web analytics
11:11 Dubbele getallen
Astrologie en Nummerologie

Sterrenbeelden zonneteken

Ram

#Aries:

Element: Vuur

Kruis: Hoofd

Heerser: Mars

ramAlgemeen

Ram staat voor de mannelijke oerkracht die zich onstuimig, impulsief en wilskrachtig laat gelden. Onvermoeibaarheid, enthousiasme, daadkracht, impulsiviteit en ongeduld zijn dan ook typerend bij dit teken. Een Ram-mens is een pionier, bijna altijd onvermoeibaar met een warme, directe eerlijkheid en -ook op oudere leeftijd- een jeugdige uitstraling. Veel initiatieven maar niet altijd de lust iets wat is begonnen ook daadwerkelijk tot een eind te brengen.
Ram-kind

Ram is een vuur- en hoofdteken, en dat zorgt voor veel energie, zelfbewustzijn en de behoefte zich uit te drukken. Een Ram -hoe klein ook- ontvangt graag de nodige aandacht. Baby’s die zijn geboren onder dit zonneteken kunnen al snel een keel opzetten, maar al even snel kan het gekrijs veranderen in een tevreden lach wanneer het kind de aandacht krijgt die het zo nodig heeft. Een Ram-kind is vaak een ‘eerst-ik’-kind, niet omdat het anderen niets zou gunnen, maar gewoon, omdat de energie nou eenmaal groot is en zo ‘vurig’ naar buiten wil. Verbied een Ram-kind niet zomaar iets, maar vertel er altijd bij waarom. Juist omdat deze kinderen zo ongeduldig kunnen zijn is het belangrijk dat ze leren relativeren door inzicht te verwerven in de (belevings)wereld van anderen. En verder wil een Ram-kind -maar welk mens wil dat niet?- graag serieus worden genomen. Doe je dat niet, dan heb je grote kans op een kind waar niets meer mee te beginnen is.
Tomeloze energie

Als een Ram-kind groter wordt heeft het vele interesses en nog steeds die tomeloze energie. Slechte schoolresultaten zeggen dan ook niets over de intelligentie van dit kind. Het kan evengoed een gebrek aan motivatie betekenen. Als een Ram-kind zich verveelt kan het zich niet meer concentreren. Het kind moet eigenlijk steeds een soort uitdaging voelen. Sommige kinderen zijn ook erg gevoelig voor hun omgeving en de sfeer die er heerst, het is belangrijk dat je hier als ouder oog voor hebt. Vooral Ram-kinderen zijn perfecte spiegeltjes van hun omgeving. Verbaas je dus niet als je net ruzie hebt met bijvoorbeeld je partner, dat dat kind dan óók nog eens dwars gaat liggen.. Met uitleg, prijzen en aanmoediging heb je meer kans op een handelbaar kind dan met afkeuring en straf. Toon respect voor de eerlijkheid, het enthousiasme en idealisme, en probeer het kind te helpen zijn of haar driftbuien te leren beheersen. Soms gaat dat al stukken beter als het kind de mogelijkheid heeft ergens anders energie kwijt te raken, bijvoorbeeld bij een sport. Ook is het goed als ouder of verzorger van een Ram-kind tijd de nemen voor rustige momenten, bijvoorbeeld voorlezen voor het slapen gaan of samen gaan tekenen en dergelijke.

Het wat oudere Ram-kind kan om de haverklap verliefd worden, en dan steeds weer op iemand anders. Als jonge volwassene kan dat enigszins desillusionerend werken, steeds denk je weer ‘de ware’ te hebben ontmoet, maar na een paar weken of maanden is al dat gevoel alweer verdwenen als sneeuw voor de zon. De verwachtingen bij een Ram-mens zijn meestal hooggespannen, ook -zeker- in de liefde.

Impulsief kopen

Ook wat geld betreft heeft een Ram-mens wel wat te leren. Voor mensen die hij aardig vindt wordt heel makkelijk geld uitgegeven, aankopen gaan meestal impulsief en sparen is iets voor oude, saaie mensen. Geld is er om te rollen. Om leuke dingen mee te doen. Reclame, journalistiek en andere media kunnen heel erg interessant lijken. Belangrijk in het beroep is de mogelijkheid tot het ontwikkelen van de eigen speciale gaven. Probeer eigen baas te zijn of zelf verantwoordelijkheid te dragen.

Zo tussen het 25e en 35e levensjaar hebben een aantal Rammen hun eerste scheiding al achter de rug en zijn ze meerdere malen van werk veranderd. In deze periode van het leven kan de rusteloosheid grote proporties aannemen, Is dit nou alles? Deze saaie sleur van steeds terugkerende dingen? Als je in deze jaren nog niet geleerd hebt een beetje bewust met je energie om te gaan, dan heb je grote kans dat je daar nu -lichamelijk- de rekening voor krijgt gepresenteerd. Hoofdpijnen, slecht slapen, snel geïrriteerd voelen, je niet goed meer kunnen ontspannen etc.

Als het goed is komt een Ram-mens in de jaren die hier op volgen wat meer in evenwicht. Niet meer zo hals over kop verliefd worden en je er compleet instorten, niet zomaar meer het geduld verliezen en losbarsten tegen iemand van wie je eigenlijk heel veel houdt.

De meeste Rammen blijven altijd jong van geest en jong van hart, en hun ideeën en gevoelens ten aanzien van liefde en relaties veranderen in wezen niet echt. In een relatie waarin alles voorspelbaar is geworden kan een Ram-mens zich erg troosteloos en verlaten gaan voelen.

………………………………………………………………………………………………………..

Stier

Element: Aarde

Kruis: Vast

Heerser: Venus

stierAlgemeen

Stier is het teken van wortelen en volharding. Trouw en liefde aan het vertrouwde. Zorgend en geduldig. Genietend van de goede dingen des levens. Stier is praktisch, realistisch, vastbesloten en volhardend. Stier werkt graag samen met anderen. Gericht op concreet en praktisch denken en handelen.
Stier-kind

Stier is een vast aardeteken en dat maakt praktisch, beheerst en passief. Kleine Stier-kindertjes zijn bijna altijd goedgehumeurd en houden van knuffelen. Maar het kan wel koppig zijn, bijvoorbeeld als jij denkt dat het tijd is om te eten en je kind geen zin heeft om te stoppen met spelen. Deze kinderen zijn bijzonder sensitief en hebben veel behoefte aan veiligheid en zekerheid. Vaak zijn ze ook heel kleurgevoelig, en kunnen een muzikale aanleg bezitten. Als een Stier-kind in liefde en redelijkheid opgroeit valt het met de koppigheid meestal wel mee.

Stier houdt niet zo van uitdagingen en de eerste schooldag kan een Stier-kind slapeloze nachten bezorgen. Veel leed kun je voorkomen door van te voren de school al te bezoeken en er vooraf met hem of haar over te praten. Een Stier heeft tijd nodig om de dingen op een rijtje te zetten en pas wanneer dat is gebeurd krijg je te horen hoe iets is geweest. Belangrijk voor dit kind is iemand in de omgeving die zijn of haar innerlijk leven kan aanvoelen en begrip heeft voor lust of onlustgevoelens. In de kindertijd opgedane indrukken worden niet makkelijk vergeten en kunnen het hele verdere leven van invloed zijn.

Lekker rond lummelen

Een Stier heeft een natuurlijk begrip van materiële zaken en zal geld niet snel over de balk gooien. Op het gebied van lichaamsbeweging kan er een zekere luiheid bestaan, liever wat rond lummelen dan zich in een sportzaal begeven. Er kan aanleg zijn tot overgewicht, vooral omdat een Stier ook van lekker en gezellig eten houdt.

Stieren zijn van nature sensueel en liefhebbend, maar kunnen ook bezitterig zijn. In het begin van de volwassenheid is er een realistische en praktische kijk op het leven en kan een Stier al zeer gesteld zijn op bepaalde, in de loop van de tijd ontwikkelde gewoonten. Stier zal zich niet aan de eerste de beste binden, want liefde moet niet alleen gestoeld zijn op werkelijkheid, ze moet ook liefst een levenlang standhouden. Emotionele schokken verwerken kost erg veel tijd. Als een Stier-mens zich in de steek gelaten voelt, kan dit voor de rest van het leven voor wantrouwen zorgen. Maar àls een Stier-mens eenmaal denkt van iemand te houden, dan is er ook niemand meer die daar nog enige invloed op uit kan oefenen. Alles vindt plaats op de Stier eigen kalme, zorgvuldige maar volhardende wijze.

Behoefte aan zekerheid en geborgenheid

Zo rond het dertigste levensjaar kunnen existentiële levensvragen de kop opsteken. Opgeslokt door allerlei uitgestippelde plannen -relatie, werk, wonen etc- kan een Stier-mens in deze jaren opeens terugverlangen naar het kleine kind wat zorgeloos speelde en plezier kon hebben. Het leven lijkt saai en voorspelbaar en voelt aan als een tredmolen. De behoefte aan zekerheid en geborgenheid is misschien niet meer in evenwicht met een veilige en stabiele, maar emotioneel magere relatie. Behoefte aan zekerheid staat bij Stier altijd voorop, maar het is niet ondenkbaar dat een Stier-mens nu begint te beseffen dat die zekerheid toch altijd in de eerste plaats in jezelf zal moeten worden gevonden. Ook creatieve gaven kunnen in deze tijd weer naar voren treden en de Stier kan hier behoorlijk van in verwarring raken omdat de behoefte dringt maar de tijd -vermoedelijk- ontbreekt. Althans, volgens de Stier…

Als een Stier-mens alle waarschuwingen van rond het dertigste levensjaar in de wind heeft geslagen, of, anders gezegd, als de Stier -ondanks een bepaalde ontevredenheid en gevoel van twijfel- verder is gegaan op de weg die nou eenmaal al ingeslagen was, dan is er rond het veertigste levensjaar wel een crisis te verwachten (de midlife-revolution). Het gevoel dat het leven totaal door de vingers is geglipt. Toch zijn het ook vaak Stier-mensen die in redelijke harmonie de middelbare leeftijd bereiken, mensen die zich wel bewust zijn dat het leven niet altijd loopt zoals men het zich had gewenst, maar daar vrede mee kunnen hebben. Geduld en onverstoorbaarheid heeft een Stier-mens door vele moeilijkheden geloodst en geen haar op het hoofd die eraan denkt onnodige problemen te scheppen.

Geen overhaaste besluiten

Een Stier heeft er een broertje dood aan om ergens toe te worden gedwongen en wil in alle kalmte en rust beslissingen kunnen nemen. Er worden zelden fouten gemaakt door overhaaste besluiten. Stier is ‘de bouwer’ van de dierenriem. Soms is een Stier-mens wat al te tevreden over wat het leven te bieden heeft, en kan er een onderstroom zijn van onlustgevoelens die steeds moeilijker te onderdrukken valt. Zelfmedelijden en -beklag kan dan de kop opsteken.

Zoals een Stier-kind niet gelijk raad weet met het schoolleven, zo kan ook een ouder wordend Stier-mens problemen ondervinden bij de veranderingen in het leven. Kinderen die uit huis gaan, gepensioneerd worden, kans op kwaaltjes en ziekten, verlies van dierbaren etc, allemaal zaken die een Stier (on)behoorlijk in verwarring kunnen brengen. Niet dat een Stier dan -uiterlijk- in paniek raakt, maar meer dat hij of zij zich nog steviger zal vastklampen aan wat er aan vertrouwds nog over is gebleven. Zekerheid is in deze levensfase zo mogelijk nog belangrijker dan eerder.

…………………………………………………………………………………………………………

Tweelingen

Element: Lucht

Kruis: Beweeglijk

Heerser: Mercurius

tweelingenAlgemeen

Dit is het teken van de veelzijdigheid, vooral op mentaal en intellectueel gebied. Het schijnbare geheel wordt in al zijn facetten waargenomen en is gericht op het verbanden leggen. De dingen worden verstandelijk en zeer gedifferentieerd bekeken. Tweelingen relativeert en twijfelt en is vreselijk nieuwsgierig. Het nieuwe trekt, maar ook dat kan snel ‘verouderen’. Vaak komt Tweelingen er niet aan toe de feiten die zijn gevonden en de dingen die zijn ontdekt, ook op zichzelf toe te passen.
Tweelingen-kind

Tweelingen is een beweeglijk luchtteken en ‘beweeglijk’ betekent hier vooral veranderlijk. Als ouder of verzorger van een Tweelingen-kind moet je over veel geduld beschikken, dit kind heeft erg veel behoefte aan afwisseling en verandering. De ‘waarom’ vraag is hem of haar op het lijf geschreven. Door hun onderzoekende geest zijn Tweelingen-kinderen zelden eenkennig en passen zich meestal goed aan allerlei omstandigheden aan. Door hun grote nieuwsgierigheid kan het last hebben van een nerveus aandoende energie die moeilijk in goede banen is te leiden. Door deze innerlijke onrust zijn het vaak kinderen die moeilijk in slaap kunnen vallen, slapen is eigenlijk een beetje zonde van je tijd. Voor een Tweelingen-kind is het belangrijk te wennen aan regelmaat, vooral dus wat bedtijden betreft. Deze kinderen hebben erg veel fantasie en kunnen zelfs een niet bestaand vriendje of vriendinnetje verzinnen. Onderdruk deze fantasieën maar liever niet, het kan geen kwaad, integendeel eigenlijk.
Van hot naar haar

Een Tweelingen-kind versnippert de eigen energie, het vliegt van hot naar haar en zou overal wel tegelijk willen zijn en alles wel willen doen, en bereikt zo uiteindelijk bijna niets. Wanneer een Tweelingen-kind de puberleeftijd bereikt komt het vaak in opstand, tegen ouders of verzorgers, tegen school etc. Tweelingen is over het algemeen spraakzaam en levendig en heeft een positieve instelling, maar heeft moeite zich ergens op te concentreren. Zolang de aandacht gevangen is wordt er snel geleerd, maar de kans op weer even snel vergeten is niet ondenkbeeldig. Terwijl het ene wordt gedaan, is een Tweelingen-mens in gedachten al met het volgende bezig. Meestal is er wel enige talenaanleg aanwezig.

Tweelingen hebben iets jeugdigs, iets heel vitaals, en eigenlijk worden ze nooit helemaal ècht volwassen. Maar als een Tweelingen in staat is zijn of haar rusteloosheid een beetje onder controle te krijgen en een juist gebruik te maken van de weetgierigheid, kan hij of zij het ver schoppen. Door de voortdurende behoefte aan verandering en afwisseling kan het voor een Tweelingen moeilijk zijn zich te binden. Liefde die is gebaseerd op fysieke aantrekkingskracht is bij een Tweelingen-mens ook meestal geen lang leven beschoren. Belangrijk is dat er over alles, maar dan ook àlles, gepraat kan worden. Maar relaties komen meestal niet zomaar tot stand, daar moet wel in geïnvesteerd worden..

Najagen van idealen

Zo tot het dertigste levensjaar voelt een Tweelingen er waarschijnlijk niets voor zich vast te leggen aan huis en hypotheek. De rusteloosheid maakt het lastig om wortel te kunnen schieten. Na het dertigste jaar krijgt een Tweelingen de kans op wat innerlijk evenwicht en een wat realistischer kijk op relaties en het leven in het algemeen. Het voortdurend najagen van allerlei idealen kan heel vermoeiend zijn, en het leven blijkt aardig bevredigend wanneer er niet meer steeds van hot naar haar wordt gevlogen. Belangrijk is dat een Tweelingen voldoende tijd neemt om zich te ontspannen, door de rusteloze geest is er aanleg tot slapeloosheid.

Tweelingen kan zich onrustiger voelen bij het idee van een dag waarin niets is gepland, dan bij een overvolle agenda. Sparen is niet echt iets wat een Tweelingen-mens typeert, geld wordt meestal wel makkelijk uitgegeven. Maar al zal een Tweelingen zich nooit ontpoppen tot een financieel genie, voldoende geld om van te leven is er meestal wel. En Tweelingen zal altijd behoefte houden aan communicatie met anderen.

…………………………………………………………………………………………………………

Kreeft

Element: Water

Kruis: Hoofd

Heerser: Maan

kreeftAlgemeen

Kreeft is het teken wat de diepte van het leven ervaart. Kreeft-mensen leven in een ziedende zee van emoties, die hen meevoeren -stijgend en zakkend- als het eb en vloed van de zee. Toch zijn het stille wateren, je moet ze goed kennen om te kunnen vermoeden hoe diep het innerlijk leven van een Kreeft is. Voor een Kreeft-mens bestaat de wereld uit gevoelens, en dat maakt deze mens heel kwetsbaar. De Kreeft is ook de romanticus van de dierenriem, en met de grote verlangens en het vermogen tot diep voelen staat het teken Kreeft voor onvoorwaardelijke liefde. Kreeft handelt instinctief vanuit onbewuste impulsen en gaat meestal niet recht toe recht aan op het doel af, maar bereikt zijn of haar doel bijna altijd indirect.
Kreeft-kind

Lees ook:   De dam kan niet worden gerepareerd!

Een Kreeft-kind kan zich snel alleen en verlaten voelen en kan van tijd tot tijd erg verlegen zijn. Deze kinderen zijn buitengewoon gevoelig en sensitief. Harde woorden en onrechtvaardigheid zijn voor dit type kind ingrijpender voor de rest van het leven dan een pak rammel bij een Ram. Doorgaans zijn Kreeft-kinderen erg hulpvaardig en door een in de jeugd opgebouwde hechte gevoelsband zal een Kreeft-kind in de pubertijd meestal niet voor zoveel problemen zorgen. Vaak is er een artistieke, creatieve aanleg, en dit aanmoedigen kan het kind helpen zich wat minder onzeker te voelen.
Veiligheid en geborgenheid

Bij een typische Kreeft moet romantiek vergezeld gaan van veiligheid en geborgenheid. Bij teleurstellingen in de vroege volwassenheid is het mogelijk dat een Kreeft-mens zich verre gaat houden van intieme relaties en in staat is alle gevoel binnen dat legendarische schild te houden. Een Kreeft-mens zoekt naar iemand die even gevoelig is als hij of zij zelf en voelt zich waarschijnlijk goed thuis bij een Vissen of Schorpioen, alhoewel dat laatste teken soms als te dwingend wordt ervaren.

Typerend voor een Kreeft-mens is de betrouwbaarheid en meestal is er wel een soort gave om goed met financiën om te kunnen gaan. Geldzaken zijn ook meestal wel in orde, aangezien een Kreeft niet van extreme verkwisting houdt en al evenmin gelukkig is met schulden.

Uit hang naar veiligheid en zekerheid blijft een Kreeft-mens soms zitten in een relatie die eigenlijk niet goed voor hem of haar is. Een mens kan zich vaak eenzamer voelen te midden van anderen, dan wanneer hij daadwerkelijk alleen is.. Een Kreeft kan letterlijk ziek worden door teveel gepieker. Gezondheid staat of valt met het emotioneel evenwicht.

Ontevredenheid

Rond het dertigste jaar kan er plotseling een golf van ontevredenheid over de Kreeft-mens komen. Het wordt nu tijd om het heft in eigen handen te nemen wanneer je aan het leven een constructieve draai wilt geven, om zelfstandig het lot te bepalen en niet alles op het verleden te schuiven. Hier horen (opnieuw) vage, ongrijpbare gevoelens van onzekerheid bij. Begraaf je niet in sleur als je diep in je hart voelt dat het niet goed voor je is. De meeste Kreeften lezen liever een goed boek bij de kachel dan een winderige wandeling te maken in een herfstbos, terwijl dat laatste ook heel goed kan zijn.

Zo tegen het veertigste jaar heeft bijna elke typische Kreeft wel last van depressieve aanvallen. Dit is een hele belangrijke periode in het leven van een Kreeft-mens, en als er iets is wat hij of zij niet zou moeten doen, dan is het alle gevoelens wegstoppen zonder er met iemand over te praten. Een Kreeft-mens in de middelbare leeftijdsfase kan zich wat verwaarloosd, wat nutteloos gaan voelen en zou er goed aan doen om de horizon te verruimen en naar interesses buitenshuis te zoeken of (alsnog) iets te gaan doen met sluimerende creativiteit.

………………………………………………………………………………………………………..

Leeuw

Element: Vuur

Kruis: Vast

Heerser: Zon

leeuwAlgemeen

Leeuw is een koninklijk teken, een expressief teken, en dat komt tot uitdrukking in zelfbewustzijn en levensvreugde. Een Leeuw-mens kan op de juiste wijze van luxe genieten, alsof het voor hen is bedacht. Een ruimhartig gebaar, grootse plannen, een Leeuw weet wel hoe goed over te komen. Rustig, zelfverzekerd, optimistisch en vastbesloten. Creatieve intelligentie, sterke overtuigingen. Humoristisch en grootmoedig, gepassioneerd en opgewekt. Houdt van het gevoel belangrijk te zijn. Probleem kan daarbij zijn een te grote afhankelijkheid van bewondering en bevestiging door anderen.
Leeuw-kind

Een Leeuw-kind heeft een sprankelende natuur, maar als het het gevoel heeft te kort te komen is daar weinig van te merken. Als kind moet een Leeuw leren dat de aarde niet alleen voor hem is geschapen. Dat ‘ik-ben-de-baas’ trekje lijkt misschien heel dominerend, maar in feite heeft dit kind een grote behoefte aan veiligheid en de zekerheid dat zijn ouder(s) of verzorger(s) trots op hem zijn.
Ingebakken rechtvaardigheid

De kinderjaren zijn voor een Leeuw-kind erg belangrijk, het gedrag nu is bepalend voor de rest van het leven. Meestal zijn deze kinderen geen vechtersbazen en bezitten ze een soort ingebakken rechtvaardigheidsgevoel. Hoewel een Leeuw beschikt over een grote portie energie, kan hij toch soms bijzonder lui zijn. Misschien verwacht hij wel dat anderen het werk doen. Als ouder kun je daar beter niet aan toegeven, daar bewijs je je kind uiteindelijk geen dienst mee. Hoe jonger een Leeuw-kind leert zijn zaken te regelen, hoe beter dit is. Als een Leeuw-kind zich een bepaald doel voor ogen stelt is er trouwens van die luiheid niets meer te merken.

Deze kinderen kunnen het moeilijk hebben met de geboorte van een broer of zusje. Bij een kind dat uiterlijk vaak zo zelfverzekerd lijkt denken we meestal dat dat innerlijk ook het geval is, maar dat is niet altijd het geval. Toch heeft een Leeuw-kind veel geestelijke veerkracht en verwacht ook al jong serieus genomen te worden.

Een Leeuw-puber wordt ontelbare keren verliefd, of denkt dat te zijn. Leeuw is het teken van de Zon en vindt het heerlijk anderen te plezieren en gelukkig te maken. Als een Leeuw verliefd is maakt niets hem of haar zo gelukkig als het besef te weten dat het wederzijds is. Als een Leeuw hieraan twijfelt kan het gebeuren dat hij om een soort ‘liefdesbewijslast’ gaat vragen, iets wat vaak averechts uit kan werken.

Een Leeuw kan niet falen

Een Leeuw kan succesrijk zijn wanneer hij zichzelf weet aan te passen, iets wat moeite kan kosten. Zo tegen het dertigste levensjaar komt het volle besef volwassen te zijn en wordt er diep en ernstig nagedacht over wat er tot dan toe is bereikt. Meestal geen makkelijke periode, vaak frustraties en soms zelfs depressieve gevoelens. Een van de problemen van een Leeuw-mens is de trots, zodat het bijna onmogelijk is om toe te geven dat hij of zij heeft gefaald.

Een Leeuw zal al het mogelijke doen om de mensen van wie hij houdt te beschermen. Als ouder kan een Leeuw erg streng zijn en er moeite mee hebben zijn kinderen los te laten. Het is voor een Leeuw-mens moeilijk te aanvaarden dat macht en invloed eindig zijn, en mocht er een relatie worden verbroken, dan kan een Leeuw denken dat de wereld vergaat. Kleinkinderen worden meestal gruwelijk verwend.

Ook voor een oudere Leeuw blijft romantiek, in welke vorm dan ook, belangrijk. Voor een Leeuw moet er in een relatie eigenlijk altijd iets verliefderigs aanwezig blijven. Een Leeuw-mens is graag gastheer of -vrouw en zelfs in tijden van een krappe beurs zijn vrienden altijd welkom. Als een Leeuw heeft ervaren niet altijd in het middelpunt te hoeven staan om geliefd te zijn, zal het weinig moeite kosten vrienden om zich heen te verzamelen. Wat wel eens wrevel kan wekken is de neiging van een Leeuw om te pas en (vooral) te onpas goeie raad uit te delen.

……………………………………………………………………………………………………..

Maagd

Element: Aarde

Kruis: Beweeglijk

Heerser: Mercurius

maagdAlgemeen

De Maagd is het archetype van de oogstende mens. Het type dat het kaf van het koren scheidt. Geen ander teken kan zo goed instinctief onderscheid maken tussen gezond en ongezond, nuttig en zinloos, tussen waardevol of schadelijk maken. Een maagd is een geboren ‘tweede man’ of de spil achter de schermen. Er is een grote liefde voor het detail en een bijna zo grote angst om de ‘grote sprong’ te wagen. Risico lopen laat een Maagd graag aan anderen over. Verder gaat een Maagd altijd door voor het meest ordentelijke teken, voor een Pietje Precies, maar in werkelijkheid is er geen ander teken wat zo’n strijd tegen de chaos voert als juist de Maagd. In negatieve gevallen is een Maagd dan ook verslaafd aan zekerheid en kan hij of zij zich verliezen in details.
Maagd-kinderen

Sommige Maagd-kinderen kunnen erg lastig zijn, bijvoorbeeld met eten. Pas als het kind beseft dat groente dan misschien niet zo lekker is als ijsjes en patat, maar dat het noodzakelijk is voor een gezonde groei, zul je als ouder of verzorger met dit kind weinig (eet)problemen meer ondervinden. In het latere leven kunnen Maagden trouwens soms echte gezondheidsfanaten worden. Maagd-kinderen zijn meestal vroeg met praten en als ze jong zijn stellen ze erg veel vragen. Ondanks het bijna altijd aanwezige talent tot communicatie kan een Maagd-kind er toch moeite mee hebben zijn of haar affectieve gevoelens naar buiten te brengen. Dit gebeurt eigenlijk nooit demonstratief maar bijna stilletjes en rustig. Een echt Maagd-kind is bijna altijd wel bereid kleine huishoudelijke klusjes op zich te nemen. Verantwoordelijkheids- en plichtsgevoel zijn aangeboren. Ook een neiging tot piekeren, die op latere leeftijd zelfs de gezondheid aan zou kunnen tasten. Een Maagd heeft geen behoefte aan schijnwerpers, maar wanneer er helemaal geen rekening met zijn of haar gevoelens wordt gehouden dan doet dat pijn. Geef dit kind geen standjes waar vreemden bij zijn.
Een ingebouwd wekkertje

Met op tijd zijn en Maagd-kinderen hoef je geen buitensporige moeilijkheden te verwachten. Dit kind staat op tijd op, maakt op tijd huiswerk en is op tijd op school en op tijd voor het eten. Alsof het over een ingebouwd wekkertje beschikt. Aan concentratievermogen is er meestal ook geen gebrek, het enige probleem is eigenlijk de neiging tot piekeren, waardoor het vaak aangemoedigd en gerustgesteld moet worden. Een mogelijk ander probleem is dat dit kind veel te lang over studieboeken gebogen kan zitten zonder er even uit te gaan en een frisse neus te halen. Maagd is een perfectionist, altijd vol overgave op zoek naar de volmaaktheid. Kritiek verdragen is niet het sterkste punt terwijl een Maagd zich over anderen tamelijk oordelend of kritisch kan uiten. Voor een Maagd-kind is het heel belangrijk om een wat ruimere kijk op het leven te krijgen en leert zien dat dingen meerdere kanten kunnen hebben.

Een Maagd-kind is heel romantisch en tegen de tijd dat de liefde een rol gaat spelen kan het precies weten wat het op dit vlak van het leven -en van de ander verwacht. Maagd weet dan misschien wel wat hij zoekt, maar het kan bijzonder moeilijk worden om iemand te vinden die aan die idealen voldoet. Een partner die niet op alle fronten voldoet, wordt moeilijk geaccepteerd. Dat wil niet zeggen dat een Maagd geen hartstocht kent, maar liefde is voor een Maagd iets voor het leven en zeker niet iets voor maar even. Voordat Maagden hun hart verliest kunnen zij heel tevreden zijn met een goed gevuld sociaal leven.

Een liefde ontwikkelt zich vaak ook vanuit een geestelijk contact. Het voordeel hiervan is dat de Maagd zo de tijd krijgt om iemand door en door te leren kennen. Maar als een Maagd ècht verliefd wordt kan het lijken of je plotsklaps met iemand anders te maken hebt. Het fabelachtige geheugen van de Maagd levert niet altijd voordeel op, zeker niet in de liefde. Oude teleurstellingen kunnen te pas en te onpas naar boven komen. Jong trouwen en zich settelen zijn geen typerende Maagd-eigenschappen. De meeste Maagden zullen eerst een studie- of beroepsopleiding willen volgen. Het is natuurlijk prachtig een analyserende geest te hebben, maar een Maagd moet leren dat zoiets geen allesoverheersende rol in relaties mag spelen. Te veel kritiek is een negatieve Maagd-eigenschap, maar aan de andere kant gaan ze tot het eind van de wereld voor degene van wie ze echt houden. En een Maagd heeft niet alleen veel kritiek op anderen, maar ook tegenover zichzelf kan een Maagd bijzonder kritisch en veeleisend zijn.

Een maagd is niet zo bang voor routinekarweitjes en kan van alle tekens vermoedelijk het langst aan een bureau zitten terwijl er allerlei details worden uitgewerkt. Beroepshalve staan er dan ook vele wegen open, de uitgeverswereld, accountantswerk, alles wat met de wet te maken heeft, of gezondheid, boekhouding of secretariaten. Ook toneelcriticus of boekrecensent zou waarschijnlijk geen verkeerde keuze zijn. Over het algemeen zal geld niet over de balk worden gegooid.

Leren om noodzakelijke beslissingen te nemen

Als een Maagd tegen de dertig loopt is de kans groot dat hij of zij inmiddels wel heeft ontdekt dat er, ondanks de meest zorgvuldig voorbereide plannen, van alles mis kan lopen. Maar voor een typische Maagd is het feit dat ook hij of zij ergens in kan falen, iets wat moeilijk te aanvaarden is. In deze jaren kan het voorkomen dat er steeds meer en meer verantwoordelijkheden te dragen zijn. Een Maagd moet leren beslissingen te nemen waarvan hij in z’n hart weet dat ze genomen moeten worden omdat ze uiteindelijk goed voor hem zullen zijn, maar die hij door de twijfel en de eeuwige zelfkritiek niet durft te nemen.

Als een Maagd niet heeft geleerd emoties te uiten, dan kan hem het rond het veertigste levensjaar weleens opbreken. Letterlijk opbreken. De frustraties en het gevoel weleens wat anders te willen, waar zoveel mensen van rond de dertig aan kunnen lijden, kan een Maagd in deze leeftijdsfase overvallen. Dit kan mede een gevolg zijn van het vermogen van de Maagd om tijdenlang zonder daar echt bij na te denken, door te gaan in dezelfde situatie. Een Maagd kan het ook jaren lang druk hebben met de problemen van anderen, zodat er geen tijd overschiet om met zichzelf bezig te zijn. Mocht je als Maagd behoefte hebben een martelaarsrol te spelen en almaar meer verantwoordelijkheden op je schouders te nemen, doe dat dan in stilte en vergeet niet dat ook dit eigen keuze was.

Als een Maagd rond de vijftig is kent hij inmiddels al zijn ‘slechte’ eigenschappen wel, en als het goed is het al te pietluttige nu wel verdwenen. Het lastige van deze fase kan de zelftwijfel zijn. Vaak is het voor mensen die gewend zijn zich overal zorgen om te maken, steeds moeilijker naarmate ze ouder worden dit niet meer te doen. Een Maagd heeft veel innerlijke, nerveuze energie, en wanneer er overdag niet voor de nodige ontspanning wordt gezorgd kunnen en ’s nachts slaapproblemen op gaan treden.

……………………………………………………………………………………………………….

Weegschaal

Element: Lucht

Kruis: Hoofd

Heerser: Venus

weegschaalAlgemeen

Dit is het teken van harmonie. Weegschaal tracht altijd evenwicht tot stand te brengen en te bewaren. En hierbij gaat het om alle vormen van evenwicht, in de kunst, de omgeving en in omgangsvormen. Een Weegschaal schept er plezier in om naast alle noodzakelijkheden het leven tot iets moois te maken en door schoonheid en goede smaak de zintuigen te strelen. In het zoeken naar besluiten die de harmonie het minst verstoren, dus zo weinig mogelijk mensen zullen kwetsen, heeft dit teken aanmerkelijk meer tijd nodig dan de andere tekens van de dierenriem. Vandaar ook die beruchte twijfel.
Weegschaal-kind

Zelfs een kleine Weegschaal-baby heeft al bekoorlijke trekjes. Weegschaal is extravert en communicatief en tamelijk spontaan en ondernemend. Een Weegschaal-kind groeit makkelijk op tot een besluiteloze volwassene, tenzij je hem of haar van het begin af aan helpt evenwicht te vinden. Een Weegschaal kan teveel keuzemogelijkheden niet verwerken, zelfs kiezen of de beer of de pop mee naar bed gaat kan al een lastige keuze blijken te zijn. Kortom, Weegschaalkinderen zijn niet lui of treuzelend, maar hebben vreselijk veel moeite met het nemen van een beslissing en kunnen niet tegen een opgejaagd gevoel. Ze hebben overal hun tijd voor nodig, dwing het kind niet om vlugger te gaan dan het kan. Ook houdt dit kind er niet van te lang alleen gelaten te worden, een Weegschaal-kind is dol op gezelschap, zolang dit tenminste geen ruzie maakt. Probeer als ouder of verzorger goede eetgewoonten bij te brengen want een Weegschaal is bijzonder gek op ‘zoet’. Dit kind heeft een groot gevoel voor rechtvaardigheid en het huis kan overspoeld raken met zielige hondjes en andere hulpbehoevende dieren en ook met kinderen die het thuis niet zo geweldig hebben.
Veel twijfels

Lees ook:   De weersvoorspellingen voor 2017

Wanneer een Weegschaal volwassen wordt is er aan aandacht meestal geen gebrek, maar de twijfel van de Weegschaal kan ervoor zorgen dat de andere partij al afhaakt voordat Weegschaal tot een besluit heeft kunnen komen. Ook bestaat de kans dat een Weegschaal zich al bindt voordat hij of zij er echt aan toe is. Een Weegschaal kan er niet goed tegen al te lang alleen te zijn en dat is een karaktertrek die voor een te overhaaste partnerkeuze kan zorgen. Een Weegschaal-mens is idealistisch en gevoelig en moet er niet aan denken dat er niemand is om dit mee te delen. Als luchtteken is een Weegschaal voortdurend op zoek naar geestelijke stimulans en nieuwe ideeën.

Ook op het vlak van werk kan een van de problemen zijn dat een Weegschaal in eerste instantie niet weet te kiezen welke richting op te gaan. Maar de liefde voor schoonheid, kunst en mooie voorwerpen vraagt meestal wel om een goed inkomen. Werken in teamverband bevalt een Weegschaal het best, en zelfs een eigen baas heeft meestal wel een speciale vertrouwenspersoon naast zich staan.

Ook een Weegschaal kent veel twijfels rond het dertigste levensjaar, maar na de voltooiing van de Saturnuscyclus is een Weegschaal-mens meestal wel in staat iets beslister op te treden en de schalen wat makkelijker in evenwicht te houden. Wat betreft de problemen van een ander kan een Weegschaal vaak precies de spijker op de kop slaan.

Confrontaties niet uit de weg gaan

Als het noodzakelijk was om bepaalde veranderingen door te voeren zal dat meestal rond het veertigste levensjaar wel achter de rug zijn waardoor Weegschaal meer in evenwicht is gekomen. Helaas gaat het leven niet altijd zoals we ons dat voorgesteld hadden en het is niet onmogelijk dat mensen in je naaste omgeving hun eigen gang wensen te gaan of hun leven gaan reorganiseren waarbij Weegschaal het gevoel heeft buiten spel te worden gezet. Ga er niet met een boogje omheen maar zet dan de nodige stappen, ook als dat zou betekenen dat een vriendschap van jaren wordt verbroken.

Het leven heeft de gewoonte zo af en toe wat onverwachte gebeurtenissen op ons pad te strooien waardoor een Weegschaal zich soms plotseling weer bevindt in een situatie waarin er geen keus gemaakt kan worden. Stop met het eindeloze aarzelen en laat constructief denken het doel zijn. En vergeet niet het contact met vrienden en collega’s te onderhouden. Een ouder wordende Weegschaal heeft meer dan ooit behoefte aan mensen om zich heen. Maar hiervoor moet je ook zelf stappen ondernemen en de mensen opzoeken in plaats van te blijven zitten wachten. Sluit jezelf niet af van de buitenwereld, ook niet perioden van zelfmedelijden, de omgang met anderen werkt altijd goed uit. Ga niet in een hoekje zitten kniezen en laat andere mensen niet over je heen lopen.

………………………………………………………………………………………………………

Schorpioen

Element: Water

Kruis: Vast

Heerser: Pluto

schorpioenAlgemeen

Schorpioen is het teken van diepte en extremen. Als er iets is waar een Schorpioen niets van moet hebben is het wel oppervlakkigheid en middelmatigheid. De wereld van de Schorpioen is de wereld achter de dingen, en hij voelt zich onweerstaanbaar aangetrokken tot alles wat verborgen, geheim en verdrongen is. Een Schorpioen zal nooit compromissen sluiten uit gemakzucht en kan voor anderen een voorbeeld of een leider zijn. Zijn gevoel kent extremen zoals liefde en haat en een Schorpioen bezit grote psychische krachten die ze voor het welzijn van anderen in kunnen zetten, maar waarmee ze anderen evengoed van zich afhankelijk kunnen maken. Daarmee is het verantwoordelijk omgaan met macht het overheersende thema van dit dierenriemteken. Een Schorpioen is taai, volhardend, wilskrachtig en vaak niet zo makkelijk in de omgang.
Schorpioen-kind

De eerste indruk die een Schorpioenkindje je geeft is er een van kracht. Niet dat dit kind er persé uitziet als een bokser, maar een kracht die uitgestraald wordt. Omdat Schorpioen een vast negatief waterteken is, moet je er wel bedacht op zijn dat dit kind de eigen aard kan onderdrukken. En die eigen aard is in wezen passief, heel intuïtief en erg gevoelig.
Overgevoelig en onbeheerst

Schorpioenkinderen kunnen overgevoelig en onbeheerst reageren, en ze kunnen kwaad worden wanneer ze hun zin niet krijgen. Dit kind heeft een feilloze intuïtie en weet instinctief wanneer er iets mis is zonder dat iemand ze wat hoeft te vertellen. Wat de eigen gevoelens betreft is een Schorpioen -ook als kind al- erg terughoudend. Onrechtvaardigheid wordt lang onthouden en het kan lang duren voor een Schorpioen je werkelijk kan vergeven. Een Schorpioenkind met een kluitje in het riet sturen heeft geen zin, dit maakt de nieuwsgierigheid en de drang om te willen weten alleen maar groter.

Hoe groter een Schorpioenkind wordt, hoe fascinerender de wereld om hem heen. Er valt ongelooflijk veel te ontdekken. Als kind is een Schorpioen vaak erg zwart-wit. Het ‘haat’ òf het ‘houdt van’ en het is als ouder of verzorger belangrijk dit kind te leren dat er meerdere kanten zijn. Voor een kind wat zo scherpzinnig als een Schorpioen, is het misschien wel verbazingwekkend -of juist ook niet- hoe makkelijk het zich in gevaarlijke situaties kan begeven. Voor een Schorpioen met die enorme interesse in het hoe en waarom van het leven, is het waarschijnlijk niet zo heel verwonderlijk dat het ook op seksueel terrein zijn of haar nieuwsgierigheid zal willen bevredigen. Het is dan ook aan te bevelen om een Schorpioenkind op dit terrein al jong een behoorlijke voorlichting te geven. Schorpioen is tevens geïnteresseerd in religie en is een van de meest spirituele tekens van de dierenriem. Leer het kind dat het leven niet altijd rechtvaardig is, maar dat wraak een negatieve reactie is. De puberteit is voor een Schorpioen vaak erg moeilijk.

Intense belevingswereld

Omdat een Schorpioen alles zo intens beleeft is het makkelijk om roofbouw te plegen. Een van de eerste dingen die een Schorpioen op relationeel vlak zou moeten leren is zelfbeheersing, sta niet toe dat je hartstocht ontaard in gepieker en destructieve jaloezie. Wat seks betreft zijn er vermoedelijk weinig remmingen, maar het probleem van een Schorpioen is dat hij diep in z’n hart zoekt naar de volmaakte liefde, maar aan de andere kant zó wantrouwig kan zijn dat de kans daarop al bij voorbaat wordt verspeeld. Geef een relatie de kans en de tijd zich te ontwikkelen.

Als een Schorpioen binnen zijn werk te weinig mogelijkheden heeft om zijn gaven en talenten te ontplooien, wordt hij koppig en humeurig. Het is niet leuk om samen te moeten werken met een Schorpioen die zich verveelt en er genoeg van heeft.

Een Schorpioen heeft grote behoefte aan persoonlijke vrijheid en hoe de woonsituatie ook zal zijn, deze mens heeft altijd behoefte aan een eigen plek. Toch zijn er relatief veel Schorpioenen die zich niet zo jong binden, een Schorpioen geniet van vrijheid, leest ’s nachts hele boeken uit en kan gefascineerd zijn door het nachtelijk uitgaansleven. Mogelijk draagt ook de scherpzinnigheid van een Schorpioen bij aan het vrijgezellenbestaan, waardoor een Schorpioen er niet zo snel iets voor voelt zich te vestigen en te settelen.

Eenzaamheid

Aan het einde van de Saturnuscyclus kan een Schorpioen gebukt gaan onder een gevoel van wanhopige innerlijke eenzaamheid en verwarring. Maar een Schorpioen bezit van alle dierenriemtekens het grootste regenererend vermogen, en is in staat alle brokstukken bij elkaar te vegen en opnieuw te beginnen, zelfs als het leven totaal vastgelopen lijkt.

En dan is opeens ook de Schorpioen een jaar of veertig. Zijn de mysteries van het leven nu grotendeels opgehelderd? Heb je geleerd seksuele verlangens in evenwicht te brengen met de even noodzakelijke geestelijke en spirituele verwantschap? Voor een Schorpioen die deze leeftijd nadert kan het leven zeer ontnuchterend zijn en het moment om evenwicht in diverse levensvlakken te brengen is nu echt aangebroken. Een Schorpioen heeft iets of iemand nodig om voor te leven, dat kan je partner zijn, je werk of iets of iemand anders, maar in ieder geval iets waardoor elke dag met vreugde begroet kan worden. Want een Schorpioen die niet gelukkig is kan buitengewoon haatdragend worden en grote wrok gaan koesteren – hoewel dit zelden geuit zal worden.

Een ouder wordende Schorpioen heeft het met elke mijlpaal moeilijk, dat is niet anders als hij tegen de vijftig loopt dan toen hij dertig werd. Het leven wordt nog steeds heel intens beleefd en het is wel goed mogelijk dat het gevoel veel dingen niet gedaan te hebben die je wel had willen doen, steeds sterker wordt. Vergeet niet voor voldoende ontspanning te zorgen, en ben je – net als veel andere Schorpioenen- een nachtbraker, denk er dan toch om de nodige slaap te krijgen.En aarzel niet zo om om hulp of raad te vragen, iets aannemen is geen zwakte. Vaak is het voor een Schorpioen bijzonder makkelijk zich af te sluiten van de rest van de mensen en een eigen leven te leiden. Het gevaar bestaat dat je -wanneer je je weer wel onder de mensen wilt begeven- alle contact verloren hebt. Zorg ervoor dat je je contacten niet verwaarloost.

Een Schorpioen houdt zich in de loop van het leven bezig met vele mysteries, zo ook met de dood. Wanneer je gelooft in reïncarnatie zal de dood van een partner niet zo’n grote leegte achterlaten als het bij vele anderen doet.

………………………………………………………………………………………………………..

Boogschutter

 

Element: Vuur

Kruis: Beweeglijk

Heerser: Jupiter

boogschutterAlgemeen

Bij de Boogschutter symboliseert de pijl die naar boven gericht is het streven naar het hogere. Het gaat dus om verruiming van de horizon, zowel letterlijk als figuurlijk. Er wordt gezocht naar de zin van het leven, want diep van binnen is de Boogschutter een religieus of spiritueel mens, die niet geloven dat er achter de dingen geen diepere zin schuil zou gaan.
Boogschutter-kind

Boogschutter is een positief beweeglijk teken en dat zorgt voor energie en beweeglijkheid, voor het vermogen zich makkelijk te uiten en snel aan te passen. Een Boogschutter-kindje zal al snel op ontdekkingstocht willen gaan, als ouder of verzorger heb je je handen vol, dit is een nieuwsgierig en alles onderzoekend kind. Dit kind houdt van gezelschap en zal al heel klein laten merken het niet leuk te vinden om alleen te worden gelaten. Als het kind wat ouder is en naar school gaat heeft het meestal talloze vriendjes en vriendinnetjes die hij het liefst allemaal mee naar huis zal willen nemen.
Eerlijkheid en tact

Een Boogschutter geeft altijd eerlijk antwoord. Soms misschien wel tè. Voorbeeldje: vraag je wat hij of zij vindt van je nieuwe jurk, krijg je als antwoord dat je weleens aan de lijn mag gaan doen. Eerlijkheid is op zich een prachtige eigenschap, maar tact is bij Boogschutters dus soms ver te zoeken..

Een Boogschutter moet zich innerlijk vrij kunnen voelen en niet het gevoel hebben dat iemand anders hem als persoonlijk bezit ervaart. Een jonge Boogschutter zal zich dan ook niet zo makkelijk binden, en een jaloerse partner die wil weten wat je de vorige avond hebt gedaan wordt al snel afgeschreven. Het huwelijk kan worden gezien als een soort levenslange straf waardoor een Boogschutter mogelijk een te oppervlakkige houding ten aanzien van relaties kweekt. Ook kan een Boogschutter in de liefde erg onhandig zijn, zich teveel profileren als iemand die het allemaal wel weet. Of het nu gaat om vriendschap of om een partner, in ieder geval moet diegene je niet het gevoel geven je vast te willen binden, de meeste kans op begrip heb je bij iemand met een flinke Tweelingen-tendens in de horoscoop. Ook kan een Boogschutter in het begin van zijn leven beter woonruimte huren dan zichzelf gelijk al op te zadelen met een allerlei hypotheekverplichtingen.

Boogschutter is niet geschikt voor routinematig werk en lange uren zitten aan een bureau en achter een beeldscherm zal ook niet zo best lukken. Overweeg voor je een nieuwe baan aanneemt goed wat je te wachten staat, een Boogschutter draagt graag eigen verantwoordelijkheid en houdt van afwisseling en uitdaging en kan wat moeite hebben met een baas die zich ook als zodanig gedraagt.

Je eigen plekje vinden

Zo rond het dertigste levensjaar kan een Boogschutter tot de ontdekking komen dat plotsklaps alle vrienden een vaste relatie hebben en mogelijk zelfs al kinderen, en deze ontdekking kan enigszins schokkend zijn. Als je tot nu toe problemen hebt ondervonden op relationeel gebied, niet alleen met anderen, maar waarschijnlijk vaker nog met je eigen -misschien niet eens zo bewuste- besluit om je niet zomaar te binden, laat dit dan je kijk op de toekomst niet vertroebelen. De periode van pubertijd tot volwassenen was een fase in je leven en nu komt de volgende: je eigen plaats in de wereld veroveren. Wie ben je? Wat wil je? En met wie wil je dat?

Er is een oud liedje waarin wordt gezongen dat het leven pas begint als je veertig bent, en ook voor een Boogschutter kan dit een nieuw begin zijn. Naarmate een Boogschutter ouder wordt ontwikkelt zich een meer filosofische kijk zodat de tevredenheid groter kan worden. Pas er wel voor op dat je niet gaat moraliseren en vergeet niet dat niemand is gesteld op kritiek en afkeuring. Hoe eerlijk ook gemeend, de openhartigheid van een Boogschutter is soms net een botte bijl. Als je je niet prettig voelt of er zijn problemen in je relatie, kaart ze dan aan en hou ze niet onder tafel uit angst voor eenzaamheid. Als je je woorden een beetje zorgvuldig weet te kiezen en het probleem bij jezelf houdt, kan dat heel veel oplossen. En maak af en toe een flinke wandeling, ook dat zuivert de lucht.

………………………………………………………………………………………………………..

Steenbok

Element: Aarde

Kruis: Hoofd

Heerser: Saturnus

steenbokAlgemeen

Onder het teken Steenbok vinden we de echte ‘makers’ van de dierenriem. Mensen die met geduld en volharding door blijven gaan om de eenmaal op zich genomen taak af te maken. Groot verantwoordelijkheidsgevoel, discipline, betrouwbaarheid en plichtsbesef zijn typerende eigenschappen van Steenbok, evenals een neiging om zich voor ordelijke en overzichtelijke structuren in te zetten.
Steenbok-kind

Lees ook:   Betekenis astrologie in een notendop

Al als heel klein Steenbokje beschouwt dit kind het leven als een ernstige zaak. Dit kind heeft de neiging al heel jong te veel verantwoordelijkheid te nemen en de dingen te serieus op te vatten. Belangrijk is het om het Steenbok-kind gevoel voor humor bij te brengen en hem of haar te leren relativeren. Moedig het kind aan om met leeftijdgenootjes te spelen en zorg dat het voldoende beweging en frisse lucht krijgt.
Serieus en verantwoordelijk

Zodra een Steenbok-kind naar school gaat wordt het zo mogelijk nog serieuzer en vertoont nog meer verantwoordelijkheidsgevoel. Concentratie is bij dit teken meestal niet zo’n probleem, het probleem zou juist kunnen zijn dat het kind te veel en te lang met de neus in de (studie)boeken gedoken zit. Steenbok-kinderen doen het dus meestal wel goed op school en slagen voor hun toetsen en tentamens. Pas daarom als ouder of verzorger een beetje op dat het kind niet àl te ambitieus wordt waardoor het leeftijdgenoten van zich af zal stoten. En bovendien, het leven bestaat uit meer dan mooie cijfers.. De puberteit kan voor een Steenbok-kind echt bijzonder moeilijk zijn, omdat dit kind de neiging heeft zich op te offeren voor en ondergeschikt te maken aan anderen, en alle problemen voor zichzelf te houden.

Een typische Steenbok zal zich niet zomaar in allerlei liefdesaffaires storten, hij of zij houdt niet zo van al te veel emoties, en zal daarom eerder zoeken naar een relatie die zekerheid en veiligheid kan bieden. Voor een Steenbok-mens is het o zo moeilijk de touwtjes wat te laten vieren waardoor hij soms een beetje koude, afstandelijke indruk kan wekken. Maar als je eenmaal het vertrouwen van een Steenbok hebt gewonnen, is hij erg loyaal en betrouwbaar. Dit teken van de dierenriem is vaak gevoeliger en minder zeker dan anderen in de gaten hebben, een partner die dit kan doorzien en ook voor wat ontspanning kan zorgen, is dan ook gewenst.

Wanneer een Steenbok in of rond het dertigste levensjaar zit is er grote kans dat het verantwoordelijkheidsgevoel wat meer reële proporties aan gaat nemen. Vanaf deze leeftijdsfase wordt er vooral verantwoordelijkheid voor zichzelf genomen, Steenbok wordt zich meer dan ooit bewust van de eigen verlangens en behoeften en begint te beseffen dat materiële zekerheid ook niet alles is. Als je inmiddels al een succesvolle carrière hebt opgebouwd, kijk dan extra uit dat je privé-leven hier niet de dupe van wordt.

Problemen realistisch benaderen

Zo rond je veertigste vraag je je misschien af of de taken die je op je schouders hebt genomen, zwaarder waren dan nodig was geweest en mogelijk ben je een beetje jaloers op anderen die het leven luchthartiger op lijken te kunnen vatten. Wanneer je jezelf wat meer rust en ontspanning kunt gunnen is het (nog steeds) mogelijk een wat optimistischer kijk op het leven te ontwikkelen. Als je door werk of andere drukke bezigheden tot de ontdekking komt nogal van je partner te zijn vervreemd, dan kan het erg moeilijk zijn dit te onderkennen. Toch is het noodzakelijk problemen zo realistisch mogelijk te benaderen en moeilijkheden niet uit de weg te gaan.

Typerend voor een Steenbok is dat hij of zij er meestal niet zoveel moeite mee heeft de ouderdom onder ogen te zien. Dit komt waarschijnlijk omdat het leven in de tweede levenshelft er voor de meeste Steenbok-mensen eenvoudiger en meer ontspannen op is geworden. In alle leeftijdsfasen hecht een Steenbok erg aan zekerheid en zal er dan ook niet snel toe komen in een soort tweede jeugd alles overhoop te gooien. Ook in deze periode zal een Steenbok geen luchtkastelen gaan bouwen, vanaf het moment van geboorte staat een Steenbok-mens met beide voeten op de aarde en dat blijft gewoon zo. Jammer is dat een Steenbok vaak zo hard en streng voor zichzelf kan zijn en daardoor het leven voor zichzelf onnodig zwaar en ingewikkeld kan maken. Zorg ervoor jezelf niet helemaal uit te putten, en neem niet meer verantwoordelijkheid op je schouders dan die werkelijk noodzakelijk is.

………………………………………………………………………………………………………

Waterman

Element: Lucht

Kruis: Vast

Heerser: Uranus

watermanAlgemeen

Waterman is het teken van onafhankelijkheid, gelijkheid en vrijheid. Dit teken werpt oude waarden omver zodat er ruimte komt voor nieuwe. Waterman bezit een groot abstractievermogen en neigt ernaar de dingen van een afstandje te bekijken en is erg vindingrijk en fantasievol.
Waterman-kind

Een Waterman kan zowel onvoorspelbaar als geniaal zijn. Een Waterman-kind heeft vaak een feilloze intuïtie en een zeer levendige belangstelling voor alles en iedereen. Waterman is een intellectueel teken en zelfs het kleinste Waterman-kind is niet gecharmeerd van speciale brabbeltaaltjes. Ook wil dit kind zich innerlijk vrij kunnen voelen en kan zich daardoor soms erg koppig en eigenwijs gedragen. Speelkameraadjes zijn bijna de eerste levensvoorwaarde van een Waterman-kind, al zullen contacten vaak wat oppervlakkig verlopen. Dit kind bezit al jong de gave om te kunnen gaan met alle soorten mensen.
Groot abstractievermogen

Natuurlijk is niet elke Waterman begaafd, net zo min als elke Waterman zich zal ontwikkelen tot een excentriekeling, maar de meeste typische Watermannen kunnen erg goed overweg met cijfers en formules, hun abstractievermogen is groot. Wat voor problemen kan zorgen is de dagelijkse routine, hieraan heeft een Waterman een broertje dood. Als ouder of verzorger redt je het niet door dit kind jouw eigen inzichten op te willen dringen, wel kun je hem of haar helpen zich te leren aanpassen door steeds meerdere kanten te belichten.

Tijdens de puberteit is er vaak opstand, in deze fase is er een grote behoefte alles anders te doen dan een ander. Besteedt als ouder of verzorger niet te veel aandacht aan uiterlijke zaken zoals de mogelijk in jouw ogen bespottelijke kleding of overdreven opgebrachte make-up, want dan is de kans groot dat je bij werkelijk wezenlijke problemen al helemaal geen ingang meer hebt.

In de liefde is een Waterman snel verdwenen wanneer je demonstratieve liefdesverklaringen verwacht. Wanneer iemand een Waterman-mens geestelijk of letterlijk probeert te binden is er alleen nog maar verzet. Op zulke momenten is er van betrokkenheid bij de ander geen sprake meer en kan een Waterman zich gevoelshalve helemaal afsluiten.

Door de originele en fantasievolle aanpak zal een Waterman waarschijnlijk op elk beroepsterrein wel kunnen slagen, mits er ruimte is voor creativiteit en onafhankelijkheid. Geld is voor een Waterman-mens vaak iets wat zo’n beetje op de laatste plaats komt, veel belangrijker is de uitdaging en het zich aangesproken kunnen voelen. Een Waterman-mens leeft bij ideeën en heeft er behoefte aan zich ergens met hart en ziel aan te kunnen wijden.

De geest tot rust brengen

Tijdens de voltooiing van de eerste Saturnuscyclus -zo rond het dertigste levensjaar- komen Waterman-mensen steeds meer in conflict met zichzelf. Perioden van depressieve gevoelens en een nervositeit kunnen de kop op steken, vooral als je je ergens in geblokkeerd voelt. Dit wordt meestal een tijd van veranderingen die wel een paar jaar kunnen duren. Gelukkig is een Waterman-mens niet zo bang voor veranderingen dus op zich kan dit een heel opwindende levensfase zijn. Waarschijnlijk verveelt een Waterman zich zelden of nooit, er zijn altijd wel dingen die je bezig kunnen houden en het leven interessant maken. Yoga en meditatie zijn voor een Waterman-mens heel goed om een te hard werkende geest weer tot rust te brengen.

Pas als Waterman-mens een beetje op dat je je niet zo druk over de toekomst maakt dat je voor het heden geen tijd en aandacht meer overhebt. En het is ook niet echt verstandig om altijd van je collega’s, vrienden en partner te verwachten dat ze jouw wisselende stemmingen begrijpen en accepteren, zelfs als je zelf weet dat je eigenlijk onuitstaanbaar bezig bent. Belangrijk is te zorgen voor voldoende slaap, de meeste Waterman-mensen hebben minstens acht uur nodig, en wanneer dat niet het geval is kun je zeer wispelturig worden. Waterman heeft een diep gevoelde behoefte de wereld mooier te maken dan hij is, maar kan er erg veel moeite mee hebben zich bezig te houden met persoonlijker, meer alledaagse dingen.

Ook de al wat oudere Waterman kan zich bij tijd en wijle nog helemaal wanhopig voelen van al het leed en de onrechtvaardigheid in de wereld. En nog steeds zijn er perioden dat je het zo druk hebt met het uitdenken en bespreken van idealen, dat je je achteraf volkomen uitgeput kunt voelen. Zorg voor een goed evenwicht tussen inspanning en ontspanning, dit is echt heel belangrijk voor een Waterman-mens.

………………………………………………………………………………………………………

Vissen

Element: Water

Kruis: Beweeglijk

Heerser: Neptunus

vissenAlgemeen

Vissen geeft weinig om de waarden van deze wereld en is in zijn hulpvaardigheid vaak tot grote opofferingen bereid. De betrokkenheid bij andermans problemen kan zo groot zijn alsof het Vissen zelf betreft. Vissen is het dierenriemteken van de mens die kan luisteren en begrijpen zonder te oordelen. Ze weten hoe ze anderen een hart onder de riem kunnen steken, goed voor zichzelf kunnen zorgen is vers twee..
Vissen-kind

Van alle tekens van de dierenriem is Vissen het meest gevoelig voor indrukken en stemmingen, het meest sensibel en intuïtief. Een Vissen is een meester dromer, en een Vissen-kind leeft al snel in een eigen fantasiewereldje. En natuurlijk voelt het elke stemming aan, heb je het hartstikke druk en loopt je hoofd al over, begint dat kind ook nog te jengelen… En als je als ouder of verzorger niet zo lekker in je vel zit, je verdrietig voelt en het liefst een potje zou willen huilen, dan doet de kleine dat wel voor jou. Voor een Vissen-kind zijn een aantal vaste, rustige momenten op de dag heel belangrijk, denk bijvoorbeeld aan het ’s avonds voor het slapen gaan een verhaaltje voorlezen. Van nature is Vissen heel verlegen, zet daarom je kind nooit zomaar in een vreemde omgeving in de schijnwerpers, daar voelt het zich zeker niet in thuis.

Omdat Vissen zo idealistisch is en opofferingsgezind is een Vissen-kind van nature geneigd iedereen zo’n beetje onvoorwaardelijk te vertrouwen. Daardoor kunnen deze kinderen vaak eindeloos worden gepest op school door de meer extraverte kinderen, en als ouder moet je je kind met liefde leren dat het voor zichzelf op moet leren komen en niet op de vlucht moet slaan. Alles wat zielig is heeft een plekje in het hart van een Vissen-kind, en als je niet uitkijkt zit binnen de kortste keren je huis vol met zielige katjes en gevonden hondjes. Ook zielige kindertjes komen in aanmerking. Medelijden is een bijzondere eigenschap, zeker in deze drukke, jachtige tijd waarin mensen weinig tijd meer voor elkaar hebben, maar je moet je kind toch -zo voorzichtig mogelijk- trachten bij te brengen dat je huis en je portemonnee niet groot genoeg zijn om alles en iedereen op te kunnen vangen.

Dromen en idealiseren

Meestal houdt een Vissen-kind niet zo van sport (al kan dat bijvoorbeeld met een Boogschutter-ascendant weer heel anders zijn!), en hoewel voldoende slaap en rust van essentieel belang zijn voor dit kind, moet je er toch voor waken dat het niet opgroeit tot een volwassene die nauwelijks in de benen te krijgen is.

Vissen droomt en idealiseert het leven. Daardoor kunnen er in de rauwe werkelijkheid van alledag veel teleurstellingen ontstaan, met name in de liefde. Als een Vissen-mens verliefd wordt, dan is meestal al het andere niet meer belangrijk. Geld, gezondheid, eigen behoeften, het wordt allemaal ondergeschikt aan Die Ene.

Wanneer er nog geen liefde in het leven van een Vissen-jongere is, zal deze niet zo snel besluiten om op eigen benen te gaan staan. Vissen is niet bijzonder avontuurlijk of onafhankelijk en het idee alleen te zijn en alles zelf te moeten gaan doen kan weinig aantrekkelijk lijken.

Wat werk betreft is een typische Vissen meestal niet zo geïnteresseerd in het op winst gerichte zakenleven, belangrijk voor een Vissen-mens is het gevoel en de creativeit. Interesses en behoeften worden dan ook beter bevredigd bij beroepen als kunstenaar, musicus, psycholoog, leraar, sociaal werker et cetera, dus de creatieve en verzorgende kant. Als Vissen heb je veel behoefte aan erkenning en wanneer dat niet komt kun je zeer koppig worden, iets wat anderen niet zo snel achter je zouden zoeken. Buitengewoon belangrijk is ook nog de sfeer, ook al is het werk op zich nog zo leuk, als de sfeer niet goed is, is een Vissen-mens diep ongelukkig. Vissen is hypergevoelig voor sfeer en omgeving, en wanneer je het gevoel hebt niet begrepen te worden, kun je je al snel terugtrekken in een eigen privé-wereldje.

De weg van de minste weerstand

Omdat een Vissen-mens geneigd is voor de weg van de minste weerstand te kiezen kunnen er rond het dertigste levensjaar -wanneer de eerste Saturnuscyclus achter de rug is- wel enige frustraties gaan spelen. Maar veel van die frustraties zijn wel duidelijker geworden omdat de kijk op het leven inmiddels, als het goed is, ook wel wat realistischer is geworden. Het is niet ondenkbaar dat een Vissen met de eerste de beste jeugdliefde is getrouwd en droomde van een huisje, boompje, beesten en kinderen en lang en gelukkig leven en dat er in deze periode een beetje verdrietig gevoel gaat spelen, dat alles toch niet zo gekomen is als je je gewenst had.

Moeilijkheden verdwijnen niet zomaar, en wat een Vissen moet leren is deze onder ogen te zien en vervolgens de moed opbrengen om er met anderen over te praten. Een typische Vissen-eigenschap is het zich voor anderen kunnen opofferen, zorg er dan in ieder geval voor dat die anderen dat ook waard zijn. Een Vissen-ouder heeft ook de neiging zijn of haar kinderen weleens teveel te verwennen en wil niet dat het hen aan iets ontbreekt, realiseer je dan wel dat je je kinderen daar op de langere duur helemaal geen plezier mee doet, want het leven is niet altijd aardig en er zijn niet altijd mensen die voor je klaar staan. Als je als kind niet geleerd hebt tegenslagen te verwerken en te accepteren dat je nou eenmaal niet alles kunt hebben, is het als volwassene moeilijk je te handhaven als er even een tegenslag is. Maar hoe dan ook, niemand kan een Vissen-ouder verwijten geen begrip te hebben voor de moeilijkheden van opgroeiende jeugd, maar er kan soms ook een neiging kunnen zijn enigszins misbruik te maken van de aanhankelijkheid van je kinderen en je -ook al worden ze groter en zelfstandiger- teveel aan hen vast te klampen.

Een Vissen-mens trekt zich alles aan, kan bij wijze van spreken het leed van de hele wereld dragen, maar gelukkig is er ook altijd nog dat gevoel voor humor wat er voor zou kunnen zorgen de dingen wat minder zwaar op te vatten!

Bron: Catharina’s web

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties. Support ons door je ad blocker uit te schakelen. Dan kun je ook de plaatjes e.d weer zien