web analytics
...

Oranje als lievelingskleur & de Veda’s

Best apart, ik bedacht mij eigenlijk waarom ik plots enorm dol werd op de kleur oranje, dit sinds 3 a 4 jaar terug..
Ik vind het een geweldig mooie warme kleur.

Ik hield vroeger meer van zalm oranje, maar tegenwoordig is oranje in allerlei tinten mooi voor mij.

Mijn vraag was dan ook vandaag:

Waarom droegen de mensen bij de Bhagwan dan oranje?

Ik onderzoek dat en kom tot een verrassende conclusie…

Betaald artikel:

https://www.trouw.nl/nieuws/waarom-dragen-hare-krisjna-s-oranje~b2f4e1f9/

„Oranje is de kleur van de wereldverzaking en verlichting. Het is de kleur die aangeeft dat je de Veda’s, de hindoeïstische heilige geschriften, bestudeert”, legt Dhananjaya das Adhikary (61) uit. De Schotse president van de Hare Krisjnatempel in Amsterdam is zelf gekleed in een wit gewaad: „Niet alle aanhangers hebben saffraankleurige kleding aan”, vertelt hij. „Als man draag je deze witte dhoti als je getrouwd bent of als je nog niet volledig ingewijd bent als Krisjnavereerder.”

Oranje hare krisjna’s zijn vrijgezel en celibatair, want voor hare krisjna’s is seks alleen toegestaan binnen het huwelijk en uitsluitend met het doel zich voort te planten.

-En wat zijn die veda’s dan?

-Veda’s, de hindoeïstische heilige geschriften, bestudeert-

https://www.theosofie.net/onlineliteratuur/isisontsluierd/2_9vedas.html

Dus zonder dat ik dat wist, koos ik onbewust voor oranje, sinds ik me bezig ben gaan houden met rhesus negatieve bloedgroepen en het geloof en alles wat daarmee samenhangt, frappant.

Ik ben dus zonder het te weten inderdaad de Veda’s aan het bestuderen!!!!!
🙂
Grappig, doet me net zo denken aan de nickname AngelWings, hoe ik daaraan kwam en dat dit uiteindelijk ook zoiets betekend, boodschapper van de Goden…= deze website.

Maar dat ik eigenlijk allerlei bestudeer aangaande de engelen van ooit, en de Goden en wat daarmee samenhangt.

Lees ook:   Korte verhalen website

En dat ik door mijn rhesus negatieve bloedgroep in feite dus ook echt afstam van de menselijke buitenaardsen die ooit de aarde bezochten.

Bijzonder dit. En dat je dan van nature inderdaad ook een kleur uitkiest die daarbij hoort. Je verkrijgt uiteindelijk wel de antwoorden.

Kijk dit is bv. een heel mooi stuk uit de Veda’s, dat in feite ook in de bijbel staat…het ligt er maar net aan hoe het vertaald is ooit, of hoe je dat opvat.

De Veda’s en de Bijbel

Vanuit deze triade, in het hart, worden alle dingen bestuurd.
– Lydus, De mensibus, 20

Laat de hemel drie keer om zijn vaste as draaien.
– Ovidius, Fasti, 4:179

Bileam droeg Balak op om daar zeven altaren te bouwen, en zeven stieren en zeven rammen gereed te maken voor een offer.
– Numeri 23:1-2

Over zeven dagen zullen alle wezens die tegen me hebben gezondigd door een watervloed (De zondvloed) worden vernietigd, maar u zult in een op wonderbaarlijke manier gevormd schip (Ufo) worden gered; neem dus . . . en betreed het schip zonder angst met zeven heilige mannen, uw respectieve echtgenotes, en paren (dna)van alle dieren; dan zult u God van aangezicht tot aangezicht kennen, en zullen al uw vragen worden beantwoord
– Bhagavata Purana, sk. 8, adyaya 24, sl. 32-8

En de Heer zei: Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen. . . . Maar met jou zal ik een verbond sluiten. . . . Ga de ark in, samen met je hele gezin . . . Want over zeven dagen zal ik het . . . op de aarde laten regenen.    – Genesis 6:7, 18; 7:1, 4

De tetraktis werd niet alleen vereerd omdat men zag dat alle harmonieën erin besloten lagen, maar ook omdat hij de aard van alle dingen blijkt te bevatten.    – Theon van Smyrna, Mathematica, blz. 1471

 

Lees ook:   Een dooie mobiel!

We zouden onze taak slecht hebben vervuld als in de voorafgaande hoofdstukken niet door ons is aangetoond dat het jodendom, het vroege en latere gnosticisme, het christendom en zelfs de christelijke vrijmetselarij alle op precies dezelfde kosmische mythen, symbolen en allegorieën zijn gebaseerd, die alleen volledig kunnen worden begrepen door hen die de sleutel van de bedenkers ervan hebben geërfd.
(Erich von Danicken heeft ook rhesus negatief bloed)

Het zijn die van de Veda’s, die deel uitmaken van de brahmaanse literatuur, en die van de joodse kabbala. Eerstgenoemde hebben deze grootse mythen in de meest filosofische geest opgevat; laatstgenoemde heeft ze overgenomen van de Chaldeeën en Perzen, en tot een geschiedenis van het joodse volk omgevormd, waarin hun filosofische geest voor allen, behalve voor de uitverkorenen, onherkenbaar verborgen lag, en wel in een veel dwazere vorm dan de Indo-Europeanen eraan hadden gegeven. De Bijbel van de christelijke kerk is de jongste vergaarbak van dit stelsel van verminkte allegorieën die tot een geheel van bijgeloof zijn gevormd dat in het denken van hen van wie de kerk haar kennis had verkregen nooit heeft bestaan. De abstracte verhalen van de oudheid, die eeuwenlang de verbeelding van het volk slechts met flikkerende schaduwen en onduidelijke beelden hadden gevuld, hebben in het christendom de gedaante van werkelijke personen aangenomen, en zijn voldongen feiten geworden. Allegorieën die van gedaante zijn veranderd worden heilige geschiedenis, en heidense mythen worden aan het volk onderwezen als geopenbaarde verhalen van Gods contact met zijn uitverkoren volk.

 

 

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button