee mogelijk
een onderaardse vulkaanuitbarsting is verbonden. ‘Het kookte’ wijst op de hoge temperatuur die
gewoonlijk met vulkanen is verbonden.) Eilanden verdwijnen en het klimaat verandert. Een deel van het
trotse eiland (Engeland) verzinkt, als dat ding in het water valt, dat de vlieger erin gooit. Dan verheft het
water zich als uit een stuk en valt weer terug. Wat dat is, weet ik niet. Wanneer het komt, weet ik niet.

MOBILISATIE IN DUITSLAND
Over de omvang van de mobilisatie van de strijdkrachten in Duitsland en over de aansluitende bezetting
van de Oostelijke gebieden zei Irlmaier het volgende : Onze jonge mensen moeten nog opkomen,
vrijwilligers worden nog in de strijd betrokken, de anderen moeten er heen gaan om ze (de landen in het
Oosten) te bezetten, en zullen drie zomers daar blijven tot zij weer naar huis komen. Dan is het vrede, en ik
zie de Kerstboom branden… In Duitsland moet alles nog in dienst, de jongen mensen worden nog soldaat.
Zij zullen echter niet meer hoeven te vechten, maar als bezetters daar blijven, of daar worden ingezet.
(waarschijnlijk Oost-Europa) Door een natuurramp of iets dergelijks trekken de Russen plotseling naar het
Noorden. In de buurt van Keulen ontbrandt de laatste veldslag. Na de overwinning wordt een Keizer door
de vluchtende Paus gekroond en dan komt de vrede.

OOK ELDERS IS HET OORLOG
De gele mensen zullen over Alaska komen en Canada en de Verenigde Staten binnenvallen. Zij zullen
echter worden terug geslagen. Er zal een grote stad door een rakettenaanval worden vernietigd. De vraag of
dat New York zou zijn, kon hij niet beantwoorden. In Rusland breekt een revolutie uit en een burgeroorlog.
De lijken zijn zo talrijk dat men ze niet meer kan wegbrengen van de straten. Het kruis komt weer tot eer.
Het Russische volk gelooft weer in Christus. De groten onder de partijleiders brengen zichzelf om en in
bloed wordt de oude schuld afgewassen. Ik zie een rode massa, gemengd met gele gezichten, er is een
algemene oproer en er zijn gruwelijke moordpartijen. (oorlog tussen Rusland en China?) Dan zingen zij het
Paaslied en branden kaarsen voor zwarte Mariabeelden. Door het gebed van de Christenheid sterft het
monster uit de hel. Ook de jonge mensen geloven weer in de voorspraak van de Moeder Gods. Ginds in het
Oosten gaat het er wild aan toe, daar vechten de mensen en het kruis komt weer in aanzien.

TERUGKEER VAN DE PAUS
Na korte tijd keert hij (de Paus) echter weer terug, als de rust weer is hersteld. Hierna zal hij de kroning
vieren. Na de zege wordt een Keizer door de vluchtende Paus gekroond. De Paus, die niet lang vluchten
moest over het water, keert terug. Bloemen bloeien op de weiden, dan komt hij terug en treurt om zijn
vermoorde broeders. Dan komt de Paus weer terug en hij zal nog drie koningen kronen, de Hongaarse, de
Oostenrijkse en de Beierse. Hij is heel oud en heeft sneeuwwit haar, hij heeft een leren broek aan en is
onder de mensen als zijn gelijken. (in burgerkledij)

KORTE TIJD VAN VREDE
Eerst is er nog hongersnood, maar dan komen over de Donau zo veel levensmiddelen naar boven
(stroomopwaarts) dat allen zich vol zullen eten. De mensen, die er overgeschoten zijn (landlozen) trekken
dan daarheen, waar een leegte is ontstaan, en ieder kan zich vestigen waar hij wil en land nemen zoveel hij
kan bebouwen. Het land ten Oosten en ten Noorden van de Donau wordt opnieuw bewoond. Wanneer alles
voorbij is, dan is een deel van de bewoners dood, en de mensen zijn weer godsvruchtig. De wetten die de
kinderen de dood brengen zullen ongeldig worden na de opruiming (abortuswetten). Vrede zal het dan zijn.
Een goede tijd. Drie kronen zie ik schitteren. En een lange magere grijsaard zal onze Koning zijn. Ook de
oeroude kroon in het Zuiden komt weer tot eer (Frankrijk, Duitsland, Spanje?). Wanneer het herfstig wordt
verzamelen de volkeren zich weer. Na de Oorlog is het geen echte winter meer. Het is warmer geworden.
In latere tijden zie ik wijnbergen en zuidvruchten bij ons groeien, of gij het nu gelooft of niet. Wie het
beleeft, die gaat het goed, hij kan zich gelukkig prijzen, maar de mensen moeten weer beginnen, daar waar
hun betovergrootvader is begonnen (primitieve leefwijze vanwege 200 jaar terugval).

LANGE TIJD VAN VREDE
Hoe lang dat alles duurt weet ik niet. Ik zie drie negens. De derde negen brengt vrede. Na deze
gebeurtenissen komt een lange, gelukkige tijd. Mij geloven doen er niet veel, ik weet het ook niet, wat de
Heer God doet, maar wat ik zie, dat moet ik zeggen zonder dat ik een profeet wil zijn. Uiteindelijk zijn wij
allemaal in Gods hand. Maar wie in het kruis niet gelooft, die zal verpletterd worden. Uit : Alois Irlmaier
over de derde grote oorlog – Jan A. A. van der Wulp en rense.com

Hier volgt nog een voorbeeld van zijn profetie:
“Alles roept vrede Shalom. Dan zal het gebeuren-een nieuwe Midden Oosten oorlog zal plotseling
oplaaien, een grote zeemacht zal worden geconfronteerd met vijandigheid in de Middellandse
Zee- de situatie is gespannen. Maar de werkelijke vonk zet de Balkan in de brand: Ik zie een
‘grote’ (hooggeplaatste) vallen, een bloederige dolk ligt naast hem, dan impact op impact. Twee
mannen doden een derde hooggeplaatste. Zij worden betaald door andere mensen. Een van de
moordenaars is een kleine zwarte man, de andere een klein beetje groter met fel gekleurde haren.
Ik denk dat het op de Balkan zal zijn, maar ik kan het niet precies zeggen. Onmiddellijke wraak
komt over het grote water.

Echter de gele draak valt Alaska en Canada tegelijk binnen. Maar hij komt niet ver en dan regent
het gele stof in een lijn. Wanneer de gouden stad is verwoest begint het…
De “grote stad” van de Verenigde Staten zal worden vernietigd door raketten, en de Westkust zal
worden binnengevallen door Aziaten, maar ze zullen terug worden geslagen … ”
Hij voegde daaraan toe: “De Derde Wereldoorlog zal komen, maar ik kan het jaar niet
voorspellen. Het zal worden voorafgegaan door tekenen in de lucht, die zal worden gezien door
miljoenen mensen. De oorlog zal beginnen op een regenachtige nacht, kort voor de oogsttijd..
wanneer de oren vol zijn …. ”

“Huizen als kastelen en paleizen”
De tijd van de “grote vernietiging” nadert zodra de korte zomers komen: “Als men zomer en
winter niet meer kan onderscheiden dan duurt het niet lang meer”. In deze tijd van grote
klimatologische veranderingen, waarvoor veel aanknopingspunten bestaan, “rijden de meeste
mensen met tweewielige karren (motorfietsen) zo snel dat geen paard en geen hond ze kan
bijhouden”. In de stad worden torenhoge huizen gebouwd, op het land worden huizen als kastelen
gebouwd, en de schoolgebouwen lijken op paleizen. Overal zijn missies en overal wordt het
geloof gepredikt, maar geen mens stoort zich eraan.
“In de stad ontbrand de strijd het eerst. In elk huis heerst oorlog. Dan zal de broeder de broeder en
de moeder haar kinderen niet meer kennen.”

Lees ook:   Zwembad Hilversum hoeft voorlopig geen coronatoegangsbewijs te controleren voor zwemles

“De geestelijken worden veracht wegens hun slechte leven; van hoog tot laag zal men geen acht
meer slaan op de geboden; de grootste onrechtvaardigheden zullen niet meer als zonden worden
beschouwd.”
Hier wordt ook gesproken over het begin van de Grote Europese Burgeroorlog:
“Rijdende duivel als gekleurd glas”
Als de verschrikkelijke gebeurtenissen, die zich onafhankelijk van elkaar afspelen en die slechts
het voorspel zijn van de grote ramp, hun hoogtepunt bereiken, gebeurt er volgens de samengevatte
voorspellingen van Mühlhiasl het volgende;

 

Een teken des hemels kondigt het aan.
Dan zal de duivel zonder voeten en zonder hoofd over de bergen rijden. Hij zal alle kleuren van
de regenboog hebben en zo doorzichtig als glas zijn.
Uit het oosten komen de Roden, de roodkappen, de Roodjankerels.
Wie fraaie, blanke handen heeft, zal worden opgehangen. Maar dat duurt slechts twee
maanlengtes (maanden).
De stedelingen ijlen naar de boeren op het veld, om zelf de akkers te gaan bewerken, maar de boer
slaat ze dood met zijn werktuigen.
De boeren zullen hoge schuttingen bouwen om hun huizen en op elke voorbijganger schieten.
Tenslotte zullen de boeren brood bakken van stenen en uit bedelen gaan.
De laatste strijd wordt geleverd tussen de koude boom (de legendarische berkeboom bij Keulen?),
het zwarte water en de plaats waar de kerk verkeerd staat. (In Freyung bevindt het altaar van de
kerk zich aan de westzijde.)

Tenslotte komt de “laatste opruiming”, een alles wegrukkende epidemie-achtige ziekte. De huizen
worden wolven- en vossenholen.
Na de grote vernietiging, die maar weinigen zullen overleven, kan iedereen een huis en zoveel
land krijgen als hij maar hebben wil.
Als de wereld vernietigd is, zullen er grote geloofspredikers en heilige mannen opstaan, die
wonderen verrichten, en de mensen zullen terugkeren tot het geloof.

“Uit het Oosten komt een vliegtuig dat “een weerstand” in het grote water werpt. Dan verheft zich het
water als een enkel stuk torenhoog en valt weer terug. Alles wordt overstroomd, er komt een
aardbeving. De eilanden voor de kust gaan ten onder, daar zich grote gaten in de zee vormen, die
zich door het terugvallen van enorme golven weer sluiten. Drie steden zie ik ondergaan: een tegen het
zuiden, tegen het noordwesten, een in het westen. Alle landen rond de Noordzee hebben van
overstromingen te lijden. Vliegers werpen kleine zwarte kastjes af die een gele nevel verspreiden als
zij exploderen. Wat daarin komt is vernietigd. Marseille zal kerktorenhoog onder water komen, Parijs
door een opstand in brand gestoken en met de aarde gelijk gemaakt
worden.” (Velen profeteren dit.)

EEN VIERTAL VOORSPELLINGEN OVER DE DRIE DAGEN DUISTERNIS
ALOIS IRLMAIER (1894-1959)
Tijdens de tweede wereldoorlog door Irlmaier aan diverse mensen uitgesproken:
In de (derde) wereldoorlog komt de grote duisternis, die 72 uur duurt. Duister wordt het op
een dag in de oorlog. Tegelijkertijd ziet Irlmaier een groot kruis c.q. Christus aan de hemel
staan (waarbij iedereen roept dat God bestaat) en breekt er een hagelbui los met hagel en
donder, en een aardbeving schokt de aarde.
Wie het stof inademt krijgt krampen en sterft.
In één keer zullen meer mensen sterven dan in de voorgaande twee wereldoorlogen.
Het vee valt om, het gras wordt geel en dor.
De doden krijgen een gele en zwarte kleur.
De wind drijft de dodelijke wolken naar het oosten.
Aan het einde van zijn leven (hij voorspelde trouwens precies zijn eigen dood) in 1959 zei hij:
“De driedaagse duisternis komt steeds dichterbij”.
Hij waarschuwt wederom de mensen betreffende 72 uur het huis niet te verlaten, de ramen
met zwart papier te verduisteren en niet uit het raam te kijken of naar buiten te gaan.
Alleen ingeblikt eten nuttigen, en niet uit glas omdat glas niet beschermt.
Het water is ondrinkbaar.

Slechts gewijde kaarsen alle 72 uur laten branden. Het geloof behoudt! Zo zegt Irlmaier.
(ZIE VOOR MEER UITGEBREIDERE VOORSPELLINGEN VAN IRLMAIER DIVERSE INTERNETSITES)
HET LIED UIT DE LINDE ( 1850, AUTEUR ONBEKEND)
De winter komt, drie dagen duisternis.
Bliksem en donder, en de aarde splijt open.
Bidt thuis, verlaat niet het huis!
Kijk ook niet bij (uit) het raam naar de verschrikking!
Slechts een kaars geeft de hele tijd – in zoverre ze wil branden – jou een schijnsel.
Giftige damp dringt door uit de nacht vol stof,
zwarte pest, de ergste slachting onder de mensen.
Voor allen die op aarde geboren zijn dreigt hetzelfde (gevaar).
Maar de goeden sterven een zalige dood.
Veel gelovige mensen blijven wonderbaar vrij van ademnood en pestgevaar.

ANNA MARIA TAIGA (29-5-1769).
(In 1789 gehuwd, werd moeder van zeven kinderen; ze is zalig verklaard op 9-6-1837)
Er zal over de aarde een geweldige duisternis komen, die drie dagen en drie nachten zal
duren.
Niets zal men kunnen zien, en de lucht zal schadelijk zijn en stinken, en de lucht zal de
vijanden van de religie (maar niet alleen hen) schade toebrengen.
Gedurende deze drie dagen zal het onmogelijk zijn om kunstlicht te ontsteken; alleen (de)
gewijde kaarsen zullen branden.
Tijdens deze dagen vol ontzetting moeten de gelovigen in hun huizen blijven om de
Rozenkrans te bidden en God om barmhartigheid smeken.
Alle vijanden van de kerk – zowel de zichtbare als de onzichtbare – zullen tijdens deze
algehele duisternis op aarde omkomen, met uitzondering van de kleine groep van hen, die
zich zullen bekeren om (later) een nieuwe paus te kiezen.

MARIA JULIE JAHENNET (1850)
(Woonde in La Fraudais, Frankrijk.
Op 23 jarige leeftijd ontving zij de wondtekenen van Christus)
Op 4-3-1891 had zij het volgende visioen:
Er zal een drie dagen durende duisternis in de natuur aanbreken: drie nachten en twee
dagen zal het ononderbroken nacht zijn. Alleen (de) gewijde kaarsen zullen licht verspreiden.
Kaarsgebruik zal voldoende zijn voor drie dagen.
Rode wolken, als bloed, zullen aan de hemel voorbij trekken. Het weerklinken van de donder
zal de aarde doen schudden. Onheil brengende bliksems zullen door de straten dreunen (in
seizoen(en) gewoonlijk vrij daarvan). De aarde zal tot in haar grondvesten schudden. De zee
zal schuimende golven over het vaste land slingeren. De aarde zal veranderd worden in een
onmetelijk groot kerkhof.

Komt er oorlog in 2020?
Warning 2020′ heet het onheilspellende boek van de Nederlandse ex-commandant Ingo Piepers. De
woordspeling in de titel slaat op zijn waarschuwing voor een nieuwe wereldoorlog die er staat aan te
komen, ergens rond 2020. In de Volkskrant licht hij die verontrustende conclusie toe.

Hij is geen doemdenker, zegt Piepers in de Volkskrant, maar hij beschouwt het als zijn taak te
waarschuwen voor de nakende grote militaire crisis in de wereld. “Een wake-upcall”, noemt hij het. En
die vinden we terug in zijn boek van bijna 800 pagina’s.

Piepers was in 1995 nog Nederlands commandant onder de NAVO-vlag in de Bosnische hoofdstad
Sarajevo. Hij rook er de oorlog, zegt hij daarover. “Na mijn terugkeer uit Bosnië ben ik me gaan
toeleggen op de vraag wat oorlog soms zo onvermijdelijk maakt dat goeie buren elkaar te lijf gaan.”
Hij doctoreerde tien jaar geleden, maar zette zijn onderzoek nadien verder.
Met theorieën uit de wiskunde en fysica over chaos in netwerken probeert hij de historische
oorlogszucht in de wereld te peilen. Vanuit het basisidee dat de internationale politiek een
samenhangend systeem is, dat spanningen opbouwt die door gewapende conflicten worden ontladen.
Piepers bestudeerde een database van honderden kleine en grote conflicten tussen 1495 en 1975,
aangevuld met recenter materiaal. “Ik zoek in de database naar patronen, maar op een andere manier
dan historici dat doorgaans doen”, zegt hij in de Volkskrant. Volgens de auteur moet je de ernst van
een conflict bijvoorbeeld eerder afmeten aan het aantal betrokken staten dan aan het aantal
slachtoffers.

Hij ontdekte een systematiek. Na een groot conflict worden nieuwe conflicten eerst diplomatiek
opgelost tussen een paar staten. Maar het netwerk van betrokken partijen groeit daarna zodanig dat
vechten uiteindelijk zou leiden tot een oorlog in het hele netwerk en daarom ook wordt vermeden. De
spanningen blijven echter toenemen en kunnen niet voldoende worden ontladen. Tot de bom, letterlijk,
barst. “Zoals water bij het kookpunt in gas overgaat.” Dat betekent dan: wereldoorlog.
De tussenpozen tussen die historische uitbarstingen worden alsmaar korter en de uitbarstingen zelf
heviger.

Volgens deze op de wereldgeschiedenis toegepaste natuurkundige theorie zijn we sinds de
Tweede Wereldoorlog het volgende ‘kookpunt’ vandaag inmiddels helemaal voorbij. “Er is grote
verwevenheid van conflicten: Oekraïne, Brexit, de EU, het Midden-Oosten staat in brand,
vluchtelingen, Trump president. Er is een sfeer van het zoeken naar radicale oplossingen, die het
systeem laadt.” Piepers voorziet daarom een eerste uitbarsting binnen een jaar of vier. En daarna tot
2150 nog eens drie keer een ‘systeemoorlog’, zoals hij het noemt.
Ingo Piepers zou het liefst de bal compleet misslaan. Maar tot zijn eventuele ongelijk bewezen wordt,
kan hij alleen maar waarschuwen. Als het aan hem ligt zelfs tot de VN, Poetin en Trump toe.
Geschiedenisoff-topicwetenschap Af website publieke tribune. jrenema December 4, 2016
De Volkskrant voorspelt onheil: volgens de wetenschapspagina komt er in 2020 oorlog. Dat is
de conclusie van Ingo Piepers, een voormalig marinier die zich heeft toegelegd op
berekeningen rondom oorlogvoeren. Volgens hem volgen oorlog en vrede een voorspelbaar
patroon: aan het eind van relatief rustige periodes van vrede bouwen zich spanningen op, die
zich als het ware ontladen in een grote oorlog. Er volgt een nieuwe periode van rust, waarin
de spanningen zich weer opbouwen, enzovoort. Volgens Piepers is dit proces door te rekenen,
en komt de volgende klap in 2020 – vandaar zijn voorspelling.

Op 21-12-2012 is onze Zon conjunct komen te staan met het hart van de Melkweg hetgeen
in het kort betekent (zie mijn lezing over 21-12-2012 via mijn site) dat de kernstraling vanuit
het midden van de Melkweg, een dubbelkracht van ‘Goed en Kwaad’ krachtig onze aarde
aandeed. Tevens eindigde de lange telling van de Maya’s (van 5 keer 5.126 jaar).
Kijken we naar het verleden dan is het volgende te concluderen.

Normaliter is een volle precessie van de equinox 360 (graden) keer 72 jaar = 25.920 jaar.
Dan is er ook bijna iedere 13.000 jaar een conjunctie van onze Zon met het Melkwegmidden,
gevolgd na weer bijna 13.000 jaar met een oppositie naar het hart van de Melkweg, enz. *
Echter na een oppositie kantelt de aarde zodat deze andersom gaat draaien (zie uitgebreider
mijn lezing ‘Keerpunt Atlantis en 21-12-2012’, ook via mijn site). Veelal kantelt de aarde niet
precies één op één zodat er verschillen in tijdsduur kunnen ontstaan. Zo kan het voorkomen
dat hierdoor een volle precessie wel een paar duizend jaar korter is dan de normale van
bijna 26.000 jaar, ofwel, de volgende positie op het Melkwegmidden is eerder bereikt.
Zo ontstond (in het onderzoek uit de Orion-profetie van P. Geryl) de eerste oppositie
ongeveer 30.000 BC in het Teken Leeuw met als gevolg een aardaskanteling en een enorme
ramp daardoor. Voornoemde schrijver noemde deze ramp de eerste zondvloed in Atlantis.
Tot die tijd liep de precessie terugwaarts, en na deze kanteling keerde logischerwijs de
precessieloop om en liep vanaf Leeuw nu doorgaand naar Maagd, Weegschaal, Schorpioen,
tot ongeveer 8.000 jaar later (22.000 jaar BC) de Zon in Boogschutter conjunct kwam te
staan met het Melkwegmidden. (N.B. mogelijk dat dit later was, en wel op 23° Waterman).
Deze conjunctie bracht dus geen kanteling, maar wel een zondvloed, de tweede in Atlantis.
Tevens eindigde de laatste grote ijstijd die zijn koudste piek had ongeveer 23.000 BC.
Rond die tijd startte de eerste van de zeven cultuurperioden van Atlantis; iets eerder startte
de eerste grote cyclus van 5.126 jaar van de Maya’s (van totaal vijf in een lange telling).
Dan, doorgaand vanaf Boogschutter, (Steenbok?)Waterman, Vissen, Ram, Stier, Tweelingen,
Kreeft, Leeuw, is er, ongeveer 12.000 jaar later (10.000 BC) weer een oppositie in 23° Leeuw.
Ook nu kantelt de aarde, en gaat van 23° Leeuw terugwaarts naar 30° Kreeft, waarna er een
grote zondvloed ontstaat (zie ook wetenschappelijk bewijs) die de val van Atlantis inluidde.
Arya start met ook weer zeven cultuurtijden van 2.160 jaar.

De eerste, de Oud-Indische, start
op 7.227 BC op 15° Kreeft (na een interregnum van ongeveer 2.770 jaar waarvan er ruim
1.100 jaar gewacht is met de start, en 23° x 72 jaar = 1.656 jaar verkort zijn c.q. weg zijn door
de verschuiving van de precessie van 23° Leeuw naar 30° Kreeft = hetzelfde als 0° Leeuw).
Dan op 21-12-2012 is er weer een conjunctie op 6°4 Vissen. Er zal geen aardaskanteling zijn,
maar, wellicht wel een grote ramp! Deze ramp zal normaliter plaatsvinden binnen de orb die
de conjunctie aangeeft. De normale astrologische orb is een halve graad vòòr en idem na de
conjunctie en is dus 36 jaar vòòr en 36 jaar na 21-12-2012. Omdat er nog niets gebeurd is
vòòr 21-12-2012, hetgeen logisch is omdat eerst deze datum bereikt moest worden opdat de
dubbelkracht op de aarde werkzaam kon worden, kan de ramp plaatsvinden tot aan 2048.
Dit sluit dus naadloos aan op de vele (ramp)voorspellingen die hiervoor aangegeven zijn!
De verwachtingen betreffende deze ramp zijn volgens velen het jaar 2022, hetgeen dus ruim
binnen de orb van 36 jaar valt (ofwel precies 10 jaar na 2012).

Het is te hopen dat de mensheid wakker is en deze komende jaren voldoende zielenkracht vrij
kan maken om dit tij te keren. Het is mogelijk omdat de mens, in tegenstelling met vroeger,
een IK-bewustzijn heeft met voldoende vrije keuzemogelijkheden. De mens MOET nu kiezen!
Dat er nu voldoende mensen juist kiezen! (Zie nogmaals de stad Nineve dat door veranderde
levenshouding ook op het nippertje gered is!) Paul Wink, november 2016.

*Een dag bij God is wel duizend jaar op aarde (Petrusbrief). Het is dus onze jaarberekening!
SAMENVATTING UIT “DE MAYA VOORSPELLINGEN VOOR 2012” VAN GERALD BENEDICT
De Maya’s berekenden dat de laatste Baktun, de 13e
, van de laatste, de 5e
Zonneperiode van
5.125 jaar, zal eindigen op 21-12-2012. Dan zullen er weer vijf nieuwe Zonnecycli van 5.125
jaar ieder beginnen die tezamen een Grote Cyclus van 25.625 jaar beslaan. Deze laatste
Baktun – van het einde van de Grote Cyclus op 21-12-2012 – ving aan in het jaar 1618 en
wordt genoemd: ‘de triomf van het materialisme en de transformatie van de materie’. (N.B.
Zie ook over dit thema mijn lezing over 21-12-2012, op mijn site te downloaden, P.D. Wink).
Tevens kenmerkt 21-12-2012 zich doordat onze Zon c.q. onze Aarde conjunct staat met het
hart van onze Melkweg. Een gebeurtenis die iedere 25.800 / 25.920 jaar (is dus een Grote
Cyclusperiode) plaatsvindt. (N.B. Zie eveneens mijn lezing hierover op mijn site, P.D. Wink).
Op ieder kwart van de Grote Cyclus, dus na iedere ruim 6.400 jaar, en zeker aan het einde
van een Grote Cyclus, is er op de Aarde een grote natuurramp, of rampen, zo verhalen hun
profetieën. Dus ook na 21-12-2012! De Maya’s verhalen over water, wind, vuur en
veranderingen van de planeet. En inderdaad bestaan hiervoor geologische aanwijzingen.
De Maya’s voorspelden dat er een tijd zou komen dat de mens in conflict met de Natuur
gaat leven. Zij gaven aan dat dit zou samenvallen met de Saturnus-Plutocyclus! (N.B. Zie
mijn astrologisch betoog in het begin van mijn artikel over de voorspellingen van de 3e
wereldoorlog met vijf horoscopen, P.D. Wink). Kenmerkend voor die tijd, zoals voorspeld, is
de breuk met de Natuur! De profetie waarschuwt voor de gestaag toenemende effecten van
milieuvervuiling en uitbuiting voor de Aarde.
Toch heeft de profetie ook een optimistische kant dat het gevoel van eenheid met de Natuur
terug zal keren naarmate we onze problemen proberen op te lossen en bewuster worden.
Wij zitten nu in deze voorspelde tijd van de breuk met de Natuur en naderen weer een tijd
van een Saturnus-Pluto cyclus (2019/2020) (zie mijn horoscopen in bovengenoemd artikel).
Het gaat er dus om de uitbuiting van de Aarde te stoppen, bewuster te worden van de
Natuur (de schepping), en niet om angst aan te jagen. De profetie is een dringende
waarschuwing, waarbij een proces van bewustwording met conforme diep ingrijpende
handelingen de mensen voorgelegd wordt.

Het is wel zo dat als de mensheid verwoestend, egoïstisch en uitbuitend blijft doorgaan, de
Natuur gaat ingrijpen volgens de profetieën. Dit zou echter pas na de grote conjunctie van
de Aarde met de Melkweg kunnen plaatsvinden. De Maya’s noemen deze periode ‘het
herstel van de Aarde’.
Deze grote schoonmaakrampen kunnen volgens hun profetieën plaatsvinden binnen 100
jaar na de grote conjunctie, dus na 2012. Men zegt er wel bij dat de Aarde dan niet zal
vergaan, maar uitsluitend gereinigd zou worden.
De Mayapriester Don Alejandro Oxlaj verklaarde dat als we de periode van een Nieuwe Zon
(een Lange Telling van 5.125 jaar) binnen gaan (en wij als mensheid dus te ‘licht’ bevonden
worden – aanvulling Paul Wink), onze Zon 60 tot 70 uur verduisterd zal zijn! Precies dus de
drie dagen duisternis uit alle voorgaande profetieën! Omdat dit soort gebeurtenissen altijd
binnen een orb plaatsvinden, is het exacte moment onbekend. Zelf vermoed ik dat dit
rondom 2022 kan plaatsvinden (Zie mijn horoscoopberekeningen in voornoemde artikel).
Ook verhaalt de profetie, door Maya onderzoek over de laatste 5.125 jaar, van een gedragsverandering van onze Zon, o.a. buitensporige zonnestormen, waardoor zowel het aardmagnetische veld van de Zon als van de Aarde zou kunnen omkeren. Ook dit zou rampen tot
gevolg kunnen hebben, alsmede verandering van het natuurlijke ritme van Aarde en mens.
P.D. Wink
© www.deBijbelvoorjou.nl & www.uhwdw.nl

‘En de sterren trekken hun glans in’.
Joël 2 : 10
‘De leraars’ – zo zagen we in een vorig hoofdstuk – zullen ‘voor eeuwig en altoos’ stralen als
de sterren. Hun glans zal onafgebroken schitteren, wanneer zij in het duizendjarig vrederijk
met de Koning Israëls, met Christus, heersen zullen (Openb. 20 : 4).
Maar aan de geboorte van dit gezegende millennium gaan de weeën en barensnood vooraf,
die noodwendig moeten komen vóór de openbaring van die luisterrijke heerschappij. Dat
zijn de oordelen en de benauwdheid van de dag des Heren. Zó ontzettend zullen de
verschrikkingen van de ‘ure der verzoeking die over het gehele aardrijk komen zal’, wezen,
dat de Heer Jezus er van zegt, dat geen vlees zou behouden worden, indien die dagen niet
ter wille van de uitverkorenen werden verkort (Matth. 24 : 22).
Die ‘grote en zeer geduchte dag des Heren’, waarvan we in de Schrift op talrijke plaatsen in
oude en nieuwe testament levendige, doch bovenal schrikwekkende beschrijvingen vinden,
zal één belangrijk kenmerk dragen, namelijk: duisternis en donkerheid door het schuilgaan
en verdwijnen der hemellichamen.

De inzettingen die God hun gesteld had – ‘licht te geven
op de aarde en om te heersen over de dag en over de nacht’ – en ‘die geen hunner
overtreedt’, zullen op zijn bevel gewijzigd worden. ‘AIle lichtende lichten aan de hemel, die
zal Ik om uwentwil zwart maken’ (Ezech. 32 : 8). Behalve zon en maan, vinden we hierbij ook
telkens de sterren genoemd, ‘t zij in letterlijke of figuurlijke zin. ‘Want de sterren van de
hemel en zijn gesternten, zullen hun licht niet laten lichten’ (Jes. 13 : 10).
De vreselijke rampen als gevolg van de oordelen des Heren over de dan levenden, worden
nog te meer benauwend en schrikwekkend door de afwezigheid van het licht. Oordeel met
duisternis gepaard is ontzettend! Dan stijgt de angst ten top. Nooit is de mens in onheilstijd
meer ten prooi aan vrees, vertwijfeling en radeloosheid dan in stikdonkere nacht, als zelfs de
sterren, de enige lichtpunten die nog wat moed en hoop zouden kunnen geven, geen ‘licht’-
punten meer zijn, niet meer van Gods albestuur en eeuwige trouw getuigen. Wat zal het
voor de mensen in die dagen vóór de komst van de Zoon des mensen wezen, wanneer de
sterren haar glans hebben ingetrokken, het bemoedigend en troostrijk stralen van hun
liefelijk milde licht zal ontbreken!

In Joëls dagen spraken de sterren tot het afvallige Juda en Jeruzalem een ernstig
waarschuwende taal; zij verkondigden als het ware: De dag des HEEREN komt, want hij is
nabij! Bekeert u! (Joël 2 : 1 en 12).

Een aanvankelijke, beperkte vervulling heeft deze profetie voor Juda en Jeruzalem reeds
gehad bij de inneming en verwoesting van deze stad door de Babyloniërs onder
Nebukadnezar. Maar Joëls profetie heeft wijder strekking, wijst vooral naar de nog in de
toekomst liggende volkomen verwezenlijking op de dag des Heren, die in de eindtijd niet
alleen over Jeruzalem en Juda, maar over geheel Israël, ja, over alle volken der aarde komen
zal. Dat blijkt uit het derde hoofdstuk, waar we in het 15e vers opnieuw lezen: ‘en de sterren
hebben hun glans ingetrokken’.

Wanneer de Heer Jezus in Zijn grote rede op de Olijfberg over die dag spreekt, zegt Hij: ‘en
de sterren zullen van de hemel vallen’ (Matth. 24 : 29; Mark. 13 : 25), ‘er zullen tekenen zijn
aan zon en maan en sterren’ (Luk. 21 : 25). De apostel Johannes ziet in een visioen bij de
opening van het zesde zegel eenzelfde gebeuren, waarbij de sterren als onrijpe vijgen op de
aarde vallen (Openb. 6 : 13).

Het is duidelijk dat in al deze passages niet gedacht moet worden aan de sterren in de
kosmos; zij stellen daar op zinnebeeldige wijze machten, heersers, koningen of staten en
rijken voor. Hoezeer zij ook zullen schitteren, hoe hoog zich verheffen, zij zullen vallen in het
laatst der dagen. Ook die koning wiens ‘grootheid reikte tot aan het heer des hemels’, die
zelf ‘van dat heer, namelijk van de sterren, ter aarde neer wierp en ze vertrad’ (Dan. 8 : 10).
© www.deBijbelvoorjou.nl & www.uhwdw.nl

Van het trotse Edom zegt de Here door de mond van Obadja: ‘Al verhieft gij u gelijk de
arend, en al steldet gij uw nest tussen de sterren, zo zal Ik u van daar neerstoten’ (v. 4). Als
Jesaja Israëls herstel in de eindtijd heeft voorspeld, legt hij het volk een spotlied op de
koning van Babel in de mond, doet het daarin met welgevallen zeggen: ‘Hoe zijt gij uit de
hemel gevallen, o morgenster…! En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn
troon boven de sterren Gods verhogen…, in de hel zult gij neergestoten worden’ (14 : 12-15;
Openb. 18 : 2). En zo vinden we in Ezechiël 32, te beginnen met de Farao van Egypte en zijn
land, een hele rij van vorsten en volken, die eens als sterren geschitterd hebben met meer of
minder heerlijkheid, doch neergedaald zijn in de groeve, de onderwereld, het dodenrijk.
Maar nog zijn we niet aan het eind gekomen van wat Gods Woord ons omtrent de sterren in
de dag des Heren meedeelt.

Zo ziet Johannes in Openbaring 8 een grote ster, brandend als
een fakkel, uit de hemel vallen. Haar naam is Alsem en zij vergiftigt door haar bitterheid het
derde deel van rivieren en wateren (v. 10 en 11). Zij is het beeld van een boze macht, die
door haar goddeloze beginselen velen in die tijd ten verderve zal voeren.
Het volgende, 12e vers, spreekt weer van een geweldige verduistering van zon, maan en
sterren, hetgeen we moeten zien als een straf van Gods zijde, neerkomend over dan
heersende machten. Wanneer de vijfde engel gebazuind heeft, ziet Johannes opnieuw een
uit de hemel gevallen ster, die door de haar gegeven macht allereerst de atmosfeer
vertroebelt en verduistert; haar mogen we beschouwen als een satanische macht, die de
menselijke geest zal verhinderen zijn bedriegerijen te onderkennen (Openb. 9 : 1).

De vrouw uit hoofdstuk 12 : 1, Israël voorstellende, draagt op haar hoofd een kroon van
twaalf sterren, symboliserend aan dit volk ondergeschikte machten. Tenslotte zien we, in de
verzen 3 en 4 van hetzelfde hoofdstuk, hoe de grote, rode draak met zijn staart het derde
deel van de sterren des hemels meesleept en ze op de aarde werpt, een beeld van wat satan
zal doen, namelijk door leugen en valse leer vele heersers er toe brengen hem te volgen en
te dienen (zie de ‘Beschouwing over de Openbaring’ door H. C. Voorhoeve).

Wanneer sommige profetieën aangaande de dag des Heren in het verleden reeds een
gedeeltelijke vervulling hebben gehad, vast staat dat zij eens alle in die dag – inmiddels zeer
nabij gekomen! – hun definitieve eindvervulling zullen krijgen.
Er gaat wel een heel ernstige sprake uit van ‘vallende sterren’! In stoffelijke zin genomen,
weten we er van dat het eigenlijk geen sterren zijn, maar meteorieten, nietige stukjes
materie, van kometen of andere hemellichamen afkomstig, die van onvoorstelbare
afstanden in duizelingwekkende vaart op de aarde toesnellen en in de dampkring een kort
ogenblik fel oplichten. Wanneer we ze in de wintermaanden vaak in ‘regens’ zien wegflitsen,
vinden we dat een prachtig en boeiend schouwspel.

Hoe interessant en schoon evenwel hun korte flikkering aan het hemelgewelf ook wezen
moge, de stille taal die zij spreken, is duidelijk verneembaar voor ieder gelovige die de Schrift
een weinig kent. Ook zij verkondigen de schrik van de dag des Heren en prediken de
ondergang van alle trotse macht, die zich tegen God en tegen Zijn geliefde Zoon verheft.
Waarschuwend zeggen zij: ‘Hoogheid van geest is vóór de val’ (Spr. 16 : 18).
NU.NL september 2017

Währungs-Kollaps. Wirtschafts-Crash. Chaos in den Straßen.
Wir stehen vor dem Zusammenbruch des
weltweiten Finanz- und Wirtschafts-Systems.
Sie, Ihre Angehörigen und Ihr Besitz sind in höchster Gefahr. Aber:
Europas
KrisenExperte Nr.1
bringt Sie sicher durch
die Katastrophe!

Liebe Leserin, lieber Leser,
eine nie da gewesene Wirtschafts-Katastrophe kommt auf uns zu! Doch ab heute
haben Sie den besten Ratgeber, den Sie sich vorstellen können, an Ihrer Seite:
Guido Grandt. Deutschlands Krisen-Experte Nr. 1.
Seit vielen Jahren beschäftigt sich Guido Grandt mit Fehl-Entwicklungen der
Wirtschaft, mit den daraus resultierenden Krisen und ihren Auswirkungen. Er
ist der Spezialist, wenn es um Krisenvorsorge und ein autarkes Leben
unabhängig von der großen Masse geht.
Guido Grandt hat über 20 Bücher geschrieben. Darunter auch
das Wirtschaftsenthüllungsbuch „2018 – Deutschland nach dem Crash“. Das
wohl einzige Buch, das die unbequemen Wahrheiten nach einem möglichen
Zusammenbruchs der Eurozone enthüllt.
Guido Grandt ist ein begehrter Gast bei Fernseh- und Radio-Sendern im Inund Ausland. Regelmäßig bitten TV-Stationen den Experten, zu erklären, was in
der Wirtschaft schief läuft – und was die Bürger tun können, um nicht Opfer
dieser Fehl-Entwicklungen zu werden.
Seit Jahren wirft Guido Grandt einen Blick hinter die ansonsten verschwiegenen
Kulissen des wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Geschehens
dieses Landes. Seine schonungslosen Recherchen sorgen für großes Aufsehen.
Fakten, Hintergrundanalysen und journalistische Information stehen im
Vordergrund seiner Arbeit.
Seit Jahren warnt Guido Grandt vor dem Zusammenbruch des weltweiten
Wirtschafts- und Finanz-Systems. Jetzt zeigen verschiedene Signale: Der Crash
steht unmittelbar bevor.
Eine apokalyptische Katastrophe
rast auf uns zu. Der Alptraum
kann jeden Tag beginnen

Das Kartenhaus des weltweiten Finanz- und Wirtschafts-Systems fällt innerhalb
der nächsten Wochen in sich zusammen. Verschiedene fatale Entwicklungen
sorgen dafür. Die wichtigsten:
••• Das Euro-Desaster: Irland, Portugal, Griechenland, Slowenien, Zypern. Dazu
Spanien. Bald Italien … Immer mehr Euro-Länder brauchen dringend Hilfe. Doch
woher soll sie kommen? Zahlmeister Deutschland steht mit Schulden von
(offiziell!) 2,1 Billionen Euro selbst kurz vor dem Staatsbankrott. Unser
Schuldenberg wächst täglich um 890 Millionen Euro. Das Währungs-System rast
auf eine Wand zu. In Brüsseler und Berliner Hinterzimmern wird bereits fieberhaft
an Plänen für die Ära nach dem Euro gearbeitet.
••• Der Tod des US-Dollars: Durch die desaströse Finanzlage der USA ist der
Dollar möglicherweise noch vor dem Euro am Ende! Das wird nicht nur der
wichtigsten Wirtschafts-Nation der Welt das Genick brechen. Denn der Dollar ist
die Leitwährung der Weltwirtschaft. „Währungs-Papst“ und WirtschaftsNobelpreisträger Robert Mundell spricht von der schlimmsten Währungs-Krise
seit tausenden von Jahren!

••• Die Jahrtausend-Verschuldung: Sie ist der Grund allen Übels. Unzählige
Länder rund um den Globus sind hoffnungslos verschuldet. Von Griechenland,
Italien und Großbritannien über Japan bis zu den USA. Etwas Vergleichbares hat
es in der Menschheits-Geschichte noch nicht gegeben. Wenn die ersten Länder
demnächst Pleite gehen, fallen die anderen wie Domino-Steine.
••• Hyperinflation: Verschiedenste Länder drucken wie wahnsinnig Geld. So
wollen sie das Wirtschafts-System am laufen halten. Doch das steht vor dem Aus.
Ozeane von Geld werden uns überfluten. Unzählige Experten läuten verzweifelt
die Alarmglocken. So auch Warren Buffett: Der erfolgreichste Anleger aller Zeiten
und Wirtschafts-Fachmann sieht eine Horror-Inflation auf uns zurasen.
Die Krise wird
furchtbare
Folgen haben
Die höchsten Schuldenberge der
Geschichte … Gelddruckerei, wie
es sie nie zuvor gab … Länder,
deren Wirtschafts- und FinanzSysteme eng miteinander
verflochten sind …
Der Crash wird uns treffen wie ein
Meteoriten-Einschlag.
Wir müssen mit Auswirkungen wie
in den schrecklichsten
Katastrophen der Vergangenheit
rechnen:
 Menschen stürmen Banken.
Versuchen ihr Erspartes zu retten.
Meist vergeblich.
 Bürgerinnen und Bürger plündern
Lebensmittelläden. Schon bald gibt
es für viele nichts mehr zu essen.
 Die Zahl der Pleiten
schießt in die Höhe.
Staaten gehen bankrott,
Bundesländer, Gemeinden,
Banken, Betriebe…
 Dadurch droht auch der
Zusammenbruch der
Energieversorgung: Öl, Gas und
Strom bleiben aus. Bald auch
Wasser(!)
 Die Kriminalität explodiert…
Guido Grandts
Prognosen sind
beeindruckend
Guido Grandt – Jahrgang 1963 – war
viele Jahre lang als Manager in
verschiedenen großen Unternehmen
tätig. Lernte das unternehmerische
Handwerk sozusagen von der „Pike“ auf.
Guido Grandt wirft einen Blick hinter die
ansonsten verschwiegenen Kulissen des
wirtschaftlichen, politischen und
gesellschaftlichen Geschehens dieses
Landes. Seine schonungslosen
Recherchen sorgen für großes
Aufsehen. Fakten, Hintergrundanalysen
und journalistische Information stehen im
Vordergrund seiner Arbeit.
Guido Grandt schreibt außerdem seit
vielen Jahren Wirtschafts-Artikel für
renommierte nationale und internationale
Zeitungen und Zeitschriften. Vor allem
hat er sich auf die Krisenvorsorge und
der Zeit “nach” einem Euro-Crash
spezialisiert. Schon sehr früh kündigte er
die Pleite Griechenlands an. Damals
konnte sich das noch niemand
vorstellen.
Immer wieder hat Guido Grandt
wirtschaftliche Fehl-Entwicklungen
aufgedeckt. Und die Diskussion darüber
angestoßen. Lange bevor die Medien
das Thema entdeckten…

„Was uns die Massenmedien und die Politiker sagen, schockiert mich. Den
Bürgern wird vorgegaukelt, dass alles in bester Ordnung ist.
Dabei ist absehbar, dass das globale Wirtschafts- und Finanz-Systems
zusammenbricht. Millionen Menschen sind in höchster Gefahr.
Ich sehe es als meine Pflicht an, den Bürgerinnen und Bürgern dies klar zu
machen und sie und ihr hart erarbeitetes Geld zu schützen.“
Erfahren Sie:
wo Ihrem Geld jetzt der Totalverlust droht, wo es sicher
ist und sich sogar vermehrt
welche lebensnotwendigen Dinge, die jetzt NOCH
günstig sind, Sie dringend besorgen müssen
welche Sicherheits-Maßnahmen Sie für Familie, Heim
und Besitz treffen müssen
wie Sie sich von der Lebensmittel-, Energie- und
Medikamenten-Versorgung unabhängig machen.
NAVO sinds de Koude Oorlog niet zo zwak als nu*
Gepubliceerd: 10 november 2017 Door: NU.nl

De NAVO stond er sinds de Koude Oorlog niet zo slecht voor als nu. De veiligheidsrisico’s
waren sinds het einde van dit conflict niet zo groot. Dat staat in het rapport De toekomst van
de NAVO en de veiligheid van Europa van de Adviesraad Internationale Vraagstukken
(AIV). Volgens de AIV ontbreekt het vanuit de Verenigde Staten aan leiderschap en ‘door
onderlinge meningsverschillen zal overeenstemming over een nieuw strategisch concept
moeilijk te verwezenlijken zijn’. In 2010 werd het laatste strategische concept gemaakt, maar
in het rapport staat dat sindsdien de veiligheidssituatie ‘ingrijpend is veranderd’. De AIV
constateert ook dat Baltische staten als Estland en Letland zwak zijn en gemakkelijk in te
nemen zijn door Rusland. Op de lange termijn zal Rusland het niet winnen van de NAVO,
maar het land kan wel snel een ‘zeer grote troepenmacht samenstellen’. Op dit moment lijkt
een Russische aanval niet waarschijnlijk, maar uit te sluiten valt dat niet. Het zou volgens de
AIV bijvoorbeeld kunnen gebeuren als reactie op het optreden van de VS in een ander
werelddeel of als de NAVO en de Europese Unie door een crisis elders zijn afgeleid.
Om de Russische dreiging te verlagen denkt de AIV dat het goed is om de dialoog tussen de
NAVO en Rusland weer op gang te brengen. Sinds Rusland 2014 het Oekraïense schiereiland
de Krim inlijfde, zijn er bijna geen gesprekken meer geweest tussen Rusland en de NAVO.

Oprichting
De NAVO is kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht en de leden werken op het gebied
van defensie samen. Als een van de NAVO-landen wordt aangevallen betekent dit
automatisch dat alle andere landen die lid zijn van de NAVO dat zien als een aanval op hun
land. De NAVO-landen hebben toegezegd om in 2024 2 procent van het nationaal inkomen
aan defensie uit te geven. De VS levert met 3,61 procent de grootste bijdrage. Nederland liep
in 2016 met 1,16 procent ver achter op het gemiddelde van 1,47 procent. Het nieuwe kabinet
kondigde wel aan meer in defensie te gaan investeren.

De Bundeswehr kampt met een groot gebrek aan materiaal en gespecialiseerd personeel.
TROUW 21-2-2018. Minister Von der Leyen kwam haar beloftes niet na.
Aan zo ongeveer alles heerst tekort: nachtkijkers, tenten, tanks, helikopters, vliegtuigen,
officieren en piloten. Het Duitse leger staat er dramatisch slecht voor, concludeert de
Wehrbeauftragter van de Bondsdag, Hans-Peter Bartels in een vernietigend rapport over 2017.
*Dit is van belang vanwege de voorspellingen dat rond 2022 Rusland plotseling vele
Europese landen (Eerst Turkije, dan iets later Duitsland) zal gaan binnenvallen met duizenden
tanks e.a. Zie verder hierboven deze voorspellingen.

Kiesha Crowther: ‘De grote verschuiving’ (2011?). Korte samenvatting.
We leven op een heel belangrijk tijdstip op onze planeet. Moeder Aarde is bezig met een
transformatie zoals ze nog nooit eerder heeft meegemaakt. We leven in een tijd zoals
deze nog nooit eerder is beleefd. De aarde is bezig om te verschuiven, te veranderen en
te transformeren in haar Hoger Zelf. Ze zal veranderen in haar eigen soort hemel.
Dit is het moment van grote verandering waar alle inheemse volkeren al honderden jaren over
spreken, al sinds de val van Atlantis, een heuse beschaving die echt heeft bestaan. Ook toen
vond er een verschuiving van de polen plaats (Note Paul: 12.000 jaar geleden, zie mijn lezing
op www.spiritueelastroloog.nl).

Lang voordat deze verschuiving plaatsvond bestond deze
beschaving uit hoogontwikkelde, prachtige mensen. Ze wisten hoe ze de energie van
kristallen, water, geluid en kleur konden gebruiken. Ze wisten hoe ze naar Moeder Aarde
moesten luisteren en hoe ze samen konden werken met onze broeders en zusters van allerlei
plaatsen in het universum, de ‘sterrenwezens’. Ze werkten samen zij aan zij.
Ik gebruik de term sterrenwezens omdat ze, voor zover mij bekend, voor het grootste deel uit
liefdevolle en prachtige wezens bestaan (Note Paul: ofwel de vele hiërarchieën engelen).
Ze zijn hier geweest sinds het begin der tijden. Ze bezoeken ons vaak en gaan ook weer weg
en met het toenemen van onze energie op een hogere frequentie zullen we te zijner tijd in staat
zijn om deze lichtwezens waar te nemen. Binnenkort zal de hele mensheid van hun
aanwezigheid op de hoogte zijn.

Ten tijde van Atlantis werkten wij mensen samen met de sterrenwezens en we leefden lange
tijd op de manier zoals dat oorspronkelijk bedoeld was. Maar toen vond (12.000 jaar geleden)
de grote verschuiving plaats en het ijs, dat een groot deel van het land bedekte, smolt en wij
mensen moesten, ook in spiritueel opzicht, opnieuw beginnen. In de Bijbel wordt gesproken
over de grote zondvloed. Je hoort dit verhaal in de meeste inheemse culturen, omdat het ook
daadwerkelijk gebeurd is. Maar niet iedereen is weggespoeld. De mensen die op de hoogte
waren van de komst van deze ‘vloed’ zijn op tijd in hun boten gestapt en gevlucht naar andere
eilanden of continenten (o.a. Zuid-Amerika). Zij namen sommige van hun Atlantische
kristallen met zich mee.

De verschuiving van verstand naar hartbewustzijn.
Sinds de val van Atlantis heeft de menselijke beschaving zich op een bepaalde manier
ontwikkeld. We hebben de capaciteit van ons rationele brein benut in die zin dat we grote
steden hebben gebouwd en bepaalde uitvindingen hebben gedaan. En in we hebben de
afgelopen jaren een enorme sprong gemaakt op het gebied van technologische ontwikkeling.
We hebben geweldige dingen gedaan. Maar het probleem is dat we ons hart hierbij hebben
achtergelaten. We zijn gestopt om beslissingen vanuit het hart te nemen en vanuit een gevoel
van verbondenheid met alle leven en Moeder Aarde. We hebben het rationele, logische
verstand overgewaardeerd, en we geloven enkel in wat we kunnen zien en ervaren met onze
lichamelijke zintuigen. Dit is niet hoe het oorspronkelijk is bedoeld. We worden nu gevraagd
om alsnog weer vanuit ons hart te gaan leven.

Een universele wet die ik heb leren kennen is: hoe meer liefdevol je bent, hoe intelligenter je
wordt. Stel je eens voor wat we de afgelopen jaren allemaal hebben uitgevonden en bedacht,
alle vooruitgang en technologieën. Toch kunnen we nog steeds niet het antwoord vinden om
enkele bijzonder grote problemen op te lossen waarmee we geconfronteerd worden. Het
grootste probleem is hoe we de schade die we aan Moeder Aarde hebben toegebracht, weer
beter kunnen maken. Hoe kunnen we verdere schade voorkomen? Schade die we voortdurend
hebben toegebracht sinds we vergeten zijn dat we allemaal onderdeel zijn van het grote ‘web’
van het leven. Als we zoveel vooruitgang kunnen bereiken door alleen ons verstand te
gebruiken, stel je dan eens voor wat we zouden kunnen doen als we gaan opereren vanuit ons
hart. Het verstand zou niet inactief of ongebruikt blijven, integendeel! Het zou groeien en
krachtiger worden omdat het in harmonie zal zijn met het hart, met de bron van het zijn en
met creatie. Als we zouden stoppen om vanuit een ego-gedreven, mentaal bewustzijn op te
treden, als we zouden stoppen om zinloze dingen na te streven die alleen voldoening geven
aan een klein stukje van ons zijn… als we zouden stoppen om onze mentale energie te
verspillen aan kleine onbelangrijke zaken dan zouden we deze kunnen richten op het helen
van de Aarde en door dit te doen kunnen we een ‘paradijs’ voor alle levende wezens te
creëren.

Lees ook:   Mode voor mannen JA!!!!!!!

Ik heb van Spirit geleerd dat Moeder Aarde heilig is en dat de mensheid niet zal worden
toegestaan om haar te doden. Zij is heilig voor alle vormen van leven in het universum, niet
alleen voor de mens. Als de mensheid niet zal worden toegestaan om haar te doden, dan
zullen we onze vibraties moeten gaan verhogen zodat we samen met haar naar een hogere
dimensie kunnen gaan. We hebben haar zolang grote schade toegebracht dat er een grote
gebeurtenis* nodig zal zijn om het pad waarop we verder gaan te corrigeren, om Moeder
Aarde weer te laten ademen.

De situatie is dringend voor de mensheid. We moeten ons
bewustzijn verhogen als we hier op deze planeet willen blijven als de kinderen van Moeder
Aarde.(*Note Paul: die grote gebeurtenis is niet nodig als de mens op tijd voldoende ingrijpt).
Als je goed oplet dan weet je dat geen van de inheemse bevolkingen ons vertelt: nu moet je
iets gaan doen. Ze zeggen: Wees de verandering. Zij vertellen ons dat we ons nu eens moeten
focussen op zijn, in plaats van doen. Als genoeg mensen de verbinding weer kunnen maken
met hun hart en de liefde die daar huist, de liefde die overal om ons heen aanwezig is, in de
natuur, en als we de schoonheid en de heiligdom van dit leven weer gaan begrijpen, dan
kunnen we het overheersende bewustzijn verschuiven van verstand naar hartbewustzijn.
Wij zijn vonken van Goddelijk bewustzijn. Ieder van ons heeft een ‘Great I AM’, een hoger
bewustzijn dat een deeltje van ons naar deze aarde heeft gestuurd om ervaring op te doen en
om te leren van het mens-zijn.

Om in een menselijk lichaam te leven en om zo’n fantastisch
menselijk hart te mogen hebben. Ik ben hier om je te helpen dat te herinneren.
Door vanuit liefde te leven, en om vanuit je hart te leven, te zijn, zullen we ons de meest
heilige wijsheden weer herinneren; dat we allemaal broeders en zusters zijn van één moeder –
Moeder Aarde. Wij zijn niet afzonderlijk van elkaar, of van welke levensvorm dan ook. Wat
er gebeurt met een van ons, gebeurt met ons allemaal. Wat er met ons gebeurt, gebeurt met
Moeder Aarde, en andersom – omdat we energetisch verbonden zijn. De energie van Moeder
Aarde is identiek aan die van ons.

Toch zijn we in staat om deze wereld waarin we leven te
veranderen. Er is een voorspelling, een profetie, in veel inheemse bevolkingen dat er op het
moment van de grote verandering op aarde, de tijd waarin we nu leven, de mensheid zich zal
verenigen tot één familie, één stam, en dat deze stam zal bestaan uit vele kleuren.
Wij zijn de stam van vele kleuren, de sterksten van de sterkste zielen die ervoor hebben
gekozen om hier op dit moment op Aarde te zijn. Om een belangrijke taak te vervullen om het
bewustzijn op Aarde te verschuiven van rationeel verstand naar leven vanuit het hart en liefde.
Hoe we alles willen doen om Moeder Aarde te redden en om verder te gaan als haar kinderen
op Aarde. We zijn in staat om een schoonheid te creëren waarvan we slechts een glimp
hebben gezien op Aarde. En dat zal ons lukken.”
Kiesha Crowther

OMDAT DE VOORSPELLINGEN LUIDEN DAT OVER EEN PAAR JAAR ERDOGAN
AFGEZET ZAL WORDEN NA EEN PERIODE VAN BURGERONLUSTEN, VOLGEN
HIERONDER EEN AANTAL ASTROLOGISCHE ASPECTEN VAN ERDOGAN EN
VAN DE TURKSE REPUBLIEK OP 24-6-2018 TEN TIJDE VAN DE VERKIEZINGEN
IN TURKIJE DIE ERDOGAN (EN ZIJN PARTIJ) STEVIG GEWONNEN HEEFT:
Als Erdogan volgens de voornoemde voorspellingen over een paar jaar afgezet zou moeten
worden dient hij wel president te zijn natuurlijk! Hij zal dus de verkiezingen op 24-6-2018
moeten winnen. Zowel zijn partij als hijzelf als president (*met dan bijna onbeperkte
bevoegdheden, bij de vorige verkiezingen net gered, bijna vergelijkbaar met een dictator).

Zijn horoscoopstanden zijn op dat moment erg interessant.
Bijna aflopend is een belangrijke breukstand (Progressieve Maan vierkant Uranus) die er
voor gezorgd heeft dat hij niet echt sterk de verkiezingen inging, vaak enigszins mat zelfs.
Hij heeft zich (bewust?) rustig gehouden zodat daarom deze stand niet sterk geactiveerd is
richting breuken (alsof hij dit wist?).
Ik denk dat hij zich op heeft zitten vreten met het (tijdelijk?) toelaten (toe moeten laten) van
de verkiezingsactiviteiten van de oppositie onder het mom van democratie.

Maar nu heeft hij vol op 24-6-2018, precies een paar dagen maar, een transit van Jupiter
conjunct, dus bovenop zijn MC (zijn maatschappelijke positie)!! Een stand die eenmaal in de
elf jaar voorkomt en één van de belangrijkste mooiste stand is voor een politicus die in een
verkiezingsstrijd zit! Deze stand geeft wellicht de meeste succes. Alsof hij dit ook wist om
precies de verkiezingen uit te schrijven als hij die stand heeft!

*Ook heeft Erdogan de transitaire Pluto precies een jaar geleden op zijn Ascendant gekregen
hetgeen o.a. het volgende zegt: “Dikwijls hebt u gedurende deze transit een onweerstaanbare
behoefte macht uit te oefenen; u wilt alles om u heen beheersen. U kunt er helemaal niet tegen
dat iemand anders uit uw omgeving macht over u uitoefent. Dit kan ertoe leiden dat u zich
onder allerlei restricties die u tot nu toe aan banden hebben gelegd, uitvecht.”
De Turkse Republiek heeft precies transit Neptunus op het MC (maatschappelijke positie)
waardoor zij een idealisme vertegenwoordigt, maar zoals Neptunus zo vaak laat zien, veelal
illusoir (bijvoorbeeld eenheid en vrijheid beogend), maar tevens, naar de aard van Neptunus,
te maken heeft met list en bedrog. Het volk gaat een zware tijd tegemoet omdat Neptunus
veelal teleurstellingen, ingevallen kaartenhuizen en bedrog gaat geven.

En transit Saturnus gaat binnenkort het zevende Huis in, het Huis van (o.a. politieke)
samenwerking, dat dus in dit geval zal leiden tot moeilijke en disharmonische samenwerking
en strijd. En omdat transit Pluto ook in Huis 7 staat wordt met kracht en geweld (Pluto staat
al vanaf de coup in 2016 in Huis 7) het volk geleid en gedresseerd. Ook staat de Progressieve
Maan een half jaar na de coup in Huis 6 (o.a. gezondheid en werk) hetgeen o.a. slecht is voor
de gezondheid van Turkije. En dit wordt versterkt door de transitaire Saturnus die vanaf half
2015 al in Huis 6 staat en de gezondheid en werkomstandigheden verzwaarde. En de Pr.
Maan gaat dus ook precies over een jaar naar Huis 7 die de samenwerking in het land ook
grotendeels geen goed zal doen. Het ‘huwelijk’, de samenleving (Huis 7) komt onder enorme
spanningen te staan wat meestal binnen een relatie een breuk geeft.
Dit alles kan dus uiteindelijk leiden tot grote onvrede met onlusten en volksopstanden (in
een relatie zijn dit dan huwelijkscrisissen) als gevolg. En zeker als de economie het slechter
gaat doen en Erdogan het succes en de macht naar de bol stijgt, wordt dit proces versneld.
Paul Wink

Baba Vanga heet eigenlijk Vangelia Pandeva Dimitrova en werd geboren in Strumica, een
dorp in het Ottomaanse rijk. Ze zou een normaal leven geleid hebben tot haar 12de, wanneer
ze tijdens een hevige storm – sommige ‘bronnen’ beweren dat het een tornado was – op
mysterieuze wijze blind werd (door bliksem). Vanga werd de lucht in gezogen en smakte op
de grond. Enkele dagen later zou het meisje door haar familie gevonden zijn. Vanga was
gewond aan haar ogen, haar ouders hadden geen geld om haar te laten verzorgen en dus werd
ze blind. Ze verklaart later dat ze haar eerste visioen kreeg tijdens de dagen dat ze vermist was
en zich toen ook realiseerde dat ze mensen kon genezen en de toekomst kon voorspellen. Ze
werd een veelgevraagde helderziende door voornamelijk rijke en machtige staatshoofden,
wetenschappers en historici. Later was ze adviseur voor de Bulgaarse Communistische Partij.

Quellen von: www.contra-magazin & images (2017)

Die britischen Massenmedien von heute vervielfältigen auf ihren Seiten die Worte der
bulgarischen Wahrsagerin Wanga darüber, dass in Europa im Jahr 2016 die
mohammedanischen Extremisten angreifen werden. Wie die Zeitung The Daily Mirror
schreibt, hat Baba Wanga (Baba steht im bulgarischen oder russischen für „Altes Weib“)
nicht nur die Terrorangriffe vom 11. September in den USA und die Tsunamis in Thailand,
sondern auch die Gründung der terroristischen Organisation „Islamischer Staat“ vorausgesagt,
die Europa im Jahre 2016 angreifen werde. (Und auchTausende von Geschehnissen im
persönlichen Leben vieler Menschen hat Sie vorausgesagt) .

Die Journalisten der Ausgabe betonen, dass Sie „den großen mohammedanischen
Krieg“ prophezie, der nach „dem arabischen Frühling“ 2010 anfangen wird und in 2043
mit der Bildung des Kalifats zu Ende geht, zu dessen Zentrum Rom wird. Die britische
Boulevardzeitung Express erinnert auch daran, dass das Fallen Syriens, laut den
Prophezeiungen Wangas, der Anfang des Dritten Weltkrieges und die Ankunft einer
neuen Religion sein werde, deren Bibel weltweit gelesen wird. Wanga sagte, dass im Jahr
2011 der Krieg im Nahen Osten anfangen wird und dann in den Dritten Weltkrieg übergeht.
„Syrien wird zu Füßen des Siegers hinstürzen, aber als der Sieger wird sich nicht jener
erweisen“,zitiert die Ausgabe das Wort Wangas. Die Seherin weist darauf hin, dass das
Jahr – möglicherweise – tatsächlich zur Wende für die ganze Welt werden wird. Erstens
wird eine nukleare Katastrophe im Raum der Nordhalbkugel (das Erdbeben und die
technologische Katastrophe in dem Atomkraftwerk Fukushima-1 in Japan) geschehen.
Weiter hat Wanga vorhergesagt, dass in diesem Jahr der Krieg zwischen den europäischen Staaten und einem mohammedanischen Land anfangen wird. Ein Ergebnis
des Krieges wird die Anwendung von chemischen Waffen in dem mohammedanischen Land
sein, welche die Menschen langsam töten werden und im Jahr 2016 sich viele europäische
Länder in sich leerende Territorien verwandeln. Dabei verweisen zur Zeit die Anhänger der
Verschwörungstheorien darauf, dass der „Islamische Staat“ ausgerechnet die Territorien
Libyens und Syriens ergriffen hat, die unweit von Europa gelegen sind.

Die Genauigkeit der Vorhersagen von Baba Wanga, wie die Forscher ermittelt haben,
liegt bei 85 Prozent. Die britische Ausgabe Metro teilte auch mit, dass die 1996 im Alter von
85 Jahren verstorbene Seherin zum Beispiel auch die Veränderungen des Klimas und das
Abschmelzen der Polkappen schon in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts vorhersagte.
Auch stammt von ihr die Aussage, dass in Amerika ein dunkelhäutiger Präsident gewählt
werden wird und sie hat darauf hingewiesen, dass er „der 44. und letzte Präsident der
USA“ sein wird. Sie fuhr fort, zu sagen, dass es zum Zeitpunkt seines Amtsantritts eine
spektakuläre Wirtschaftskrise geben würde. “Vanga’s Voraussage klingt so: wenn ein
schwarzer Präsident gewählt wird, werden Probleme in die USA kommen”, sagt ein
anonymer Autor. “Vanga hat vorhergesagt, daß ein afroamerikanischen Präsident die USA auf
ein Wunder zuführen könnte und die ganze Welt würde davon profitieren” sagt nusha.
“Vanga hat vorhergesagt, daß Amerika die Krise haben würde und da ist sie!”

Vanga erwähnte die Möglichkeit, dass es eine Situation geben könnte, die zu einem
dritten Weltkrieg eskalieren könnte, in dem die Atombombe wieder verwendet werden
würde. Doch sie sagte auch, dass es für die Zukunft reifere Verantwortung geben könnte:
“Nach 2000 gibt es keine Flut mehr, sondern wir werden Frieden und Wohlstand sehen”,
Aber die Menschheit muss die Führung dieser messianischen Persönlichkeit erkennen und
akzeptieren.“ Baba Vanga gibt einige Hinweise, die uns helfen, diesen “Friedensstifter” zu
erkennen, der in ihren Worten “den dauerhaften Frieden signalisieren wird. Sie sagt klar,
daß “eine neue Religion die Erde wie durch einen Sturm erobern wird.” (Note Paul Wink:
Zo luiden ook de esoterische voorspellingen voor de komst van Ahriman, te weten de
‚karikatuur‘, de nabootser van Christus, zie meer hierover hierboven vermeld).
Nostradamus beschreibt auch diese messianische Figur, die im Osten geboren und den
dauerhaften Frieden bringen wird, wie ein neuer Religionsstifter, der unter dem Namen
“Moon” kommen wird.

“Christus wird als Friedensstifter zurückkehren”
In Baba Vanga’s Prophezeiung wird “Die Prophezeiung in der Bibel über die
Wiederkunft Christi in Erfüllung gehen”. Sie beschrieb ihn als Friedensstifter, der zu
unserer Zeit kommt und “den ewigen Frieden signalisieren wird.” Sie sagt: “Christus
wird als Friedensstifter zurückkehren und alle Religionen vereinigen”. Er wird eine Welt
Autobahn mit superschnellen Zügen bauen, prognostiziert Vanga, und alle Barrieren und
Ressentiments lösen, indem er die Ehe verwendet, um Frieden und Liebe zu fördern, wo es
vorher Hass gegeben hat. Vanga prognostiziert das Kommen des Zweiten Advent Christi:
“… er ist es, wieder zu uns zurückkehrt, wie versprochen wurde.” Und sie erwähnt, dass die
Heiligen der geistigen Welt werden alle Menschen auf der Erde für die Veränderungen, die er
auf der Erde machen sollte inspirieren. “Alle Apostel sind nun in Bewegung ist, sind alle
Heiligen auf der Erde seit der Zeit des Heiligen Geistes kommt.” Nach ihren Worten,
offensichtlich ist dies jetzt. Sie erzählt von der Entstehung der “heiligen Mann”, (1987).
Ihre Prophezeiungen Pint im Osten und des koreanischen Volkes. Prophezeit Vanga:
“Erwarten Sie Veränderungen zum Besseren, Religionen sich vereinigen, den Frieden auf
Erden wird aufgebaut”, werden die Menschen die Existenz der geistigen Welt zu verstehen.
“Jetzt verschiedenen Religionen wollen für ihre selbstsüchtigen strebt profitieren, aber ihre
Zeit ist vorbei. Die Menschheit wird diese Ketten zu vergießen. Religion wird eine andere
Aufgabe zu haben. Die Menschheit wird überleben viele Umbrüche und viele gewalttätige
Ereignisse. Wird sich ändern in den Köpfen der Menschen. Es werden harte Zeiten, die
Menschen werden in Gruppen von Glauben geteilt werden. Alle Religionen werden eines
Tages verschwinden! Wird nur eine Lehre bleiben.”

Rothschild voorspelling voor 2019 is gitzwart
22 oktober 2018 door www.niburu.co ZIE OOK ONDERAAN DIT ARTIKEL!
Via het lijfblad van de Rothschild familie, The Economist, laat de elite ons ieder
jaar weten wat het komende annum voor ons in petto heeft.
De trend voor het komende jaar lijkt niet mis te verstaan, het zier er letterlijk
inktzwart uit voor de wereld. Ieder jaar wordt er weer reikhalzend uitgekeken naar de
nieuwe voorpagina van The Economist. Keer op keer blijken daar verbluffende
voorspellingen op te staan die echter door het merendeel van de mensheid volkomen
wordt gemist. Zo was er de beroemde voorpagina van 2015 waar de komst van
Donald Trump werd aangekondigd.
En nu gaan we langzaam richting eind 2018 en is de voorpagina voor de speciale
editie voor 2019 bekend. Een voorpagina die je de koude rillingen over de rug doet
lopen. Het ziet er letterlijk inktzwart uit. Of zoals Bert zegt (dank!): “Darkness rules
when the lights go out”. Het is toevallig ook de 33e editie van de The Ecomonist en
een heel belangrijk getal bij de vrijmetselarij, zoals we schreven in een eerder artikel:
In haar boek “The secret of the Illuminati” schreef Elizabeth van Buren: “In
spirituele numerologie zijn de getallen 11, 22 en 33 de drie “Meester Getallen”,
waarvan de hoogste 33 is. Dit laatste getal was de leeftijd van de Geïnitieerde
Meester (Jezus) bij zijn dood, wederopstanding en hemelvaart. Het getal 33
symboliseert het spiritueel hoogst mogelijk haalbare door een mens”. In bepaalde
kringen heeft het getal 33 in ieder geval dus wel een esoterische betekenis als het
“hoogste van de Meester Getallen”. Bij de Vrijmetselaars is de hoogste orde die van
de 33ste graad van The Scottish Rite. Deze afdeling werd binnen de Vrijmetselarij in
1801 opgericht met de formatie van de Mother Supreme Council in Charleston, South
Carolina, Amerika. Het was misschien geen toeval dat Charleston de geboorteplaats
was van The Scottish Rite, op een fractie ten zuiden van de 33ste breedtegraad.
Interessant genoeg is het ook de plek waar de eerste schoten in de Amerikaanse
Burgeroorlog werden afgevuurd. Zoals we zo zullen zien vonden er veel keerpunten in
de recente geschiedenis plaats langs de 33ste breedtegraad.
Een andere organisatie die door sommigen wordt beschouwd als een geheim
genootschap met Luciferiaanse banden met de Illuminati is de Verenigde Naties. Ook
daar vind je het getal 33 terug. Kijk maar eens naar de vlag en je zult een wereld zien
verdeeld in 33 secties, omcirkeld door olijftakken. Toeval? Of heeft dit een diepere
betekenis?

Waarom in het jaar 2019 alles gitzwart zal worden, is verder niet duidelijk gemaakt.
Velen denken dat de voorspelling te maken heeft met een eerdere uitgave van The
Economist uit 1988, waarin werd voorspeld dat de wereld over 30 jaar zou
beschikken over een wereldmunt. Het zijn meesters in de langere termijnplanning en
zo kan het dat ze via één van hun publicaties, de beroemde Economist, ons al in 1988
hebben laten weten wat we kunnen verwachten. In januari 1988 zag de voorpagina
van de Economist er als volgt uit:

Het artikel in de Economist in 1988 begon als volgt:
Over 30 jaar zullen Amerikanen, Japanners, Europeanen en mensen in vele andere
rijke laden en waarschijnlijk ook uit een aantal relatief arme landen hun
boodschappen betalen in dezelfde valuta. Prijzen zullen zijn aangegeven niet in
dollars, yens of Duitse marken, maar laten we zeggen, de Phoenix. De Phoenix zal de
favoriete valuta zijn voor bedrijven en winkelend publiek omdat het veel
gemakkelijker zal zijn dan de huidige nationale valuta, die op dat moment gezien
zullen worden als een vreemd obstakel die voor veel verstoringen zorgden in het
economisch leven van de twintigste eeuw.

Zal er een grote financiële ineenstorting plaatsvinden, met een chaos die zo groot
wordt dat besloten wordt via de Verenigde Naties dat alleen een universele valuta de
wereld nog zou kunnen redden? Zal eindelijk de al lang door hen gewenste Derde
Wereldoorlog uitbreken, waarbij het eindresultaat ook zal zijn zoals hierboven
omschreven? Of zullen de lichten letterlijk uitgaan omdat een tot nu toe formeel
onbekende planeet voor chaos zal gaan zorgen? En een andere mogelijkheid zou
kunnen zijn dat 2019 het jaar van de ultieme polarisatie wordt. Alles wordt
teruggebracht tot zwart/wit; hetgeen uiteindelijk dan ook weer zal leiden tot het
bovengenoemde eindresultaat.

Echter, wanneer de bevolking eindelijk eens zou begrijpen dat ze het probleem bij de
wortel moeten aanpakken, dat wil zeggen de controle over het geld terugnemen en de
centrale bankiers wegschoppen, dan ineens wordt de toekomst helder en licht in plaats
van gitzwart.

Begin oktober (zie hierboven 1e
plaatje) verscheen overal op internet
de nieuwe voorpagina van de The Economist voor het jaar 2019,
waar, op een pikzwarte achtergrond alleen het jaartal 2019 stond.
Echter, nu is er een andere voorpagina voor 2019 die niet meer zwart is, maar vol staat
met tekeningen en symbolen. Kortom, de vraag is nu of de Economist bewust iedereen
op een dwaalspoor heeft gezet, of toch even die boodschap de wereld in wilde sturen,
maar dat ze besloten hebben dit niet te gebruiken voor het definitieve nummer. Zou de
reden daarvoor dan kunnen zijn dat het tijdspad van de plannen van de elite toch
vertraagd /verstoord/ veranderd is? Het feit dat het ook te zien was op hun twitter
account en er voor zover wij weten nooit een mededeling is gekomen dat die zwarte
cover niet zou kloppen, doet vermoeden dat ze toch zelf die boodschap de wereld in
hebben willen sturen en dat het niet afkomstig is van iemand die bewust de boel wil
misleiden. En dus is er nu een andere voorpagina, zie hierboven 3e plaatje!

Honderden Russische tanks aan grens met Oekraine
Dinsdag, 11 december 2018 18:36 door www.niburu.co

Je kan een land niet eeuwig blijven demoniseren, want uiteindelijk is het de bedoeling dat er
een volgende stap komt. De demonisering van Rusland duurt nu al jaren en het begint er op te
lijken dat de volgende stap, een fysieke oorlog, zal uitbreken tussen, formeel, Oekraïne en
Rusland.

Na een periode van relatieve rust in en rond Oekraïne lijkt het er nu toch sterk op dat we in
die regio een volgende fase ingaan, waarbij het demoniseringsproces richting Rusland zal
worden omgezet naar een fysieke oorlog. Enkele weken geleden was er het incident rondom
de Zee van Azov, waarbij een aantal schepen van Oekraïne zonder toestemming Russisch
gebied binnenvoeren, waarvan ze wisten dat dit een Russische reactie zou oproepen.
Alhoewel de schepen zonder enige toestemming door voeren, hebben de Russen minimaal vijf
uur getracht om via diplomatieke kanalen een oplossing te vinden voor de ontstane situatie.
Pas toen bleek dat er van de kant van Oekraïne geen enkele intentie was om de situatie te
de-escaleren werd door de Russen ingegrepen.

De huidige president van Oekraïne en tevens Amerikaans agent, Petro Poroshenko, heeft van
de gelegenheid gebruik gemaakt om Martial Law (de noodtoestand) in te voeren, waardoor
mogelijk verkiezingen kunnen worden uitgesteld. Verkiezingen die hij gezien de huidige
peilingen zou verliezen. Diezelfde Poroshenko schreeuwt nu wederom moord en brand omdat
er op satellietbeelden (gewoon via Google Earth) te zien is dat er zich een grote hoeveelheid
Russische tanks in de buurt van de grens met de oostelijke afgescheiden republieken bevindt.
In een interview met Sky News zei Poroshenko:

“Dit is 18 kilometer vanaf mijn grens.
Dit is dezelfde opslagplaats waar ze hun munitie bewaren, dezelfde waar ze hun raketlanceersystemen huisvesten, wij moeten ons voorbereiden om mijn land te beschermen”.
Honderden Russische tanks (onderaan rood foto) aan grens met Oekraine:

Onderzoeksjournalist Eric Zuesse schreef onlangs het volgende:
De Amerikaanse regering behandelt Oekraïne nu alsof het een lidstaat is van de NAVO.
Eind september doneerde het twee oorlogsschepen voor gebruik tegen Rusland en dit is de
meest recente indicatie dat Amerika zich concentreert op Oekraïne als de plaats waar de
Derde Wereldoorlog zal ontbranden. Een oorlog die dan verder zal escaleren tot een
kernoorlog met het aan Oekraïne grenzende Rusland.
Bij Zerohedge denkt men het volgende:
Er is een reden dat Rusland zoveel tanks verzamelt aan de grens met Oekraïne en dat is omdat
de volgende geo-politieke uitbarsting zich net om de hoek bevindt. Een uitbarsting die
waarschijnlijk zal plaats vinden tijdens de volgende wereldwijde recessie. En die wereldwijde
recessie komt met de dag dichterbij, aan de vooravond van het pikzwarte Rothschild jaar.
MEER TEKENEN VAN DE EINDTIJD? www.niburu.co

https://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=13634:meertekenen-van-de-eindtijd&catid=37:wereld&Itemid=50 (zie voor meer deze video)

Veel mensen voelen dat we in een heel bijzondere tijd leven, die ook wel wordt
omschreven als de eindtijd.

[Note Paul Wink: esoterisch zijn er diverse soorten van eindtijden, zoals het einde van een
cultuurtijd van 2.160 jaar. Onze cultuurtijd (Anglo-Teutoonse cultuurtijd) eindigt in het jaar
3575. En het einde van een ‘rondte’ van 7 cultuurtijden, zoals de laatste keer de ‘val’ van
Atlantis 12.000 jaar geleden waarna Arya of Arye begon, en zal eindigen in het jaar 7893
(met, zoals door Johannes voorspeld, het gevecht van allen tegen allen). Maar ook een MayaZonneperiode van 5125 jaar (zie mijn lezing over 21-12-2012). Dit zijn grote eindtijden.
Maar ook collosale rampen, vaak een soort grote schoonmaak op aarde, kunnen eindtijden
genoemd worden (zie de drie dagen duisternisvoorspellingen in de derde wereldoorlog)].
Tekenen van de eindtijd die worden voorspeld in de religieuze werken van de christenen en de
moslims komen nu steeds vaker uit. De mens is altijd nieuwsgierig naar wat de toekomst zal
brengen en aan de vooravond van een nieuw jaar is het misschien zinvol om te kijken naar een
aantal profetieën die wellicht op dit moment uitkomen.
Profetieën vanuit een religieuze invalshoek en die betrekking hebben op de eindtijd.
Zoals die van de profeet Ezechiël die voorspelde dat in de eindtijd de Dode Zee weer tot leven
zou komen:

Hij zei tegen mij: “Dit water stroomt naar het gebied in het oosten. Eerst komt het in de vlakte
en daarna in de zee. Het stroomt de zee in, zodat het water van de zee gezond wordt. 9 Overal
waar de twee rivieren komen, zal het wemelen van levende dieren. Het water zal vol vis zijn.
Want als dit water in de zee komt, wordt het water van de zee gezond. Zo zal de rivier overal
leven brengen. 10 Vanaf En-Gedi tot aan En-Eglaïm zullen er vissers langs de rivier staan.
Overal zullen ze hun visnetten te drogen leggen. Er zal net zoveel vis zijn en er zullen net
zoveel soorten zijn als in de Grote Zee. 11 Maar de moerassen en plassen langs de rivier
zullen niet gezond worden. Zij blijven te zout.

En Zacharias:
Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft
ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen: ’s zomers
en ’s winters zal het plaatsvinden.
Niet alleen voorspellingen bij de christenen beginnen uit te komen, ook bij de moslims.
Een profetie door de profeet Mohammed zegt dat het laatste uur niet zal komen totdat het land
van Arabië weer een landschap zal zijn van weilanden en rivieren. (Saheeh Muslim, Book #
05, Hadeeth #). 2208)

Als iemand je vijf jaar geleden had verteld dat de onderstaande afbeeldingen afkomstig zijn
uit de woestijn van Saoedi Arabië, dan zou je dat niet hebben geloofd.
Korte uitleg uit Phoenix Rising van Mary Summer Rain, uitgegeven 1993.
Deze voorspellingen zijn overgeleverd door de Chippewa medicijnvrouw No-Eyes aan Mary
Summer Rain in de jaren 80 van de vorige eeuw. Hoewel No-Eyes bij vele voorspellingen
data zag, vindt zij het ongepast om dit te vermelden. Het is nu meer een gebeurtenissenladder
geworden waarbij ik wel vermoed dat een aantal gebeurtenissen zich herhalen en niet meer
apart genoemd worden. Hieronder heb ik er een aantal voorspellingen uitgelicht. Paul Wink
Zoals de meeste voorspellers begint ook zij haar reeks met een neergang van de economie op
wereldschaal. Met onder andere het wegtrekken van bedrijven naar lage lonenlanden en een
grote aandelencrisis. Dit alles zal uiteindelijk uitmonden in recessie, depressie (wellicht
bedoelt ze ook 2008 en volgende jaren; maar misschien – zie ook vele voorspellingen van
anderen – ook over de nog binnenkort komende echt grote economische problemen!), en van
opstootjes naar oorlogen (vooral dit alles is conform vele overige voorspellers!).
Ook tijdens de economische depressie wordt het ‘plastic’ geld waardeloos en kan men alleen
contant betalen.

Dan komen er zeer grote natuurrampen, zoals aardbevingen, watervloeden (vanwege een
nieuwe aardaspositie!) die alle kustlijnen zullen veranderen, enorme sinkholes, tornado’s en
andere zeer krachtige wind-en waterhozen, zware onweersbuien met dito hagel en bliksem.
De mensheid zal vooral op vervoers- en technisch gebied minder alert worden/zijn zodat er
buitengewoon veel ongelukken zullen gebeuren met technische apparaten en allerlei
vervoersmiddelen. Dit komt hoogstwaarschijnlijk door een te grote zenuwspanning, drukte,
haast (te weinig rust nemen), waardoor allerlei onnodige fouten ontstaan.
De druk op de mensen (vooral door alle veranderingen) zal zo hoog zijn dat velen hieraan
bezwijken en zelfmoord plegen of tot moord overgaan.
De mensheid zal tevens mede uitgedund worden door vier zware epidemische ziektes.
Zoals al eerder hierboven werd vermeld bij de economische malaise, zoeken nu vele landen
zondebokken voor hun malaises en proberen onder andere hun eigen handel te beschermen
met importembargo’s. Ook op militair gebied wordt de wapenproductie opgevoerd.
Tevens diefstal op groot schaal en zelfs een flinke toename van terrorisme (Note Paul:
wellicht zag ze ook het toenemen van bijvoorbeeld IS de afgelopen jaren).
Vele oorlogen zullen duizenden jonge mensen het leven kosten.
De mensen gaan anders denken over het concept godsdienst, kerk en staat. Dit zal meer naar
elkaar toegroeien en vervlechten. Bepaalde religieuze sektes pleiten weer voor de inquisitie.
Ook voorspelt No-Eyes (rond die tijd?) een levendige uitwisseling met buitenaardsen.
Mede hierdoor worden religieuze leiders gevraagd om de ‘ontstaansgeschiedenis’ maar eens
goed te verklaren. Mede door de honger naar waarheid zal het voorgaande de mensheid (in de
geest) dichter bij elkaar brengen. Mensen zullen het paranormale steeds meer als waar gaan
erkennen. Desondanks verklaarde No-Eyes dat er altijd sceptici zullen blijven.
Techneuten zullen de magnetische polariteit c.q. de zwaartekracht van de aarde begrijpen en
deze energie kunnen beheersen, onder controle hebben. Talloze uitvindingen gerelateerd aan
deze energiebron zullen de mensheid van nut zijn. Er ontstaat hierdoor een nieuwe technische
maatschappij, die bijvoorbeeld het wereldwijde voedselprobleem zal proberen op te lossen.
De mensheid heeft inmiddels geleerd dat de aarde een levende entiteit is, en dat onze aarde
juist goed verzorgd moet worden. Een broederschappelijk gevoel zal de mensen steeds meer
éénmaken in het menszijn.

Zoals No-Eyes het stelt zal de mensheid de weg van de indianen willen gaan, de “Aardeweg”.
Samenstelling P.D. Wink

BRAND NOTRE DAME 15-4-2019, door Paul Wink
De grote helderziende Alois Irlmaier heeft ooit voorspeld (zie zijn voorspellingen) dat rond
deze tijd de stad met de ijzeren toren zou branden. Parijs dus (later ook vele andere steden).
In de bijdrage aangaande de veelsoortige voorspellingen in mijn artikel (zie mijn site) heb ik
meermalen verklaard dat vooral de extreme voorspellingen betreffende oorlogen en rampen
het slechtste scenario is dat vele helderzienden geschouwd hebben voor nu en komende tijd.
Dit kan zeker het scenario zijn als er onvoldoende mensen tot nieuwe levenshouding komen,
gebaseerd op het Aquariusprincipe (zie hierover vele artikelen van mijn hand op mijn site).
De mens dient zich nu voor te bereiden om ooit zelf een god te worden, medeschepper naast
en onder God. Dit betekent dat de mensheid steeds minder geleid zal worden door hogere
Hiërarchieën. In oude vervlogen tijden werd de mensheid geleid door de goden.

Na Atlantis
regeerden de mensen met de goden Anunnakien de halfgoden…

(denk aan de Farao en de Priester Farao).
En nu moeten wij zelf een god worden (zie eventueel het scheppingsverhaal op mijn site).
Dus heeft de mens nu meer vrijheid tot handelen ooit. Hij is nu, gemiddeld gesproken, behept
met een voldoende –ik–, met voldoende hart-en denkkracht. Maar hij is de tovenaarsleerling
die onder andere door zelfoverschatting nog vele fouten zal (moeten) maken voordat hij zelf
een Scheppende Godmens is. Maar in deze, onze tijd zijn er even geen grootmeesters die de
mensen kunnen leiden, nee, we moeten het in deze tijd geheel zelf op eigen kracht doen!
De geestelijke wereld houdt werkelijk ‘zijn adem in’ of wij zullen slagen om de voornoemde
drie principes van Waterman voldoende te realiseren. Een 10 is niet nodig, een 6 is genoeg.
En dan vooral geldt dit voor de volkeren van de Anglo-Teutoonse cultuurperiode, ofwel het
‘westen’ (zie o.a. op mijn site de lezing: ‘wat is het verschil tussen astrologie en astrosofie’).
Naast mijn artikel over voorspellingen houd ik een tijdschronologielijst met feiten bij om te
kijken of en hoe er (vooral in het westen) vorderingen zijn betreffende voornoemde realisatie
van de Watermanprincipes, ofwel de sociale driegeleding, zoals Rudolf Steiner dit noemt.
Als er voldoende mensen zullen leven naar hun ‘gewetenskrachten’, dus louter proberen te
leven naar hun vermogens en talenten, dan is het mogelijk dat het slechte voorspelde scenario
in kracht af zal zwakken. Ja, wellicht zo ver af zal zwakken dat er vanaf 2019 tot 2023
hooguit enkele schermutselingen en kleine natuurrampen over zullen blijven.
Hierbij verwijs ik nogmaals naar de bijbel waarin twee verhalen staan die soortgelijk zijn aan
onze huidige tijd. Het ene verhaal gaat over de steden Sodom en Gomorra die vanwege te
weinig ‘reine mensen’ ten onder gingen (oorzaak van hun val zijn seksuele aberraties).
Het andere verhaal gaat over de stad Nineve die eveneens de wacht was aangezegd. Jonas
moest van God voldoende inwoners aansporen om tot vernieuwde levenshouding te komen
om zo de stad te kunnen sparen. Zeker omdat Jonas vanwege zijn inwijding (van 3 dagen) de
magie verworven had van de gereinigde c.q. de ‘nieuwe’ stem (als graalbeker), waardoor hij
de macht van het scheppende woord had, kon hij voldoende mensen aansporen tot nieuwe
levenshouding. Daardoor is de stad gespaard! Het trillingsgetal, de frequentie van bewustzijn
van de alle inwoners van Nineve, is door een zeker aantal mensen aldus voldoende verhoogd.
Ook wij zitten in een tijd die analoog is aan deze verhalen. De helderzienden gaven de
slechtste scenario’s aan met hun voorspellingen. Maar het is goed mogelijk dat wij ook slagen
zullen en vele nare gebeurtenissen af kunnen zwakken. Het is aan ons!
Daarom ben ik aanvankelijk verheugd dat niet de gehele stad, maar louter het symbool van
Parijs afgebrand is! De Notre Dame is eveneens het symbool van het tanende (katholieke)
christendom dat hiermee tevens symbolisch ‘door het vuur gelouterd dient te worden’.
Hoewel ik niet te vroeg wens te juichen, is deze gebeurtenis toch hoopgevend voor de nabije
toekomst. Zie de horoscoop van de brand die werkelijk significant is te noemen. Duidelijk is
daarin de brand aangegeven, maar ook de voorzienigheid opdat alles hersteld kan worden.

Big Eagle, opperhoofd van de Eagle-clan der indianen,
in een toespraak tot het blanke opperhoofd van Washington op 4 juli 1912.

Als walvissen en dolfijnen dood aanspoelen aan de kusten,
zwermen sprinkhanen de oogsten verslinden,
legers mieren verdwaasd rondtrekken,
trekvogels niet meer weten hoe ze moeten terugkeren naar hun plek van vertrek,
bijen en vlinders uitsterven door vergiftiging van bloemen en bomen,
als vele soorten planten en dieren zich terugtrekken uit het leven,
weet dan blanke broeder, dat de laatste dagen van de aarde zijn aangebroken.
Besef dat de boodschap die uw rode broeders u brengen om de aarde en alle levende wezens
lief te hebben de enige mogelijkheid is tot overleving.
De aarde is onze moeder en als u haar blijft verkrachten en leegroven,
zal ze binnen honderd jaar haar kracht tonen.
Dan zullen de aarde en de zee gaan beven,
de rivieren als ratelslangen woest met hun staart slaan,
zal de droogte uw oogst doen mislukken en zullen oorlogen over heel de wereld razen.
Water zal uw land binnenstromen en hete,
roodgloeiende modderstromen uit vuurspuwende bergen zullen over uw huizen komen.
Als u deze verschijnselen ziet,
weet dan blanke broeder, dat een terugweg niet meer mogelijk is.
Dit artikel is van astroloog Jaap Spiering uit 2019 en onderschrijft mijn visie
zoals ik dit geregeld verklaard heb. Echter de uitwerking is afhankelijk van het
wereldbewustzijn op dat moment! Paul. (zie ook hierboven de horoscoop)

Kijk op Twitter en je ziet dat het ‘feest’ is in Europa. Zet nu even deze datum in je agenda:
12 januari 2020. De start van de ‘Grande Finale’, het ’tipping point’ voor een energie die al
jaren aan het opbouwen is. Een sterk groeiend wantrouwen op elk gebied van overheden en
multinationals.

Die dag exact, een Pluto, Saturnus conjunctie in Steenbok. De laatste keer dat dit gebeurde
was in januari 1518, twee maanden nadat Luther zijn stellingen aan een kerkdeur in
Wittenburg hing, het startsein voor de uiteindelijk wereldwijde Protestantse beweging.
Als we kijken naar de Saturnus-Pluto conjuncties van 1518 en 2020, dan hebben ze allebei de
Zon op 21/22 graden in Steenbok. Dit suggereert een verband tussen de vorm waarin energie
van de twee conjuncties gestalte krijgt. Een succesvolle oppositie tegen een diepgeworteld
establishment – toentertijd de Rooms Katholieke kerk- en nu in 2020 het begin van een
succesvolle beweging tegen multinationale bedrijven en overheden waarvan eigenbelang,
zoals van de kerk destijds, het enige belang is.

De komende conjunctie zal het startschot zijn van een langdurige keiharde clash tussen
enerzijds big business en overheden, zoekende naar nog meer controle, en anderzijds goed
georganiseerde tegenbewegingen. Waarbij deze tegenbewegingen op alle fronten alles ter
discussie zullen stellen en op de spits zullen drijven dat wat niet voldoet aan transparantie en
het dienen van het algemeen en persoonlijk welzijn van de leden. Hier zullen nieuwe vormen
uit ontstaan. Het blijft nog wel even feest in Europa.

https://www.spiritueelastroloog.nl/lezingen-en-artikelen/Voorspellingen%20derde%20wereldoorlog%20met%20vijf%20bijbehorende%20horoscopen.pdf

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties. Support ons door je ad blocker uit te schakelen. Dan kun je ook de plaatjes e.d weer zien